Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İsteklilere talimatlar


) 880.2002 JH(ST) HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI 2X2X0.8+0.8Yüklə 2.97 Mb.
səhifə13/32
tarix14.08.2018
ölçüsü2.97 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   32

101) 880.2002 JH(ST) HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI 2X2X0.8+0.8

MM2

Güvenlik sistemlerinde, haberle!mede, kapal" ve kuru alanlarda kullan"lan, TS EN 60228'e uygun, bak"r iletkenli, DIN VDE 0815'e uygun; çal"!ma s"cakl"k aral"#" -30°C ile +70°C (sabit tesisat için) olan, TS EN 50290-2-26'ya uygun halojen içermeyen alev geciktiricili özellikte damar izolasyonlu, perler bükülü, toprak teliyle birlikte alüminyum folyo sar"l", d"! k"l"f RAL 7032 gri halojen içermeyen alev geciktiricili TS EN 50290-2-27'ye uygun izoleli yang"n alarm

kablosunun temini, geçit ve güvenlik borular", her nevi malzeme ve i!çilik

dahil. Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir. ÖLÇÜ Metre


102) 880.3189 2x1.5mm2 LIH (St)H HALOJEN FREE SİNYAL VE KUMANDA KABLOSU

Bu halojen içermeyen ekranlanm"! kontrol ve iç ba#lant" kablolar", elektronik kontrol sistemlerindeki ba#lant"larda, tüm ileti!im sistemlerinde ses frekans" iletiminde, elektronik amaçl" bilgi ileti!iminde, endüstriyel elektronikte kullan"lan, fleksibl yap"daki kablo, çoklu bükülmü! tavl" bak"r iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DIN 47100 numaral" standarda uygun renklerde izole edilerek olu!turulan damarlar"n birlikte katlar halde bükülmesi

ile olu!an (çal"!ma s"cakl"#" -30°C ile +70°C aral"#"nda olan) toprak teliyle birlikte AL-PES sarma band" ile ekranlanm"!, di! k"l"f" alev geciktirici HFFR kompound RAL 7001 gri renkte, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlar"na uygun, sinyal ve kumanda kablolar"n"n i! yerine temini geçit ve güvenlik borular" dahil her nevi malzeme ve i!çilik dahil. ÖLÇÜ Metre
103) 880.431 RG 6/U-6, 75 EMPEDANS KOAKSİYAL KABLOLAR

Radyo, TV, Radar, At"! kontrol, birçok verici cihazlarda, güvenlik uydu anten, CCTV anten ve ölçüm sistemlerinde, sinyal kayb"n"n minimum de#erde tutulmas" gereken veya harici kar"!malardan kaç"n"lmas" mecburi olan uygulamalarda kullan"lan TS EN 50117-1 standard"na uygun ve 2014/35/AB Belirli Gerilim S"n"rlar" için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile

ilgili Yönetmeli#e uygun olarak üretilmi!, CE uygunluk i!aretiyle piyasaya arz edilmi! koaksiyal kablonun i!yerine temini, geçit ve güvenlik borular" ile her nevi malzeme ve i!çilik dahil. Not: Dahili tesisatta ( pe!el, bergman veya PVC boru) dahildir. ÖLÇÜ Metre
104) 880.5631 UTP CAT6H HALOJEN FREE 4X2X23 AWG KABLO

Data Kablolama

Kablolama ve kablolama için kullanılacak pasif malzemelerin aşağıda belirtilen asgari standart ve özelliklerde olması gereklidir. Kullanılacak data ürünlerinin dört bağlantı sistemini desteklemesi ve üretici firma tarafından dört bağlantı sistemine göre 25 yıl performans garantisi vermesi gereklidir. Dört bağlantıyı bu standartlara uygunluğu bağımsız bir test kuruluşu tarafından onaylanmış bir rapor ile belirtilmelidir. (UL, GHMT)

UTP Kablolama Genel Özellikleri

Yerel Alan Ağ (LAN) için Cat-6 kablolama ürünleri kullanılmalıdır. Data bakır kablolaması Cat6 Performans spesifikasyonlarına uygun olmalıdır. Data kabloları minimum 350 Mhz veya 550 Mhz yi desteklemelidir. Kablolama sisteminde kullanılan Category 6 kablonun bu standartlara uygunluğu bağımsız bir test kuruluşu tarafından onaylanmış bir rapor ile belirtilmelidir. Kablolamada tüm ürünler aynı marka olmalıdır ve ürünlerin tamamı AVRUPA menşe ili olmalıdır.

cat6 UTP Kablo (Cat-6 UTP Cable) Özellikleri

Yerel Alan Ağ (LAN) için Cat-6 kablolama ürünleri kullanılmalıdır. Data bakır kablolaması Cat6

Performans spesifikasyonlarına uygun olmalıdır. Kablolama sisteminde kullanılan Category 6 kablonun bu standartlara uygunluğu bağımsız bir test kuruluşu tarafından onaylanmış bir rapor ile belirtilmelidir. (UL, GHMT)

Kablolama, çalışma alanında yer alacak UTP prizlerde sonlandırılmalıdır. Kullanıcı bilgisayarı ile duvar prizi arasındaki bağlantı üretici tarafından sonlandırılmış uygun nitelikte patch kablo ile sağlanmalıdır.

Kablo iletkeni, çıplak ve katı bakır olmalıdır.

Kablo iletkeni, 23 (yirmiüç) AWG ölçüsünde olacaktır.

Kablo 4 (dört) adet sarmal çiftli (twisted pair) iletken olacaktır .

Kullanılacak kablo içersinde sarmal çiftler arasındaki sinyal etkileşimini en aza indirmek amacıyla, sarmal çiftlerin açısının bozulmaması için arasındaki bir seperatör veya izalatör geçmelidir.

Kablo dış çapı en fazla 6.6 mm olmalıdır.

Kablo dış kılıfı için virgin ( Hiç kullanılmamış ), yüksek kalitede, yüksek moleküler ağırlık PVC materyal kullanılacaktır.

UTP kabloların en az çalışma sıcaklığı ( Operating Temperature ) –15 ve +75 C sıcaklıkları arasında olmalıdır. Bu değerler üretici firma kataloglarında belgelenmelidir.

Ürünler ANSI/EIA/TIA 568 B.2-1 standartlarına uygun olacaktır.

100 m' de EIA/TIA 568 B.2-1 spesifikasyonlarında belirtilen frekanslar için max. Zayıflama değerleri db/100 m olarak belirtilen standart değerlerden daha büyük olmayacaktır.

Bu kablo ile kullanılacak tüm bağlantı elemanları CAT6 standardına uygun olacaktır. Bütün data kablolama ürünlerinin Cat6 standartlarında olduklarını ispat eden bağımsız test kuruluşlarınca verilmiş sertifikaya sahip olmalıdır (UL, GHMT)

100 m'de EIA/TIA 568 B.2-1 spesifikasyonlarında belirtilen frekanslar için maksimum zayıflama değerleri Db/100 m olarak belirtilen değerlerden daha büyük olmayacaktır.Frekans

Maksimum Zayıflama

31,5 Mhz

10.7 Db/100 m

62.5 Mhz

15.4 Db/100 m

100 Mhz

19,8 Db/100 m

200 Mhz

29 Db/100 m

250 Mhz

32,8 Db/100 m

300 Mhz

36,4 Db/100 m

350 Mhz

39,8 Db/100 m

“”””
Aynı frekanslar için tipik Near End Crosstalk (NEXT) kayıpları Db olarak belirtilen değerlerden daha küçük olmayacaktır.

Frekans

NEXT (Db)

31,25 Mhz

51,9 Db

62.5 Mhz

47,9 Db

100 Mhz

44,3 Db

200 Mhz

39,8 Db

250 Mhz

38,3 Db

300 Mhz

37,1 Db

350 Mhz

36,1 Db

Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız büklümlü perler (ekransız sarmal büklümlü) ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan,genelde kendiliğinden sönen,yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan IEC 60332-1 IEC 60754 test uygunluk belgeli; Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi ÖLÇÜ:Metre

105) 880.575 UTP CAT6 SIVA ALTI TEKLİ PRİZ

Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz bandgenişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişiminde kullanılan CAT6 Standartlarında , RJ-45 8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası İletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.Ekranlanmamış , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 Standartlarına uygun, ISO

belgeli , Sıva altı , tek portlu , PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket, işçilik, montaj,test,nakliye dahil ÖLÇÜ:Adet
106) 880.584 24 PORTLU UTP CAT6 PATCH PANEL

Yerel alan a#lar"nda (LAN) yatay da#t"m veya telekomünikasyon odalar"nda ekipman sonland"r"lmas"nda ve birle!tirme noktalar"ndaki kablo sonland"rmalar" için 250 Mhz bandgeni!li#i ve 1000 Mbps h"z"ndaki veri ileti!iminde kullan"lan CAT 6 Standartlar"nda , RJ-45 tipi 8 Kontakl" di!i konnektörlü, 19 inch geni!li#inde , Ekranlanmam"!, Jack Temas Noktas"

letkenli#i yüksek evsafta bir malzeme ile kapl" olacakt"r. Yap"m malzemesi çelik, alüminyum, alüminyum ala!"m veya anot alüminyum malzemeden yap"lm"!, ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1 , ISO/IEC -11801 Standartlar"na uygun, Etiket,i!çilik, montaj , test dahil ÖLÇÜ:Adet
107) 890.506 ELEKTRONİK OTOMATİK TEL.SANTRALI 4/32

(1999/5/AT) Telsiz ve Telekominakasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğine uygun imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasa edilmiş, özellikleri teknik şartnamede bildirilen tamamen solid-state yarı iletken devre elemanlarından oluşmuş: mikro işlem kontrollü, modüler nitelikte elektronik otomatik, telefon santralının işyerinde temini, yerine; montajı, iç ve dış abone dağıtım panosu, santral ve abonelerden gelen kablo bağlantılarının yapılması, santrala özel akü (TS 1352-1 EN 60896-11, TS 1352-2 EN 60896-21, TS 1352-3 EN 60896-22), redresör, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi ÖLÇÜ:Adet


108) 950.110 DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI 1500 d/d. 200 KVA

Birim fiyat kitabının genel hükümler ve açıklamalar bölümünde belirtilen Türk standartlarına, Makine emniyet yönetmeliğine (2006/42/AT), Açık Alanda Kullanılan teçhizat Tarafından

Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmeliğe (2000/14/AT), Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmeliğe (2006/95/AT) uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, Teknik şartnamede yazılı özellikte ve deniz seviyesinde istenilen jeneratör gücünü 24/24 saat sürekli çalışma ve tam yükte verebilen güçte, iki veya dört zamanlı diesel motoru ve teferruatı, ilk hareket ve soğutma tertibatı, buna akuple 400/231 volt 50 Hz.lik alternatör ve donanımı, üzerinde teknik şartnamede belirtilen cihazlar bulunan tablosu, alternatör ile tablosu arasındaki grup gücüne uygun kesitte besleme ve kumanda kabloları, kablo ve boru kanallarının yapılması, 5 mm.lik baklavalı sacdan kanal kapakları kablo başlıkları ve ek malzemesi, montaj malzemesi, teknik şartnamede istenilen yedek ve diğer malzeme ve her nevi ufak malzemenin işyerinde temini, montajı ve isler halde teslimi ÖLÇÜ:Adet
109)952.313 SES İZOLASYON KABİNİ 200 KVA

9-10 cm et kalınlığında dış kısım düz kaporta, iç kısmı ise işlenmiş delikli saçtan yapılan malzeme olacaktır. Bu her iki sacın arası köpük ve TS EN 13501-1+A1‘e göre A sınıfı yanmaz cam yünü elyaf tabaka ile sıkıştırılarak doldurulacaktır.Delikli saçla kaplı özel duvar sayesinde ses bu deliklerden girerek boğulup yok olması sağlanacaktır. Bu özel duvarlardan davlumbaz kısımlarının içine de enlemesine ikişer üçer adet yerleştirilerek hava sirkülasyonu sırasında sesin çıkmaması sağlanacaktır. Kabinin tüm yönlerinden makinenin bakımının yapılacağı şekilde

kapılar konulacaktır. Kapılar kapalı iken dışarıya ses kaçağını önlemek için uygun contalar konulacaktır. Ayrıca kapılar kilitlenebilir tipte yapılacaktır. Motordaki sesi kestikten sonra gürültü sadece egzoz da kalacağından dolayı bunun içinde ses boğma odaları bulunan egzostlar kullanılacaktır. Jeneratörün gücüne göre boyutları büyüyeceğinden kabinlerde ona göre ölçülendirilecektir. Her nevi bağlantı elamanları dahil olmak üzere her nevi ufak malzeme ve işcilik dahil işler halde teslimi ÖLÇÜ:Adet

110) 742.279 TİP U-1*20 W. ETANŞ FLÖRESAN ARMATÜR

111) 742.284 TİP U-2*40 W. ETANŞ FLÖRESAN ARMATÜR

Tip U etanj flöresan armatür: Contal , mente#eli, aç labilen ve kulakl vidalarla s k #t r labilen buzlu beyaz düz cam muhafazal , en az 0,75 mm. kal nl " nda özel alüminyum kaideli, 16 - 20

cm. derinlik, ampul cins ve adedine göre geni#lik ve uzunlukta kasas kaidesi istenilen renkte özel f r n boyal armatür, flöresan ampulü, Türk Standartlar na uygunluk belgesine haiz starteri ve balastlar , yanmayan malzemeden kilitli tip duyu, Türk standartlar na uygunluk belgesine haiz ba"lant kablolar , her nevi malzeme ve i#çilik dahil komple etanj armatür yap lmas , #yerine nakli ve yerine montaj . ÖLÇÜ:Adet
112) 951.103 OTOMATİK DEVREYE GİRME TERTİBATI 100-300 KVA.

Cereyan kesilmesinde gerilimin belirli bir değerin altına düşmesi veya yükselmesinde, frekansın düşmesinde ışıklı sinyal verecek ve istenildiğinde, özel hallerde dizel elektrojen grubunun derhal veya istenilen bir süreden sonra devreye girmesini ve çıkmasını sağlayacak her hangi bir neden ile arıza ve çalışmama durumunda sesli ve ışıklı ikaz verecek iki grubun paralel çalışmasından etkilenmeyecek gerektiğinde otomatik gerektiğinde manuel olarak çalışabilecek tipte, yağ basıncının düşmesi ve soğutma suyu ısısının gereğinden fazla artması veya düşmesi veya silindir kafası ısısının artması gibi durumlarda sesli ve ışıklı ikaz vererek dizeli otomatik olarak devreden çıkartacak ayarlanabilen 2 -5 sefer yol verme işlemi yapabilecek, çalıştığını veya çalışmadığını belirleyecek, ışıklı sinyali bulunan ve arıza olduğunda sistemi kilitleyecek tertibatlı gerektiğinde

acil durdurma yapabilen jeneratör fazlarının her hangi birisinde kesiklik olduğunda motor devrinin artması ve düşmesinde sistemi durduran ve ışıklı sinyal veren aşırı yüklenmede ışıklı sinyalle yükü ayıran ve şarj arızasında ışıklı sinyal veren çok kısa süre cereyan kesilmesinde gereksiz yere dizeli hareket ettirmeyecek her tip jeneratörü çalıştırabilecek elektronik devrelerden oluşan otomatik devreye girme cihazının temini (beyni) yerine montajı işler halde teslimi. ÖLÇÜ:Adet
113) 980.214 AKTİF YAKALAMA UCU ORTALAMA UYARIM YOLU L=60 MT

Şartnamesinde yazılı özellikte sadece elektrostatik alan değişim prensibi ile çalışan çift etkili erken akış uyarılı veya piezo elektrik kristalli iyonizasyon kaynaklı başlık temini, direğe montajlı

her türlü irtibatın çatı indirme bağlantısının ve tespit malzemelerinin her nevi ufak malzeme işçilik korozyona mani olacak şekilde yapılması (direk hariç.)Aktif yakalama ucu test edilmeli. Bunun için özel test cihazı olacaktır. Test sonuçlarını ilgili idareye verebilmeli, aktif paratoner ünitesi istendiğinde arazide her ünitesi anında de-monte ve monte edilebilmelidir. ÖLÇÜ:Adet
114) 980.300 ÇATI DİREĞİ (AKTİF YAKALAMA UCU İÇİN)

Şartnamesinde yazılı özellikte 80 mm.lik galvanizli borudan (1 boy) 6,5 m. boyunda direğin temini, ünite iniş iletkeni ve direğin tespiti ile ilgili her türlü aksesuar malzemesi dahil çatıya zarar vermeyecek şekil de yerine montajı Direk boyu, tespit mesafesi dahil, toplam boy 6,5 metreyi geçtiği takdirde fazlası ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenir. ÖLÇÜ:Adet


115) 982.102 BİNA İHATA İLETKENİ 30×3.5 MM GALVANİZLİ ÇELİK LAMA

İletkenlerden bina ihata iletkeni tesisatı yapılması, bina dış çevresinde en az 60 - 80 cm. derinlikte her cins toprakta kanal açılması, iletken ferşi ve kanalın kapatılması, perçin veya kaynakla elektrotlara bağlanması her nevi ufak malzeme ve işçilik: dahil ÖLÇÜ Metre


116) 983.102 TOPRAK ELEKTRODU (ÇUBUK), ELEKTROLİTİK BAKIR

ø 20 mm. çapında en az 3,5 m. uzunluğunda elektrolitik bakır çubuğun işyerinde temini, toprağa çakılabilmesi için ucuna koni biçiminde bir başlığın vidalanması, çubuk 2 parçadan müteşekkil olacaksa irtibatın 4 cm. boyunda diş açılarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm.

derinliğe gömülmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine gümüş kaynağı veya kızıldan özel tespit kelepçesi ile bağlanması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.Not: Zeminin kayalık olması halinde civarında uygun toprak aranır. ÖLÇÜ Adet


117) 880.305 2x6x0.22mm2 LIYCY (St) CY TİPİ ENSTR.SİNYAL-KUMANDA

KABLOSU

Elektronik kontrol sistemlerindeki ba#lant"larda, ses frekans" iletiminde, sinyal ve bilgi ileti!im kablolar" olarak kullan"lan, fleksibl yap"l", TS EN 60228'e uygun çoklu bükülmü! bak"r iletkenlerin TS EN 50290-2-21'e uygun

yar" sert PVC ile DIN-47100 standard"na uygun renklerde izole edilerek

olu!turulan damarlar"n birlikte katlar !eklinde bükülmesi ile olu!an kablo özü

!effaf PES sarma band" ile helisel sar"larak üzerine kalayl" bak"r tellerden min

% 85 örtmeli örgü ekranl" iste#e göre alüminyum folyo toprak teli ve örgü

eksenli tip kablo TSEK 173 belgeli, TS EN 60332-1-2 standard"na uygun,

enstrüman, sinyal ve kumanda kablolar"n"n i!yerine temini, geçit ve güvenlik

borular", her nevi malzeme ve i!çilik dahil..ÖLÇÜ Metre
118) 983.103 İLETKEN KORUYUCU BORUSU

İniş iletkenlerinin 0,5 m.si toprak içinde kalmak üzere 3 m.lik 20 mm.lik galvanizli demir boru içine alınması (3 m.den fazla boru kullanıldığında bedeli ayrıca ödenir) İletkenin boru içinde kalan kısmının boruya temasını önlemek gayesi ile PVC veya benzeri bir izolasyon maddesi ile izole edilmesi ve yıldırım düşmesi anında transformatör gibi çalışmasını önlemek üzere bir

noktadan boruya iletken olarak tespiti korozyona mani olacak malzemeden muayene klemensi bütün malzemenin işyerinde temini ve montajı her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.

ÖLÇÜ Adet
119) 985.101 TERMOKAYNAK EKİ 32 GR.KAYNAK TOZUNA KADAR

Aliminyum bakır oksit tozunun ekzotermik reaksiyonu ile her çeşit kesitteki iletkenlerin birbirlerine eklenmesi,pota pota pensesi,kazıyıcı,fırça çakmak her nevi malzeme ve işçilik dahilÖLÇÜ Adet
120) ANALİZ 1 TİP 1 KABLO KANALI

121) ANALİZ 2 TİP 2 KABLO KANALI

a) Malzeme: Montaj bedeline dahildir.

b) Montaj : Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esaslarına göre, kaplama sökülmesi dahil her türlü zeminde,uygun her ebatda kanalın açılması, kanal dibine 10 cm yüksekliğinde kum serilmesi, serilmiş olan kablonun üzerine 10 cm yüksekliğinde kum serilmesi, kumun üzerine tüm kanal boyunca arada boşluk kalmayacak ve kabloların kenarlarından en az 5’er cm aşacak şekilde, enine olarak 20x8,5x5 cm. ebadında Tuğla (bir sırası için metrede 12 adet) ve/veya 20x50x5 cm. ebadında en az 300 Dozlu Beton Blok (bir sırası için metrede 2 adet) v.b. gereçlerden gerektiği kadar koruyucu elemanın yerleştirilmesi, koruyucu elemanın 20 cm üzerine kadar uygun tuvanen malzemenin kanala doldurulması, tesviyesi, sulanması ve sıkıştırılması, koruyucu elemanın 20 cm. üzerine, kablo kanalı boyunca, 12 cm. genişliğinde en az 0.1 mm. kalınlığında ve üzerine 6 cm.lik siyah punto harflerle “YG/AG ENERJİ KABLOSU” yazısı yazılmış renkli, esnek plastikten mamul ikaz bandının serilmesi, kaplama yok ise zemin seviyesine kadar uygun tuvanen malzeme ile dolgu

yapılıp sıkıştırılarak, kaplama var ise kaplama yapılarak, zeminin eski haline getirilmesi,kanalın

üzerine; kablo ek yeri, köşe dönüşü, yol ve kavşak geçişi gibi röper noktaları dahil en az 50 metrede bir olmak üzere kablo kanalı işaret plakasının çakılması.

Bu işlemler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile gerektiği kadar koruyucu tuğla veya beton blok, Kazı ve İşçilik bedelleri, Kanaldan çıkan tüm toprak ve molozun idarece gösterilen yere atılması, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma bedelleri, kanal üzerinde kaplama varsa bu kaplamanın sökülmesi ve yapılmasıyla zeminin eski haline getirilmesi, İdarenin izniyle, kaplama yapılıncaya kadar kanal üzerine yol kotuna kadar geçici dolgu yapılması kanal yapılması montaj birim fiyatına dahildir ÖLÇÜ:MetreUYGULAMA SIRASINDA TÜM ARMATÜRLERİN TEMİNİ VE MONTAJINDAN ÖNCE PROJE MÜELLİFİNİN ONAYI ALINACAKTIR

BELİRTİLEN RESİMLER KONSEPTİ BELİRLEMEK İÇİNDİR PROJE MUELLİFİ DEĞİŞİKLİK HAKKINI SAKLI TUTAR
122)ARM1 TEKLI APLIK YATAK BASI 1x18W

kso arm1
123)ARM2 4 LU AVIZE 4x20W

kso arm2
124)ARM3 6 LI AVIZE 6x20W

kso arm3


125)ARM4 TEKLI SARKIT 4x20W

kso arm4
126)ARM5 TEKLI SARKIT 4x20W

kso arm5
127)ARM6 DEKORATIF TAVAN GLOP 2x18W

kso arm6
128)ARM7 TEKLI APLIK AYNA YANI 1x18W

kso arm7
129)ARM8 TEKLI APLIK AYNA YANI 2x18W

kso arm8
130)ARM9 TEKLI APLIK AYNA YANI 4x18W

kso arm9

131)ARM10 ÖZEL DEKORATIF ARMATÜR 4x18W

kso arm10
132)ARM11 DEKORATIF SARKIT ARMATÜR 13x18W

kso arm11
133)ARM12 DEKORATIF SARKIT ARMATÜR 10x18W

kso arm12


134)ARM13 DEKORATIF SARKIT ARMATÜR 8x18W

kso arm13

135)ARM14 LED PLOT AYDINLATMA ELEMANI 4,5W

kso arm14

136)ARM15 YERE GOMME LED SPOT 12,5W

kso arm15

137)ARM16 DUVARA GOMME LED SPOT 4,5W

kso arm16

138)ARM17 HARICI KOLLU APLIK 1x18W

kso arm17

139)ARM18 HARICI TEKLI SARKIT 3x18W

kso arm18

140)ARM19 ALCAK BOLLARD ARMATUR 1mt 1x18W

kso arm19
141)ARM20 LED PROJEKTOR 25W

kso arm20

142)ARM21 LED WALLWASHER PROJEKTOR 100W

kso arm21
Каталог: Uploads -> Auctions
Uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
Uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
Uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)
Auctions -> Sr ek 3 – Teklif Dosyası Satın Alma Rehperi
Auctions -> Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İsteklilere talimatlar
Auctions -> Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İsteklilere talimatlar
Auctions -> Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İsteklilere talimatlar
Auctions -> Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İsteklilere talimatlar
Auctions -> Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için


Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə