İzmir, Menemen, Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, 81 Ada Parsel Uygulama İmar Planı Açıklama RaporuYüklə 23,13 Kb.
tarix15.01.2018
ölçüsü23,13 Kb.
#38084

İZMİR İLİ, NARLIDERE İLÇESİ,

NARLI MAHALLESİ

156 ADA 1962 PARSEL

1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

AÇIKLAMA RAPORU

2017

(Kapak Dahil 7 Sayfa)

İçindekiler


1.PLANLAMA ALANININ TANIMI 4

1.1. KONUM-ULAŞIM 4

1.2.TOPOGRAFİK-JEOLOJİK DURUM 4

2.PLANLAMA ALANI MEVCUT İMAR DURUMU 6

2.1. 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 6

2.2. ALT ÖLÇEK PLANLAR 7

3.PLANIN AMAÇ VE KAPSAMI 7

3.1.PLANLAMA KARARLARI 7
Şekiller

Şekil 1: Planlama Alanının Konumu..........................................................................2Şekil 1: Planlama Alanı Konumu 4

Şekil 6: 1/1000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı..............................................................7

1.PLANLAMA ALANININ TANIMI

1.1. KONUM-ULAŞIM


Planlama alanı; İzmir ili, Narlıdere İlçesi, Narlı Mahallesinde;

X= 4 250 700 – 4 251 100,

Y= 499 200 – 499 500 (ED 50 Koordinat Sisteminde ve 2005.0 Epoğunda, GRS80 Elipsoidi, Transversal Mercator 3 Derecelik Dilim Esasına Göre) koordinatları arasında kalan, İdaremiz mülkiyetindeki 156 ada 1962 parsele yönelik toplam 58.060 m2 büyüklüğündeki alanı kapsamaktadır.

Narlıdere Belediyesi sınırları içerisinde kalan planlama alanı, İzmir – Çeşme Otoyolunun yaklaşık 600 metre güneyinde kalmakta olup alanda yapılaşma bulunmamaktadır.Şekil 1: Planlama Alanı Konumu


1.2.TOPOGRAFİK-JEOLOJİK DURUM


Planlama alanı geneli eğimli bir yapıya sahip olup eğim durumu ortalama % 10-40 arasında değişmektedir. Alanın en yüksek noktası için rakım 170 m. en düşük notası için ise 80 m. olarak tespit edilmiştir.

İzmir İlinin tamamı, Bakanlar Kurulu’nun 18.4.1996 tarih ve 96/8109 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri haritasında 1. Deprem Bölgesinde yer almakta olup söz konusu harita üzerinde, alan civarında diri fay hatları belirtilmiştir.


Şekil 2: İzmir İli Deprem Bölgeleri Haritası


NARLIDERE

Planlama alanı, İzmir İli Narlıdere İlçesi 156 ada 1962 Parsellere Ait İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu hazırlanmış ve 24.01.2013 tarihinde onaylanmıştır. Hazırlanan rapor dahilinde planlama alanı Ö.A.2.1 lejandında olduğu görülmektedir.

12.1. Önlemli Alanlar .2 Kütle Hareketleri ve Yüksek Eğim açısından 12.1.1 Önlemli Alan 2.1 (Ö.A-2.1) Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar bu alanlarda "...oluşabilecek olumsuzluklara karşı yeraltı ve yerüstü sularını direne etmek için uygun çevre drenajı yapılmalıdır.İnceleme alanının topografik eğiminin yamaçlarda eğimin yüksek olduğu alanlarda binaların oturacağı alanlarda ve çevresinde yapılacak kazı ve dolgu çalışmalarına gereksinimi arttıracaktır. Temel kazıları sırasında harf edilecek zeminin doğal topografyaya yayarak yer kazanılmasından kaçınılmalıdır.

Önlemli Alanlar boyunca yamaç genelinde herhangi bir stabilite problemi beklenmemektedir. Ancak özellikle ayrışmış flişlerin gözlendiği yerlerde yol, dolgu, kazı çevlerinin lokal yenilmelere karşı gerekli analizler yapılarak, uygun projelendirilmiş istinat yapıları ile desteklenmelidir. Temel kazı şevlerinin stabilitelerini arttırmak amacıyla inşa edilecek istinat yapısı projelerine kesinlikle drenaj sistemleri dahil edilmeli ve istinat yapılarının temelleri ana kayaya oturtulmalı ve istinat duvarının arkası granüler zeminle doldurulmalı, duvarlarda barbakan delikleri bırakılmalıdır. Kazı şevlerinin stabilitelerini arttırmak erozyona ve kaymaya karşı istinat yapılarıyla iyileştirmeleri projeye dahil olmalıdır. Gerek yol gerekse bina temelleri için yapılan kazılardan elde olunan dolgu ile oluşturulacak dolgu şevleri mutlaka istinat yapılarıyla desteklenmelidir."denmektedir.

Şekil 3: Jeolojik Durum2.PLANLAMA ALANI MEVCUT İMAR DURUMU

2.1. 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI


Planlama alanı “İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Çevre Düzeni Planı” içerisinde Kentsel Yerleşik Alan içerisinde bulunmaktadır.

Şekil 4: 1/100,000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı


2.2. ALT ÖLÇEK PLANLAR


Planlama alanını da içene alan bölgeye ait 13.06.2005 tarih ve 520 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı İzmir 4. İdare Mahkemesince verilen 28.11.2006 günlü E:2005/1114 sayılı karar doğrultusunda iptal olmuştur.

3.PLANIN AMAÇ VE KAPSAMI


İdaremiz mülkiyetinde bulunan İzmir İli, Narlıdere İlçesi, Narlı Mahallesi 156 ada 1962 parselin; Narlı Mahallesinin kentsel gelişim ve nüfus dinamiklerini göz önünde bulundurarak, mahalle ve çevresinde yaşayan nüfusun; ihtiyaçlarını karşılamak üzere modern, çağdaş ve yaşanabilir, çevre kalitesi yüksek mekânlar oluşturmak ve bu kapsamda seçilen alanın mekânsal planlarını hazırlamaktır.

3.1.PLANLAMA KARARLARI


Mevcut durumda 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı bulunan fakat alt ölçek planları bulunmayan 156 ada 1962 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; Konut, Ticaret, Dini Tesis, Özel Eğitim Tesisi, Park, Dere ve Yol kullanımları olacak şekilde düzenlenmiştir.

Planlama alanına ulaşım alanın kuzeyinden geçen mevcut 15 metrelik yoldan sağlanmış olup, planlama alanı içerisinde ise 15 ve 12 metrelik araç yolları ile planlama alanında önerilen kullanımların servis almaları sağlanmıştır.Şekil 5: 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı

Yüklə 23,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə