K. K. T. C. Sağlik bakanliğIYüklə 93,78 Kb.
tarix06.02.2018
ölçüsü93,78 Kb.
#42347

K . K . T . C .

SAĞLIK BAKANLIĞI

DR. BURHAN NALBANTOĞLU. DEVLET HASTANESİ

LEFKOŞA
Sayı: 23/03/2007

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hatanesi

Başhekimliğine

LEFKOŞA
Hastanemizde 2006 yılında yapılan tetkik ve işlemler ile ilgili faaliyet raporu ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize saygılarımla arz olunur.

Osman ÇELEBİ

II. Derece Hastane Amiri


Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi

2006 Yılı Faaliyet Raporu
1963 olaylarından sonra Türklerin yoğun olduğu bölgelerdeki sağlık merkezleri ve hastanelerin yenilerinin açılması veya var olanların büyütülmesi yönüne gidildi. Yapılan bir organizasyon sonucu Lefkoşa Hastanesi'nin yatak kapasitesinin yükseltilmesi ve daha çağdaş bir Sağlık Hizmeti verilmesi amacı ile Türkiye'nin de parasal ve teknik yardımları ile yeni bir Devlet Hastanesi’nin inşasına gidilmiştir.

Hastanemiz 1971 yılında Ortaköy ile gönyeli arasında Gönyeliye 5 km mesafede, 41.650 m2 lik bir alana 6 Bloktan oluşan ve 22.556 m2 olarak temelleri atılmıştır.

İnşaatı tamamlanan hastanemiz 13 Şubat 1978 yılında görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Hastanenin Birinci bloğunda koridorlar, Danışma, asansörler ve merdivenler bulunuyordu.

İkinci bloğun 4. katında Hemşire lojmanı,3. katında ortopedi ve Üroloji Servisi, 2. Katında Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, 1. katında İdari birimler ve zemin katında Mekanik Atölyesi ile Hasta Yatış Arşivi bulunuyordu.

Üçüncü Bloğun 4. katında dahiliye servisi,3. katında Kulak Burun Boğaz Servisi ile Göz Servisi, 2. Katında Genel Cerrahi Servisi, 1. katında Çocuk Hastalıkları Servisi ve zemin katında Elektrik Atölyesi ile Morg bulunuyordu.

Dördüncü Bloğun 2. katında Ameliyathaneler, 1 katında Acil Servis ve Kan Bankası, Zemin Katında ise Mutfak Bulunuyordu.

Beşinci Bloğun 2. katında Yoğun Bakım Servisi, 1. katında Radyoloji Servisi ile Eczane, Zemin katında Sterilizasyon bölümü ile Çamaşırhane Bulunuyordu.

Altıncı Bloğun 1. katında Poliklinikler, Zemin katında laboratuarlar ile Fizik Tedavi Servisi bulunuyordu.

Hastanenin toplam 360 hasta yatağından oluşuyordu. Toplam Maliyeti 122.337.641 Tl İdi. Bu giderlerin 91.367.281 Tl si Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanmıştır.

19.10.1981 yılında yapılan devlet hastanelerini isimlendirme yasasıyla Lefkoşa Devlet Hastanesi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi adını almıştır.
Zaman içinde yeterli olmayan hastanemizin arka kısmına Kasım 1988 yılında Kanser Merkezi binası inşa edilmiştir. Bu binanın üzerine 1996 yılında Hemodializ servisi 1998 yılında Göğüs servisi ile İntaniye Servisi yapılmıştır. Yine Radyasyon Onkoloji servisinin bulunduğu bölüme Tomografi cihazı alınmıştır. Ayrıca yine bu bölümde 1996 yılında Nükleer tıp servisi açılmıştır.

1988 yılında Thalasemia Merkezi yapılmış ve 1996 yılında Kan Bankası da bu bölüme taşınmıştır. Binanın üst kısmı hemşire lojmanı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Hemşire lojmanının bu bölüme taşınması ile İkinci Bloğun 4. katı Nöroloji – Nöroşirurji – Fizik tedavi servisi olmuştur. 2002 yılında Thalasemia merkezinin üst kısmında bulunan hemşire lojmanının bir bölümü boşaltılmış ve kanser Derneğinin katkıları ile bu bölüme Onkoloji Servisi açılmıştır.

2001 yılında Diyabet Merkezi yapılmıştır. Bu bölümde diyabetli hastaların tüm işlemleri bu bölümde yapılmaya başlanmıştır.

2004 yılının Haziran ayında Özel Eğitim Merkezinin yanında Poliklinik binası yapılmış ve ana binada bulunan tüm poliklinikler ile laboratuarlar bu bölüme taşınmış ve bu binada yeni bir radyoloji merkezi açılmıştır.. Ayrıca bu binada Erken Tanı Merkezi kurulmuştur.

Yeni Poliklinik bölümünün karşı kısmında yaklaşık 200 araçlık park yeri ile helikopter alanı yapılmıştır.

Ana binada bulunan polikliniklerin taşınması ile bu bölümün yarısı 2005 yılında 19 Yataktan oluşan Hematoloji Onkoloji servisi ve 2006 yılında ise kalan kısmı 19 yataklı Nöroloji Servisi olarak hizmete başlamıştır.

Hastanemiz 2006 yılında Poliklinik kısmında otomasyona geçmiştir.

2006 yılında yeni park yerinin bulunduğu bölümde bodrum katı sığınak, zemin katı Ayaktan tedavi merkezi ve üst katı Göğüs Hastalıkları ile İntaniye Servisi olacak olan binanın inşaatına başlanmış ve bu binanın inşaatı devam etmektedir.


Hastanemizin 2006 yılı istatistiki bilgileri

KKTC’nin en büyük hastanesi olan MRI, Tomografi, Nükleer tıp, Basınç odası gibi hizmetleri sunabilen ve yarı dönem ihtisas eğitimi veren hastanemiz 1 Başhekim , 3 Başhekim Yardımcısı, 1 II. Derece Hastane Amiri, 4 III Derece Hastane Amiri, 1 Başhemşire, 3 Başhemşire Yardımcısı, 1 İşçi başından oluşan idari kadrosu ile aşağıda dökümü verilen listedeki personeli ile hizmet vermiştir.

Ayrıca 2006 yılında Hastanemizin Yatak kapasitesi ve bölümlere göre yatak dağılımı aşağıda sunulmuştur.

2006 yılında Hastanemizde verilen hizmet dallarına göre Hekimlerin dağılımı da aşağıda sunulmuştur.
Hekim Kadro Adı

Hekim Sayısı

Protez Uz.

1

Çene Cerrahi Uz.

1

Çocuk Cerrahi Uz.

1

Çocuk Kardiyoloji Uz.

1

Çocuk Nefroloji Uz.

1

Çocuk Neontoloji Uz.

1

Hematoloji Uz.

1

Enfeksiyon Hastalıkları Uz.

1

Klinik Biokimya Uz.

1

Nefroloji Uz.

1

Nöroşirurji Uz.

1

Nükleer Tıp Uzmanı

1

Radyasyon Onkoloji Uz.

1

Medikal Onkoloji Uz.

1

Ordotonti Uz.

1

Romatoloji

1

Spor Hekimi

1

Çocuk Onkoliji Uz.

2

Diş Hekimi

2

Endokrin ve Diyabet Uz.

2

Gastroentoroloji Uz.

2

Fizik Tedavi Uz.

3

Göğüs Hastalıkları Uz.

3

Göğüs Kalp Damar Cer. Uz.

3

Plastik Cerrahi Uz.

3

Pratisyen

3

Cildiye Uz.

4

Nöroloji Uz.

4

Göz Hast. Uz.

5

Kardiyoloji Uz.

5

KBB. Uz.

5

Patoloji Uz.

5

Radyoloji Uz.

5

Üroloji Uz.

5

Anestezi Uz.

6

Çocuk Hast. Uz.

6

Kadın Hast. Ve Doğum Uz.

7

Ortopedi Uz.

7

Genel Cerrahi Uz.

8

Acil Servis

8

Dahiliye Uz

9

Hastanemizde yapılan 2006 yılı faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.
 1. Poliklinik

 2. Yatılı Servisler

 3. Yatak İşgal Yüzdesi

 4. Ameliyathane

 5. kadın Doğum

 6. İlk Yardım Servisi

 7. Eczane

 8. Röntgen

 9. Diş Kliniği

 10. Sağlık Kurulları

 11. Taşkırma

 12. Küçük Müdahale

 13. Gastroskopi, Endoskopi

 14. Anjio

 15. Troid Usg

 16. Echo, Holter, Treadmill

 17. Tomografi

 18. Fizik Tedavi

 19. Hemodializ

 20. Fako Ameliyatları

 21. Kriyoterapi

 22. Terzihane

 23. Morg

 24. Thalasemia

 25. Sintigrafi

 26. Patoloji

 27. Kan Bankası

1-POLİKLİNİK: Hastanemiz polikliniğinde sürekli olarak 103 Uzman Hekim 28 dalda poliklinik hizmeti vermektedirler.

Bunun yanında haftada 5 Radyoloji Uzmanı her gün olmak üzere MRI, Ultrasound, Tomografi, Röntgen, Memografi, v.s. hizmeti vermektedir.

2006 yılında Hastanemiz polikliniğine toplam 113 830 hasta müracaat etmiş ve bunların polikliniklerde muayeneleri yapılmıştır. Ayrıca diş polikliniğine 8 266 hasta müracaat etmiş ve bunlarında muayene ve tedavileri düzenlenmiştir.2- YATILI SERVİSLER: Hastanemizde mevcut 430 hasta yatağının ve 39 ek hasta yatağının servislere göre dağılımı,

SERVİSLER

 

Yatak Sayısı

 

 

Dahiliye

=

50

 

 

Dahiliye 2 Nöroşiruruji

=

51

 

 

KBB-Göz

=

40

 

 

Ortopedi-Üroloji

=

45

 

 

Cerrahi

=

51

 

 

K. Doğum

=

39

 

 

Çocuk

=

37

14

Küvez

Y. Bakım

=

9

 

 

İntaniye

=

7

 

 

Göğüs

=

18

 

 

Onkoloji

=

19

6

İlaç Alımı

Thalasemia

=

12

 

 

Acil

=

9

5

Müşahade

Hemodializ

=

14

 

 

Anestezi

=

10

 

 

Nöroloji

=

19

 

 

Toplam

 

430

 

 

Ek Yatak Toplamı

 

25Zührevi Karantina Bölümü

 

14TOPLAM

 

469Hastanemizin yatılı servisinde 2006 yılında toplam olarak 13 614 hasta yatılı hizmet görmüştür. Hasta günleri toplamı 96 430 kişidir. Buna göre Hastanemizin yatak işgal yüzdesi %69.6. ‘dir.

3- AMELİYATHANE: Hastanemizde 7 büyük 1 küçük müdahalelerin yapıldığı 8 ameliyathane odası vardır. 2006 yılında Hastanemizde 4 692 ameliyat yapılmıştır. Bu ameliyatların 1838 büyük, 1721 orta ve 1133 adet de küçük ameliyat olarak gerçekleşmiştir

4- KADIN DOĞUM SERVİSİ: Kadın Doğum Servisinde 2006 yılında toplam olarak 1 011 doğum gerçekleştirilmiştir.

5-İLK YARDIM SERVİSİ: 2006 yılında ilk yardım servisinde çeşitli branşlarda 7 uzman hekim ve bu uzman hekimlere yardımcı olarak astan hekimler görevlendirilmiştir.2006 yılında Acil Serviste 77.640 hasta görülmüştür.

6-ECZANE: Hastanemiz eczanesinde 3 Eczacı, 7 Eczacı Kalfası görev yapmaktadır. 2006 yılında toplam 93.266 reçeteye işlem yapılmış olup, 206.605 adet ilaç verilmiştir.

7-RÖNTGEN SERVİSİ: Hastanemizin Röntgen Servisi’nde 5 hekim ve 8 Röntgen Teknisyeni görev yapmaktadır. Bu servise 2006 yılında 57.215 hasta müracaat etmiştir.

8- DİŞ KLİNİĞİ: Hastanemiz diş kliniğinde 2 Diş Hekimi , 1 Ortodonti Uz., 1 Çene Cerrahi , 1 Protez Uzmanı, 1 Diş Teknisyeni, 1 Hemşire görev yapmaktadır 2006 yılında diş kliniğine 8 266 hasta müracaat etmiştir. Ayrıca Haftada bir gün Endotonti uzmanı hastanemizde hizmet vermektedir. 1. SAĞLIK KURULLARI :Hastanemiz sağlık kurullarına müracaat eden hasta sayısı toplam 5510 dir.

 2. Taşkırma : Hastanemizde haftada 4 gün taş kırma ünitesinde 5 üroloji uzmanı tarafından hizmet verilmektedir. 2006 yılında toplam 370 hastaya hizmet verilmiştir.

 3. Küçük Müdahale : Hastanemizde haftada 1 gün küçük müdahale isteyen vakalara cerrahi branşlarındaki uzmanlar tarafından işlem yapılmaktadır. 2006 yılında toplam 481 hastaya küçük müdahalede bulunulmuştur.

 4. Gastroskopi, Kolonoskopi, RSS : Hastanemizde cerrahi ve gastroenteroloji uzmanları tarafından haftada 4 gün yapılan işlemlerde toplam 212 Rss, 215 Kolonoskopi, 1116 Gastroskopi hizmeti isteyen hastaya işlem yapılmıştır..

 5. Anjio : Hastanemizde Kardiyoloji uzmanları tarafından toplam 275 hastaya anjio yapılmıştır

 6. Troid Usg den Biopsi Alınması : Hastanemizde Haftada 1 gün Endokrinoloji uzmanları tarafından toplam 663 troid hastasından biopsi alınmıştır.

 7. Echo, Holter, Treadmill, Pace Marker: Hastanemizde haftada 4 Kardiyoloji uzmanları tarafından toplam 5217 Echo, 770 Holter, 3129 Treadmil 117 Pace Marker testi ve 52 TEE testi yapılmıştır.

 8. Tomografi : Hastanemizde Radyoloji uzmanları tarafından haftada 5 gün toplam 7992 hastaya tomografi filmi çekilmiştir.

 9. MRI : Hastanemizde Radyoloji uzmanları tarafından haftada 5 gün toplam 3456 hastaya MRI filmi çekilmiştir

 10. Fizik Tedavi . Hastanemizde 3 Fizik Tedavi Uzmanı ve 10 Fizyoterapist tarafından toplam 16653 hastaya 69 758 işlem yapılmıştır..

 11. Hemodiyaliz : Hastanemizde toplam 13 adet diyaliz cihazında günde 3 seans şeklinde toplam 774 hastaya 8 821 dializ işlemi yapılmıştır r.

 12. Morg Servisi : Hastanemizde morg servisine toplam 655 cenaze konmuş ve bunlardan 120 cenazeye otopsi işlemi yapılmıştır..

 13. Thalasemia : KKTC genelinde tek olan Thalasemia merkezinde toplam 6866 hastaya işlem yapılmıştır. Bunlardan 2772 hastaya transfizyon ve 524 hastaya da ilaç tedavisi verilmiştir. Ayrıca 3570 kişiye Thalasemia Taşıyıcılık testi yapılmıştır.

 14. Nükleer Tıp : Hastanemizde toplam 787 hastaya sintigrafi filmi çekilmiştir.

 15. Patoloji Servisi : Hastanemiz Patoloji Servisinde 4 Ptoloji Uzmanı ve 1 Patoloji teknisyeni tarafından toplam 5348 Hastaya işlem yapılmıştır. Bunlardan 2858 biopsi, 2068 smear, 399 ince iğne aspirasyon biopsisi, 23 frozendir.

 16. Kan Bankası :K.K.T.C. genelinde tek merkez olan ve tüm bölgelere hizmet veren kan bankasında 7 kimyager ve kan alma personeli bulunmaktadır.

 17. EEG. EMG : : Hastanemizde 899 EEG ve 475 EMG yapılmıştır.

 18. Odiyoloji : Hastanemizde 1953 Hataya Odiyoloji ile ilgili tetkikler yapılmıştır

 19. Görme Alanı : Hastanemizde Toplam 358 hastaya görme alanı tetkiki yapılmıştır.

Bu Hizmetlerin yanında ayrıca 2006 yılında aşağıdaki faaliyetler de yapılmıştır.
 1. Hastanemizde Kalp damar Cerrahi Ameliyathanesi ve Yoğun Bakımı servisi inşaatı tamamlanmış ve 2006 yılı sonunda hizmete açılmıştır. Hastanemizde tek olan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanına 2 Uzman daha katılmıştır.

 2. 2006 yılında hastanemiz arka park yerinde tetkik üniteleri ve göğüs servisi ile intaniye servislerini kapsayacak olan binanın inşaatına başlanmıştır.

 3. Park yerinin iptal edilmesi nedeni ile Barış Ruh Hastanesi arkasında yeni bir park yeri yapılmıştır.

 4. Hastanemizde Mutfak, Temizlik, Çamaşır ve Güvenlik hizmetlerinin özelden satın alınmasına devam edilmiş ve bu konuda sözleşmeler yenilenmiştir.

 5. Hastanemizde Merkezi ısıtma ve soğutma için çalışmalar başlatılmış ve Ana binada bulunan yatılı servislerin bulunduğu iki blok için tesisat döşenmesine başlanmıştır.

 6. Hastanemizde bir çok birimde tamirat ve tadilatlar devam etmiştir.

 7. 2006 yılında Toplam Kalite Yönetimi Konusunda çalışmalar başlatılmıştır. Bir çok personelin görev tanımları ve çalışma şekilleri belirlenmiş ancak henüz sonuçlanmamıştır

 8. Hastanemizde Toplam Kalite Yönetimi ekibi oluşturulmuş ve bu ekip çalışmalarına başlamıştır.

 9. TKY için Antalya Üniversitesi Hastanesinden bu konuda uzmanlar getirilmiş ve personel bilgilendirilmiştir. Ayrıca yöneticilik kursu ile Hastane Maliyet muhasebesi konusunda da Türkiye’den ekipler getirtilerek bu konularda konferanslar düzenlenmiştir.

 10. Hastanemize 18 yeni personel alınmış ve bu personeller gerek hemşirelik Yüksek Okulu ve gerekse hastanemiz birimlerinde tıbbi sekreterlik eğitimine tabi tutulmuş ve eğitim sonucunda yatılı servislere dağıtılmıştır.

 11. Bilgi işlem merkezinde görev yapan bir personele 3 personel daha eklenmiş ve bilgi işlem merkezi hizmetlerinin daha hızlı verimli yürütülmesi sağlanmıştır.

 12. Poliklinik hizmetleri ve doktor poliklinik muayeneleri öüleden sonrada verilmeye başlanmıştır.

 13. Yoğun bakım servisine 2 sözleşmeli dahiliye uzmanı alınmış ve Yoğun bakım servisinde sürekli bir uzman hekimin bulunması sağlanmıştır.

 14. Hastanemiz web sayfası oluşturulmuş ve bu sayfaya kayıtların yapılmasına başlanmıştır.

 15. Hastanemizde tek uzman olan İntaniye ve Nöroşirurji Uzmanlarının eksikliğini ve bu branşlardaki yoğunluğu azaltmak üzere KKTC. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Sağlık Bakanlığı arasında yapılan anlaşma gereği Antalya ve Mersin’den 1 veya 2 aylık sürelerle uzmanlar gelmiş ve gerek ameliyat ve gerekse poliklinik hizmetleri vermişlerdir.

 16. KKTC Sağlık bakanlığı ve TC Sağlık Bakanlığı arasında yapılan işbirliği anlaşması gereği Adli vakalarda Adli Tıp Uzmanı çağrılmıştır.

 17. Adada tek olan Kan Bankası, Çeşitli kurum ve kuruşlar ile Asker ve sivil halktan kan alma ve bu kanların tetkiklerini yapmaya devam etmişlerdir. Ayrıca adanın tüm Kamu veya Özel sağlık servislerine kan hizmetleri bu servisimiz tarafından verilmiştir.

Osman ÇELEBİ

II. Derece Hastane AmiriK . K . T . C .

SAĞLIK BAKANLIĞI

DR. BURHAN NALBANTOĞLU. DEVLET HASTANESİ

LEFKOŞA
Sayı: 23/03/2007
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi

Müdürlüğüne

LEFKOŞA
Hastanemizde 2006 yılında yapılan tetkik ve işlemler ile ilgili faaliyet raporu ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize saygılarımla arz olunur.


Dr. Rıfat SİBERBAŞHEKİM


O.Ç/

Yüklə 93,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə