Kadin çalişma grubuYüklə 37,35 Kb.
tarix22.01.2018
ölçüsü37,35 Kb.
#39880

4.15.10 KADIN ÇALIŞMA GRUBU

TMMOB Kadın Çalışma Grubu; 43. Dönem Yönetim Kurulu’nun 28.06.2014 tarihinde gerçekleştirdiği 2. toplantısında kabul edilen 43. Dönem Çalışma Raporu ile; kadına cinsiyetinden kaynaklı olarak uygulanan politikalara karşı mücadele yöntemlerini tanımlama ve görüş oluşturma, Kadın Kurultayı ve Kadın Sempozyumlarını düzenleme görevi ile Oda temsilcilerinden oluşturulmuştur.

Toplantılara dönem boyunca; Neriman Usta (TMMOB), Gölay Şakiroğulları (TMMOB), Özgür C. Göktaş Küçük (TMMOB), Mücella Şahin (Bilgisayar M.O), Nilay Kaya (Çevre Mühendisleri O), Eylem Ölmezoğlu Poyraz (Elektrik M.O), Sema Pir (Fizik M.O), Pınar Ünal (Gıda M.O), Nilgün Özüdoğru (Gıda M.O), A.Ülkü Karaalioğlu (Harita ve Kadastro M.O), M. Hanze Gürkaş (İç Mimarlar O), Aysel Duru (İnşaat M.O), Duygu Güner (Jeofizik M.O), Mahmure Esenkal (Kimya M.O), İmren Taşkıran (Kimya M.O), Rengin Konuk (Jeoloji M.O), Emra Ergüzeloğlu Karataş (Maden M.O), Pelin Kertmen (Maden M.O), Aylin Sıla Aytemiz (Makina M.O), Banu Gürlek (Mimarlar O), Özge Kılıç (Petrol M.O), Meltem Öz (Peyzaj M.O), Ayşe Işık Ezer (Şehir Plancıları O), Vuslat Bektaş (Ziraat M.O), katılmıştır.

43. Dönem Kadın Çalışma Grubu ilk toplantısı 9 Ekim 2014 tarihinde olmak üzere 13 toplantı gerçekleştirmiştir.

Çalışma Grubunun ilk toplantısında “Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryası Kuruluş ve Çalışma Yönergesi”nin “Sekretaryanın Kuruluşu” başlıklı 6. Maddesi uyarınca Sekretarya belirlenerek TMMOB Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmuş ve 18 Ekim 2014 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Ayrıca TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından 43. Dönem Çalışma Programı hazırlanarak 18 Ekim 2014 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.TMMOB Kadın Çalışma Grubu Çalışma programı;

1. TMMOB’de kadın örgütlülüğünün güçlendirilebilmesi amacıyla; kadın çalışmalarının, kadınların bir arada olduğu kadın komisyonları/kadın çalışma grupları aracılığıyla yürütülebilmesi için tüm Odaların kadın çalışma gruplarını oluşturmalarına yönelik çalışmalara devam edilecektir.

 2. Kadın ile ilgili yasa, yönetmelik ve her türlü mevzuatın elektronik ortamda yayınlanması için çalışma yapılacaktır. 

3. İKK Kadın Komisyonları\Çalışma Grupları ile işbirliği yapılarak, Odaların kadın komisyonlarından gelen öneriler değerlendirilerek belirlenecek konularda panel, sempozyum, söyleşi, atölye çalışması vb. etkinlikler yapılacaktır.

4. İKK kadın komisyonları tarafından belirlenen ve ön hazırlığı yapılan, kadını çalışma yaşamı içinde gösteren kareler de içeren meslek tanıtımı videolarının hazırlanıp, tüm odaların web sayfalarına konulması için çalışma yürütülecektir.

5. İKK bünyesinde; sosyal medyada kadın mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları gruplarının oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

6. TMMOB Kadın Çalışma Grubu, IKK Kadın, Oda Kadın, Şube Kadın komisyonu üyeleri ve geçmişte bu organlarda çalışmış asıl ve yedek üyelerden oluşan TMMOB Genişletilmiş Kadın Çalışma Grubu kurularak toplantılar yapılacaktır.

7. TMMOB ve bağlı Odalarda, kadınların yönetimlerde daha aktif ve sayıca daha fazla rol almalarını sağlamak amacıyla; TMMOB ve bağlı odaların yönetim, denetleme ve onur kurullarında görev alacak aday üyelerin ve Genel Kurullarına katılan kadın delegelerin eşit temsiliyet ilkesi gözetilerek belirlenmesini sağlayacak düzenlenmelerin yapılması ve uygulamaların başlatılması için çalışmalar yapılacaktır.

8. Baroların Kadın Hukuku Komisyonu - TÜBAKKOM - ile ortak toplantılar ve eğitim çalışmaları yapılarak, İKK’larda, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı düzenlenecek, bütün üyelerin yaralanabilmesi için Kadının İnsan Hakları Eğitim Kitapçığı sanal ortamlarda paylaşılacaktır.

9. TMMOB Kadın Sempozyumu düzenlenecektir.

10. TMMOB 4. Kadın Kurultayı düzenlenecektir.

11. TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde konaklayan kadın öğrencilerle toplantı, söyleşi vb. etkinlikler yapılacaktır.Çalışma programı çerçevesinde aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır;

 • Aşağıda yazılmış olan bilgiler odalardan istendi;

a) 31.09.2014 tarihi itibariyle kadın / erkek üye sayıları,

b) Kadın üyelerin sektörel dağılımı,

c) Odada veya bağlı şubelerinde kadın çalışma grubu olup olmadığı ve varsa yaptıkları çalışmalar,

ç) Oda organlarına görev alan (asıl - yedek) kadın / erkek sayıları (Oda YK, Şube YK, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu, TMMOB Delegasyonu)d) Oda çalışanlarının kadın / erkek sayıları (Mühendis olanlar ve olmayanlar şeklinde)

 • TMMOB 3. Kadın Kurultayının; “18. TMMOB Kadın Çalışma Grubu, IKK Kadın, Oda Kadın, Şube Kadın komisyonu üyeleri ve geçmişte bu organlarda çalışmış asıl ve yedek üyelerden oluşan TMMOB Genişletilmiş Kadın Çalışma Grubu kurulur” kararına istinaden İKK ve odalardan, IKK, oda ve şubelerin kadın komisyonlarında geçmişten bugüne görev almış asıl ve yedek üyelerin iletişim bilgileri istendi. • TMMOB 2. Kadın Kurultayının; “TMMOB’de kadın örgütlülüğünün güçlendirilmesi için, kadın çalışmaları, kadınların bir arada olduğu, grupların birlikte iş yapmalarına olanak sağlayan yapılar (kadın komisyonları, kadın çalışma grupları) aracılığıyla yürütülmelidir” kararına istinaden odalara kadın komisyonlarının kurulmasına yönelik yazılar yazıldı. • Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekreteryasına başvuru formu, yönerge, esaslar, toplantı tutanakları, etkinlikler, kadınla ilgili diğer her türlü mevzuat vb. bilginin yer aldığı ve her türlü içerik çalışmasının Kadın Çalışma Grubu tarafından hazırlandığı bilgiler "TMMOB KADIN" başlığı altında TMMOB web sayfasında yer aldı. (http://www.tmmob.org.tr/sayfa/tmmob-kadin)

 • 14 Ekim 2014 Tarihinde DİSK, KESK, TMMOB, TTB’li Kadınlar olarak; "SUSMAK ONAYLAMAKTIR! SUSMUYORUZ! BARIŞIN TARAFIYIZ!" diyerek Kobane’de yaşananlara karşı basın açıklaması yapıldı.

 • 17 Kasım 2014 tarihinde DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li kadınlar olarak; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü eylem programı hayatını kaybeden 17 kadın işçinin anısına Isparta Yalvaç’tan HEPİMİZİN FITRATINDA İNSANA YARAŞIR KOŞULLARDA ÇALIŞMAK VAR! BALIK İSTİFİ DİZİLDİĞİMİZ TRAKTÖR KASALARINDA, MİNİBÜSLERDE CAN VERMEK DEĞİL!” diyerek başlatıldı.

 • TMMOB Kadın Çalışma Grubu,  "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü” dolayısıyla 24 Kasım 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaparak KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR!” dedi.

 • 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Gününde de TMMOB’li kadınlar sokaklardaydı.

 • 23 Aralık 2014 Salı günü DİSK Kadın İşçiler Dairesi, KESK Kadın Meclisi, Sendikal Güçbirliği Platformu Kadın Koordinasyonu, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, TMMOB Kadın Çalışma Grubu’nun çağrısıyla KADIN EMEĞİ PLATFORMU toplantısı gerçekleştirildi.

 • 29 Aralık 2014 Pazartesi günü TMMOB Kadın Çalışma Grubu’nun da içinde yer aldığı Kadın Emeği Platformu, kadınların asgari ücrete dair sorun ve taleplerini ortaya koyan asgari ücret raporunu “KADINLAR ASGARİ ÜCRETİ DEĞERLENDİRİYOR: SÖZ HAKKIMIZ DA YOK YAŞAM ŞANSIMIZ DA” başlığıyla MMO İstanbul Şubesi’nde düzenlenen bir basın toplantısıyla açıkladı.

 • TMMOB 1. Kadın Sempozyumu’na ilişkin tüm çalışmalar ve hazırlıklar TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından yürütülerek, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” teması ile 17 Ocak 2015 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

 • 18 Ocak 2015 Pazar günü TMMOB “Genişletilmiş Kadın Çalışma Grubu” Toplantısı aşağıdaki program çerçevesinde gerçekleştirildi.

PROGRAM

 • 09.30 – 10.00 Kayıt

 • 10.00 – 12.30

 • TMMOB Kadın Çalışma Grubunun sunumu

 • Odaların Kadın Çalışma Gruplarının sunumları

 • İKK’ların Kadın Çalışma Gruplarının sunumları

 • 12.30 – 13.30 Yemek arası

 • 13.30 – 16.30

 • Kurultay Kararlarına ilişkin İş Bölümü Yapılması

 • 4. Kadın Kurultayı İçerik ve yöntem önerileri

 • Torba Yasaya İlişkin Basın Açıklaması Önerisi

 • Bir sonraki toplantı tarihi ve yerinin belirlenmesi

 • 16.30 – 17.00 Dilek ve Kapanış

 • TMMOB Genişletilmiş Kadın Çalışma Grubu, toplantı kapsamında TMMOB Yasası da dahil bir çok yasada değişiklik yapmayı öngören torba yasa tasarısına ilişkin olarak  18 Ocak 2015 tarihinde “TORBA YASA İLE TMMOB’YE YAPILAN SALDIRI ÜLKEMİZE VE HALKIMIZA YAPILAN BİR SALDIRIDIR” sloganıyla bir de basın açıklaması yaptı. • TMMOB Kadın Çalışma Grubu’nun da içinde yer aldığı Kadın Emeği Platformu (KEP), 28 Ocak 2015 DİSK Genel Merkezi’nde düzenlediği toplantıda "Aile ve Dinamik Nüfusun Korunması Programı"nı değerlendirdi. Platform, kadını evde ve annelikle sınırlandıran programın kadın istihdamında da güvencesizlik yaratacağını ifade ederek programa esastan itiraz ettiğini belirtti. • 15 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da TMMOB 4. Kadın Kurultayı’na ilişkin ana tema ve konu başlıklarının belirlenmesi amacıyla İnşaat Mühendisleri Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen “TMMOB, Oda ve İKK Kadın Çalışma Grupları Temsilcileri Ortak Toplantısı”nda; 

 • TMMOB 4. Kadın Kurultayı temasının “Gericilik ve Piyasa Sarmalında Kadın” olarak belirlenmesine, 

Kurultay başlıkların;

 • Eğitimde Cinsiyetçilik

 • Çalışma Yaşamında Cinsiyetçilik

 • Siyasette Cinsiyetçilik

 • Kadına Yönelik Şiddet

 • Diğer Emek ve Meslek Örgütlerinde Kadın Örgütlenmesi

 • TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi

olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

 • 17 Şubat 2015 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Gölay Şakiroğulları, Zeyneti Bayrı Ünal, TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı Asiye Ülkü Karaalioğlu, Özgecan Aslan’ın vahşice öldürüldüğü Mersin’e giderek TMMOB Adana ve Mersin İl Koordinasyon Kurulları Kadın Çalışma Gruplarının da katılımıyla Mersin Forum Alanı’nda kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine karşı “ÖZGECAN’I, BİR ‘CAN’IMIZI DAHA YAKTILAR!”, “ÖZGECAN İSYANIMIZDIR, KARARLIYIZ, KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ!” sloganlarıyla bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasından sonra Özgecan Aslan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunuldu. Aileyle görüşmenin ardından TMMOB Kadın Çalışma Grubu olarak Özgecan anısına açılan deftere de yazı yazıldı.
 • TMMOB Kadın Çalışma Grubu’nun da içinde yer aldığı Kadın Emeği Platformu’nun çağrısı ile “Aile ve Dinamik Nüfusun Korunması Planı”na itiraz eden kadınlar 27 Şubat 2015’de Ankara ve İstanbul’da sözlerini sokakta söylediler.

 • TMMOB Kadın Çalışma Grubu; “KADINLAR ALANLARDA; YASTA DEĞİL İSYANDA!” diyerek kadına yönelik şiddetin arttığı, AKP iktidarının uyguladığı politikalarla kadının görünmez hale getirilmeye çalışıldığı bir dönemde, TMMOB’li kadınlar olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Tacize, Tecavüze, Şiddete, Kadın Katliamlarına, Erkek Egemenliğine Karşı Eşitlik, Özgürlük ve Barış İçin” yürüdü. Kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye’nin birçok kentinde “Sözleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var” diyerek alanlarla buluştu.

 • 2015’te dördüncüsü düzenlenen “Dünya Kadın Yürüyüşü Uluslararası Eylemi”ne TMMOB Kadın Çalışma Grubu üyeleri de katıldı. 6 Mart 2015’te Nusaybin’den başlayan yürüyüş dünyanın dört bir yanından ve Türkiye’den kadınların katılımıyla  çeşitli eylem ve etkinliklerle gerçekleştirildi.

 • TMMOB Kadın Çalışma Grubu, Manisa’da mevsimlik tarım işçilerinin trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi üzerine 7 Temmuz 2015 tarihinde “TARIM İŞÇİLERİNİN FITRATI; YA YOLLARDA YA DA SAĞLIKSIZ ÇALIŞMA ŞARTLARINDAN ÖLÜM!” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

 • TMMOB, Oda ve İKK Kadın Çalışma Grupları Temsilcileri Ortak Toplantısı ikinci kez 19 Eylül 2015 tarihinde Eskişehir’de, İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Trabzon’dan temsilcilerin katıldığı toplantıda; yerel kurultaylar değerlendirildi, 14-15 Kasım 2015 tarihinde İzmir’de yapılacak TMMOB 4. Kadın Kurultayı formatına ilişkin görüş alışverişinde bulunularak taslak program oluşturuldu.

TMMOB, ODA ve İKK Kadın Çalışma Grupları Temsilcileri Ortak Toplantısının ardından, 7 Haziran seçimlerinden sonra yaşanan savaş ve kaos ortamına ilişkin olarak “ŞİMDİ SAVAŞA İNAT BARIŞ DEME ZAMANI” başlıklı bir de basın açıklaması yapıldı. • TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 29 Eylül 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaparak 10 Ekim 2015 günü  “Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi” şiarı ile Ankara’da gerçekleşecek olan Emek, Barış, Demokrasi Mitinginde, yüreği barıştan yana atan herkesle birlikte olacaklarını açıkladı. • KADINLAR BARIŞA ÇAĞIRIYOR!” KESK-DİSK-TMMOB ve TTB’li kadınlar 5 Ekim 2015 Pazartesi günü KESK’te düzenledikleri basın toplantısı ile “Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi!” sloganıyla 10 Ekim’de Ankara’da düzenlenecek “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi”ne çağrı yaptılar. • TMMOB 4. Kadın Kurultayı “Gericilik ve Piyasa Sarmalında Kadın” teması ile 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi. • İzmir’de 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB 4. Kadın Kurultayı delegeleri, kurultayın ilk günü bir basın açıklaması yaptılar. TMMOB 4. KADIN KURULTAYI: "10.10.2015 ANKARA, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

 • TMMOB Kadın Çalışma Grubu, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR!
 • TMMOB Kadın Çalışma Grubu, "Akademisyenler Bildirisi" ile ilgili tartışmalar üzerine 28 Ocak 2016 tarihinde bir açıklama yaptı. TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU: “SUÇA ORTAK OLMAYACAĞIZ” DİYEN AKADEMİSYENLERİN YANINDAYIZ! • TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 29 Ocak 2016 tarihinde bir açıklama yaptı. “SAVAŞA KARŞI BARIŞI SAVUNACAĞIZ!”

 • TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 7 Mart 2016 tarihinde bir açıklama yaptı. “EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK VE BARIŞ İÇİN ISRARLIYIZ!”

 • KESK-DİSK-TMMOB’li kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. “YAŞAM VE İŞ GÜVENCEMİZ İÇİN MÜCADELEMİZDE ISRAR EDİYOR, ÜRETİMİNDEN GELEN GÜCÜMÜZÜ KULLANARAK 8 MART’I ALANLARDA KARŞILIYORUZ!”

Not: Yukarıda özetlenmiş olan tüm çalışmaların detayları ile TMMOB Kadın Çalışma Grubu toplantı tutanakları dahil TMMOB Kadın Çalışma Grubu’na ait her türlü bilgiye TMMOB web sayfasındaki "TMMOB KADIN" başlığı atındaki sayfadan ulaşılabilir. (http://www.tmmob.org.tr/sayfa/tmmob-kadin)

Yüklə 37,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə