Karamürsel eğTYüklə 125,67 Kb.
tarix12.01.2019
ölçüsü125,67 Kb.
növüYazı

HİZMETE ÖZEL

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞINA 15,50x37 METRE EBATLI ERSPOR EĞİTİM TESİSİ YAPILMASI” İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME.

1. GENEL HUSUSLAR
1.1. İstanbul Tersanesi Komutanlığına 15,50x37 metre ebatlı Er Spor Eğitim Tesisi yapılması işine ait uygulama projesi ektedir.

1.2. İmalatlar uygulama projelerine, proje kriterlerine ve teknik şartnamede verilen yazılı hususlara göre yürütülecektir.

1.3. İmalat için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava ve çevre koşullarından korunacaktır.

1.4. Her türlü imalatta meydana gelebilecek (yol, altyapı, yeşil alanlar vb.) hasarlar yüklenici tarafından düzenlenip ilave bedel talep etmeksizin aslına uygun hale getirilecektir.

1.5. Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemeler idareye önceden sunulacak ve idarenin onayı alındıktan sonra kullanılacaktır.

1.6. Fen ve sanat kuralları açısından yapılması zorunlu olabilecek imalatlar uygulama projesi ve teknik şartnamede yer almamış olsa dahi ilave bir bedel istenmeksizin ihale kapsamında yapılacaktır.

1.7. Teknik şartnamede belirtilmeyen veya yeterli tarif edilmeyen hususlar, uygulama projesine uygun olarak yapılacaktır.

1.8. İş kapsamında kullanılacak malzemelerden TSE veya geçerli uluslararası kalite belgeli olanlar seçilecektir. Bu belgeler yüklenici tarafından İdareye ibraz edilecektir.

1.9. İşin geçici kabulü aşamasında onarım yapılan mahalde inşaat artıkları var ise sahanın temizliği yüklenici tarafından yapılacaktır.

1.10. Onarım sırasında sökülen malzemeler var ise; muhafaza edilecek ve tutanak karşılığı kullanıcı birlik ilgilisine teslim edilecektir.
2. İŞLERİN YÜRÜTÜLMESİ :
2.1. Yüklenici, işlerin yürütülmesi hususunda yapı denetim görevlisi talimatlarına kesinlikle uyacaktır.

2.2. Her bir inşaat kısmı diğerine engel olmayacak şekilde düzenlenecektir. Bu düzenlemede İdare talimatlarına kesinlikle uyulacaktır.

2.3. İşin yapımı sırasında yüklenici İdare ile koordineli çalışacaktır.

2.4. Yüklenici Birlik Komutanlığının çalışma şartlarına uymakla yükümlüdür. Ayrıca kullanıcı birlik ile yüklenici arasında güvenlik protokolü yapılacaktır.

2.5. Yapılacak bütün işler Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen esaslara uygun olarak yapılacaktır.

2.6. Yüklenici inşaat yapım sırasında mal ve personel güvenliği ile her türlü tedbiri almak ve uygulamak zorundadır.

2.7. İnşaata başlarken veya yapım sırasında inşaat mahalline yüklenici tarafından getirilen tüm malzemelerin her türlü yükleme ve boşaltma giderleri yükleniciye aittir.
3. MALZEME SEÇİMİ VE KABULÜ
İmalatı yapılacak tüm malzemeler en iyi kalite, standart ve teknik şartnamelere uygun olacaktır.

Tüm malzemeler yapı denetim görevlisi oluru ile kesinlik kazanacaktır. Malzemeler, ilgili firmaların en son teknolojilerine göre üretilmiş olacak, kesinlikle üretimden kalkmış ve kullanılmış malzeme kullanılmayacaktır. Malzemelerin yeterli miktarda ve zamanında sipariş edilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. Kullanılacak İthal malzemelerin temini yüklenicinin sorumluluğundadır. Uygulanacak suni çim halının yapımı için gereken tüm malzemelerini gösteren örnek idareye teslim edilecek, onaya müteakip imalata başlanacaktır.4. KOORDİNASYON
4.1. Yüklenici yapacağı imalatların ve kullanacağı malzemelerin iş programına uygun olarak yapmasından sorumlu olacaktır. Plansızlık ve her türlü uyumsuzluktan doğacak tüm gecikme ve zararlar yükleniciye aittir.

4.2. İmalatın yapımından sonra bir hata çıkması durumunda yüklenici tarafından bedelsiz olarak düzeltilecektir.

4.3. Yüklenici, işin süresince ve iş kapsamında, projede eksik belirtilmiş veya hiç belirtilmemiş imalat ve malzemelerin projelerini kontrol teşkilatı ile koordine ederek çizmekle ve idarenin onayına müteakip imalatı yapmakla sorumludur.
5. İNŞAAT İŞLERİ :
5.1. Saha aplikasyonu ve toprak kazı ve saha tesviye işleri:
Yerleşim planında belirtildiği gibi 15,50 x37 metre ebatlı suni çim halı saha yapılacaktır. Detay uygulama projesinde görüldüğü gibi suni çim halı saha yapılacak alanda makine ile saha tesviye kazısı yapılacaktır. Bu kazı yapılırken suni çim halı sahanın yapılacağı toprak sahada saha uzun kenar boy ekseninin sol ve sağ tarafında toprakta % 06 (binde altı) eğim verilecektir.

(ÇŞBBF:Y.15.001/1A)


5.2. Saha ve Zemin Su Drenaj İşleri:
Eğim verilen sahada, su drenaj projesine uygun olarak Q 150 mm spiral sarımlı delikli su drenaj borusu birleştirme parçaları ile birlikte saha altına ve dışındaki güzergahta drenaj planına uygun olarak zemine döşenecektir. (ÇŞBBF:Y.18.460/23)

5.3. Temel Betonu İşleri:
15,50 x37 metre ebatlı er spor eğitim tesisinde hatıl temeli alt kaidesi, 30x50 cm ebatlı, kaide üstü ise 30x25 cm olan T en kesitli (ampuatmanlı) hatıl temeli C 25/30 demirli betondan (ÇŞBBF:16.050/05) pozuna uygun olarak yapılacaktır. Uygulama planında görüldüğü gibi, toplam 105 m uzunluğunda spor tesisini çevreleyen sürekli hatıl kirişi (boru dikme altı hatıl temeli) olarak yapılacaktır. Spor tesisi yapılacak, 15,50x37 metrelik alan çevresinde hatıl kirişi yapılabilmesi için bu bölgede plana ve (ÇŞBBF:Y.15.001/1A) pozuna uygun olarak makine ile 70 cm genişliğinde 45 cm ebadında hatıl kirişi kazısı yapılacaktır. Kazı yapıldıktan sonra kazı yapılan kanalın tabanı düzlendikten sonra hatıl kirişinin altına 60 cm genişliğinde 10 cm kalınlığında (ÇŞBBF:16.050/03) pozuna uygun C 16/20 gro beton dökülecektir. Gro beton üzerine ise hatıl betonu için, sıva gerektirmeyecek şekilde düzgün ahşap hatıl kalıpları kurulacaktır.(su kontrplağı veya rendeli ahşap kalıp, ile). (ÇŞBBF:Y.21.001/01). Sonra kalıp içine 12 Q14 boyuna demir ve etr. Q8 s=20 cm ara ile nervürlü hatıl demirleri detayda gösterildiği gibi döşenecektir. (ÇŞBBF:Y.23.014), (ÇŞBBF:Y.23.015). Hatıl üstü kalıp kotu her yerde yatay olarak ve aynı kotta olmak üzere ve tesviye edilmiş zemin kotundan +25 cm yüksekte olacak şekilde yapılacaktır. 25x30 ve 50x30 cm (ÇŞBBF:16.050/05) pozuna uygun demirli hatıl betonu dökülecektir. Hatıl betonu dökülürken uygulama planında görüldüğü gibi her dikme borunun altında olacak şekilde ve 3” boru dikmelerin kaynakla hatıl üstüne daha sonra veya iş esnasında idare tarafından tespiti için 25x25 cm ebadında ve 8 mm saçtan imal edilmiş altında 4 Q 14 mm nervürlü kanca şeklinde demirleri bulunan ankraj plakaları yüklenici tarafından imal edilecek ve ankraj plakaları eski mevcut halı sahanın boru dikme aralıkları bire bir ölçülerek hatıl betonu, içine ve hatıl üst koduna plaka yatay olarak düzgün bir şekilde konulacaktır. (ÇŞBBF:Y.23.167). Ayrıca suni çim halı saha zemininden gelecek yağmur suyu drenajını, geçişini sağlayacak şekilde tesviye edilmiş zemin seviye kodundan, saha çevresinde her 1,5 metrede bir Q 70 mm PVC boru, hatıl içine detay projesinde gösterildiği gibi konulacaktır. (ÇŞBBF:204.402).
Not: Suni çim halı saha hatıl betonu dökülürken İdarenin Pavli yarım adasındaki mevcut eski halı sahasındaki borular, (dikme ve yatay); yeni yapılacak hatıl betonu üzerine yüklenici taahhüdünü tamamladıktan veya iş esnasında idare tarafından sökülerek, kaynaklanarak tespit edilecektir. Yüklenici hatıl betonu dökerken idarenin mevcut halı sahasındaki demir boru dikme aralıklarını yerinde ölçecek ve hatıl betonu üzerine ankraj plakalarını ona göre bırakacaktır. Ayrıca yeni yapılacak halı saha betonarme hatılının uzun iki yan kenarı boyunca (3+3 adet) toplam 6 adet yerde 3 adet 3” borunun birleşiminden meydana gelen üçgen kafes biçimli dikmelerin ayaklarının ankrajının yapılabilmesi için; mevcut eski halı sahadaki üçgen dikme yerleri tespit edilip, ölçülerek çevre hatılı yanında dışa doğru taşacak şekilde ve boru dikme ayakları altı sac ankrajları da aynı olmak üzere 60x60 cm ebadında yeni yapılacak hatıl yanına 6 adet betonarme hatıl daha ilave yapılacaktır.

5.4. Er Spor Tesisi İçine Yapılacak Granülometrik Mıcır Dolgu İşleri:
5.4.1. Saha hatıl betonu işleri bittikten sonra betonarme hatıl ile çevrelenmiş 15,50x37 metrelik halı sahası içerisine önce idarenin vereceği 4 numara granülometrik mıcır filtre malzeme ile dolgu yapılacaktır. Sıkıştırılmış ortalama yüksekliği 15 cm kalınlığında olacak şekilde sıkıştırılıp mastarlanacaktır.

Not: Q 150 mm spiral sarımlı PVC su drenaj boruları 4 nolu mıcır filtre dolgu malzemesinin içinde kalacak şekilde drenaj planına uygun olarak döşenecektir.
5.4.2. 4 nolu mıcır üzerine 10 cm kalınlığında idarenin vereceği 1 numara granülometrik mıcır filtre malzemesi ile hatıl üst koduna kadar dolgu yapılıp sıkıştırılmış yüksekliği 10 cm olacak şekilde saha içinde yatay olarak mastarlanacaktır
5.5. 55 mm Hav Yüksekliğindeki Polietilen Suni Çim Halı Saha Örtüsü Döşeme İşleri ve Teknik Özellikleri: (İÖBF.01)
Mevcut saha projesine uygun olarak çevre hatıl betonlarının içinde altta 15 cm kalınlığında 4 nolu granülometrik mıcır ve üstte 10 cm kalınlığında 1 nolu granülometrik mıcır serilmiş (mıcırları idare yükleniciye verecektir.) ve mastarlanmış ve sıkıştırılmış suni çim halı kaplamasına uygun hazır zemin üzerine:
5.5.1. Sıkıştırılmış mıcır üzerine keçe tekstil örtüsü serilmesi :Çim halı kaplanacak alanda serilmiş ve sıkıştırılmış mastarlı son kat 1 nolu mıcır üzerine saha alanı boyunca komple 150 gr/m2 ağırlığındaki keçe(ara tekstil) tek kat halinde serilerek kaplanacaktır.
5.5.2. Halı saha örtüsünün ek yapım işi: Helmetin bezi denilen 20-30 cm eninde 1100 dny brandadan ve üzerine sürülen özel çift komponentli poliüretan yapıştırıcı ile yapıştırılarak ekleme yapılacaktır.
5.5.3. 55 mm Polietilen suni çim halı saha örtüsü yapılması:
a. Toplam hav boyu 55 mm olan Polietilen suni çim halı saha örtüsü futbol sahaları için tufted, cut pile üretim prosesi ile üretilmiş olan ve ip hammaddesi %100 Polietilen, fibrilize, ve UV'ye dayanıklı olan İpin ağırlığı (11.000/2) d-tex olan, Filmlerin açılmış kalınlığı 120 micron olan ve Sırt kaplaması Carboxylated(SBR) Latex , HO6 UV-dayanıklı Polietilen keçeli, Su geçirgenliği su akıtma delikleri ile yaklaşık 60 litre/dak/m2, Hav ağırlığı 1350 gr/m2 (+- %3), toplam örtü ağırlığı 2400 gr/m2 (+-%3), Düğüm sayısı 17850 ad/m2, gauge'ı 5/16, boyuna sıklığı 14-10 cm olan, Halı rengi koyu verde yeşil, UV dayanıklılığı 6000 saat. DIN 53387 standardına, Aşınma dayanıklılığı DIN 53754 Standardına dayalı olarak yapılan taber testi ile onaylanmış, Renk değişimi ise DIN 54004 (min 7 seviyesinde) standardına uygun olan çim halı saha örtüsü ile kaplanacaktır.
b. Halı saha örtüsünün ek yapım işi: Helmetin bezi denilen 20-30 cm eninde 1100 dny brandadan ve üzerine sürülen özel çift kompenantlı poliüretan yapıştırıcı ile yapıştırılarak ekleme yapılacaktır. Halı saha üzerinde mini halı saha ölçülerine uygun şekilde çizilecek çizgiler 10 cm eninde ve beyaz renkte olacaktır. 55 mm hav yükseklikli suni çim halı saha örtüsü üzerine kalınlığı yaklaşık 25 mm olacak şekilde %80 yuvarlaklık oranı olan ve dane çapı büyüklüğü 0,5-1 mm olan fırınlanmış silis kumu ile dolgu yapılacaktır (30 kg/m2 yoğunluğunda).Silis kum ATV aracı yardımı ile eşit şekilde dolgusu yapılacaktır. Sonra bu kum dolgu üzerine yaklaşık kalınlığı 15 mm olan Rubber tipi siyah renkli SBR lastik granül (1-3 mm kalınlığında) ile halı saha üzerine dolgu yapılacaktır (8 kg/m2 yoğunluğunda).

c. Suni çim halı saha örtüsünün rulo eni 4 metre olacak ve rulo boyu ise mevcut uygulama projesine uygun boyda projeli özel boyut olarak üretilecektir. Halı saha örtüsü olarak yukarıda sıralanan ve kullanılacak malzemelerin kalite belgeleri olacaktır.(İÖBF.1)
5.6. Er Eğitim ve Spor Tesisi (SUNİ ÇİM HALI SAHA) Çelik Boru Konstrüksiyon İşleri:
Yapılacak betonarme hatıl üzerine Komutanlık içinde bulunan mevcut halı sahanın boruları idare tarafından söküldükten sonra yeni sahadaki hatılın üzerine kaynakla tespiti işinde kullanılması için mevcut 3” boru üzerine geçirilerek boru mesnet bölgelerinin kaynaklanarak güçlendirilmesi için, yüklenici 20 cm uzunluğundaki 45 adet 4” lik patent çelik çekme boruları ve her bir dikmede 3 er adet 10x5 cm dik üçgen formunda boru mesnetlerinde kullanılacak 6 mm kalınlığındaki bayrak sacları (135 adet) hazırlayarak idareye teslim edecektir.
5.7. Boya İşleri :
Yüklenici ankraj plakalarını ve idareye teslim edeceği boru parçalarını iki kat antipas ve iki kat yeşil yağlı boya ile boyayacaktır.

5.8. PVC kaplı Kafes Tel Temini ve Germe İşçiliği (F.A.1)

Yüklenici; Q 3 mm çap kalınlığında yeşil renkte PVC kaplanmış 4x4 cm baklava gözlu 3 metre yükseklikte kafes teli temin edecek ve saha çevresi boyunca idarenin teşkil ettiği boru konstrüksiyona yatay yönde her 50 cm den geçecek şekilde Q 5 mm çaplı çelik halat ve germe aparatları ile birlikte kafes telin montajını yapacaktır.6. BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİİSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞINA 15,50x37 METRE EBADINDA ER SPOR EĞİTİM TESİSİ YAPILMASI

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ

Sıra No

1

Poz No

F.A.1

Tanım

Q 3 mm çap kalınlığında galvaniz tel üzerine Ral 6005 yeşil renginde pvc kaplanmış 4x4 cm baklava gözlü ve 3 metre kaplama yüksekliğinde yatay olarak her 50 cm de bir Q 5 mm çelik halat germe aparatları ile birlikte idarenin teşkil ettiği boru konstrüksiyona PVC kafes telleri temin ederek ve germe için gerekli her türlü malzeme,işçilik,iş yerine nakil yatay ve düşey taşımalar ve montaj işçiliği dahil montajının yapılması


Birim

M2

Kitap

Fiyat Analizi

Tarifi

 Malzeme, germe ve montaj işliliği ve nakliye dahil tanımda tarif edilen Q 3 mm PVC Kaplı 4x4 cm göz aralıklı kafes telin montajıdır.Sıra No

2

Poz No

204.402

Tanım

SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU Dış Çap Ø mm :75 - 70 Et Kalınlığı mm : 3,0 Kullanım Yeri : B-BD

Birim

MT

Kitap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)

Tarifi

TS-275-1 EN 1329-1/T1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı
Dış Çap Et Kalınlığı

Ø mm mm
Sıra No

3

Poz No

BORU MONTAJ MALZEMESİ ( %35)

Tanım

SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU Dış Çap Ø mm :75 - 70 Et Kalınlığı mm : 3,0 Kullanım Yeri : B-BD %35 BORU MONTAJI İÇİN ARA FİTİNG MALZEMELER DAHİL BORU MONTAJININ YAPILMASI

Birim

MT

Kitap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)Sıra No

4

Poz No

İÖBF.01

Tanım

55 MM POLİETİLENSUNİ ÇİM HALI SAHA ÖRTÜSÜ YAPILMASI

Birim

M2

Kitap

PROJEYE ÖZEL (PRJ)

Tarifi

 a- Şıkıştırılmış mıcır üzerine keçe tekstil örtüsü serilmesi :Çim halı kaplanacak alanda serilmiş ve sıkıştırılmış mastarlı son kat 1 nolu mıcır üzerine saha alanı boyunca komple 150 gr/m2 ağırlığındaki keçe(ara tekstil) tek kat halinde serilerek kaplanacaktır.
b- Halı saha örtüsünün ek yapım işi: Helmetin bezi denilen 20-30 cm eninde 1100 dny brandadan ve üzerine sürülen özel çift komponentli poliüretan yapıştırıcı ile yapıştırılarak ekleme yapılacaktır.
c- 55 mm POLİETİLEN SUNİ ÇİM HALI SAHA Örtüsü yapılması:
a. Toplam hav boyu 55 mm olan Polietilen suni çim halı saha örtüsü futbol sahaları için tufted, cut pile üretim prosesi ile üretilmiş olan ve ip hammaddesi %100 Polietilen, fibrilize, ve UV'ye dayanıklı olan İpin ağırlığı (11.000/2) d-tex olan, Filmlerin açılmış kalınlığı 120 micron olan ve Sırt kaplaması Carboxylated(SBR) Latex , HO6 UV-dayanıklı Polietilen keçeli, Su geçirgenliği su akıtma delikleri ile yaklaşık 60 litre/dak/m2, Hav ağırlığı 1350 gr/m2 (+- %3), toplam örtü ağırlığı 2400 gr/m2 (+-%3), Düğüm sayısı 17850 ad/m2, gauge'ı 5/16, boyuna sıklığı 14-10 cm olan, Halı rengi koyu verde yeşil, UV dayanıklılığı 6000 saat. DIN 53387 standardına, Aşınma dayanıklılığı DIN 53754 Standardına dayalı olarak yapılan taber testi ile onaylanmış, Renk değişimi ise DIN 54004 (min 7 seviyesinde) standardına uygun olan çim halı saha örtüsü ile kaplanacaktır.
b. Halı saha örtüsünün ek yapım işi: Helmetin bezi denilen 20-30 cm eninde 1100 dny brandadan ve üzerine sürülen özel çift kompenantlı poliüretan yapıştırıcı ile yapıştırılarak ekleme yapılacaktır. Halı saha üzerinde mini halı saha ölçülerine uygun şekilde çizilecek çizgiler 10 cm eninde ve beyaz renkte olacaktır. 55 mm hav yükseklikli suni çim halı saha örtüsü üzerine kalınlığı yaklaşık 25 mm olacak şekilde %80 yuvarlaklık oranı olan ve dane çapı büyüklüğü 0,5-1 mm olan fırınlanmış silis kumu ile dolgu yapılacaktır (30 kg/m2 yoğunluğunda).Silis kum ATV aracı yardımı ile eşit şekilde dolgusu yapılacaktır. Sonra bu kum dolgu üzerine yaklaşık kalınlığı 15 mm olan Rubber tipi siyah renkli SBR lastik granül (1-3 mm kalınlığında) ile halı saha üzerine dolgu yapılacaktır(8 kg/m2 yoğunluğunda).

c. Suni çim halı saha örtüsünün rulo eni 4 metre olacak ve rulo boyu ise mevcut uygulama projesine uygun boyda projeli özel boyut olarak üretilecektir. Halı saha örtüsü olarak yukarıda sıralanan ve kullanılacak malzemelerin kalite belgeleri olacaktır.ıra No

5

Poz No

SNBF.20/A

Tanım

HERÇEŞİT B.A DÜZ VE NERVÜRLÜ VE PROFİL DEMİR NAKLİ(KARABÜK.ANADOLU)

Birim

TON

Kitap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)

Tarifi

 Sıra No

6

Poz No

SNBF.23/A

Tanım

HER ÇEŞİT SAÇ NAKLİ (EREĞLİ) (ANADOLU YAKASI)

Birim

TON

Kitap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)

Tarifi

 

a No

7

Poz No

Y.15.001/1A

Tanım

MAKİNE İLE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI (SERBEST KAZI)

Birim

M3

Kitap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)

Tarifi

Yumuşak ve sert toprak zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazı yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:Sıra No

8

Poz No

Y.16.050/03

Tanım

BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 16/20 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)

Birim

M3

Kitap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)

Tarifi

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 16/20 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 16/20 betonun 1 m³fiyatı:
Sıra No

9

Poz No

Y.16.050/05

Tanım

BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL)

Birim

M3

Kitap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)

Tarifi

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 25/30 betonun 1 m³fiyatı:
Sıra No

10

Poz No

Y.18.460/23

Tanım

Ø 160 MM ANMA ÇAPLI, PVC ESASLI KORUGE DRENAJ BORUSUNUN TEMİNİ VE YERİNE DÖŞENMESİ

Birim

MT

Kitap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)

TarifiØ 160 mm anma çaplı PVC esaslı Koruge drenaj borularının drenaj için hazırlanmış olan hendeğe indirilip yerine döşenmesi, her türlü malzeme ve zaiyati, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, mütehait genel gideleri ve karı dahil 1 m fiyatı:
Sıra No

11

Poz No

Y.21.001/01

Tanım

AHŞAPTAN SERİ KALIP YAPILMASI

Birim

M2

Kitap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)

Tarifi

Proje ve şartnamesine göre, seri halde yapılan ve yerde dökülüp kullanılacağı yere taşınan beton ve betonarme münferit yapım işleri için, iç yüzleri rendelenmiş ve yağlanmış II. sınıf çam kerestesinden seri kalıp yapılması, sökülmesi, temizlenmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel, benzeri gereçler, malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:


Sıra No

12

Poz No

Y.23.014

Tanım

Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI

Birim

TON

Kitap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)

Tarifi

Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:
Sıra No

13

Poz No

Y.23.015

Tanım

Ø 14- Ø 28 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI.

Birim

TON

Kitap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)

Tarifi

Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı:

Sıra No

14

Poz No

Y.23.167

Tanım

ÇEŞİTLİ PROFİL DEMİRİ VE SAC LEVHALARDAN MÜNFERİT İMALAT YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (SU DEPOLARI VE BENZERİ)

Birim

KG

Kitap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)

Tarifi

Her çeşit profil demirlerinden, projesine göre tek veya çift taraflı takviyeli sac levhalarla yapılan; su depoları ve benzeri imalâtın yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, kaynak ve atölye masrafları, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı:

Sıra No

15

Poz No

Y.23.220

Tanım

DEMİR BORUDAN KAYNAKLA KORKULUK YAPILMASI, YERİNE KONULMASI

Birim

KG

Kitap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)

Tarifi

Projesine göre her çapta boru ile pencere ve bahçe duvarı parmaklıkları ve benzeri işler yapılması, parçaların kaynak ile eklenmesi yerine tespiti için her türlü malzeme ve zayiat, atelye giderleri, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı:
Sıra No

16

Poz No

Y.25.002/02

Tanım

DEMİR YÜZEYLERE İKİ KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA YAPILMASI

Birim

M2

Kitap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (BAY)

Tarifi

Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatı .

HAZIRLAYAN


TETKİK EDEN

Metin ÖZAY

Dz.Yzb.


Pl.Kşf.A.

Alp SEZENER

İnş.Yük.Müh.

ONAY

……./08/2015

Levent SUSAM

Mühendis AlbayBayındırlık Müdürü Vek.
HİZMETE ÖZELYüklə 125,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə