Kapali alan kiralama şartnamesiYüklə 158,1 Kb.
səhifə1/3
tarix18.08.2018
ölçüsü158,1 Kb.
#72701
  1   2   3


AÇIK ALAN KİRALAMA ŞARTNAMESİ

(Kapalı Teklif Usulüne Göre)
Tanımlar ve TCDD’ye ait Bilgiler :

Madde 1
A) Tanımlar:

Bu Şartnamede ihaleye çıkan taraf Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına 4 Bölge Müdürlüğü (veya Emlak ve İnşaat Dairesi Başkanlığı) kısaca (TCDD), söz konusu taşınmazı kiralamak amacıyla teklif veren taraf ise kısaca (İstekli) olarak adlandırılmıştır.


B) TCDD’ye ait Bilgiler:

Adı : TCDD İşletmesi 4. Bölge Müdürlüğü

Adresi : TCDD İşletmesi 4.Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğü Sivas

Telefon Numarası : 0346 221 70 00

Faks Numarası : 0346 223 13 32

Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr


C) Taşınmazın Kimlik Bilgisi : Diğer Bilgiler :

İli : Erzurum Sözleşme süresi : Sözleşme İmza tarihinden

İlçesi : Pasinler 31/12/2019 tarihine kadar

Mahalle veya Köyü : Kethuda İzin alma süresi : 3 Ay

Mevkii : Hasankale İstasyon Sahası

Pafta No : --

Ada No : 110

Parsel No : 1

Parsel Yüzölçümü (m²) : 15.690,61 m²

Kiralanacak Toplam Alan (m²) : 2.729,61 m²

Sökülebilir Kapalı alan (m²) : 100 m²

Kullanım şekli : Oto Park, Oto Yıkama Yeri

İmar Durumu : TCDD Alanı 15 Metrelik İmar Yolu
KTVKK Şerhi :

Kısıtlılıklar :
D) Taşınmazla ilgili genel şartlar:

İstekli kiralanacak taşınmazın özelliklerini ve çevresini tetkik ettikten sonra bu işe teklif verecektir. İstekli teklif vermekle, kiralanacak taşınmazın özelliklerini ve çevresini tetkik ettiğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Taşınmaz mevcut durumu ile ihale edilecektir. Teslim edilen taşınmaza ilişkin sonradan yapılan itirazlar kabul edilmez.


Kiralamaya konu taşınmazın üzerine hiçbir şekilde sabit yapı yapılamaz. İstekli tarafından talep olması halinde yukarıda belirtilen sökülebilir kapalı alan miktarını geçmemek üzere ve yapılacak imalata ilişkin İstekli tarafından hazırlanan projenin TCDD ve ilgili Kurum ile Kuruluşlara (Belediye vb.) onaylatılmak suretiyle onaylı projesine göre sökülüp takılabilir basit nitelikte yapı veya tesis Demiryolu Trafiği ve Emniyetini ihlal etmeyecek şekilde yapılabilir. Yapılan basit imalat ilgili Bölge Müdürlüğünce kabul tutanağı düzenlenmesini müteakip kullanılacaktır.

Tesisin işletmeye açılabilmesi veya Taşınmazın kullanılabilmesi amacıyla gerekli olan her türlü izinler ilgili Belediyelerinden ve ilgili diğer mercilerden kiracı tarafından alınacaktır. Kiracı TCDD’den herhangi bir yeni ve ilave hak talebinde bulunamaz. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Ticari faaliyette bulunulması için gerekli izin ve ruhsatları alması halinde en fazla 100 m² kapalı alan inşaat alanına sahip, sökülebilir portatif nitelikli kapalı alan yapabilecektir. Ruhsat ve izinlerin TCDD’ce verilen 3 ay süre içinde alınması, bu sürelerde güncel kira bedelinin % 20 si tutarının peşin tahsil edilmesi ve Ruhsat ve izinlerin 3 ay içinde alınamaması durumunda sözleşme feshedilmiş sayılır ve teminat irat kaydedilir. Proje, izin, ruhsat inşaat tüm bilumum izinlerin sorumluluğu ve masrafları kiracıya aittir. Her türlü uygulama ve fonksiyon değişikliği öncesi TCDD’den izin alınacaktır.

İzinler alınmadan herhangi bir imalat yapılması, sözleşmenin fesih ile ilgili işlemlerin başlatılmasını gerektirecek olup ayrıca bu husus ile ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 184. maddesinde öngörülen tüm sorumluluklar da kiracıya ait olacaktır. Söz konusu taşınmazımızın Kuruluşumuza ihtiyacı olması halinde veya taşınmazın yeniden değerlendirilmesi halinde yapılacak tebligata müteakip en geç 2 ay içerisinde şartsız ve nizasız tahliye edilecektir.
İhalenin Konusu, Yeri ve Tarihi

Madde 2

a) İhalenin konusu yukarıda kimlik bilgileri, özellikleri ve şartları belirtilen, şartname eki planda gösterilen taşınmazın İnşaat “Oto Park, Oto Yıkama Yeri” olarak kullanmak üzere sözleşmesinde belirtilen sürelerde kiralanması ve bu süre için teklif ve kabul edilecek bedelin Kapalı Teklif Usulüne göre ihale edilmesi işidir.
b) İhale 02.08.2017 tarih, Çarşamba günü, saat: 14:00 de 4.Bölge Müdürlüğü Sivas adresinde İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır.
TCDD’nin Tâbi olduğu Mevzuat

Madde 3

233 sayılı KHK gereğince hazırlanan TCDD Ana statüsü ve 31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Kira Yönetmeliği hükümlerine göre bilvasıta işletilmek amacı ile kiracıya belirli şartlarla taşınmazın kullanım hakkı verilecektir.İhaleye Katılabilme Şartı


Madde 4

İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliği haiz olmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. İsteklinin sahte veya yanıltıcı belge vererek ihaleye katıldığının sonradan anlaşılması hâlinde, üzerine ihale kalmış olsa bile teklifi geçersiz sayılır ve geçici teminatı irat kaydedilir.(**) Bu ihaleye yabancı istekli katılabilir/katılamaz. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmaz.

(***) İhale konusu iş ile ilgili olarak mevcutta iştigal etmesi ve ihale konusu işin niteliğine göre işletmiş olduğu yere ilişkin İSO veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin bulunması,

İhalelere Katılamayacak Olanlar

Madde 5

5.1. Aşağıda belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

a) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak, onaylamak veya denetlemekle görevli olanlar,

b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen kişilerin eşleri ile ikinci dereceye kadar ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları,

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişilerin ortakları bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç,

ç) Kanunlardaki ilgili hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,

d) İhale konusu işin danışmanlık hizmetleri ile ön tespit ve değerlendirmesini yapanlar.(*) İhale ön onayında belirtilmişsi bu yöntem uygulanabilecek ve şartnamede yer alacaktır.

(**) İhale ön onayında belirtilmişse yabancı istekliler katılabilecektir.

(***) İhale ön onayında belirtilmişse bu şartlar istenecektir.

5.2. Birinci fıkrada belirtilenlerin ihaleye katıldıklarının anlaşılması hâlinde teklifleri geçersiz sayılır ve geçici teminatları irat kaydedilir.

Kataloq: uploads -> ihale
ihale -> Tcdd bölge müDÜRLÜĞÜ tekniK Şartname işin Adı : : Van Kapıköy Hattındaki 9 ad. Menfezde bakım onarım ve tadilat işleri yapılması İşi Sayfa
ihale -> Proje birim fiyat poz tarifleri İşin Adı : Malatya Garda Bulunan 19/1 Plan Nolu Hizmet Evinin Bakım Onarım İşi
ihale -> İhale Makamı Birim Fiyat Tarifleri İşin Adı : afyonkarahisar-konya hattinda muhteliF İstasyonlarda bakim-onarim yapilmasi iŞİ Sayfa
ihale -> Sigortacilik hizmeti alinacaktir kayseri erciyes turizm iNŞaat spor etkiNLİk sanayive ticaret anoniM Şİrketi
ihale -> Kanalizasyon ve iÇmesuyu iNŞaati yaptirilacaktir. Bursa büYÜKŞEHİr belediyesi
ihale -> Sayfa: S. No Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı Pursantaj
ihale -> Proje birim fiyat poz tarifleri İşin Adı : tatvan lojmanlarinin kanalizasyon tadilati

Yüklə 158,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə