Karar Tarihi: 02. 05. 2012 Karar Numarası: 01Yüklə 145,29 Kb.
tarix11.08.2018
ölçüsü145,29 Kb.
#69021

T.C

ARDAHAN BELEDİYESİ Meclis Karar KâğıdıKarar Tarihi: 02.05.2012

Karar Numarası: 01

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Belediye Meclis Başkanı: Faruk KÖKSOY

İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ, Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ, Yusuf DEMİRCİ
KARARIN ÖZÜ: Vatandaşlara ait imar tadilatlarının görüşülmesi


MECLİSİMİZCE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE:
Selfinaz TAŞDEMİR’ in 09/04/2012 tarihinde Belediyemize vermiş olduğu dilekçesinde İlimiz Atatürk mahallesinde ikamet ettiğini fakir olduğunu ve evinin olmadığını Belediyemizden kendisine ev yaptırılması talebinde bulunmuştur.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşme neticesinde Selfinaz TAŞDEMİR’ in fakirliği göz önüne alınarak kendisine sade inşaat aksamının yapılarak 25 m2 lik bir ev yaptırılmasına;

Ardahan Belediye Meclisinin 02.05.2012 tarihli 2012 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında 1 çekimser oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

08.05.2012


Faruk KÖKSOY

Belediye BaşkanıT.C

ARDAHAN BELEDİYESİ Meclis Karar KâğıdıKarar Tarihi:02.05.2012

Karar Numarası: 02

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Belediye Meclis Başkanı: Faruk KÖKSOY

Turgay GÜZEL, Recep ŞENEL, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ, Ensar GÜNAL, İlhan ÖZGÜR, Haşmet AYDEMİR
KARARIN ÖZÜ: 2011 yılına ait Kesin Hesaplarının görüşülmesi.

MECLİSİMİZCE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE:
5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (b) fıkrası gereğince Belediyemize ait 2011 yılı kesin hesap ve taşınır kesin hesap icmal cetvellerinin görüşülmesine başlandı. Kesin hesaplar ile ilgili yapılan harcamalar üzerinde Meclis üyelerine gerekli bilgi ve belgeler sunuldu. Meclis üyeleri tarafından sunulan belgeler incelenmeye başlandı. Yapılan görüşmeler sonucu 2011 yılı kesin hesaplarının;

2011 YILI GİDER : 9.976.663,18

2011 YILI GELİR : 9.178.761,22

olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (b) bendi gereğince Ardahan Belediye Meclisinin 03.05.2012 tarihli 2012 yılı Mayıs ayı Meclis toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

03.05.2012


Faruk KÖKSOY

Meclis BaşkanıT.C

ARDAHAN BELEDİYESİ Meclis Karar KâğıdıKarar Tarihi:03.05.2012

Karar Numarası: 03

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Belediye Meclis Başkanı: Faruk KÖKSOY

Yusuf DEMİRCİ Turgay GÜZEL, Recep ŞENEL, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ, Ensar GÜNAL, İlhan ÖZGÜR Haşmet AYDEMİR
KARARIN ÖZÜ: Vatandaşların Belediyemize vermiş olduğu dilekçelerin görüşülmesi.

MECLİSİMİZCE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE:
İlimiz Halilefendi Mahallesi Ordu Camii adına temsili heyet 11.04.2012 tarihinde Belediyemize vermiş olduğu dilekçesinde halen mevcut olan abdesthane ve wc. ler camimizin önemli ihtiyaçlarından olmasından dolayı ve camimizde eksik olduğundan Belediyemizden maddi yardım talebinde bulunmaktadırlar.

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde İlimiz Halilefendi Mahallesinde bulunan Ordu Camiine 13.000,00 TL. maddi yardım yapılmasına,Ardahan Belediye Meclisinin 03.05.2012 tarihli 2012 yılı Mayıs ayı Meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.
Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

03.05.2012


Faruk KÖKSOY

Meclis BaşkanıT.C

ARDAHAN BELEDİYESİ Meclis Karar Kâğıdı


Karar Tarihi: 02.05.2012

Karar Numarası: 04

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Belediye Meclis Başkanı: Faruk KÖKSOY

Yusuf DEMİRCİ Turgay GÜZEL, Recep ŞENEL, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ, Ensar GÜNAL, İlhan ÖZGÜR Haşmet AYDEMİR
KARARIN ÖZÜ: Gündeme alınacak hususların tespiti.

MECLİSİMİZCE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE:
5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (k) fıkrası gereğince 10/04/2012 tarihinde yapılan 2012/4 sayılı Meclis oturumunun Eki; kapalı oylama sonucu Meclis Katipliği seçiminde Turgay GÜZEL ve Turan YILDIZ’ ın asıl üye olarak İlhan ÖZGÜR ve Ensar GÜNAL’ ın yedek Üye olarak seçilmelerine.

Ardahan Belediye Meclisinin 02.05.2012 tarihli 2012 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

02.05.2012
Faruk KÖKSOY

Belediye BaşkanıT.C

ARDAHAN BELEDİYESİ Meclis Karar KâğıdıKarar Tarihi: 02.05.2012

Karar Numarası: 05

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Belediye Meclis Başkanı: Faruk KÖKSOY

İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Haşmet AYDEMİR, Recep ŞENEL, , Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ, Ensar GÜNAL,

KARARIN ÖZÜ: Vatandaşların Belediyemize vermiş olduğu dilekçelerin görüşülmesi.

MECLİSİMİZCE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE:
Rahim KARABAĞLI’ nın Belediyemize vermiş olduğu 09/01/2012 tarihli dilekçesi Belediyemiz Meclisinde 07/02/2012 tarih ve 14 sayılı kararında bir sonraki meclisimizde ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiş olup;

Belediyemiz Meclisinde görüşülen dilekçe neticesinde emsal işyerleri ile aynı ücrette olmasına ve girdiği tarihten itibaren alınan farkın mahsup edilmesi;

Ardahan Belediye Meclisinin 02.05.2012 tarihli 2012 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

02.05.2012


Faruk KÖKSOY

Belediye BaşkanıT.C

ARDAHAN BELEDİYESİ Meclis Karar Kâğıdı


Karar Tarihi: 03.05.2012

Karar Numarası: 06

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Belediye Meclis Başkanı: Faruk KÖKSOY

İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Haşmet AYDEMİR, Soner ÖZTÜRK, Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ, Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ,
KARARIN ÖZÜ: Vatandaşlara ait dilekçelerin görüşülmesi.

MECLİSİMİZCE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE:
Taner ALTIPARMAK’ ın Belediyemize vermiş olduğu 05.04.2012 tarihli dilekçesi.

İlimiz İnönü Mahallesi Kongre Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti şahsına ait ada:114 parsel:168 de kayıtlı taşınmazın önünde bulunan kaldırımla parsel arasındaki yol boşluğunun yoldan ihdas yapılarak ifraz ve tevhit işleminin alıcı tarafından karşılanmak suretiyle; 3194 sayılı imar kanunun 17.maddesi gereği bedeli karşılığında hak sahibine satışının yapılması fiyatının araştırılarak ve komisyon marifetiyle belirlenmesi işlemlerin buna göre yapılması için karar ve eklerinin Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesi;

Ardahan Belediye Meclisinin 03.05.2012 tarihli 2012 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

03.05.2012


Faruk KÖKSOY

Belediye Başkanı


T.C

ARDAHAN BELEDİYESİ Meclis Karar Kâğıdı


Karar Tarihi: 04.05.2012

Karar Numarası: 07

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Belediye Meclis Başkanı: Faruk KÖKSOY

İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ, Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ, Yusuf DEMİRCİ
KARARIN ÖZÜ: Vatandaşlara ait dilekçelerin görüşülmesi.

MECLİSİMİZCE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE:
Ramiz HOCAOĞLU’ nun Belediyemize vermiş olduğu 09.04.2012 tarihli dilekçesi, Ardahan İcra Müdürlüğünde devam etmekte olan Belediyeye borçlusu olduğum 2012/245 Esas no’lu dosya kapsamında Ardahan Belediyesine olan 3.820,17 TL’lik borcum, faiz ve icra masrafları ile birlikte toplam 6.488,77 TL. borcu olduğu faiz indirimi ve taksitlendirme talebinde bulunmaktadır.

Belediyemiz Meclisince daha öce alınan kararına istinaden Ramiz HOCAOĞLU’ na ait toplam 6.488,77 TL. borcunun 12 taksit halinde ödenmesine;

Ardahan Belediye Meclisinin 04.05.2012 tarihli 2012 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.
Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

04.05.2012
Faruk KÖKSOY

Belediye Başkanı


T.C

ARDAHAN BELEDİYESİ Meclis Karar Kâğıdı


Karar Tarihi: 04.05.2012

Karar Numarası: 08

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Belediye Meclis Başkanı: Faruk KÖKSOY

İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ, Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ, Yusuf DEMİRCİ
KARARIN ÖZÜ: Vatandaşlara ait dilekçelerin görüşülmesi.


MECLİSİMİZCE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE:
Belediyemize vatandaşlardan gelen su ile ilgili itiraz dilekçeleri, Belediyemizin komisyon üyelerinin değerlendirme yaparak Belediyemize su sorunları ile gelen dilekçeler hakkında karar vermeye kurulan komisyon yetkili kılınmıştır.
KOMİSYON ÜYELERİ

Turgay GÜZEL, Turan YILDIZ, Yavuz ÇİMEN ve Ö.Erdem AVŞAR’ ın komisyon üyeleri seçilmesi ve gelen dilekçelerin gerekli araştırmalarını yaparak değerlendirmek üzere komisyon kurulmasına;

Ardahan Belediye Meclisinin 04.05.2012 tarihli 2012 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

04.05.2012


Faruk KÖKSOY

Belediye BaşkanıT.C

ARDAHAN BELEDİYESİ Meclis Karar Kâğıdı


Karar Tarihi: 04.05.2012

Karar Numarası: 09

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Belediye Meclis Başkanı: Faruk KÖKSOY

İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Recep ŞENEL, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ, Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ,Haşmet AYDEMİR.
KARARIN ÖZÜ: Vatandaşlara ait dilekçelerin görüşülmesi.


MECLİSİMİZCE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE:
Organik Mis Et Tarım ve Hayvancılık San.ve Tic.Ltd.Şti . 11.04.2012 tarihli dilekçesinde belirtilen Ardahan Şehir kasaplarına bedeli mukabilinde kesim hizmeti vermekte kesim ücretlerinin artırılmasını talep etmektedir.

Belediyemiz Meclisimizce Organik Mis Et Tarım ve Hayvancılık San.ve Tic.Ltd.Şti’ nin talebi değerlendirilerek kesim ücretlerinin aşağıda belirtildiği gibi alınmasına;Büyükbaş Hayvan Kesimi 200 kg

50.00.TL

Büyükbaş Hayvan Kesimi 201 kg üstü kg başı

0,15.KR

Küçükbaş Hayvan Kesimi (1 Adet)

20.00.TL

Ardahan Belediye Meclisinin 04.05.2012 tarihli 2012 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

04.05.2012


Faruk KÖKSOY

Belediye Başkanı


T.C

ARDAHAN BELEDİYESİ Meclis Karar KâğıdıKarar Tarihi: 04.05.2012

Karar Numarası: 10

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Belediye Meclis Başkanı: Faruk KÖKSOY

İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ, Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ, Yusuf DEMİRCİ
KARARIN ÖZÜ: Vatandaşlara ait dilekçelerin görüşülmesi.


MECLİSİMİZCE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE:
Selim IRMAK’ ın 07/03/2012 tarihinde Belediyemize vermiş olduğu dilekçesinde Tarım İl Müdürlüğünün yanında yapmakta olduğu inşaatının imar planında 5 kat olan inşaatının 6 kat olmasını talep etmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde 3194 Sayılı İmar Kanununun plan yapımına esaslara dair yönetmeliğin 28. Maddesine göre uygun olmadığı ve imar planında belirtilen 5 kat olarak kalmasına.

Ardahan Belediye Meclisinin 04.05.2012 tarihli 2012 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

04.05.2012


Faruk KÖKSOY

Belediye Başkanı


T.C

ARDAHAN BELEDİYESİ Meclis Karar KâğıdıKarar Tarihi: 04.05.2012

Karar Numarası: 11

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Belediye Meclis Başkanı: Faruk KÖKSOY

İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ, Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ, Yusuf DEMİRCİ
KARARIN ÖZÜ: Vatandaşlara ait dilekçelerin görüşülmesi.


MECLİSİMİZCE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE:
Neşe HANCI’ nın 09/04/2012 tarihinde Belediyemize vermiş olduğu dilekçesinde Merkez Karagöl Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir sokağa Babası Şehit Polis Tuncay Polat İsminin verildiği ve şehir merkezinde daha işlek bir cadde ismi olarak verilmesini talep etmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde Şehit Polis Tuncay Polat isminin verildiği sokağın yol eksikliğinin tamamlanması ve şehir merkezinde verilmesi gereken cadde ve sokağın bulunmadığı bu sokak üzerinde kalmasına;

Ardahan Belediye Meclisinin 04.05.2012 tarihli 2012 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

04.05.2012


Faruk KÖKSOY

Belediye BaşkanıT.C

ARDAHAN BELEDİYESİ Meclis Karar KâğıdıKarar Tarihi: 07.05.2012

Karar Numarası: 12

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Belediye Meclis Başkanı: Faruk KÖKSOY

İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ, Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ, Yusuf DEMİRCİ
KARARIN ÖZÜ: Vatandaşlara ait dilekçelerin görüşülmesi.


MECLİSİMİZCE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE:
M.Ali YILDIZ ve Raif GÖRMÜŞ’ ün 20/02/2012 tarihinde Belediyemize vermiş olduğu dilekçelerinde Dernek Başkanlarının talepleri hayır kurumu adına faaliyet sürdüren Gürbulaklar Vatan Öğrenci yurdu ve Mehmet Gürbulak Ferah Öğrenci yurdu ücretsiz bir kurum olup tamamen hayır severlerin katkısıyla öğrencilere ve Ardahan halkına hizmet vermekte olduklarını ve su ücretlerinin indirimli fiyattan yapılmasını talep etmektedirler.

Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde 03/112011 tarih ve ikinci oturumunda alınan Şehit, Gazi, Engelli ve muhtaç Aile ön görülen su ücretlendirilmelerine ve aşağıya çıkarılan tablo ücretleri üzerin tahsilât yapılmasına
Su Abone Bedeli

5.TL

0-20 m3 arası

0,5.KRŞ

21m3’den yukarı

0,10.KRŞ

Ardahan Belediye Meclisinin 04.05.2012 tarihli 2012 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

07.05.2012
Faruk KÖKSOY

Belediye BaşkanıT.C

ARDAHAN BELEDİYESİ Meclis Karar KâğıdıKarar Tarihi: 08.05.2012

Karar Numarası: 13

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Belediye Meclis Başkanı: Faruk KÖKSOY

İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ, Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ, Yusuf DEMİRCİ
KARARIN ÖZÜ: Vatandaşlara ait dilekçelerin görüşülmesi.
MECLİSİMİZCE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE:
Cemal TIRPANCI’ nın 02/05//2012 tarihinde Belediyemize vermiş olduğu dilekçelerinde İlimiz Kaptanpaşa Mahallesi üzerinde Pafta 29L2B1 arsama bitişik nizamda bulunan alana inşaat yaptıracağından dolayı yoldan ihdas işleminin yapılmasını talep etmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde 13/03/2012 tarihindeki Meclisimizde alınan kararın Ş bendinde belirtilen alanın satışı ret edilmişti. Belediye Meclisine vermiş olduğu yeni dilekçe ile ilgili olarak Mecliste yapılan görüşme sonucunda bu alanda tek parsel ve tek iş yeri olduğu Belediye imar planında yol boşluğunun 4.80 metre geldiği, Aşıkşenlik Caddesi ile Cumhuriyet Caddesinin kesişme noktasında kalması bu iki caddeden birbirine geçiş kaldırımın 3 metre kalmak şartıyla 1.80 m lik kısmını talep eden kişiye satışının yapılmasına, imar tadilatı ve yoldan ihdas masraflarının talep eden kişi tarafından karşılanmak suretiyle işlemlerinin yapılıp getirilmesiyle tadilatının bir sonraki Mecliste görüşülüp karara bağlandıktan sonra satış işlemlerinin yapılmasına;

Ardahan Belediye Meclisinin 08.05.2012 tarihli 2012 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, 1 ret (Turan YILDIZ ret gerekçesi olarak.

1. Talep edilen kaldırım Ardahan Merkez Kars Caddesi üzerinde olup kaldırımın satış kararı usulsüzdür.  1. Mart ayında kaldırımın satışı için İmar komisyonu red etmiştir.

  2. Mart ayı Belediye Meclis toplantısında kaldırımın satışı talebi red etmiştir.

  3. Tekrar Mayıs ayında Meclis gündemine gelişi ve oylama yapılması usulsüzdür.

Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR


VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

08.05.2012

Faruk KÖKSOY

Belediye Başkanı

T.C


ARDAHAN BELEDİYESİ Meclis Karar KâğıdıKarar Tarihi: 08.05.2012

Karar Numarası: 14

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Belediye Meclis Başkanı: Faruk KÖKSOY

İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ, Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ, Yusuf DEMİRCİ
KARARIN ÖZÜ: Vatandaşlara ait imar tadilatlarının görüşülmesi


MECLİSİMİZCE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE:
İlimiz Atatürk Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakının da bulunan alan içinde sanayi ve konut dışı kentsel çalışma alanlarının yakınında konut alanı planlanmış. Bu alanlar planda yanlış planlama yapılmış olup, bu bölgede lokanta ve mağazalar gibi ticari yapılar bulunmaktadır. Bundan dolayı mevcut yapılaşmalar ve mülkiyet durumu plana altlık olacak şekilde değerlendirilmiş ve söz konusu alanda yapılan plan değişikliği ile konut alanı olan yerler konut dışı kentsel çalışma alanı olarak imar planı tadilatının yapılmasına, yapılaşma koşullarının plan tadilatına göre yapılmasına;

Ardahan Belediye Meclisinin 08.05.2012 tarihli 2012 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

08.05.2012
Faruk KÖKSOY

Belediye Başkanı


T.C

ARDAHAN BELEDİYESİ Meclis Karar KâğıdıKarar Tarihi: 08.05.2012

Karar Numarası: 15

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Belediye Meclis Başkanı: Faruk KÖKSOY

İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ, Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ, Yusuf DEMİRCİ
KARARIN ÖZÜ: Milli Eğitim Müdürlüğünün yazılı talebi


MECLİSİMİZCE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE:
İlimiz Merkez İnönü Mahallesi Cin Deresi mevkiinde imar palanında F49.D.14C.3C4 nolu imar planı paftası üzerinde yatay (y) 558.100–558.300, dikey (x) 4.552.40–4.552.600 koordinatları arasında yer alan ve planda dini tesis alanı ve imam hatip lisesi pansiyon alanı olarak ayrılmış olan 120 ada 14,15,16,17,18,34 ve 35 nolu kadastro parsellerinin bir bölümü ile 323 ada 32 nolu kadastro parselinin bir kısmına denk gelen alanın mülkiyet durumu dikkate alınarak hazırlanmış olan Tip Mimari Okul Projesinin sığabileceği şekilde “Orta Öğretim Tesis Alanı” olarak değiştirilmesine, yapılaşma koşullarının tadilat imar planına bağlı kalmak şartıyla tadilatının onaylanmasına;

Ardahan Belediye Meclisinin 08.05.2012 tarihli 2012 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

08.05.2012
Faruk KÖKSOY

Belediye BaşkanıT.C

ARDAHAN BELEDİYESİ Meclis Karar KâğıdıKarar Tarihi: 08.05.2012

Karar Numarası: 16

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Belediye Meclis Başkanı: Faruk KÖKSOY

İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ, Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ, Yusuf DEMİRCİ
KARARIN ÖZÜ: Vatandaşlara ait imar tadilatlarının görüşülmesi


MECLİSİMİZCE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE:
İlimiz Merkez Halilefendi Mahallesi ada 120 parsel 61 de kayıtlı bulanan taşınmaz imar planı dışında ancak Belediye ve mücavir alan sınırlarımız içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde yapılan imar planı tadilatı ile parsel imar planı içerisine alınmış, ayrık nizam 2 kat konut alanı olarak planlanan tadilatın onaylanmasına;

Ardahan Belediye Meclisinin 08.05.2012 tarihli 2012 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

08.05.2012
Faruk KÖKSOY

Belediye BaşkanıT.C

ARDAHAN BELEDİYESİ Meclis Karar KâğıdıKarar Tarihi: 08.05.2012

Karar Numarası: 17

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Belediye Meclis Başkanı: Faruk KÖKSOY

İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ, Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ, Yusuf DEMİRCİ
KARARIN ÖZÜ: Vatandaşlara ait imar tadilatlarının görüşülmesi


MECLİSİMİZCE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE:
İlimiz Merkez Yenimahalle Kars Caddesi üzerinde bulanan mevcut imar planında, alanın güneyinden 20 m. taşıt yolu, doğusunda 7 m.lik yaya yolu, kuzeyinde 7 m.lik yaya yolu ve batısında 7 m.lik yaya yolu bulunmaktadır. Mevcut planda planlanmış olan 10 m.lik taşıt yolu kadastro dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş, 7 m.lik yaya yolu olarak düzenlenmiştir. İmar planı açıklama notları ve kadastro planı altlık olarak kullanılmış, yapılaşma koşulları aynı kalma koşuluyla hazırlanan tadilat planına ;

Ardahan Belediye Meclisinin 08.05.2012 tarihli 2012 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

08.05.2012
Faruk KÖKSOY

Belediye BaşkanıT.C

ARDAHAN BELEDİYESİ Meclis Karar KâğıdıKarar Tarihi: 08.05.2012

Karar Numarası: 18

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Belediye Meclis Başkanı: Faruk KÖKSOY

İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ, Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ, Yusuf DEMİRCİ
KARARIN ÖZÜ: Vatandaşlara ait imar tadilatlarının görüşülmesi


MECLİSİMİZCE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE:
İlimiz Merkez Karagöl Mahallesi Kazımkarabekir Caddesinin sağında ve solunda kalan parsellerin revize imar planı hazırlanırken plancı hatası olarak sehven A-3 yazılan konut alanı olarak planlanmış, bu alanda yapılaşma koşulları ve yapılan yanlışlık dikkate alınarak kat adetinin A-5 olarak düzletilmesi;

Ardahan Belediye Meclisinin 08.05.2012 tarihli 2012 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

08.05.2012
Faruk KÖKSOY

Belediye BaşkanıT.C

ARDAHAN BELEDİYESİ Meclis Karar KâğıdıKarar Tarihi: 08.05.2012

Karar Numarası: 19

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Belediye Meclis Başkanı: Faruk KÖKSOY

İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ, Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ, Yusuf DEMİRCİ
KARARIN ÖZÜ: Kamulaştırma Kararlarının görüşülmesi


MECLİSİMİZCE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE:
İlimiz Merkez Karagöl Mahallesi 75.Yıl Caddesinden ayrılıp güneye doğru giden 7 m.lik imar yolunun bir kısmı açık bir kısmı ise kamulaştırma problemi nedeniyle açılamamıştır. Bu yol üzerinde bulunan binaların yol problemini çözebilmek, parsellere yol verebilmek amacıyla yolun kamulaştırılmasının yapılmasına;
Ardahan Belediye Meclisinin 08.05.2012 tarihli 2012 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

08.05.2012


Faruk KÖKSOY

Belediye BaşkanıT.C

ARDAHAN BELEDİYESİ Meclis Karar KâğıdıKarar Tarihi: 08.05.2012

Karar Numarası: 20

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Belediye Meclis Başkanı: Faruk KÖKSOY

İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ, Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ, Yusuf DEMİRCİ
KARARIN ÖZÜ: Kamulaştırma Kararlarının görüşülmesi


MECLİSİMİZCE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE:
İlimiz Merkez İnönü Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan Ada:323 Parsel: 8 de kayıtlı bulunan taşınmaz imar planında 10 m.lik yol olarak planlanmış taşınmazın sağında ve solunda yerleşim alanları bulunmakta ve halen bu taşınmaz yol olarak kullanmak suretiyle evlerine ulaşmaktadırlar. İmar planında yol olan bu taşınmazın yaklaşık 1300 m2 lik kısmı kamulaştırılmak suretiyle buradaki yol problemi çözülecek ve vatandaşların mağduriyeti giderileceğinden imar planın da yol olan kısmı kamulaştırılmasına;
Ardahan Belediye Meclisinin 08.05.2012 tarihli 2012 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

08.05.2012


Faruk KÖKSOY

Belediye BaşkanıT.C

ARDAHAN BELEDİYESİ Meclis Karar KâğıdıKarar Tarihi: 08.05.2012

Karar Numarası: 21

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Belediye Meclis Başkanı: Faruk KÖKSOY

İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ, Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ, Yusuf DEMİRCİ
KARARIN ÖZÜ: Vatandaşlara ait imar tadilatlarının görüşülmesi


MECLİSİMİZCE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE:

Ardahan Küçük Sanayi Sitesi adına Selahattin YILMAZ’ ın 07/05/2012 tarihinde Belediyemize vermiş olduğu dilekçesinde Sanayi Sitesine ait arsaların bağımsız hale getirilmesi ve imar tadilatında bağımsız adalar ve parseller için ifraz yaptırmak için Belediyemiz Meclisinden ifraz ücretlerinin alınmamasını talep etmektedir.

Daha önce alınan Meclis Kararında matbu tarifelerden ve imar mevzuatı gereğince alınan ifraz ve tevhit harcında Meslek Odaları ve Kooperatifler ( S.S. Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi, Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifi v.s.) muaf tutulmasına, ifraz ve tevhit harçlarının alınmamasına;
Ardahan Belediye Meclisinin 08.05.2012 tarihli 2012 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

08.05.2012


Faruk KÖKSOY

Belediye Başkanı


T.C

ARDAHAN BELEDİYESİ Meclis Karar KâğıdıKarar Tarihi: 08.05.2012

Karar Numarası: 22

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Belediye Meclis Başkanı: Faruk KÖKSOY

İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ, Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ, Yusuf DEMİRCİ
KARARIN ÖZÜ: Vatandaşlara ait imar tadilatlarının görüşülmesi


MECLİSİMİZCE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE:

İdris DENİZ’ in 24/04/2012 tarihli dilekçesinde İlimiz Kaptanpaşa Mahallesi Hal Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti kendine ait arsasının yanından geçen 5 mt. lik imar yolunun iptal edilmesi ve bedeli karşılığında tarafına satışını talep etmektedir.

Belediyemiz Meclisince yapılan görüşmeler neticesinde kurulacak komisyon marifetiyle değer tespiti yapılarak taleplinin talebi doğrultusunda şahsına satışına ve İmar planında 5 mt.lik yaya yolu olarak bırakılan alanın imar planı tadilatı yapılarak yapılaşma alanına çevrilerek imar planı tadilatı talepte bulunan İdris DENİZ tarafından hazırlanarak Meclise getirilmesi halinde bir sonraki Mecliste görüşülmesine;
Ardahan Belediye Meclisinin 08.05.2012 tarihli 2012 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

08.05.2012


Faruk KÖKSOY

Belediye Başkanı
T.C

ARDAHAN BELEDİYESİ Meclis Karar KâğıdıKarar Tarihi: 08.05.2012

Karar Numarası: 23

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Belediye Meclis Başkanı: Faruk KÖKSOY

İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ, Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ, Yusuf DEMİRCİ
KARARIN ÖZÜ: Gündeme alınacak hususların tespitinin görüşülmesi,


MECLİSİMİZCE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE:
Belediyemizin yasal müdürlükleri dışında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.04.2012 tarih ve 4348 sayılı yazısında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi 5.ve 6. fıkralarında idarelerin Mali Hizmetler Birimlerinde Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı çalıştırılabileceğinden Ardahan Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğün 30.04.2012 tarih ve 1709 sayılı yazısına istinaden ve Belediyemizde Mali Hizmetler Uzmanı ve Uzman Yardımcılığı kadroları boş bulunduğundan Belediyemize 2 uzman ve 1 uzman yardımcısı norm kadrosu ihdas edilmesi;
Ardahan Belediye Meclisinin 08.05.2012 tarihli 2012 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında Haşmet AYDEMİR’ in çekimser oy kullandığı görülerek oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

08.05.2012


Faruk KÖKSOY

Belediye BaşkanıT.C

ARDAHAN BELEDİYESİ Meclis Karar KâğıdıKarar Tarihi: 08.05.2012

Karar Numarası: 24

Belediye Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

Belediye Meclis Başkanı: Faruk KÖKSOY

İlhan ÖZGÜR, Turgay GÜZEL, Soner ÖZTÜRK, Recep ŞENEL, Gülseren ÇANKAYA, Tuncer YILDIZ, İstif HOŞ, Ensar GÜNAL, Turan YILDIZ, Yusuf DEMİRCİ
KARARIN ÖZÜ: Vatandaşlara ait imar tadilatlarının görüşülmesi


MECLİSİMİZCE YAPILAN GÖRÜŞME NETİCESİNDE:
Gökmen ÇAPAN’ın Belediyemiz Meclisine vermiş olduğu dilekçesinde İlimiz Sugöze Köyü mevkii yeni TOKİ ler alanı içerisinde bulunan, TOKİ tarafından satılan arsa ile ilgili olarak, talep edilen imar planı değişikliği hazırlanan tadilat planında emsalin 1.25’den 2.50’ye çıkartması yapılaşma yüksekliğinin21.50’den 27.50’ye çıkarması tadilat projesinde planlanan yeşil alanın nüfus projektörüne uymaması, jeolojik etüt raporlarının tadilat projesinde mevcut olmamasından dolayı talep edilen plan tadilatının;
Ardahan Belediye Meclisinin 08.05.2012 tarihli 2012 yılı Mayıs ayı meclis toplantısında 1 çekimser oy çokluğu ile red edilmiştir.

Turan YILDIZ Turgay GÜZEL

Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

KESİNLEŞMİŞTİR KESİNLEŞMEMİŞTİR

VALİLİK MAKAMINA SUNULMASINA

08.05.2012


Faruk KÖKSOY

Belediye Başkanı
Kataloq: user -> files
files -> Resmî Gazete Sayı : 27075 YÖnetmeliK
files -> Sığınak Yönetmeliği
files -> Önceden planlanmamış
files -> T. C. Ardahan belediyesi meclis karar kağidi tarihi : 01/07/2009 Karar numarası : 2009/8 Belediye Meclisini Belediye Başkanı Faruk KÖksoy’ un Başkanlığı altında
files -> T. C. Ardahan belediyesi meclis karar kağidi tarihi : 04/05/2011 Karar numarası : 2011/5 Belediye Meclisini Belediye Başkanı Faruk KÖksoy’ un Başkanlığı altında
files -> Sığınak Yönetmeliği
files -> Indobuildtech 2018
files -> Isi yalitim yönetmeliĞİ
files -> T. C. Ardahan belediyesi meclis karar kağidi tarihi : 04/11/2009 Karar numarası : 2009/12 Belediye Meclisini Meclis Başkanı Faruk KÖksoy’un Başkanlığı altında; Üyeler: Teşkil edenlerin Ensar GÜnal, İlhan ÖZGÜR, Recep Şenel
files -> “TÜRKİye güNÜ”

Yüklə 145,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə