Kaynak GöstermekYüklə 30,26 Kb.
tarix27.05.2018
ölçüsü30,26 Kb.
#51842

Kaynak Göstermek

Basılı veya basılı olmayan ve elektronik olarak yayımlanan tüm akademik çalışmalar (kitap, makale, tez vd.) ile hazırlanan ödev ve raporlarda kullanılan kaynaklar, bibliyografya tekniklerine uygun olarak atıf yapılmalıdır. Akademik çalışmalarda kullanılan veya yararlanılan fikir, metod, veri veya uygulama gibi alıntıların kaynaklarının gösterilmesi zorunluluktur.  Bu zorunluluk bizleri etiğe aykırı davranıştan koruyacağı gibi kullandığımız kaynağın yazar(lar)ının onurlandırılması veya sorumlu tutulması bakımından da önemlidir. Ayrıca kullandığımız kaynaklara erişmek isteyen diğer araştırıcılar için bu kaynakların tam ve doğru olarak gösterilmesi yararlı olacaktır. Bilim dallarının kendi özelliklerine göre tercih ettikleri bibliyografya teknik ve yöntemleri farklı olabilir. En yaygın olarak kullanılanlar MLA, APA ve Chicago Manual of Style yöntemleridir. Chicago’nun diğerlerinden farklı olarak iki tür yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan yazar-tarih (author-date) yöntemi olarak adlandırılanı, MLA ve APA yöntemine benzemekte ve kaynağın yazarını ve basım tarihini dipnotta değil metinde parantez içine alarak kısaca göstermeye dayanmaktadır. Bu yöntemin bibliyografya kısmında da yazar adından hemen sonra kaynağın basım tarihine yer verilerek metin içinde kullanılan kaynağın kolayca bulunması amaçlanır. Chicago’nun, Not-Kaynakça veya İnsan Bilimleri (Notes-Bibliography or Humanities) olarak adlandırılan yönteminde bir kaynağa atıf yapmak gerektiğinde metin bütünlüğü bozulmadan numara verilerek dipnota gönderilmekte ve dipnot kısmında kullanılan kaynağın bibliyografik bilgileri gösterilmektedir. Ayrıca bu kaynak hakkında istenirse başka bilgiler verilebilmekte, yorum yapılabilmekte ve yine dipnotlarda metin bütünlüğünü bozabilecek fakat mutlaka işaret edilmesi gereken konular yer alabilmektedir. Sosyal bilimlerde, özellikle antropoloji, tarih, sanat ve edebiyat gibi alanlarda Not-Kaynakça yöntemi tercih edilmektedir. Bibliyografya yöntemleri, çalışılan konuya ve bilim alanına göre değişiklik gösterebilir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, hazırlayacakları ödevlerinde ve tezlerinde Chicago Manual of Style kaynakça yöntemini kullanacaklardır.

Aşağıda Chicago Manual Style Notes-Bibliography yöntemine göre hazırlanmış dipnot ve kaynakça örnekleri bulabilirsiniz. Başka örnekler içinhttp://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html sitesini ziyaret edebilirsiniz. Daha ayrıntılı örnekler ve bu konudaki diğer bilgiler için öncelikli olarak B.Ü. Kütüphanesi Referans Bölümü’nde son çıkan her sayısı satın alınan “The Chicago Manual of Style” adlı esere bakılabilir ( Call # Z253 .U69 2003 veya Z253 .C57 2006  CD-ROM).

ÖRNEKLER: (“D” harfi dipnot örneği; “K” harfi kaynakça örneği içindir. Dergi makalelerinin ve bazı çok yazarlı kitaplarda bölümlerin sonlarında yer alan sonnot, biçim bakımından dipnottan farklı değildir.)

Tek yazarlı  kitap :

D: Ad Soyad, Eser adı (Eserin basıldığı yer/şehir: Yayımlayan kuruluş, Yayım yılı), sayfa numarası.

D: Erol Köroğlu, Türk edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı, 1914-1918 : propagandadan milli kimlik inşasına (İstanbul: İletişim Yayınları, 2004), 35.

K:  Soyad, Ad. Eser adı. Eserin basıldığı yer/şehir: Yayımlayan kuruluş, Yayım yılı.

K: Köroğlu, Erol. Türk edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı, 1914-1918 : propagandadan milli kimlik inşasına. İstanbul: İletişim Yayınları, 2004. 

 

İki Yazarlı Kitap : 

D: İnci Enginün ve Zeynep KermanBütün Eserleri/Ahmet Haşim (İstanbul: Dergah Yayınları,1991), 25-28.

K: Enginün, İnci, ve Zeynep Kerman. Bütün Eserleri/Ahmet Haşim. İstanbul: Dergah Yayınları, 1991.  Üç Yazarlı Kitap :

D: İrfan Dağdelen, Hüseyin Türkmen, ve Nergis Ulu, Türk Kütüphaneciliğinden İzdişümler: Nail Bayraktara Armağan (İstanbul : Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı - Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 2005 ).

K: Dağdelen, İrfan, Hüseyin Türkmen, ve Nergis Ulu. Türk Kütüphaneciliğinden İzdişümler: Nail Bayraktara Armağan. İstanbul : Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 2005. 

Dört ve Daha Fazla Yazarlı  Kitap:

D: Günay Kut vd., Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Astroloji Matematik Yazmaları Kataloğu : Kandilli Rasathanesi el yazmaları (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2007), 104.

K:  Kut, Günay, Hatice Aynur, Cumhure Üçer, ve Fatma Büyükkarcı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Astroloji Matematik Yazmaları Kataloğu : Kandilli Rasathanesi el yazmaları. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2007. 

Yazarla Birlikte Yayıma Hazırlayanı Olan Kitap:

D:  Ahmet Mithat, Ahbar-ı Âsara Tamim- Enzar :(1307-1890) Edebi Eserlere Genel Bir Bakış, haz., Nüket Esen (İstanbul: İletişim Yayınevi, 2003). 46.

K: Ahmet Mithat. Ahbar-ı Âsara Tamim-i Enzar :(1307-1890) Edebi Eserlere Genel Bir Bakış. Haz., Nüket Esen. İstanbul: İletişim Yayınevi, 2003. (Yazarın soyadı mevcutsa önce yazılır.) 

Yazarla Birlikte Çevireni Olan Kitap:

D: Norman Hampson, Aydınlanma Çağı, çev., Jale Parla (İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları, 1991), 150.

K: Hampson, Norman. Aydınlanma Çağı. Çev., Jale Parla. İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları, 1991.

Yazar veya hazırlayan belli değilse eser adından önce hazırlayanın veya çevirenin adı dipnot veya kaynakça düzenine göre yazılarak, ardından haz.,/Haz., veya çev.,/Çev. yazılır.

Örnek:  D: Özdemir Nutku, çev., Romeo ve Juliet (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984), 25.

K: Nutku, Özdemir, Çev. Romeo ve Juliet. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984.   Kitaptan Bir Bölüm:

D: Halid Ziya Uşaklıgil, “Bölüm 22,” Aşk-ı Memnu, 8. bs., haz., Muharrem Kaya ve Rahim Tarım (İstanbul: Özgür Yayınları, 2007), 43.

K: Uşaklıgil, Halid Ziya. “Bölüm 22.” Aşk-ı Memnu, 8. bs., Muharrem Kaya ve Rahim Tarım. İstanbul: Özgür Yayınları, 2007. 

Basılı  Makale:

D: Köksal Seyhan, “Yunus Emre’nin Bir Şiirinde Şehir Alegorisi,” Türklük Bilgisi Araştırmaları Journal of Turkish Studies 24/II (2000): 240.

K: Seyhan, Köksal. “Yunus Emre’nin Bir Şiirinde Şehir Alegorisi.” Türklük Bilgisi Araştırmaları Journal of Turkish Studies 24/II (2000): 231 - 280. 

Elektronik Makale:

D: Nezihe Seyhan, "Resurrection Day in Divan Literature," Literature & Theology: An International Journal of Religion, Theory, and Culture, 18:1 (2004 Mar), 64. (erişim 12.08.2009)

K: Seyhan, Nezihe. "Resurrection Day in Divan Literature." Literature & Theology: An International Journal of Religion, Theory, and Culture. 18:1 (2004 Mar), 62-76. (erişim 12.08.2009) 

Ansiklopedi Maddesi:

D: Türk Musikisi Ansiklopedisi, Yılmaz Öztuna (İstanbul: MEB Devlet Kitapları, 1969), “Itri” maddesi.

K: Türk Musikisi Ansiklopedisi. Yılmaz Öztuna. 2 cilt. İstanbul: MEB Devlet Kitapları, 1969.

Çok bilinen ve isim benzerliği nedeniyle karışması mümkün olmayan ansiklopedileri kaynakçada göstermeye gerek yoktur, böyle ansiklopedilere dipnotlarda da kısa şekilde atıf yapılır. Örnek:

D: Encyclopaedia Britannica, 15th ed., “Salvation” maddesi. 

Web Sayfası:

D: “Google Gizlilik Politikası,” son güncelleme 19 Ağustos, 2015, https://www.google.com/intl/tr_tr/policies/privacy/.

K: Google. “Google Gizlilik Politikası.” Son güncelleme 19 Ağustos, 2015. https://www.google.com/intl/tr_tr/policies/privacy/.

 

D: “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts,” McDonald’s Corporation, erişim 19 Temmuz, 2008,http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.K: McDonald’s Corporation. “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts.” Erişim 19 Temmuz, 2008.http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

Tez:

D: Zeynep Sabuncu, “Mihr ü Mah: A Mathnawi of Mustafa Âli” (yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 1983), 112.

K: Sabuncu, Zeynep. “Mihr ü Mah: A Mathnawi of Mustafa Âli.” Yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 1983. 

Yayımlanmamış Konferans:

D: Mustafa Akdağ ve Hidayet Tok, “Geleneksel öğretim ile power point destekli öğretimin  öğrenci erişisine etkisi” (XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’ında sunulan bildiri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, Temmuz 06-09, 2004).K:  Akdağ, Mustafa ve Hidayet Tok. “Geleneksel öğretim ile power point destekli öğretimin  öğrenci erişisine etkisi” XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’ında sunulan bildiri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, Temmuz 06-09, 2004.
Yüklə 30,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin