Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İsteklilere talimatlarYüklə 2,97 Mb.
səhifə7/32
tarix14.08.2018
ölçüsü2,97 Mb.
#70710
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   32

MADDE-8.İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ

Yüklenici, çalıştırdığı işçilerin işe girişlerinde bedence bu işe elverişli ve dayanıklı olduğuna ilişkin ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara ait sağlık durumu raporu olmadıkça iş alanında işçi çalıştıramaz. Yüklenici iş sahası içerisinde 18 yaşını doldurmamış işçi kesinlikle çalıştırmayacaktır.


Yüklenici, yapmayı taahhüt ettiği işler için çalıştırdığı işçilere karşı doğrudan doğruya İşveren durumundadır. Bu nedenle, işyerinde kendine ayrılan yerde ve işlerde, iş kazası ve meslek hastalığı olmaması için 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili, bağlı mevzuatta yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ki tüm mevzuatlarda yer alan tüm önlemleri almak ve çalışanlarının bu önlemlere uymasını sağlamak zorundadır.
Yüklenici 4857 sayılı İş Kanunu dışında ki T.C. yasal mevzuatı altında İş Sağlığı ve Güvenliği konularını içeren tüm teknik ve idari önlemleri almak ve çalışanlarının bu kurallarına uymasını sağlamak zorundadır.
Yüklenici işin İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden emniyet içerisinde yapılabilmesi için her türlü malzeme, araç ve gereçleri sağlamak, işyerinde bulundurmak, işçilerine kullandırmak ve bu konularda işçilerini eğitmek, denetlemek zorundadır.
Yüklenici, personelinin çeşitli sebeplerle maruz kalabileceği kazalardan dolayı her türlü cezai ve hukuki sorumluluktan kaçınamaz ve karşılamakla yükümlüdür.
İşin devamı sırasında işe katılacak herhangi bir Yüklenici işyerinde uygulanmakta olan İSG kural ve önlemlerine uymak zorundadır.
Yüklenici personelinin, mevzuatta belirtilen işlerde mesleki eğitiminin olması ve bunun belgelendirilmesi şarttır.
Yüklenici çalıştıracağı personelin yapacağı işlerde, mevzuatın gerektirdiği tüm belge, ehliyet, sertifika, rapor vb. yasal evrakı işe başlamadan önce yapı denetim görevlisine vermekle yükümlüdür.

Yüklenici; işine uygun ve gerekli KKD ( kişisel koruyucu donanımı ) sağlamakla ve bunları kullandırmakla yükümlüdür.


Yüklenici kullandığı makine, ekipman, araç – gereç, el aletleri, donanım vb. iş amacı ile kullanımı gerçekleşen tüm gerekli periyodik kontrolleri, teknik testleri, gerekli bakım – onarım işlerini zamanında yapmak – yaptırmakla yükümlüdür.
Yüklenici Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince yapılan teftişte tespit edilen noksanlıklardan kendine ait olanların zamanında düzeltilmesinden ya da verilebilecek idari – mali cezalardan sorumludur. İşveren/vekilinin bu noksanlıkları düzeltmesi durumunda yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.
Yüklenici, işveren tarafından sağlanan imkânlarla yapılacak, İSG tespitlerinden doğacak kendisi ile ilgili noksanlıklarda gereğini yapmakla yükümlüdür. İşveren/vekilinin bu noksanlıkları düzeltmesi durumunda Yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.
Yüklenicinin kendi işini ifa etmesi sırasında meydana gelebilecek kaza sonucunda doğabilecek her çeşit yaralanma ya da vefat durumunda; kazazedeye veya hak sahiplerine yapılacak tedavi, sair harcamalar, tazminatlar ve bunların ilgili resmi kurumlara zamanında bildiriminden tamamen yüklenici sorumludur. Yüklenici, yangın ve iş kazalarından dolayı zarara uğrayan, hak arayan üçüncü şahıslara da doğrudan doğruya sorumludur.
Yüklenici, işin izlenmesi ve yerine getirilmesi için kendisinin yokluğunda yetkili olacak bir elemanı işveren/vekiline bildirecektir.
Yüklenici, işyerinde kendine ayrılmış bulunan bölümde, her türlü iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin, sosyal sigortalara ve iş hukukuna ait resmi teftişlerde, teftiş makamına ve yetkililerine doğrudan doğruya muhatap olacaktır.
Yüklenici personelinin, çevreye ( doğaya ) vereceği herhangi bir zarar ya da hasarın artmasını engellemekle bunu yapılmadığı ya da yetkililerce belirlenecek durumlarda oluşan idari – mali cezalarda doğrudan sorumludur.
Yüklenici personelinin, 3. Taraflara verebileceği zarar ya da hasarlardan doğabilecek tedavi, sair harcamalar, tazminatlar ve bunların ilgili resmi kurumlara zamanında bildiriminden tamamen sorumludur.
Yüklenici, iş alanında işin sağlıklı ve güvenli yapılmasına dair teknolojik gelişmeler ve çalışma şartları ile ilgili yasal düzenlemelere uyacaktır.
Yapı Denetim Görevlisi, yüklenici personeline gerekli gördüğü denetleme, kişisel koruyucu donanımı kullandırma, gereğinde ilgili eğitimleri düzenleme, iş amaçlı kullanılan her türlü makine ekipman vb. güvenli kullanılması için değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu hususları Yapı Denetim Görevlisi kendi imkânları ile gerçekleştirirse mali gereklerini yüklenicinin hakedişinden kesebilir.
Yüklenici, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çalışanları bilgilendirecek, konuyla ilgili talimat ve metotları yazılı bir şekilde çalışanlarına bildirecektir.
Yüklenici, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda her türlü amaçlı ( bilgilendirme, ikaz, uyarı vb. ) afiş, levha, tabelaları yasal mevzuatta belirtilen şekillerde iş sahasında kullanmakla yükümlüdür.
Yüklenici, İşler’in güvenli olarak yürütülmesi için alınacak önlemleri, beklenmeyen durumlar karşısında hareket şekillerini belirleyen detaylı bir sağlık ve güvenlik planı ve acil eylem planını hazırlayarak Yapı Denetim Görevlisi’nin onayını alacaktır. Bu onay, Yüklenici’yi güvenlikle ilgili sorumluluklarından kurtarmaz.
Yüklenici ayrıca, sağlık ve güvenliğin sağlanması ve önlemlerin izlenmesi, gerekiyorsa ek önlemlerin alınması için, 24 saat hizmet verecek deneyimli güvenlik ekipleri oluşturacaktır.
Yüklenici 6331 sayılı İs sağlığı ve güvenliği kanununa ve İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yönetmeliklere uymakla yükümlüdür. Yükleniciye iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili almadığı her tedbir veya eksiklik için 500 (beşyüz)TL/gün ceza uygulanacaktır.

NOT: İSG UZMANI OLARAK ÇALIŞACAK KİŞİLERİN SÖZLEŞMELERİNİN İSG-KATİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN ONAYLANMASI GEREKMEKTEDİR.İSG UZMANI OLARAK ÇALIŞAAK KİŞİNİN ONAYLI SÖZLEŞMESİNİN BİR NÜSHASINI YÜKLENİCİ İDARE TESLİM EDECEKTİR.
Yüklenici işe ait acil durum planlarının risk analizlerinin yıllık çalışma planın çalışanların yıllık eğitim planının çalışanların İSG eğitim aldıklarına dair eğitim belgelerinin, çalışanların mesleki eğitimlerine dair diploma sertifikalarının yüksekde çalışan personelin yüksekte çalışma eğitim aldıklarına dair eğitim belgelerinin operatör olarak çalışan personelin operatör belgelerini çalışanların bu işte çalışacağına uygun olduğuna dair sağlık muaynelerinin ve işe giriş muaynelerinin inşaatta kullanılacak kepçe ekskavatör vb araç bakım tutanaklarının birer fotokopilerini idareye dosya halinde teslim edecektir.
İSG kurul toplantı tutanaklarının periyodik olarak idareye teslim edecektir.


  1. Kataloq: Uploads -> Auctions
   Uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
   Uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
   Uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)
   Auctions -> Sr ek 3 – Teklif Dosyası Satın Alma Rehperi
   Auctions -> Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İsteklilere talimatlar
   Auctions -> Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İsteklilere talimatlar
   Auctions -> Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İsteklilere talimatlar
   Auctions -> Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İsteklilere talimatlar
   Auctions -> Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

   Yüklə 2,97 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə