Kdv ve ötv kanunu tekniĞİ


KDV İNDİRİMİ VE ŞARTLARI……………………………………….……………..659Yüklə 0,73 Mb.
səhifə4/4
tarix12.01.2019
ölçüsü0,73 Mb.
#95958
1   2   3   4

29.1. KDV İNDİRİMİ VE ŞARTLARI……………………………………….……………..659

29.1.1. Yüklenilen KDV Mükellefiyete İlişkin Olmalıdır…………………………………..660

29.1.2. Yüklenilen KDV İndirilebilecek Nitelikte Olmalıdır………………………..……..660

29.1.3. KDV Fatura Veya Benzeri Belgeler İle Gümrük Makbuzu Üzerinde Ayrıca Gösterilmelidir……………………………………………………………………………......661

29.1.4. Fatura Veya Benzeri Belge İle Gümrük Makbuzu Yasal Defterlere Kaydedilmelidir…………………………………………………….………………………... 661

29.1.5. Fatura Veya Benzeri Belgeler İle Gümrük Makbuzu İndirimi Yapacak Mükellef Adına Düzenlenmiş Olmalıdır……………………….…………………………….………...661


29.1.5.1. Başkası Adına Düzenlenen Elektrik Ve Su Faturaları…………..……….……....662

29.1.5.2.Yapı Denetim Gider Faturaları……………………..………………………...........662

29.1.6. Vergi İndirimi İçin Yüklenilen KDV nin Ödenmiş Olma Şartının Olup Olmadığı……………………………………………………………….……………………...663

29.1.7. Vergi İndirimi İçin Malın Satılma Şartının Olup Olmadığı………..………..........663

29.2. KDV İNDİRİMİNİN DOĞDUĞU VE İNDİRİMİN YAPILACAĞI VERGİLENDİRME DÖNEMİ……………………………………….……………………...664

29.3. İNDİRİM HAKKININ KULLANILMASI……………………….………….…….….665

29.3.1. İndirim Hakkının Kullanılması…………………………..………………..…….….665

29.3.2. Vergi İndiriminin Yapılışı……………………………..……………………………..666

29.4. KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİNDE ÖZELLİK TAŞIYAN DURUMLAR………………………………………..………………………………………..666

29.4.1. İlk Tesis Ve Taazzuv Giderlerinde KDV İndirimi………………………………….666

29.4.2. İşi Bırakan Mükelleflerin İndiremedikleri KDV yi Gider Yazabilecekleri……….667

29.4.3. Şirket Devir Ve Bölünme İşlemlerinde KDV İndirimi……………….…………….667

29.4.4. Sadece Bilgisayar Disketine Kaydedilen Alış Belgelerinde Gösterilen KDV’nin İndirilip İndirilemeyeceği…………………………………………………………………….668

29.4.5.Yasal Defter Ve Belgelerin Zayi Olması Halinde KDV İndirimi……..…………… 668

29.4.6. Gelecek Yıllara İlişkin Olmak Üzere Peşin Ödenen Giderlerde KDV İndirimi

29.4.7. Kayıtlarda Gecikme Halinde KDV İndirimi……………………………………......670

29.4.8. İkmalen Veya Res'en Tarhiyat Sonucu Ödenen KDV'nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı……………………………………………………….………………………..671

29.4.9. Basit Usulden Gerçek Usule Geçen Mükelleflerin Stoklarında Yer Alan Mallara Ait KDV İndirimi……………………………………………………………………………........672


29.4.10. Home Ofislerin KDV Karşısındaki Durumu…………………………..……..…....673

29.4.11. Hesap Döneminin Kapanmasını Müteakiben İşletmeye Gelen Faturalarda Yer Alan KDV nin İndirimi………………………………………………………………..…......673

29.5. İNDİRİMLİ ORANA TABİ MAL VE HİZMETLER İLE KDV İADE UYGULAMASI…………………………………………………………………….……..…..674


29.5.1. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması…………….…….………….....675

29.5.2. İade Tutarının Hesaplanması…………………………………………..…………....675

29.5.2.1.  Yılı İçinde Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarlarının Hesaplanması………………………………………………………….……………………....675

29.5.2.2. İzleyen Yıl İçerisinde Nakden/Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarlarının Hesaplanması……………………………………………………………..…………………..685

a) Yılı İçerisinde Mahsup Edilemeyen Tutarların Beyannamede Gösterilmesi………….687

b) İade Hakkının Talep Edileceği Dönem…………………………………..……………....688

29.5.2.3.    İade Hesabına Dahil Edilebilecek Yüklenilen KDV…………..………………..688

a)  Genel Olarak…………………………….…………………………………………..…....688

b) Azami İade Edilebilir KDV……………………………………….……………………....688

c) İnşaat İşlerinde İade Hesabına Dahil Olmayacak Harcamalar………..………….…....689

d) Otel, Motel, Pansiyon, Tatil Köyü Ve Benzeri Konaklama Tesislerindeki İndirimli Orana Tabi KDV İadesinde ATİK……………………………………….………….……....690

e)  Stoklarda Yer Alan Mallar…………………………………………………..…………...690

f)  Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler………………………………………………......690

g)  Sonradan Düzenlenen Veya Temin Edilen Belgeler……………………..……………...691

29.5.2.4. Yılı İçerisindeki Mahsup Taleplerinin Yerine Getirilmesi…………..………......691

a) Genel Olarak…………………………………………………………………………….....691

b) Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar………………………………………………….....693

c) Yılı İçinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi……………………….………….…...693

29.5.3. İndirimli Orana Tabi İşlemlere ÖRNEK………………………..…………….…....695

29.6. KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASINDA MÜTESELSİL SORUMLULUK………………………………………………………….………………......699

29.6.1. Kapsam ……………………………………………………..…………………….......699

29.6.1.1. İşleme (alım-satıma) Doğrudan Taraf Olanlar……………………………….…..700

29.6.1.2. İşleme Doğrudan Taraf Olmayanlar……………………………………….……...702

29.6.2. Uygulama…………………………………………………………………………..….702MADDE 30: İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ…………………….....703

30.1. GENEL AÇIKLAMA…………………………………………..……………………....703

30.2. VERGİYE TABİ OLMAYAN VEYA VERGİDEN İSTİSNA EDİLMİŞ İŞLEMLERLE İLGİLİ KDV YÜKLENİMLERİ…………………….……………….…...703

30.2.1. Vergiye Tabi Olmayan İşlemler İle İlgili Yüklenilen KDV…………………..…....703

30.2.2. Teslim ve İfası KDV’den İstisna Edilmiş Olan İşlemler İle İlgili Yüklenilen KDV……………………………………………………………………………………………705

30.3. BİNEK OTO ALIMINDA YÜKLENİLEN KDV…………………….………..……..710

30.3.1. Binek Otomobil Alımında Ödenen KDV’nin İndirip İndirilemeyeceği…………...710

30.3.1.1. Binek Otomobil Tanımı………………………………………………………….....710

a) KDV si İndirim Konusu Yapılamayan Doblo, Kango, Connect, Partner, Berlingo, Caddy Tarzı Araçlar İle Starex, Traffic, Transit, Caravelle Tarzı Araçlar.......................712

b) KDV si İndirim Konusu Yapılan Doblo, Kango, Connect, Partner, Berlingo, Caddy Tarzı Araçlar İle Starex, Traffic, Transit, Caravelle Tarzı Araçlar……….......................714

c) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.04 Tarife Pozisyonunda Sınıflandırılan Araçların 87.03 Tarife Pozisyonuna Sokulması………………………………………………………...715

30.3.1.2. Çift Kabinli Pikap Türü Araçlar…………………………………………………..716

30.3.2. Binek Otomobillerin Giderlerine Ait KDV………………………………………....717

30.3.3. Binek Otomobiller İle İlgili Ödenen KDV’nin Maliyet veya Gider Durumu……...717

30.3.4. Test Otomobillerine Ait KDV………………………………………………………..718

30.3.5. Hurda Araçlarına Ait KDV……………………………………..………………..…718

30.3.6. İşletmenin Aktifinde Kayıtlı Olmayan Ancak İşletme Faaliyetinde Kullanılan Binek Araçların Giderlerine Ait KDV………………………………….…………………………..719

30.3.7. Binek Otoların Değer Artırıcı Giderleri……………………………..……..….…...719

30.3.8. Finansal Kiralama Yoluyla Temin Edilen Binek Otomobillerde KDV İndirimi………………………………………………………………………………………..720

30.3.9. Binek Otomobillere Ait MTV’nin Gider Durumu………………..………………..720

30.3.10. Arazi Taşıtları Ve Jeep Alımı Nedeniyle Yüklenilen KDV……….……..............720

30.3.11. Sıfır Ve Kullanılmış Binek Otolarda KDV Oranı………………………………...721

30.3.12. Kaza Yapan Sigortalı Binek Otomobillerde KDV Uygulaması…….…………....722

30.3.12.1 Sigortalının Binek Otomobili Kendisinin Tamir Ettirerek Masraflarını Sigorta Şirketinden Alması…………………………………………………………………………....722

30.3.12.2. Sigorta Şirketinin Sigortalı İle Hiç İlişkilendirmeksizin Binek Otomobili Kendisinin Tamir Ettirmesi…………………………………………………………………..722

30.3.12.3. Sigorta Şirketinin Hasar Tutarına Bakmaksızın Sigortalıya Kaza Başına Belli Bir Tutarda Tazminat Adı Altında Ödeme Yapması……………………………....……....723

30.3.13. Vergiye Tabi Mükelleflerin Vergi Mükellefiyeti Olmayan Kişilerden Satın Aldığı Taşıtları Belgelemesi…………………………………………………………………..……...723

30.4. ZAYİ OLAN MALLARIN ALIŞ VESİKALARINDA GÖSTERİLEN KDV……...723

30.4.1. Deprem, Sel Felaketi Ve Maliye Bakanlığı’nca Mücbir Sebep İlan Edilen Yangınlar Nedeniyle Zayi Olan Mallarda KDV İndirimi………………….……………………..…....724

30.4.2. Diğer Nedenlerle Zayi Olan Mallarda KDV İndirimi………………………….…..724

30.4.3. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Zayi Olması Halinde KDV İndirimi…………………………………………………………………………………….….726

30.4.4. Çalınan Malların Zayi Olan Mal Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Ve KDV İndirimi……………………………………..………….....726


30.4.5. Kullanım Süresi Geçen Veya Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen KDV……………………………………………..……………………….…….....728

30.4.6. Promosyon Olarak Verilen Ürünler İle İlgili Olarak 50 Nolu Tebliğle Getirilen İndirim Yasağı…………………………………………………….………………………......728

30.4.7. İmalat Artıklarının Tesliminde KDV Uygulaması……………………………...….729

30.4.8. Fire Sonucu Meydana Gelen Kayıplar………………………………….…….........72930.5. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARINA GÖRE KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİMİ KABUL EDİLMEYEN GİDERLER DOLAYISIYLA ÖDENEN KATMA DEĞER VERGİSİ……………………………………….………………………...730

30.5.1. Elektrik, Telefon, Doğalgaz Ve Su Tüketim Bedellerinin Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Ödenen Gecikme Zamları……………………….…………………………….....730

30.5.2. Home Ofislerin KDV Karşısındaki Durumu………………………….……….......731

MADDE 31: AMORTİSMANA TABİ İKTİSADÎ KIYMETLERE AİT İNDİRİM…..…731

MADDE 32: İSTİSNA EDİLMİŞ İŞLEMLERDE İNDİRİM……………………………..732

32.1. GENEL AÇIKLAMA…………………………………………………………………..732

32.2. TAM İSTİSNA UYGULAMASINDAN KAYNAKLANAN KDV İADELERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR……………………………………………….…………….....733

32.2.1. İade İstenebilmesi İçin Yüklenilen Bir Vergi Bulunması Ve Bu Verginin İndirimle Giderilememiş Olması Gerektiği………………………………………………………….....733

32.2.2. İade Hakkı Doğuran İşlemin Gerçekleşmiş Olması Gerektiği………………….....734

32.2.3. İade İçin İstenilen Belgelerin Tam Olarak İbraz Edilmesi Gerektiği……………..734

32.2.4. İade Talebine Konu KDV Beyannamesinin Doğru Olarak Düzenlenmesi Gerektiği……………………………………………………………………………………....734

32.3. İADE EDİLECEK VERGİNİN HESABI………………………………………..…....734

32.3.1. İade Edilecek KDV’nin Kapsam……………………………………..……….……..735

32.3.2.İşlemin Bünyesine Giren Verginin Hesabına Dahil Edilebilecek Unsurlar.……....736

32.3.3. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde İade Uygulaması………………………..737

32.4. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE İADE EDİLECEK VERGİNİN HESABI………………………………………………………………………………….........737

32.4.1. Genel Oranda (% 18) KDV'ye Tabi Malların İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV'nin Hesabı………………………………………………………………….....738

32.4.2. İndirimli Orana (% 1, % 8) Tabi Malların İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV'nin Hesabı…………………………………………………………………….739

32.5. İADE USUL VE ESASLARI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR…………….740

MADDE 33: KISMİ VERGİ İNDİRİMİ……………………………………..………..…...741

33.1.GENEL AÇIKLAMA……………………………………………………………….......741

33.2. İNDİRİM HAKKI TANINAN VE İNDİRİM HAKKI TANINMAYAN İŞLEMLER…………………………………………………………………………..………..741

33.3. İNŞAAT İŞLERİNDE KISMİ VERGİ İNDİRİMİ………………………….…….....742


33.3.1. Konut Yapı Kooperatiflerin Üyelerine Yaptığı Konut Teslimler……….………...742

33.3.2. Kısmi Vergi İndiriminde İnşaat İşleri İçin Örnek……………………….………...743

33.4. DİĞER İŞLERDE KISMİ VERGİ İNDİRİMİ………………………….……….…..744

33.5. MÜŞTEREK GENEL GİDERLER VE AMORTİSMANLARDA KISMİ VERGİ İNDİRİMİ……………………………………………………………………..……..…….....745

33.6. İŞLEMLERİN TAMAMI KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN MÜKELLEFLERDE DURUM……………………………………………………………....745

33.7. BAĞIŞ AMACIYLA YAPILAN İNŞAATLARDA KISMİ VERGİ İNDİRİMİ…...745

33.8.DİĞER HALLERDE KISMİ VERGİ İNDİRİMİ………………………………….....746


MADDE 34: İNDİRİMİN BELGELENDİRİLMESİ………….…………………………...747

34.1. GENEL AÇIKLAMA……………………………………………………………..…...747

34.2. KDV'NİN FATURA VEYA BENZERİ BELGELERDE AYRICA GÖSTERİLME ZORUNLULUĞU…………………………………………….……………………………...748

34.3. İNDİRİMİN BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR.…………………...749

34.3.1. Fatura Ve Benzeri Belgeler…………………………………………..……….……...750


34.3.2. Perakende Satış Vesikaları Ve Yazar Kaşa Fişleri…………………………..…....750

34.3.2.1. Pazarlama Ve Satış Departmanlarında Çalışan Elemanlarının Yeme İçme Gibi Harcamalarını Yazar Kaşa Fişi İle Belgelemesi…………………………..……………....751

34.3.2.2. Taksi İşletmelerinden Alınan Perakende Satış Fişleri…………………………...752

34.3.2.3. Pompa Cihaz Fişleri………………………………………………………...……...752

34.3.3. Gümrük Makbuzu…………………………………………………………..…..…....753


34.4. İNDİRİMİN BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLİ DURUMLAR..753

34.4.1. Tarifesi Vergi Dahil Olarak Tespit Edilen İşler İle Özel Matrah Şekilleri…….....753


34.4.2. İndirim Açısından Hakediş Belgeleri……………………………….……………….754

34.4.3. Belgelenmesi Zorunlu Olmayan Girdilere Ait Katma Değer Vergisi İndirimi…...754


34.4.4. Belgenin Başka Biri Adına Düzenlenmiş Olması……………..………….………....757

34.4.4.1. Yapı Denetim Gider Faturaları……………………………………………….......757

34.4.5. Fatura Ve Benzeri Belgenin Kaybolması Halinde KDV İndirimi….………….....758

34.4.6. Defter Ve Belgelerin Zayii (İbraz Edilememesi) Halinde İndirim..……………....759

34.4.7. Faturanın Yevmiye Defteri Olarak Tasdik Ettirilen Yaprağın Arka Yüzüne Kaydedilmesi Halinde KDV İndirimi……………………………………………….……....760

34.4.8. Yasal Defterlerin Tasdik Ettirilmemiş Veya Geç Tasdik Ettirilmiş Olması Halinde KDV İndirimi………………………………………………………………………………....760

34.4.9. Bilanço Esası Yerine İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin KDV İndirimi……………………………………………………….………………………….…....761

34.4.10. Mükellefiyet Tesis Ettirilmeden Önce Yapılan Alımlara İlişkin Faturaların KDV İndirimi ……………………………………………………………………………..…..…….762

34.4.11. İşi Bırakan Mükelleflerin İndiremedikleri KDV nin Durumu…………..……....763

34.4.12. Tahsil Edilemeyen KDV İçin Şüpheli Alacak Ayrılabileceği…….…….………....764

34.4.13. Belgesiz Mal Veya Hizmet Satın Alan Mükelleflerin Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV nin İndirimi………………………………………………..………………………..…..764

34.4.14. Elektronik Ortamda Tutulan Defterlerde KDV İndirimi………..………..….…..765

34.4.15. Sevk İrsaliyesine İstinaden KDV İndirimi……………………………………........765

34.4.16. Yurt Dışı Hizmet Faturalarına İstinaden Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV nin İndirimi ……………………………………………………………….………………….…...766

34.4.17. Sahte Faturaya İstinaden KDV İndirimi…………………….……………..……..767

34.4.18. Adi Ortaklıktan Şahıs İşletmesinde Geçişte Sonraki Döneme Devreden KDV....767

34.4.19. Süresinde Düzenlenmemesi Nedeniyle Hiç Düzenlenmemiş Sayılan Faturalardaki KDV İndirimi………………………………………………….……………….…….……….768

34.4.20. Bankalara Ödenen HGS Ücretlerinde KDV İndirimi………………………….....769

34.4.21. ‘Kentkart’ Dolum Ücretlerinde KDV İndirim İndirimi……………...………....770

34.4.22. Alış Faturasının Satıcıdan Temin Edilememesi Halinde KDV İndirimi………...771

MADDE 35: MATRAH VE İNDİRİM MİKTARLARININ DEĞİŞMESİ.……………...773

35.1. GENEL AÇIKLAMA……………………………………………………………….....773


35.2.MALLARIN İADE EDİLMESİ HALİNDE DÜZELTME İŞLEMİ…......................773


35.2.1. Alıcı Ve Satıcının Gerçek Usulde KDV Mükellefi Olduğu Durumlarda Düzeltme İşlemi…………………………………………………………………………………...…......773

35.2.2. Alıcının KDV Mükellefi Olmadığı Durumlarda Düzeltme İşlemi….……..……....774

35.3. İADE İŞLEMİNDE DÜZENLENECEK BELGELER………………………….…...775


35.3.1. İade Faturası ………………………………………………………………………….775

35.3.2. Gider Pusulası ………………………………………………………………….…....775

35.4. DÜZELTME İŞLEMİNİN KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLMESİ, MUHASEBE KAYDI VE KDV ORANI…………………………………………..………..776

35.4.1. Düzeltme İşleminin KDV Beyannamesinde Gösterilmesi………………..………...776

35.4.2. Düzeltme İşleminin Muhasebe Kaydı…………………………….………………...776

35.4.3. Düzeltme İşleminde KDV Oranı………………………………..………….…..........777

35.5. HİZMET İŞLEMLERİNDE DÜZELTME İŞLEMİ……………………….………...777


35.6. REKLAMASYON GİDERLERİ VE KDV…………….……………………….........777

35.7. VADESİNDEN ÖNCE YAPILAN ÖDEME NEDENİYLE YAPILAN FAİZ İNDİRİMİNDE BELGE DÜZENİ…………………………………………..……….……...780

35.7.1. Alıcının Gerçek Usulde KDV Mükellefi Olması Halinde Düzeltme Ve Belge Düzeni………………………………………………………………………………….……...780

35.7.2. Alıcının Nihai Tüketici Olması Halinde Yapılacak Düzeltme İşlemi ve Belge Düzeni………………………………………………………………………………………….781

35.7.3. Alıcının Basit Usulde Mükellef Olması Halinde Yapılacak Düzeltme İşlemi ve Belge Düzeni…………………………………………………………………………….........781

35.8. HEDİYE DEĞİŞTİRİLMESİ İŞLEMİNDE BELGE DÜZENİ……………….........781

35.8.1. Hediyelerin Başabaş Aynı veya Başka Bir Ürünle Değiştirilmesi…………………782

35.8.2. Hediyelerin Fark Bedel Ödenerek Başka Mallar ile Değiştirilmesi ……………...783

35.9. SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARI İADESİNDE VE GERÇEKLEŞMEYEN HİZMETLERDE KDV UYGULAMASI………………………………………………………………………….…....784


35.10. TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE DÜZELTME İŞLEMLERİ……….………...785

35.10.1. Mal İadeleri…………………………………………………………………….…....78535.10.2. Matrahta Değişiklik…………………………………….………………….….…....785

MADDE 36: YETKİ……………………………………………………………………….....787

36.1.GENEL AÇIKLAMA………………………………………………….………………..787

36.2. HERŞEY DAHİL SİSTEMİNİ UYGULAYAN TURİZM İŞLETMELERİNDE KDV İNDİRİM KISITLAMASI…………………………………………..…………………….....787

IV- BÖLÜM: VERGİNİN TARHI, BEYANI VE ÖDENMESİ

MADDE 37: GERÇEK USULDE VERGİLENDİRME……………………………….…...791

37.1. GENEL AÇIKLAMA…………………………………………………..……………....791

MADDE 38: GÖTÜRÜ USULDE VERGİLENDİRME……………………….…………..792

38.1. GENEL AÇIKLAMA………………………………………………..………………....792

MADDE 39: VERGİLENDİRME DÖNEMİ………………………..……………………..793

39.1. GENEL AÇIKLAMA……………………………………………..…………………...793

39.2. ÜÇ AYLIK VERGİLENDİRME DÖNEMİNE TABİ OLAN MÜKELLEFLER....793

39.2.1. Taşımacılık İşlerinde Üç Aylık Beyan Dönemi…………………………….………..794

39.2.2. Konut Yapı Kooperatiflerinde Üç Aylık Beyan Dönemi………………….……......794

39.2.3. İstisnadan Vazgeçen Basit Usule Tabi Mükelleflerin Katma Değer Vergisi Beyan Dönemi…………………………………………………………………..……………….…....795

39.3. AYLIK VERGİLENDİRME DÖNEMİNE TABİ OLAN MÜKELLEFLER……....795

MADDE 40: BEYAN ESASI……………………………………………………..…………..796

40.1.GENEL AÇIKLAMA……………………………………………………………….......796

40.2. BEYAN ESASI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR…………….……………..797

40.2.1. Genel Bütçeli İdarelerin KDV Beyanı……………………………………..……......797

40.2.2. Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlarda Verginin Beyanı…..…………………...797

40.2.3. İcra Yoluyla Yapılan Satışlarda Verginin Beyanı……………………………........798

MADDE 41: BEYANNAME VERME ZAMANI……………………………………..........799

41.1. GENEL AÇIKLAMA………………………………..………………………….……...799

41.2. BEYANNAME VERME ZAMANI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR…….799

41.2.1. İşin Bırakılması Halinde Beyanname Verme Zamanı………………..….……......799

41.2.2. Mükellefin Ölümü Halinde Beyanname Verme Zamanı……….…………………..799

41.2.3. Memleketin Terki Halinde Beyanname Verme Zamanı………………..….……...800

41.2.4. Mücbir Sebep Halinde Beyanname Verme Zamanı…………………..…………...800

41.2.5. Zor Durum Halinde Beyanname Verme Zamanı…………………………………..800

MADDE 42: BEYANNAMENİN ŞEKİL VE MUHTEVASI…………….………………..801

42.1. GENEL AÇIKLAMA…………………………………………………………………..801

MADDE 43: TARH YERİ………………………………………………………..……........802

43.1.GENEL AÇIKLAMA…………………………………………………………………...802

43.2. ADİ ORTAKLIKLARIN VE ŞAHIS ŞİRKETLERİNİN DURUMU……………....803

43.3. GAYRİMENKUL TESLİMLERİNDE MÜKELLEFE TERCİH HAKKI TANINMASI………………………………………………………………………………….803

43.4. İTHALATTA TARH YERİ……………………………………………..……….…….803

43.5. YABANCI TARAFINDAN YAPILAN ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA TARH YERİ……………………………………………………………………………………..…….803

MADDE 44: TARHİYATIN MUHATABI………………………………….………………804

44.1.GENEL AÇIKLAMA…………………………………………………………………...804

MADDE 45:TARH ZAMANI……………………………………………….………….…....805

45.1. GENEL AÇIKLAMA…………………………………………………………………..805

MADDE 46: VERGİNİN ÖDENMESİ………………………………..………………..…...806

46.1.GENEL AÇIKLAMA…………………………………………………..…………..…...806

V- BÖLÜM: GÜMRÜK İDARELERİNCE ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER İLE GEÇİŞ HÜKÜMLERİ

MADDE 47: GÜMRÜK MAKBUZU…………….…………………….…..…………….....809

47.1.GENEL AÇIKLAMA………….…………………………………………….……….....809

MADDE 48: DÜZELTME İŞLEMLERİ…….……………………………………………...810

48.1. GENEL AÇIKLAMA………….…………………………………………………….... 810

MADDE 49: TEMİNATLI İŞLEMLER……………….……………….…….………..…....812

49.1. GENEL AÇIKLAMA…….………………………………………………..……….…..812

MADDE 50: MUHATAP……….…………………………………………..………………..813

50.1. GENEL AÇIKLAMA…………….………………………………………………….....813

MADDE 51:MATRAH FARKINA UYGULANACAK İŞLEMLER…….……………….814

51.1. GENEL AÇIKLAMA…….………………………………………..…………………...814

MADDE 52: MAKTU VERGİ…….……………………………………………..…………..815

52.1. GENEL AÇIKLAMA………………….…………………………….………………....815

MADDE 53: FATURA VE BENZERİ VESİKA DÜZENLENMESİ………….……….....816

53.1. GENEL AÇIKLAMA…………………………………………………………….…....816

MADDE 54: KAYIT DÜZENİ…………………………………………………...……….....817

54.1. GENEL AÇIKLAMA…………………………………………………..……………....817

MADDE 55:VERGİ TEMİNATI……………………………………….…………………...818

55.1. GENEL AÇIKLAMA………………………………..………………………………...818

MADDE 56: ASGARİ RANDIMAN ORANLARI VE BİRİM SATIŞ BEDELLERİ……………………………………………………………………………...…..819

56.1. GENEL AÇIKLAMA………………………………………………….……….……... 819

MADDE 57: VERGİNİN ETİKETTE GÖSTERİLME MECBURİYETİ………….….....820

57.1. GENEL AÇIKLAMA…………………………………………………..……………....820

MADDE 58:VERGİNİN GİDER KAYDEDİLMEYECEĞİ…………………………........821

58.1. GENEL AÇIKLAMA…………………………………………………….………….....821

MADDE 59:KANUNLARIN UYGULAMA ALANI…………………………………........823

59.1. GENEL AÇIKLAM………………………………………………………...…………..823

MADDE 60:EK VERGİ…………………………………………………………….………..823

VI- BÖLÜM: GÜNCELLİĞİ BULUNAN GEÇİCİ MADDELER

GEÇİCİ MADDE 17………………………………………………………………...………..824

GM 17.1. GENEL AÇIKLAMA………………………………………….…………...……..824

GM 17.2. ‘DAHİLDE İŞLEME REJİMİ’ VEYA ‘GEÇİCİ KABUL REJİMİ’ KAPSAMINDA TECİL-TERKİN UYGULAMASI………………………………………..824

GM 17.2.1. Dahilde İşleme Ve Geçici Kabul Rejimlerinde İşlemin Tarafları…………....825

GM 17.2.1.1. Alıcı Ve Satıcı…………………………………………………………………..825

GM 17.2.1.2. İhracatçı………………………………………………………………..……...826

GM 17.2.2. Dahilde İşleme Ve Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkinde Tutar Sınırı...827

GM 17.2.3. Uygulamanın İhtiyari Olması……………………………………….……….....828

GM 17.2.4. Tecil-Terkin Uygulaması……………………………………………….……....828

GM 17.2.5. Satıcıların Katma Değer Vergisi Beyanı…………………………………….....830

GM 17.2.6.Terkin ve İade İşlemleri…………………………………………...……….…....830

GEÇİCİ MADDE 20……………………………………………………………………..…...832

GM 20.1. GENEL AÇIKLAMA……………………………………….………………….....832

GM 20.2. İSTİSNANIN KAPSAMI………………………………………………………....832

GEÇİCİ MADDE 23……………………………………………………………………........835

GM 23.1. GENEL AÇIKLAMA……………………………………………..……………....835

GM 23.2. İSTİSNANIN UYGULANMASI…………………………..…………………..….835

GM 23.2.1. İstisna Belgesinin Düzenlenmesi……………………………………………......835

GM 23.2.2. Katma Değer Vergisi Mükelleflerince Yapılacak Bedelsiz Teslim ve/veya İfalarda İstisna Uygulaması………………………………………………….………….…...835

GM 23.2.3. Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmayanlarca Yapılacak Bedelsiz Teslim ve/veya İfalarda İstisna Uygulaması……………………………………………….………..836

GM 23.2.4. Nakdi Bağışlarla Alınacak Bilgisayarlarda İstisna Uygulaması……………..837

GM 23.3. İndirim……………………………….…………………………………………….837

GEÇİCİ MADDE 26…………………………………………………………………….…...838

GM 26.1. GENEL AÇIKLAMA………………………………………………………..…...838

GM 26.2. İSTİSNANIN KAPSAMI……………………………………………...……..…...839

GM 26.3. İSTİSNA VE İADE UYGULAMASI………………………………..…………...839GEÇİCİ MADDE 27……………………………………………………………………..…..840

GM 27.1. GENEL AÇIKLAMA……………………………………………………………..840GEÇİCİ MADDE 28……………………………………………………………………..…..841

GM 28.1. GENEL AÇIKLAMA……………………………………………………………..841GEÇİCİ MADDE 29……………………………………………………………………....842

GM 29.1. GENEL AÇIKLAMA…………………………………………...……………..843     

GM 29.2. İSTİSNANIN KAPSAMI………………………………………….……….…..843

GM 29.2.1. İstisnadan Yararlanacak Projeler………………………………..………...843

GM 29.2.2. İstisna Kapsamına Giren İşlemler……………………………………….…..843

GM 29.2.3.  İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler………………………………..844

GM 29.3. İSTİSNANIN UYGULANMASI…………………………….………………...844

GM 29.4. SORUMLULUK UYGULAMASI………………………………….…….…..844GEÇİCİ MADDE 30……………………………………………………………………...846

GM 30.1. GENEL AÇIKLAMA……………………………………………..…………...846     

GM 30.2. İSTİSNANIN UYGULAMASI…………………………………..………….....846

GEÇİCİ MADDE 31………………………………………………………………….…...848

GM 31.1. GENEL AÇIKLAMA………………………………………..……….………..848     GEÇİCİ MADDE 32……………………………………………………………………....848

GM 32.1. GENEL AÇIKLAMA………………………………………………...………..848     33. İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) KAPSAMINDA, İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİNE BAĞLI OLARAK FAALİYET GÖSTEREN İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİNE YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLER……………………………………………....849

33.1. GENEL AÇIKLAMA…………………………………………..……………….…..849     33.2. İSTİSNA KAPSAMINA GİREN MAL VE HİZMETLER……………………......849

33.3. İSTİSNA UYGULAMASI………………………………………….…………….…..849

33.4. İADE UYGULAMASI…………………………………………..…………………....850

İKİNCİ KISIM: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEKNİĞİ

I-GENEL BİLGİ………………………………………………………………….…………..852

II-BİRİNCİ BÖLÜM: VERGİNİN KONUSU, TANIMLAR, VERGİYİ DOĞURAN OLAY, VERGİNİN MÜKELLEFİ

MADDE 1: VERGİNİN KONUSU……………………………………………..…………..855

1.1.GENEL AÇIKLAMA……………………………………………..………………….....855

1.2. LİSTELER İTİBARİYLE VERGİNİN KONUSU……………………………….…..856

1.2.2. (II) SAYILI LİSTE ………………………………………………………..……..…..856

1.2.3. (III) SAYILI LİSTE……………………………………………………..…………....857

1.2.4. (IV) SAYILI LİSTE…………………………………………………………………...8571.3.GÜMRÜK TARİFE CETVELİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER……………….………….859

MADDE 2: TANIMLAR, TESLİM VE TESLİM SAYILAN HALLER…………..….....860

2.1. MADDE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR………….…………………………….……..860

2.1.1. Teslim ve Teslim Sayılan Haller………………………………………….…………..860

2.1.2. İthalat……………………………………………………………………………........861

2.1.3. İlk İktisap………………………………………………………………….…..……....861

2.1.4. Kayıt ve Tescil……………………………………………………………….………....862

2.1.5. Motorlu Araç Ticareti Yapanlar……………………………………………………...862MADDE 3: VERGİYİ DOĞURAN OLAY……………………………………..………......864

3.1.GENEL AÇIKLAMA…………………………………………..…………………….…..864

3.2. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA EL KONULAN VEYA GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELENLERİN TESLİMİ………………………………………………………………………………….......866

MADDE 4: MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU……………………..……………....867

4.1. VERGİNİN MÜKELLEFİ……………………………………………….……………...867

4.1.1. Kayıt ve Tescile Tabi Araçların İlk İktisabında Mükellef………………………….867

4.1.2. Diğer Mallarda Mükellef……………………………………………………….……..869

4.2. VERGİ SORUMLUSU………………………………………………………………….869

4.3.ÖTV’YE TABİ BELGESİZ MAL BULUNDURANLARIN SORUMLULUĞU….....869

III-İKİNCİ BÖLÜM: İSTİSNALAR, VERGİNİN TECİLİ, İADESİ VE İNDİRİMİ

MADDE 5: İHRACAT İSTİSNASI……………………………………………..…….……..873

5.1. GENEL OLARAK İHRACAT İSTİSNASI………………………………...…….…....873

5.1.1. ÖTV Mükelleflerinin İhracat Teslimleri……………………….…………………….873

5.1.2. ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların İhracı……………………………………....874

5.1.3. İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi………………………………………………….8765.2.GÜMRÜK SATIŞ MAĞAZALARINA (FREE SHOPLARA) YAPILAN SATIŞLARDA İSTİSNA…………………………………………………………..………...877

5.3. SERBEST BÖLGEYE VE TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYEN YOLCULARA YAPILAN TESLİMLERDE ÖTV UYGULAMASI……………………………………….878MADDE 6: DİPLOMATİK İSTİSNA……………………………………………..………..880

6.1. GENEL AÇIKLAMA……………………………………………………….…………..880

MADDE NO 7: DİĞER İSTİSNALAR……………………………………….……………..883

7.1. GENEL AÇIKLAMA…………………………………………………………..………..884

7.2. (I) SAYILI LİSTEYE İLİŞKİN İSTİSNALAR………………………………………..885

7.2.1. Askeri Amaçlı İstisna…………………………………………………………………..885

7.2.2. Petrol Arama ve İstihsal Faaliyetlerinde İstisna……………………………………..885

7.2.3. Tasfiyelik Hale Gelen Ürünlerin Tesliminde İstisna……………………………..…886

7.3. (II) SAYILI LİSTEYE İLİŞKİN İSTİSNALAR……………………………..………...887

7.3.1. Malul ve Engellilere Mahsus Taşıt Araçları İstisnası………………………………..887

7.3.1.1. Sakatlık Dereceleri % 90 ve Daha Fazla Olan Malûl ve Engelliler Adına Kayıtlı Araçlarda İstisna Uygulaması………………………………………………………...……..887

7.3.1.2. Malul ve Engelliler Tarafından Bizzat Kullanmak Amacıyla İlk İktisabı Yapılan Araçlarda İstisna Uygulaması………………………………………………………...……..888

7.3.1.3. İstisnadan Yararlanılarak İlk İktisabı Yapılan Araçların Hurdaya Çıkarılması Halinde İstisna Uygulaması…………………………………………………………………..889

7.3.1.4. Ortak Hususlar……………………………………………………….…….………..890

7.3.2. Türk Hava Kurumunun Alımlarında İstisna………………………..……..………..891

7.3.3. Başbakanlık Merkez Teşkilatı Alımlarında İstisna………………………...………..891

7.3.4. Petrol Arama Faaliyetlerinde Bulunanların Alımlarında İstisna………………..…891

7.4. (IV) SAYILI LİSTEYE İLİŞKİN İSTİSNALAR…………………………..…..……...892

7.4.1. Güvenlik Kuruluşlarının Silah Alımlarına İlişkin İstisna…………………………..892

7.4.2. Kamu Kurumlarına Bedelsiz Teslimlerde İstisna……………………..……………..892

7.5. İTHALAT İSTİSNALARI…………………………………………..…………………..893

7.5.1. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin İthalat İstisnası……………………………………...893

7.5.2. (II) Sayılı Listedeli Mallar İçin İthalat İstisnası…………………………......……...893

7.5.3. (III) Sayılı Listedeli Mallar İçin İthalat İstisnası…………………………..………...894

7.5.4. (IV) Sayılı Listedeli Mallar İçin İthalat İstisnası…………………………..………...895

MADDE NO 7/A: İHRACAT REJİMİ KAPSAMINDA YURT DIŞINA ÇIKACAK EŞYAYI TAŞIYANLARA YAPILAN AKARYAKIT TESLİMİNDE İSTİSNA………...896

7.6. GENEL AÇIKLAMA………………………………………………….…………..…….896

7.7. DİĞER İSTİSNA VE İNDİRİMLİ ÖTV UYGULAMALARI……………….…..…..897

7.7.1. UÇAK BENZİNİ VE JET YAKITI TESLİMİ…………………..…………………..897

7.7.2. NAFTA,PETROL KOKU, PETROL BİTÜMENİ VE PETROL YAĞLARININ KALINTILARI İLE PETROL GAZLARI VE DİĞER GAZLI HİDROKARBONLARIN TESLİMİ……………………………………………..…………………………………….....897

7.7.3. İHRAÇ EDİLECEK ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILACAK FUEL OİL TESLİMİ………………………………………………………………..…………….……...897

7.7.4. ETİLEN ÜRETİMİNDE KULLANILACAK L.P.G. TESLİMİ………….………..897

7.7.5. ÖTV’Sİ İNDİRİLMİŞ DENİZ YAKITI UYGULAMASI…………………………..898

7.7.6 AERESOL ÜRETİMİNDE KULLANILACAK L.P.G TESLİMİ……………….....898

7.7.7. ELEKTRİK ÜRETİMİNDE YAKIT OLARAK KULLANILACAK MALLARDA İSTİSNA UYGULAMASI……………………………………………………..…..………...898

7.7.8. CEP TELEFONLARINDA ASGARİ ÖTV UYGULAMASI…………….………...898

MADDE NO 8: VERGİNİN TECİLİ………………………………………….…….……...900

8.1. GENEL AÇIKLAMA…………………………………………………………….……..900

8.2. (I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDEKİ MALLARA AİT VERGİNİN TECİLİ VE TERKİNİ …………………………………………………………………………….…...901

8.2.1. Genel Olarak Uygulamanın Usul ve Esasları………………………………….……..901

8.2.1.1. (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malı İmalatta Kullanacak Olan Mükellefe Malı Teslim Edenin İmalatçı veya İthalatçı Olması Halinde Tecil-Terkin ………………..…..901

8.2.1.2. (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malı İmalatta Kullanacak Olan Mükellefin Bu Malı Doğrudan Kendisinin İthal Etmesi Halinde Tecil- Terkin……………………..……906

8.2.1.3. Tecil-Terkin Uygulaması İçin Verilen Teminatta İndirimli Teminat Uygulaması…………………………………..………………………………………………..910

8.2.2. Fason İmalat Yapan veya Yaptıran İmalatçılarda Tecil-Terkin Uygulaması…......911

8.2.3. Deri İmalatında Tecil-Terkin Uygulaması………………………………..……….....912

8.3. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE VERGİNİN TECİLİ VE TERKİNİ………..9128.4. (I) SAYILI LİSTEYE TABİ MALLARIN TESLİMİNDE İADE UYGULAMASI…913

8.4.1. (I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDEKİ MALLARIN BU LİSTEYE DÂHİL OLMAYAN MALLARIN İMALİNDE KULLANILMASI………………………………..914

8.4.1.1. ÖTV Mükelleflerinin Tesliminde Verginin Beyanı…………………..……….……914

8.4.1.2. ÖTV İadesi Talep Edilecek Malların İmalatta Kullanılma Süresi…………….....915

8.4.1.3. İade Talep Edebilecekler…………………………………………………………….915

8.4.1.4. İadesi Talep Edilebilecek Vergi Tutarı……………………………….…………....915

8.4.1.5. İade Talep Edilecek Vergi Dairesi ve Süresi……………………………………....916

8.4.2. (I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YER ALAN MALLARIN AYNI   CETVELDE YER ALAN MALLARIN İMALİNDE KULLANILMASI………………………………………………………………………….....916

8.4.2.1. (B) Cetvelindeki Malların Aynı Cetveldeki Malların İmalinde Kullanılmak Üzere Tesliminde Verginin Beyanı…………………………………….…………………………...917

8.4.2.2.ÖTV İadesi Talep Edilecek Malların İmalatta Kullanılma Süresi………….……..917

8.4.2.3. İade Talep Edebilecekler……………………………………………………..……..917

8.4.2.4. İadesi Talep Edilebilecek Vergi Tutarı……………………………………………..917

8.4.2.5. İade Talep Edilecek Vergi Dairesi ve Süresi………………..……………….….....918

8.4.3.  BAZ YAĞLARIN İHRACATA KONU EDİLECEK MADENİ YAĞ VEYA YAĞLAMA MÜSTAHZARI İMALİNDE KULLANILMASI……………...………........919

8.4.3.1.  ÖTV Mükelleflerinin Baz Yağ Tesliminde Verginin Beyanı…………..……......919

8.4.3. 2. ÖTV İadesi Talep Edilecek Baz Yağların İmalatta Kullanılma ve İmal Edilen Malların Teslim Süresi…………………………………………………………………........919

8.4.3.3.   İade Talep Edebilecekler…………………………………………………………..920

8.4.3.4.  İadesi Talep Edilebilecek Vergi Tutarı………………………………..…………..920

8.4.3.5.  İade Talep Edilecek Vergi Dairesi ve Süresi………………………..……………..920

8.4.4. İADE UYGULAMASI……………………………………………..……………........921

8.4.4.1. Mahsuben İade Talepleri…………………………………………..…………….....921

a) Mahsup Dilekçesi……………………………………………………………………........922

b) Mahsup Dilekçesine Eklenecek Belgeler………………………….……………………...922

c) Mahsup Talebinin Yerine Getirilmesi…………………………………………………....923

d) Belge Eksikliği ya da Belgelerin Muhteviyatındaki Eksiklikler Nedeniyle Yapılamayan Mahsup İşlemleri…………………………………………………..………………………....923

8.4.4.2. Nakden İade Talepleri…………………………………………………………........923

a) Nakden İade Dilekçesi……………………………………………….………………........923

b) Nakden İade Talebinin Yerine Getirilmesi……………………………………..………..923

8.4.4.3. Mahsup Sonrası Alacağın Nakden İadesi………………………………..………...924

8.4.4.4. Kamuya Ait Kuruluşların İade Talepleri…………………………………….........924MADDE NO 9: VERGİ İNDİRİMİ………………………………………………………....925

9.1.GENEL AÇIKLAMA………………………………………………………………….....925MADDE 10: İSTİSNALARIN SINIRI VE YETKİ……………………….………….........926

10.1.GENEL AÇIKLAMA……………………………………………………….…….........926

IV-ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: VERGİNİN MATRAHI, ORANI VEYA TUTARI, BEYANI, TARHI VE ÖDENMESİ İLE MATRAHTA, VERGİDE VE MÜKELLEFİYETTE DEĞİŞİKLİKLER

MADDE 11: VERGİLEME ÖLÇÜLERİ VE MATRAH……………………...……..…...928

MADDE 12: ORAN VEYA TUTAR…………………………………….………………......929

12.1.TAŞIT ARAÇLARINDA VERGİ MATRAHI…………………………………..........930

MADDE 13 MÜTESELSİL SORUMLULUK VE CEZA UYGULAMASI…..……….….933

13.1. RAFİNERİLERİN SORUMLULUĞU………………………………..………...........934

13.2. DÜŞÜK VERGİ ORANI İLE MALLARI ALANLARIN YÜKSEK VERGİ ORANIYLA SATMALARI DURUMUNDA SORUMLULUK…….…………..................934

13.3. KAYIT VE TESCİL YAPANLARIN SORUMLULUĞU……………………...........934

13.4. ULUSAL MARKERLI MAL BULUNDURMAYANLARIN SORUMLULUĞU………………………………………………………………………..…..934

13.5. ALKOLLÜ İÇKİLER İLE TÜTÜN MAMULLERİNDE SORUMLULUK…….....935

MADDE 14: VERGİNİN TARHI, BEYANI VE ÖDENMESİ…………………………….936

14.1.GENEL AÇIKLAMA………………………………………………………………......937

MADDE 15: VERGİNİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ, MATRAHTA, VERGİDE VE MÜKELLEFİYETTE DEĞİŞİKLİKLER……………………..……………………....939

15.1. VERGİNİN BELGEDE AYRICA GÖSTERİLMESİ………………………………..940

15.2. FAZLA VEYA YERSİZ ÖDENEN ÖTV'NİN DÜZELTİLMESİ…….………….....940

15.2.1. Malların İadesi, İşlemin Gerçekleşmemesi, İşlemden Vazgeçilmesi veya ÖTV Matrahının Değişmesi Durumunda Düzeltme………………………………………..….....940

15.2.1.1. (II) Sayılı Listedeki Kayıt ve Tescile Tabi Araçlarla İlgili Düzeltme İşlemleri…941

a) Kayıt ve Tescilden Önce Düzeltme…………………………….……………………..…..941

b) Kayıt ve Tescilden Sonra Düzeltme…………………………………………………..…..942

15.2.1.2. Diğer Mallarla İlgili Düzeltme İşlemleri……………………………………….....943

15.2.2. İlk İktisabında İstisna Uygulanan Taşıtların Sonradan Satışında Vergileme……944

15.2.3. Taşıt Araçlarının Tadilatında Vergileme………………….………………………..945

15.2.3.1. Kayıt ve Tescil Edilmeden Önce Tadilat Yapılan Araçların İlk İktisabında Vergilendirme…………………………………………………………………….…………..945

15.2.3.2. Kayıt ve Tescil Edilmiş Olan Araçların Tadilatında Ek ÖTV Tarhiyatı……….946

MADDE NO 16: GÜMRÜK İDARELERİNCE ALINAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER……………………………………………………………………...948


16.1. VERGİNİN GÜMRÜK MAKBUZUNDA GÖSTERİLMESİ………….………..….948

16.2. İTHALATTA TEMİNATLI İŞLEMLER………………………………..…………..948

16.3. İTHALDE ALINAN VERGİDE DÜZELTME……………………………..………..948

16.4. (I) SAYILI LİSTEDEKİ MALLAR İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT……………………………………………………………………………………..948KAYNAKÇA……………………………………………………………………………..…..952

Yüklə 0,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə