İtfaiyeciLİk hizmetleri denetleme sonuç raporuYüklə 58,58 Kb.
tarix07.05.2018
ölçüsü58,58 Kb.
#50273

2012 YILI TEKİRDAĞ İTFAİYE TEŞKİLLERİ

DENETİM SONUÇ RAPORU
Valilik Makamının 25.01.2012 tarih ve 133 sayılı Olurları ile oluşturulan İtfaiyecilik Hizmetleri Denetleme Komisyonumuz İlimiz genelindeki itfaiye birimlerinin denetimlerini 13-16 Mart 2012 tarihleri arasında gerçekleştirmiştir. Yapılan denetimlerin sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

İTFAİYE BİRİMLERİNİN DENETLEME SONUÇLARI

 1. MURATLI İTFAİYESİ (13 Mart 2012) İlçe Nüfusu: 19.537

Genel Durum: Yapılan incelemede itfaiye biriminde 8 personelin görev yaptığı, yangına müdahale edecek personelin görev bölümünün yapılmadığı tespit edilmiştir.

Eğitim: Eğitim programının bulunmadığı, eğitimlerin düzenli olarak yapılmadığı, tatbikatların yapıldığı ancak bunlarla ilgili resmi tutanakların tutulmadığı ve personelin faydalanabileceği spor tesislerinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Araç - Gereç Malzeme Durumu: İki tanesi merdivenli olmak üzere toplam 3 adet faal söndürme aracının olduğu, 1 adet 7 kw. dizel jeneratör ve 1 adet motopompun bulunduğu, 1 hizmet aracı veya çift kabinli pikap ihtiyacının olduğu, itfaiye ikmal ve donatım malzemelerinde eksikliklerin bulunduğu, ihtiyaçlarının ilgili makama yazılı olarak bildirilmediği tespit edilmiştir.

Bakım: Araç, gereç ve malzeme kadrosunun belirlenmediği, araç ve gereçlerin bakım dosyalarının düzenli olarak tutulmadığı tespit edilmiştir.

Diğer Hususlar: İtfaiye iç hizmet yönergesinin hazırlandığı, yangın musluklarının bulunduğu, haberleşmenin telefonla sağlandığı, demirbaş kayıtlarının yapıldığı, evrak işlemlerinin düzenli yapılmadığı, yatakhanesinin ve yemekhanesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

 1. HAYRABOLU İTFAİYESİ (13 Mart 2012) İlçe Nüfusu: 19.278

Genel Durum: İtfaiye biriminde 12 personelin görev yaptığı, yangına müdahale edebilecek 12 personelin 24 saat devamlı çalışma esasına uygun olarak çalıştığı, personelin görev bölümünün yapıldığı tespit edilmiştir.

Eğitim: Yılda iki defa tatbikat düzenlendiği, eğitim programı ve spor tesislerinin olmadığı, hizmet içi eğitimlerinin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Araç - Gereç Malzeme Durumu: 2 adedi merdivenli (18mt-12mt) olmak üzere, toplam 3 adet söndürme aracı, 1 adet kurtarma aracı, 1 adet hizmet aracı ve 5 adet motopompun bulunduğu, 1 adet söndürme aracı (arazi tipi), 1 adet çift kabinli pikap, 2 adet motopomp ve jeneratör ihtiyacının olduğu, ancak ihtiyaçların ilgili makama yazılı olarak bildirilmediği, muhtelif itfaiye ikmal ve donatım malzemelerinin bulunduğu fakat yetersiz olduğu tespit edilmiştir.

Bakım: Kullanılan araçların her görev dönüşünde muayenelerinin yapıldığı, araç, gereç ve malzeme kadrosunun belirlenmediği, araç ve gereçlerin bakım dosyalarının düzenli olarak tutulmadığı tespit edilmiştir.

Diğer Hususlar: İtfaiye iç hizmet yönergesinin bulunmadığı, belediyenin yangın yönünden hassas bölgelerine ait haritanın güncelleştirilmediği, 9 adet yangın hidrantının bulunduğu ancak yetersiz olduğu, haberleşmenin telefonla sağlandığı, personel şahsi teçhizatının yetersiz olduğu, demirbaş kayıtlarının belediye başkanlığınca tutulduğu, istatistiki bilgilerin düzenlendiği, 400 m2 garajının bulunduğu, yatakhanesi ve yemekhanesinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

 1. ÇERKEZMÜSELİM İTFAİYESİ (13 Mart 2012) Belde Nüfusu: 2.823

İtfaiye biriminde 2 personelin görev yaptığı, personelin İstanbul İtfaiye Müdürlüğünde eğitim aldığı, 1 adet arazözün bulunduğu, araç ve gereçlerinin yetersiz olduğu, eksikliklerin ilgili makama iletilmediği, demirbaş kayıtlarının yapıldığı ve beldede 2 adet yangın hidrantının bulunduğu tespit edilmiştir.

 1. KARACAKILAVUZ İTFAİYESİ (13 Mart 2012) Belde Nüfusu: 3.204

İtfaiye biriminde personelin olmadığı, 1 adet merdivenli söndürme aracının bulunduğu tespit edilmiştir.

5.BANARLI İTFAİYESİ (13 Mart 2012) Belde Nüfusu : 1.032 Bucak Nüfusu:7.404

İtfaiye biriminde eğitim almamış 2 personelin görev yaptığı ve 1 adet 1983 model ford arazözün bulunduğu görülmüştür. Beldede 2 adet yangın hidrantının bulunduğu tespit edilmiştir.6. ŞALGAMLI İTFAİYESİ (13 Mart 2012) Belde Nüfusu: 1.460

İtfaiye biriminde eğitim almamış 1 personelin (aday memur) görev yaptığı, 1 adet arazöz, 1 adet dalgıç pompa, 1 adet jeneratör ve 80 mt. yangın söndürme hortumunun bulunduğu, 100 mt. yangın söndürme hortumuna daha ihtiyaç olduğu, ancak ilgili makama iletilmediği, beldede 10 adet yangın hidrantının bulunduğu tespit edilmiştir.7. KOZYÖRÜK İTFAİYESİ (13 Mart 2012) Belde Nüfusu:1.376

İtfaiye personelinin bulunmadığı 1 adet iveco arazözün bulunduğu görülmüştür.8. MALKARA İTFAİYE (14 Mart 2012) İlçe Nüfusu:28.788

Genel Durum: İtfaiye biriminde 14 personelin görev yaptığı, yangın söndürmeye bizzat 7 personelin katıldığı, görülmüştür.

Eğitim: Eğitim programının yapıldığı, aylık ve yıllık programların tutulduğu, eğitimlerin programa uygun yapıldığı tespit edilmiştir.

Araç - Gereç Malzeme Durumu: İkisi merdivenli 4 adet faal söndürme aracı, 1 adet kurtarma aracı ve 1 adet hizmet aracının bulunduğu, 1 adet 32 mt merdivenli araç ve 1 adet çift kabinli pikaba ihtiyaç olduğu ve ilgili makama iletildiği görülmüştür. 3 adet köpük işleme takımı, 18 adet motopomp, 3 adet jeneratör, 1300 mt. yangın söndürme hortumu ve yeterli sayıda muhtelif itfaiye teçhizatın bulunduğu tespit edilmiştir.

Bakım: Araç, gereç ve teçhizatın haftalık bakımlarının yapıldığı tespit edilmiştir.

Diğer Hususlar: İtfaiye iç hizmet yönergesi ve İlçenin yangın yönünden hassas bölgelerine ait haritanın hazırlandığı, 4 adet yangın gözetleme kulesinin bulunduğu, haberleşmenin telsizle sağlandığı, personelin şahsi teçhizatlarının yeterli ve standartlara uygun olduğu, demirbaş kayıtlarının yapıldığı ancak her yıl sayım yapılmadığı, yangın istatistiklerinin tutulduğu, idari büro, yemekhane, depo ve garajın bulunduğu görülmüştür. Nitelikli personelin istihdamına önem verildiği, güncel çalışmaların takip edildiği, kurumsal çalışmaların, eğitimlerin ve araştırmaların sürekli hale getirildiği tespit edilmiştir.

9.BALABANCIK İTFAİYESİ (14 Mart 2012) Belde Nüfusu: 1.323

Genel Durum: İtfaiye personelinin olmadığı, 1 adet 1998 Model arazözün bulunduğu ancak aracın İstanbul Büyükşehir Belediyesine bakım için gönderildiği belediye yetkililerince ifade edilmiştir. 1 adet motopomp, 200 mt, uzunluğunda yangın söndürme hortumunun bulunduğu görülmüştür.

Belde içerisinde bulunan yangın hidrantlarının Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından mühürlendiği belediye yetkililerince ifade edilmiştir.10.SAĞLAMTAŞ İTFAİYESİ (14 Mart 2012) Belde Nüfusu: 2.227

İtfaiye biriminde 1 personelin görev yaptığı, 1 adet arazöz ve 20 mt. uzunluğunda yangın söndürme hortumunun bulunduğu tespit edilmiştir.11.HOŞKÖY İTFAİYESİ (14 Mart 2012) Belde Nüfusu: 1.885

İtfaiye biriminde görevli personelin bulunmadığı, 1 adet arazöz, 2 adet nakil aracı, 1 adet jeneratör ve 80 mt. uzunluğunda yangın söndürme hortumunun bulunduğu tespit edilmiştir.12.MÜREFTE İTFAİYESİ (14 Mart 2012) Belde Nüfusu: 2.763 Bucak Toplamı: 8.324

Genel Durum: İtfaiye 3 personelin görev yaptığı, eğitim programının olmadığı, genel tatbikatların düzenlenmediği ve spor tesislerinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Araç - Gereç Malzeme Durumu: Biri 10 mt. merdivenli, 2 adet faal söndürme aracı, 3 adet motopomp, 300 metrelik yangın söndürme hortumu, 2 adet rekor ve lansın bulunduğu, 1 adet söndürme aracına daha ihtiyaç olduğu ve ihtiyacın ilgili makama iletildiği, muhtelif itfaiye araç, gereç ve teçhizatlarının yetersiz olduğu tespit edilmiştir.

Bakım: İtfaiye araç ve gereçlerine ait bakım dosyalarının düzenli olarak tutulmadığı tespit edilmiştir.

13.ŞARKÖY İTFAİYESİ (14 Mart 2012) İlçe Nüfusu: 17.325

Genel Durum: İtfaiye biriminde 12 personelin görev yaptığı, her vardiya için yangına müdahale eden personelin görev bölümünün yapıldığı görülmüştür.

Eğitim: Eğitim programı ve spor tesisinin olmadığı, genel tatbikatların düzenlenmediği tespit edilmiştir.

Araç - Gereç Malzeme Durumu: 2 adedi merdivenli olmak üzere, 5 adet faal söndürme aracı, 2 adet köpük işletme takımı, 3 adet motopomp, 1 adet jeneratör, 700 metre yangın söndürme hortumunun bulunduğu tespit edilmiştir. Muhtelif itfaiye teçhizatlarının bulunduğu ancak yetersiz olduğu görülmüştür.

Bakım: İtfaiye araç ve gereçlerinin günlük bakımlarının yapıldığı, araç-gereç ve malzeme kadrosunun belirlenmediği tespit edilmiştir. Demirbaş sayımının her yıl düzenli olarak yapıldığı görülmüştür.

Diğer Hususlar: Günlük, aylık, yıllık istatistiklerin tutulduğu, itfaiyenin yerleşim düzenin olmadığı, idari büro, depo ve garajın yetersiz olduğu, haberleşmenin telsiz ve telefonla sağlandığı, beldede 24 adet yangın hidrantının bulunduğu tespit edilmiştir.

14. TEKİRDAĞ BELEDİYE İTFAİYESİ (15 Mart 2012) Merkez Nüfusu:147.490

Genel Durum: İtfaiye biriminde ikisi yönetici olmak üzere toplam 50 personelin görev yaptığı, yangına müdahale eden personelin görev bölümünün yapıldığı tespit edilmiştir.

Eğitim: Eğitim programının günlük ve yıllık olarak düzenlendiği, beden eğitimi ve spor tesislerinin olmadığı, genel tatbikatların düzenli olarak yapıldığı tespit edilmiştir.

Araç - Gereç Malzeme Durumu: 2 adedi merdivenli 6 adet faal söndürme aracı, 2 adet kurtarma, 1 adet minibüs, 2 adet jeneratör, 10 adet motopomp ve yeterli miktarda muhtelif itfaiye teçhizatı ile yangın söndürme hortumunun bulunduğu tespit edilmiştir.

Bakım: Araç, gereç ve malzeme kadrosunun belirlendiği, günlük, haftalık, aylık ve 3 aylık bakımlarının yapıldığı görülmüştür.

Diğer Hususlar: İtfaiye iç hizmet yönergesinin hazırlandığı, belediyenin yangın yönünden hassas bölgelerinin haritada gösterildiği, idari bürosunun, deposunun, garajının, dershanesinin, yemekhanesinin ve yatakhanesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

İl merkezinde 29 adet yangın hidrantının bulunduğu ve sayısının yeterli görüldüğü tespit edilmiştir.15. BARBAROS İTFAİYESİ (15 Mart 2012) Belde Nüfusu:5.252

Yapılan denetlemede itfaiye teşkilinin bulunmadığı görülmüştür.16. KUMBAĞ İTFAİYESİ (15 Mart 2012) Belde Nüfusu:2.069

Yapılan denetlemede itfaiye teşkilinin bulunmadığı görülmüştür.17. MARMARAEREĞLİSİ İTFAİYESİ (15 Mart 2012) İlçe Nüfusu:10.238

Genel Durum: İtfaiye biriminde 7 personelin görev yaptığı, yangın söndürmeye 6 personelin katıldığı, yangın söndürmeye katılan personelin her vardiya için görev bölümünün yapıldığı tespit edilmiştir.

Eğitim: Eğitim programının yapılmadığı, genel tatbikatların düzenlenmediği tespit edilmiştir.

Araç - Gereç Malzeme Durumu: Bir adedi merdivenli 2 adet faal söndürme aracı ve 1 adet motopompun bulunduğu, araç ihtiyaçlarının ilgili makama bildirilmediği, muhtelif itfaiye teçhizatlarının bulunduğu ancak yetersiz olduğu görülmüştür.

Bakım: Araç ve gereçlerin malzeme kadrosunun belirlendiği, ancak yazılı hale getirilmediği, günlük, haftalık, aylık ve üç aylık bakım dosyalarının düzenlenmediği, kullanılan araçların her görev dönüşü bakımlarının yapılmadığı tespit edilmiştir.

Diğer Hususlar: İtfaiye iç hizmet yönergesinin olmadığı, yangın yönünden hassas bölgelerin belirlenmediği, haberleşmenin telefonla sağlandığı, idari bürosu ve açık garajının bulunduğu görülmüştür.

18. SULTANKÖY İTFAİYESİ (15 Mart 2012) Belde Nüfusu:2.708

Genel Durum: İtfaiye biriminde 4 personelin görev yaptığı, yangın söndürmeye katılan personelin her vardiya için görev bölümünün yapılmadığı tespit edilmiştir.

Eğitim: Eğitim programının olmadığı, genel tatbikatların düzenlenmediği tespit edilmiştir.

Araç - Gereç Malzeme Durumu: 1 adet 24 metrelik merdivenli faal söndürme aracının bulunduğu, 1 adet faal jeneratör, 40 mt yangın söndürme hortumu ve muhtelif itfaiye teçhizatlarının bulunduğu ancak yetersiz olduğu, ihtiyaçlarının ilgili makama yazılı olarak bildirilmediği görülmüştür.

Bakım: Araç, gereç ve malzeme kadrosunun belirlendiği, belirlenen kadrolara ait malzeme ihtiyaçlarının bazılarının ilgili makama bildirildiği, araç ve gereçlerin günlük, haftalık, aylık ve üç aylık bakım dosyalarının düzenli olarak tutulmadığı, kullanılan araçların görev dönüşü muayenelerinin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Diğer Hususlar: İtfaiye iç hizmet yönergesinin bulunmadığı, belediyenin yangın yönünden hassas bölgelerinin haritada belirlenmediği, haberleşmenin telefonla sağlandığı, günlük, aylık ve yıllık istatistikî raporların tutulmasına yeni başlandığı tespit edilmiştir.

19. ÇORLU İTFAİYESİ (15 Mart 2012) İlçe Nüfusu: 226.921

Genel Durum: İtfaiye biriminde 58 personelin görev yaptığı, yangın söndürmeye 58 personelin katıldığı ve her vardiya için görev bölümünün yapıldığı tespit edilmiştir.

Eğitim: Eğitim programının hazırlandığı, eğitim ve tatbikatların programa uygun olara yapıldığı, beden eğitimi ve spor tesislerinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Araç - Gereç Malzeme Durumu:

2 adedi merdivenli 7 adet faal söndürme aracı, 1 adet kurtarma aracı ve 1 adet çift kabinli pikabının bulunduğu, 2 adet kurtarma aracı ve 1 adet çift kabinli pikaba daha ihtiyaç olduğu ve ilgili makama iletildiği görülmüştür. 4 adet köpük işleme takımı, 5 adet jeneratör ve yeterli sayıda yangın söndürme hortumu ile muhtelif itfaiye teçhizatlarının bulunduğu görülmüştür.Bakım: Araç, gereç ve malzemelerin kadrosunun belirlendiği, günlük, haftalık, aylık ve üç aylık bakım dosyalarının düzenlendiği, araçların her görev dönüşü bakımlarının yapıldığı, vardiya değişimlerinde devir-teslim tutanaklarının düzenlendiği tespit edilmiştir.

Diğer Hususlar: İtfaiye iç hizmet yönergesi bulunduğu, yangın yönünden hassas bölgelerin belirlendiği, İlçede 48 adet yangın musluğunun bulunduğu, haberleşmenin telsiz ve telefonla sağlandığı, demirbaş kayıtlarının düzenli olarak tutulduğu, personelin şahsi teçhizatlarının yeterli ve uygun standartta olduğu, istatistiki bilgilerin düzenli tutulduğu, yemekhanesinin, yatakhanesinin, dershanesinin ve deposunun bulunduğu görülmüştür.

20. ULAŞ İTFAİYESİ (15 Mart 2012) Belde Nüfusu: 5.517

Genel Durum: İtfaiye biriminde 6 personelin görev yaptığı, personel görev bölümünün yapıldığı tespit edilmiştir.

Eğitim: Eğitim programının bulunmadığı, genel tatbikatların düzenlendiği tespit edilmiştir.

Araç - Gereç Malzeme Durumu: 2 adet faal söndürme aracı, 1 adet motopomp ve 110 metre yangın söndürme hortumunun bulunduğu, kurtarma aracı, motopomp, jeneratör ve muhtelif itfaiye teçhizatlarına ihtiyaç duyulduğu ancak ilgili makama yazılı olarak bildirilmediği tespit edilmiştir.

Bakım: Araç ve gereçlerin malzeme kadrosunun belirlenmediği, günlük, haftalık, aylık ve üç aylık bakım dosyalarının düzenlenmediği ve kullanılan araçların her görev dönüşü bakımlarının yapıldığı, ancak herhangi bir belge düzenlenmediği tespit edilmiştir.

Diğer Hususlar: İtfaiye iç hizmet yönergesinin olmadığı, yangın yönünden hassas bölgelerin belirlendiği, belediyenin yangın musluklarının yeterli sayıda olduğu, haberleşmenin telefonla sağlandığı, personelin görev değişikliğinde devir-teslim tutanağı düzenlenmediği tespit edilmiştir.

21. MİSİNLİ İTFAİYESİ(15 Mart 2012) Belde Nüfusu: 1.775

Genel Durum: İtfaiye personelinin olmadığı, 1 adet faal söndürme aracının, 1 adet köpüklü işleme takımlarının bulunduğu tespit edilmiştir.

Bakım: Araç-gereç ve malzeme kadrosu belirlenmediği, araç ve gereçlerin bakım dosyalarının düzenli olarak tutulmadığı tespit edilmiştir.

Diğer Hususlar: İtfaiye iç hizmet yönergesinin olmadığı, belediyenin yangın yönünden hassas bölgelerinin haritada belirlenmediği, haberleşme sistemlerinin kurulmadığı, günlük, aylık ve yıllık istatistikî raporların tutulduğu tespit edilmiştir.

22. VELİMEŞE İTFAİYESİ (16 Mart 2012) Belde Nüfusu: 7.893

Genel Durum: İtfaiye biriminde 4 personelin görev yaptığı ve yangın söndürmeye 4 personelin katıldığı tespit edilmiştir.

Eğitim: Eğitim programının olmadığı, genel tatbikatların düzenlenmediği tespit edilmiştir.

Araç - Gereç Malzeme Durumu: 1 adet merdivenli faal söndürme aracı ve 160 mt. yangın söndürme hortumunun bulunduğu, araç, gereç ve malzemelerin yetersiz olduğu görülmüştür.

Bakım: Araç, gereç ve malzeme kadrosunun belirlenmediği, araç ve gereçlerin bakım dosyalarının düzenli olarak tutulmadığı tespit edilmiştir.

Diğer Hususlar: İtfaiye iç hizmet yönergesinin olmadığı, belediyenin yangın yönünden hassas bölgelerinin haritada belirlenmediği, haberleşmenin telefonla sağlandığı, günlük, aylık ve yıllık istatistiki raporların tutulduğu tespit edilmiştir.

23. VELİKÖY İTFAİYESİ (16 Mart 2012) Belde Nüfusu:5.710

Genel Durum: İtfaiye biriminde 2 personelin görev yaptığı, eğitim programlarının olmadığı, genel tatbikatların düzenlendiği fakat herhangi bir belgenin düzenlenmediği, biri merdivenli 2 adet faal söndürme aracı, 150 mt. yangın söndürme hortumu ve muhtelif itfaiye teçhizatlarının bulunduğu ancak yetersiz olduğu, kullanılan araçların her görev dönüşü muayenelerinin yapıldığı tespit edilmiştir.

Diğer Hususlar: İtfaiye iç hizmet yönergesinin olmadığı, belediyenin yangın yönünden hassas bölgelerinin haritada belirlenmediği, haberleşmenin telefonla sağlandığı, günlük, aylık ve yıllık istatistikî raporların tutulduğu, idari bürosunun ve garajının bulunduğu tespit edilmiştir.

24. KIZILPINAR İTFAİYESİ (16 Mart 2012) Belde Nüfusu: 15.682

Genel Durum: İtfaiye biriminde 5 kadrolu, 4 taşeron toplam 9 personelin görev yaptığı, eğitim programlarının olmadığı, genel tatbikatların düzenlenmediği görülmüştür.

Araç - Gereç Malzeme Durumu: Biri merdivenli 2 adet faal söndürme aracı, köpük işleme takımı, 200 mt. yangın söndürme hortumu ve muhtelif itfaiye teçhizatlarının bulunduğu fakat yetersiz olduğu görülmüştür.

Bakım: Araç, gereç ve malzeme kadrosunun belirlenmediği, kullanılan araçların görev dönüşü muayenelerinin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Diğer Hususlar: İtfaiye iç hizmet yönergesinin olmadığı, belediyenin yangın yönünden hassas bölgelerinin haritada belirlenmediği, demirbaş kayıtlarının tutulmadığı, haberleşmenin telefonla sağlandığı, yangın hidrantlarının yetersiz olduğu, yangın istatistiklerin tutulduğu ve personelin şahsi teçhizatlarının bulunduğu görülmüştür.

25. ÇERKEZKÖY İTFAİYESİ (16 Mart 2012) İlçe Nüfusu:79.697

Genel Durum: Biri yönetici olmak üzere ikisi dış görevde toplam 31 personelin görev yaptığı, yangın söndürmeye 29 personelin katıldığı ve personelin görev bölümünün yapıldığı tespit edilmiştir.

Eğitim: Eğitim programının hazırlandığı, eğitimlerin programa uygun olarak yapıldığı tespit edilmiştir.

Araç - Gereç Malzeme Durumu: İkisi merdivenli toplam 4 adet faal söndürme aracı ve 1 adet kurtarma aracının bulunduğu, 1 merdivenli, 1 söndürme ve 1 adet 4x4 kurtarma aracına ihtiyaç duyulduğu ve ihtiyaçların ilgili makama iletildiği,

1 adet köpük takımının olduğu, 2 adet takıma daha ihtiyaç duyulduğu, 9 adet motopomp, 1 adet jeneratör, yeterli miktarda yangın söndürme hortumu ve muhtelif itfaiye teçhizatlarının bulunduğu görülmüştür.Bakım: Araç, gereç ve malzeme kadrosunun belirlendiği, araç ve gereçlerin bakımlarının yapıldığı ve kullanılan araçların görev dönüşü muayenelerinin yapıldığı tespit edilmiştir.

Diğer Hususlar: İtfaiye iç hizmet yönergesinin bulunduğu, yangın yönünden hassas bölgelerinin haritada belirlendiği, haberleşme sistemlerinin telefonla sağlandığı, yangın hidrantlarının tamamlandığı, personelin şahsi teçhizatlarının yeterli olduğu, demirbaş kayıtlarının yapıldığı, istatistiklerin düzenli olarak tutulduğu, yemekhane, yatakhane, yemekhane, dershane ve deposunun bulunduğu tespit edilmiştir.

26. KARAAĞAÇ İTFAİYESİ (16 Mart 2012) Belde Nüfusu: 10.109

Genel Durum: Biri yönetici olmak üzere toplam 7 personelin görev yaptığı, yangıncı personelin görev bölümün yapıldığı ve kılık-kıyafet talimatına uyulduğu görülmüştür.

Eğitim: Yıllık eğitim programının yapıldığı, eğitimlerin programa uygun olarak yapıldığı, genel tatbikatların düzenlendiği tespit edilmiştir.

Araç - Gereç Malzeme Durumu: 1 adet merdivenli Ford Cango marka faal söndürme aracının bulunduğu, ihtiyaç duyulan bir adet söndürme aracının ilgili makamdan yazılı olarak talep edildiği, 1 adet faal jeneratör, 200 mt. yangın söndürme hortumu ve ara rekorların (küçültücü ve büyütücülerinin) bulunduğu görülmüştür. Muhtelif itfaiye teçhizatlarının eksik olduğu ve eksiklerin ilgili makama bildirildiği görülmüştür.

Bakım: Araç-gereç ve malzeme kadrosunun henüz proje aşlamasında olduğu, belirlenen kadrolara göre istekte bulunulduğu, araç ve gereçlerin kullanma talimatına uyulduğu, kullanılan araçların görev dönüşü muayenelerinin yapıldığı tespit edilmiştir.

Diğer Hususlar: İtfaiye iç hizmet yönergesinin hazırlandığı, belediyenin yangın yönünden hassas bölgelerinin haritada belirlendiği, beldede iki adet yangın musluğunun bulunduğu ve iki adet yangın musluğuna daha ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Haberleşmenin telefonla sağlandığı, günlük ve aylık istatistiklerin tutulduğu ve değerlendirmelerin yapıldığı tespit edilmiştir. İdari bürosunun bulunmadığı, belediyenin arşivi olarak kullanılan idari büroda su işleri personeli ile ortak kullandıkları, yeterli büro malzemesi (bilgisayar, yazıcı vb.) yemekhane, yatakhane, depo ve garajının bulunmadığı tespit edilmiştir.

27. KAPAKLI İTFAİYESİ (16 Mart 2012) Belde Nüfusu: 60.877

Genel Durum: Biri yönetici olmak üzere 22 personelin görev yaptığı, yangıncı personelin görev bölümün yapıldığı ve yangına 18 personelin katıldığı tespit edilmiştir.

Eğitim: Yıllık eğitim programının yapıldığı, aylık ve yıllık eğitimlerin programa uygun olarak gerçekleştirildiği, genel tatbikatların düzenli olarak yapıldığı tespit edilmiştir.

Araç - Gereç Malzeme Durumu: Merdivenli 3 adet faal söndürme aracının bulunduğu, 2 adet köpük işleme takımı, 2 adet faal motopomp, 1 adet jeneratör, yeterli sayıda yangın söndürme hortum ve muhtelif itfaiye teçhizatlarının bulunduğu görülmüştür.

Bakım: Araç ve gereçlerin günlük, haftalık, aylık ve 3 aylık bakım dosyaları düzenli olarak tutulduğu, araçların görev dönüşü muayenelerinin yapıldığı tespit edilmiştir.

Diğer Hususlar: İtfaiye iç hizmet yönergesinin hazırlandığı, belediyenin yangın yönünden hassas bölgelerinin haritada belirlenmediği, beldede 17 adet yangın musluğunun bulunduğu tespit edilmiştir.

Haberleşmenin telsizle sağlandığı, personelin şahsi teçhizatlarının yeterli olduğu, demirbaş defterinin bulunduğu, istatistiklerin düzenli olarak tutulduğu, itfaiye hizmet binasının inşa aşamasında olduğu, idari büro, spor tesisleri, garaj ve deponun yeni itfaiye binasında kurulacağı tespit edilmiştir.28. BÜYÜKYONCALI İTFAİYESİ (16 Mart 2012) Belde Nüfusu: 10.072

Genel Durum: Biri yönetici olmak üzere toplam 7 personelin görev yaptığı, bir personelin geçici görevli olduğu, personelin görev bölümünün yapıldığı, bizzat yangına 6 personelin katıldığı tespit edilmiştir.

Eğitim: Eğitim programının olmadığı ve eğitimlerin düzenli olarak yapılmadığı tespit edilmiştir.

Araç - Gereç Malzeme Durumu: Merdivenli 1 adet faal söndürme aracının bulunduğu, 2 adet köpük işleme takımı, 240 metre yangın söndürme hortumu ve yeterli sayıda rekor, lans ve muhtelif itfaiye teçhizatlarının bulunduğu tespit edilmiştir. 1adet merdivenli, 1 adet çift kabin ve 1 adet hizmet aracına ihtiyaç olduğu ancak ilgili makama yazılı olarak bildirilmediği tespit edilmiştir.

Bakım: Araç ve gereçlerin günlük, haftalık, aylık ve 3 aylık bakım dosyalarının bulunduğu, kullanılan araçların her görev dönüşü muayenelerinin yapıldığı tespit edilmiştir.

Diğer Hususlar: İtfaiye iç hizmet yönergesinin hazırlanmadığı, belediyenin yangın yönünden hassas bölgelerinin haritada belirlenmediği, beldede yangın musluğunun bulunduğu ancak yetersiz olduğu, haberleşmenin cep telefonu ile sağlandığı, günlük devir-teslim tutanakları ve istatistiklerin tutulduğu, demirbaş kayıtlarının tutulmadığı, idari bürosu ve garajının bulunduğu tespit edilmiştir.

29. SARAY İTFAİYESİ (16 Mart 2012) İlçe Nüfusu: 23.085

Genel Durum: Biri yönetici olmak üzere toplam 7 personelin görev yaptığı, personelin görev bölümünün yapılmadığı tespit edilmiştir.

Eğitim: Eğitim programının hazırlanmadığı, okullarda genel tatbikatların yapıldığı tespit edilmiştir.

Araç - Gereç Malzeme Durumu: Biri merdivenli 2 adet faal söndürme aracının bulunduğu, 1 adet söndürme aracına daha ihtiyaç olduğu ve ilgili makamdan yazılı olarak talep edildiği, 1 adet köpük işleme takımı, 1 adet jeneratör, 13 adet 20 mt. yangın söndürme hortumu ve yeterli sayıda rekor ve lansın bulunduğu tespit edilmiştir. Bir adet köpük işleme takımı ve turbo lans ihtiyacının bulunduğu ve ayrıca muhtelif itfaiye teçhizatlarının eksik olduğu tespit edilmiştir.

Bakım: Araç, gereç ve malzeme kadrosunun belirlenmediği, araç ve gereçlerin günlük, haftalık ve aylık bakım dosyalarının düzenli olarak tutulmadığı tespit edilmiştir.

Diğer Hususlar: İtfaiye iç hizmet yönergesinin hazırlanmadığı, belediyenin yangın yönünden hassas bölgelerinin haritada belirlendiği, beldede dört adet yangın musluğunun bulunduğu ve sayının yetersiz olduğu, haberleşmenin telefonla yapıldığı şahsi personel teçhizatların yetersiz olduğu, demirbaşların her yıl düzenli olarak sayımının yapıldığı tespit edilmiştir. Yemekhane, yatakhane, depo ve garajın bulunduğu tespit edilmiştir.

30. BEYAZKÖY İTFAİYESİ (16 Mart 2012) Belde Nüfusu: 1.662

Bir personel ve 1 adet 12 metrelik merdivenli faal söndürme aracının olduğu görülmüştür.SONUÇ-DEĞERLENDİRME VE TEKLİFLER

Denetleme Komisyonumuzca 13-16 Mart 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen itfaiye teşkillerinin denetimlerde genel olarak tespit edilen eksiklikleri, 1. Araç, gereç ve malzeme yönünden eksikliklerinin bulunduğu,

 2. Bazı birimlerde söndürme aracının bulunmasına rağmen personelin bulunmadığı yada bir personelin bulunduğu,

 3. Bazı beldelerde de itfaiye biriminin hiç bulunmadığı,

 4. Personel yetersizliğinden 24 saat görev yapılamadığı,

 5. İç hizmet yönergesinin hazırlanmadığı,

 6. Personelin mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitim programının düzenlenmediği ve eğitim yapılmadığı,

 7. Genel tatbikatların yapılmadığı,

 8. Beden eğitimi ve spor tesisleri bulunmadığı

 9. Personelin spor yapmadığı,

 10. Eğitici kitap, dergi vb. yayınların yetersiz olduğu,

 11. Araç, gereç malzeme ihtiyaçlarının bulunmasına rağmen bu ihtiyaçların ilgili makamdan yazılı olarak talep edilmediği,

 12. Araç, gereç ve malzemelerin bakımlarının zamanında düzenli olarak yapılmadığı,

 13. Haberleşmenin bir çok itfaiye biriminde cep telefonu ile sağlandığı,

 14. Demirbaş kayıtları, vardiya teslim-teslim tutanakları bakım dosyaları v.b evrak, yazışma ve raporlama işlerinin düzenli yapılmadığı,

 15. Yangına karşı hassas bölgelerin tespit edilmediği,

 16. Yangın hidrantlarının sayısının yetersiz olduğu,

 17. Bazı itfaiye birimlerinin uygun olmayan bina ve tesislerde faaliyet gösterdiği için çalışma koşullarının uygun olmadığı şeklinde sıralayabiliriz.

Komisyonumuzca itfaiye teşkillerimizde tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalara bir an evvel başlanılması, aksi olası yangınlarda ve acil durumlarda hizmetlerin yetersiz kalacağı görülmektedir.

Yüklə 58,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə