Kansallinen näyttöaineistoYüklə 1,14 Mb.
səhifə20/42
tarix22.01.2018
ölçüsü1,14 Mb.
#39944
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   42

3.1.17Pohjustus, 5 ovNäytön kuvaus
Opintokokonaisuuden näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen:

 • pohjustus ja tiivistys

 • koritinauksen, sauman tiivistyksen ja automaalauksen perustekniikka

  • materiaalit

  • tilat

  • välineet

  • työkalut

  • työmenetelmät

 • työturvallisuus ja taloudellisuus

  • henkilökohtaisten suojainten käyttö

  • jätteiden lajittelu

  • materiaalien käyttö.

Työprosessi muodostuu kolarikorjaustöiden yhteydessä suoritettavista saumojen tiivistämisestä, koritinauksesta ja pohjustustöiden tekemisestä.


Omasta ja ympäristön työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu oleellisena osana näyttöön.

Näyttöympäristö
Näyttö voidaan suorittaa työtilassa, joka vastaa korjaamon työolosuhteita. Työtila on pohjustustöihin soveltuva. Käytettävissä on pohjustustöihin tarvittavia välineitä, kuten hiomatukia, hiomakoneita ja kittausvälineitä.
Työturvallisuus on toteutettu asiallisesti. Käytettävissä on pölynpoistojärjestelmä ja henkilökohtaisia suojavälineitä. Tarvittavien työvälineiden lisäksi saatavilla ovat käytettävien materiaalien toimittajan ohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet.
Näyttö voidaan toteuttaa työpaikalla työssäoppimisen yhteydessä tai oppilaitoksen työsalissa.

Näytön arviointi


Arvioinnin kohteet

Arviointikriteerit

TYYDYTTÄVÄ (T1)

HYVÄ (H3)

KIITETTÄVÄ (K5)

Opiskelija

Opiskelija

Opiskelija

Työprosessin hallinta

tekee annetut tehtävät ja arvioi itseään ja työnsä onnistumista.

tekee annetut tehtävät omatoimisesti ja arvioi itseään ja työtään monipuolisesti.


arvioi ja kehittää työtapojaan.

Työtehtävän hallinta

suorittaa korintinauksen oikeissa kohteissa.

suorittaa saumojen tiivistykset pohjustuksen jälkeen ennen pintamaalauksen suorittamista.suojaa työkohteen ennen pohjustustyön aloittamista.
suorittaa lievästi vaurioituneiden kohtien kittaus- ja hiontatöitä.
ruiskuttaa pohjatuotteita vaatimattomiin kohteisiin.suojaa työkohteen, jottei aiheudu lisätöitä.

ruiskuttaa ruosteenesto- ja hiomamaaleja pieniin kohteisiin sekä hallitsee ruiskun perussäädön.


huoltaa käyttämänsä työvälineet ja tarvittaessa kunnostaa ne.


Työn perustana olevan tiedon hallinta

nimeää pohjustustöissä tavallisesti käytettävät työvälineet.
selostaa työsuorituksensa kulun käyttäen pääosin alan käsitteistöä.

tuntee automaalauksen perustekniikkaa.

tietää tinapohjustuksen merkityksen koritinauksen onnistumisessa.


tietää saumojen tiivistämisen työjärjestyksen.
osaa tarvittaessa etsiä ohjekansioista lisätietoja käytettävistä maaliaineista.


tuntee automaalauksen perustekniikan työvaiheet ja työmenetelmät.
tuntee automaalauksessa käytettävät perusmateriaalit, tilat ja välineet.
ymmärtää esikäsittelytöiden, pohjustuksen ja puhdistuksen merkityksen työn lopputuloksen kannalta.

Työturvallisuuden hallinta

käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä.

ottaa työssään huomioon työturvallisuuden ja tietää ensiapuvälineiden sijainnin sekä hätäpoistumistiet.pyrkii noudattamaan työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä.
tuntee esimerkiksi pohjustustöissä käytettäviä materiaalien turvallisuusmerkintöjä.

noudattaa työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä ja ottaa huomioon myös muut työntekijät esimerkiksi käyttämällä kohdeimuria.
valitsee työhönsä työturvalliset työmenetelmät ja -laitteet.
tietää käyttöturvallisuustiedotteiden sijainnin ja ymmärtää niiden tarkoituksen.


Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen

noudattaa työaikoja.
työskentelee ryhmän jäsenenä.
kommunikoi tarvittaessa työpaikkansa asiakkaiden, esimiestensä ja työkavereittensa kanssa.


kommunikoi autokorinkorjaamon asiakkaiden, esimiestensä ja työkavereittensa kanssa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

kommunikoi luontevasti autokorinkorjaamon asiakkaiden, esimiestensä ja työkavereittensa kanssa.
ottaa muut huomioon työskennellessään.


Yhteiset painotukset

pyrkii toimimaan ympäristömyönteisesti.
selviytyy ohjattuna pohjustustöistä syntyneiden ongelmajätteiden lajittelusta.

toimii ympäristömyönteisesti.
selviytyy pohjustustöistä syntyneiden ongelmajätteiden lajittelusta.

toimii omatoimisesti ja ympäristömyönteisesti.
kykenee lajittelemaan pohjustustöistä syntyneet jätteet oikein.
osaa toimia taloudellisesti.3.1.18Ajoneuvovahinkojen korjaus, 10 ovNäytön kuvaus
Opintokokonaisuuden näytöissä esille tuleva keskeinen osaaminen:

 • asiakaspalvelu ja kustannusarvion laadinta

 • ajoneuvovahinkojen korjaus.

Ajoneuvovahinkojen korjaus -opintokokonaisuuden näytössä ohjaaja tai näytön vastaanottaja voi asettua asiakkaan rooliin, jos yhteistyö oikean asiakkaan kanssa osoittautuu liian vaikeaksi järjestää.


Työprosessi muodostuu asiakkaan tai työn maksajan kohtaamisesta, korjaustarpeen määrityksestä, kustannusarvion laadinnasta, varusteiden irrotuksesta, oikaisu- tai vaihtotyöstä, varusteiden asennuksesta, ajoneuvon liikenneturvallisuuden varmistamisesta ja ajoneuvon luovutushuollosta.
Asiakaspalvelu ja kustannusarvion laadinta
Tämä opintokokonaisuuden näytön osio voidaan suorittaa esimerkiksi ottamalla vastaan korjaamolle saapuva asiakas. Näytön antaja ottaa asiakkaan vastaan, antaa asiakkaalle kustannusarvion korjauksen kokonaiskustannuksista ja arvion työn kestosta, kirjaa työmääräykselle kaikki korjaamoehdoissa määritetyt tiedot ja opastaa asiakasta autovakuutuksiin sekä verotukseen liittyvissä kysymyksissä korinkorjauksen osalta.
Opintokokonaisuuden osan keskeinen sisältö:

 • asiakaspalvelu ja sen merkitys yritystoiminnalle

 • kustannusarvion laatiminen lievissä kolarivaurioissa

 • erilaisten autovakuutusten tunteminen

 • auto- ja ajoneuvoveron vaikutus korikorjaustoimintaan

 • tuontiautot

 • korinvaihdot

 • lievän kolarivaurion korjaus kustannusarvion ja viranomaismääräysten mukaisesti vauriota edeltäneeseen ja liikenneturvalliseen kuntoon.

Ajoneuvovahinkojen korjaus


Tämä opintokokonaisuuden näytön osio voidaan antaa esimerkiksi suorittamalla pieni kolarivaurion korjaus. Tässä tapauksessa pieni kolarivaurio tarkoittaa lievää vauriota, jonka korjaus vaatii esimerkiksi rikkoutuneen korin pintaosan vaihdon, mutta oikaisupenkin käyttäminen ei ole tarpeellista. Ohjeellisesti voidaan määritellä vaurion korjauksen kestoksi enintään 4 tuntia.
Opintokokonaisuuden osan keskeinen sisältö:

 • opiskelija ymmärtää korikorjauksen osana laajempaa kokonaisuutta

 • opiskelija ymmärtää, että yhteistyö muassa automaalarin kanssa on kolarikorjauksen onnistumisen edellytys

 • opiskelija osaa korjata pienen kolarivaurion

 • opiskelija tekee korjauksen niin, ettei auton liikenneturvallisuus heikkene työn johdosta

 • opiskelija tuntee koritöihin liittyvät viranomaismääräyksetNäyttöympäristö
Asiakaspalvelussa käytetään korjaamon asiakaspalvelutilaa ja atk-laitteita. Näytön voi suorittaa työtiloissa, jotka vastaavat korjaamon työolosuhteita ja soveltuvat korinkorjaukseen. Korjaus- ja oikaisutekniikan työsuorituksiin tarvittavien työvälineiden lisäksi käytössä tulee olla tarvittaessa korjaamokäsikirja tai muut vastaavat ohjeet, josta löytyvät työhön liittyvät turvamääräykset sekä irrotus- ja asennusohjeet.
Työvälineistö
Asiakaspalvelu ja kustannusarvion laadinta
Esimerkkejä tarvittavista laitteista ja välineistä:

 • asiakaspalvelutila siihen kuuluvine varusteineen

 • esim. WINCabas-korjauskustannuslaskentaohjelma

 • puhelimen käyttömahdollisuus

 • varaosahinnasto tai vastaava

 • maalauspinta-alat kyseiseen työhön.

Ajoneuvovahinkojen korjaus


Esimerkkejä tarvittavista laitteista ja välineistä:

 • korjaamokäsikirja tai muut vastaavat ohjeet

 • käsityökaluja korinosien irrotusta ja kiinnitystä varten

 • pintaosien oikaisutyövälineet (vasarat, vastimet ja vääntöraudat)

 • pintaosien venymien poistoon soveltuvat työvälineet (kaasuhitsauslaitteet, vastus- tai MIG-hitsauskone)

 • autonostin.Näytön arviointi


Arvioinnin kohteet

Arviointikriteerit

TYYDYTTÄVÄ (T1)

HYVÄ (H3)

KIITETTÄVÄ (K5)

Opiskelija

Opiskelija

Opiskelija

Työprosessin hallinta

korjaa ohjattuna lieviä ajoneuvoon tulleita korivaurioita (esim. Cabas n. 4h).

korjaa lieviä korivaurioita saaneen ajoneuvon liikenneturvalliseen kuntoon.

korjaa lieviä vaurioita saaneen ajoneuvon vaurioitumista edeltäneeseen sekä liikenneturvalliseen kuntoon.
toimii laaditun kustannusarvion mukaan.


Työtehtävän hallinta

laatii korjaukselle suuntaa-antavan suullisen kustannusarvion.
tarkastaa ajoneuvon liikenneturvallisuuden tekemänsä vauriokorjauksen jälkeen.


laatii eritellyn (työ- ja varaosahinnat) korjauksen kustannusarvion, joka auttaa asiakasta korjauspäätöksen tekemisessä.

laatii kirjallisen kustannusarvion, joka sisältää eriteltynä työn, varaosien ja tarveaineiden hinnat.

Työn perustana olevan tiedon hallinta

ymmärtää korinkorjauksen vaikuttavan ajoneuvojen liikenneturvallisuuteen.

tuntee autoverolain merkityksen korinkorjauksissa (esim. vakuutusyhtiön lunastaman ajoneuvon korjaamiseen liittyvät vaihdettavien osien prosenttiosuudet).


selostaa työtehtävän kulun käyttäen hyväkseen autonkorinkorjauksen alan käsitteistöä.


tuntee vakuutusten merkityksen korinkorjaustoiminnassa ja tietää, että kolaritilanteessa on vakuutusyhtiölle tehtävä vahinkoilmoitus.
tietää kolarivaurion korjauksen yhteydessä vaadittavat tarkastukset ja katsastuksessa tarvittavat asiakirjat (esim. ehdollinen korjaus ja mittauspöytäkirjat).
selostaa työtehtävän kulun.tuntee autoverolain merkityksen korikorjauksissa ja toimii niin, ettei tehdystä työstä synny veroseuraamuksia.

tietää, miten liikenne- ja autovakuutus eroavat toisistaan.


ymmärtää yrityksen tuntiveloitushinnan muodostumisen periaatteen.

Työturvallisuuden hallinta

noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä.
suorittaa työnsä siten, että ympärillä sijaitseville autoille ei aiheudu vaurioita (esim. hiontakipinät eivät lennä lasipinnoille).

valitsee työmenetelmät ja -välineet ottaen huomioon työturvallisuuden (ei välttämättä valitse nopeinta menetelmää).
tunnistaa työhön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä suojautuu niiltä.

suojautuu työhön ja työympäristöön liittyviltä vaaroilta ja terveyshaitoilta sekä toimii niitä ennaltaehkäisten.
ottaa huomioon kaikkien korjaamotiloissa oleskelevien turvallisuuden.


Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen

toimii työryhmän jäsenenä.
noudattaa työaikoja.

kommunikoi korjaustyöstä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

kommunikoi autokorinkorjaamon asiakkaiden, esimiestensä ja työkavereidensa kanssa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   42
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə