Karar tariHİ : 02 / 05 / 2014 karar noYüklə 84,76 Kb.
tarix30.10.2017
ölçüsü84,76 Kb.
#22807MECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ : 02 / 05 / 2014

KARAR NO. : 29

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı


BAŞKAN : Halil AYDOĞDU

ÜYELER : Erdoğan ALAN, Celal GÜNEŞ, Ahmet BAŞARAN, Osman DAVARCI, Celal ÇOLAK, Münir TAŞDELEN, Mustafa BÜYÜKGÜNER, İlhan MUTLU, Mustafa KESKİN, Mustafa KARACA, Ali Rıza ARABACI

BAŞKAN: Sayın Üyeler; 2014 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimini açmadan önce 07/04/2014 tarihinde yapılan 2014 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşiminde alınan kararlar hakkında söz almak isteyen var mıdır? Yoktur.


5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre Belediye Meclisimizin 2014 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının birinci birleşimini gündemdeki maddeleri görüşmek üzere açıyorum.
BAŞKAN: Gündemimizin 1. maddesinde imar planı değişiklik talebinin değerlendirilmesi vardır.
1. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Yasemin Sokak, No:18 Hamidiye Sitesi, E.Blok, Daire.11’de ikamet eden Halil DAĞLI Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 18/04/2014 tarihli dilekçesinde; Cumhuriyet Mahallesi, Yasemin Sokak üzerinde bulunan 30L3a4 pafta, 125 ada, 57 nolu taşınmazın bulunduğu adanın imar durumunun bitişik nizam 3 kat konut olduğunu, bu parsel üzerinde konuta dönük yapı inşa edeceğinden dolayı, 125 ada, 57 parselin imar planı değişikliği ile ilgili oluşacak masrafların kendisi tarafından karşılanması taahhüdüyle parselinin bulunduğu adanın tamamının bitişik nizam 4 kat olarak imar planı değişikliğinin yapılmasını talep etmiştir.
Bu talebin imar komisyonuna havale edilerek, komisyon tarafından yapılacak inceleme neticesinde hazırlanacak komisyon raporuna göre bir sonraki meclis toplantısında karara bağlanması mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir.
2. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Kumralabdal Sokak, No:8 adresinde ikamet eden İrfan BAŞ Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 28/04/2014 tarihli dilekçesinde; Kayhan Mahallesi 30L3a3 pafta, 30 ada, 22 nolu parselde 131,00 m2 ve 23 nolu parselde 127,00 m2 miktarındaki taşınmazların imar durumunun bitişik nizam 3 kat konut olduğunu, bu parseller üzerinde konuta dönük yapı inşa edeceğinden 30 ada, 22 ve 23 nolu parsellerin imar planı değişikliği ile ilgili oluşacak masrafların kendisi tarafından karşılanması taahhüdüyle parsellerin bulunduğu yerlerin bitişik nizam 4 kat olarak imar planı değişikliğinin yapılmasını talep etmiştir.
Bu talebin imar komisyonuna havale edilerek, komisyon tarafından yapılacak inceleme neticesinde hazırlanacak komisyon raporuna göre bir sonraki meclis toplantısında karara bağlanması mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir.
3. Bilecik, Bahçelievler Mahallesi, Yonca Sitesi, No:33/3 adresinde ikamet eden Muhsin MADEN Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 29/04/2014 tarihli dilekçesinde; Orta Mahalle, Kurttepesi mevkisinde bulunan 53 ada, 213 nolu parselin bulunduğu arsasının uygun görüldüğü takdirde imar durumunun 3 kat konut olduğunu, bu parsel üzerinde konuta dönük yapı inşa edeceğinden 53 ada, 213 parselin imar planı değişikliği ile ilgili oluşacak masrafların kendisi tarafından karşılanması taahhüdüyle parselinin bulunduğu yerin 5 kat olarak imar planı değişikliğinin yapılmasını talep etmiştir.
Bu talebin imar komisyonuna havale edilerek, komisyon tarafından yapılacak inceleme neticesinde hazırlanacak komisyon raporuna göre bir sonraki meclis toplantısında karara bağlanması mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir.
4. İlçemiz Orta Mahalle, İstiklal Caddesi, No:89 adresinde faaliyet gösteren Sörtrans Nakliye Maden, Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 29/04/2014 tarihli dilekçesinde; Orta Mahalle, 30L3d2 pafta, 67 ada, 44 parsel numarada kayıtlı, 1184,17 m2 miktarındaki parselin üzerine 12/03/2012 tarih ve 3 nolu yapı ruhsatı alınarak inşaat başlandıklarını, inşaatın site içi tek giriş düşünüldüğü, daha sonra ayrı girişler planlandığı, girişlerin ayrı düşünülmesi ve eğimden dolayı bodrumların bir kısmı kullanılabilir mekanlar haline geldiği, ancak imar planının 4 kat olmasından dolayı kullanılabilir alınların atıl durumda kaldığı, eğimden ve kod farklarından dolayı, bodrumların mesken olarak kullanılması için imar planında düzenleme yapılması halinde konut olarak İlçemizdeki konut sıkıntısına da bir miktar çözüm olacağı, aynı zamanda bu bölgeye de hareketlik kazandıracağını düşünerek kat artırımının verilmesi halinde imar planı değişikliği ile ilgili oluşacak masrafların kendileri tarafından karşılanması taahhüt etmişlerdir.
Bu talebin imar komisyonuna havale edilerek, komisyon tarafından yapılacak inceleme neticesinde hazırlanacak komisyon raporuna göre bir sonraki meclis toplantısında karara bağlanması mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir.


Halil AYDOĞDU

Meclis BaşkanıErdoğan ALAN

Üye

Celal GÜNEŞ

Üye

Ahmet BAŞARAN

Üye - Kâtip

Osman DAVARCI

Üye

Celal ÇOLAK

Üye – Kâtip

Münir TAŞDELEN

Üye

Mustafa BÜYÜKGÜNER

Üye

İlhan MUTLU

Üye


Mustafa KESKİN

Üye


Mustafa KARACA

Üye

Ali Rıza ARABACI

Üye
MECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ : 02/05/2014

KARAR NO. :30

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı


BAŞKAN : Halil AYDOĞDU

ÜYELER : Erdoğan ALAN, Celal GÜNEŞ, Ahmet BAŞARAN, Osman DAVARCI, Celal ÇOLAK, Münir TAŞDELEN, Mustafa BÜYÜKGÜNER, İlhan MUTLU, Mustafa KESKİN, Mustafa KARACA, Ali Rıza ARABACI

BAŞKAN : Gündemimizin 2. maddesinde 2013 yılı gelir-gider kesin hesap cetvellerinin tetkiki ve tasdiki vardır.


Belediyemiz 2013 yılı gelir bütçesi 9.850.000,00 TL’dir.

Belediyemiz 2013 yılı finansmanın ekonomik sınıflandırılması 1.000.000,00 TL’dir.

Belediyemiz 2013 yılı gider bütçesi 10.850.000,00 TL’dir.
Vergi gelirlerine bütçe ile 1.731.000,00-TL ödenek verilmiş, 951.605,02-TL tahsilât yapılmıştır.

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerine bütçe ile 2.257.000,00-TL ödenek verilmiş, 1.357.638,78-TL tahsilat yapılmıştır.

Alınan bağış ve yardımlara bütçe ile 645.000,00-TL ödenek verilmiş, tahsilât yapılmamıştır.

Diğer gelirlere bütçe ile 5.187.000,00-TL ödenek verilmiş, 4.593.120,77-TL tahsilât yapılmıştır.

Sermaye gelirlerine bütçe ile 67.000,00-TL ödenek verilmiş, tahsilât yapılmamıştır.

Red ve İadeler bölümüne 37.000,00-TL ödenek verilmiş, 530,43-TL iade yapılmıştır.

Gelir kesin hesabı 6.901.834,14-TL tahsilât olarak gerçekleşmiştir.
Finansmanın ekonomik sınıflandırmasına 1.000.000,00 TL. ödenek verilmiş, borçlanma yoluna gidilmemiştir.
1- Personel giderlerine bütçe ile 1.668.000,00 TL ödenek verilmiş, 528.500,00-TL ödenek eklenmiş, 2.196.500,00-TL ödenek elde edilmiş, 2.047.017,39-TL harcama yapılmış, 149.482,61-TL ödenek imha edilmiştir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına bütçe ile 314.000,00 TL ödenek verilmiş, 116.500,00-TL ödenek eklenmiş, 430.500,00-TL ödenek elde edilmiş, 362.035,19-TL harcama yapılmış, 68.464,81-TL ödenek imha edilmiştir.

3- Mal ve hizmet alım giderlerine bütçe ile 4.554.000,00-TL ödenek verilmiş, 94.000,00-TL ödenek eklenmiş, 4.648.000,00-TL ödenek elde edilmiş, 2.798.370,59-TL harcama yapılmış, 1.849.629,41-TL ödenek imha edilmiştir.

4- Faiz giderlerine bütçe ile 70.000,00 TL ödenek verilmiş, 64.000,00 TL ödenek eklenmiş, 134.000,00 TL ödenek elde edilmiş, 133.678,31-TL harcama yapılmış, 321,69-TL ödenek imha edilmiştir.

5- Cari transferlere bütçe ile 312.000,00-TL ödenek verilmiş, ödenek eklenmemiş, 46.624,26-TL harcama yapılmış, 265.375,74-TL ödenek imha edilmiştir.

6- Sermaye transferlerine bütçe ile 11.000,00 TL ödenek verilmiş, harcama yapılmamış, 11.000,00 TL ödenek imha edilmiştir.

7- Sermaye giderlerine bütçe ile 2.659.000,00 TL ödenek verilmiş, 1.122.000,28-TL harcama yapılmış, 1.536.999,72-TL ödenek imha edilmiştir.

8- Borç verme giderlerine bütçe ile 2.000,00 TL ödenek verilmiş, harcama yapılmamıştır.

9- Yedek ödenek giderlerine bütçe ile 1.260.000,00 TL ödenek verilmiş, 803.000,00 TL harcama yapılmış, 457.000,00-TL ödenek imha edilmiştir.
Gider kesin hesabı 10.850.000,00-TL ödenekten, 6.509.726,02 TL harcama yapılmış, geriye kalan 4.340.273,98 TL ödeneğin imha edilmesi mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

Halil AYDOĞDU

Meclis Başkanı
Ahmet BAŞARAN

Üye - Kâtip
Celal ÇOLAK

Üye – KâtipMECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ : 02/05/2014

KARAR NO. : 31

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı


BAŞKAN : Halil AYDOĞDU

ÜYELER : Erdoğan ALAN, Celal GÜNEŞ, Ahmet BAŞARAN, Osman DAVARCI, Celal ÇOLAK, Münir TAŞDELEN, Mustafa BÜYÜKGÜNER, İlhan MUTLU, Mustafa KESKİN, Mustafa KARACA, Ali Rıza ARABACI

BAŞKAN : Gündemimizin 3. maddesinde Ertuğrul Gazi Obası isminin değiştirilmesi vardır.


Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Türkmenbaşı Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi, No:94/1 adresinde bulunan lokanta ve çay bahçesinin ismi eski haline dönüştürülmüştür.
İlçemiz Türkmenbaşı Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi, No:94/1 adresinde bulunan Belediyemize ait Ertuğrul Gazi Obasının isminin eski haline dönüştürülerek TÜRK SOFRASI olarak değiştirilmesi,
Yeni isimi değiştirilen lokanta ve çay bahçesinin levhasının bastırılıp, yerlerine takılması ve alınan meclis kararının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81. maddesi hükmüne göre mülki idare amirinin onayına sunularak, yürürlüğe girmesi Mustafa BÜYÜKGÜNER’in red oyuyla, diğer üyelerin kabul oyları ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.


Halil AYDOĞDU

Meclis Başkanı
Ahmet BAŞARAN

Üye - Kâtip
Celal ÇOLAK

Üye – Kâtip

5393 sayılı Belediye Kanununun 81. maddesi hükümlerine göre;
TASDİK OLUNUR.
../…../2014
Mitat GÖZEN

Kaymakam


MECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ : 02/05/2014

KARAR NO. : 32

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı


BAŞKAN : Halil AYDOĞDU

ÜYELER : Erdoğan ALAN, Celal GÜNEŞ, Ahmet BAŞARAN, Osman DAVARCI, Celal ÇOLAK, Münir TAŞDELEN, Mustafa BÜYÜKGÜNER, İlhan MUTLU, Mustafa KESKİN, Mustafa KARACA, Ali Rıza ARABACI

BAŞKAN : Gündemimizin 4. maddesinde Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına üye olunmasına ve yetki verilmesine dair karar vardır.


Yazı İşleri Müdürlüğünün 20/04/2014 tarihli teklif yazıları üzerinde yapılan müzakerede:

Merkezi Ankara (Cevizlidere Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:137/7-8 Balgat Ankara)’da bulunan Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına üye olunmasına;

Üyelik aidatı olarak Belediyemizin 01 Ocak veya 01 Temmuz tarihi itibariyle işçilere ödediği bir günlük çıplak asgari ücretleri toplamının on ikide üç (3/12) olarak bulunacak miktarın sendikanın ilgili banka hesabına veya Belediyemizin iller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesine, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesine,

Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu-İş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesine, yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesi, kararın uygulanması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesine gereği için Mali Hizmetler ve Yazı İşleri Müdürlüklerine havalesine 02/05/2014 tarihinde Mustafa BÜYÜKGÜNER’in red oyuyla, diğer üyelerin kabul oyları ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Halil AYDOĞDU

Meclis Başkanı
Ahmet BAŞARAN

Üye - Kâtip
Celal ÇOLAK

Üye – Kâtip

MECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ : 02/05/2014

KARAR NO. : 33

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı


BAŞKAN : Halil AYDOĞDU

ÜYELER : Erdoğan ALAN, Celal GÜNEŞ, Ahmet BAŞARAN, Osman DAVARCI, Celal ÇOLAK, Münir TAŞDELEN, Mustafa BÜYÜKGÜNER, İlhan MUTLU, Mustafa KESKİN, Mustafa KARACA, Ali Rıza ARABACI

BAŞKAN : Meclisimizin 2014 yılı Mayıs ayı olağan toplantısına ait gündem yazıları sizlere gönderildikten sonra hasta hakları kurulunda görev almak üzere Belediye Meclis üyelerimiz arasından bir üyenin isminin belirlenmesi gündeme gelmiştir.


Konunun meclis gündemine alınmasını teklif ediyor, teklifi açık oylarınıza sunuyorum.

Yapılan açık oylamada konunun gündeme alınması mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.


Söğüt Devlet Hastanesinin 22/04/2014 tarih ve 524 sayılı yazılarında, Hasta Hakları Kurulu üyeliği için Belediye meclisi tarafından bir üyenin belirlenerek isim ve iletişim bilgilerinin Söğüt Devlet Hastanesine gönderilmesi bildirilmiştir.

Söğüt Devlet Hastanesinde kurulu bulunan Hasta Hakları Kurulu üyeliğine Belediye meclis üyesi Münir TAŞDELEN’in bildirilmesi mevcudun oy birliği ile seçilmiştir.


Halil AYDOĞDU

Meclis Başkanı
Ahmet BAŞARAN

Üye - Kâtip
Celal ÇOLAK

Üye – Kâtip

MECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ : 05/07/2013

KARAR NO. : 34

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı


BAŞKAN : Halil AYDOĞDU

ÜYELER : Erdoğan ALAN, Celal GÜNEŞ, Ahmet BAŞARAN, Osman DAVARCI, Celal ÇOLAK, Münir TAŞDELEN, Mustafa BÜYÜKGÜNER, İlhan MUTLU, Mustafa KESKİN, Mustafa KARACA, Ali Rıza ARABACI

BAŞKAN : Meclisimizin 2014 yılı Mayıs ayı olağan toplantısına ait gündem yazıları sizlere gönderildikten sonra Tüketici Sorunları Hakem Heyeti üyeliğine bir asil ve bir yedek üyelinin isminin belirlenmesi gündeme gelmiştir.


Konunun meclis gündemine alınmasını teklif ediyor, teklifi açık oylarınıza sunuyorum.

Yapılan açık oylamada konunun gündeme alınması mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.Söğüt Kaymakamlığı 22/04/2014 tarih ve 600 sayılı yazılarında, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 22. maddesi ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 7. maddesi gereğince, İlçemizde kurulu bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti üyeliği için Belediye meclisi tarafından bir asil ve bir yedek üyenin belirlenerek isim ve iletişim bilgilerinin Kaymakamlığa gönderilmesi bildirilmiştir.

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 22. maddesi ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 7. maddesi gereğince, İlçemizde kurulu bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti asil üyeliğine Belediye meclis üyesi Münir TAŞDELEN, yedek üyeliğine Mustafa KESKİN’in bildirilmesi mevcudun oy birliği ile seçilmiştir.


Halil AYDOĞDU

Meclis Başkanı
Ahmet BAŞARAN

Üye - Kâtip
Celal ÇOLAK

Üye – Kâtip


MECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ : 02/05/2014

KARAR NO. : 35

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı


BAŞKAN : Halil AYDOĞDU

ÜYELER : Erdoğan ALAN, Celal GÜNEŞ, Ahmet BAŞARAN, Osman DAVARCI, Celal ÇOLAK, Münir TAŞDELEN, Mustafa BÜYÜKGÜNER, İlhan MUTLU, Mustafa KESKİN, Mustafa KARACA, Ali Rıza ARABACI

BAŞKAN : Meclisimizin 2014 yılı Mayıs ayı olağan toplantısına ait gündem yazıları sizlere gönderildikten sonra İlçemizde ikinci oto alım satım faaliyeti için alan belirlenmesi gündeme gelmiştir.


Konunun meclis gündemine alınmasını teklif ediyor, teklifi açık oylarınıza sunuyorum.
Yapılan açık oylamada konunun gündeme alınması mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.
Yazı İşleri Müdürlüğünün 30/04/2014 tarihli teklif yazıları üzerinde yapılan müzakerede:

İçişleri Bakanlığının 21/11/2008 tarih ve 2008/106 sayılı genelgesi, ortak özellikler taşıyan işyerlerinin ihtisas dallarına göre kentin belirli yerlerinde toplanmasını, bu tür düzenlemelerin Belediyelerce yapılmasını, Belediyelere zorunlu görev olarak vermektedir.

İlçemizde ikinci el oto alım satımı yaygınlaşmıştır. Bu nedenle bina altı olmamak şartıyla, Balaban ve Orta Mahalleye giren Gündüzbey Caddesi ile Orta Mahalle, Eskişehir Caddesi No:22 adresi dahil (Belediye Hizmet binasını hariç üst kısımdan başlayarak) Eskişehir Caddesi, yol kavşağına kadar olan alan Belediye Meclisimizce ikinci el oto alım satım faaliyeti için uygun alan olarak mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

BAŞKAN : 2014 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşiminde görüşülecek başka madde olmadığından dolayı, birleşim sona ermiştir.
Halil AYDOĞDU

Meclis Başkanı
Ahmet BAŞARAN

Üye - Kâtip
Celal ÇOLAK

Üye – Kâtip
MECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ : 06 / 06 / 2014

KARAR NO. : 36

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı


BAŞKAN : Halil AYDOĞDU

ÜYELER : Erdoğan ALAN, Celal GÜNEŞ, Ahmet BAŞARAN, Osman DAVARCI, Celal ÇOLAK, Münir TAŞDELEN, Mustafa BÜYÜKGÜNER, İlhan MUTLU, Mustafa KESKİN, Mustafa KARACA, Ali Rıza ARABACI

BAŞKAN: Sayın Üyeler; 2014 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimini açmadan önce 02/05/2014 tarihinde yapılan 2014 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşiminde alınan kararlar hakkında söz almak isteyen var mıdır? Yoktur.


5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre Belediye Meclisimizin 2014 yılı Haziran ayı olağan toplantısının birinci birleşimini gündemdeki maddeleri görüşmek üzere açıyorum.
BAŞKAN: Gündemimizin 1. maddesinde imar planı değişiklik talebinin değerlendirilmesi vardır.
1. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Yasemin Sokak, No:18 Hamidiye Sitesi, E.Blok, Daire.11 adresinde ikamet eden Halil DAĞLI Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 18/04/2014 tarihli dilekçesinde; Cumhuriyet Mahallesi, Yasemin Sokak üzerinde bulunan 30L3a4 pafta, 125 ada, 57 nolu taşınmazın bulunduğu adanın imar durumunun bitişik nizam 3 kat konut olduğunu, bu parsel üzerinde konuta dönük yapı inşa edeceğinden dolayı, 125 ada, 57 parselin imar planı değişikliği ile ilgili oluşacak masrafların kendisi tarafından karşılanması taahhüdüyle parselinin bulunduğu adanın tamamının bitişik nizam 4 kat olarak imar planı değişikliğinin yapılmasını talep etmiştir.
Bu talep 02/05/2014 tarih ve 29 sayılı meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar Komisyonunun 08/05/2014 tarihinde yapılan toplantısında; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Yasemin Sokak üzerinde bulunan 30L3a4 pafta, 125 ada, 57 nolu parselde bulunan taşınmazın imar planında bitişik nizam 3 kat konut alanı olarak yer almakta olduğu görülmektedir. Söz konusu 30L3a4 pafta, 125 ada, 57 nolu parselin bulunduğu adanın tamamının ilave 1 kat daha verilerek, imar durumunun bitişik nizam 4 kat konut alanı olarak imar planı değişikliğinin yapılmasını ve imar planı değişikliği ile ilgili oluşacak olan masrafların kendisi tarafından karşılanması şartıyla, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.
2. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Kumralabdal Sokak, No:8 adresinde ikamet eden İrfan BAŞ Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 28/04/2014 tarihli dilekçesinde; Kayhan Mahallesi 30L3a3 pafta, 30 ada, 22 nolu parselde 131,00 m2 ve 23 nolu parselde 127,00 m2 miktarındaki taşınmazların imar durumunun bitişik nizam 3 kat konut olduğunu, bu parseller üzerinde konuta dönük yapı inşa edeceğinden 30 ada, 22 ve 23 nolu parsellerin imar planı değişikliği ile ilgili oluşacak masrafların kendisi tarafından karşılanması taahhüdüyle parsellerin bulunduğu yerlerin bitişik nizam 4 kat olarak imar planı değişikliğinin yapılmasını talep etmiştir.
Bu talep 02/05/2014 tarih ve 29 sayılı meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar Komisyonunun 08/05/2014 tarihinde yapılan toplantısında; İlçemiz Kayhan Mahallesi, üzerinde bulunan 30L3a3 pafta, 30 ada, 22 ve 23 nolu parsellerde bulunan taşınmazların imar planında bitişik nizam 3 kat konut alanı olarak yer almakta olduğu görülmektedir. Söz konusu 30L3a3 pafta, 30 ada, 22 ve 23 nolu parsellerin bulunduğu adanın tamamına ilave 1 kat daha verilerek, imar durumunun bitişik nizam 4 kat konut alanı olarak imar planı değişikliğinin yapılmasını ve imar planı değişikliği ile ilgili oluşacak olan masrafların kendisi tarafından karşılanması şartıyla, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.
3. Bilecik, Bahçelievler Mahallesi, Yonca Sitesi, No:33/3 adresinde ikamet eden Muhsin MADEN Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 29/04/2014 tarihli dilekçesinde; Orta Mahalle, Kurttepesi mevkisinde bulunan 53 ada, 213 nolu parselin bulunduğu arsasının imar durumunun bitişik nizam 3 kat konut olduğunu, bu parsel üzerinde konuta dönük yapı inşa edeceğinden 53 ada, 213 parselin imar planı değişikliği ile ilgili oluşacak masrafların kendisi tarafından karşılanması taahhüdüyle parselinin bulunduğu yerin 5 kat olarak imar planı değişikliğinin yapılmasını talep etmiştir.
Bu talep 02/05/2014 tarih ve 29 sayılı meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar Komisyonunun 08/05/2014 tarihinde yapılan toplantısında; İlçemiz Orta Mahalle, Kurttepesi mevkiinde bulunan 53 ada, 213 nolu parselde bulunan taşınmazın imar planında bitişik nizam 3 kat konut alanı olarak yer almakta olduğu görülmektedir. Söz konusu 53 ada, 213 nolu parselin bulunduğu çevre yolu cephesine ilave 2 kat daha verilerek, imar durumunun bitişik nizam 5 kat konut alanı olarak imar planı değişikliğinin yapılmasını ve imar planı değişikliği ile ilgili oluşacak olan masrafların kendisi tarafından karşılanması şartıyla, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. İlçemiz Orta Mahalle, İstiklal Caddesi, No:89 adresinde faaliyet gösteren Sörtrans Nakliye Maden, Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 29/04/2014 tarihli dilekçesinde; Orta Mahalle, 30L3d2 pafta, 67 ada, 44 parsel numarada kayıtlı, 1184,17 m2 miktarındaki parselin üzerine 12/03/2012 tarih ve 3 nolu yapı ruhsatı alınarak inşaat başlandıklarını, inşaatın site içi tek giriş düşünüldüğü, daha sonra ayrı girişler planlandığı, girişlerin ayrı düşünülmesi ve eğimden dolayı bodrumların bir kısmı kullanılabilir mekanlar haline geldiği, ancak imar planının 4 kat olmasından dolayı kullanılabilir alınların atıl durumda kaldığı, eğimden ve kod farklarından dolayı, bodrumların mesken olarak kullanılması için imar planında düzenleme yapılması halinde konut olarak İlçemizdeki konut sıkıntısına da bir miktar çözüm olacağı, aynı zamanda bu bölgeye de hareketlik kazandıracağını düşünerek kat artırımının verilmesi halinde imar planı değişikliği ile ilgili oluşacak masrafların kendileri tarafından karşılanması taahhüt etmişlerdir.
Bu talep 02/05/2014 tarih ve 29 sayılı meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar Komisyonunun 08/05/2014 tarihinde yapılan toplantısında; İlçemiz Orta Mahalle, 30L3d2 pafta, 67 ada, 44 nolu parselde bulunan taşınmazın imar planında bitişik nizam 4 kat ticari-konut alanı olarak yer almakta olduğu görülmektedir. Söz konusu 30L3d2 pafta, 67 ada, 44 nolu parselin bulunduğu adanın Osmangazi Caddesi cephesine ilave 1 kat daha verilerek, imar durumunun bitişik nizam 5 kat ticari-konut alanı olarak imar planı değişikliğinin yapılmasını ve imar planı değişikliği ile ilgili oluşacak olan masrafların kendileri tarafından karşılanması şartıyla, 3194 sayılı İmar Kanununun 8.b bendi gereğince, toplantıya katılanlardan Mustafa KESKİN’in Ret, diğer üyelerin kabul oylarıyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
5. İlçemiz Balaban Mahallesi, Pınardere Sokak, No:54 adresinde ikamet eden Ali NARCI Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 12/05/2014 tarihli dilekçesinde; Cumhuriyet Mahallesi, Bozüyük Caddesi üzerinde bulunan 30L4b2 pafta, 97 ada, 32 nolu taşınmazın bulunduğu arsanın Arifan Derneği adına kayıtlı olduğunu, buranın imar durumunun ayrık nizam 2 kat konut olduğunu, bu parsel üzerinde konuta dönük yapı inşa edeceğinden dolayı, 30L4b2 pafta, 97 ada, 32 parselin imar planı değişikliği ile ilgili oluşacak masrafların kendisi tarafından karşılanması taahhüdüyle parselinin bulunduğu adanın tamamının ayrık nizam 5 kat olarak imar planı değişikliğinin yapılmasını talep etmiştir.
Bu talebin imar komisyonuna havale edilerek, komisyon tarafından yapılacak inceleme neticesinde hazırlanacak komisyon raporuna göre bir sonraki meclis toplantısında karara bağlanması mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir.
6. İlçemiz Kayhan Mahallesi, Karabuda Sokak, No:21 adresinde ikamet eden Halit SEVİNÇ Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 26/05/2014 tarihli dilekçesinde; Kayhan Mahallesi, Fulya Sokak mevkii üzerinde bulunan 30L2a2 pafta, 163 ada, 469-470-471-472 nolu taşınmazların bulunduğu alanın imar durumunun ayrık nizam 3 kat konut olduğunu, bu parsel üzerinde konuta dönük yapı inşa edeceğinden dolayı, 30L2a2 pafta, 163 ada, 469-470-471-472 parsellerin imar planı değişikliği ile ilgili oluşacak masrafların kendisi tarafından karşılanması taahhüdüyle imar planı değişikliğinin yapılmasını talep etmiştir.
Bu talebin imar komisyonuna havale edilerek, komisyon tarafından yapılacak inceleme neticesinde hazırlanacak komisyon raporuna göre bir sonraki meclis toplantısında karara bağlanması mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir.
7. İlçemiz Balaban Mahallesi, Dündarbey Sokak, No:7 adresinde ikamet eden Adil UÇAK Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 26/05/2014 tarihli dilekçesinde; Kayhan Mahallesi, Türbe arkası mevkii üzerinde bulunan 30L2a pafta, 39 ada, 2 nolu taşınmazın bulunduğu alanın imar durumunun ağaçlandırılacak alan içinde kaldığından dolayı parselini değerlendiremediğini, parselinin bulunduğu alanın imar planı değişikliğinin yapılarak konut alanı içine alınmasını, 30L2a pafta, 39 ada, 2 nolu parselin imar planı değişikliği ile ilgili oluşacak masrafların kendisi tarafından karşılanması taahhüdüyle imar planı değişikliğinin yapılmasını talep etmiştir.

Bu talebin imar komisyonuna havale edilerek, komisyon tarafından yapılacak inceleme neticesinde hazırlanacak komisyon raporuna göre bir sonraki meclis toplantısında karara bağlanması mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir.


8. İlçemiz Orta Mahalle, Candarbey Sokak, No:12 adresinde ikamet eden Havva DURAN-Hasan DURAN-Sema DEMİRKIRAN Vekili Ahmet OKTAY ile Emine ATLAS ve Hürmüz OKTAY Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 03/06/2014 tarihli dilekçesinde; Kayhan Mahallesi, Türbe arkası mevkii üzerinde bulunan 9 ada, 12 nolu parselde bulunan 4.222,69 m2 miktarındaki taşınmazın bulunduğu alanın imar durumu blok nizam yoldan 8, yandan 3 metre çekmeli 5 kat olduğunu, hiçbir yerde yoldan 8 metre geri çekme olmamasına rağmen parsellerinin olduğu alanda yoldan 8 metre bahçe mesafesi verilmesinin çok fazla olduğu, sahibi bulundukları parselin toplam 4.222,69 m2, faydalanabilecekleri alanın yaklaşık 1.000 m2 olduğunu, %75’nin yeşil alanda kaldığını, kalan kısımdan daha faydalı bir şekilde yararlanmak ve arsanın verimli hale gelmesi için önündeki 10 metrelik yolun 7 metreye indirilmesini ve imar durumunun bitişik nizam 5 kat konut alanı olarak imar planı değişikliğinin yapılmasını imar planı değişikliği ile ilgili oluşacak masrafların kendileri tarafından karşılanması taahhüdüyle imar planı değişikliğinin yapılmasını talep etmiştir.
Bu talebin imar komisyonuna havale edilerek, komisyon tarafından yapılacak inceleme neticesinde hazırlanacak komisyon raporuna göre bir sonraki meclis toplantısında karara bağlanması mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir.


Halil AYDOĞDU

Meclis BaşkanıErdoğan ALAN

Üye

Celal GÜNEŞ

Üye

Ahmet BAŞARAN

Üye - Kâtip

Osman DAVARCI

Üye

Celal ÇOLAK

Üye – Kâtip

Münir TAŞDELEN

Üye

Mustafa BÜYÜKGÜNER

Üye

İlhan MUTLU

Üye


Mustafa KESKİN

Üye


Mustafa KARACA

Üye

Ali Rıza ARABACI

Üye
Yüklə 84,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə