İZMİr büYÜKŞEHİr belediyesi



Yüklə 30,62 Kb.
tarix15.01.2018
ölçüsü30,62 Kb.
#38080
növüYazı

T

.C.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü

Sayı : 97509404.301.05.01-972 22/05/2013



Konu : Karar Özeti İlanı
DUYURU
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 15/05/2013 tarihinde; saat 18.00’de, İBB Meclis Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2013 Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısı II. Birleşiminde alınan ve 16/05/2013, 20/05/2013 ve 21/05/2013 tarihlerinde kesinleşen Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda, 22/05/2013 tarihinden itibaren 7 (yedi) gün süreyle İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binası giriş katı ve 3. katındaki ilan tahtalarında askıya çıkarılmıştır.
Sayın halkımıza duyurulur.

Süleyman Sırrı AYDOĞAN

Büyükşehir Belediye Başkanı V.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2013 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI II. BİRLEŞİMİ

MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ



Gündem No : 97509404.301.03.5/2 Toplantı Tarihi:15/05/2013

Toplantı Yeri : İBB Meclis Salonu Toplantı Saati :18.00



I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

II. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME.

1. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Aziz KOCAOĞLU İzmir’in EXPO 2020 adaylığı kapsamında 23 - 27 Nisan 2013 tarihleri arasında Fransa ile Monaca, 05 - 10 Mayıs 2013 tarihleri arasında İtalya, Malta ve San Marino’da lobi faaliyetlerine katılmıştır. Sayın Meclisimizin bilgilerine arz olunur. Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. (Memur Personel Şb.Md.5395)

Meclise Bilgi Verildi.

III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

731. 1. 30/04/2012 Tarihinde yapılan “15 Adet Yolcu Gemisi ve 28 Kalem Yedek Parçaların Alımı” işi ihalesi “ÖZATA Tersanecilik San.Ve Tic. Ltd. Şti.”de kalmış ve 14/06/2012 tarihinde Belediyemiz ile firma arasında sözleşme imzalanmış, yüklenici firma 11/05/2013 tarihli ve 20130511FD01 referans sayılı yazısıyla FAT (Fabrika Kabul Testleri) testlerinin; ana makineler için 20-24 Mayıs 2013 tarihleri arasında, üretim tesisinin bulunduğu Fransa’da ve Sevk Sistemi Şanzımanlar için 21 Mayıs 2013 tarihinde, üretim tesisinin bulunduğu Norveç’te gerçekleştirileceği, Teknik Şartnamenin A.5.1.10 maddesi gereği fabrika testleri için idare personelinin katılımının gerektiği bildirilmiş olup; Kontrol ve Ara Denetim Komisyonundan Makine Mühendisi Birol AKAN ve Gemi İnşa Mühendisi Nadir Devrim AL’ın 19/05/2013 ile 25/05/2013 tarihleri arasında tüm harcamalar Yüklenici Firma tarafından karşılanmak üzere görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi. (Deniz Hiz.Şb.Md.967)

Oybirliği ile Kabul Edildi.

2. Narlıdere Belediyesinin Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek için; ilgi tabloda belirtilen Müdürlüklerin belirtilen ödenek talepleri üzerine veya yetersiz kalan ödeneklere, listede belirtilen aktarmaların yapılması hususundaki Narlıdere Belediye Meclisinin 02/05/2013 tarih ve 2013/47 sayılı kararının görüşülmesi. (Enc. ve Kar. Şb.Md.23)

Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

3. Aliağa Belediyesinin, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1. maddesinin 27. fıkrasına istinaden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yolların inşa, tamir ve genişletilmesi sebebiyle 2464 sayılı kanunun 86. maddesi uyarınca tarh edilmemiş yol harcamalarına katılma paylarının alınmaması hususundaki Aliağa Belediye Meclisinin 07/05/2013 tarih ve 108 sayılı kararının görüşülmesi. (Enc. ve Kar. Şb.Md.25)

Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

4. Türkiye Cimnastik Federasyonu ile Başkanlığımız arasında imzalanması planlanan, Türkiye Cimnastik Federasyonu’na bağlı Milli Cimnastik Sporcularının sağlık hizmetlerinin (tetkik, tanı ve tedavi) İBB Eşrefpaşa Hastanesi tarafından oluşturulacak özel sekreterlik hizmeti kapsamında randevulu şekilde sağlanması ve yürütülmesi ile ilgili hazırlanan “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İle Türkiye Cimnastik Federasyonu Ortak Sağlık Hizmetleri Protokol Taslağı”nın görüşülmesi. (Eşrefpaşa Hast. Baş. 2569)

Hukuk - Çevre ve Sağlık Komisyonlarına Havale Edildi.

5. Av. Oğuz DEMİRCİ tarafından Belediyemize verilen, 21/03/2013 tarih ve 1149 sayılı dilekçe ile İzmir ili, Konak ilçesi, Göztepe Mahallesi, 831 ada, 19 nolu parselde kayıtlı taşınmazda el atılan kısım için taşınmaz maliklerinden Emin ARAÇ tarafından, İzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2013/114 Esas sayılı dosyası ile Belediyemiz aleyhine kamulaştırmasız el atma davası açıldığının belirtildiği ve talep edilen kamulaştırma bedelinin, 01/04/2013 tarih ve 7048 sayılı I.Hukuk Müşavirliği mütalaası doğrultusunda sayın Meclisimizce değerlendirilerek, talebe konu kamulaştırma bedelinin ilgili malike ödenmesi veya ödenmemesi hususunun görüşülmesi. (Kam.Şub. Müd.3791)

Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.

6. İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/289 E. ve 2009/487 K. sayılı kararı neticesinde, Av. Oğuz DEMİRCİ tarafından Belediyemize verilen, 11/02/2013 tarihli dilekçeyle; İzmir ili, Konak ilçesi, Köprü Mahallesi, 791 ada, 16 nolu parselde kayıtlı taşınmazın üçüncü kat, 4 nolu bağımsız bölümünün maliki olan, müvekkili Fatma GÜVEN mirasçıları Ayşe ve Saime Dilek GÜVEN'e ait 300/2350 arsa payına karşılık gelen kamulaştırma bedelinin; 15/04/2013 tarih ve 8545 sayılı I. Hukuk Müşavirliği görüşü doğrultusunda sayın Meclisimizce değerlendirilerek, talebe konu kamulaştırma bedelinin ilgili malike ödenmesi veya ödenmemesi hususunun görüşülmesi. (Kam.Şb.Md.3792)

Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.

7. İzmir 12. Asliye Hukuk Mahkemesince 2012/2 Esasına kayden açılan davada verilen karar neticesinde, Av. Oğuz DEMİRCİ tarafından Belediyemize verilen, 16/01/2013 tarihli dilekçeyle; İzmir ili, Konak ilçesi, Köprü Mahallesi, 792 ada, 45 nolu parselde kayıtlı taşınmazın beşinci kat, 11 nolu bağımsız bölümünün maliki olan, müvekkili Ayşe Sibel EROL’a ait 49/480 arsa payına karşılık gelen bedelin, 15/04/2013 tarih ve 8526 sayılı I. Hukuk Müşavirliği görüşü doğrultusunda sayın Meclisimizce değerlendirilerek, söz konusu talebe konu kamulaştırma bedelinin ilgili malike ödenmesi veya ödenmemesi hususunun görüşülmesi. (Kam.Şb.Md.3794)

Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.

8. Av. Yalçın UYSAL tarafından Belediyemize verilen, 15/04/2013 tarihli dilekçeyle; İzmir ili, Bornova ilçesi, Çamdibi Mahallesi, 1660 nolu parselde kayıtlı taşınmaza, kamulaştırma yapılmaksızın el atıldığı iddiası ve tazminat talebiyle, maliklerin bir kısmı tarafından, Belediyemiz aleyhine, İzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2013/105 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığının belirtildiği ve talep edilen kamulaştırma bedelinin, 17/04/2013 tarih ve 8799 sayılı I. Hukuk Müşavirliği görüşü doğrultusunda sayın Meclisimizce değerlendirilerek, talebe konu kamulaştırma bedelinin ilgili malike ödenmesi veya ödenmemesi hususunun görüşülmesi. (Kam.Şb.Md. 3795)

Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.

9. İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/545 ve 2012/136 sayılı kararı neticesinde, Av. Oğuz DEMİRCİ tarafından Belediyemize verilen, 14/02/2013 tarih ve 1152 sayılı dilekçeyle; İzmir ili, Konak ilçesi, Köprü Mahallesi, 792 ada, 40 nolu parselde kayıtlı taşınmazın zemin kat, 4 nolu bağımsız bölümünün maliki olan, müvekkili Fethiye ÇETUĞ YILDIRIM’a ait 16560/388800 arsa payına karşılık gelen bedelin, 07/03/2013 tarih ve 4976 sayılı I. Hukuk Müşavirliği görüşü doğrultusunda sayın Meclisimizce değerlendirilerek, talebe konu kamulaştırma bedelinin ilgili malike ödenmesi veya ödenmemesi hususunun görüşülmesi. (Kam.Şub. Müd.3793)

Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.

IV. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.

732. 1. Belediyemizce yürütülen Egekent Karayolu (Evka-5) Üstgeçidi Yapılması Projesi kapsamında kalan Çiğli ilçesi, Balatçık Mahallesi, 5764 parselin imar hattının Fen İşleri Daire Başkanlığının talebi üzerine uygulama projesine göre yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonları raporu. (Nz.Pl.1195)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

733. 2. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı arasında hazırlanan “Ortak Hizmet Protokolü”nün kabulü ve söz konusu Protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Aziz KOCAOĞLU’na yetki verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu raporu. (Nz.Pl.821-539)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

734. 3. Belediyelerince yapılmakta olan “Foça Belediyesi Mısır Kurutma Tesisi İnşaatı Yapımı İşi” ile ilgili yardım talebinde bulunan Foça Belediye Başkanlığına, imzalanmak üzere hazırlanan “Protokol” doğrultusunda, Belediyemizin Gider Bütçesinin ilgili tertibinden söz konusu tesisin yapımı için, sözleşme tutarının %90’ı olan KDV dahil 264.438,00-TL yardım yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. (Yapı İşl.Şb.Md.908)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

735. 4. Belediyelerince yapılmakta olan “Foça Belediyesi Spor Evi Tesisi İnşaatı Yapımı İşi”nin ile ilgili yardım talebinde bulunan Foça Belediye Başkanlığına, imzalanmak üzere hazırlanan “Protokol” doğrultusunda, Belediyemizin Gider Bütçesinin ilgili tertibinden söz konusu tesisin yapımı için, sözleşme tutarının % 90’ı olan KDV dahil 206.447,49-TL tutar karşılığı yardım yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları raporu. (Yapı İşl.Şb.Md. 1223)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

736. 5. Belediyelerince yapılmakta olan “Ödemiş Belediyesi Yeni Toptancı Hal ve Tesis Binaları Yapımı İşi” ile ilgili yardım talebinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığına imzalanmak üzere hazırlanan “Protokol” doğrultusunda, Belediyemizin Gider Bütçesinin ilgili tertibinden söz konusu tesisin yapımı için, sözleşme tutarının KDV dahil % 60’ı olan 952.260,00-TL yardım yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonları raporu.(Yapı İşl.Şb.Md.567)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

737. 6. ESHOT Genel Müdürlüğünün 2012 Mali Yılı İdare Kesin Hesabının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. (ESHOT- Büt.Şb.Md. 8101)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oyçokluğu İle Karar Verildi.

738. 7. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Kesin Hesabının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. (Muhasebe Şb.Md. 7443)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oyçokluğu İle Karar Verildi.

739. V.TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2013 yılı Mayıs Ayı Toplantısı II. Birleşimine katılamayan; Hakan TARTAN, Ercan TATI, Kamil Okyay SINDIR, Hasan KARABAĞ, Cevat DURAK, Metin SOLAK, Halil İbrahim ŞENOL, Abdül BATUR, Özdem Mustafa İNCE, Tahir ŞAHİN, Ramazan İsmail UYGUR, Ömer Turgut OĞUZ, M.Selçuk KARAOSMANOĞLU, Hüseyin Vefa ÜLGÜR, Mustafa Tunç SOYER, Uğur YELEKLİ, Murat BAKAN, Hasan SAĞLAM, Levent KÖSTEM, Süleyman Sırrı AYDOĞAN, Mehmet ARITMAN, Hüseyin ÇALIŞKAN, Önder KESKİN, Vedat KILIÇ, Ömer ŞENTÜRK, Ufuk YÖRÜK, Erkan ZEYLAN, Sefer İPEKLİ, Kemal GÜNDOĞDU, Haydar KARAMAN, Murat GÜL, Osman YURTSEVEN, Mehmet KERTİŞ, Ümmü Gülsüm SATOĞLU, Abdullah KAVUK, Ali ASLAN, Hasan KARATOKLU, Adnan Yaşar GÖRMEZ, Arif UĞURLİ, Hayri BOZAL, Mustafa ÖZKURT’un mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

VI. DİLEK VE TEMENNİLER.

Söz Alan Bulunmamıştır.

VII. ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

17 MAYIS 2013 CUMA SAAT:18.00


Süleyman Sırrı AYDOĞAN

Büyükşehir Belediye Başkanı V.



Yüklə 30,62 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə