Kanunun şümulü


Haczedilen mal borçlunun elinde olmayıp da, o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir şahıs elinde ise keyfiyet, haczi yapan memur tarafından haciz zaptına geçirilirYüklə 446 b.
səhifə17/26
tarix21.08.2018
ölçüsü446 b.
#73424
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26

Haczedilen mal borçlunun elinde olmayıp da, o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir şahıs elinde ise keyfiyet, haczi yapan memur tarafından haciz zaptına geçirilir.

 • Malın borçluya ait olduğu iddiasında bulunan tahsil dairesi keyfiyeti alacaklı amme idaresine bildirir. • Alacaklı amme idaresi bildirme tarihinden itibaren 15 gün içinde dava açmadığı takdirde istihkak iddiası kabul edilmiş sayılır.

  • Alacaklı amme idaresi bildirme tarihinden itibaren 15 gün içinde dava açmadığı takdirde istihkak iddiası kabul edilmiş sayılır.

  • Borçlu ile birlikte ikamet etmekte olan şahıslar tarafından istihkak iddiasında bulunulduğu takdirde mal borçlunun elinde sayılır.  İstihkak davalarına bakmaya haczi yapan tahsil dairesinin bulunduğu mahal mahkemesi selahiyetlidir.

  • İstihkak davalarına bakmaya haczi yapan tahsil dairesinin bulunduğu mahal mahkemesi selahiyetlidir.

  • İstihkak davaları diğer işlere takdimen görülür.  Davacı takibin tehirini istediği takdirde kendisinde mevcut delillerin mahiyetine göre ve muhtemel zarara karşı kafi

  • Davacı takibin tehirini istediği takdirde kendisinde mevcut delillerin mahiyetine göre ve muhtemel zarara karşı kafi

  • teminat alınmak suretiyle takibin tehirine mahkemece karar verilebilir.  İstihkak davası üzerine takibin tehirine karar verilir ve neticede dava reddolunursa,

  • İstihkak davası üzerine takibin tehirine karar verilir ve neticede dava reddolunursa,

  • dava mevzuunu teşkil eden

  • mahcuz malın değerinin % 10'u tutarında tazminat hükmolunur.  Her amme idaresi, diğer bir amme idaresi tarafından yapılan hacizlere,

  • Her amme idaresi, diğer bir amme idaresi tarafından yapılan hacizlere,

  • amme alacağı bu haciz tarihinden önce tahakkuk etmiş olmak şartiyle

  • haczedilen mallardan herhangi biri paraya çevrilinceye kadar iştirak edebilir.  Hacze iştirak halinde, hacizli malın bedelinden ilk önce

  • Hacze iştirak halinde, hacizli malın bedelinden ilk önce

  • haczi yapan dairenin alacağı tahsil olunur.

  • Artanı hacze iştirak tarihi sırası ile, alacaklarına mahsup edilmek üzere,

  • hacze iştirak eden dairelere ödenir.  Aşağıda gösterilen mallar haczedilemez.

  • Aşağıda gösterilen mallar haczedilemez.

  • 13 Adet  iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve mahallî idarelerin malları hariç olmak üzere

  • iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve mahallî idarelerin malları hariç olmak üzere

  • Devlet malları ile hususî, kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar.  Borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile,

  • Borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile,

  • borçlu ve ailesine gerekli olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası.  Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası.

  • Vazgeçilmesi kabil olmıyan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası.  Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve taşıtları ve diğer teferruat ve tarım aletleri;

  • Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve taşıtları ve diğer teferruat ve tarım aletleri;

  • çiftçi değilse sanat ve mesleği için gerekli olan alet ve edevatı ve kitapları;

  • arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük taşıt sahiplerinin ancak geçimlerini sağlıyan taşıt vasıtaları,  Borçlu veya ailesinin geçimleri için gerekli ise,

  • Borçlu veya ailesinin geçimleri için gerekli ise,

  • borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,  Borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ile; a) Borçlu çiftçi ise ayrıca gelecek mahsul için gerekli olan tohumluğu, b) Borçlu bağ, bahçe veya meyve ve sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan bağ, bahçe ve bu işler için gerekli bulunan alet ve edevatı, malzemesi ve fide ve tohumluğu, c) Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan miktarda hayvan ile bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,

  • Borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ile; a) Borçlu çiftçi ise ayrıca gelecek mahsul için gerekli olan tohumluğu, b) Borçlu bağ, bahçe veya meyve ve sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan bağ, bahçe ve bu işler için gerekli bulunan alet ve edevatı, malzemesi ve fide ve tohumluğu, c) Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan miktarda hayvan ile bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,

  Yüklə 446 b.

  Dostları ilə paylaş:
  1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə