Karar tariHİ : 03 / 03 / 2017 karar noYüklə 46,41 Kb.
tarix03.04.2018
ölçüsü46,41 Kb.

MECLİS KARAR KAĞIDI


KARAR TARİHİ : 03 / 03 / 2017

KARAR NO. : 8

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı


BAŞKAN : Celal GÜNEŞ Meclis 1.Başkan V.

ÜYELER : Ahmet BAŞARAN, Osman DAVARCI, Celal ÇOLAK, Münir TAŞDELEN, Erdoğan ALAN, Mustafa BÜYÜKGÜNER, İlhan MUTLU, Mustafa KESKİN, Mustafa KARACA, Ali Rıza ARABACI

BAŞKAN: Sayın Üyeler; 2017 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimini açmadan önce 03/02/2017 tarihinde yapılan 2017 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşiminde alınan kararlar hakkında söz almak isteyen var mıdır? Yoktur.


5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre Belediye Meclisimizin 2017 yılı Mart olağan toplantısının birinci birleşimini gündemdeki maddeleri görüşmek üzere açıyorum.
BAŞKAN: Gündemimizin 1. maddesinde imar planı değişiklik talebinin değerlendirilmesi vardır.
1. Eskişehir Kırmızı Toprak Mahallesi, Tandoğan Sokak, No:13/6 adresinde ikamet eden Hasan CACEOĞLU, Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 09/01/2017 tarihli dilekçesinde; 106 ada, 9 nolu parseldeki arsalarında bulunan çocuk park alanının konut alanına açılması için imar planı değişikliğinin yapılmasını talep etmiştir.

Belediye Meclisimizin 03/02/2017 tarih ve 7 sayılı toplantısında ilgili talep imar komisyonuna havale edilmiştir.

İmar Komisyonunun 16/02/2017 tarihinde yaptığı toplantı ve incelemede, 106 ada, 9 nolu parselin imar planında bir kısmı bitişik nizam 4 kat konut alanı olarak, bir kısmı çocuk bahçesi olarak imarlı olduğu görülmüştür.

Söz konusu 106 ada, 9 nolu parselin çocuk bahçesinde kalan kısmının çocuk bahçesinden çıkartılarak mevcut 5 metre olan yan yolların 7 metreye, arka yolun ise 8 metreye çıkartılması ve çocuk bahçesinin aynı paftada başka bir yerde belirlenerek, adanın tamamının Bitişik Nizam 4 kat konut alanı olarak, imar planı değişikliğinin yapılması ve imar planı değişikliği ile oluşacak olan masrafların kendisi tarafından karşılanması şartıyla, 1/1000’lik imar planının hazırlanması, hazırlanan planların onaya sunulmasına komisyon tarafından oy birliği ile karar verilmiş olup bu karar meclis toplantısında mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir.


2. İlçemiz Orta Mahalle, Kurtuluş Caddesi, No:14 adresinde ikamet eden Adnan SAKARYA, Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 30/01/2017 tarihli dilekçesinde; 106 ada, 8 nolu parseldeki arsalarında bulunan çocuk park alanının konut alanına açılması için imar planı değişikliğinin yapılmasını talep etmiştir.

Belediye Meclisimizin 03/02/2017 tarih ve 7 sayılı toplantısında ilgili talep imar komisyonuna havale edilmiştir.

İmar Komisyonunun 16/02/2017 tarihinde yaptığı toplantı ve incelemede, 106 ada, 8 nolu parselin imar planında bir kısmı bitişik nizam 4 kat konut alanı olarak, bir kısmı çocuk bahçesi olarak imarlı olduğu görülmüştür.

Söz konusu 106 ada, 8 nolu parselin çocuk bahçesinde kalan kısmının çocuk bahçesinden çıkartılarak mevcut 5 metre olan yan yolların 7 metreye, arka yolun ise 8 metreye çıkartılması ve çocuk bahçesinin aynı paftada başka bir yerde belirlenerek, adanın tamamının Bitişik Nizam 4 kat konut alanı olarak, imar planı değişikliğinin yapılması ve imar planı değişikliği ile oluşacak olan masrafların kendisi tarafından karşılanması şartıyla, 1/1000’lik imar planının hazırlanması, hazırlanan planların onaya sunulmasına komisyon tarafından oy birliği ile karar verilmiş olup bu karar meclis toplantısında mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir.

-1-
3. Söğüt Küre Köyünde ikamet eden Münevver TURAN, Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 12/01/2017 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Kayhan Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi, üzerinde bulunan 160 ada, 800 no’lu parselde bulunan arsasının imar durumunun 4 kat olduğunu ve 5 kata çıkartılmasını talep etmiştir.

Belediye Meclisimizin 03/02/2017 tarih ve 7 sayılı toplantısında ilgili talep imar komisyonuna havale edilmiştir.

İmar Komisyonunun 16/02/2017 tarihinde yaptığı toplantı ve incelemede, İlçemiz Kayhan Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde bulunan (160 ada, 326 ada olmuştur.) 800 nolu parselin imar planında bitişik nizam 4 kat olarak imarlı olduğu görülmüştür.

Söz konusu, İlçemiz Kayhan Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi, üzerinde bulunan 326 ada, 800 nolu parselin bulunduğu yerde daha önce 02/12/2016 tarih ve 41 sayılı meclis kararı ile imar planı değişikliği yapılarak 3 kattan 4 kata çıkartıldığını, dolayısıyla imar durumunun mevcut haliyle korunması ve imar durumunun 5 kata çıkartılması talebi uygun bulunmayarak komisyon tarafından oy birliği ile ret edilmesine karar verilmiş olup komisyonun almış olduğu ret kararı meclis toplantısında mevcudun oy birliğiyle kabul edilmiştir.


4. Şükran BAL, Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 05/12/2016 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Kayhan Mahallesi, 150 ada, 161 nolu parselin sahibi bulunduğunu, parselinin imar durumunun bitişik nizam 3 kat olduğunu, parseline ilave 2 kat daha verilerek imar durumunun 5 kata çıkartılmasını talep etmiştir.

Belediye Meclisimizin 06/01/2017 tarih ve 4 sayılı toplantısında ilgili talep imar komisyonuna havale edilmiştir.

İmar Komisyonunun 19/01/2017 tarihinde yaptığı toplantı ve incelemede, 150 ada, 161 nolu parselin imar planında bitişik nizam 3 kat konut alanı olarak imarlı olduğu görülmüştür.

Söz konusu 150 ada, 161 nolu parselin bulunduğu adanın tamamına ilave 2 kat daha verilerek, imar durumunun bitişik nizam 5 kat konut alanı olarak, imar planı değişikliğinin yapılması ve imar planı değişikliği ile oluşacak olan masrafların kendisi tarafından karşılanması şartıyla, 1/1000’lik imar planının hazırlanması, hazırlanan planların onaya sunulması imar komisyonu tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir.

Belediye Meclisinin 03/02/2017 tarih ve 7 sayılı toplantısında, imar komisyonunun kararı toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Karar doğrultusunda hazırlanan 1/1000’ lik planların, 3194 Sayılı Kanunun 8 b maddesine göre onaylanmasına mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.


5. Hamdi BULUNMAZ, Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 08/12/2016 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Kayhan Mahallesi, 358 ada, 649 no’lu parselin sahibi bulunduğunu, parselinin ayrık nizam 4 kat konut alanı olduğunu, parselinin imar durumunun ticaret + konut alanına dönüştürülmesini talep etmiştir.

Belediye Meclisimizin 06/01/2017 tarih ve 4 sayılı toplantısında ilgili talep imar komisyonuna havale edilmiştir.

İmar Komisyonunun 19/01/2017 tarihinde yaptığı toplantı ve incelemede, 358 ada, 649 no’lu parselin imar planında ayrık nizam 4 kat konut alanı olarak imarlı olduğu görülmüştür.
Söz konusu 358 ada, 649 no’lu parselin imar durumunun ayrık nizam 4 kat ticaret + konut alanı olarak, imar planı değişikliğinin yapılması ve imar planı değişikliği ile oluşacak olan masrafların kendisi tarafından karşılanması şartıyla, 1/1000’lik imar planının hazırlanması, hazırlanan planların onaya sunulmasına imar komisyonu tarafından oy birliği karar verilmiştir.

Belediye Meclisinin 03/02/2017 tarih ve 7 sayılı toplantısında, imar komisyonunun kararı toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Karar doğrultusunda hazırlanan 1/1000’ lik planların, 3194 Sayılı Kanunun 8 b maddesine göre onaylanmasına mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.
-2-


6. İlçemiz Kayhan Mahallesi, Papatya Sokak, Gülkent Sitesi, B Blok, No:3/6 adresinde ikamet eden Mehmet Doğan ARIK, Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 30/12/2016 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Curabey Caddesi, (103 ada, 14 no’lu parsel)
No:78 adresinde bulunan eski ahşap evini yıkıp inşaat yapmak istediğini, Curabey Caddesinin P.T.T tarafında olan yerlere 5 kat yapım izni verildiğini, tarafına da 5 kat izin verilmesini talep etmiştir.
Belediye Meclisimizin 06/01/2017 tarih ve 4 sayılı toplantısında ilgili talep imar komisyonuna havale edilmiştir.
İmar Komisyonunun 19/01/2017 tarihinde yaptığı toplantı ve incelemede, 103 ada, 14 no’lu parselin imar planında bitişik nizam 3 kat konut alanı olarak imarlı olduğu görülmüştür.
Söz konusu 103 ada, 14 no’lu parselin bulunduğu adanın tamamına ilave 1 kat daha verilerek, imar durumunun bitişik nizam 4 kat konut alanı olarak, imar planı değişikliğinin yapılaması ve imar planı değişikliği ile oluşacak olan masrafların kendisi tarafından karşılanması şartıyla, 1/1000’lik imar planının hazırlanması, hazırlanan planların onaya sunulmasına komisyon tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.

Belediye Meclisinin 03/02/2017 tarih ve 7 sayılı toplantısında, imar komisyonunun kararı toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Fakat Mehmet Doğan ARIK, söz konusu değişiklik talebinin 5 kat olarak onaylanmadığından ve verilen 4 katın ise talebini karşılamadığından dolayı kat artırımı değişiklik talebinden vazgeçtiğini 10/02/2017 tarihinde yazılı olarak beyan ettiğinden dolayı söz konusu değişiklik talebinin iptal edilerek mevcut halinin (Bitişik Nizam 3 kat) korunmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
7. İstanbul / Tuzla, İstasyon Mahallesi, Sevcan Sokak, Toker Apt. No:3/2 adresinde ikamet eden Gülsüm DİNÇER, Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 16/02/2017 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Kayhan Mahallesi, 303 ada, 163 no’lu parselin sahibi olduğunu, parselinin atıl durumda olduğunu ve pislik atıldığını, şehrin güzelleşmesi ve merkezde güzel bina yapmak için 3 tarafı yolla çevrili yerinin imar durumunun 5 kata çıkartılmasını talep etmiştir.

Bu talebin imar komisyonuna havale edilerek, komisyon tarafından yapılacak inceleme neticesinde hazırlanacak komisyon raporuna göre karara bağlanması mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.


8. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Kumral Abdal Sokak, No:8 adresinde ikamet eden İrfan BAŞ, Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 17/02/2017 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Orta Mahalle, Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan 65 ada, 3 no’lu parselin sahibi olduğunu, parselinin imar durumunun bitişik nizam 3 kat olduğunu, parseline ilave 2 kat daha verilmesini, imar planı değişikliğinden oluşacak masrafların kendisi tarafından karşılanacağını talep etmişlerdir.

Bu talebin imar komisyonuna havale edilerek, komisyon tarafından yapılacak inceleme neticesinde hazırlanacak komisyon raporuna göre karara bağlanması mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.


9. İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Kumral Abdal Sokak, No:6 adresinde ikamet eden Abdullah KAYA, Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 23/02/2017 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Kayhan Mahallesi, Yakup Maltaş Caddesi üzerinde bulunan 150 ada, 400 no’lu parselin sahibi olduğunu, parselinin imar durumunun bitişik nizam 3 kat olduğunu, pareselinin bulunduğu alanın imar planı değişikliğinin yapılarak ilave 1 kat daha verilmesini, imar planı değişikliğinin yapılması halinde imar planı değişikliğinden oluşacak olan masrafların kendisi tarafından karşılanacağını kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Bu talebin imar komisyonuna havale edilerek, komisyon tarafından yapılacak inceleme neticesinde hazırlanacak komisyon raporuna göre karara bağlanması mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.


-3-


10. İlçemiz Kayhan Mahallesi, Mihalgazi Sokak, No:4/2 adresinde ikamet eden Murat MUTLU, Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 22/02/2017 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Kayhan Mahallesi, Hüdavendigar Sokak üzerinde bulunan 307 ada, 402 no’lu parselin sahibi olduğunu, parselinin imar durumunun bitişik nizam 4 kat olduğunu, pareselinin çaplı olduğunu bu yüzden parseline düzgün inşaat yapmasının mümkün olmadığını, parselinin yanında bulunan çocuk bahçesinin ya tarafına satılmasını ya da parselinin çocuk bahçesine dahil edilerek kamulaştırılmasını talep etmişlerdir.

Bu talebin imar komisyonuna havale edilerek, komisyon tarafından yapılacak inceleme neticesinde hazırlanacak komisyon raporuna göre karara bağlanması mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.


11. İlçemiz Balaban Mahallesi, Oğuz Sokak, No:1 adresinde ikamet eden Mustafa ÖKSÜZ, Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 01/03/2017 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Balaban Mahallesi, Oğuz Sokak üzerinde bulunan 30L3d2 pafta, 85 ada, 1 ve 8 no’lu taşınmazların sahibi olduğunu, taşınmazlarının bulunduğu adanın imar durumu bir tarafın bitişik nizam 2, bir tarafının bitişik nizam 3 kat olduğunu, yukarıda bahsedilen parseller üzerinde konuta dönük yapı inşa edeceğinden dolayı, 85 ada, 1 ve 8 no’lu parsellerini birleştirerek yapı yapmak istediğini, parsellerinin bulunduğu adanın tamamının bitişik nizam 4 kat, mümkün değilse adanın tamamının bitişik nizam 3 kat olarak imar planı değişikliğinin yapılarak imar planı değişikliğinden oluşacak olan masrafların kendisi tarafından karşılanacağını kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Bu talebin imar komisyonuna havale edilerek, komisyon tarafından yapılacak inceleme neticesinde hazırlanacak komisyon raporuna göre karara bağlanması mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.
Celal GÜNEŞ

Meclis 1.Başkan V.Ahmet BAŞARAN

Üye - KâtipOsman DAVARCI

Üye

Celal ÇOLAK

Üye – Kâtip

Münir TAŞDELEN

Üye


Erdoğan ALAN

Üye

Mustafa BÜYÜKGÜNER

Üye

İlhan MUTLU

Üye

Mustafa KESKİN

Üye

Mustafa KARACA

Üye


Ali Rıza ARABACI

Üye- 4 -
MECLİS KARAR KAĞIDI

KARAR TARİHİ : 03 / 03 / 2017

KARAR NO. : 9

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı


BAŞKAN : Celal GÜNEŞ Meclis 1.Başkan V.

ÜYELER : Ahmet BAŞARAN, Osman DAVARCI, Celal ÇOLAK, Münir TAŞDELEN, Erdoğan ALAN, Mustafa BÜYÜKGÜNER, İlhan MUTLU, Mustafa KESKİN, Mustafa KARACA, Ali Rıza ARABACI

BAŞKAN: Gündemimizin 2. maddesinde tören alanında bulunan Belediye Başkanlığımıza ait parsellerin Ertuğrulgazi Birliğine tahsis edilmesi ve tahsis süresinin belirlenmesi vardır.


Bilecik-Söğüt Ertuğrulgazi Birliği Başkanlığının 30/01/2017 tarih ve 3 sayılı yazıları ile Birlik Tüzüğünün 5’inci maddesi gereğince Ertuğrulgazi Türbesi ve civarında yapılması planlanan düzenlemelerin bir an önce başlatılabilmesi için bu alanda mülkiyeti veya tahsisi kurumumuza ait gayrimenkullerin Bilecik – Söğüt Ertuğrulgazi Birliğine tahsis edilmesi talep edilmiş olup ayrıca Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 03/03/2017 tarihli müzekkeresi ile İlçemiz Kayhan Mahallesi, Türbe civarı mevkiinde, mülkiyeti Belediyemize ait 8 ada, 11 parselde bulunan, 6.776 m², 8 ada, 12 parselde bulunan 785 m², 8 ada 84 parselde bulunan 35.971,71 m², 8 ada, 42 parselde bulunan, 11.694 m², 8 ada, 75 parselde bulunan, 4.833,20 m², yerin 30 yıllığına, Bilecik-Söğüt Ertuğrulgazi Birliği Başkanlığına tahsis edilmesini talep etmiştir.
Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Kayhan Mahallesi, Türbe Civarı Mevkiinde bulunan;

- 8 ada, 11 parselde bulunan, 6.776 m²,

- 8 ada, 12 parselde bulunan 785 m²,

- 8 ada 84 parselde bulunan 35.971,71 m²,

- 8 ada, 42 parselde bulunan, 11.694 m²,

- 8 ada, 75 parselde bulunan, 4.833,20 m²,


yerin Bilecik-Söğüt Ertuğrulgazi Birliği Başkanlığınca kullanılmak üzere, ücretsiz olarak 30 yıllığına (03/03/2017 – 02/03/2047) Bilecik-Söğüt Ertuğrulgazi Birliği Başkanlığına tahsisi mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

BAŞKAN: 2017 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısının 03 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 14.00’te yapılacaktır.


BAŞKAN : 2017 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşiminde görüşülecek başka madde olmadığından, bu birleşim sona ermiştir.

Celal GÜNEŞ

Meclis 1.Başkan V.

Ahmet BAŞARAN

Üye - Kâtip

Celal ÇOLAKÜye – KâtipYüklə 46,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə