Kars kafkas üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ ve atatürk üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ felsefe ve din biLİmleri BÖLÜMÜ/ anabiLİm dali ortak yüksek lisans programiYüklə 186,65 Kb.
səhifə1/2
tarix09.01.2019
ölçüsü186,65 Kb.
#94175
  1   2

KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


İSLAM FELSEFESİ BİLİM DALI

D.Kodu

1. YARIYIL

T

P

K

S

D. kodu

2. YARIYIL

T

P

K

S

FDB-501

Türk Düşünce Tarihi

3

0

3

S

FDB-502

Meslek Ahlakı

3

0

3

S

FDB-503

İlk Dönem İslam Filozofları

3

0

3

S

FDB-504

Mantık Felsefesi

3

0

3

S

FDB-505

Eğitim Felsefesi

3

0

3

S

FDB-506

Mantık Tarihi ve Problemleri

3

0

3

S

FDB-507

İslam Ahlak Teorileri

3

0

3

S

FDB-508

Ahlak Eğitimi

3

0

3

S

FDB-509

Türkiye’de Mantık Çalışmaları

3

0

3

S

FDB-510

Mantık Felsefesinin Temel Problemleri

3

0

3

S

FDB-511

Mantıkçı Pozitivizmin Temel Problemleri

3

0

3

S

FDB-512

İslam Felsefesinin Teşekkül ve Gelişimi

3

0

3

SFDB-514

Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi

3

0

3

SFDB-516

İslam Düşüncesinin Kaynakları

3

0

3

S


DİN FELSEFESİ BİLİM DALI


FDB-521

Dini Çoğulculuk

3

0

3

S

FDB-522

Din Bilim İlişkisi

3

0

3

S

FDB-523

Tanrı Tasavvurları

3

0

3

S

FDB-524

İnsan Hürriyeti ve Determinizm

3

0

3

S

FDB-525

Din Felsefesinin Temel Problemleri

3

0

3

S

FDB-526

17. ve 18. Yüzyıl Aydınlanma Felsefesi ve Rasyonel Din Anlayışı

3

0

3

S

FDB-527

Ruh ve Ölümsüzlük Düşüncesi

3

0

3

S

FDB-528

Din ve Ahlak Felsefesinin temel Problemlerine Giriş

3

0

3

S

FDB-529

Mantıkçı Pozitivizm ve Dini Bilgi Problemi

3

0

3

S

FDB-530

Teodise ve Kötülük

3

0

3

S

FDB-531

Felsefi Antropoloji

3

0

3

S

FDB-532

Felsefi Bir Problem Olarak Mucize

3

0

3

S


DİN SOSYOLOJİSİ BİLİM DALI


FDB-541

Din ve Toplumsal Değişme

3

0

3

S

FDB-542

Sosyoloji Tarihi

3

0

3

S

FDB-543

Sosyal Tabakalaşma

3

0

3

S

FDB-544

Din-Toplum ve Siyaset

3

0

3

S

FDB-545

Sosyolojiye Giriş

3

0

3

S

FDB-546

Dini hareketler Sosyolojisi

3

0

3

S

FDB-547

Sosyal Bilimlerde Araştırma Metodolojisi

3

0

3

S

FDB-548

Kurumlar Sosyolojisi

3

0

3

S

FDB-549

Modern Toplumlar ve Din

3

0

3

S

FDB-550

Sosyoloji Teorileri

3

0

3

S

FDB-581

Sosyal Bilimlerde Araştırma Metodolojisi

3

0

3

S

FDB-582

Din Sosyolojisinin Temel Problemleri

3

0

3

S

FDB-583

Sosyal Antrapoloji

3

0

3

S

FDB-584

Türk Toplum Yapısı

3

0

3

S


DİN PSİKOLOJİSİ BİLİM DALI3

0

3

FDB-551

Dini Gelişim Psikolojisi

3

0

3

S

FDB-552

Genel Psikoloji

3

0

3

S

FDB-553

Din Psikolojisine Giriş

3

0

3

S

FDB-554

Değer Psikolojisi

3

0

3

S

FDB-555

Dini Danışmanlık ve Rehberlik

3

0

3

S

FDB-556

Ölüm Psikolojisi ve Din

3

0

3

S

FDB-557

Stres ve Din

3

0

3

S

FDB-558

Sosyal Bilimlerde Yöntem

3

0

3

S

FDB-559

İbadet Psikolojisi

3

0

3

S

FDB-560

Kişilik ve Din

3

0

3

S


DİNLER TARİHİ BİLİM DALI3

0

3

FDB-561

Dinler Tarihinin Sahası ve Problemleri

3

0

3

S

FDB-562

Anadoludaki Dinler ve İnançlar

3

0

3

S

FDB-563

Dinler Tarihine Giriş

3

0

3

S

FDB-564

Geleneksel Türk Dini

3

0

3

S

FDB-565

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi

3

0

3

S

FDB-570

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi

3

0

3

S


DİN EĞİTİMİ BİLİM DALI


FDB-571

Din Eğitimi Biliminin Teorik Temelleri

3

0

3

S

FDB-572

Din Eğitiminde Program Geliştirme

3

0

3

S

FDB-573

Medrese Öncesi İslam Eğitim Tarihi

3

0

3

S

FDB-574

Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri

3

0

3

S

FDB-575

Örgün ve Yaygın Din Eğitimi

3

0

3

S

FDB-576

Medreselerde Eğitim

3

0

3

S

FDB-577

Din Bilimlerinde Araştırma Teknikleri

3

0

3

S

FDB-578

Din Eğitimi Bilimi Metodolojisi

3

0

3

S

FDB-579

Din Eğitimine Giriş

3

0

3

S


Açıklamalar ve Notlar

1-Her Bilim Dalındaki dersler seçmelidir.

2-Bilim Dalları arasında öğrencinin ders seçmesi mümkündür.

2- Her öğrenci en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar 1(bir) semineri başarıyla tamamlamalıdır.
KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL

SOB-700


UZMANLIK ALAN DERSİ

Alanın tanıtılması ve yurt ve dünyadaki öneminin açıklanması, öğrencinin aldığı dersler hakkında görüş alışverişinde bulunulması, ilgili bilim dalı etkinliklerinin ve ilgili literatürün tanıtılması, YÖK, ULAKBİM vb. yurtiçi veri tabanlarıyla yurtdışı (EBSCOhost, Digital Dissertations vb.) tez veritabanları hakkında bilgi vermek. Bilimsel etkinlikler (kongre, seminer, konferans vb.) hakkında bilgi verilmesi, dönemin değerlendirilmesi ve tez çalışması hakkında fikirlerin beyan edilmesi. Bilim ve etik hakkında bilgi verilmesi, bilimsel rapor hazırlamanın tanıtılması, bir bilimsel raporun giriş ve literatüründe dikkat edilmesi gerekli konular. İlgili bilim dalının sahip olduğu genel karakteristikler itibariyle metodolojisinin incelenmesi. Yurtdışında ve yurtiçinde yapılan bilimsel etkinliklerin incelenerek, bilim dalına katkısının tartışılması. Yürütülecek tez çalışmalarının bilimsel, etik ve akademik temellerinin oluşturulması. Alınan derslerin değerlendirilmesi ve varsa eksikliklerin tespiti. Genel değerlendirme.

FDB-521

DİNİ ÇOĞULCULUKDinî dışlayıcılık, İslâm’da dinî dışlayıcılık, Hıristiyanlıkta dinî dışlayıcılık. Dini Kapsayıcılık, Dinde çoğulculuk, Dinî çoğulculuk, Dinî çoğulculuğun imkânı, Dinî çoğulculuğun eleştirisi, Dinler arası diyalog. Dinler arası diyaloğun imkânı, Dinler arası diyalogun eleştirisi. Sosyal ve kültürel çoğulculuk, Küreselleşme-dinî çoğulculuk ilişkisi, Dinde çoğulculuk mu? Dinî çoğulculuk mu?

FDB-523


TANRI TASAVVURLARI

Genel olarak Tanrı tasavvurları, Monoteizm, Deizm, Panteizm, Panenteizm, Ateizm, Tanrı’nın varlığının delilleri. Tanrının sıfatları, Tanrı hakkında konuşmak, Teşbihi dil, Tenzihi dil, Temsili dil, Eskatolojik doğrulama, Tanrı ahlak ilişkisi.

FDB-525

DİN FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİDin Felsefesinin Temel Problemleri, Tanrının Varlığı İle İlgili Deliller (Genel bilgiler, Ontolojik Delil), Tanrının Varlığı İle İlgili Deliller (Kozmolojik Delil, Gaye ve Nizam Delili), Tanrının Varlığı İle İlgili Deliller (Dini Tecrübe Delili, Ahlak Delili). Tanrının Sıfatları, Kötülük Problemi, İnsan Hürriyeti ve Determinizm, Çeşitli Tanrı Tasavvurları (Deizm), Çeşitli Tanrı Tasavvurları (Panteizm), Çeşitli Tanrı Tasavvurları (Pan-enteizm). Çeşitli Tanrı Tasavvurları (Ateizm), Din ve Bilim, İslam ve Bilim, Din, Sanat ve Ahlak.

FDB-541


DİN VE TOPLUMSAL DEĞİŞME

Sosyal değişme konusunda literatür tanıtımı, Sosyal değişmeyle ilgili tanımlamalar, Sosyal değişme türleri, Sosyal değişme faktörleri, Çeşitli din tanımları, Sosyal değişme karşısında dinin olumlu rolü, Sosyal değişme karşısında dinin olumsuz rolü, Dinin sosyal değişmeye etkisi, Sosyal değişmenin dine etkisi, Dini gurupların yapısı, Dini gurupların sosyal değişim karşısındaki tutumları, Sekülerleşme ve din, Din ve birey, Din ve diğer sosyal kurumlar

FDB-543

SOSYAL TABAKALAŞMADersin Tanımı ve İçeriği ile İlgili Bilgilendirme, Sosyal Tabakalaşma Temel Kavramlar ve Sorunlar, Sosyal Tabakalaşmanın mesnetleri, Teorik Çerçeve: Klasik Teoriler (Marx, Weber, Pareto, Mosca), Teorik Çerçeve: Çağdaş Teoriler (Parsons, Mills, Dahrendorf, Wright), Siyasallaşma Süresinde Sınıflar Arası Mücadele. Yoksulluk, Yolsuzluk, Sınıf ve Kapitalizm, Sınıfdışı Gruplar ve Oluşumları, Genel Toplumsal Tabakalaşma Biçimleri, Cinsiyete Dayalı Eşitsizlikler, Dünya Sistemi ve Kapitalizm, Türkiye’de Tabakalaşma ve Sınıf Olgusu, Türkiye’de Siyasal Yapı ve Sınıf Mücadeleleri, Tabakalaşma ve Gelecekteki Toplum Yapılanması.

FDB-545


SOSYOLOJİYE GİRİŞ

Sosyolojinin Konusu, Özellikleri ve Amaçları, Sosyolojinin Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Sosyolojinin Doğuşu, Sosyolojinin Alt Dalları, Sosyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi, Sosyolojinin Kuramları, Sosyal Tabakalaşma, Sosyal Farklılaşma, Sosyal Bütünleşme, Sosyal Çözülme, Sosyal Değişme, Sosyal Kurumlar, Sosyal Yapı, Türk Toplum Yapısı.

FDB-549

MODERN TOPLUMLAR VE DİN

Bu dersin amacı öğrencileri aydınlanma öncesi Avrupa, Rönesans ve reform dönemlerinin önemi, aydınlanma öncesi Avrupa, Rönesans ve reform dönemlerinin önemi, sanayi devrimi ve Fransız devrimi kapsamında modernliğe geçiş, sanayi devrimi ve Fransız devrimi kapsamında modernliğe geçiş, batı modernliğinin düşünsel temelleri, modernleşme kavramı ve kuramları, modernlik eleştirileri, modernlik ve gelenek arasındaki ilişkiler, modernlik ve din arasındaki ilişkiler, batı dışı toplumlarda modernlik sorunları, modernliğe alternatif arayışlar, Jurgen Habermas ve tamamlanmamış bir proje olarak modernliğin sorunları hakkında bilgilendirmektir.

FDB-583


SOSYAL ANTROPOLOJİ

Dersin tanıtımı, dersin kapsamı ve işlenecek konuların genel özetinin verilmesi ve öğrencilerin antropoloji ile ilgili fikirlerinin alınması, Antropoloji disiplininin tanıtımı, genel akademik ilkeleri, tarihçesi ve diğer bilimlerle etkileşimi ve alt disiplinleri, Antropoloji ve kültür, kültürün ortaya çıkışı, kültürün tanımı, öğeleri, özellikleri ve kültürel süreçler, Antropolojinin araştırma yöntem ve teknikleri, Antropolojinin gelişimi ve temel antropolojik kuramlar, Ekonomik faaliyetler (Üretim, bölüşüm ve tüketim İlişkileri): Besin üretiminin kökeni ve yayılımı, avcı-toplayıcı ve tarımcı, hayvancı toplumların toplumsal, ekonomik özellikleri; tüketim, dağıtım ve mübadele, Antropolojik açıdan evlilik ve aile: Evlilik ve aile biçimleri; bir dayanışma, ekonomi ve kültür birimi olarak aile, evlilik yoluyla oluşan toplumsal ağlar ve mübadele ilişkileri, Antropolojik açıdan evlilik ve aile: bir dayanışma, ekonomi ve kültür birimi olarak aile, evlilik yoluyla oluşan toplumsal ağlar ve mübadele ilişkileri, Toplumsal cinsiyet: Toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet tabakalaşması, Dil, Kültür, İletişim: Dil ve iletişim tanımları, insanda konuşmanın kökeni ve biyolojisi, dil ve kültür ilişkisi, Antropolojik açıdan din ve kutsal kavramları; inanç sistemlerinin çeşitliliği ve temel inanç sistemleri; toplumsal yaşamda din ve kutsal kavramlarının yeri ve işlevi, Antropolojik açıdan din ve kutsal kavramları: tabular, kültler ve dinsel simgeler; mitoloji ve mitoslar

FDB-801

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TENİKLERİBilimin Tanımı Amacı, Araştırma Yöntemlerinin Kullanılması ve Araştırma Teknikleri Hakkında Bilgilenme, Modern Bilimin Doğuşu, Modern Bilimin Kültür Alanları, Modern Fizik ve Evren Teorisi, Bilimsel Araştırma Modelleri, Sosyal Bilimlerin Gelişmesi, Sosyal Bilimlerin Özellikleri, Sosyal Bilimler Alanında Yapılan Örnek Çalışmaların İncelenmesi, Sosyal Bilimlerle İlgili Araştırma Temel Kaynaklara Hakim Olma. Bilim ve Değerler Sistemi, Sosyal Bilimlerde Teorik Çalışma Tekniği Hakkında Bilgi Elde Etme, Sosyal Bilimler Alanındaki Tarihsel Dönemlerin İncelenmesi.

FDB-561


DİNLER TARİHİNİN SAHASI VE PROBLEMLERİ

Dinin ve Dinler Tarihinin Tarifleri, Dinler Tarihinin Konusu, Dinler Tarihi Biliminin Ortaya Çıkışı, Yabancı Dinleri Anlama, Dinlerin İşbirliğinin Rehberi Olarak Dinler Tarihi, Dinler Tarihinin Batılı Öncüleri, Dinin Kaynağı Hakkındaki Görüşler. Dinlerin Tasnifi, Dinler Tarihinin Diğer Din Bilimleriyle İlişkisi, Dinlerin Sınıflandırılması, Türkiye’deki Dinler Tarihi Çalışmaları, Dinler Tarihinin Temel Kavramları, Dinler Tarihinde Araştırma ve Genel Sorunlar, Dinler Tarihine Çağdaş Yaklaşım Yöntemleri.

FDB-563

DİNLER TARİHİNE GİRİŞDinin ana objesi, Din kavramı, Kutsalın özellikleri, Dinin anlamı ve sosyal fonksiyonu, Kutsal Tabiat ve Kültsel Nesneler. Dinlerde çeşitli simge, rumuz ve semboller, Kutsalın morfolojisi, Kutsal Sayılar, yazılar ve sözler, Kutsal zaman ve kutsal mekânlar. Mitlerin morfolojisi ve işlevleri, Dinlerin tasavvur merkezleri, Dinin tecrübe dünyası, Dinlerin sınıflandırılması, Dinlerde kutsal davranışlar ve ibadetler, Din-büyü ilişkisi, Dinlerde Hidayet ve kurtuluş, Dinlerin Tarihinin Din Bilimleri Arasındaki yeri ve önemi.

FDB-551


DİNİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

Dini Gelişim Teorilerine Giriş, Genetik Teori, Piaget ve Bilişsel Gelişin Teorisi, Baldwin ve Harms Teorisi, Elkind Teorisi, Goldman ve Dini Düşünce Gelişimi Teorisi, Ahlak Gelişimi Teorileri, Freud ve Psikanaliz Teorisi. Erikson ve Psikososyal-Dinî Gelişim Teorisi, Jung ve Bireyleşme Teorisi, Kirkpatrick ve Duygusal İlişki Bağlanma Teorisi, Ömür Boyu Dini Gelişim Teorileri, Bütünsel Yaklaşımlar, İslami Perspektif Tasavvufi yaklaşım.

FDB-551

DİN PSİKOLOJİSİNE GİRİŞDin psikolojisinin tanımı, konusu, amacı ve diğer disiplinlerle ilişkisi, Avrupa ve Amerika’da din psikolojisi Çalışmaları, Türkiye’de din psikolojisi çalışmaları, Din ve Dindarlığı Tanımlama Girişimleri, Tanımı, Boyutları ve Dindarlığı Ölçme Girişimleri. Dini Hayatın Boyutları, Din Psikolojisinde yöntem, Dindarlığı ölçme girişimleri, Türkiye’de kullanılan dindarlık ölçekleri, Ölçek uyarlama çalışmaları, Dini Hayatın Temel Unsurları, İnanç ve İman, İbadet psikolojisi, Dini tutumlar, Tasavvufi Yaşantı ve Mistisizm.

FDB-555


DİNİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Tanımı, amacı ve temel ilgi alanları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın Tarihçesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın İlkeleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta Farklı Yaklaşımlar. Bireyi Tanıma Teknikleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlıkta Uygulama Alanları, Dini Danışmanlık ve Rehberlik, Dini Danışmanlık ve Rehberlikte Farklı Yaklaşımlar, Dini Danışmanlık ve Rehberlik İlkeleri. Pastoral Psikolojinin Doğuşu ve Gelişimi, Pastoral Psikolojide Çalışma Alanları ve Yakın Disiplinler, Din Psikolojisi ve Pastoral Psikoloji, Din Psikolojisi ve Pastoral Psikoloji, Dini Gelişim Psikolojisi ve Pastoral Psikoloji.

FDB-557

STRES VE DİNStres nedir? Stres kavramının tarihsel gelişimi, Stresle ilgili modeller, Stres kaynakları, Stresin birey üzerindeki etkileri, Stres ve kaygı, Stres ve depresyon. Stres ve tükenmişlik, Stresle başa çıkma, Din ve dindarlığın tanımı, Dindarlığın boyutları ve dindarlık tipolojileri, Din - sağlık ilişkisi, İnanç – ibadet ve stres ilişkisi, Dini duygu- içsel dini motivasyon ve stres ilişkisi, Dindarlık ve stres ilişkisi.

FDB-501


TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ

Türk Düşünce Tarihinin tanımı ve alanı, Türk Düşünce Tarihinin kaynakları, Destanlar ve Yazıtlar, Yazıtlarda Yer Alan Bazı Konular, Bilgelik, İnsan Anlayışı. Töre, Ahlak, Devlet anlayışı. Ortaçağ, Bilim ve Düşüncesinde Türklerin Yeri. Türk Düşüncesinde Ahlak ve Dünya Görüşü, Türk Düşünce Tarihindeki Bazı Düşünürler, Maturidî’nin insan ve ahlak anlayışı, Yusuf Has Hacip ve Kutadgubilig adlı eseri, Ahi Evren ve İnsan Anlayışı -Yunus Emre’nin İnsan ve din anlayışı, Mevlana ve insan anlayışı, Hoca Ahmet Yesevi ve İnsan anlayışı.

FDB-503

İLK DÖNEM İSLAM FİLOZOFLARIİslam Filozofları, Araştırma Alanı, İslam felsefesi, İlk İslam filozofu Kindi, İslam doğacılığı ve Razi, İslam Meşşailiği ve Farabi, İbn Sina. Gazali, İbn Rüşd, İhvan-ı Safa, İbn Miskeveyh, İşrak felsefesi ve Sühreverdi, İbn Arabi, İslam filozofların Batı felsefesine etkisi.

FDB-505


EĞİTİM FELSEFESİ

Eğitim Felsefesinde temel kavramlar, Felsefe, Eğitim, Öğretim, Eğitim felsefesi, Eğitim Felsefesinin Tarihi Süreci, Eğitimle İlişkili Olarak Felsefenin Alanları. Ontoloji (varlık sorunu), Epistemoloji (bilgi sorunu), Aksiyoloji (değer felsefesi), Mantık, Eğitim ve Felsefe İlişkisi, Başlıca felsefi akımların eğitim programları üzerindeki etkileri: İdealizm ve Eğitim, Realizm ve Eğitim, Natüralizm ve Eğitim, Pragmatizm ve Eğitim, Diyalektik Materyalizm ve Eğitim. Türk Eğitim Felsefesi, İslamiyet ten Önceki Türk Toplumlarında Eğitim ve Felsefesi. İslamiyet ten Sonraki Türk Toplumlarında Eğitim ve Felsefesi, Selçuklularda ve Osmanlılarda Eğitim ve Felsefesi, Cumhuriyet Döneminde Eğitim ve Felsefesi.

FDB-507

İSLAM AHLAK TEORİLERİAhlak ilminin alanı ve kaynakları, Ahlakın kısımları, İslam ahlakının kaynakları, İlk İslam ahlak düşünürleri, Razi ve Tıbbu’r-Ruhani adlı eseri. Yahya b. Adi. İbn Miskeveyh, Gazzali, Nasıruddin Tusi, Celaleddin Devvani, İslam düşünürlerinin önemli ahlak eserleri, İslam ahlakı ve mutluluk anlayışları, İslam ahlakı ve ödev ahlakı, İslam ahlak teorilerinin değerlendirilmesi.

FDB-527


RUH VE ÖLÜMSÜZLÜK DÜŞÜNCESİ

Ölümsüzlük problemine genel bir bakış, Ruhun ölümsüzlüğü, Ruh öğretisinin tarihçesi ve belli başlı insan anlayışları, Ruh-beden ilişkisi, Epifenomenalizm, Kimlik problemi, Tenasüh, Diriliş. Aynı bedenle diriliş, Aslî parçaya bağlı diriliş, Benzer bedenle diriliş, Gölge varlık, Ölümsüzlük ve Tanrı, Ölümsüzlük ve gaye.

FDB-529

MANTIKÇI POZİTİVİZM VE DİNİ BİLGİ PROBLEMİMantıkçı pozitivizm ve din, Kavramsal analiz ve din, Dini inancı tanımlama, Bilişsellik problemi, Sol kanadın cevapları, Hare ve Hume, J.J.G.Smart’ın din analizi, McPherson’ın din anlayışı, Sağ kanadın cevapları, Basil Mitchell’in cevabı. John Hick’in cevabı, I.M.Crombie’nin cevabı, Dini bilgi sorunu, Tarihsel dini iddialar.

FDB-509


TÜRKİYE’DE MANTIK ÇALIŞMALARI

Mantığın Tanımı, Mantığın Tarihçesi, İlkçağda Mantık, Ortaçağda Mantık, Modern Dünyada Mantık, Avrupada Mantık, İslam Mantık Tarihi, Farabi’nin Mantık Anlayışı, Gelenbevi’nin Mantık Anlayışı, İbn-i Sina’nın Mantık Anlayışı, İslam Kültüründe Mantık Çalışmaları. Mantık Çalışmalarına Karşı Fikirler, Türkiye’de Mantık Tarihi, Türkiye’de Mantık Çalışmaları.

FDB-511

MANTIKÇI POZİTİVİZMİN TEMEL PROBLEMLERİMantıkçı Pozitivizm Nedir? Mantıkçı Pozitivizmin Temel Problemleri, Dil Problemi, Din Problemi, Ahlak Problemi, Mantıkçı Pozitivizm ve Metafizik, Doğrulanabilirlik, Yanlışlanabilirlik, Eskatolojik Doğrulama, Mantıkçı Pozitivizm ve Wittgenstein, Wittgensteinin dil oyunları. Mantık ve Din dili, Mantıkçı Pozitivizm ve Din, Genel Değerlendirme.

FDB-531


FELSEFİ ANTROPOLOJİ

Bilen bir varlık olarak insan, Yapıp-eden ve kıymetleri duyan bir varlık olarak insan, havır takınan, Önceden gören ve önceden tayin eden bir varlık olarak insan, İsteyen ve hür bir varlık olarak insan, Tarihi bir varlık olarak insan, İdeleştiren bir varlık olarak insan. Seven bir varlık olarak insan, Çalışan bir varlık olarak insan, Eğiten ve eğitilebilen bir varlık olarak insan, Devlet kuran bir varlık olarak insan, İnanan bir varlık olarak insan, Sanatın Yaratıcısı olarak insan, Konuşan bir varlık olarak insan, Biopsişik bir varlık olarak insan.

FDB-559

İBADET PSİKOLOJİSİİbadetin tanımı, İbadet ve psikoloji kavramları arasındaki ilişki, İbadete duyulan ihtiyaç, İbadette şekil ve mâna, İbadetlerde sembolik anlatım, İbadet ve kişilik, İbadetin psiko-sosyal etkileri. İbadetle ilahi şuurda yaşamak, İbadetle gerçek hürriyeti yaşamak, İbadetle güzel ahlaklılık, İbadetle ruh ve beden sağlığını korumak, İbadetle zaman ve mekan şuuru. Dua; dua esnasında yaşanan psikolojik süreçler, dua güdüleri, duanın psikolojik etkileri, Tevbe, tevbenin psikolojik yorumu.

FDB-565


KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ

Karşılaştırmalı Dinler Tarihinin Tanımı, Karşılaştırmalı Dinler Tarihinin Yeri Ve Önemi, Dinlerde Tanrı İnancı, Dinlerde Peygamber İnancı, Dinlerde Ahiret İnancı, Dinlerde Melek İnancı. Dinlerde Cennet ve Cehennem, Dinlerde Kurban, Dinlerde İbadet ve Mabed, Dinlerde Yaratılış Anlayışı, Dinlerde Kurtuluş Anlayışı, Dinlerde Kıble Anlayışı, Dinlerde Kutsal Yer Ve Zaman Anlayışı, Din Mensupları Arasında Diyalog Ve Hoşgörü Anlayışının Temelleri.

FDB-571

DİN EĞİTİMİ BİLİMİNİN TEORİK TEMELLERİDin Eğitimi Bilimi, Din Eğitimi Biliminin Amacı, Önemi, Görevleri, Din Eğitiminin Bireysel-İnsani Temelleri, Din Eğitiminin Psikolojik Temelleri, Din Eğitiminin Toplumsal Temelleri. Din Eğitiminin Kültürel Temelleri, Din Eğitiminin Tarihi Temelleri, Din Eğitiminin Evrensel Temelleri, Din Eğitiminin Felsefi Temelleri, Din Eğitiminin Hukuki Temelleri, Laiklik ve Din. Laiklik ve Din Eğitimi-I, Laiklik ve Din Eğitimi-II, Genel Değerlendirme.

FDB-573


MEDRESE ÖNCESİ İSLAM EĞİTİM TARİHİ

İslam’dan Önceki Dönemde Eğitim ve Öğretim, İslam’dan Önceki Dönemde Eğitim Kurumları, İslamiyet’te Bilgi ve Eğitimin Önemi, Hz. Muhammed ve Eğitim, Hz. Muhammed’in Eğitimci Yönü, Hz. Muhammed’in Uyguladığı Başlıca Öğretim İlke ve Yöntemleri. Hz. Muhammed’in Mekke Dönemindeki Eğitim Uygulamaları-I. Hz. Muhammed’in Medine Dönemindeki Eğitim Uygulamaları-II. Mescid-i Nebevi, Klasik Eğitim Yer ve Kurumları: Ev, Mescit, Küttâb. Edebiyat Salonları, Çöl, Kitapçı Dükkânları, Kütüphaneler, Emeviler Dönemi Eğitim Uygulamaları, Abbasiler Dönemi Eğitim Hareketleri, Genel Değerlendirme.

FDB-575

ÖRGÜN VE YAYGIN DİN EĞİTİMİÖrgün ve Yaygın Din Eğitimi, Türkiye’de Örgün Din Eğitimi Alanları, Okullarda Din Eğitimi, Din Derslerinin Tarihi, Laiklik ve Din Dersleri, Mesleki Din Eğitimi Faaliyetleri. Türkiye’de Yaygın Din Eğitimi Alanları, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Fonksiyonları, Yaygın Din Eğitimi ve Camiler, Kur’an Kursları ve Yaz Kur’an Kurslarında Din Eğitimi. Ailede Din Eğitimi, Dini Cemaatlerin Yaygın Din Eğitimi Faaliyetleri, Basın-Yayında Din Eğitimi Faaliyetleri, Genel değerlendirme.

FDB-577


DİN BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Dersin Amacı, İçeriği, Kaynaklar ve İşlenişin Tanıtımı, Bilim, Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Yöntem Nedir? Bilimsel Bilgiye Erişim - Bilgi Kaynakları - Kütüphane Ve Online Veri Tabanları Temel Bilimsel Araştırma Yaklaşımları. Nitel ve Nicel Yaklaşımların Temel Özellikleri ve Farklılıkları, Araştırma Yöntemleri - Nicel - Nitel – Karma, Araştırma Problemi Nedir, Nasıl Belirlenir? - Problem - Araştırma Sorusu – Hipotez. Veri Toplama Araçları - Anket - Gözlem - Görüşme – Doküman. Araştırmalarda Örnekleme - Evren-Örneklem - Nitel ve Nicel Örnekleme Teknikleri. Veri Analizi - Betimsel İstatistik -Kestirimsel İstatistik- Nitel Veri Analizi. Bilimsel Araştırmalarda Geçerlik ve Güvenirlik. Akademik Yazım - APA Nedir? -Literatür Organizasyonu-Akademik Metin Organizasyonu. Bilimsel Etik ve Araştırma Etiği - Kaynak Göstermenin Önemi ve Anlamı - İntihal (Aşırmacılık), Genel Değerlendirme.

FDB-579

DİN EĞİTİMİNE GİRİŞDin Eğitimi Dersine Giriş, Temel Kavramlar: Din, Eğitim, Bilim, Din Eğitimi, Din Eğitimi Bilimi, Din Eğitiminin Bilimselleşme Süreci, Din Eğitimi Biliminin Bilimler Arasındaki Konumu. Din Eğitiminin Temelleri ve Hedefleri, Din Eğitimi Biliminin Dili, Din Eğitimi Biliminin Temel Özellikleri. Din Eğitiminde Program Modelleri, Din Eğitiminin Türkiye’deki Gelişimi-I. Din Eğitiminin Türkiye’deki Gelişimi-II. Din Eğitiminde Yaklaşımlar. Dünyada Din Öğretimi Uygulamaları, Genel Değerlendirme.

II. YARIYIL
Yüklə 186,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə