Kanunun şümulü


Maliye Bakanlığı Maliye BakanlığıYüklə 446 b.
səhifə16/26
tarix21.08.2018
ölçüsü446 b.
#73424
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26

Maliye Bakanlığı

 • Maliye Bakanlığı

 • amme alacaklarının takibinde haczolunacak malların tespiti amacıyla yapılacak mal varlığı araştırmasının şekli, alanı ve kapsamı ile araştırma yapılacak amme alacaklarının türü ve tutarını belirlemeye yetkilidir.

 • Bu yetki alacaklı amme idaresi itibarıyla da kullanılabilir.Borçlu tarafından başkasının olduğu beyan veya üçüncü şahıs tarafından ihtiyaten haciz veya istihkak iddia edilmiş bulunan malların haczi en sonraya bırakılır.

 • Borçlu tarafından başkasının olduğu beyan veya üçüncü şahıs tarafından ihtiyaten haciz veya istihkak iddia edilmiş bulunan malların haczi en sonraya bırakılır.Ancak haczolunan gayrimenkul artırmaya çıkarılmadan,

 • Ancak haczolunan gayrimenkul artırmaya çıkarılmadan,

 • borçlu, borcun itfasına yetecek menkul mal veya

 • vadesi gelmiş sağlam alacak gösterirse

 • gayrimenkul üzerinde haciz baki kalmak üzere gösterilen menkul veya alacak da haczolunur.Şu kadar ki, bu suretle mahcuz kalan gayrimenkulün idare ve işletmesine ve hasılat ve menfaatlerine tahsil dairesi müdahale etmez.

 • Şu kadar ki, bu suretle mahcuz kalan gayrimenkulün idare ve işletmesine ve hasılat ve menfaatlerine tahsil dairesi müdahale etmez.

 • Tahsil dairesi alacaklı amme idaresi ile borçlunun menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir.Tahsil dairesi, borçlunun haklarını tasfiye bakımından onun haiz olduğu bütün selahiyetleri kullanarak

 • Tahsil dairesi, borçlunun haklarını tasfiye bakımından onun haiz olduğu bütün selahiyetleri kullanarak

 • bir intifa hakkı veya

 • taksim edilmemiş bir miras veya

 • iştirak halinde tasarruf olunan bir mal hissesi gibimalların paraya çevrilebilir hale gelmesini genel hükümler dairesinde sağlar.

 • malların paraya çevrilebilir hale gelmesini genel hükümler dairesinde sağlar.

 • Bu suretle paraya çevrilebilir hale gelen mallar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur.Haciz muameleleri, tahsil dairelerince düzenlenen ve alacaklı amme idaresinin , mahallî en büyük memuru veya tevkil edeceği memur tarafından

 • Haciz muameleleri, tahsil dairelerince düzenlenen ve alacaklı amme idaresinin , mahallî en büyük memuru veya tevkil edeceği memur tarafından

 • tasdik edilen haciz varakalarına dayanılarak yapılır.

 • Bu varakaların şekli ve ihtiva edeceği bilgiler Maliye Vekaletince belirtilir.Köylerde ve Köy Kanunu tatbik edilen bucaklarda menkul mal haczi

 • Köylerde ve Köy Kanunu tatbik edilen bucaklarda menkul mal haczi

 • haciz varakası üzerine köy ihtiyar kurullarınca yapılır.Bu yerlerde gerek görülen hallerde Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek vergiler için

 • Bu yerlerde gerek görülen hallerde Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek vergiler için

 • muhtarın veya ihtiyar kurulu üyelerinden birinin huzuriyle tahsil dairesine menkul mal haczi yaptırmaya

 • o mahallin en büyük mal memuru yetkilidir.Borçlu, elinde bulunan bir malı

 • Borçlu, elinde bulunan bir malı

 • üçüncü şahsın mülkü veya rehni olarak gösterdiği

 • yahut üçüncü bir şahıs tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği takdirde,

 • haczi yapan memur bunu haciz zaptına geçirir.Keyfiyet,

 • Keyfiyet,

 • iddia borçlu tarafından yapılmışsa üçüncü şahsa,

 • üçüncü şahıs tarafından yapılmışsa borçluya

 • bildirilir.Tahsil dairesi, haczin zaptını aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde iddayı reddetmediği takdirde

 • Tahsil dairesi, haczin zaptını aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde iddayı reddetmediği takdirde

  • istihkak iddiasını kabul etmiş sayılır.
 • Üçüncü şahıs, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz etmediği takdirde

  • istihkak iddiası dinlenmez.


İstihkak iddiası tahsil dairesince kabul edilmez veya borçlu tarafından istihkak iddiasına itiraz edilirse,

 • İstihkak iddiası tahsil dairesince kabul edilmez veya borçlu tarafından istihkak iddiasına itiraz edilirse,

  • 7 gün içinde mahkemeye müracaat etmesi lüzumu tahsil dairesince üçüncü şahsa bildirilir.
  • Müddetinde dava açılmadığı takdirde
  • istihkak iddiasından vazgeçilmez sayılır.


Haczedilen mal borçlunun elinde olmayıp da, o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir şahıs elinde ise keyfiyet, haczi yapan memur tarafından haciz zaptına geçirilir.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə