Кабинетинин 005-жи ил феврал тарихли 24 нюмряли гярары иляYüklə 208,61 Kb.
tarix26.06.2018
ölçüsü208,61 Kb.
#54924

Азярбайжан Республикасы Назирляр


Кабинетинин 2005-жи ил 7 феврал

тарихли 24 нюмряли гярары иля

тясдиг едилмишдир1 нюмряли ялавя
2005-ci ildə əlillərin sosial müdafiəsi ilə bağlı

tədbirlərin maliyyələşdirilməsinin

D Ö V L Ə T P R O Q R A M I
Son illərdə aparılan məqsədyönlü siyasət nəticəsində ölkənin iqtisadi həyatında çox mühüm nailiyyətlər əldə edilmişdir. Azərbaycan iqtisadiyyatında həyata keçirilən köklü islahatlar, dünya iqtisadi məkanına sürətli inteqrasiya, davamlı makroiqtisadi sabitlik və iqtisadi artımın təmin olunması əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün möhkəm zəmin yaratmışdır.

Azərbaycan Respublikasında sosial siyasətin formalaşması və onun hüquqi bazasının yaradılması ölkənin malik olduğu iqtisadi potensialı reallaşdırmağa, sabit inkişafa və davamlı tərəqqiyə nail olmaq üçün əhəmiyyətli rol oynamışdır. Ölkədə reallaşdırılan iqtisadi strategiya indiyə qədər həyata keçirilən iqtisadi kursun varisliyini özündə saxlamaqla, inkişaf prosesində daha yüksək dinamizmə və sosial konsensusa nail olmaq, ölkə vətəndaşlarının, xüsusilə sosial müdafiəyə daha çox ehtiyacı olan əhali qruplarının zəruri tələbatlarını ödəmək məqsədini özündə cəmləşdirmişdir. Ölkə vətəndaşlarının Konstitusiyada təsbit olunmuş hüquq və azadlıqlarının maneəsiz reallaşması və hərtərəfli qorunması, sosial sferada mövcud olan sosial münasibətlərin tənzimlənməsi, ayrı-ayrı əhali qruplarının, aztəminatlı insanların, o cümlədən əlillərin sosial tələblərinin və maraqlarının ödənilməsi, onların cəmiyyətə inteqrasiyası üçün əlverişli şəraitin yaradılması, bu qəbildən olan insanların sosial müdafiəsi və reabilitasiyasının təşkil edilməsi, onlara ünvanlı sosial yardımın göstərilməsi ölkədə uğurla həyata keçirilən sosial siyasətin başlıca prioritetlərindəndir.

2005-ci ildə əlillərin sosial müdafiəsi ilə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcək Dövlət Proqramı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 20 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "2003-2005-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı"na, "Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 noyabr tarixli Fərmanına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)"na əsasən hazırlanmışdır.

Bu Dövlət Proqramı BMT-nin Baş Məclisinin qəbul etdiyi Əlillərin Hüquq Bəyannaməsindən, Kopenhagen Ümumdünya Zirvə Toplantısında Azərbaycan Hökumətinin bu sahə ilə bağlı öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərindən, milli qanunvericilik aktlarındaн, eyni zamanda, əlillərin problemlərinin həlli ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarından, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarlarından irəli gələn müəyyən vəzifələri əhatə edir.Dövlət Proqramının əsas məqsədi və istiqamətləri

Dövlət Proqramının əsas məqsədi əhalinin xüsusi qayğıya ehtiyacı olan təbəqəsinin – əlillərin tibbi, sosial, peşə reabilitasiyasını kompleks şəkildə həll etməklə, onların sosial müdafiəsini və son nəticədə cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin etməkdən ibarətdir.


Əlillərin texniki-bərpa vasitələri ilə təmin edilməsi, onların sanatoriya-kurort müalicələrinin təşkili, əlillər üçün ixtisaslaşdırılmış internat evləri və bərpa mərkəzlərinin saxlanılması xərcləri dövlət büdcəsindən hər il əmək və əhalinin sosial müdafiəsinə ayrılan təxsisatlar daxilində, digər tədbirlərin maliyyələşdirilməsi isə məcburi dövlət sosial sığorta vəsaiti hesabına aşağıdakı istiqamətlər üzrə həyata keçirilir:

əlillərin sağlamlığının mühafizəsi və tibbi bərpası üçün onların müalicəsinə maliyyə yardımının göstərilməsi, dərman preparatları ilə təmin edilməsi, xarici ölkələrdə və respublika daxilində reabilitasiyasına şəraitin yaradılması, mövcud reabilitasiya sisteminin inkişafı;

əlillik problemi ilə bağlı informasiya təminatının təşkili, beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin yaradılması, seminar və konfransların keçirilməsi, istedadlı əlillərin aşkar edilməsi, asudə vaxtlarının təşkili, əlilləri bədən tərbiyəsi və idmana cəlb etməklə onların beynəlxalq yarışlarda iştirakı üçün şəraitin yaradılması və əlillər üçün ixtisaslaşdırılmış idman-sağlamlıq mərkəzinin yaradılması;

əlamətdar günlərlə bağlı tədbirlərin keçirilməsi, ünvanlı yardımların göstərilməsi, əlillərin qayğı ilə əhatə olunması ilə yanaşı onların problemlərinə cəmiyyətin diqqətinin cəlb edilməsi, əlil uşaqların təhsili ilə bağlı onlara texniki yardımın göstərilməsi;

əlillərin və şəhid ailələrinin mənzil problemlərinin həllinə kömək göstərilməsi və onların yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi.


Sıra N-si

dbirin adı


Məbləği

(milyon manatla)

Maliyyə mənbəyi

1

2

3

4

I. Əlillərin sağlamlığının mühafizəsi və tibbi bərpası20658,133
1.

Əlilləri Bərpa Mərkəzində fərdi reabilitasiya proqramları üzrə dərman təchizatı,

o cümlədən Naxçıvan MR üzrə80,0


5,0

məcburi dövlət sosial sığorta vəsaiti hesabına2.

Əlillərin xarici ölkələrdə reabilitasiyasına şəraitin yaradılması,

o cümlədən Naxçıvan MR üzrə950,0


100,0

məcburi dövlət sosial sığorta vəsaiti hesabına3.

Respublika daxilində əlillərin müalicəsinə köməklik göstərilməsi,

o cümlədən Naxçıvan MR üzrə250,0


25,0

məcburi dövlət sosial sığorta vəsaiti hesabına4.

Lənkəran şəhərində əlillər üçün bərpa mərkəzinin yaradılması

1500,0


məcburi dövlət sosial sığorta vəsaiti hesabına

5.

Sumqayıt və Şəki şəhərlərində tikilmiş bərpa mərkəzləri üzrə keyfiyyət zəmanəti kimi saxlanılmış məbləğin ödənilməsi

100,0

məcburi dövlət sosial sığorta vəsaiti hesabına


6.

Əlillərin texniki-bərpa vasitələri ilə təmin edilməsi

7260,0


dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına


7.

Əlillərin sanatoriya-kurort müalicələrinin təşkili üçün yollayışların alınması

1200,0

dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına


8.

Əlillər üçün ixtisaslaşdırılmış internat evlərinin və bərpa mərkəzlərinin saxlanılması


9318,133

dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına

1

2

3

4
II. Əlillik problemi ilə bağlı informasiya təminatının, əlillərin yaradıcılıq və asudə vaxtlarının, idman və bədən tərbiyəsi üzrə tədbirlərin təşkili


4630,0
1.

Əlillərin sosial müdafiəsi və reabilitasiya sahəsində beynəlxalq təcrübənin tətbiqi ilə bağlı əməkdaşlıq və informasiya mübadiləsi

30,0

məcburi dövlət sosial sığorta vəsaiti hesabına2.

Əlillərin asudə vaxtının təşkili məqsədi ilə onların istirahət zonalarına göndərilməsi,

o cümlədən Naxçıvan MR üzrə500,0


50,0

məcburi dövlət sosial sığorta vəsaiti hesabına3.

İdman tədbirlərinin keçirilməsi və əlillərin beynəlxalq yarışlarda iştirakına şərait yaradılması,

o cümlədən Naxçıvan MR üzrə500,0


15,0

məcburi dövlət sosial sığorta vəsaiti hesabına4.

Əlillərin stolüstü idman oyunları üzrə I Ümumrespublika yarışının keçirilməsi

100,0


məcburi dövlət sosial sığorta vəsaiti hesabına

5.

Əlillər üçün ixtisaslaşdırılmış idman–sağlamlıq mərkəzinin yaradılması

3500,0


məcburi dövlət sosial sığorta vəsaiti hesabına
III. Əlillərə maddi və texniki yardımın təşkili


1310,0
1.

20 Yanvar - Ümumxalq hüzn günü, 20-21 mart –Novruz bayramı, 26 aprel – Çernobıl qəzasının ildönümü, 9 may – faşizm üzərində qələbə günü, 15 sentyabr – Bilik günü, 3 oktyabr - Beynəlxalq əlillər günü münasibətilə tədbirlərin keçirilməsi və əlillərə maddi yardımların göstərilməsi,

o cümlədən Naxçıvan MR üzrə


1100,0


100,0

məcburi dövlət sosial sığorta vəsaiti hesabına


1

2

3

4

2.

Əlil uşaqların təhsili ilə bağlı texniki yardımın göstərilməsi,

o cümlədən Naxçıvan MR üzrə


50,0


5,0

məcburi dövlət sosial sığorta vəsaiti hesabına

3.

Əlillərin sosial-məişət problemlərinin həlli ilə bağlı ünvanlı yardımların göstərilməsi, o cümlədən Naxçıvan MR üzrə

160,0


15,0

məcburi dövlət sosial sığorta vəsaiti hesabına


IV. Əlillər üçün mənzil tikintisi

14130,0
1.

Əlillərin mənzilə olan ehtiyacının ödənilməsi məqsədi ilə Bakı, Sumqayıt və Naxçıvan şəhərlərində 36 mənzilli 4 mərtəbəli, Cəlilabad, Xaçmaz və Kürdəmir şəhərlərində 16 mənzilli 2 mərtəbəli yaşayış binalarının inşası və 2004-cü ildə Bakı şəhərində inşasına başlanılmış 36 mənzilli 4 mərtəbəli və Yevlax şəhərində inşasına başlanılmış 16 mənzilli 2 mərtəbəli binaların inşasının başa çatdırılması

Naxçıvan şəhərində 36 mənzilli 4 mərtəbəli yaşayış binasının inşası


8730,0
3600,0


məcburi dövlət sosial sığorta vəsaiti hesabına2.

Tikilib istifadəyə verilmiş yaşayış binaları üzrə keyfiyyət zəmanəti kimi saxlanılmış məbləğin ödənilməsi

300,0

məcburi dövlət sosial sığorta vəsaiti hesabına


3.

Kənd rayonlarında yaşayan əlillərin fərdi mənzillə təmin olunmasına kömək göstərilməsi, o cümlədən Naxçıvan MR üzrə

1500,0


150,0

məcburi dövlət sosial sığorta vəsaiti hesabınaV. Əlillərin sosial müdafiəsi orqanlarının saxlanılması2950,0

cburi dövlət sosial sığorta vəsaiti hesabına

Cəmi:


43678,133
__________

Азярбайжан Республикасы Назирляр


Кабинетинин 2005-жи ил 7 феврал

тарихли 24 нюмряли гярары иля

тясдиг едилмишдир


2 нюмряли ялавя2005-ci ildə ilk dəfə işaxtaranların və işsiz vətəndaşların sosial

müdafiəsi ilə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsininD Ö V L Ə T P R O Q R A M I
Dövlət Proqramının məqsədi əmək bazarının real tələbləri, iqtisadiyyatın inkişaf dinamikası nəzərə alınmaqla 2005-ci ildə işaxtaranların və işsiz vətəndaşların sosial müdafiəsinin təmin olunması sahəsində Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məşğulluq xidməti orqanlarının fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsidir.

Bu Dövlət Proqramında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 20 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «2003-2005-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı»nın, «Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 24 noyabr tarixli Fərmanının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)»nın və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı»nın icrası ilə bağlı məşğulluq xidməti orqanları tərəfindən həyata keçiriləcək tədbirlər əksini tapmışdır.

Proqnoz hesablamalara görə 2005-ci ildə respublikanın əmək bazarında 450,0 min nəfərin iştirakı, onlardan da 130,0 min nəfərin məşğulluq xidməti orqanlarına müraciət edəcəyi gözlənilir.

Məşğulluq xidməti orqanlarına müraciət edən vətəndaşlardan 34,0 min nəfərin münasib işlə təmin olunması, 8,5 min nəfərə işsiz statusu verilməsi və işsizlik müavinəti ödənilməsi, 2,5 min nəfərin peşə hazırlığı kurslarına, 2,0 min nəfərin haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunması, 83,0 min nəfərin işaxtaran kimi qeydiyyata götürülməsi proqnozlaşdırılır.

Bu məqsədlə məşğulluq xidməti orqanlarının fəaliyyətində aktiv məşğulluq tədbirlərinin həyata keçirilməsinə daha çox üstünlük verilməsi, respublikanın şəhər və rayonlarında əmək yarmarkalarının keçirilməsi, iri sənaye şəhərlərində məsləhət xidmətlərinin və əmək birjalarının yaradılması nəzərdə tutulur.

2005-ci ildə əmək bazarının real tələbləri əsasında işaxtaranların və işsiz vətəndaşların müasir peşə və ixtisaslar üzrə peşə hazırlığı, yenidən hazırlığı və ixtisaslarının artırılması, xüsusilə gənclər arasında peşəyönümü işi daha da gücləndiriləcəkdir. Bu məqsədlə respublikanın müxtəlif bölgələrində məşğulluq xidməti orqanları nəzdində peşəyönümü kabinetlərinin, regional tədris mərkəzlərinin yaradılması nəzərdə tutulur.

Aktiv məşğulluq tədbirlərindən biri kimi işaxtaranların və işsiz vətəndaşların haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilməsi işi davam etdiriləcəkdir.

Eyni zamanda, işsizlik müavinətinin minimum məbləğinin respublika üzrə minimum əmək haqqı məbləğinə uyğunlaşdırılması həyata keçiriləcəkdir.Bu Dövlət Proqramı «Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2005-ci il büdcəsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq aşağıdakı istiqamətlər üzrə maliyyələşdirilir:


Sıra N-si

dbirin adı

saitin miqdarı

(milyon manatla)

1.

İşsizlik müavinətinin ödənilməsi

7030,0

2.

Peşə hazırlığı, yenidən hazırlıq və ixtisasartırma kurslarının təşkili

900,0


3.

Haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili

400,0

4.

İşsizlər üçün yeni məsləhət xidmətlərinin, əmək birjalarının yaradılması işlərinin həyata keçirilməsi, əmək yarmarkalarının keçirilməsi və sosial müdafiə ilə bağlı digər xərclər

700,0

5.

Məşğulluq xidməti orqanlarının saxlanılması

7700,0

Cəmi:

16730,0


___________

Yüklə 208,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə