Kayseri – İncesu organize sanayi BÖlge müDÜRLÜĞÜNEYüklə 51,05 Kb.
tarix22.08.2018
ölçüsü51,05 Kb.
#74314

YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Dilekçe ile birlikte1 – Bölgemizden alınacak tahsis belgesi,

2 – Bölgemizden alınacak imar çapı,

3 – Proje tanzim takdim raporu,

4 – Mal sahibi ile proje müellifleri dışında İnş. Müh. veya Mimar ile yapılacak noter onaylı örneğine uygun Şantiye şefi sözleşmesi ( büro tescil belgesi veya diploma ile birlikte )

5 – Proje müelliflerinin Büro tescil belgeleri onaylı fotokopisi,

* Mimari teknik uygulama sorumluluğu taahhütnamesi örneğine uygun noter onaylı

* İnşaat teknik uygulama sorumluluğu taahhütnamesi örneğine uygun noter onaylı

* Elektrik teknik uygulama sorumluluğu taahhütnamesi

* Makine Teknik uygulama sorumluluğu taahhütnamesi

6 – Mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat, yangın tesisatı, kalorifer tesisat projeleri (2 Takım)

7 – İnşaat alanı hesabı

8 – Zemin etüd raporu ( Etüd Çalışması Bölge Müd. gözetiminde yapılacaktır. )

9 – ÇED raporu ( İl Çevre Müdürlüğünden alınacak. )

10 – Ön arıtma tesisi projesi ( çökertme )

11 – iş akım şeması

12 – Mimari Proje vaziyet planı olacak 1/500 ölçekli… ( Sığınak Komisyonu Onaylı )

13 – B.A. Projeleri ( Temel Projeleri ve hesapları olacak )

14 – Sıhhi tesisat, Yangın Tesisatı ( Varsa kalorifer tesisat ) proje ve hesapları

15 – Elektrik Projesi

16 – Dosya iç kapağına yapıştırılacak içindekiler listesi

NOT

1 – Dosyalar İki takım halinde hazırlanacak

2 – Dosyanın dış yüzüne malik ve parsel no yazılacak

3 – Evrak ve projelerin üstüne bu listede yer aldığı sıra numarası yazılacak

4 – Projelerin kapak sayfaları mutlaka doldurulacak

5 – Ruhsatta imzası olacak kişilerin TC Kimlik Numaraları liste halinde verilecektir.Aşağıdaki tablo doldurulacak


YAPI SAHİBİNİN
ADI SOYADI

VERGİ DAİRESİ

VERGİ NO

ADRESİProje MüellifininAdı Soyadı

Oda Sicil No

Bürü tescil no

Oda Belge no

Adresi

Mimari
Statik
Elektrik
Tesisat


Şantiye Şefinin
Unvanı

Adı Soyadı

Oda Sicil No

Bürü tescil no

Oda Belge no

Adresi


Sig. Sicil No

Söz.Tarih-no
KAYSERİ – İNCESU ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

TAAHHÜTNAME

İLİ :

İLÇESİ :

ADRESİ :

PAFTA :

ADA :

PARSEL :

ARSA ALANI :

İNŞAAT ALANI :

MAL SAHİBİ :
1 – Tesisat projelerini üstlendiğim yapıyı inşaatın her aşamasında denetleyerek fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yaptıracağımı,

2 – Ruhsat eki projelerine göre herhangi bir aykırılık söz konusu olması halinde OSB Bölge Müdürlüğünü en geç üç gün içerisinde haberdar edeceğim,

3 – İnşaatta T.S.E. standartlarına uygun malzeme kullanacağımı,

4 – İnşaatın devamı sürecinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini aldıracağımı,

5 – Taahhütnamedeki belirttiğim adreste değişiklik olduğu takdirde 7 gün içerisinde OSB Bölge Müdürlüğünü bilgilendireceğimi,

6 – Mesleki uygulama sorumluluğundan çekilmem halinde istifa gerekçelerimi ve o anki inşaat durumunu raporla tesbit ederek OSB Bölge Müdürlüğünü bilgilendireceğimi taahhüt ederim.

……/……/2007


ADRES : MAKİNA MÜHENDİSİNİN

ADI SOYADI :

ODA SİÇİL NO :

BÜRO TESCİL NO :
TEL :

KAYSERİ – İNCESU ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

TAAHHÜTNAME

İLİ :

İLÇESİ :

ADRESİ :

PAFTA :

ADA :

PARSEL :

ARSA ALANI :

İNŞAAT ALANI :

MAL SAHİBİ :

1 – Mimari projelerini üstlendiğim yapıyı inşaatın her aşamasında denetleyerek fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yaptıracağımı,

2 – Ruhsat eki projelerine göre herhangi bir aykırılık söz konusu olması halinde OSB Bölge Müdürlüğünü en geç üç gün içerisinde haberdar edeceğim,

3 – İnşaatta T.E.S. standartlarına uygun malzeme kullanacağımı,

4 – İnşaatın devamı sürecinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini aldıracağımı,

5 – Taahhütnamedeki belirttiğim adreste değişiklik olduğu takdirde 7 gün içerisinde OSB Bölge Müdürlüğünü bilgilendireceğimi,

6 – Mesleki uygulama sorumluluğundan çekilmem halinde istifa gerekçelerimi ve o anki inşaat durumunu raporla tesbit ederek OSB Bölge Müdürlüğünü bilgilendireceğimi taahhüt ederim.

……/……/2007


ADRES : MİMARIN

ADI SOYADI :

ODA SİÇİL NO :

BÜRO TESCİL NO :

TEL :


KAYSERİ İNCESU ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

TAAHHÜTNAME


İLİ :

İLÇESİ :

ADRESİ :

PAFTA :

ADA :

PARSEL :

ARSA ALANI :

İNŞAAT ALANI :

MAL SAHİBİ :
1- Elektrik Projesini üstlendiğim yapıyı inşaatın her aşamasında denetleyerek fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yaptıracağımı,

2 - Ruhsat Eki projelerine göre her hangi bir aykırılık bulunması söz konusu olması halinde OSB Bölge Müdürlüğünü en geç üç gün içinde haberdar edeceğimi,

3 - İnşaata T.S.E. standartlarına uygun malzeme kullandıracağımı,

4 - İnşaatın devamı süresince işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini aldıracağımı,

5 - Taahhütnamedeki belirttiğim adreste değişiklik olduğu taktirde 7 gün içerisinde OSB Bölge Müdürlüğünü bilgilendireceğimi,

6 - Mesleki uygulama sorumluluğundan çekilmem halinde istifa gerekçelerini ve o andaki inşaat durumunu raporla tespit ederek OSB Bölge Müdürlüğünü bildireceğimi,taahhüt ederim.

…. /…. / 2007
ADRES : ELEKTRİK MÜHENDİSİNİN

ADI SOYADI :

ODA SİCİL NO :

BÜRO TESCİL NO :

TEL. :
KAYSERİ İNCESU ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

TAAHHÜTNAME


İLİ :

İLÇESİ :

ADRESİ :

PAFTA :

ADA :

PARSEL :

ARSA ALANI :

İNŞAAT ALANI :

MAL SAHİBİ :

1 - Statik projelerini üstlendiğim; parsel bazında hazırlanmış olan jeolojik ve jeoteknik etüde uygun bir şekilde projelendirdiğim yapıyı inşaatın her aşamasında denetleyerek fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yaptıracağımı,

2 - İnşaatın temel sisteminin teşkilinde ve her katın tabliye betonunun atılması aşamasında gerekli kontrolleri yapacağımı ve OSB Bölge Müdürlüğüne bilgi vereceğimi,

3 - Ruhsat eki projelerine göre herhangi bir aykırılık söz konusu olması halinde OSB Müdürlüğünü en geç üç gün içerisinde haberdar edeceğimi ,

4 - İnşaata T.S.E. standartlarına uygun malzeme kullandıracağımı,

5 - İnşaatın devamı süresince işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini aldıracağımı,

6 - Taahhütnamedeki belirttiğim adreste değişiklik olduğu taktirde 7 gün içerisinde OSB Bölge Müdürlüğünü bilgilendireceğimi,

7 - Mesleki uygulama sorumluluğundan çekilmem halinde istifa gerekçelerini ve o andaki inşaat durumunu raporla tespit ederek OSB Bölge Müdürlüğünü bildireceğimi,taahhüt ederim.

…. /…. / 2007
ADRES : İNŞAAT MÜHENDİSİ

ADI SOYADI :

ODA SİCİL NO :

BÜRO TESCİL NO :

TEL. :


ŞANTİYE ŞEFLİĞİ SÖZLEŞMESİDİR

İLİ :

İLÇESİ :

PAFTA :

ADA :

PARSEL :

ARSA ALANI :

İNŞAAT ALANI :

MAL SAHİBİ :

ADRES- TEL. :

ŞANTİYE ŞEFİ :

ODA SİCİL NO :

ADRES-TEL :
Yukarıda evsafı yazılı bulunan arsa üzerine yapılacak olan inşaatın yapımı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi alınmasına kadar inşaatın kontrolü ile ilgili olarak mal sahibi ve şantiye şefi aralarında aşağıda belirtilen şartlarda bir anlaşma yapmışlardır.

Buna göre şantiye şefinin görevleri şunlardır.

İnşaatın başlangıcından bitimine kadar yapının, statik, betonarme, mimari ve tesisat projelerinin şantiye tekniğine uygun bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.

Her türlü şantiye sorumluluğunu (Fenni mesuliyetini, Teknik uygulama Sorumluluğunu) yürütecek, inşaatın ilgili mevzuat hükümlerine, fen, sanat, sağlık kurallarına, ruhsat eki projelerine, T.S.E standartlarına, Teknik şartnamelere uygun olarak yapılmasını sağlayacaktır.

Yapı ruhsat ve eklerine aykırılık söz konusu olması halinde, durumu 3 gün içerisinde OSB müdürlüğüne bildirecektir.

İnşaatın devamı süresince şantiyede işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınmasını ve denetlemeler yaparak, bu tedbirlere uyulmasını sağlayacak ve bu konuda işverene gerekli uyarılarda bulunacaktır.

İnşaatın yapı iş defteri usulüne uygun olarak tutulacaktır.

Sözleşmede belirtilen adreste değişiklik olduğu taktirde 7 gün içerisinde OSB Bölge Müdürlüğünü bilgilendirecektir.

Şantiye şefliğinden çekilmesi halinde istifa gerekçelerini ve o andaki inşaat durumunu raporla tespit ederek OSB Müdürlüğüne bildirecektir.

Şantiye şefliğinden istifası halinde, istifa tarihine kadar yapılan işlerle ilgili sorumluluğu devam edecektir.Şantiye şefinin istifası halinde , mal sahibi yeni bir şantiye şefi ile sözleşme yaparak OSB Bölge Müdürlüğüne ibraz edene kadar şantiyedeki çalışmaları durduracaktır.
…. / … /2007
ŞANTİYE ŞEFİNİN MAL SAHİBİNİN

Adı Soyadı, Mesleği,adresi, kaşesi Adı Soyadı,Adresi,Kaşesi
Yüklə 51,05 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə