Izmenu konkursne dokumentacije za jn 06/2015 -nabavka materijala za održavanje I rekonstrukciju objekata vodovoda I kanalizacije brYüklə 16,28 Kb.
tarix30.10.2017
ölçüsü16,28 Kb.
#22608

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke dostavlja zainteresovanim ponuđačima sledeću:IZMENU KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JN 06/2015 -NABAVKA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJU OBJEKATA VODOVODA I KANALIZACIJE Br. 6

  1. Potencijalni ponuđač je dostavio zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije:


1.Naručilac odgovara na oba pitanja i u vezi sa njima istovremeno vrši izmenu konkursne dokumentacije u delu III TEHNIČKE SPECIFIKACIJE, na strani br. 17. , Partija 8. ZATVARAČI , deo 1. Tehnički zahtevi, tačka br. 4 koja glasi:
" 4. Zamenski zatvarači imaju aksijalno pomerljive prirubnice sa jedne ili obe strane (koje su ujedno i rotirajuće). One moraju biti takve da omogućavaju skraćenje ugradne dužine zatvarača od min 20 mm, što omogućuje ugradnju zatvarača bez korišćenja montažno-demontažnog komada."
se menja i treba da glasi:
"4. Zamenski zatvarači imaju aksijalno pomerljive prirubnice sa jedne ili obe strane (koje su ujedno i rotirajuće). One moraju biti takve da omogućavaju skraćenje ugradne dužine zatvarača od  min 20 mm, što omogućuje ugradnju zatvarača bez korišćenja montažno-demontažnog komada. Aksijalno pomerljive prirubnice moraju da imaju ugrađene prirubničke zaptivke od EPDM gume i fiksirajuće prstenove protiv pomeranja koji mogu biti izrađeni od POM plastike, duktila, čelika ili nekog drugog odgovarajućeg materijala."

2. Potencijalni ponuđač je dostavio zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije:


  1. Naručilac odgovara na pitanje i u vezi sa njim istovremeno vrši izmenu konkursne dokumentacije u delu III TEHNIČKE SPECIFIKACIJE, partija 13. VENTILI , na strani br. 29. deo 1. Tehnički zahtevi, tačka br. 3 koja glasi:


3.Sigurnosni magnetni kuglasti ventil (Ø 1/2'' - Ø 6/4'')
u pitanju je greška u kucanju, menja se i glasi:
3.Sigurnosni kuglasti ventil (Ø 1/2'' - Ø 6/4'')  1. Potencijalni ponuđač je dostavio zahtev za dodatnim informacijama i pojašnjenjima:

Vezano za konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku broj: 06/2015, molim Vas za pojašnjenje pozicije 6.6 (6.6.1. - 6.6.9.) PE venac sa letećom prirubnicom za fuziono zavarivanje.


S obzirom da se PE venac sa letećom prirubnicom proizvodi u varijanti za čeono varenje a ne elektrofuzionoj, da li Vi tražite da se uz PE venac isporuči i elektrofuziona spojnica za svaki venac ili je ipak u pitanju PE venac za čeono varenje što Vas molim da razjasnite u svom odgovoru.


  1. Naručilac odgovara na pitanje :

U pitanju je PE venac čiji cevni deo je dovoljno dugačak da se može montirati elektrofuziona spojka odgovarajućeg prečnika te da se spajanje tuljka i PEHD cevi može izvršiti elektrofuzionim zavarivanjem.

  1. Potencijalni ponuđač je dostavio zahtev za dodatnim informacijama i pojašnjenjima

Obzirom na našu dugogodišnju poslovnu saradnju, bili smo zatečeni kada smo videli da ste objavili izmene konkursne dokumentacije po JN br. 06/2015. Nisu nam najjasniji Vaši razlozi izmene konkursne dokumentacije jer je u prethodnoj bila ostavljena mogućnost ravnopravnog učestvovanja svih ponuđača, što nije slučaj posle ove izmene.

U izmenjenoj tenderskoj dokumentaciji koja je objavljena 28.04.2015.god, uskraćena je transparentnost i obezbeđivanje konkurentnosti javne nabavke.

Izmena u tenderskoj dokumentaciji favorizuje jednog ponuđača u tačkama 14.1.6; 14.1.7; i 14.1.8. u kojima se traže industrijski vodomeri sa vertikalnom turbinom. Traženi vodomeri nemaju različite tehničke karakteristike u odnosu na industrijske vodomere sa horizontalnom turbinom, a zbog svog rešenja manje su otporni na nečistoće i stvaraju veći pad pritiska.

Svi veliki svetski proizvođači "Aktaris" i "Sensus" prestaju sa proizvodnjom tih vodomera i prelaze na proizvodnju vodomera sa horizontalnom turbinom, između ostalog i i "Insa" je kao domaći proizvođač , proizvodnju takvih vodomera počela pre 40 godina.

Nije nezanemarljivo ni to da su vodomeri sa vertikalnom turbinom, masivniji, teži za manipulaciju i skuplji od vodomera sa horizontalnom turbinom.

Pored toga za kućne vodomere traženo je da osovine propelera i najopterećenijih zupčanika budu od nerđajućeg materijala (hronifera). Logično bi bilo da se traži da sve osovine budu plastične ili od hronifera. A možda je i ovo napisano za određenog ponuđača.

Molimo Vas da još jednom pregledate dokumentaciju, izvršite ispravke i omogućite transparentnost i konkurentnost Javne nabavke.


4.Naručilac odgovara:
Naručilac je postavio tehničke zahteve, i u tom smislu učinio određene izmene konkursne dokumentacije u delu tehničke specifikacije, prema svojim potrebama.

Ne smatramo da smo na taj način favorizovali bilo kojeg ponuđača. Molimo Vas da ukoliko imate postavite konkretno pitanje na koje bi smo odgovorili.
  1. Potencijalni ponuđač je dostavio zahtev za dodatnim informacijama i pojašnjenjima:

5.Vezano za konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku broj: 06/2015, molim Vas za pojašnjenje tehničkih zahteva tj. dokumentacije koja se dostavlja za Partiju 4 za liveno-gvozdene fazonske komade. Naime, prema dokumentaciji ponuđač je u obavezi da dostavi Izveštaj domaće akreditovane laboratorije da su LG fazonski komadi izrađeni i ispitani u saglasnosti sa standardom SRPS EN 545 pri čemu laboratorija koja je vršila ispitivanje treba da bude akreditovana prema standardu SRPS ISO/IEC 17025. Uvidom u registar akreditovanih tela na sajtu Akreditacionog tela Srbije, došao sam do saznanja da niti jedna laboratorija u Srbiji nije akreditovana za ispitivanja u skladu sa SRPS EN 545 pa se takav izveštaj ne može ni dobiti od domaće laboratorije.

S obzirom da je ovo jedan od uslova za učešće na tenderu, molim Vas da jasno i precizno definišete koji se dokument dostavlja uz ponudu jer trenutno tražite dokument koji nije moguće dobiti.
5. Naručilac odgovara:
Prihvata se sugestija zainteresovanog lica i menja konkursna dokumentacija u delu III TEHNIČKE SPECIFIKACIJE, na strani br. 9 , Partija 4 - LIVENOGVOZDENI FAZONSKI KOMADI NP10 I ČELIČNE PRIRUBNICE, deo 2. Dokumentacija, tačka 1)


  1. Izveštaj domaće akreditovane laboratorije da su LG fazonski komadi izrađeni i ispitani u saglasnosti sa standardom SRPS EN 545, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda. Laboratorija za ispitivanje treba da bude akreditovana prema standardu SRPS ISO/IEC 17025;

menja se i glasi:


  1. Izveštaj akreditovane laboratorije da su LG fazonski komadi izrađeni i ispitani u saglasnosti sa standardom SRPS EN 545 ili odgovarajućim, ne stariji od 3 godine od datuma predviđenog za otvaranje ponuda. Laboratorija za ispitivanje treba da bude akreditovana prema standardu SRPS ISO/IEC 17025, ili odgovarajuće

Napomena:

Zbog načinjenih izmena a u skladu sa čl 63. stav 5. ZJN, naručilac produžava rok za podnošenje i otvaranje ponuda i objavljuje obaveštenje o tome na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici.


U prilogu: izmenjena konkursna dokumentacija
Ostali uslovi konkursne dokumentacije ostaju nepromenjeni.
U Valjevu, 14.05.2015.god

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

Yüklə 16,28 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə