KandiLLİ kiz anadolu lisesiYüklə 208,75 Kb.
səhifə1/3
tarix22.01.2018
ölçüsü208,75 Kb.
#39449
  1   2   3

MEHMET ŞAM TİCARET MESLEK LİSESİ 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

TARİH GRUBU DERSLERİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI TARİHİ: 12.09.2013

TOPLANTI SAATİ: 12.30

TOPLANTI YERİ: ÖĞRETMENLER ODASI

DERSLER: TARİH 9.10 ve 11.Sınıf T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK,

TOPLANTIYA KATILANLAR: Uğur ÜNLÜ , Cevheri GÜZEL
GÜNDEM MADDELERİ
1-Okul tarih zümresi açılış ve yoklama.
2- Türk Milli Eğitimin genel ve özel amaçları,1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve dersin amaçlarının gözden geçirilmesi,
3- Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması.
4- 2013–2014 Öğretim yılı çalışma takviminin değerlendirilmesi ve ders saat sayılarına göre iş günlerinin tespiti.
5- Yıllık planların nasıl yapılacağının tespiti.

Lise 1 Tarih: M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 11.10.2007 tarih ve 172 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı
Lise 2 Tarih: M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 03.06.2008 tarih ve 138 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı


Lise 3 T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük konuları: M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 10.12.2010 tarih ve 228 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı

6 -Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması.


7- Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uygulama şeklinin belirlenmesi.
8- Ders planlarının hazırlanışı
9- Ölçme ve değerlendirme

A) Yazılı yoklamalar

B) Sözlü yoklamalar

C) Sınavların değerlendirme ölçütleri ve zamanları
10- 2300 sayılı Tebliğler Dergisi ‘nde ödev yönetmeliğinin gözden geçirilmesi, konuların tespiti ve değerlendirme esasları
11- Dersin işlenişinde uygulanacak yöntemler, karşılaşılacak sorunlar ile ilgili alınacak tedbirler
12-Öğretim materyalleri, çevreden yaralanılabilecek kaynaklar.
13-Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği
14- Öğrenci başarısını arttırmak için yapılacak çalışmalar.
15- Okulumuzun YGS ve LYS başarısının yükseltilmesi için alınacak tedbirler
16- Dilek ve temenniler.
GÜNDEM MADDELERİNE GEÇİLDİ
MADDE 1.

2013-2014 Eğitim öğretim yılı Mehmet Şam Ticaret Meslek Lisesi I. dönem Tarih dersi zümre öğretmenler kurulu, Cevheri GÜZEL başkanlığında , Tarih Öğretmeni Uğur ÜNLÜ’nün katılımıyla 12-09-2013 Perşembe günü 12.30‘ da toplandı. Gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki kararları aldı.


MADDE 2.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları okundu. Bu doğrultuda, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde bireyler yetiştirilmesi için çaba gösterilmesi kararlaştırıldı. Öğrencilere geçmişle içinde bulunduğu zaman arasında bağlantı kurdurup, gün geçtikçe daha da çoğalarak karmaşık hale gelen yurt ve dünya meselelerini iyi değerlendiren, çözümler getirebilen kişilik kazandırmak, demokrasiyi üstün tutma şuuru ve davranışı kazandırmak konusunda karar birliğine varıldı.

Zümre başkanı Cevheri GÜZEL programlarının gelişen yeni şartlara ve teknolojilere göre sürekli yenilendiğini bu yeniliklerin http://ttkb.meb.gov.tr adresinden yayınlandığını söyleyerek sürekli takip edilmesini ve dikkate alınmasını istedi.
KARAR:


  1. Talim ve Terbiye ve 134 sayılı kararı ile Tarih 10 ,Tarih 11 ve Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersleri Programlarında yapılan değişikliklere uyulması ve planlara yansıtılması kararlaştırıldı.

  2. Talim ve Terbiye Kurulumuzun 11/05/2012 tarih ve 36 sayılı kararı ile T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Programı ile Milli Güvenlik Dersi arasında yapılan ilişkilendirmeye dikkat edilmesi ve planlara yansıtılmasına, mevcut ders kitaplarının 2012 – 2013 Eğitim ve Öğretim yılına mahsus olmak üzere bu ilişkilendirme ve farklılıklara uyarlanarak kullanılması kararlaştırıldı.

Tarih dersinin genel amaçları, programın yaklaşımı ve kazandırılması gereken temel beceriler Tarih Öğretmeni Cevheri GÜZEL tarafından okunarak bu hususlara göre planlama ve eğitim-öğretim yapılması kararlaştırıldı.TARİH DERSİNİN GENEL AMAÇLARI
1. Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerin laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını sağlamak.

2. Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilinci kazandırmak.

3. Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öge ve süreçleri kavratarak öğrencilerin kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk almalarını sağlamak.

4. Millî kimliğin oluşumunu, bu kimliği oluşturan unsurları ve millî kimliğin korunması gerekliliğini kavratmak.

5. Geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurarak millî birlik ve beraberliğin önemini kavratmak.

6. Tarih boyunca kurulmuş uygarlıklar ve yaşayan milletler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

7. Türk milletinin dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki yerini ve insanlığa hizmetlerini kavratmak.

8. Öğrencilerin kendilerini kuşatan kültür dünyaları hakkında meraklarını gidermek.

9. Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları kapsadığını fark ettirerek hayatın içinden insanların da tarihin öznesi olduğu bilincini kazandırmak.

10. Tarih alanında araştırma yaparken tarih biliminin yöntem ve tekniklerini, tarih bilimine ait kavramları ve tarihçi becerilerini doğru kullanmalarını sağlamak.

11. Öğrencilerin farklı dönem, mekân ve kişilere ait toplumlararası siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz ederek bu etkileşimin günümüze yansımaları hakkında çıkarımlarda bulunmalarını sağlamak.

12. Barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin önemini kavratarak bunların korunması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı olmalarını sağlamak.

13. Kendi kültür değerlerine bağlı kalarak farklı kültürlerle etkileşimde bulunabilmelerini sağlamak.

14. Kültür ve uygarlığın somut olan ya da olmayan mirası üzerinde tarih araştırmaları yaparak çalışkanlık, bilimsellik, sanatseverlik ve estetik değerleri kazandırmak.

15. Öğrencilere, tarihsel anlatıları yazılı ve sözlü ifade ederken Türk dilini doğru ve etkili kullanma becerisi kazandırmak.


PROGRAMLARIN TEMEL YAKLAŞIMI
1. Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder.

2.Öğrencilerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutarak bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine duyarlılık gösterir.

3.Bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar.

4. Öğrencileri düşünmeye, araştırmaya, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirir.

5. Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesini amaçlar.

6. Millî değerleri merkeze alarak evrensel değerlere saygılı olmaya önem verir.

7. Öğrencilerin ruhsal, ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini hedefler.

8.Öğrencilerin haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetişmesini önemser.

9. Öğrencilerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını sağlar.

10.Öğrencilerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına imkân sağlar.

11. Her öğrenciye ulaşabilmek için öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alır.
TEMEL BECERİLER
Temel beceriler, öğrencilerin öğrenme alanlarındaki gelişimleriyle bağlantılı, yatay

olarak bir yılın sonunda, dikey olarak da on birinci sınıfın sonunda kazanacakları ve hayat

boyu kullanacakları temel becerilerdir. Tarih Dersi Öğretim Programı içerdiği kazanımlarla

bu temel becerilerin ve derse özgü becerilerin geliştirilmesini hedeflemektedir.


Tarih Dersi Öğretim Programı ile ulaşılması beklenen temel beceriler şunlardır:
• Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma

• Eleştirel düşünme

• Yaratıcı düşünme

• İletişim kurma

• Araştırma-sorgulama

• Sorun çözme

• Bilgi teknolojilerini kullanma

• Girişimcilik

Gözlem yapma

• Değişim ve sürekliliği algılama

• Mekânı algılama

• Sosyal katılım


Tarih Dersi Öğretim Programı’nda yer alan tarihsel düşünme becerileri şunlardır:
• Kronolojik düşünme

• Tarihsel kavrama

• Tarihsel analiz ve yorum

• Tarihsel sorun analizi ve karar verme

• Tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma
MADDE 3.
2012–2013 öğretim yılına ait yapılan zümre toplantı tutanakları incelendi. Zümre Başkanı Cevheri GÜZEL; bu kararların uygulandığını ve başarılı olduğunu söyleyerek bu dönemde de uygulanmasını istedi.

Derslerin müfredat programlarının bitirilmesi ile ilgili raporları incelendi. Tüm tarih derslerinde verilen raporlara göre müfredat programlarının zamanında tamamlandığı ve zümre toplantılarında alınan kararların titizlikle uygulandığı, aksayan bir yönünün bulunmadığı tespit edildi.MADDE 4.
2013–2014 Öğretim yılı çalışma takvimi incelenerek resmi tatiller ve bayram tatilleri de göz önünde tutularak derslere göre iş günü şöyle tespit edildi.
Birinci Dönem 16/Eylül/2013 - 24/Ocak/2014


İkinci Dönem 10/Şubat/2014 - 13/Haziran/2014


Eylül 11 işgünü, Ekim 17 işgünü, Kasım 21 işgünü, Aralık 22, işgünü, Ocak 17 işgünü olmak üzere I.Dönem 88 işgününden oluşmaktadır. Şubat 15 işgünü, Mart 21 işgünü, Nisan 20.5 işgünü, Mayıs 20.5 işgünü, Haziran 10 işgünü olmak üzere II. Dönem 87 işgününden oluşmaktadır. Yıllık planlar 2551 s.t.d.sine göre hazırlanacaktır.
MADDE 5.
Tarih Öğretmeni Uğur ÜNLÜ 2488 sayılı T.D.de yayımlanan Atatürkçülükle ilgili konuları okudu.

Zümre Başkanı Cevheri GÜZEL ;2104 Sayılı Tebliğler Dergisinden Atatürk İnkılap ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesinin Genel Tarih Dersleriyle ilgili bölümünü okudu;a. Bu dersi okutan öğretmenler, Atatürk'ün Türk Tarihine verdiği önemi ve Türk Tarih Kurumunu açışıyla başlattığı çalışmaları göz önünde bulundurmalıdır.

b. Türk İnkılabının başlangıcı ile ilgisi olan Osmanlı İmparatorluğunun durumu, devlet adamları ve devlet kurumları konuları işlenirken; Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Müfredat Programının başında yer alan "AÇIKLAMALAR" dahil, konu ile ilgili hususlara bağlı kalınmasına özen gösterilmelidir.

c. Kendi tarihimizdeki ünlü devlet adamları, kahramanlar, ıslahatçılar veya başka kavim ve milletlerin "Büyük" unvanını almış, kralları. imparatorlarıyla Atatürk'ün kişiliği; onların bıraktıkları eserlerle, İnkılabımızın yenilikleri karşılaştırılırken, kişiler ve kurumlar bulundukları zamana göre değerlendirilmeli, Atatürk'ün 20.asırdaki üstün kişiliği vurgulanmalı ve İnkılabının eşsizliği belirtilmelidir.

ç. İkinci Anayurdumuz olan Türkiye'nin tarihinde dönüm noktasını oluşturan Malazgirt ve Miryekefalon savaşları anlatılırken, Kurtuluş Savaşımızın sonundaki Büyük Taarruz ve Başkumandan Meydan Muharebesinin önemine de değinilmelidir.

d. Anadolulun fethi konusunda bugünkü yurdumuzun Bizanslardan alınışı anlatılırken, Anadolu'da Bizans boyunduruğu altında yaşamış olan Ermenilerle bir sorunumuzun olmadığı üzerinde durulmalı; son zamanlarda dış güçlerle desteklenip, yabancı ülkelerde elçilik veya müşavirliklerde giriştikleri kanlı cinayetler karşısında Türk Milletinin, belirli terör odaklarınca düşünülen siyasi oyunlarının tuzağına düşmeyişi açıklanmalı; Türk Milletinin her zaman olduğu gibi davasındaki haklılığının kabulünü sabırla beklediği belirtilmeli; yaratılmak istenen olaylar, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi derslerinde işlenen bu konu ile ilgili kısımların ışığı altında değerlendirilmelidir.

e. Tarihimizde gurur duyduğumuz kahramanlıklar anlatılırken, yerine göre, en büyük kahraman Atatürk ile ilişki kurulmalıdır.

f. 1683 yılındaki II. Viyana Bozgunu ve ard arda başlayan yenilgilerimîz açıklanırken, Osmanlı topraklarındaki geri çekilmenin Sakarya Meydan Muharebesi ile son bulduğu ve Türk Milletinin ters giden talihinin, büyük Kurtarıcımız Atatürk ile değiştiği açıklanmalıdır.

g. Kanuni Sultan Süleyman zamanında bir lütuf olarak Fransızlara verilen Kapütilasyonlardan bahsedilirken, daha sonra devletimizin ekonomik yönden sömürülmesine yol açan bu anlaşmanın Lozan Barış Antlaşmasıyla kaldırılması üzerinde durulmalıdır.

h. Osmanlı İmparatorluğunda yapılan ıslahat hareketleri, bilhassa II. Mahmut zamanındaki yeniliklerle Tanzimat ve Meşrutiyet devirlerindeki değişiklikler açıklanırken; bu değişiklikler ve düzenlemeler, Atatürk İnkılabının getirdiği yeniliklerle karşılaştırılmalı ve Atatürk'ün İnkılapçı olarak kişiliğindeki üstünlük belirtilmelidir.

i. Siyasi olaylar yanında yer alan geçmiş devirlerin kültür ve sanat hareketleri üzerînde durulurken; gene cumhuriyet devri kültür ve sanatıyla karşılaştırmalar yapılmalı, Atatürk zamanında başlatılan bu tür yeniliklerin değeri kavratılmalıdır.

Bütün bunlarla beraber İnkılap Tarihimizin temelinde bulunan Genel Tarihimizle ilgili konuların giriş, sonuç bölümleriyle, bağlantı kurulacak kısımlarında yerine göre, Atatürk ve İnkılabındaki etkinlikler dilden düşürülmemelidir.KARAR: Bu konuların ünitelendirilmiş yıllık planlarının konular bölümüne yerleştirilmesi kararı alındı. Milli gün ve haftalarda Atatürkçülükle ilgili konulara derslerde yer verilmesi, Atatürkçülük konularının işlendikten sonra sınıf defterine işlenmesine karar verildi.

MADDE 6.
Tarih Öğretmeni Uğur ÜNLÜ derslerin işlenişinde öğrencileri aktif hale getirecek öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerin uygulanması gerektiğini söyledi.

Uğur ÜNLÜkonuları işlerken öğrencilere daha fazla söz hakkı vermemiz gerek

tiğini yani öğrenci merkezli ders işlemenin başarıyı artıracağını, dersi ezberden çıkartarak sebep ve sonuç ilişkileri üzerinde durup günümüzle bağlantı kurup gelişmelerden ders çıkartarak daha fazla zihinde yer etmesini sağlamamız gerektiğini söyledi.

Zümre Başkanı Cevheri GÜZEL, konuları işlerken öğrencilerin duygu ve düşüncelerine sık sık yer verilmesini, derslerde konuları işlerken grup çalışmasının yapılmasıyla konuların daha iyi kavratılacağını, öğrencilerin işlenecek konuya hazırlıklı gelmeleri sağlanarak öğrencilerin derse ilgisinin artırılmasına çalışılacağını, ders müfredat konuları ile ilgili öğrencilere belirli bir zamanda hazırlamak üzere proje konularının verilmesi ve bu proje ile ilgili bilgilerin bir dosyada toplanarak sınıfta öğrencinin arkadaşlarına sunmasının öğrencinin öğrenmesi ve araştırması bakımından önemli olduğunu söyledi.


KARAR:
a-Tahtanın öğretmen tarafından mutlaka kullanılmasına

b-Defter tutturularak hazırlık soruları, şekil ve haritalar yaptırılmasına, konu sonlarındaki değerlendirme sorularının cevaplandırılmasına,

c-Derslerde soru-cevap yöntemine yer verilerek, tartışma ortamı yaratılmasına, ezber yerine severek çalışmaları için gerekli telkin ve önerilerde bulunulmasına,

d-Konuların sınıf seviyesine göre işlenmesine,

e-Konular için gerekli araç ve gereçlerin önceden sınıfa getirilmesine,

f-Öğrenciyi aktif tutmak ve derse hazırlıklı gelmesini sağlamak için işlenecek konuların önceden ödev olarak verilmesine,

g-Öğretmenlerin derslere hazırlıklı girerek, vücut dilini iyi bir şekilde kullanmasına,

h-Aynı türden sınıflara giren zümre öğretmenlerinin konu ve soru işbirliği yapmasına,

ı- Aynı türden sınıflara giren zümre öğretmenlerinin ödev verme ve ortak değerlendirmedebirlikte hareket etmesine, karar verilmiştir.

İ-Anlatım, soru-cevap, grup tartışması, dikkat çekme, güdüleme, beyin fırtınası, olayları yorumlama, anlaşılmayan konuların tekrarı ile ilgili yöntem ve tekniklerin uygulanmasına teknolojik araç ve gereçlerden imkânlar ölçüsünde ders işlenişinde yararlanmasına karar verildi.
MADDE 7.
TARİH DERSİ (9. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELER VE SÜRELERİ

Tarih dersi öğretim programı haftada 2 saat esas alınarak hazırlanmıştır. Tarih dersi

(9. sınıf) öğretim programı 6 üniteden oluşmaktadır.

1. Ünite: Tarih Bilimi

2. Ünite: Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

3. Ünite: İlk Türk Devletleri

4. Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı ( 13. Yüzyıla Kadar)

5. Ünite: Türk-İslam Devletleri ( 10-13. Yüzyıllar)

6. Ünite: Türkiye Tarihi ( 11-13. Yüzyıl)

TARİH DERSİ (9. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI, SÜRELERİ VE ORANLARI


ÜNİTE

KAZANIM SAYISI

SÜRE/DERS SAATİ

ORANI (%)

I. ÜNİTE: Tarih Bilimi

9

14

20

II. ÜNİTE: Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

6

10

14

III. ÜNİTE: İlk Türk Devletleri

8

12

18

IV. ÜNİTE: İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar)

7

10

16

V. ÜNİTE: Türk-İslam Devletleri (10-13. Yüzyıllar)

8

12

18

VI. ÜNİTE: Türkiye Tarihi (11-13. Yüzyıl)

6

14

14

Toplam

44

72

100

9.Sınıf Tarih Programı Talim ve Terbiye Kurulunun 11.10. 2007 tarih ve 172 sayılı Kararı ile kabul edilmiş olup, Kasım 2007-2602 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanarak 2008-2009 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.TARİH DERSİ (10. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELER VE SÜRELERİ

Tarih dersi öğretim programı haftada 2 ders saati esas alınarak hazırlanmıştır. Tarih

dersi (10. sınıf) öğretim programı 5 üniteden oluşmaktadır.

1. Ünite: BEYLİKTEN DEVLETE (1300–1453)

2. Ünite: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453–1600)

3. Ünite: ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)

4. Ünite: DİPLOMASİ VE DEĞİŞİM (XVIII. YÜZYIL)

5. Ünite: EN UZUN YÜZYIL (1800–1922)


TARİH DERSİ (10. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI,

SÜRELERİ VE ORANLARIÜNİTE

KAZANIM SAYISI

SÜRE/DERS SAATİ

ORANI (%)

I. ÜNİTE: Beylikten Devlete (1300–1453)

9

12

17

II. ÜNİTE: Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453–1600)

16

18

25

III. ÜNİTE: Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)

11

11

15

IV. ÜNİTE: AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ (XVIII. YÜZYIL)

11

11

15

V. ÜNİTE: En Uzun Yüzyıl (1800–1922)

17

20

28

Toplam

64

72

100


Yüklə 208,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə