Kdv ve ötv kanunu tekniĞİ


Elektrik, Su, Doğalgaz Ve Telefon Faturalarındaki Gecikme Cezalar.……….…..134Yüklə 0,73 Mb.
səhifə2/4
tarix12.01.2019
ölçüsü0,73 Mb.
#95958
1   2   3   4

2.7.4.2. Elektrik, Su, Doğalgaz Ve Telefon Faturalarındaki Gecikme Cezalar.……….…..134


2.7.5. Depozito Ve Teminatların KDV Karşısındaki Durumu……………………………..134

2.7.6. Avansların KDV Karşısındaki Durumu………….…………………………….….....135

2.7.7. Aynî Sermaye Koyma İşleminin KDV Karşısındaki Durumu…..……………….....135

2.7.7.1. Şirket Aktifinde Kayıtlı Taşınmazların KDV Kanunu’nun 17/4-c Maddesi Kapsamında Başka Şirketlere Ayni Sermaye Olarak Konulması ………………….….....135

2.7.7.2. Şirketlerin Aktifinde En Az İki Tam Yıl Süreyle Bulunan Taşınmazların Mevcut veya Yeni Kurulacak Başka Şirketlere Ayni Sermaye Olarak Konulması ...........................136

2.7.7.3. Şirket Aktifinde Kayıtlı Taşınmazların Yukarıda Belirtilenler Dışında Başka Şirketlere Ayni Sermaye Olarak Konulması İşlemi……………………………………………………...136

2.7.8. Aidatların KDV Karşısındaki Durumu………………………………..………...…...137

2.7.9. Mükellefin Muhtelif İşyerleri Arasındaki Mal Hareketinin KDV Karşısındaki Durumu…………………………………………………………………………………..…....138

2.7.10. Devre Mülk İşlemlerinin KDV Karşısındaki Durumu……………………..……....138

2.7.11. Ortağın Şirketteki Payını Mal Almak Suretiyle Ayrılmasının KDV Karşısındaki Durumu………………………………………………………………………………………..138

2.7.12. Masraf Yansıtma Faturaları……………………………………………….………...138

2.7.13. SMS Yoluyla Toplanan Bağış Ve Yardımlar……………………………………….141

2.7.13.1. Faturalı Hatlar Aracılığıyla Toplanan Bağış Ve Yardımlar……………………...141

2.7.13.2. Kontörlü Hatlar Aracılığıyla Toplanan Bağış Ve Yardımlar………………….…141

2.7.14. Şirket Tarafından Alınan Malın Tekrar Aynı Kişiye Satılması…….……………..143

2.7.15. Hediye Çeki Uygulamaları……………………………………….……………….....143

2.7.16. KOSGEB'in Geri Dönüşümsüz Olarak Sağladığı Destekler………………………145

2.7.17. Kat İrtifakı Kurularak Yapılan Konut Satışları………………………………...…145

2.7.18. Proje Üzerinden Döviz Cinsinden Yapılan Konut Satışlarında KDV Uygulama...147

MADDE 3: TESLİM SAYILAN HALLER………………………………………..……..…148

3.1. GENEL AÇIKLAMA………………………………………………………………...... 148

3.2. VERGİYE TABİ MALLARIN HER NE SURETLE OLURSA OLSUN, VERGİYE TABİ İŞLEMLER DIŞINDAKİ AMAÇLARLA İŞLETMEDEN ÇEKİLMESİ, VERGİYE TABİ MALLARIN İŞLETME PERSONELİNE ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE, HEDİYE, TEBERRU GİBİ NAMLARLA VERİLMESİ………………………………..………….....148
3.2.1. Vergiye Tabi Malın Özel Tüketime Konu Edilmesi…………………………..….....149
3.2.2. Vergiye Tabi Malın Başka Kişi Ve Kuruluşlara Bağışlanması………….………....150

3.2.3.Vergiye Tabi Malların Personele Verilmesi…………………………………………..152

3.3. VERGİYE TABİ MALLARIN, ÜRETİLİP TESLİMİ VERGİDEN İSTİSNA EDİLMİŞ OLAN MALLAR İÇİN HER NE SURETLE OLURSA OLSUN KULLANILMASI VEYA SARFI……………………………………………..……….…....153

3.4. MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDIYLA YAPILAN SATIŞLARDA ZİLYEDLİĞİN DEVRİ………………………………………………………………………………………....154

3.5. TESLİM SAYILAN HALLER İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ BAZI DURUMLAR…....154

3.5.1.Personele Bedelsiz Olarak Mal Verilmesinin KDV Karşısındaki Durumu………...154

3.5.2. Personele Bedelsiz Yemek Verilmesinin KDV Karşısındaki Durumu………..........157

3.5.2.1. Personele İşyerinde Ve İşyeri Müştemilatında Yemek Verilmes.……….………..157

3.5.2.2. Personele İşyerinde Ve İşyeri Müştemilatı Dışında Yemek Verilmesi………...…158

3.5.3. Promosyon Ürünlerinin KDV Karşısındaki Durumu……………………….……...158

3.5.4. Eşantiyon Veya Numune Mallar Verilmesinin KDV Karşısındaki Durumu………162

3.5.5. Çekiliş Yoluyla Tüketicilere Hediye Verilmesi Durumunun KDV Karşısındaki Durumu…………………………………………………………..……………………………164

3.5.6. Mükellefin İşi Bırakması Halinde KDV Uygulaması………………………………..164

3.5.7. Garanti Kapsamında Yapılan Bedelsiz Teslimlerin KDV Karşısındaki Durumu...165

3.5.8. Ana Firmaların Bayilerine Bedelsiz Donanım Vermesinin KDV Karşısındaki Durumu………………………………………………………………………………..….…...166

3.5.8.1. Donanımın Bayilere Bedelsiz Kiralanması….……………………………….…......166

3.5.8.2. Donanımın Bedelsiz Olarak Verilmesi………………………….……………..…....167

3.5.9. Özel Maliyet Konusu Malların Bedelsiz Mal Sahibine Devrinin KDV Karşısındaki Durumu…………………………………………………….…………………………….…....167

3.5.10. Doğrudan Bedelsiz Mal Verilmesi Şeklindeki Ayni İskontolar……………..……..168

MADDE 4: HİZMET…………………………………………………………..…….…….....170

4.1. GENEL AÇIKLAMA………………………………………………………….…..….....170

4.2. HİZMETİN KDV’YE TABİ OLMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR………..……....170

4.3. HİZMETİN KARŞILIĞININ BİR MAL TESLİMİ VEYA HİZMET İFASI OLMASI…………………………………………………………………………..…………..170

MADDE 5: HİZMET SAYILAN HALLER…………………………………………….......172

5.1. GENEL AÇIKLAMA………………………………………………………………....…172

5.2. VERGİYE TABİ HİZMETTEN İŞLETME SAHİBİNİN KARŞILIKSIZ YARARLANMASI……………………………………………………………………….…..172

5.3. VERGİYE TABİ HİZMETTEN PERSONELİN KARŞILIKSIZ YARARLANMASI………………………………………………………………………...…172

5.4. VERGİYE TABİ HİZMETTEN DİĞER ŞAHISLARIN KARŞILIKSIZ YARARLANMASI…………………………………………………………………………...173

5.5. HİZMET SAYILAN HALLER İLE İLGİLİ ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR………………………………………………………………….………………174

5.5.1. Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Yapılan Bedelsiz Hizmetler ……..………...174

5.5.2. Bazı Kurumlara Yapılan Bedelsiz Hizmetler……………………………………..….174

5.5.3. Bedelsiz Verilen Eğitim Ve Öğretim İstisnası………………………………………..175

5.5.4. Garanti Kapsamında Yapılan Bedelsiz Hizmetlerin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu………………………………………………………………..……….176

MADDE 6: İŞLEMLERİN TÜRKİYE’DE YAPILMASI…………………………...….....177

6.1. GENEL AÇIKLAMA………………………………………………………………........177

6.2. MALLARIN TESLİM ANINDA TÜRKİYE’DE BULUNMASI……………..……....177

6.3. HİZMETİN TÜRKİYE’DE YAPILMASI VEYA HİZMETTEN TÜRKİYE’DE FAYDALANILMASI……………………………………………………………………........177

6.4. HİZMETİN TÜRKİYE’DE YAPILMASI VEYA HİZMETTEN TÜRKİYE’DE FAYDALANILMASI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR……………..……….......179

6.4.1.Türkiye'de Yerleşik Seyahat Acentalarınca Organize Edilerek Yurt Dışına Düzenlenen Turlar………………………………………………………….………………...179

6.4.2.Yurt Dışına Makine Ve Teçhizat Kiralaması……………………….………………...180

6.4.3. Yurt Dışına Hasta Gönderilmesi…………….……………………..…………............180

6.4.3.1. Komisyonun Yurt Dışına Gönderilen Hastadan Alınması……………………...…180

6.4.3.2. Komisyon Yurt Dışındaki Hastaneden Alınması…….………………………..…...180

6.4.4. İthalat Komisyonları………………………………….………………..….…………...181

6.4.4.1. Komisyoncunun Türkiye’de Olması…………….……………………..……...........181

6.4.4.2. Komisyoncunun Yurt Dışında Olması………….…………………………..……....181

6.4.5. İhracat Komisyonları……………………………….………………………….........…181

6.4.5.1. Komisyoncunun Türkiye’de Olması…………….……………………………….…182

6.4.5.2. Komisyoncunun Yabancı Olması……….…………………………………………..182

6.4.6. Yurt Dışında Verilen Avukatlık Hizmetleri…………………………………….........182

6.4.6.1. Yabancı Avukatın Yurt Dışında Hizmet Vermesi……………………...…….........183

6.4.6.2. Yabancı Avukatın Türkiye’ye Gelerek Hizmet Vermesi…………………..……...183

6.4.7. Yurt Dışında Verilen Eğitim Hizmetleri………………………………….…..……....184

6.4.8. Yurt Dışından İnternet Üzerinden Verilen Eğitim……………………………..........184

6.4.9. Google, Facebook Gibi Yurtdışı Kuruluşlardan İnternet Reklam Alanı Satın Alınması…………………………………………………………………………………….....185

6.4.10. Yurt Dışında Bulunan Sigorta Şirketlerine Verilen Sağlık Hizmetleri…………...186

6.4.11. Yurt Dışı Reklam Ve Komisyon Giderleri…………………………………………..187

6.4.12. Yurt Dışı Roaming Hizmetleri…………………………………..……………..….....187

6.4.12.1. Türkiye’de Faaliyet Gösteren GSM Operatörlerinin Yurt Dışındaki GSM Operatörlerinin Abonelerine Türkiye’de Verdikleri Roaming Hizmetleri………....…….187

6.4.12.2. Yurt Dışındaki GSM Operatörlerinin Türkiye’deki GSM Operatörlerine Yurt Dışında Verdikleri Roaming Hizmetleri…………………………….………………..……..188

6.4.13. Yurt Dışı Firmalardan Alınan Menajerlik Hizmetleri…………………..…………188

6.4.14. Yurt Dışı Firmalara İnternet Üzerinden Verilen Danışmanlık Ve Tanıtım Hizmetleri…………………………………………………………………………….……….188

6.4.15. Türkiye'de Anket Yoluyla Yapılan Araştırma Projelerinin İnternet Aracılığı İle Yurtdışındaki Müşteriye Satışı………………………………………………………..……..189

6.4.16. Yurt Dışındaki Dil Okullarına Ve Üniversitelere Öğrenci Gönderilmesi…..….....190

6.4.16.1. Temsilciliklerin Komisyonu Yurt Dışındaki Okuldan Alması…………………..191

6.4.16.2. Temsilciliklerin Komisyonu Yurt İçindeki Öğrenciden Alması…………………192

6.4.17. Yurt Dışından Satın Alınan Domain Name Tescili Hizmeti İle Hosting Hizmeti...193

MADDE 7: ULUSLAR ARASI TAŞIMA İŞLERİ……………………..…………….…….196

7.1. GENEL AÇIKLAMA…………………………………………………………..………..196

MADDE 8: MÜKELLEF……………………………………………………………….…....197

8.1. GENEL AÇIKLAMA…………………………………………………………….…..….197

8.2. KATMA DEĞER VERGİSİNDE MÜKELLEF………………………………….…....198

8.2.1. Mal Teslimi Ve Hizmet İfasında Mükellef…………………………………….……..198

8.2.2. Mal Ve Hizmet İthalatında Mükellef…………………………………………….…...199

8.2.3. Transit Taşımacılıkta Mükellef……………………………………………….….…...200

8.2.4. PTT Ve Radyo Ve Televizyon Hizmetlerde Mükellef……………………….……....200

8.2.5. Her Türlü Şans Ve Talih Oyunlarında Mükellef…………………………….………200

8.2.5.1. Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara Ve Ganyan Bayileri…………………….…201

8.2.6. Profeyonel Sanatçı Ve Sporcuların Katıldığı Gösterilerde Mükellef…………....... 202

8.2.7. Kiralama İşlemlerinde Mükellef…………………………………….………………...202

8.2.8. İsteğe Bağlı Mükellefiyet………………………………………………..……...……...203

8.3. MÜKELLEFİYET İLE İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR………………………….….....204

8.3.1. Spor Kulüplerinin Durumu…………………………………………………….…..…204

8.3.1.1. Türkiye Futbol Federasyonu……………………………………………..………...205

8.3.1.2. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü……………………………………………..….205

8.4. FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK HESAPLANAN KDV HAKKINDA YAPILACAK İŞLEM……………………………………………………………………………………..…..206

8.4.1. Genel Açıklama……………………………………………………………………......206

8.4.2. Fazla Veya Yersiz Olarak Hesaplanan KDV nin İadesi………………………..…..207

8.4.3. Fazla Veya Yersiz Olarak Hesaplanan KDV nin İadesi İle İlgili Örnekler………..208

MADDE 9: VERGİ SORUMLUSU……………………………………………………..…...211

9.1. GENEL AÇIKLAMA………………………………………………………………..…..211

9.2. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA TEVKİFAT UYGULAMASI………...212

9.2.1. Katma Değer Vergisinde TAM SORUMLULUK (Tevkifat) Gerektiren İşlemler...214

9.2.1.1. Yurt Dışında Temin Edilen Hizmetlerde (Hizmet İthalatında) Tevkifat Uygulaması………………………………………………………………….…………….…..214

9.2.1.2. Kiralama İşlemlerinde Tevkifat Uygulaması……………………..………………..217

a) 30 nolu KDV Tebliğindeki Sorumluluk……………………………….……………..….. 217

b) 117 nolu KDV Tebliğindeki Ek Sorumluluk……………………………………….…….219

c) MEB’e Bağlı Okul Ve Kurumlardaki Kantin Açık Alan, Salon Ve Benzeri Yerlerin Kiralanması…………………………………………………………………………………...220

d) Hazinece Yapılan Kiralamalar…………………………………………………..………..220

9.2.1.3. Amatör Spor Klüplerince İfa Edilen Reklam İşlemlerinde Tevkifat Uygulaması.220

9.2.1.4. Kitap, Dergi Gibi Eserler Yayımlanması İşlemlerinde Tevkifat Uygulaması…....221

a) Reklam Alabilmek İçin Dergi Çıkaran Derneğin Mükellefiyet Tesisi……….…..……..222

b) Meslek Odalarının Kitap, Dergi, Broşür Ve Bülten Gibi Yayınlar ……….…………...223

9.2.1.5. Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim Ve Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması…………………………………………………………………………………....224

9.2.2. Katma Değer Vergisinde KISMİ SORUMLULUK (Tevkifat) Gerektiren İşlemler226

9.2.2.1 Gerçek Usulde KDV Mükellefi Olanların Tevkifat Yapmak Zorunda Olduğu İşlemler……………………………………………………………………….…………...…...227

9.2.2.2 Belirlenmiş İdare, Kurum ve Kuruluşların Tevkifat Yapmak Zorunda Oldukları İşlemler…………………………………………………..………………………………..…...229

9.2.2.3. Kısmı Tevkifat Uygulanacak Hizmetler İle İlgili Açıklamalar…………………...231

a) Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetleri……………………………………………………………………………..……....232

b) Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim Ve Benzeri Hizmetler……………….……....233

c) Makine, Teçhizat, Demirbaş Ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım Ve Onarım Hizmetler….235

d) Yemek Servis Ve Organizasyon Hizmetleri……………………………….……………..236

e) İşgücü Temin Hizmetleri…………………………………………………………………..237

f) Yapı Denetim Hizmetleri………………………………………………………………......240

g) Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta Ve Ayakkabı Dikim İşleri Ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri………………………………………………………....….240

h) Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetleri……..……………..241

ı) Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm Ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri……......242

i) Temizlik, Çevre Ve Bahçe Bakım Hizmetleri…………………..…………………….......243

j) Servis Taşımacılığı Hizmeti…………………………………………………..…………....244

k) Her Türlü Baskı Ve Basım Hizmetleri…………………………………………………...245

l) Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler………………………………………….....246

9.2.2.4. Kısmı Tevkifat Uygulanacak Teslimler………………………………………...…..247

a) Külçe Metal Teslimleri……………………………………………………………….…....247

b) Bakır, Çinko,Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi……………………….…....248

c) Hurda Ve Atık Teslimi………………………………………………………………...…..248

d) Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt Ve Cam Hurda Ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi………………………………………………………………….…..…....249

e) Pamuk, Tiftik, Yün Ve Yapağı İle Ham Post Ve Deri Teslimleri……………………...250

f) Ağaç Ve Orman Ürünleri Teslimi……………………………………….………….….....250

9.2.2.5. Tevkifat Uygulamasında Sınır……………………………………………..…….…251

9.2.2.6. Belge Düzeni…………………………………………………………………..……...252

9.2.2.7. Düzeltme İşlemleri…………………………………………………………….……..253

a) Mal İadeleri…………………………………………………………….…………………..253

b) Matrahta Değişiklik………………………………………………………………………..254

9.2.2.8. Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslim Ve Hizmetlere İlişkin Örnekler….……......255

9.2.2.9. Kısmi Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi Usul Ve Esasları…………….…....265

9.3. LİSANSLI DEPOCULUK FAALİYETİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI………..270

9.4. BELGESİZ MAL VEYA HİZMET HİZMET ALANLARIN SORUMLULUĞU…..271

9.4.1. Fiili Ve Kaydi Envanter Kavramları……………………..………………..……..…..271

9.4.2. Sorumluluk Uygulamasının Genel Esasları……………………………………….…272

9.4.3. Sorumluluk Uygulamasında Tespit Tarihi…………………………………..……….273

9.4.4. Fiili Veya Kaydi Envanter Dışındaki Tespitlerde Sorumluluk Uygulaması………..274

MADDE 10: VERGİYİ DOĞURAN OLAY…………………………………………..…....275

10.1.GENEL AÇIKLAMA……………………………………………………………..….....275

10.2. MAL TESLİM VE HİZMET İFALARINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY…......276

10.2.1. Mal Tesliminde Vergiyi Doğuran Olay……………………………………………...278

10.2.1.1. Sevk İrsaliyesi Ve Vergiyi Doğuran Olaya Etkisi…………………………….…..279

10.2.2. Hizmet İfasında Vergiyi Doğuran Olay…………………………………….…...…..280

10.3. MALIN TESLİMİ VE HİZMET YAPILMASINDAN ÖNCE FATURA VEYA BENZERİ BELGELER DÜZENLENMESİ HALLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY……………………………………………………………………………...…………..281

10.4. KISIM KISIM MAL TESLİMİ VEYA HİZMET YAPILMASI MUTAD OLAN VEYA BU HUSUSLARDA MUTABIK KALINAN HALLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY……………………………………………………………………………..…….……..282

10.5. KOMİSYONCULAR VASITASIYLA VEYA KONSİNYASYON SURETİYLE YAPILAN SATIŞLARDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY…………………………….......283

10.5.1. Sebze-Meyve Komisyoncuğunda Belge Düzeni………………………………….….284

10.6. MALIN ALICIYA VEYA ONUN ADINA HAREKET EDENLERE GÖNDERİLMESİ HALİNDE MALIN NAKLİYESİNE BAŞLANMASI VEYA NAKLİYECİ VEYA SÜRÜCÜYE TEVDİİ HALİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY..285

10.7. SU, ELEKTRİK, GAZ, ISITMA, SOĞUTMA VE BENZERİ ENERJİ DAĞITIM VEYA KULLANIMLARINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY……..…………………....286

10.8. İTHALATTA VERGİYİ DOĞURAN OLAY………………………………...….…...287

10.9. TRANSİT TAŞIMACILIKTA VERGİYİ DOĞURAN OLAY……………..…..…...287

10.10. TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK KANUNUNA GÖRE DÜZENLENEN ÜRÜN SENETLERİNİN TEMSİL ETTİĞİ ÜRÜNLERİN DEPODAN ÇEKİLMESİ DURUMUNDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY…………………….…..…..287

10.11. VERGİYİ DOĞURAN OLAY İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR………...289

10.11.1. Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Yapılan Satışlar……………………………..……289
10.11.2. Gayrimenkul Satışları…………………………………………………..……..……289

10.11.3. Montaja Tabi Mallar…………………………………………………………..……290

10.11.4. Müşteri Kabul Şartına Bağlı Satışlar…………………………………………..…..290

10.11.5. Kapıdan Yapılan Satışlar………………………………………………………..….291

10.11.6. İnşaat Devam Ederken Yapılan Satışlar………………………………………..….292

10.11.7. Arsa Karşılığı İnşaat İşleri……………………………………………………….…293

10.11.8. Hasılat Payı Karşılığı Arsa Satışlar…………………………………………….…..293

10.11.9. Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar…………………………………….……..296

10.11.10. Avanslar……………………………………..……………………….……………..297

10.11.11. Kiraya Verme İşlemleri……………………………………..………………….….297

10.11.12. Eğitim Hizmetleri…………………………………………………………………..298
10.11.13. Serbest Meslek Hizmetleri…………………………………………..………….….299

10.11.14. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan İnşaat Taahhüt İşleri………………..299

10.11.15. Otelcilik Hizmetleri………………………………………………….……………..300

10.11.16. Muhasebecilik Hizmetleri……………………………………………………..…..300

10.11.17. Özel Sürücü Kursları………………………………………………………………300

10.11.18. Nakliye İşleri………………………………………………………………………..301

10.11.19. Avukatlık Hizmetleri………………………………………………………..……..301

10.11.20. Devre Tatil Sözleşmeleri……………………………………………………….…..302

II-İKİNCİ BÖLÜM: İSTİSNALAR

MADDE 11: MAL VE HİZMET İHRACATI……………………………………………...305

MADDE 12: İHRACAT TESLİMİ VE YURT DIŞINDAKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN HİZMETLER………………………………………………………………...…..306

 11.1.GENEL AÇIKLAMA……………………………………………………………….….30711.2. MAL İHRACATI……………………………………………………………………….308

11.2.1. Mal İhracatı İle İlgili Bazı Açıklamalar………………………………………….….309

11.2.1.1. Teslimin, Yurtdışındaki Bir Müşteriye Veya Serbest Bölgedeki Alıcıya Yapılması……………………………………………………………………………………...309

11.2.1.2. Teslim Konusu Malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden Çıkarak Bir Dış Ülkeye Veya Bir Serbest Bölgeye Vasıl Olması…………………………..…..….……. 310

11.2.1.3. İhracat Faturası veya Benzeri Belgenin Yurt Dışındaki Müşteri Adına Düzenlenme Zorunluluğu……………………………………………….……………..……..310

11.2.1.4. KDV İhracat İstisnası için İhracattan Önce Vergi Dairesine Başvurulmasına Gerek Bulunmadığı………………………………………………………..…………...……..310

11.2.1.5. İhracat İstisnası Beyan Edilen KDV Beyannamelerine Gümrük Beyannamesinin Eklenme Zorunluluğu……………….………………………………………………………..311

11.2.1.6. İhracat İstisnasının Beyan Edileceği Dönemin ve Bedelin Tespiti …………......311

11.2.1.7. İntaç Tarihinin Malın Fiilen İhraç Edildiği Tarih Olarak Kabul Edilemeyeceği…………………………………………………………………………..…......311

11.2.1.8. İhracat Faturasındaki Dövizin TL’ye Çevrileceği Tarih ve Beyanı…..….……..311

11.2.1.9. İhracat Faturasının Düzenlendiği Dönem İle İhracatın Fiilen Yapıldığı Dönemin Farklı Olması Halinde Beyan…………………………………………………….……….…312


11.2.1.10. Önceki Yıl Açılan Gümrük Beyannamesine Konu Olan Malın Sonraki Yılda Fiilen İhraç Edilmesi Halinde KDV istisnasının Uygulanacağı ve Beyan Edileceği Dönem…………………………………………………………………….…………………...312

11.2.1.11. GVK ve KVK Yönünden Gelirin Beyan Edileceği Yıl İhracat Gelirlerinin Malların Fiilen İhraç Edildiği Yılın Geliri (Kazancı) Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği………………………………………………………………….…………………...312
11.2.1.12. İç Gümrüklerden Yapılan İhracatlarda İhracat İstisnasının Beyan Edileceği Dönem………………………………………………………………………………………………….....313
11.2.1.13. İhraç Edilen Mallara İlişkin Alış Faturasının, İhraç Faturasından Daha Sonraki Bir Tarihte Düzenlenmesi…………………………………………….………………..…….313

11.2.1.14. İhracat İstisnasının, Malların Fiilen Yurt Dışı Edildiği Dönemden Önceki Dönemlerde Beyan Edilmesi…………………………………………………………………313

11.2.2.Özellik Arz Eden Mal İhracı Şekilleri………………………………………………..313


11.2.2.1. Konsinye İhracat…………………………………………..……………………….313

11.2.2.2. Fuar Ve Sergilere Mal Gönderilmesi………………………….…………………..314

11.2.2.3. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılan İhracat……………......314

11.2.2.4. Yurtdışındaki Şube Ve Bürolara Gönderilen Mallar…………………………….314

11.2.2.5. Sınır Ve Kıyı Ticareti Yoluyla Yapılan İhracat………………………………......314

11.2.2.6. Ticari Kiralama Yoluyla İhracat………………………………………………......315

11.2.2.7. Serbest Bölgelere Yapılan İhracat ………………………….………………..…....315

a) Serbest Bölgelere Yapılan Teslimlerde KDV Uygulaması………….……………..…....315

b) Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetlerde KDV Uygulaması………………………........316

11.2.2.8. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılan İhracat……………….………..…...317

11.2.2.9. Türk Lirası Karşılığında Yapılan İhracat………………………………………...317

11.2.2.10. Posta İle Yurt Dışına Ticari Eşya Gönderilmesi………………………………...317

11.2.2.11. Free-Shop’lara Mal Gönderilmesi………………………………..……………...318

11.2.2.12. Yetkili Gümrük Antrepolarına Mal Teslimi…………………..………………...318

11.2.2.13. Uluslararası Deniz Ve Hava Taşımacılığına İlişkin Olarak Araçlara Yapılan Mal Teslimleri……………………………………………………………………….……………..318

11.2.3. Mal İhracında Beyan………………………………………………………..……..…319

11.2.4. Mal İhracının Tevsiki…………………………………………………………...……319

11.2.5. Mal İhracında İade Uygulaması……………………………………………..……..320

11.2.5.1. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde İade Uygulaması………………..…....322

11.2.5.2. Mal İhracında İade Uygulaması İçin Gerekli Şartlar………..……………..…...322

a) İhracat Fiilen Gerçekleştirilmiş Olmalıdır………………………………………….…...323
b) İhracat Nedeniyle Yüklenilen Vergilerin İndirilmemiş Olması…………………….…..323
c) İhracatın Gerçekleştirilmiş Olduğunun Belgelenmesi ve İade İçin Aranılan Belgelerin Eksiksiz (Tam) Olarak İbraz Edilmesi………………………………………………….…..323

d) İade Edilecek Verginin Mükelleflerce Doğru Olarak Hesaplanması ve Muhasebe Kayıtlarının Buna Elverecek Şekilde Tutulmuş Olması…………………..…...……..…...323

e) İade Edilecek Verginin, İade Hakkı Doğuran İşlemler Nedeniyle Yüklenilen Vergi İle Sınırlı Olması……………………………………………………………………………….....324

11.2.6 Komisyonlar Dolayısıyla Yüklenilen KDV Tutarlarının İhracat İstisnası Kapsamında İadesi…………………………………………………….……………..……....325

11.2.7. Mal İhracı İle İlgili Örnekler………………………………….……………………. 326


11.2.8. İhraç edilen Malın Geri Gelmesi Halinde Yapılacak İşlem……………………….328

11.2.8.1. Genel Açıklama………………………………………………………….………...328

11.2.8.2. İhraç edilen Malın Geri Gelmesi…………………..……………………………...329

11.3. İHRAÇ KAYITLI TESLİM…………………………………………………………...330

11.3.1. Genel Açıklama……………………………………………………..……………......330

11.3.2. İhraç Kayıtlı Teslim Sistemin İşleyişi……………………………………………….331


Yüklə 0,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə