Karpuzlu İlçe Milli Eğitim MüdürlüğüYüklə 1,52 Mb.
səhifə1/14
tarix22.01.2019
ölçüsü1,52 Mb.
#101655
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Nis


Karpuzlu İlçe Milli Eğitim MüdürlüğüKarpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Aralık-2015
“Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler”.

Mustafa Kemal ATATÜRK
KAYMAKAM SUNUŞ
Günümüzdeki hızlı değişim süreci örgütleri bütünüyle etkilemekte ve kurumlar ayakta kalabilmek için değişime uyum sağlamak zorunda kalmaktadırlar. Kurumsal yapılar değişime uyum sağlamada yeni stratejiler belirlemek durumundadırlar. Stratejisi olmayan veya stratejisini belirlemeyen kurumsal yapılar gelecek için kendilerinden emin olamayacaklardır. Çünkü kurumsal yapının geleceği önceden planlanmamış ve belirsizlik içinde kalmıştır. Bu durumda da başarısızlık doğal bir sonuç olacaktır. Stratejinin temeli hedef belirlemek olduğuna göre, stratejiye sahip olmayan bir örgüt, hedeflerini saptayamaz, bu belirleme için gerekli hesapları yapamaz ve böylece yeni girişimlere öncü gelişmelerden yoksun kalır.

Kamu İdarelerinin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri giderek önem kazanmaktadır. Stratejik planlama ile bulunduğumuz noktadan, ulaşmayı arzu ettiğimiz fotoğrafı görmeyi amaçlıyoruz. Yani “Muhtemel bir gelecek yerine istenilen bir gelecek”.

Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz de bu planda 2015–2019 arası amaç ve hedeflerini belirlemiş, bu amaç ve hedefler doğrultusunda bir yolculuğa hazırlanmıştır.

Bu yolculukta emeği geçenleri, emek verecekleri şimdiden kutluyorum.Burak ÇİMŞİR Karpuzlu Kaymakam V.


İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞ
21. yüzyılda dünyamız baş döndüren bir hızla değişim süreci yaşamaktadır. Değişimi doğru kavrayan, tasarımını doğru yapan birey ve kurumlar için bu durum bir fırsat haline gelecek ve değişimin öncüsü olarak bu dalgadan güçlenerek çıkabileceklerdir. Ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine temel oluşturan eğitimin en önemli hizmetlerden biri olduğu anlayışıyla hazırlanan stratejik planımızda belirlediğimiz, amaçlar ve hedefler doğrultusunda yürütülecek çalışmalar sunulmuştur.

Stratejik planlama, en geniş anlamıyla belirli hedeflere ulaşmak için kullanılacak olan araçların önceden düzenlenmesidir. İdarelerin stratejik plan yapma zorunluluğu 5018 sayılı Kamu Yönetimi Mali Kontrol Kanunu’nda yer almış, daha sonra çıkan özel yasalarla da tekrarlanmıştır. Stratejik planlama ile kamu kuruluşlarının, stratejik planlarını hazırlamaları ve gelecek dönemlerde kuruluş bütçelerini, kuruluşun temel görevleri ve hizmet anlayışı ile uyumlu olacak biçimde ve performans programlarına dayalı olarak oluşturmaları hedeflenmiştir. Planlamanın, yönetimi sistematik düşünmeye sevk ettiği, karar ve yürütme organları ile idarelerin bünyesinde görev yapan yetkililerle iletişimi güçlendirdiği; idarenin amaçlarının önceden belirlenmesini sağladığı ve yönetim harcamalarının daha koordineli şekilde yürütülmesine yardımcı olduğu bilinmektedir.

Stratejiyi, belli amaçlara ulaşmak için araçların kullanılma şekli olarak tanımlarsak Karpuzlu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün amaç ve hedefleri Türk Milli Eğitiminin amaç ve hedeflerine paralel olarak, Ülkemizin her alanda gelişmesi çabalarına öncülük edecek olan yeni nesiller yetiştirmektir. Bu şekilde Ulu Önder Atatürk’ün hedef olarak belirttiği çağdaş uygarlık seviyesine çıkma hedefi gerçekleştirilecektir

Cemal AĞIROL İlçe Milli Eğitim Müdürü V.

İÇİNDEKİLER

KAYMAKAM SUNUŞ……………………………………………………………………….. ı

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞ………….………………………….…………... ıı

İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………………

GRAFİKLER,ŞEKİLLER VE TABLOLAR DİZİNİ…………..…………….…………...

KISALTMALAR DİZİNİ………………………………………………………………

TANIMLAR…………………………………………………………………………………

GİRİŞ…………………………………………………………………………………………
BÖLÜM :1HAZIRLIK SÜRECİ

BÖLÜM : 2 DURUM ANALİZİ

2.1.Tarihi Gelişim……………………………………………………………………........

2.2.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi……………………………………………

2.3.Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler……………………………………………........

2.4. Paydaş Analizi ………………………………………………

2.5.Kurum İçi ve Dışı Analiz


BÖLÜM : 3 GELECEĞE YÖNELİM

3.1.Vizyon……………………………………………………………………………………

3.2.Misyon………………………………………………………………………………….

3.3.Temel Değerler…………………………………………………………………………3.4.Temalar,Amaçlar,Hedefler…………………………………………………………….

BÖLÜM : 4 MALİYETLENDİRME…………………………………………………….
BÖLÜM : 5 İZLEME VE DEĞERLENDİRME………………………………………

EKLER:


Grafikler,Şekiller Tablolar Dizini

GRAFİKLER,ŞEKİLLER ve TABLOLAR DİZİNİ


SAYFA NO

Grafik 1: İlkokullarda Devamsızlık Durumu

28

Grafik 2: Ortaokullarda Devamsızlık Durumu

29

Grafik 3: Genel liselerde Devamsızlık Durumu

29Grafik 4: Meslek Liselerinde Devamsızlık Durumu
Grafik 5: Ortaokul Başarı Durumu

30

Grafik 6: Genel Lise Başarı Durumu

30

Grafik 7: Meslek Liseleri Başarı Durumu
Grafik 8:2013-2014 Eğitim- Öğretim Yılı TEOG Ortalamaları-Türkçe

31

Grafik 9:2013-2014 Eğitim- Öğretim Yılı TEOG Ortalamaları-Matematik

31

Grafik 10:2013-2014 Eğitim- Öğretim Yılı TEOG Ortalamaları-Din.Kül.Ah.Blg.

32

Grafik 11:2013-2014 Eğitim- Öğretim Yılı TEOG Ortalamaları-Fen ve Teknoloji

32

Grafik 12:2013-2014 Eğitim- Öğretim Yılı TEOG Ortalamaları-İnk.Tar.Atatürk.

33

Grafik 13:2013-2014 Eğitim- Öğretim Yılı TEOG Ortalamaları-Yabancı Dil

33

Grafik 14:YGS İlçe Karşılaştırmaları-YGS-1(Genel Liseler)

34

Grafik 15: YGS İlçe Karşılaştırmaları-YGS-2(Genel Liseler)

35

Grafik 16: YGS İlçe Karşılaştırmaları-YGS-3(Genel Liseler)

35

Grafik 17: YGS İlçe Karşılaştırmaları-YGS-4(Genel Liseler)

36

Grafik 18: YGS İlçe Karşılaştırmaları-YGS-5(Genel Liseler)

36

Grafik 19: YGS İlçe Karşılaştırmaları-YGS-6(Genel Liseler)

37

Grafik 20:LYS İlçe karşılaştırmaları-MF-1(Genel Liseler)

37

Grafik 21: LYS İlçe karşılaştırmaları-MF-2(Genel Liseler)

38

Grafik 22: LYS İlçe karşılaştırmaları-MF-3(Genel Liseler)

38

Grafik 23: LYS İlçe karşılaştırmaları-MF-4(Genel Liseler)

39

Grafik 24: LYS İlçe karşılaştırmaları-TS-1(Genel Liseler)

39

Grafik 25: LYS İlçe karşılaştırmaları-TS-2(Genel Liseler)

40

Grafik 26: LYS İlçe karşılaştırmaları-TM-1(Genel Liseler)

40

Grafik 27: LYS İlçe karşılaştırmaları-TM-2(Genel Liseler)

41

Grafik 28: LYS İlçe karşılaştırmaları-TM-3(Genel Liseler)

41

Şekil 1 : Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Modeli

14

Şekil 2 : Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Örgütsel Yapı

26

Tablo 1 : İlçe Müdürlükleri Personel Durumu

27

Tablo 2 : Genel İdare, Teknik, Sağlık, Avukatlık ve Yardımcı Hiz. Snf.Per. Dur.

27

Tablo 3 : Öğrenci, Öğretmen, Okul ve Yönetici Sayıları

27

Tablo 4 : İlçemiz Y.Lisans,Doktora Belgesi ve Uzman Öğrt. İstatistik Bilgileri

28

Tablo 5 : Akademik Başarı Durumu

31

Tablo 6 : YGS ve LYS'ye Ait Bilgiler

34

Tablo 7: Okul Öncesi Eğitimde Okullaşma Oranları(Brüt)

42

Tablo 8 : İlkokul Okullaşma Oranları

42

Tablo 9 : Ortaokul Okullaşma Oranları

42

Tablo 10: Genel Ortaöğretim Okullaşma Oranları

42

Tablo 11: Mesleki ve Teknik Öğretimde Okullaşma Oranları
Tablo 16: Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları

43

Tablo 17: Bu Benim Eserim Proje Yarışmaları

44

Tablo 18: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gelir-Gider Durumu

44

Tablo 19: Okulların Türlerine Göre Dağılımı

45

Tablo 20: Yaygın Eğitim Kurumlarının Kurum - Öğrenci ve Öğretmen Durumu

45

Tablo 21: Taşımalı Eğitim İlkokula Ait Bilgiler

Taşımalı Eğitim Ortaokula Ait Bilgiler

Taşımalı Eğitim Ortaöğretime Ait Bilgiler


45

Tablo 22: Taşımalı Eğitim Ortaokula Ait Bilgiler

45

Tablo 23: Taşımalı Eğitim Ortaöğretime Ait Bilgiler

45

Tablo 24: Güçlü Yönler-Zayıf Yönler Temalar ilişkisi

56

Tablo 25: Fırsatlar-Tehditler Temalar ilişkisi

57

Tablo 26: Üst Politika Belgeleri

58

Tablo 27: Gelişim/Sorun Alanları

59

Tablo 28: Amaç-1,Hedef-1 Performans Hedef Tablosu

62-63-64

Tablo 29: Karpuzlu İlçesi Okulöncesi Okullaşma Oranları

65

Tablo 30: Karpuzlu İlçesi İlkokul,Ortaokul Okullaşma Oranları

65

Tablo 31: Karpuzlu İlçesi Ortaöğretim Okullaşma Oranları

65

Tablo 32: Amaç-1,Hedef-1 Tedbir,Sorumlu Birim,Koordinatör Birim Tablosu

67-68

Tablo 33: Amaç-2,Hedef-1 Performans Hedef Tablosu

70-71

Tablo 34: Amaç-2,Hedef-1 Tedbir,Sorumlu Birim,Koordinatör Birim Tablosu

72-73-74-75

Tablo 35: Amaç-2,Hedef-2 Performans Hedef Tablosu

75-76

Tablo 36: Amaç-2,Hedef-2 Tedbir,Sorumlu Birim,Koordinatör Birim Tablosu

77

Tablo 37: Amaç-2,Hedef-3 Performans Hedef Tablosu

78

Tablo 38: Amaç-2,Hedef-3 Tedbir,Sorumlu Birim,Koordinatör Birim Tablosu

79-80

Tablo 39: Amaç-3,Hedef-1 Performans Hedef Tablosu

80-81

Tablo 40: Amaç-3,Hedef-1 Tedbir,Sorumlu Birim,Koordinatör Birim Tablosu

82-83

Tablo 41: Amaç-3,Hedef-2 Performans Hedef Tablosu

84-85

Tablo 42: Amaç-3,Hedef-2 Tedbir,Sorumlu Birim,Koordinatör Birim Tablosu

86-87-88

Tablo 43: Amaç-3,Hedef-3 Performans Hedef Tablosu

88-89

Tablo 44: Amaç-3,Hedef-3 Tedbir,Sorumlu Birim,Koordinatör Birim Tablosu

90-91

Tablo 45: Amaç-3,Hedef-4 Performans Hedef Tablosu

91-92

Tablo 46: Amaç-3,Hedef-4 Tedbir,Sorumlu Birim,Koordinatör Birim Tablosu

92-93

Tablo 47: 2015-2019 Stratejik Planı Tahmini Bütçe Kaynağı Tablosu

93-94

Tablo 48: 2015-2019 Stratejik Planı Amaç-Hedef Tahmini Maliyet Tablosu

95

Tablo 49: 2015-2019 Stratejik Planı Tahmini Maliyet Tablosu

96

Tablo 50: İzleme Değerlendirme Süreci

98
KISALTMALAR DİZİNİ

AB Avrupa Birliği

ADÜ Adnan Menderes Üniversitesi

AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi başkanlığı

ARGE Araştırma Geliştirme

ASO Akşam Sanat Okulu

BT Bilişim Teknolojileri

BTR Bilişim Teknolojileri Rehber

CD Compact Disc

DYS Dokuman Yönetim sistemi

DynEd Dynamic Education – Dinamik eğitim

FATİH Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi

GZFT Güçlü ,Zayıf,Fırsat,Tehdit

İŞ-KUR Türkiye İş Kurumu

LED Light Emittion Diode

LYS Lisans Yerleştirme Sınavı

MEB Milli Eğitim Bakanlığı

MEBBİS Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri

MEM Milli Eğitim Müdürlüğü

ÖSYM Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi

PEST Politik,Ekonomik,Sosyal,Teknolojik

RG Resmi gazete

SMS Short Message Service-Kısa mesaj

SPKE Stratejik plan Koordinasyon Ekibi

SSK Sosyal Sigortalar Kurumu

STK Sivil Toplum Örgütü

T.C Türkiye Cumhuriyeti

TEFBİS Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi

TEOG Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş

TKY Toplam Kalite Yönetim

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

UMKE Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri

YGS Yükseköğretim Giriş Sınavı

WEB World Wide Web

TANIMLAR

Amaç: Stratejik planda yer alan ve kamu idaresinin ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir.
Dış paydaş: Hizmet üretim sürecinden etkilenen veya bu süreci etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlar.

Donatım: Donatma.Bir okul veya kurumu etkinlik göstermesi için gerekli araç ve gereçlerle donatma.

Durum Analizi:Stratejik planda kurumu örgütsel yapı,tarihi gelişim,mali,beşeri,fiziki vb.yönlerden inceleme.

Fizibilite:Yapılabilirlik. Bir fikrin yapılıp yapılmayacağı ile ilgili karar vermek için yapılan analizlerdir.

Fon: Belirli bir alanda gerçekleştirilecek faaliyet için ayrılmış para.

Hedef: Stratejik planda yer alan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.

Hibe :Bağışlamak,karşılıksız vermek.

İç Paydaş: hizmet üretim sürecinden etkilenen veya bu süreci etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlar.

Kurum Dışı Analiz: Stratejik planda kurumun var olduğu çevreyi politik,ekonomik,sosyal ve teknolojik başlıklarda değerlendirme.

Kurum İçi Analiz: Stratejik planda kurumu,mali,beşeri,fiziki vb.yönlerden inceleme.

Maarif Nezareti:Eğitim bakanlığı.

Maliyetlendirme: Ürün ve hizmetlerle ile ilgili, tahmini, süregelen ve gerçek maliyetlerin ortaya çıkarılması.

Matris: Sayıların, değişkenlerin veya parametrelerin oluşturduğu dikdörtgen biçiminde bir tablo.

Misyon: Bir kamu idaresinin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eden, idarenin varlık sebebini açıklayan temel bir bildirimdir.

Norm Kadro: Bir hizmeti eksiksiz, zamanında, beklenen kalitede yerine getirebilmek için doğru sayı ve özellikteki personel ihtiyacı.

Okullaşma: Aynı yaş itibari ile okul çağında olan aktif nüfusun okula kayıt olanlara yüzdesel oranıdır.

Örgün Öğretim: Belirli yaş grubundaki bireylere, belirlenmiş amaç ve programlara bağlı olarak okullarda, belirli sürelerde verilen düzenli eğitimdir.

Paydaş:Kurumun yaptığı işten veya ürettiği hizmetten etkilenen/etkileyen kişi/grup/kurum.

Performans Göstergesi: Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır

Performans Hedefi: Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.

Performans Programı: Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programdır.
Program Dönemi: Bütçesi hazırlanan yılı ifade eder.
Strateji: kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar

Bütünüdür.Fırsatları ve tehditleri görebilme, önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol.Stratejik Ortak: vizyona ulaşabilmek adına gönüllülük esasına dayalı işbirliği yaptığımız ortaklarımız.

Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.

Taşra Örgütü: Merkezi yönetimin, yürütmekle yükümlü olduğu hizmet ve görevleri yerine geti­rebilmek için "il", "ilçe" ve "bucak" biçiminde oluşturulmuş teşkilat.

Tedarikçi: Kuruma ürün ve hizmet sunan kişi, grup veya kurumlar.

Temel Ortak : Kanunla bağlı olduğumuz, hiçbir zaman ayrılamayacağımız işbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar.

Üst Yönetici: üst düzey kararların verildiği ve izlenecek politikanın saptandığı yerde görev yapan yöneticiler.

Vizyon: Bir kamu idaresinin ulaşmayı arzu ettiği geleceğinin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir.
Yaygın Eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş veya bu sistemin herhangi bir kademesinde bulunan ya da bu kademelerden ayrılmış olan kişilere ilgi ve ihtiyaç duydukları alanlarda yapılan eğitimlerdir.

Z-Kütüphane: Zenginleştirilmiş kütüphane. Okullarımızda internet hizmeti sunan, içerisinde temel eserleri barındıran kütüphane.
.

GİRİŞ

Milli Eğitim Bakanlığı Eylül 2013 tarihinde 2013/26 Sayılı Genelge ve Stratejik Plan Hazırlık Programı ile stratejik plan çalışmaları başlamıştır. İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğünce de, İlçe Milli Eğitim Personeli ve Okul/Kurumlarımızda görevli personele yönelik eğitimler düzenlenmiştir. Resmi yazılarla da, Okul ve Kurumlarımıza, 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlama konusunda bilgiler verilmiştir.İlçemiz stratejik planının hazırlanmasında, okul ve kurumlarımızda görevli personelden, stratejik plan hazırlama ekibi oluşturulmuştur. Oluşturulan ekipte yer alan personelin, 2014 Yılı Mart ayında, İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen stratejik plan hazırlama eğitime katılan personelden seçilmesine dikkat edilmiştir.


Stratejik Planlama sürecinde yapılacak faaliyetlerin etkili bir şekilde koordine edilip yürütülmesi için Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Stratejik Plan Üst Kurulu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile her okuldan/Kurumdan bir öğretmen veya idarecinin katılımıyla Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Ekibi oluşturulmuştur.

Durum Analizinin hazırlanmasında tarihsel gelişim, mevzuat analizi, faaliyet alanları, ürün ve hizmetler, kurum içi ve kurum dışı analizler, gelişim alanlarının belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır. GZFT Analizi için performans sonuçları ve algısal sonuçlar kullanılmıştır.Amaç ve hedeflerin hazırlanmasında tüm paydaşların asgari görüş ve önerileri dikkate alınmıştır.

Stratejik Plan Hazırlama Ekibinin koordinasyonlu bir şekilde çalışarak, planın oluşturulması sağlanmıştır.

Stratejik Plan Hazırlama Ekibinin, okul ve kurumlarda görevli personelden seçilmesiyle, okul ve kurumlarda hazırlanacak stratejik plan için bir ön çalışma olması hedeflenmiştir.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şeflerimiz bu konuyla ilgili eğitim süreçlerinden geçirilmişlerdir.

Gerek alınan eğitimler gerekse planımızın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde oluşturulma aşamasında hiçbir detay göz ardı edilmemiş, titiz bir çalışma meydana getirilmiştir.Böylelikle ortaya vizyonu geniş ve uygulanabilirliği objektif bir Stratejik Plan oluşturulması amacına ulaşılmıştır.

Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik plan çalışmaları, Devlet Planlama Teşkilatının Haziran 2006 tarihinde yayımladığı Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, MEB 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlama Programı, 2013/26 sayılı Genelge ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Taslağı esas alınarak yapılmıştır.

Stratejik planlama, kuruluşların; hedeflediklerini, hedefleri konusunda neler yaptığını ve yapılan çalışmaların neden yapıldığını ele alan bir çalışmadır.

Stratejik planın hazırlanması sürecinde, farklı görevlerden bir çok kişi bir araya gelerek, çalışmayı birlikte yürütmektedir.

Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik planlama hazırlığı dört aşamada tamamlanmıştır:
1.Planlama çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması

2. Organizasyonun oluşturulması

3. İhtiyaçların tespit edilmesi

4.Hazırlık programının yapılması


Stratejik Planlama’da, kurumdaki tüm personelin katılımı sağlanarak, kurum amirinin de desteği alınıp sonuca ulaşma amacı güdülmektedir. Paydaşların ihtiyaçları, beklentileri, kurumun misyonu, hedefleri ve performans ölçümünün belirlenmesinde önemi büyüktür.

Stratejik planlamayı kuruluş içinde belirli bir birimin ya da grubun işi değildir. Çünkü, stratejik planlamanın başarısı, o kuruluşun en üst yöneticisinden en alt kademedeki çalışanına kadar, tüm personelin sahiplenmesiyle mümkün olacaktır.

Kuruluş yönetiminin ana görevlerinden biri, plan yapmak ve kuruluşu bu plan doğrultusunda yönetmektir. Bu nedenle, üst yönetimin desteği ve yönlendirmesi, stratejik planlama için vazgeçilmez bir unsurdur. Üst yönetim, kurumsal sahiplenmeyi sağlamakla yükümlüdür.

Stratejik planlama, katılımcılar vasıtasıyla oluşturulması gereken bir çalışmadır. Kuruluşdaki en üst yöneticiden, en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların katılması gerekmektedir. Stratejik planlama sürecinde temel aktörlerin ve üstlenecekleri görevlerin belirlenmesi gerekir. Stratejik planlama sürecinde stratejik plan üst kurulu ve stratejik plan hazırlama ekibi yer alır. Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan stratejik plan ekipleri :
Stratejik plan çalışmalarını takip etmek ve ekiplerden alacakları bilgilerle çalışmaları yönlendirmek üzere, Stratejik Plan Üst Kurulları oluşturulur. Üst Kurul Üyeleri, çalışmaları yönlendirmek amacıyla. belirli aralıklarla toplanır.

Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürlerinden oluşmaktadır.

Stratejik planlama ekibinin başkanı, üst düzey yöneticiler arasından, üst yönetici tarafından seçilir. Ekip başkanı, ekibin oluşturulması, ekip çalışmalarını planlanması, ekip içindeki görevlendirmelerin yapılması ve ekip ile yönetim arasında eşgüdümün sağlanmasıyla görevlidir. Stratejik planın tüm aşamalarında önemli bir rolü olan stratejik plan hazırlama ekibinin, amaca uygun bir şekilde oluşturulması, çalışmaların başarısı açısından büyük önem taşımaktadır.

Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Ekibi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şef Personelinden oluşmaktadır.

Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik plan hazırlama sürecinde, stratejik planlama ekibi ile bu çalışmalara katkı sağlayacak diğer çalışanların stratejik planlama konusundaki eğitim ihtiyacı tespit edilmiştir. Durum analizinin oluşturulmasında ihtiyaç duyulacak istatistiki bilgilere nasıl ulaşılabileceği belirlenmiştir.Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hazırlık programı MEB Stratejik Plan Hazırlama Programına uygun olarak tamamlanmış olup stratejik plan modeli aşağıda gösterilmiştir.Şekil: 1
Durum Analizi Bölümü, tarihsel gelişim, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, faaliyet alanları ile ürün ve hizmetler, kurum içi ve dışı analiz, üst politika belgeleri ve gelişim alanları başlıklarından oluşmaktadır. Müdürlüğümüzce, T.C. Anayasası çerçevesinde yürütülen faaliyetlere ve sunduğunuz hizmetlere dayanak teşkil eden Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Yönergeler, Genelgeler ve Bakanlar Kurulu Kararlarına, Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, faaliyet alanları ile ürün ve hizmetler başlığında yer verilmiştir. Paydaş analizi, örgütsel yapı, beşeri kaynaklar, teknolojik düzey, mali kaynaklar analizi, istatistiki bilgiler, GZFT analizi ve PEST analizi, Kurum içi ve dışı analiz başlığında yer almıştır. Böylece, Kurumun, çeşitli yönlerden incelenmesi imkanı sağlanarak, durum analizi hazırlanmıştır.


K
URUMUN TARİHÇESİ VE YAPISI

Karpuzlu’nun 1992 yılında ilçe statüsüne kavuşmasından sonra Müdürlüğümüz de bu tarihten itibaren Karpuzlu Kaymakamlığı bünyesinde faaliyetlerine başlamıştır. Karpuzlu’nun ilçe statüsüne kavuşmuş olmasıyla birlikte Ahmet BACAKSIZ 04.07.1992 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevine başlamış ve 15.02.1995 tarihine kadar bu görevini sürdürmüştür. Ahmet BACAKSIZ’ın ardından 20.06.1996 tarihinde Duran TEKE İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanmış, bu görevini ise 15.10.2004 tarihine kadar sürdürmüştür. Duran TEKE’nin görevinden ayrılması ile birlikte Süleyman KARAKAYA 02.03.2005 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanmış; 11.08.2014 tarihinde İlçemizdeki görevinden ayrılmıştır. 29.12.2015 tarihinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Cemal AĞIROL görevlendirilmiştir ve halen görevine devam etmektedir.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak 21.12.1992 tarihinde Davut KÖSE göreve başlamış, bu görevini 28.01.2002 tarihine kadar sürdürmüştür. Davut KÖSE’nin görevinden ayrılması ile yerine 14.08.2002 tarihinde Yıldırım EŞİN, 02.05.2014 tarihinde Ümit KALE, 15.09.2014 tarihinde de Mustafa ANTEPLİOĞLU Şube Müdürü olarak atanmıştır. Şube Müdürü Yıldırım EŞİN, Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü görevine atanması nedeniyle 16.07.2014 tarihinde İlçemizdeki görevinden ayrılmıştır.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilk etapta, daha sonra yıkılan, Karpuzlu Ortaokulu binasında hizmet vermeye başlamıştır. Karpuzlu Hükümet Konağı’nın inşa edilmesiyle birlikte, Hükümet Konağı’nın ikinci katına taşınmış ve halen burada hizmet vermektedir.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Karpuzlu’nun eğitim-öğretim açısından gelişmesi, eğitim-öğretim düzeyinin yükselmesi amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. İşleyişteki tek sıkıntı personel yetersizliğidir.

Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yasal yetki, görev ve sorumlulukları başta T.C. Anayasası olmak 14/061973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 25/08/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmiştir.

Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tüm kamu kurumları bağlayan genel mevzuat hükümlerinin yanında aşağıda genel olarak değinilen yasa ve kanun hükmünde kararname ile görevlerini sürdürmektedir.


 • T.C. Anayasası

 • 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

 • 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname

 • 222 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu (Kabul No: 5.1.1961, RG: 12.01.1961 / 10705 ‐ Son Ek ve Değişiklikler: Kanun No: 12.11.2003/ 5002, RG:21.11.2003 /

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 • 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

 • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

 • 439 Sayılı Ek Ders Kanunu

 • 4306 Sayılı Zorunlu İlköğretim ve Eğitim Kanunu

 • MEB Personel Mevzuat Bülteni

 • Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği

 • Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği (22175 Sayılı RG Yayınlanan)

 • Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

 • 04.12.2012/202358 Sayı İl İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Teşkilatlanması 43 Nolu Genelge

 • İl Milli Eğitim Müdürlüğü İç Yönergesi

Müdürlüğümüz 18 Kasım 2012 tarih ve 28471 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği doğrultusunda iş ve işlemlerine devam etmektedir.

Müdürlüğümüzün faaliyet alanları ve bu alanlarda üretmiş olduğu hizmetler yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi sonuçlarına dayanılarak hazırlanmış ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Tablo: 1-Faaliyet Alanları


FAALİYET ALANI 6

NO

HİZMETLER

Fiziki ve Mali Destek

1

Sistem ve Bilgi Güvenliğinin Sağlanması

2

Ders Kitapları ile Eğitim Araç-Gereci Temin ve Dağıtımı

3

Taşınır Mal İşlemleri

4

Taşımalı Eğitim İhale ve Hak Ediş İşlemleri

5

Taşımalı Eğitim Yemek İhale ve Hak Ediş İşlemleri

6

Okul Kantin İşlemleri

7

Lojman ve Tesis Hizmetleri

8

Temizlik, Güvenlik, Isıtma, Aydınlatma ve Ulaştırma Hizmetleri

9

Satın Alma ve Tahakkuk Hizmetleri

10

Evrak Kabul,Yönlendirme Ve Dağıtım İşlemleri

11

Arşiv Hizmetleri

12

Döner Sermaye İşleri

13

Sivil Savunma İşlemleri

14

Enerji Yönetimi ile İlgili Çalışmalar

15

Bütçe İşlemleri (Ödenek Talepleri, Aktarımlar)

16

Temel Eğitim Kurumları Cari Ödemeleri
FAALİYET ALANI 7

NO

HİZMETLER

İnsan Kaynakları

1

Personel Maaş, Ücret ve Muhasebe İşlemleri

2

İŞ-KUR Toplum Yararına Çalışma Programı İşlemleri

3

Özlük İşlemleri

4

Personel Ödül İşlemleri

5

Hizmetiçi Eğitim İşlemleri

6

Personel Atama, Görevlendirme ve Yer Değiştirme İşlemleri

7

Aday Öğretmen/Memurların Adaylık Eğitim İşlemleri

8

Hukuk Hizmetleri

9

Personel Disiplin İşlemleriFAALİYET ALANI 8

NO

HİZMETLER

Bilgi ve Teknik Destek

1

MEBBİS ve e-Okul Modülleri Yönetimi

2

Bilgi İşlem ve Otomasyon İşleri

3

Telefon Santral Hizmetleri

4

Web Sayfaları Yönetimi

5

Sınav Hizmetleri
FAALİYET ALANI 9

NO

HİZMETLER

Yatırım Destek

1

Arsa Kamulaştırmaları

2

Eğitim Binalarının Büyük ve Küçük Onarımların Yaptırılması

3

Yeni Eğitim Bina ve Tesisleri ile Derslik Yaptırılması

4

Eğitim Kurumlarının Depreme Karşı Tahkikleri

5

Arsa veya Bina Tahsis ve Devir İşlemleri

6

Yapıların Projelendirilmesi

Paydaş, yani ilgili taraflar, bir kurumdan doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi, olumlu veya olumsuz etkilenen kişi, kurum veya gruplardır. Paydaş analizinde amaç, hazırlanan stratejik planı ve hizmetleri yararlanıcıların beklentileri doğrultusunda şekillendirmek, stratejik plan hazırlıklarında vatandaş odaklılığı sağlamak ve katılımcılık ile hesap verme sorumluluğunu tesis etmektir.

Stratejik planlamanın temel unsurlarından biri olan katılımcılığın sağlanabilmesi için kurumumuzun etkileşim içinde bulunduğu tarafların görüşleri dikkate alınarak stratejik planın sahiplenilmesine çalışılmıştır.

Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, faaliyetleriyle ilgili ürün ve hizmetlere ilişkin memnuniyetlerin saptanması konusunda, başta iç paydaşlar olmak üzere tüm kamu kurumları, işverenler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim ve yöneticilerinden oluşan dış paydaşların da stratejik planlama sürecine katılımını sağlamıştır.

Planlama sürecinde katılımcılığa önem veren kurumumuz tüm paydaşların görüş, talep, öneri ve desteklerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesini hedeflemiştir. Bunu gerçekleştirmeye yönelik olarak Stratejik Planlama Ekibi ve ilimizdeki okul ve kurum yöneticileri ile toplantılar düzenlenmiş ve katılımcıların paylaşımları sonucunda kurumumuzun paydaşlarla ilişki seviyesinin belirlenmesi ve önceliklerin tespit edilmesine çalışılmıştır. Paydaş toplantılarından sonra iç ve dış paydaşlara GZFT analizi uygulanmış, paydaşların önerileri değerlendirerek, yasaların ve maddi imkanların el verdiği ölçüde stratejik planlamaya bu görüşler dahil edilmiştir.

Son olarak Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşları, iç paydaşlar/dış paydaşlar temelinde ayrımlandırılmış ve iç /dış paydaşların temel ortak, stratejik ortak, çalışan, tedarikçi konumları belirtilmiştir. Bu paydaşlar, kuruma girdi sağlayan, ürün ve hizmet sunulan, iş birliği içinde olunan, faaliyetlerimizden etkilenen ve faaliyetlerimizi etkileyen kesimlerden oluşma noktasındaki önceliklerine göre sınıflandırılmıştır.

Paydaş analizinde şu aşamalar izlenmiştir: • Paydaşların tespiti • Paydaşların önceliklendirilmesi • Paydaşların değerlendirilmesi • Görüş ve önerilerin alınması

"Kurumumuzun faaliyet ve hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir? Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir? Kurumumuzun sunduğu hizmetlerden yararlananlar kimlerdir? Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerden etkilenenler ile faaliyet ve hizmetlerini etkileyenler kimlerdir?" sorularına cevap aranarak paydaş analizinin ilk aşamasında kurumumuzun paydaşlarının kimler olduğu tespit edilmiştir.

Paydaşların kurumla ilişkileri belirlenerek, iç paydaş / dış paydaş / yararlanıcı/temel ortak/stratejik ortak/çalışan/tedarikçi olarak sınıflandırılması yapılmıştır. Bu aşamada stratejik planlama ekibi kurumumuzun bütün paydaşlarını ayrıntılı olarak belirlemiş ayrıca bir paydaşta farklı özellik, beklenti ve öneme sahip alt gruplar mevcutsa paydaşlar bu alt gruplar bazında ele alınarak büyük çaplı bir paydaş listesi oluşturulmuştur.

Paydaş matrisinden yararlanılarak paydaşın kurumun faaliyetlerini etkileme gücü ile kurumun faaliyetlerinden etkilenme dereceleri göz önünde bulundurulmuş ve öncelik vereceğimiz paydaşlar belirlenerek paydaşların öncelendirilmesi yapılmıştır.PAYDAŞLARİÇ PAYDAŞ

DIŞ PAYDAŞ

YARARLANICI

TEMEK ORTAK

STRATEJİK ORTAK

TEDARİKÇİPaydaşın Kurum Faaliyetlerini Etkileme Derecesi

Paydaşın Taleplerine verilen Önem

SonuçNEDEN PAYDAŞ

‘’Tam 5, Çok 4, Orta 3, Az 2, Hiç 1’’

1,2,3 İzle

4,5 Bilgilendir1,2,3 Gözet

4,5 Birlikte Çalış

Yüklə 1,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə