Kanunun şümulü


Yapılan takip sonunda, borçlunun haczi caiz malı olmadığı veya bulunan malların satış bedeli borcunu karşılamadığı takdirde borçlu aciz halinde sayılırYüklə 446 b.
səhifə19/26
tarix21.08.2018
ölçüsü446 b.
#73424
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26

Yapılan takip sonunda, borçlunun haczi caiz malı olmadığı veya bulunan malların satış bedeli borcunu karşılamadığı takdirde borçlu aciz halinde sayılır.

 • Yapılan takip sonunda, borçlunun haczi caiz malı olmadığı veya bulunan malların satış bedeli borcunu karşılamadığı takdirde borçlu aciz halinde sayılır.

 • Yapılan takip safhalariyle bakiye borç miktarı bir aciz fişinde gösterilerek aciz hali tespit olunur.Aciz halindeki borçlu hakkında teminat ve faiz aranmadan

 • Aciz halindeki borçlu hakkında teminat ve faiz aranmadan

 • 48'inci madde hükmü tatbik olunabilir

 • Alacaklı tahsil dairesi aciz halindeki borçlunun mali durumunu zamanaşımı süresi içinde devamlı olarak takip eder.Her türlü menkul mallar cins ve nev'ileri, vasıfları, alametleri, sayı ve miktarları ve tahmin edilen değerleri haciz zaptında tespit edilmek suretiyle haczolunur.

 • Her türlü menkul mallar cins ve nev'ileri, vasıfları, alametleri, sayı ve miktarları ve tahmin edilen değerleri haciz zaptında tespit edilmek suretiyle haczolunur.

 • Resmi sicile kayıtlı olan menkul malların haczi, sicillerine işlenmek üzere sicilin tutulduğu  daireye  tebliğ  edilmek  suretiyle  de  yapılır. Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri,

 • Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri,

 • alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla, posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve bu tebligata elektronik ortamda cevap verilebilir.Elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve cevapların elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye

 • Elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve cevapların elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye

 • Maliye Bakanlığı yetkilidir.  Haciz sırasında

 • Haciz sırasında

 • borçlu veya zilyed veya

 • bunların; vekilleri, işçi, müstahdem veya

 • aileleri efradından birisi

 • kendilerini temsilen bulunur.Bunlar haciz yerinde bulunmaz veya o sırada bulundurulmaları sağlanamazsa gıyapta haciz yapılır.

 • Bunlar haciz yerinde bulunmaz veya o sırada bulundurulmaları sağlanamazsa gıyapta haciz yapılır.

 • Gıyapta yapılan hacizlerde

 • zabıta memuru veya muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinden biri veya

 • borçlunun veya zilyedin komşularından iki kişi hazır bulundurulur.Tanzim edilen haciz zaptında,

 • Tanzim edilen haciz zaptında,

 • hacze esas olan haciz varakasınıntarih ve numarası,

 • tarih ve numarası,

 • haczin yapıldığı yer,

 • gün ve saat,

 • haczedilen malların neler olduğu,

 • tahmin edilen değerleri,

 • haciz sırasında bulunan kimseler,

 • varsa üçüncü şahısların iddiaları vesair lüzumlu hususlar belirtilir,hazır bulunanlarca imzalanarak haciz işi tamamlanır.

 • hazır bulunanlarca imzalanarak haciz işi tamamlanır.

 • Gıyapta yapılan hacizlerde zaptın bir örneği borçlu veya zilyede derhal tebliğ olunur.Güneş battıktan doğuncaya kadar ve tatil günlerinde haciz yapılamaz.

 • Güneş battıktan doğuncaya kadar ve tatil günlerinde haciz yapılamaz.

 • Tatil günlerinde veya geceleri çalışılan yerlerde yapılacak hasılat haczi ile borçlunun mal kaçırdığının anlaşıldığı haller bu hükümden müstesnadır.Hamiline yazılı olmayan veya cirosu kabil senede dayanmayan alacaklar ile

 • Hamiline yazılı olmayan veya cirosu kabil senede dayanmayan alacaklar ile

 • maaş, ücret, kira vesaire gibi her türlü hakların ve fiilen tutanak düzenlemek suretiyle haczi kabil olmayan üçüncü şahıslardaki menkul malların haczi,

 • borçlu veya zilyed olan veyahut alacak ve hakları ödemesi gereken gerçek ve tüzel kişilere, kurumlara haciz keyfiyetinin tebliği suretiyle yapılır.Tahsil dairesi tarafından tebliğ edilecek haciz bildirisi ile;

 • Tahsil dairesi tarafından tebliğ edilecek haciz bildirisi ile;

 • bundan böyle borcunu ancak tahsil dairesine ödeyebileceği ve

 • amme borçlusuna yapılacak ödemenin geçerli olmayacağı veya elinde bulundurduğu menkul malı ancak tahsil dairesine teslim edebileceği vemalın amme borçlusuna verilmemesi gerektiği,

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə