İZMİr büYÜKŞEHİr belediyesiYüklə 68,11 Kb.
tarix15.01.2018
ölçüsü68,11 Kb.
#38082

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2012 YILI AĞUSTOS AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ

MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİToplantı Tarihi: 17.08.2012 Toplantı Yeri:İBB Meclis Salonu Toplantı Saati:18.00
Karar Özetleri İlan Tarihi: 24 Ağustos 2012 Cuma

İlan Yeri: İzmir Büyükşehir Belediyesi Giriş Katı ve 3. Kat İlan Panoları

İzmir Büyükşehir Belediyesi İnternet Sitesi (www.İzmir.bel.tr)


I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI.

II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ.

772. 1. Menemen Kaymakamlığı Sebahat AKŞİRAY Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim Merkezinde eğitim gören otistik öğrencilerin okula gidip gelmeleri konusundaki taşıma hizmetinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, Belediye Meclisimizin 09/08/2010 tarih ve 01.927 sayılı kararı ile kabul edilen “Hizmet Protokolü”nün süresi 30/08/2012 tarihinde sona erecek olup; Okul yönetimi tarafından hizmetin devamı talep edildiğinden söz konusu protokolün süresinin 18 ay uzatılması hususunun görüşülmesi. (ESHOT – Ulaşım Plan.Dai.Bşk. 16929)

Oybirliği ile Kabul Edildi.

773. 2. İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Torbalı - Tepeköy Karayolu Üst Geçidinin belirlenmesi ve çevre ulaşım bağlantılarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan yürürlükteki imar planında Tepeköy Karayolu Üst Geçidinde ve 15 m’lik yolda kalan taşınmazların kamulaştırılmasının Belediyemizin 5 Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi. (Nz. Pl. 9549)

Oybirliği ile Kabul Edildi.

3. 644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesi uyarınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı, Plan Uygulama Hükümleri ve Plan Raporunun incelenmesi. (Nz. Pl. 9881)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

4. İzmir ili, Buca ilçesi, 37 pafta, 161 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 40, 46, 47, 48, 49 ve 50 nolu parsellerin içinde bulunduğu bölgeye ilişkin Meclisimizin 11/06/2012 tarih, 05.566 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin; dayanağı olan 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu iptal edildiğinden yeniden değerlendirilmesi hususunun incelenmesi. (Nz. Pl. 7269)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

5. Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan” ve kısmen “Gelişme Konut Alanı” kullanımında kalan İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Doğançay Mahallesi, L18a-04a – K18d-24d pafta, 299 parselin “Gelişme Konut Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz. Pl. 5827)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

6. Buca Belediye Meclisinin 01/06/2012 tarih ve 2012/94 sayılı kararı ile uygun görülen; 20M IIb, 20M IIc pafta, 8161 adada bulunan ▼ işaretinin kaldırılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz. Pl. 7023)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

7. Konak Belediye Meclisinin 05/07/2012 tarih ve 132/2012 sayılı kararı ile uygun görülen; Çınarlı Mahallesi, L18a-09a-2b ve L18a-04d-3c pafta, 3324 ada, 104 parselde mevcut ruhsatlı otoparkın bulunduğu bölümün “Taks:0.60, Kaks:3.00 koşullu Resmi Tesis Alanı” olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz. Pl. 9343)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

8. Bayraklı Belediye Meclisinin 06/06/2012 tarih ve 10/96 sayılı kararı ile uygun görülen; yürürlükteki 1/1000 ölçekli İmar Planında “Bitişik 3 kat (B-3)” yapılaşma koşullu yapı adasında kalan ve tamamında inşaat hakkı olan, Turan Mahallesi, 25M-IId pafta, 36899 ada, 1 parselde; vaziyet planında belirtilen bina kitlesinin imar planında belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz. Pl. 9693)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

9. Karabağlar Belediye Meclisinin 07/06/2012 tarih ve 113/2012 sayılı kararı ile uygun görülen; Uzundere, Kon-Kent Toplu Konut Alanı içerisinde bazı yapı adalarının sınırları ile mevcut ruhsatlı binalar ve mülkiyet dokusu arasında uyumsuzluk bulunduğundan, konut adalarının imar hattının düzeltilmesi ve yol, yeşil alan ve otopark alanlarının düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz. Pl. 7395)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

10. Balçova Belediye Meclisinin 11/05/2012 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun görülen; Çetin Emeç Mahallesi, 21K IIa paftasında yer alan 1310 adanın Ayrık-İkiz Nizam, 2 kat, E:1.00 yapılaşma koşulunun Teras Evler (T.E) olarak yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli imar Planı Değişiklik önerisi. (Nz. Pl. 9883)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

11. Çiğli Belediye Meclisinin 08/06/2012 tarih ve 2012/33 sayılı kararı ile uygun görülen; Uğur Mumcu Mahallesi, 28K-IVc yer alan paftada yer alan yeşil alanda 3.00 m x 6.00 m ebatlarında bir adet trafo yeri belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişiklik önerisi. (Nz. Pl. 9075)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

12. Foça Belediye Meclisinin 01/06/2012 tarih ve 87 sayılı kararı ile uygun görülen; Bağarası, 50K 4b pafta, 195 ada, 18 parselin Konut Alanından Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (Nz. Pl. 8797)

İmar ve Bayındırlık - Sosyal Hizmetler Komisyonlarına Havale Edildi.

13. Seferihisar Belediye Meclisinin 05/03/2012 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilen; Sığacık Mahallesi, Kaleiçi ve Etkileme Geçiş Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı sınırı içinde kalan 76 ada, 2, 3, 4, 5 parselleri kapsayan konut alanı ile trafo yerine yönelik, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (Nz. Pl. 7063)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

14. Urla Belediye Meclisinin 08/06/2012 tarih ve 151 sayılı kararı ile kabul edilen; Altıntaş Mahallesi, 509 ada, 13 ve 14 parsel sayılı hazine adına kayıtlı taşınmazların, E=0.10, Hmaks:6.50 metre yapılaşma şartı ile Spor Alanı olarak düzenlenerek imar ada sınırının yeniden belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Urla (İçmeler – Torasan) İlave İmar Planı Değişiklik önerisi. (Nz. Pl. 8729)

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

15. Karabağlar Belediyesi 2012 Yılı Bütçesi ekinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarife cetvellerine, ek ücret tarifesi ilave edilmesi hususundaki, Karabağlar Belediye Meclisinin 02/08/2012 tarih ve 137 sayılı kararının incelenmesi. (Enc. ve Kar.Şb.Md. 68)

Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

16. Karabağlar Belediyesi 2012 Yılı Bütçesi ekinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarife cetvellerine, ek ücret tarifesi ilave edilmesi hususundaki, Karabağlar Belediye Meclisinin 02/08/2012 tarih ve 138 sayılı kararının incelenmesi. (Enc. ve Kar.Şb.Md. 67)

Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

17. Torbalı Belediyesinin 2012 Mali yılında Hizmet Alımı tertibinde bulunan ödeneklerin yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından ve projelerin gerçekleştirilebilmesi için toplam 5.060.000,00-TL ek bütçeye ihtiyaç bulunduğundan, gelir bütçesinde karşılık olarak Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar tertibine 2.300.000,00-TL, Arsa Satışı tertibine 1.560.000,00-TL ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar tertibine 1.200.000,00-TL karşılık gösterilerek ek bütçe yapılması hususundaki, Torbalı Belediye Meclisinin 06/08/2012 tarih ve 118 sayılı kararının incelenmesi. (Enc. ve Kar.Şb.Md. 69)

Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

18. Sahipli köpeklerin Torbalı Belediyesi tarafından kayıt altına alınabilmesi için Mikroçip Uygulama Bedeli 1 adet 15 TL (K.D.V. dahil) olarak tespiti, Katı Atık Bertaraf Tarifesinde özürlü indirimi uygulanması: 18/03/1998/23290 ve 13/08/1998/23432 sayılı yönetmelik hükümlerine göre özürlü grubu ayrılmaksızın, %40 ve üzeri çalışma gücü kaybını raporla beyan eden vatandaşların talepte bulunmaları halinde sadece 1 adet konut aboneliğinin evsel katı atık bedelinden muaf tutulması, Torbalı Belediyesine başvuran kamu kurumlarından Torbalı Orman İşletme Şefliği ve İlçe Halk Kütüphanesinin katı atık bertaraf tarifesinin 4. Grup olarak revize edilmesi hususlarındaki, Torbalı Belediye Meclisinin 06/08/2012 tarih ve 110 sayılı kararının incelenmesi. (Enc. ve Kar.Şb.Md. 69)

Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

19. Seferihisar Belediyesi 2012 Mali Yılı Bütçesinde ekli listede belirtildiği şekilde toplam 24.500.000,00-TL ek bütçe yapılması hususundaki, Seferihisar Belediye Meclisinin 09/08/2012 tarih ve 117 sayılı kararının görüşülmesi. (Enc. ve Kar.Şb.Md. 70)

Plan ve Bütçe Komisyonuna Havale Edildi.

20. İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesinde bulunan, Milli Savunma Bakanlığına (MSB) tahsisli 62.695 m2 yüzölçümlü 2041 ada, 44 numaralı parselin 150 metrelik imar yolunda kalan 1050 m2’lik alanın yola terki karşılığında, EK-A listesindeki işlerin EK-B’deki etüt projesine göre İzmir Büyükşehir Belediyesince fen ve sanat kurullarına uygun olarak anahtar teslimi usulü ile inşa ve teslim edilmesi konulu, Milli Savunma Bakanlığı adına İzmir Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan Protokolün görüşülmesi. (Ulaşım Planlama Şb.Md. 804-1622)

Hukuk Komisyonuna Havale Edildi.

774. 21. Büyükşehir Belediyemizin sınırları içerisinde olan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yetki Alanları Yönetmeliğince, Büyükşehir Belediyesi yetki alanı dışında bulunan, fiilen kent içi toplu taşım hizmeti verdiğimiz güzergahlarda, yoğun olarak kullanılması ve zaman içinde yolun fiziki yapısında meydana gelen tahribat sebebiyle, bakım ve onarım ihtiyacı söz konusu olduğundan, bu yolların asfalt kaplamalarının bakım, onarım ve yenilenmesi ile yoğun altyapı çalışması yapılmış sokaklardan, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı teknik ekiplerince yapılan inceleme sonucu, kaplamasının yenilenmesi zorunluluğu belirlenenlerin asfalt kaplamasının yapılması konusunda yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Bak.Onar.Şb.Md.6014)

Oybirliği ile Kabul Edildi.

III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.

775. 1. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde ve ilimizde spor yaşamlarını sürdüren 2011-2012 yılı içerisinde Bireysel Branşlarda Ulusal, Uluslararası, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında dereceye giren sporculara; Bireysel Branşların Takım Sporlarında Ulusal, Uluslararası, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında dereceye giren sporculara; Takım Sporlarında Ulusal, Uluslararası, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında dereceye giren sporculara; ayrıca 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarına ve Paralimpik Oyunlara katılmaya hak kazanmış İzmirli sporculara, çizelgede belirtilen ödüllerin Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü bütçesinin Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibinden ödenmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. (Genç.ve Spor Şb.Md.1775)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

776. 2. Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan “9 Eylül Yol Koşusu”nda dereceye girecek sporculara, çizelgede belirtilen ödüllerin Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü bütçesinin Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler tertibinden ödenmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. (Genç.ve Spor Şb.Md.1776)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

777. 3. ESHOT Genel Müdürlüğünce ulaşım hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için, Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığının Akaryakıt ve Yağ Alımları Bütçe Tertibine, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Diğer Hizmet Alımları Tertibinden 15.000.000,00-TL aktarma yapılmasının oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. (ESHOT-Bütçe Şb.Md.15719)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

778. 4. Haşere mücadele çalışmaları kapsamında, mist-blower makinesinin araç üstü monte şeklinde alınabilmesi için T1 cetveline 2 adet çift kabin kamyonet (üstü monteli mist-blower cihazı) eklenmesinin ve 2012 Mali Yılı Bütçe tertibinden karşılanarak alınmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. (Çev.Kor.ve Kont.Şb.Md.3012)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

779. 5. ESHOT Genel Müdürlüğünün, sermaye ortağı olduğu İZULAŞ A.Ş.'nin sermayesindeki payına düşen (%9,6'sına tekabül eden) 4.320.000,00-TL'lık rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin ve her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU’na yetki verilmesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, toplantıya katılanların oybirliği ile kabulüne ilişkin Şirketler Komisyonu raporu. (ESHOT- Muh. Şb. Md. 16791)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oyçokluğu İle Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu)

780. 6. ESHOT Genel Müdürlüğünün, sermaye ortağı olduğu İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş.'nin sermayesindeki payına düşen (%5'ine tekabül eden) 200.000,00-TL'lık rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin ve her türlü yazışmalarda münferiden işlem yapılabilmesi için, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU’na yetki verilmesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, toplantıya katılanların oybirliği ile kabulüne ilişkin Şirketler Komisyonu raporu. (ESHOT - Muh. Şb. Md.16790)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oyçokluğu İle Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu)

781. 7. Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait olan otoparkların bulundukları bölgeler ve kullanım saatleri dikkate alınarak, yeniden hazırlanan 2012 Yılı Otopark Ücret Tarifesinin oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları raporu. (Taş.Şb.Md.5025)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oyçokluğu İle Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu)

782. 8. Belediye Meclisimizin 5216 sayılı Kanunun 26. maddesi kapsamında almış olduğu 14/09/2009 tarih – 01.761, 14/02/2011 tarih – 05.110 ve 11/04/2011 tarih – 05.305 sayılı kararlar ile (sırasıyla) Yassıcaada üzerindeki büfe ve çay bahçesi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanındaki 1 ve 2 nolu büfeler ve çay bahçesi, Sasalı Doğal Yaşam Park içerisindeki 1 ve 2 nolu büfeler ve çay bahçesinin işletilmesi Grand Plaza A.Ş.’ne devredilmiş olup; anılan Kanun maddesine, 6215 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle eklenen “sosyal tesis” ibaresine istinaden; söz konusu işletmelerin, yukarıda belirtilen kararlarla Meclisimizce belirlenmiş devir süre ve bedelleri aynı kalma koşuluyla, vasıflarının “sosyal tesis” olarak tashih edilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk – Sosyal Hizmetler Komisyonları raporu. (Taşınmazlar Şb.Md.4851)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

783. 9. “Buca Şirinyer Parkı Düzenleme Projesi” ile ilgili olarak Belediye Meclisimizin 11/07/2011 tarih ve 05.570 sayılı kararı ile kabul edilen Protokolün yürürlükten kaldırılması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Buca Belediyesi arasında imzalanmak üzere yeniden hazırlanan “Protokol”ün onaylanmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk Komisyonları raporu. (Etüd Proje Şb.Md.1569)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

784. 10. 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu kapsamında, İzmir ili, Karabağlar ilçesinde mevcut yerleşim alanı ve yakın çevresini kapsayan, kuzeyde İnönü Caddesi ve Halide Edip Adıvar Bulvarı, doğuda Eski İzmir Caddesi, güneyde Erdal Yaklav Caddesi ve batıda İhsan Alyanak Caddesi ile sınırlandırılmış alana yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Karabağlar 1. Etap Nazım İmar Planı önerisinin; Belediye Meclisimizin 13/08/2012 tarih ve 05.743 sayılı kararı gereği tekrar karar alınmasına gerek olmadığından oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl.2421)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

785. 11. Mevcut 1/5000 ölçekli Buca Nazım İmar Planı Revizyonunda Yönetim Merkezleri (Resmi Tesis Alanı) olarak belirlenmiş olan, İzmir ili, Buca ilçesi, 3035 ada, 1 parselin “Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı (Özel Yurt Alanı)” olarak yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Bayındırlık - Sosyal Hizmetler - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Nz.Pl.5671)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

786. 12. Konak ilçesi, Akıncılar Mahallesi, L18A-09A-04D paftada, Akıncılar Taşıt Alt Geçidinin proje alanı içerisinde kalan, Kahramanlar Mahallesi, L18A- 09A-04D pafta, 1917 ada, 16 parselinde kayıtlı “Kahraman Asker Çeşmesi”nin; İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13/07/2012 tarih ve 618 sayılı kararı uyarınca, Ege Mahallesi ile Kahramanlar Mahallesi arasındaki bağlantıyı sağlayacak Akıncılar Taşıt Alt Geçidi Projesinin önemi ve anıt-çeşmenin atıl bir bölgede kalmış olması nedeniyle mevcut yerinden taşınması amacıyla yürürlükteki imar planında yeşil alanda belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Nz.Pl.9509)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

787. 13. Konak Belediye Meclisinin 02/05/2012 tarih, 83/2012 sayılı kararı ile uygun görülen; Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesinin, Alsancak Liman Arkası Kesimi Uygulama İmar Planı ile Halkapınar Salhane Kesimi Uygulama İmar Planının plan kararları, plan notları ve lejant paftasının bir bütün olduğu dikkate alınarak, uygulamalarda sorun oluşturmaması amacıyla plan notu ve lejant paftalarının bütünleştirilmesi, lejant paftasında “Turizm, Ticaret Alanı” ve “Turizm, Turizme Yönelik Ticaret, Konut Alanı” kullanımlarında turizm kullanıma yönelik gösterimin belirtilmesi ile “Turizm, Turizme Yönelik Ticaret, Konut Alanı” kullanımının “Turizm, Konut Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin; Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesinin; Halkapınar Salhane Kesimi Uygulama İmar Planı ile Alsancak Liman Arkası Kesimi Uygulama İmar Planının, plan notu paftalarının mevcut haliyle korunması, lejant paftalarının önerildiği şekliyle her iki planda da düzeltilerek değişiklikle, oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık - Kültür ve Turizm Komisyonları Raporu. (Nz.Pl.6259)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin, Komisyonlarca Yapılan Değişiklik Doğrultusunda Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

788. 14. Bornova Belediye Meclisinin 04/07/2012 tarih ve 106 sayılı kararı ile uygun görülen; Çamdibi, Meriç Mahallesi, 29 J III b (23 O 4 a) paftada, 5717 Sokak civarında, kamuya terkli yeşil alan üzerinde, trafo yeri ile ilgili olarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayacak her türlü tedbirin trafoyu yapacak ilgili idare tarafından alınması koşulu ile 3.00 m x 5.00 m ebadında bir adet trafo yeri ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.8379)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

789. 15. Karabağlar Belediye Meclisinin 03/07/2012 tarih ve 127/2012 sayılı kararı ile uygun görülen; Yunus Emre Mahallesi, 21M-IVd paftada, 4256 ve 4065 Sokakların kesişiminde, Çocuk Bahçesi olarak belirlenmiş alan içerisinde 3.00 m x 5.00 m ebadında trafo yeri ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.8799)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

790. 16. Karşıyaka Belediye Meclisinin 05/07/2012 tarih ve 150 sayılı kararı ile uygun görülen; Örnekköy Mahallesi, 26 L III c pafta, 37706 adanın kuzey cephesinde yer alan 5 m bahçe mesafesinin 3 m olarak düzeltilmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisinin; 37706 adanın kuzey cephesinde yer alan 5 m bahçe mesafesini belirleyen herhangi bir plan onaması olmadığı tespit edildiğinden; söz konusu alanın meri imar planı olduğundan ayrıca bir karar alınmasına gerek olmadığından oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.8397)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

791. 17. Karşıyaka Belediye Meclisinin 05/06/2012 tarih, 122 sayılı kararı ile uygun görülen; Zübeyde Hanım Mahallesi, 26 L-2b paftada yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Spor Alanı kullanımında kalan 26835 ada, 1 parsel ile Sosyal Tesis Alanı kullanımında kalan 26834 ada, 1 parselde; “Sosyal - Kültürel Tesisler Alanı (Konferans, sergi salonu, spor tesisleri v.b. tesisler yapılabilir.)” belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin toplantıya katılanların oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Bayındırlık, oybirliği ile reddine ilişkin Kültür ve Turizm - Sosyal Hizmetler - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları raporu. (Nz.Pl.6733)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

792. 18. Buca Belediye Meclisinin 04/05/2012 tarih, 2012/79 sayılı kararı ile uygun görülen; Adatepe Mahallesinde 21OIa-21NIIb paftalarında, mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 620 ada, 42 parsel üzerinde “Pazar Alanı” ve güneyinde 7 m’lik yaya yolu ile “Park Alanı” kullanım kararlarının belirlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin toplantıya katılanların oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl.6055)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

793. 19. Narlıdere Belediye Meclisinin 02/04/2012 tarih, 2012/59 sayılı kararı ile uygun görülen; 22J-IVd paftada yer alan yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Kent Meydanı ve Tören Alanı olarak belirlenmiş olan alanın Tansaş binasının bulunduğu kısmının “H:6,50 Yapılaşma Koşullu Ticaret Alanı” olarak belirlenmesi; mevcut tören alanının bulunduğu kısmına ise yeniden düzenlenerek “E:0,05-E:6,50” Yapılaşma Koşulu getirilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl.6193)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

794. 20. Bayraklı Belediye Meclisinin 03/07/2012 tarih, 10/110 sayılı kararı ile uygun görülen; Salhane Mahallesi, L-18a-4c-4d paftada kalan, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Resmi Tesis Alanı” kullanımında kalan 1134 ada, 5 parselin ada ayrım çizgisi ile ayrılarak “Resmi Tesis (Emniyet Hizmet Alanı)” olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.8973)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

795. 21. Seferihisar Belediye Meclisinin 04/07/2012 tarih, 103 sayılı kararı ile uygun görülen; Hıdırlık Mahallesi, 199 ada, 1, 2, 4 parselde yer alan Belediye Hizmet Alanı (Bölgesel Yer Altı Otopark) arazi kullanım kararındaki Bölgesel Yer Altı Otopark ifadesinin kaldırılması ve Turabiye Mahallesi, 3113 ada, 1 parseldeki Pazar Yeri + Hal Tesisi arazi kullanım kararına Bölgesel Yer Altı Otopark ifadesinin eklenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin değişiklikle oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.9151)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin, Komisyonca Yapılan Değişiklik Doğrultusunda Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

796. 22. Torbalı Belediye Meclisinin 06/04/2012 tarih, M.35.3.TOR.0.10/10-6/70 sayılı kararı ile uygun görülen; Yazıbaşı Mahallesi, 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama Planı önerisinin değişiklikle oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.6035)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin, Komisyonca Yapılan Değişiklik Doğrultusunda Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

797. 23. Narlıdere Belediye Meclisinin 01/03/2012 tarih, 2012/38 sayılı kararı ile uygun görülen; Limanreis Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlarının oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.6153)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

798. 24. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 02/05/2012 tarih, 63 sayılı kararı ile uygun görülen; Yelki Mahallesi, 2008 parselin “Eğitim Tesisi Alanı” kullanımından “Özel Eğitim Tesisi Alanı” kullanımına dönüştürülmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Bayındırlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporu. (Nz.Pl.7511)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

799. 25. İzmir ili, Buca ilçesinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Açık Pazar ve Hal”, “Çok İşlevli Belediye Hizmet Alanı”, “BHZ (Belediye Hizmet Alanı)”, “Çarşı”, “Şehir Holü Turizm Kültür Merkezi”, “Park ve Dinlenme Alanı”, Trafolar, Yaya Yolları ve Otopark Alanları” kullanım kararlarındaki Şirinyer Parkının bulunduğu alanın yeniden düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık - Sosyal Hizmetler - Kültür ve Turizm - Çevre ve Sağlık - Ulaşım - Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonları raporu. (Nz.Pl.9669)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

800. 26. Buca Belediye Meclisinin 02/07/2012 tarih ve 2012/107 sayılı kararı ile uygun görülen; Çamlıpınar Mahallesi, 647 ada, 16, 125, 134 parsellerin taşıt yolu, ağaçlandırılacak alan ve çok küçük bir bölümünün orta yoğunlukta konut yerleşme alanı kullanım kararının, taşıt yolu, ilköğretim tesis alanı, park, yaya yolu, otopark alanı ve çok küçük bir bölümünün orta yoğunlukta konut yerleşme alanı kullanımına dönüştürülmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık - Çevre ve Sağlık - Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları raporu. (Nz.Pl.7677)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

27. Menderes Belediye Meclisinin 04/04/2012 tarih, 37 sayılı kararı ile uygun görülen; Cüneytbey Mahallesi, 1985, 1992, 2912, 1993 ve 163 ada 1 nolu parsellerin cepheli olduğu yol üzerinde; 1985, 1992 parsellerin batısındaki yoğun olarak araç trafiği yaşanan bölümde ihdası gidererek cep otoparkı bırakılması yönündeki düzenlemeye yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Nz.Pl.8345)

Yeniden Görüşülmek Üzere İmar ve Bayındırlık - Ulaşım Komisyonlarına İade Edildi.

801. 28. Bornova Belediye Meclisinin 07/05/2012 tarih, 59 sayılı kararı ile uygun görülen; yürürlükteki imar planında “(U) koşullu, Emax=1.80, Hmax=33.80 m yapılaşma koşullarında, Otel ve Sosyal Tesis Alanı” kullanımına ayrılmış olan Meriç Mahallesi, Çamdibi Mevkii, 6001 ada, 15 parselin “(U) koşullu, Emax=1.80, Hmax=33.80 m yapılaşma koşullarında, Metropoliten Aktive Merkezi (M)” olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin Oyçokluğu ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl.5493)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oyçokluğu İle Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu)

802. 29. İzmir ili, Menemen ilçesi, Türkelli Mahallesinde 3199 parsel ve çevresini kapsayan, yürürlükteki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planında “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirlenen alandaki imar uygulama sorunlarını çözmek amacıyla imar hatlarının yeniden düzenlenmesi, alanın kuzeyinde 10.00 m’lik taşıt yolu belirlenmesi, imar adasındaki kullanımların ada ayrım çizgisiyle ayrılarak yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin toplantıya katılanların oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları Raporu. (Nz.Pl.8333)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

803. 30. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 04/06/2012 tarih, 70 sayılı kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Yelki Uygulama İmar Planı kapsamında E:0.70, h:15,50 yapılaşma koşullu Özel İlköğretim Eğitim Tesisi olarak belirlenen, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, L17a-18a-2c pafta, 282 ada, 1 parselin yapılaşma koşulunun E:1.00 olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan, Plan Değişikliği önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz.Pl.7129)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

804. 31. Bayraklı Belediye Meclisinin 04/05/2012 tarih, 10/78 sayılı kararı ile uygun görülen; 8753 ada, 19 parselin “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak belirlenmesi ve yürürlükteki imar planında belirlenmiş olan “8753 ada, 19 parsele ilişkin plan kararı yargı süreci tamamlandıktan sonra belirlenecektir.” şeklindeki plan notunun kaldırılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Bayındırlık – Kültür ve Turizm Komisyonları raporu. (Nz.Pl.8341)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

805. IV.TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2012 yılı Ağustos Ayı Toplantısı III. Birleşimine katılamayan; Aziz KOCAOĞLU, Kasım Sıtkı KÜRÜM, Hakan TARTAN, Kamil Okyay SINDIR, Hasan KARABAĞ, Cevat DURAK, Metin SOLAK, Halil İbrahim ŞENOL, Abdül BATUR, Özdem Mustafa İNCE, Tahir ŞAHİN, Ramazan İsmail UYGUR, Ömer Turgut OĞUZ, M.Selçuk KARAOSMANOĞLU, Hüseyin Vefa ÜLGÜR, Mustafa Tunç SOYER, Murat BAKAN, Muslu YILMAZ, Nazmi MARANGOZ, Levent KÖSTEM, Veli BALYEMEZ, Mehmet ARITMAN, Gaffar AKKEL, Hüseyin ÇALIŞKAN, Talat KARASU, Önder KESKİN, Salih KÜÇÜKBAYRAK, Vedat KILIÇ, Erkan ZEYLAN, Sefer İPEKLİ, Kemal GÜNDOĞDU, Ali Saip ERMİN, Mehmet KERTİŞ, Ümmü Gülsüm SATOĞLU, Kerem Ali SÜREKLİ, Abdullah KAVUK, Murat AKDEMİR, Ali ASLAN, Saip TİRYAKİOĞLU, Adnan Yaşar GÖRMEZ, Hayri BOZAL ve Mustafa ÖZKURT’un mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.V. DİLEK VE TEMENNİLER.

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

10 EYLÜL 2012 PAZARTESİ SAAT:18.00

Aziz KOCAOĞLU

Büyükşehir Belediye Başkanı

Yüklə 68,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə