İZMİr büYÜKŞEHİr belediyesiYüklə 92,81 Kb.
tarix06.11.2017
ölçüsü92,81 Kb.
#30922İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2011 YILI EKİM AYI TOPLANTISI I. BİRLEŞİMİ

MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ


Toplantı Tarihi:10.10.2011 Toplantı Yeri:İBB Meclis Salonu Toplantı Saati:18.00
Karar Özetleri İlan Tarihi: 18 Ekim 2011 Salı
İlan Yeri: İzmir Büyükşehir Belediyesi (www.izmir.bel.tr)
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

II. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME.

1. Tarım, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığında görev yapan Süheyla ÇETİNKAYA, 10-13 Ekim 2011 tarihleri arasında Brüksel’de yapılacak 9. Açık Günler Programına; gidiş-dönüş, yol, konaklama ve şehir içi ulaşım giderleri Belediyeler Birliği tarafından karşılanmak üzere sözkonusu etkinliğe katılması için görevlendirilmiştir. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. (Yeş.Al.Bak.Şb.Md.4425)

Meclise Bilgi Verildi.

III. GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ.

Maddi hata bulunmadığına karar verilmiştir.

IV. MECLİS ÜYELERİNCE VERİLECEK ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

Meclis Üyelerince verilen önerge bulunmamaktadır.

V. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İzmir Şube Başkanlığı ile Belediyemiz arasında 2011 - 2012 futbol sezonunda lisansları vize edilmiş faal sporcuların, İ.B.B. Eşrefpaşa Hastanesinden sağlık hizmeti almalarına ilişkin hazırlanan protokolün görüşülmesi. (Eşrf.Hst.Bşh. 3843)

Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.

2. İzmir ili, Menemen ilçesi, Ahıhıdır Mahallesi K18D-16A2 pafta, 576 ada, 1 parselde bulunan teknolojik eksiklikleri, kapasite yetersizliği nedeniyle ekonomik olarak işletilemeyen ve atıl duruma gelmiş olan Menemen Kompost Tesisinin teknolojisinin geliştirilmesi için parselin yakın çevresinde bulunan K18D-16A2 pafta, 225 ada, 6 parselde (22956 m2), 7 parselde (22956 m2), 8 parselde (20831,18 m2), 9 parselde (2963,99 m2), 10 parselde (5800 m2), 11 parselde (35153,86 m2) ve 575 ada, 1 parselde (30703,27 m2), 2 parselde (61794,89 m2) olmak üzere toplam 203.159,19 m2 Mutlak Tarım Arazisinin Tarım Dışı Amaçlı kullanılabilmesi için kamu ve toplum yararı birlikte gözetilerek “Kamu Yararı Kararı” alınmak üzere Meclisimizce görüşülmesi. (Katı Atık İşl.Şb.Md. 3489)

İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Tarım Komisyonlarına Havale Edildi.

3. Karşıyaka Belediye Meclisinin 05.07.2011 tarih, 152 sayılı kararı ile kabul edilen; 26L-3D ve 25L-2A paftada, Anadolu Caddesi üzerindeki Şemikler Köprülü Kavşak Projesinin yürürlükteki imar planlarından kaldırılmasına ve Cumhuriyet Mahallesi ile Fikri Altay Mahallesini birbirine bağlayacak olan “Karşıyaka Devlet Hastanesi Yaya Üst Geçidi”nin imar planına işlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl. 9657)

İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.

4. Menemen ilçesi, Seyrek Mahallesi, 30L IIa pafta, 157 ada 3 parselde yapılacak olan Seyrek İtfaiye İlçe Merkezi Tesisi Projesi kapsamında mevcut uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı (Çok işlevli) olarak belirlenmiş olan 157 ada 3 parsel ve 158 ada 1 parselin arasından 15 metre genişliğinde taşıt yolu geçirilerek yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı önerisi. (Nz.Pl. 9925)

İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.

5. Metropol alan içindeki ulaşım yollarında asfalt kaplaması bakım, onarım ve tadilat yapımı işinde kullanılmak üzere, Belediyemizce ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç ve denetim giderleri hariç tahsis edilmiş olan 100,000,000 (yüz milyon)-TL’lik krediye ilaveten; 75,000,000 (yetmişbeş milyon)-TL tutarında ek kredi açılarak, toplam kredi limitinin 175,000,000 (yüzyetmişbeş milyon)-TL’ye yükseltilmesi, krediye konu her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi ile teminat gösterilecek gelirlerin belirlenmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Banka ve Kre. Şb.Md.1360)

Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

VI. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

1. Bayındır ilçesi, Çırpı Camii Mahallesi, “Cinaloğlu” Sokağın isminin “Mehmet AKYAVAŞ” Sokak olarak değiştirilmesi hususunun görüşülmesi. (Adr. ve Num. Şb. Md. 467)

Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.

816. 2. İZELMAN A.Ş. mülkiyetinde bulunan 35 LS 732 plakalı 2009 model Hyundai HD-75 sıkıştırmalı çöp kamyonunun İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bedelsiz ve şartsız hibe edilmesi hususunun görüşülmesi. (Yeşil Alan Bakım Şb.Md.4256)

Oybirliği ile Kabul Edildi.

3. Bayındır Belediyesinin, Otobüs Kiralama Ücretinin km başı 3,00-TL + KDV, Minibüs Kiralama Ücretinin ise (17+1) km başına 1,50-TL + KDV olarak belirlenmesine yönelik, Bayındır Belediye Meclisinin 09/09/2011 tarih ve 88-1 sayılı kararının görüşülmesi. (Enc ve Kar. Şb.Md.52)

Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

4. Kent Müzesi ve Arşivi Şube Müdürlüğünce satışa sunulmak üzere bastırılmış olan “Hukuk-u Beşer”, “Basmane Garı ve Çevresi”, “II. Meşrutiyetten Cumhuriyete İzmir’de Tiyatro”, “İzmir’in Su Yolları”, “İzmir’de Yunanlıların Son Günleri”, “19.YY’da İzmir’de Doğal Afetler” isimli kitapların satışının 03.1.1.02 Kitap Yayın vb. Satış Gelirleri tertibine gelir olarak kaydedilmesi ve satış fiyatlarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Kent Müzesi ve Arş.Şb.Md.497 )

Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma – Sosyal Hizmetler – Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.

5. İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tasarısı’nda değerlendirilmesi talep edilen Konak Belediye Meclisinin 01/08/2011 tarih ve 129/2011 nolu kararının incelenmesi. (İmar İş.Şb.Md.2715)

İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.
817. 6. Belediyemiz yetki alanı içindeki uygulama imar planı bulunan alanların tamamında İmar Kanununun 18. maddesine göre, Belediyemizce parselasyon planları yapılmasının Büyükşehir Belediyemizin 2010-2015 yıllarını kapsayan 8. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (Nz.Pl.9775)

Oybirliği ile Kabul Edildi.

818. 7. Urla Katı Atık Transfer İstasyonuna ulaşımı sağlayacak yol güzergahının açılabilmesi için, Güzelbahçe ilçesi, Yelki Köyü 1731, 2480 parseller ile Güzelbahçe ilçesi, Güzelbahçe Mahallesi, 919, 1269, 4779 parsellerin imar planında 8.50 metre genişliğindeki servis yolunda kalan kısımlarının kamulaştırılmasının Büyükşehir Belediyemizin 5 Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (Nz.Pl.8781)

Oybirliği ile Kabul Edildi.

819. 8. İmar Planında küçük sanayi, park, otopark ve yol gibi farklı imar kararları getirilmiş bulunan, Buca ilçesi, Dumlupınar Mahallesi 641 ada, 5 parselin doğu kesiminden geçen 25 metrelik imar yolunda kalan kesiminin kamulaştırılmasının Büyükşehir Belediyemizin 5 Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (Nz.Pl.9059)

Oybirliği ile Kabul Edildi.

820. 9. Buca Belediyesinin 2010–2014 yıllarını kapsayan V. Beş Yıllık İmar Programının 2012–2013 yılları diliminde “681 ada, 400 parsel” adıyla yer alan konunun, Büyükşehir Belediyemizin 2010–2015 yıllarını kapsayan 8. Beş Yıllık İmar Programının 144 Liste numarasında yer alan konu ile aynı olması nedeniyle; sözkonusu parselin kamulaştırılmasının Buca Belediyesinin V. Beş Yıllık İmar Programından çıkarılmasına yönelik; Buca Belediye Meclisinin 05/09/2011 tarih ve 122 sayılı kararının incelenmesi. (Nz.Pl.9215)

Oybirliği ile Kabul Edildi.

821. 10. İmar planında yol, otopark, BHZ (Sosyal ve Kültürel Tesis) ve yeşil alan olarak belirlenen yerlerde kalan bazı taşınmazların kamulaştırılmasının 65-74 poz nolu 10 konu olarak Karabağlar Belediyesinin 5 Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (Nz.Pl.9429)

Oybirliği ile Kabul Edildi.

822. 11. İmar planında B.S.T.A (Belediye Sosyal Tesis Alanı) olarak belirlenen sahada kalan, Menderes ilçesi, Barbaros Mahallesi, 15M-Id pafta, 815 ada, 3 parselin kamulaştırılmasının Menderes Belediyesinin 5 Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (Nz.Pl.9421)

Oybirliği ile Kabul Edildi.

12. İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Sütçüler Köyü, L18-B2 pafta, 25, 28, 31, 32 parsellerin; “Üniversite Yerleşke Alanı, Eğitim Tesis Alanı ve Sağlık Tesis Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisinin incelenmesi. (Nz.Pl.7393)

İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor – Çevre ve Sağlık – Tarım Komisyonlarına Havale Edildi.

13. İzmir ili, Çiğli ilçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 26K ve 26L pafta, 5429 parselin; “Spor Kompleksi ve Ticaret Seçenekli Konut Alanı”na dönüştürülmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin incelenmesi. (Nz.Pl.8321)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

14. İzmir ili, Bayraklı ilçesi, L-18a-04d paftada, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 26718 ada, 2 parselin kuzeyinden geçen 12 metrelik yolun; 26718 ada, 1 parselin kuzeyine kaydırılmasına yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin incelenmesi. (Nz.Pl.9397)

İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.

15. Güzelbahçe Uygulama İmar Planı Plan Notlarının 10. maddesinde, “…Subasman altında iç temiz yüksekliği 2.40 metreyi aşmamak kaydı ile max. 1 bodrum katı yapılabilir…” şeklinde değişiklik yapılmasının uygun bulunmadığına dair Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13/06/2011 tarih ve 05.500 sayılı kararına; Ege - Koop Genel Başkanı Hüseyin ASLAN tarafından yapılan itiraz ile plan notu değişikliğinin kabul edilmesi talebinin incelenmesi. (Nz.Pl.9183)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

16. Karabağlar Belediye Meclisinin 09/09/2011 tarih, 237/2011 sayılı kararı ile kabul edilen; Karabağlar ilçesi, 22 L IV c pafta, 13875 ada, 1 parselin yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki İlkokul Alanı olarak belirlenen kullanım kararının, Eğitim Tesisi (Halk Eğitim Merkezi) olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin incelenmesi. (Nz.Pl.9425)

İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına Havale Edildi.

17. Karabağlar Belediye Meclisinin 03/08/2011 tarih, 212/2011 sayılı kararı ile kabul edilen; Refet Bele Mahallesinde, 22 L IIIc pafta, 9184 Sokak üzerinde bulunan Park Alanında 4.60 m x 7.50 m boyutunda bir adet trafo yeri belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl. 8571)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

18. Karabağlar Belediye Meclisinin 03/08/2011 tarih, 215/2011 sayılı kararı ile kabul edilen; Kazım Karabekir Mahallesi, 22L-IIIc pafta, 9028 ve 9113 Sokaklar kesişimindeki Yeşil Alanda, 2.65 m x 3.65 m boyutunda bir adet trafo yeri ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl.8547)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

19. Karabağlar Belediye Meclisinin 03/08/2011 tarih, 213/2011 sayılı kararı ile kabul edilen; Vatan Mahallesi, 22L-IIIb pafta, Filiz Caddesi ile Ordu Caddesi kesişimindeki Yeşil Alanın büyütülerek içinde 3.00 m x 6.00 m boyutunda bir adet trafo yeri ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl.8545)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

20. İzmir ili, Urla ilçesi, Torasan ve İçmeler Mahalleleri Atıksu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Uygulama Projesi kapsamında, Torasan Mahallesi, 19k2b pafta, 953 ada 54 parselde, 1 numaralı Terfi Merkezinin belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Dolgu Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenmesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında işlem yapılması hususunun görüşülmesi. (Nz.Pl.11715)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

21. İzmir ili, Urla ilçesi, Torasan ve İçmeler Mahalleleri Atıksu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Uygulama Projesi kapsamında, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Urla Kampüs Alanı içinde yer alan 2. Derece Doğal Sit Alanında, L17a19d1a pafta, 586 parselde 3 numaralı Terfi Merkezinin ve Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi Atıksu Şebeke ve Toplayıcı Hatları Uygulama Projesi kapsamında, L17a18c2c pafta, 1247 parselde 6 numaralı Terfi Merkezinin belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin incelenmesi ve 648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında işlem yapılması hususunun görüşülmesi. (Nz.Pl.5869)

İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Kültür ve Turizm Komisyonlarına Havale Edildi.

22. Bayraklı Belediye Meclisinin 01/08/2011 tarih, 10/165 sayılı kararı ile kabul edilen; Çay Mahallesi, 25N-2c paftada yer alan Bölgesel Otopark, Pazar Alanı ve Yeşil Alan kullanımlarının mevcut duruma göre yeniden düzenlenmesine ilişkin Karşıyaka Belediye Meclisinin 04/10/2007 tarih, 10/193 sayılı kararı ile Meclisimizin 13/06/2008 tarih, 01.1620 sayılı kararının İzmir 2. İdare Mahkemesinin 30/04/2009 tarih E:2008/1160, K:2009/768 sayılı kararı ile iptal edilmesi nedeniyle sözkonusu alanın Büyükşehir Belediyesince 11/07/1988 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Salhane-Çiçek-Manavkuyu Revizyon İmar Planında belirlendiği şekliyle Pazaryeri, Bölgesel Otopark, Park ve Yaya Yolu olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl. 8495)

İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.

23. Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/09/2011 tarih, 05.803 sayılı Kararı ile “İmar ve Bayındırlık - Hukuk Komisyonlarından geldiği şekliyle” kabul edilen; Salhane Mahallesi, L18a-4c-4d pafta, 1134 ada, 11 parsele yönelik, Bayraklı - Salhane - Turan 1/1000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itiraz doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin; İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğu, Hukuk Komisyonunca “itiraza konu parsel uygulama görmüş olduğundan mülkiyet sınırları aynen korunacak şekilde itirazın kabulü ve imar planındaki çizimin mülkiyete uygun hale getirilmesi” şeklinde değişiklikle oybirliği ile uygun bulunduğu ifadelerini içeren, Komisyonların konuya ilişkin Müşterek Raporundaki, Komisyon görüşleri arasındaki farklılıktan ötürü, yapılacak işlem konusunda tereddüt oluştuğundan, sözkonusu 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin yeniden incelenmesi. (Nz.Pl.9533)

İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonlarına Havale Edildi.

24. Narlıdere Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilen; İnönü Mahallesi, 21J-Ic paftada yer alan Belediye Hizmet Alanının batısında bulunan 4.60 m x 7.50 m boyutundaki trafo yerinin değiştirilerek, Belediye Hizmet Alanının doğusunda olacak şekilde yeniden belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl.8799)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

25. Narlıdere Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilen; Sahilevleri Mahallesi, Gürler Caddesi güneyinde 22İ-IIb paftada yer alan yeşil alanda 4.60 m x 7.50 m boyutunda bir adet trafo yeri ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl.8797)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

26. Gaziemir Belediye Meclisinin 04/08/2011 tarih ve 55 sayılı kararı ile kabul edilen; Dokuzeylül Mahallesi, 19M-IIIa paftada, 337 Sokak ile 352 Sokak kesişimindeki alanda, demiryolu üzerinde 1 adet yaya üst geçidi belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl.8419)

İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonlarına Havale Edildi.

27. Gaziemir Belediye Meclisinin 01/08/2011 tarih ve 49 sayılı kararı ile kabul edilen; 18MIId paftada 1943 adanın doğusundaki yeşil alan içerisinde 6 m x 6 m ebatlarında 1 adet ''Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu'' belirlenmesi ve lejant paftasına ilave edilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl.8421)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

28. Konak Belediye Meclisinin 07/07/2011 tarih ve 120/2011 sayılı kararı ile kabul edilen; Kültür Mahallesi, 23M-2a paftada kalan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli İmar Planında “Hastane Alanı” olarak belirlenmiş olan 1182 ada, 21 parselin imar hatları ve yapılaşma koşulları (Ayrık Nizam-6 Kat) değiştirilmeden Ticaret Seçenekli Konut Alanı (TM1) olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl. 8415)

İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.

29. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 03/08/2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilen; Kahramandere Mahallesi, 1638 nolu parselde yer alan akaryakıt istasyonunun kuzey sınırındaki imar hattının yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz.Pl.8793 )

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

30. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2010-2017 Stratejik Planındaki “Hedef 3.1.2 Doğal Afetlere Hazırlıklı Güvenli Bir Kent Yaratılması” hedefine yönelik projeler arasında yer alan “Mevcut Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması” projesi kapsamında imzalanmak üzere hazırlanan ve ekte yer alan “T.C. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Arasında Balçova ve Seferihisar (Merkez) İlçelerinde Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması ve Yapı Güvenliğinin Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi Ortak Hizmet Projesi” Protokolünün görüşülmesi. (İmar İşl.Şb.Md.3199)

Hukuk – Mesken ve Gecekondu Komisyonlarına Havale Edildi.

VII. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

1. 17 - 20 Ekim 2011 tarihleri arasında İspanya’nın Barselona kentinde Marsilya Akdeniz Entegrasyonu Merkezi (CMIM) tarafından düzenlenecek olan “Akdeniz’de Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Alanında Değişiklikleri Destekleyen Araçlar Nelerdir? Yönetişim, Planlama ve Finansman” konulu Barselona Çalıştayına, İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğünü temsilen “Bütünleşik Toplu Taşımacılığın Uygulama Adımları ve Yeni Aktörler” konulu ilk açılış sunumunu gerçekleştirecek olan Ulaşım Planlama Daire Başkanı Dr. Ayşin Nalan YETMEN’in görevlendirilmesi ve anılan tarihlerde görevli-izinli sayılması, konaklama masrafları, yol giderleri ve Çalıştay kayıt ücretleri ile diğer yasal giderlerin ESHOT Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu raporu. (ESHOT-Ulaş.Pl.Dai.Bşk.16806)

Gündemde Kaldı.

2. 17 - 20 Ekim 2011 tarihleri arasında Barselona’da düzenlenecek olan Çalıştayda; Avrupa Komşuluk Politikası Girişimi Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı (ENPI CMCMED) Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Faaliyet Ağı, RAMUD Projesinin “Akdeniz’de Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Alanında Değişiklikleri Destekleyen Araçlar Nelerdir? Yönetişim, Planlama ve Finansman” konulu başlangıç toplantısında 30 ay sürecek projenin takibini yapmak üzere, 1. oturumda İzmir’i temsilen Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünde Şehir Plancısı Kadrosunda görev yapan Hafize Ceren DİNÇER’in görevlendirilmesi ve belirtilen tarihlerde görevli-izinli sayılmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu raporu. (Ulaş.Koord.Şb.Md.3060)

Gündemde Kaldı.

3. Zabıta hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesi düşüncesinden hareketle ihtiyaç duyulan 15 adet beyaz renk Ford Connect çift sürgülü kapı, Uzun Şasi K 230 L 1.8 TDCİ 110 PS Delüxe Paketli özelliklere sahip hizmet aracının satın alınabilmesi için, 2011 Mali Yılı Bütçesinin Taşıt alımları “T” cetveline Zabıta Şube Müdürlüğü unvanı ile işlenmesi ve Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Devlet Malzeme Ofisinden satın alma yoluyla temin edilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. (Zab.Şb.Md.675)

Gündemde Kaldı.

4. Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden; 2011 Mali Yılı Bütçesi Tarife Cetvellerine eklenmek üzere; Reklam Yetki Belgesi (yıllık tek ödeme) için 90,00-TL, Reklam İzin Belgesi (her araç için ayrı ayrı) 50,00-TL şeklinde, Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğünce belirlenerek teklif edilmiş olan ücretlerin uygulanmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. (Trafik ve Den. Şb.Md. 3173)

Gündemde Kaldı.

5. Türkiye Futbol Federasyonu Bank Asya 1. ve 2. ligde İzmir’i temsilen bulunan futbol takımlarının, iç saha maçlarında bulundurulması zorunlu olan kırmızı kuşak ambulans ve acil sağlık hizmetinin talep edilmesi halinde, 50.00-TL (K.D.V. dahil) olarak ücretlendirilmesi ve Eşrefpaşa Hastanesi tarafından karşılanmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları raporu. (Eşrf.Has.Başh.3554)

Gündemde Kaldı.

6. Belediyemizce yapımı devam etmekte olan Talatpaşa Bulvarı ile Alsancak Limanına kadar olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi-Talatpaşa Bulvarı-Gündoğdu Meydanı arasındaki Ali Çetinkaya Bulvarı’nın mevcut parsel cepheleri ve arasında kalan kısımlarında yapılmakta olan mekan düzenlemeleri ile alanın kullanımına ilişkin tanım ile esasları içeren ve ekte yer alan “İzmir Büyükşehir Belediyesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Ali Çetinkaya Bulvarı Kullanım Esasları Yönetmeliği Taslağı”nın oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu raporu. (Etd.ve Prj.Dai.Bşk.3200)

Gündemde Kaldı.

7. “İzmir Büyükşehir Belediyesi Afete Maruz Bölgelerde Kalan Taşınmazların Tasfiyesi Ve Konut Satışına Dair Yönetmelik Taslağı”nın oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu raporu. (Proje Uyg.Şb.Md. 313)

Gündemde Kaldı.

8. Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bornova ilçesi, Ergene Mahallesinde bulunan ve tapunun 427 ada, 1 parselinde 16145 m2 yüzölçümle kayıtlı taşınmaz üzerindeki, Diş Sağlığı Merkezi olarak bilinen, çevresi ile birlikte 450 m2 binanın kültürel ve sosyal amaçlı kullanılmak üzere, Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şubesi adına tahsisinin yapılmasının ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şubesi arasında yapılacak olan ortak hizmet projelerindeki işbirliğini belirlemek amacıyla imzalanmak üzere hazırlanan “Ortak Hizmet Protokolü”nün oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu raporu. (Emlak Şb.Md.4842)

Gündemde Kaldı.

9. İzmir ili, Menemen ilçesi, Koyundere Mahallesinde TOKİ tarafından yaptırılan “İzmir İli Merkez Dere Mahallesi, 568 Adet Konut, Ticaret Merkezi, Camii, Okul, Sosyal Tesis ve Yemekhane İnşaatları İle Ada İçi Altyapı, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı” işi kapsamında yapılacak olan kamulaştırma çalışmaları için Belediyemiz ile TOKİ arasında gerçekleştirilecek olan ortak hizmet projesinin ve projeye esas Protokolün oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk – Sosyal Hizmetler - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları raporu. (Kamulaştırma Şb.Md. 4662)

Gündemde Kaldı.

10. Konak Belediye Meclisinin, Prof. Dr. Türkan Saylan Alsancak Kültür Merkezi Benal Nevzat Toplantı Salonuna, Güzelyalı Kültür Merkezi Nazım Hikmet Sahnesi ile Dr. S. Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi Avni Anıl Sahnesi’ne yapılacak salon tahsisleri ile ilgili olarak Konak Belediyesi 2011 Mali Yılı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ücret Tarifesinde değişiklik yapılmasına yönelik, 05/08/2011 tarih ve 143 sayılı kararının oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe – Sosyal Hizmetler – Kültür ve Turizm – Tüketiciyi Koruma Komisyonları raporu. (Enc. ve Kar. Şb. Md. 43)

Gündemde Kaldı.

11. Gaziemir Belediye Meclisinin, 2011 Mali Yılı Bütçesinin tarife cetvelleri bölümünde bulunmayan Sarnıç Çamlık Caddesi C tipi piknik alanı içerisinde bulunan Halı Saha 2011 yılı ücret tarifesi cetvelinin, 2011 Mali Yılı Bütçesinin tarife cetvelleri bölümüne eklenmesi ve tahsis ücretlerinin belirlenmesine yönelik, 04/08/2011 tarih ve 58 sayılı kararda; Komisyonlarca değişiklik yapılmak suretiyle, Halı Saha 2011 Tahsis Ücretlerinin 1- Gündüz (1 saat/elektrik sarfiyatı olmadan) 30,00-TL, 2- Akşam (1 saat/elektrik sarfiyatlı) 45,00-TL olarak belirlenmesinin ve Gaziemir Belediyesi 2011 Mali Yılı Bütçe Tarife Cetvellerine eklenmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları raporu. (Enc. ve Kar. Şb. Md. 44)

Gündemde Kaldı.

12. Güzelbahçe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Müteahhitlik Hizmetleri ödeneğinden 200.000,00-TL, Fen İşleri Müdürlüğünün Müteahhitlik Hizmetleri ödeneğinden 1.700.000,00-TL olmak üzere; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Diğer Hizmet Alımları ödeneğine toplam 1.900.000,00-TL aktarma yapılmasına yönelik, Güzelbahçe Belediye Meclisinin 03/08/2011 tarih ve 81 sayılı kararının oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. (Enc. ve Kar. Şb. Md. 45)

Gündemde Kaldı.

13. Güzelbahçe Belediyesinin 20/10/2010 tarih ve 116 sayılı Meclis Kararında tarife cetvellerinin içinde geçen “Temel Üstü (İnşaat toplamı / Kat adeti * 2,00-TL)” kısmının iptal edilerek 2011 Mali Yılı Bütçe Tarife Cetvelinden çıkartılmasına yönelik, Güzelbahçe Belediye Meclisinin 03/08/2011 tarih ve 82 sayılı kararının oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. (Enc. ve Kar. Şb. Md. 46)

Gündemde Kaldı.
14. Aliağa Belediye Meclisinin, 2011 yılına ait yeni yol yapım bedellerinin 1 m2 asfalt kaplama birim fiyatının 36,00-TL ve 1 m2 parke kaplama fiyatının 40,00-TL olarak belirlenmesine yönelik, 05/08/2011 tarih ve 114 sayılı kararının oybirliği ile reddine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. (Enc. ve Kar. Şb. Md. 47)

Gündemde Kaldı.

15. Torbalı Belediye Meclisinin, Torbalı ilçesi sınırları içerisinde Meclisçe belirlenen yerlere hafriyat ve kimyasal olmayan fabrika atıklarının döküm bedellerinin ve Torbalı Belediyesine ait olan Caterpillar 938H Lastik Tekerlekli Kazıcı-Yükleyicinin saat ücretinin belirlenmesine yönelik, 07/09/2011 tarih ve 104 sayılı kararının oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları raporu. (Enc. ve Kar. Şb. Md. 51)

Gündemde Kaldı.

16. 1/5000 Ölçekli Bornova Nazım İmar Planı ve Revizyonu (I. Etap) plan onama sınırı ile 1/5000 ölçekli Pınarbaşı İmar Planı onama sınırı arasında kalan alandaki “Doğal Karakteri Korunacak Alanlar (Orman + Koru + Maki)”, “Tarım Alanları (Zeytinlik + Meyvalıklar)”, “Ağaçlandırılacak Alanlar” plan kararlarının iptal edilerek, sözkonusu alanlarda 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu kararlarının geçerli olması hususunun oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık - Tarım Komisyonları raporu. (Nz.Pl. 3105)

Gündemde Kaldı.

17. İzmir ili, Torbalı ilçesi, Yazıbaşı Mahallesi güney kesimine ilişkin hazırlanan Yazıbaşı 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi üst ölçekli plan olan 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım imar Planında belirlenmiş kararlar ve bölgedeki mevcut sanayi yapıları dikkate alınarak prensipte uygun bulunduğuna, ancak bölgeye ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından İzmir Tarım İl Müdürlüğünün çeşitli tarihlerde vermiş olduğu görüşler dikkate alınarak Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesi (e) bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına ilişkin Tüzük’ün 8. maddesi (1) bendi hükümleri kapsamında değerlendirilerek “Kamu Yararı Kararı” alınmak üzere İzmir Valiliğine iletilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık - Tarım Komisyonları raporu. (Nz.Pl.9081)

Gündemde Kaldı.

18. İzmir ili, Urla ilçesi, Güvendik Köyü, Kösegediği Ören Mevkiinde yer alan 1992 (eski 662) parselin, Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine, parsel hissedarlarından Nusret ŞENEL, Fikret KARADENİZ ve Hasan AYER tarafından, askı süresi içerisinde yapılan itirazın oybirliği ile reddine ilişkin Hukuk - İmar ve Bayındırlık – Tarım Komisyonları raporu. (Nz.Pl.7619)

Gündemde Kaldı.

19. Aynı nitelikteki 253 adet dilekçe ekinde bulunan vekaletnameler ile kendisini vekil tayin eden 497 kişi adına Av. Mustafa Kemal TURAN’ın; İzmir ili, Narlıdere ilçesi, Ilıca Mahallesi, Zeytin Sokak ile Narbel ve Narkent Siteleri arasında erişimi sağlayan 17.5 metrelik yolun, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenmesi talebi, bu süreçte aynı konu hakkında işlem dosyasıyla birleştirilmek üzere gönderilen 60 adet dilekçe ile birlikte değerlendirildiğinde; sözkonusu 17,5 metrelik yolun 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenmesine gerek olmadığı, bahsi geçen yolu kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun Belediye Meclisimizin 12/08/2011 tarih, 05.721 sayılı kararı ile uygun görüldüğünden ayrıca karar alınmasına gerek olmadığı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ilgili ilçe belediyesince hazırlanacağı gerekçeleriyle oyçokluğu ile reddine ilişkin Hukuk - İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları raporu. (Nz.Pl.5539)

Gündemde Kaldı.

20. Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Sağlık Tesisleri Alanı” olarak ayrılmış olan, İzmir ili, Çiğli ilçesi, Büyükçiğli Mahallesi, 21650 ada, 7 parselin “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na dönüştürülmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu. (Nz.Pl.6045)

Gündemde Kaldı.

21. Torbalı ilçesi, Ertuğrul Mahallesi, 28N-IIc pafta, 71 ada, 70 parselde yer alan Resmi Tesis (Emniyet) Alanı ile 71 ada, 53 parselde yer alan İlkokul Alanının birleştirilerek, İlköğretim Alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları raporu. (Nz.Pl.8947)

Gündemde Kaldı.

22. Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Gelişme Konut Alanı” kullanımında kalan, Menderes, 22U 2b pafta, 749 ada, 26 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Akaryakıt Tesis Alanı olarak belirlenmesi talebine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk - Çevre ve Sağlık - Ulaşım - Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları raporu. (Nz.Pl.7029)

Gündemde Kaldı.

23. Aliağa ilçesi, Helvacı Beldesi, Kırlar Mevkii, 30L IV a pafta, 5230 parselin “A+LPG ve Servis Tesis Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk - Çevre ve Sağlık - Ulaşım - Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları raporu. (Nz.Pl.3157)

Gündemde Kaldı.

24. Konak ilçesi, Halkapınar Mahallesi, yürürlükteki imar planında 1443 Sokağa cepheli park alanında belirlenen 4.60 m x 7.50 m ebadında üç ayrı trafo yerinden bir tanesinin teknik gerekçelerle 8456 adanın batısında, 1082 Sokak ile 1203/12 Sokak kesişiminde yer alan park alanına yer altında yapılması koşuluyla taşınmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl.7699)

Gündemde Kaldı.

25. Konak Belediye Meclisinin 07/07/2011 tarih, 123/2011 sayılı kararı ile kabul edilen; Çınarlı Mahallesi, 24N-IIIa, 24N-IIIb paftalarda yer alan park alanının, “Rekreasyon Alanı” olarak belirlenmesi ve “Mevcut ağaçlar korunacaktır” şeklinde plan notu getirilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Bayındırlık - Tarım Komisyonları raporu. (Nz.Pl.7693)

Gündemde Kaldı.

26. Bayraklı Belediye Meclisinin 04/07/2011 tarih, 10/142 sayılı kararı ile kabul edilen; Osmangazi Mahallesi, 25N-2c, 25N-2b paftalarda ve Soğukkuyu Mahallesi, 25L-2b paftada 4.00 m x 3.00 m ebatlarında 3 adet Regülatör yeri belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl.7799)

Gündemde Kaldı.

27. Bayraklı Belediye Meclisinin 04/07/2011 tarih, 10/143 sayılı kararı ile kabul edilen; Mansuroğlu Mahallesi, 24N-2B ve 24N-2C pafta, 52 ada, 151 ve 403 parsellerin kullanım türü, Taks ve Kaks değerleri değiştirilmeden, A-8 olan gabarisinin Hmax: Serbest olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl.7803)

Gündemde Kaldı.

28. Bayraklı Belediye Meclisinin 04/07/2011 tarih, 10/139 sayılı kararı ile kabul edilen; Yeni Kent Merkezi Bayraklı Salhane - Turan Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itiraz sonucu, L18a-4d-1a paftada, 2034 ada, 10 parselin 17 metrelik yoldan cephe alan kısmında belirlenen 5 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin kaldırılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl.7797)

Gündemde Kaldı.

29. Bayraklı Belediye Meclisinin 04/07/2011 tarih, 10/148 sayılı kararı ile kabul edilen; Yeni Kent Merkezi, Bayraklı, Salhane-Turan Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itiraz sonucu, L18a-4d-1d paftada, 2724 ada ile 2664 ada arasındaki 10 metrelik yol üzerine, 2 adet yaya üst geçidi belirlenmesi ve plan notu ilave edilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin, üst geçitlerin yapı yaklaşma sınırına kadar uzatılması ve “üst geçitlerin yüksekliği minimum 4.80 m olacaktır” şeklinde plan notu ilave edilmesi şekliyle değiştirilerek, oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk - İmar ve Bayındırlık Komisyonları raporu. (Nz.Pl.7793)

Gündemde Kaldı.

30. Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 28P III pafta, 8774 ada, 22 nolu parsel maliklerinin, 1/1000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Bayraklı Salhane - Turan Uygulama İmar Planına askı süresinde yapılan “parselin 28/11/2007 tarihinde onaylanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında belirlenen şekliyle korunması” talebine yönelik itiraza ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk - İmar ve Bayındırlık Komisyonları raporu. (Nz.Pl.7789)

Gündemde Kaldı.

31. Bayraklı Belediye Meclisinin 04/07/2011 tarih, 10/151 sayılı kararı ile kabul edilen; Bayraklı ilçesi, L18A 4D 3c ve L18A 4C 4d paftada, 1134 ada, 5 parselin Resmi Tesis Alanı (Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü) kullanım kararından Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ifadesinin kaldırılmasına yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl.7795)

Gündemde Kaldı.

32. Buca Belediye Meclisinin 01/06/2011 tarih, 2011/90 ve 04/07/2011 tarih, 2011/117 sayılı kararlarıyla kabul edilen; Buca ilçesi, 22O Ib paftada, 7589 ada, 9 parsele isabet eden Emsal:1.50 yapılanma koşullu Buca Belediyesi B.H.Z. Alanının, Askeri Alan olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl. 7697)

Gündemde Kaldı.

33. Bornova Belediye Meclisinin 04/08/2011 tarih, 128 sayılı kararı ile kabul edilen; Çamdibi, 7 paftada (23 O Ia imar paftasında) yer alan yürürlükteki imar planında Temel Eğitim Alanı olarak belirlenmiş, mülkiyeti İzmir İl Özel İdaresine ait 5641 parselin çekme mesafelerinin yeniden belirlenmesi ve yapılaşma koşulu olarak E:1.20 değerinin getirilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl.8187)

Gündemde Kaldı.

34. Bornova Belediye Meclisinin 04/08/2011 tarih, 130 sayılı kararı ile kabul edilen; Çamdibi 30K-4d (24O-4c) paftada, yürürlükteki imar planında Temel Eğitim Alanı olarak belirlenmiş olan 9086 ada, 1 parselin yapılaşma koşulunun Emsal:1.2 olarak belirlenmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin değişiklikle oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl.8191)

Gündemde Kaldı.

35. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 05/07/2011 tarih, 71 sayılı kararı ile kabul edilen; Yelki Uygulama İmar Planı notlarına “Konut adasına isabet eden özel mülkiyete ait parsellerde yalnızca havuz yapılmak istenildiği takdirde parsellerin tevhit edilmesi koşulu ile yollara min. 5 metre, komşu parsele min. 3 metre olacak şekilde havuz yapılabilir.” şeklinde plan notu ilavesi önerisinin oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl.9003)

Gündemde Kaldı.

36. Gaziemir Belediye Meclisinin 01/08/2011 tarih, 50 sayılı kararı ile kabul edilen; Sarnıç Mevkii, 17N-Ib paftada, Ticaret Seçenekli Konut Alanı içerisinde yer alan, 11114 ada, 15 ve 16 parsellerin imar hattı ve yapı yaklaşma sınırının yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl. 8249)

Gündemde Kaldı.

37. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/07/2011 tarih, 133 sayılı kararı ile kabul edilen; Örnekköy Mahallesi, 27 M-4d paftada yürürlükteki imar planında Küçük Sanatlar Alanı olarak belirlenmiş olan 25938 adada yapılaşma koşulunun değiştirilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl. 7361)

Gündemde Kaldı.

38. Urla Belediye Meclisinin 07/01/2011 tarih ve 30 sayılı kararı ile kabul edilen; 1/1000 ölçekli Urla Revizyon İmar Planı, Plan Notlarında B. Genel Teknik ve İdari Koşullar başlığı altındaki 11. madde, a fıkrasının yapılaşma koşullarının değiştirilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisinin, oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl. 8245)

Gündemde Kaldı.

39. Seferihisar Belediye Meclisinin 07/04/2011 tarih, 55 sayılı kararı ile kabul edilen; Sığacık Mahallesi, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planında Ticaret Alanında yer alacak kullanımlara Konaklama fonksiyonunun ilavesine ilişkin Plan Notu Değişikliği önerisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği İzmir 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl.6993)

Gündemde Kaldı.

40. Torbalı Belediye Meclisinin 05/07/2011 tarih, 8/83 sayılı kararının 6. maddesi ile kabul edilen; Ertuğrul Mahallesi, 28N-IIc paftada, 71 ada, 70 parselde yer alan Resmi Tesis (Emniyet) Alanı ile 71 ada, 53 parselde yer alan İlkokul Alanının birleştirilerek, İlköğretim Alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları raporu. (Nz.Pl.8021)

Gündemde Kaldı.

41. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 01/08/2011 tarih, 05/136 sayılı kararı ile kabul edilen; Kemalpaşa ilçesi, 50 L I d paftasında yer alan yürürlükteki imar planında A yapılaşma koşullu “Tercihli Ayrık Gelişme Konut Alanı” kullanımında kalan 242 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nolu parsellerin yapılaşma koşulunun E:1.60, hmax:24.80 olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl.8307)

Gündemde Kaldı.

42. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih, 05/75 sayılı kararı ile kabul edilen; Armutlu Mahallesi, 49 O IV b pafta, 33 ada, 13 parselde yürürlükteki imar planında bir kısmı Ayrık Nizam 3 Kat, bir kısmı Ayrık Nizam 5 Kat olan yapılaşma koşullarının; YİA: 5000 m2, hmax: 15.80 olacak şeklinde yeniden belirlenmesine ve parsele “Zemin kat konut veya ticaret kullanımı olabilir. Onanlı imar planı hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notu getirilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl. 7001)

Gündemde Kaldı.

43. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 08/07/2011 tarih, 05/128 sayılı kararı ile kabul edilen; Bağyurdu Mahallesi, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 5878 nolu parsellerin E:0.60 yapılaşma koşulunda Sanayi Alanı olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl. 9035)

Gündemde Kaldı.

44. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 08/07/2011 tarih, 05/127 sayılı kararı ile kabul edilen; Bağyurdu Mahallesi, 303 ada, 3 parsel ve 304 ada, 1 ve 1292 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin değişiklikle oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl. 9087)

Gündemde Kaldı.

45. Bornova Belediye Meclisinin 01/07/2011 tarih, 103 sayılı kararı ile kabul edilen; Kazım Dirik Mahallesi, 24O-2a ve 24O-2d paftada “Yassıtepe Höyüğü ve Yakın Çevresi”ne yönelik, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı onama sınırları içerisinde kalan, 2 ada 74 parselin bulunduğu imar adasında Taks ve Kaks oranlarının, İzmir 3. İdare Mahkemesinin 25/02/2011 tarih ve 2011/290 sayılı kararı doğrultusunda kaldırılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin, Mahkeme Kararı doğrultusunda, 2863 sayılı Yasa gereği işlem yapılmak üzere oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık - Hukuk - Kültür ve Turizm Komisyonları raporu. (Nz.Pl.9083)

Gündemde Kaldı.

46. 07/07/2011 - 07/08/2011 Tarihleri arasında askıya çıkarılan, İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi Merkez Yerleşimi ve Kıyı Kesimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından askı süresi içerisinde yapılan itirazın Oyçokluğu ile reddine ilişkin Hukuk - İmar ve Bayındırlık Komisyonları raporu. (Nz.Pl.7787)

Gündemde Kaldı.

47. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 5998 sayılı Yasa ile değişik 73. maddesine göre, Karabağlar ilçesi, Uzundere Mahallesindeki batıda Yurtoğlu Mahallesine bağlı Kon-Kent Toplu Konut Alanı, güneyde ve doğuda İzmir - Çeşme Otoyolu ve Uzundere Kavşağı, kuzeyde Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi ile sınırlanan yaklaşık 32 ha’lık alanda Kentsel Dönüşüm uygulaması yapılabilmesi için, ekli onaylı 1/1000 ölçekli halihazır haritada sınırları ve koordinatları ile ekte yer alan listede mahalle, pafta, ada, parsel numaraları belirtilen alanın, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak onayı ile bahse konu alanda kamu mülkiyetinde ve kullanımında olan parseller olması nedeniyle Bakanlar Kurulunun onayına sunulmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık - Mesken ve Gecekondu Komisyonları raporu. (Kent.Dön.Şb.Md.1327)

Gündemde Kaldı.

VII. DİLEK VE TEMENNİLER.

Söz Alan Bulunmamıştır.

823. VIII.TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2011 yılı Ekim Ayı Toplantısı I. Birleşimine katılamayan; Kasım Sıtkı KÜRÜM, Hakan TARTAN, Ercan TATI, Kamil Okyay SINDIR, Cevat DURAK, Metin SOLAK, Halil İbrahim ŞENOL, Özdem Mustafa İNCE, Tahir ŞAHİN, Ramazan İsmail UYGUR, Ömer Turgut OĞUZ, Hüseyin Vefa ÜLGÜR, Mustafa Tunç SOYER, Hasan SAĞLAM, Levent KÖSTEM, Veli BALYEMEZ, Mehmet ARITMAN, Hüseyin ÇALIŞKAN, Önder KESKİN, Ufuk YÖRÜK, Erkan ZEYLAN, Sefer İPEKLİ, Haydar KARAMAN, Mehmet KERTİŞ, Mustafa YÜKSEL, Abdullah KAVUK, Hayri BOZAL, Mehmet ÇIPLAKLI ve Zahide İLKİ’nin mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.IX. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

12 EKİM 2011 ÇARŞAMBA SAAT:18.00

Aziz KOCAOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yüklə 92,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə