Izahlı lüğətYüklə 2,68 Mb.
səhifə35/42
tarix17.01.2017
ölçüsü2,68 Mb.
#580
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   42

sekance


otklöçeniebağlantı

link

podklöçenie

bağlayıcı kadr

link still

svəzıvaöhiy kadr

baxış

scrolling

prosmotr

baxış xətti

serolling line

prosmotrovaə liniə

baxış salonu

vision hall

prosmotrovıy zal

baş işıqçı

head lighting operator

qlavnıy osvetitelğ

başlıq titrləri

opening bilboard

naçalğnıe titrı

bədii qiraət

recitation

literaturnoe çtenie

bədii metod

artistic method

xudojestvennıy metod

binokulyar görmə

binocular vision

binokulərnoe videnie

birbaşa peyk yayımı

direct satellite broadcasting

prəmoe sputnikovoe vehanie

birbaşa yayım

live broadcasting

prəmoe podklöçenie

bloklandırıcı

blocking

blokirovannıy

blok proqramlaşdırma

block programming

bloçnoe proqrammirovanie

boz işıq

grey light

serıy svet

bölgə yayımçısı

regional broadcaster

reqionalğnıy vehatelğ

brauzer

browser

brauzer

bufer formatı

clipboard format

bufernıy format

buraxılış mexanizmi

bandwidth mechanism

mexanizm puska

butaforiya

properties/props

butaforiəcanlandırma

rendering

vosproizvedenie

canlandırma qurğusu

reproducer

ustroystvo vosproizvedeniə

canlandırma rejimi

playback position

rejim vosproizvedeniə

canlandırma üsulu

replaymode

sposob vosproizvedeniə

canlı yayım

live broadcasting

prəmoe podklöçenie

cərəyan gücləndiricisi

electric amplifier

usilitelğ gnerqii

cihaz

control box

priborçağırış siqnalı

call-in

pozıvnıe siqnalı

çəkiliş

shooting

scemka

çəkiliş bucağı

shooting angle

scemoçnıy uqol

çəkiliş taxtası

shooting board

scemoçnaə doska

çiyin ştativi

shoulder mount

pleçevoy ştativ

çoxkameralı videoçəkiliş

multicamera production

mnoqokamernıe videoscemki

çoxsiqnallı vidikon

multisignal vidicon

multisiqnalğnıy vidikon

çökük linza

concave lens

nasadoçnaə linzadalğa

wave

volna

danışıq dili

spoken language

razqovornaə reçğ

danışıq sürəti

talking speed

temp reçi

danışıq şousu

talk show

tok-şou

dekoder

decoder

dekoder

dekorasiya

decoration/scenery

dekoraüiə

detektiv filmi

detective

detektivnıy film

dezinformasiya

misinformation

dezinformaüiə

dərəcə təhrifləri

degree distortions

iskajeniə stepeni

diafraqma süzgəci

diafragm/light filter

filğtr diafraqmı

dialoqlar rejissoru

dialogue producer

rejissor po dialoqam

diapazon

range

diapazon

digitallaşdırma

digitalization

diqitalizaüiə

dixroik niqab

dichroic fog

vualğ dixroiçnaə

diktor elanı

announcement

diktorskoe obğəvlenie

diktor mətni

announcer's text

diktorskiy tekst

dinamiklik

dynamism

dinamizm

dinamik montaj

dynamic editing

dinamiçnıy montaj

direksiya

board (of directors)

direküiə

disharmoniya

disharmony/discordance

disqarmoniə

dişli çarx

jagged drum

zubçatıy baraban

dizayner

designer

dizayner

dövlət yayımı

state broadcasting

qosudarstvennoe vehanie

dövrilik

periodicity

periodiçnostğ

dramatizm

dramatize

dramatizm

dramaturji fənd

dramatic device/method

dramaturqiçeskiy priёm

dramaturji «tələ»

dramatic "trap"

dramaturqiçeskiy "kapkan"

dublyaj filmi

dubbed film

dublirovannıy film

dürüstlük

accuracy

toçnostğ

düzgün nitq

standard speech

pravilğnaə reçğ

düzüm

agenda setting

verstka proqrammıeffekt

effect

gffekt

effekt generatoru

effects generator

qenerator dlə gffektov

effektiv montaj

effective edit

gffektivnıy montaj

effekt səviyyəsi

effect level

urovenğ gffekta

efirdə montaj

standup editing

montaj v gfire

efirdə texniki dayanma

technical stoppage

texniçeskaə ostanovka v gfire

efir (əsas) lenti

master band

master-kasseta

ehtiyat proqramlar

fill-in

rezervnıe proqrammı

ekoloji reklam

ecolojical advertisement

gkoloqiçeskaə reklama

ekranda təsvir nisbəti

aspect ratio

format izobrajeniə

ekran əsərinin bütövlüyü

wholeness of filming

polnota gkrannoqo proizvedeniə

ekran konteksti

screen context

gkrannıy kontekst

ekranlaşdırma

filming/screening

gkranizaüiə

ekstremal şərait

extreme situation

gkstremalğnaə situaüiə

elektrik açarı

burst key/switch

glektro klöçğ

elektron qəzet

electronic newspaper

glektronnaə qazeta

elektron montaj

electron editing

glektronnıy montaj

elektron musiqi alətləri

electro musical instruments

glektro-muzıkalğnıe instrumentı

elektron təsvir

electron image

glektronnoe izobrajenie

elektron TV sistemi

electronic TV system

glektronnaə TV sistema

elmi kino

science film

nauçnoe kino

enli lent

wide tape

şirokaə lenta

eynivaxtlı yayım

simulcast

odnovremennoe vehanieədəbi dil

literary language

literaturnıy əzık

ədəbi ssenari

literary script

literaturnıy süenariy

əhatə dairəsi

penetration

zona oxvata

əksetdirici

reflector

otrajatelğ

əks xronometraj

back timing

obratnıy xronometraj

əks-kadr

cut back

obratnıy kadr

əks-səda

echo

gxo/rezonans

əlavə informasiya

additional information/news

dopolnitelğnaə informaüiə

əsas fokus

primary focus

osnovnoy fokus

əsas fokus məsafəsi

principle focal length

qlavnoe fokusnoe rasstoənie

əsas formul

basic formula

osnovnaə formula

əsas xəbər proqramı

primenews programm

qlavnaə informaüionnaə proqramma

əsas işıq

main light

osnovnoy svet

əsas işıqlanma

main lighting

osnovnoe osvehenie

əsas nöqtələr

primary points

osnovnıe toçki

əsas rəng siqnalı

solor-separation siqnal

qlavnıy üvetovoy siqnal

əsas sponsor

participating sponsor

qlavnıy sponsor

əyləncəli proqram

entertainment program

razvlekatelğnaə proqrammafərdilik

creative individuality

individualğnostğ

fiksiya

fiction

fiküiə

film anbarı

film barn

filğmoxranilihe

filmdən kadr

frm/film frame

kadr iz filğma

filmin defektləri

film faults

defektı filğma

filmin səs effektləri

film sound effect

zvukovıe gffektı filğma

filmin yoxlama nüsxəsi

test copy

kontrolğnıy gkzemplər filğma

filmoqrafiya

filmography

filğmoqrafiə

film-tamaşa

film-play

filğm-spektaklğ

filtr təbəqəsi

filter layer

filğtrovıy sloy

fokus məsafəsi

focal length

fokusnoe rasstoənie

fon işığı

backgraund light

fonovıy svet

fon musiqisi

background music

fonovaə muzıka

fotoelektrik dəyişdirici

photoelectric converter

fotoglektriçeskiy preobrozovatelğ

fotomontaj

photomontage

fotomontaj

frontallıq

frontality

frontalğnostğ

frontoproyeksiya

fronto projection

frontoproeküiəgenişbucaqlı obyektiv

wide aperture lens

şirokouqolğnıy obcektiv

genişekranlı kino

wide screen

şirokogkrannoe kino

genişformatlı kino

wide aspect cinema

şirokoformatnoe kino

geniş yayım

broadcasting

şirokoe vehanie

gəzərgi süjet

migratory subject

brodəçiy söjet

gəzəyən maska

migratory mask

blujdaöhaə maska

giriş rakordu

leader tape

naçalğnıy rakord

gizli kamera

candid camera

skrıtaə kamera

gizli mikrofon

candid microphone

skırıtıy mikrofon

gizli reklam

candid advertisement

skrıtaə reklama

görmə bucağı

sighting angel

uqol zreniə

görüntü yaddaşı

camera memory/camera eye

vizualğnaə pamətğ

gözün uyğunlaşması

eye adaptation

adaptaüiə qlaza

gücləndirici

booster

usilitelğ

gündüz teleserialı

daytime serial

dnevnoy teleserial

günəş tıxacı

sun hood

blenda solneçnaə

günlüklər

caps

zont svetozahitnıyhaker

hacker

xaker

hamı üçün kanal

acces channel

kanal dlə vsex

harmonik siqnal

harmonic signal

qarmoniçnıy siqnal

harmoniya

harmony

qarmoniə

həqiqi səs

real sound/voice

realğnıy zvuk

həqiqi təsvir

real image

deystvitelğnoe izobrajenie

həlledici söz

keyword

reşaöhee slovo

hərəkət

action

deystvie

hərəkətlə böyütmə

dollying in

naezd

həvəskar

amateur

löbitelğ

hibrid montaj

hybrid editing

qibridnıy montaj

hiperaktivlik

hyperactivity

qiperaktivnıy

hipermətn

hypertext

qipertekst

hollivud üslubu

hollywood style

qollivudskiy stilğ

holoqrafiya

holography

qoloqrafiə

holoqram


Yüklə 2,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   42
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə