Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlardan; Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlardanYüklə 445 b.
tarix28.10.2017
ölçüsü445 b.
#18536Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

 • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

  • Ticari kazanç ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek usulde veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
  • Esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf,
  • A.Ş. Yönetim kurulu üyesi olan ortakları,
  • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,


  • Diğer şirketlerin tüm ortakları, (Ltd. kolektif vb.)
  • Donatma iştiraklerinin tüm ortakları,
  • Tarımsal faaliyette bulunanlar,
  • İle köy ve mahalle muhtarları
  • 4/1-b statüsünde sigortalı (eski adıyla Bağ-Kurlu) olmaları zorunlu.


Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar primlerini kendileri ödüyor.

 • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar primlerini kendileri ödüyor.

 • Prim, prime esas kazancın alt sınırı (Asgari ücret olup, bugün için 886,50 TL) ile prime esas kazancın üst sınırı (asgari ücretin 6,5 katı olup, bugün için 5.762, 25 TL) oranında belirleyeceği kazanç tutarı üstünden prim ödüyorÖdeyecekleri prim oranı;

 • Ödeyecekleri prim oranı;

  • Malûllük-yaşlılık-ölüm sigortalarına yüzde 20,
  • Kısa vadeli sigorta kollarına yüzde 1 ila 6,5,
  • (iş kazası, meslek hastalığı bakımından tehlike ağırlığına göre)
  • Genel sağlık sigortasına yüzde 12,5,
  • olmak üzere yaptıkları işin tehlike sınıfına göre yüzde 33,5 ile yüzde 39 arasında değişen oranda prim ödemekteler.
 • Örneğin: Tehlike sınıf ve derecesi yüzde 3 olarak iş yapan Ahmet Bey, 1.000 TL’lik kazanç tutarı üstünden prim ödeyeceğini beyan ettiğinde yüzde 35,5 oranında (20+ 12,5+ 3)aylık 355 TL prim ödeyecektir.Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, 4/1-b (eski adıyla Bağ-Kur’a) prim ödemek zorundalar.

 • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, 4/1-b (eski adıyla Bağ-Kur’a) prim ödemek zorundalar.

 • Ancak mevzuatta 1 Mart 2011 tarihine kadar “önce başlayan sigortanın üstünlüğü” prensibi geçerli olduğundan, SSK sigortalısı olarak çalışmaktayken, Bağ-Kurlu olmayı zorunlu kılan bir faaliyete başlayanlar, sigortalı çalışmasına ara vermediği sürece SSK sigortaları devam etti. Ve Bağ-Kur’ a prim ödemediler.

 • 1 Mart 2011’e kadar olan uygulamada, Bağ-Kur sigortalısı olduktan sonra, sigortalı çalışarak SSK’ya prim ödenmesi mümkün değildi.Kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan 6111 sayılı Kanunla “önce başlayan sigortanın üstünlüğü” prensibi terk edilerek, yerine “sigortanın üstünlüğü” prensibi benimsendi.

 • Kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan 6111 sayılı Kanunla “önce başlayan sigortanın üstünlüğü” prensibi terk edilerek, yerine “sigortanın üstünlüğü” prensibi benimsendi.

 • Bu düzenleme, 1 Mart 2011 tarihinden itibaren kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara işyerini kapatmadan sigortalı çalışarak 4/1-a’ya (SSK) prim ödeme imkanı sağlandı.4/1-b statüsünde (Bağ-Kur’a) prim ödeyen, 4/1-a statüsünde (SSK’ya) prim ödemesi için ne yapması gerekiyor?

 • 4/1-b statüsünde (Bağ-Kur’a) prim ödeyen, 4/1-a statüsünde (SSK’ya) prim ödemesi için ne yapması gerekiyor?

  • Hiçbir iş yapması gerekmiyor.
  • 4/1-a statüsünde (SSK) elektronik ortamda girişi yapıldığında, sistem otomatik olarak 4/1-b statüsündeki (Bağ-Kur’u) sonlandırıyor.
  • Sigortalı çalışma devam ettiği sürece 4/1-b statüsüne (Bağ-Kur’a) prim ödemesi gerekmiyor.


Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan, sigortalı çalışarak 4/1-a statüsünde (SSK) ödediği primin yanında isterse 4/1-b statüsüne de (Bağ-Kur’a) prim ödeyebilir.

 • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan, sigortalı çalışarak 4/1-a statüsünde (SSK) ödediği primin yanında isterse 4/1-b statüsüne de (Bağ-Kur’a) prim ödeyebilir.

 • Bunun için kuruma yazılı başvuru yaparak 4/1-b statüsüne de (Bağ-Kur’a) prim ödeme talebinde bulunacak.

 • Ve sigortalı çalışarak 4/1-a statüsüne (SSK’ya) ödenen primin yanında her ay 4/1-b statüsüne de (Bağ-Kur’a) prim ödeyecek.Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanın hem 4/1-a (SSK) hem de 4/1-b (Bağ-Kur’a) prim ödemesinin faydası şunlar:

 • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanın hem 4/1-a (SSK) hem de 4/1-b (Bağ-Kur’a) prim ödemesinin faydası şunlar:

  • İki statüye birlikte prim ödendiğinde, 4/1-b kapsamında uzun vadeli sigorta kollarına ödenen prim, 4/1-a statüsünde (SSK) ödenen primle birleştirilecek ve 4/1-a kapsamında ödenen prime esas kazanç tutarı 4/1-b kapsamında ödenen prime esas kazanç tutarı kadar artacak.


Bu birleşme ileride emekli olunduğunda, emekli aylığı tutarının yükselmesine yol açacak.

  • Bu birleşme ileride emekli olunduğunda, emekli aylığı tutarının yükselmesine yol açacak.
  • Örneğin, sigortalı çalışarak aylık 1.500 TL üstünden 4/1-a’ya (SSK’ya) prim ödeyen biri, 2.000 TL kazanç tutarı üstünden 4/1-b (Bağ-Kur’a) prim ödediğini varsaydığımızda, uzun vadeli sigorta kolları açısından 3.500 TL’lik (1.500+2.000 TL) üstünden prim ödenmiş olacak
  • Hem 4/1-a (SSK) hem de 4/1-b (Bağ-Kur’a) prim ödeyen birinin 4/1-b kapsamında ödediği kısa vadeli sigorta kolları primi 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında dikkate alınacak.
  • Kısa vadeli sigorta kollarına ödenen primin 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında dikkate alınması, kendi nam ve hesabına çalışan kişinin kendi işyerinde iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması halinde, kısa vadeli sigorta kollarından yapılan;


Geçici iş göremezlik süresince, günlük geçic iş göremezlik ödeneği,

  • Geçici iş göremezlik süresince, günlük geçic iş göremezlik ödeneği,
  • Sürekli iş göremezlik geliri bağlanması,
  • Ölüm halinde hak sahiplerine (eş ve çocuklarına) gelir bağlanması,
  • Gelir bağlanan kız çocuklarının evlenmesi halinde evlenme ödeneği,
  • Ölüm halinde cenaze ödeneği,
  • haklarından yararlanacaktır.


Örneğin; Her iki statüde de yani 4/1-a ve 4/1-b statüsünde prim ödeyen tornacının kendi işyerinde iş kazası geçirerek yüzde 30 oranında işgücü kaybına uğradığını varsaydığımızda, bu kişiye 4/1-b statüsüne ödediği prim nedeniyle, “sürekli iş görmezlik geliri” bağlanacak. Bu kişi şartları sağlayıp ileride 4/1-a statüsündeki sigortalılığından dolayı emekli olduğunda, emekli aylığı ile sürekli iş göremezlik gelirinden yüksek olanın tamamını, düşük olanın yarısını alacaktır.

 • Örneğin; Her iki statüde de yani 4/1-a ve 4/1-b statüsünde prim ödeyen tornacının kendi işyerinde iş kazası geçirerek yüzde 30 oranında işgücü kaybına uğradığını varsaydığımızda, bu kişiye 4/1-b statüsüne ödediği prim nedeniyle, “sürekli iş görmezlik geliri” bağlanacak. Bu kişi şartları sağlayıp ileride 4/1-a statüsündeki sigortalılığından dolayı emekli olduğunda, emekli aylığı ile sürekli iş göremezlik gelirinden yüksek olanın tamamını, düşük olanın yarısını alacaktır.Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan 4/1-b sigortalısı

 • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan 4/1-b sigortalısı

 • (eski adıyla Bağ-Kur’lu):

 • Geçici iş göremezlik hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği (Rapor parası) alamıyor.

 • Şirket ortakları analık halinde, kısa vadeli sigorta kollarından yapılan yardımlardan yararlanamıyor.

 • İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan sigortalı ancak yatarak tedavide geçici iş göremezlik ödeneği alıyor, ayakta tedavide alamıyor.

 • Geçici iş göremezlik ödeneğinde, sadece analık halinde (doğum) yatarak tedavi şartı aranmıyor.

 • Sigortalılık tescili yapılmayan kişi iş kazası geçirdiğinde sürekli iş göremezlik geliri bağlanmıyor.60 günden fazla prim borcu olan sigortalı, eş ve çocukları sağlık yardımı alamıyor.

 • 60 günden fazla prim borcu olan sigortalı, eş ve çocukları sağlık yardımı alamıyor.

 • Prim borcunu taksite bağlatıp ilk taksiti ödeyen sağlık yardımı alabiliyor.

 • Prim borcu nedeniyle sağlık yardımı alamayan sigortalının eş ve çocukları gelir testi yaptırarak Genel Sağlık Sigortalısı olup sağlık yardımı alabiliyor.

 • Üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı, istendiği zaman artırılabiliyor. İstendiği zaman düşürülebiliyor. Bu durumda prim başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren yeni kazanç üzerinden hesaplanıyor.

Sosyal Güvenlik Destek Primi Müessesesi: Sosyal güvenlik kurumlarının herhangi birinden emekli olan kişinin, emekli aylığını kestirmeden, ücretli olarak veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmasına imkan sağlayan uygulamadır.

 • Sosyal Güvenlik Destek Primi Müessesesi: Sosyal güvenlik kurumlarının herhangi birinden emekli olan kişinin, emekli aylığını kestirmeden, ücretli olarak veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmasına imkan sağlayan uygulamadır.Sosyal güvenlik destek pirimi uygulaması ile emekli:

 • Sosyal güvenlik destek pirimi uygulaması ile emekli:

  • Belli şartlarda emekli aylığını alır,
  • Emekli aylığının yanında ücretli çalışıyorsa ücretini alır,
  • Kendi nam ve hesabına faaliyetine devam eder.


Sosyal güvenlik destek pirimi;

 • Sosyal güvenlik destek pirimi;

  • Ücretli çalışan emeklilere,
  • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara
  • Farklı şekilde uygulanmaktadır.


Sosyal güvenlik destek primi;

 • Sosyal güvenlik destek primi;

  • Ücretli çalışan emeklilere,
  • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara,
  • Bağ-Kur dışındaki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olup, Bağ-Kurlu olmayı gerektiren ticari faaliyette veya serbest meslek faaliyetinde bulunanlara,
  • Şirket ortaklarına ve A.Ş yönetim kurulu başkan ve üyelerine, farklı tarihlerde getirildi.


Sosyal güvenlik destek primi ilk olarak mevzuata 6 Mayıs 1986 tarihinden itibaren 3279 sayılı Yasa ile getirildi.

 • Sosyal güvenlik destek primi ilk olarak mevzuata 6 Mayıs 1986 tarihinden itibaren 3279 sayılı Yasa ile getirildi.

 • Emekli aylığı almaktayken ücretli olarak çalışmaya başlayanlardan talep edenlerin emekli aylıkları kesilmeden ödenmeye devam etti.

 • Buna karşılık ücretleri sosyal güvenlik destek primine tabi tutuldu.Emekli olup, emekli aylığını kestirmeden ücretli olarak çalışan emeklilere sosyal güvenlik destek primi;

 • Emekli olup, emekli aylığını kestirmeden ücretli olarak çalışan emeklilere sosyal güvenlik destek primi;

  • 6 Mayıs 1986’dan 1 Ekim 2008’e kadar farklı,
  • Ve 1 Ekim 2008’den sonra farklı şekilde uygulandı.


6 Mayıs 1986’dan 1 Ekim 2008’e kadar olan uygulamada, emekli aylığını kestirmeden ücretli olarak çalışan emeklilerin;

 • 6 Mayıs 1986’dan 1 Ekim 2008’e kadar olan uygulamada, emekli aylığını kestirmeden ücretli olarak çalışan emeklilerin;

  • Çalıştıkları işten aldıkları ücretten 1 Ekim 1999 tarihine kadar yüzde 6 oranında 1 Ekim 1999’dan sonra yüzde 7,5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesildi.
  • Ayrıca işveren 1 Ekim 1999 tarihine kadar ödediği ücretin yüzde 24’ü oranında, 1 Ekim 1999’dan itibaren yüzde 22,5 oranında destek primi ödedi.
  • Emeklilerin emekli aylığından ayrıca bir kesinti yapılmadı.
  • Çalışan emekli hem emekli aylığını, hem de ücretini aldı.


1 Ekim 2008’e kadar olan uygulamada, sosyal güvenlik destek priminin emekliye en önemli faydası; çalıştığı halde emekli aylığının kesilmemesi ve emekli aylığı ile ücretini birlikte alınmasıdır.

 • 1 Ekim 2008’e kadar olan uygulamada, sosyal güvenlik destek priminin emekliye en önemli faydası; çalıştığı halde emekli aylığının kesilmemesi ve emekli aylığı ile ücretini birlikte alınmasıdır.

 • Emeklinin iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması halinde;

  • Sağlık yardımı,
  • Geçici iş göremezlik ödeneği,
  • Sürekli iş göremezlik ödeneği,


Protez, araç ve gereçlerin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi,

  • Protez, araç ve gereçlerin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi,
  • Yurtdışında tedavi,
  • Cenaze masraf karşılığı,
  • Ölümü halinde eş ve çocuklarına gelir bağlanması
  • Haklarından yararlanmaktadır.
 • Sosyal güvenlik destek primi hizmet birleşmesine konu edilemez.

 • Emekli aylığını arttırmaz.

 • Toptan ödeme olarak iadesi mümkün değildir1 Ekim 2008’den itibaren ücretle çalışan emeklilere uygulanan, sosyal güvenlik destek priminde değişiklik yapıldı.

 • 1 Ekim 2008’den itibaren ücretle çalışan emeklilere uygulanan, sosyal güvenlik destek priminde değişiklik yapıldı.

 • 1 Ekim 2008’den sonra ücretlinin destek primi yükü artırılmadı. Öncesinde olduğu gibi emeklinin çalıştığı işinden aldığı ücretten yüzde 7,5 oranında destek primi kesilmeye devam edildi.İşverenin yükü artırıldı. İşveren çalıştırdığı emekli için ücretin yüzde 22,5’i oranında ödediği sosyal güvenlik destek priminin yanında, işin tehlike, sınıf ve derecesine göre aylık yüzde 1 ile yüzde 6,5 arasında değişen oranda, kısa vadeli sigorta kollarına prim ödemeye başladı.

 • İşverenin yükü artırıldı. İşveren çalıştırdığı emekli için ücretin yüzde 22,5’i oranında ödediği sosyal güvenlik destek priminin yanında, işin tehlike, sınıf ve derecesine göre aylık yüzde 1 ile yüzde 6,5 arasında değişen oranda, kısa vadeli sigorta kollarına prim ödemeye başladı.

 • Kısa vadeli sigorta kollarına prim ödendiğinden, çalışan emekli iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması halinde 1 Ekim 2008’den önce olduğu gibi bu sigorta kollarından yapılan yardımlardan yararlanmaya devam etti.Sosyal güvenlik destek primi kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar için ilk olarak;

 • Sosyal güvenlik destek primi kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar için ilk olarak;

  • 8 Eylül 1999’da 4447 sayılı Yasa ile Bağ-Kur sigortalıları için uygulamaya kondu.
  • Bağ-Kur’dan emekli olduğu halde faaliyetine ara vermeden devam eden emeklilerin, emekli aylığının başladığı tarihi,
  • Emekli olduktan sonra faaliyetine son verip, daha sonra tekrar kendi nam ve hesabına çalışmaya başlayanların, tekrar çalışmaya başladığı tarihi,
  • takip eden aybaşından itibaren,


Emekli aylığından, emekli aylığının yüzde 10’u oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmeye başlandı.

  • Emekli aylığından, emekli aylığının yüzde 10’u oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmeye başlandı.
  • 8 Eylül 1999’dan önce Bağ-Kur’dan emekli aylığı bağlanmasına karşın faaliyetine devam etmekte olanlardan, yasanın yayımlandığı tarihi takip eden aybaşından itibaren (1 Ekim 1999’dan) itibaren,
  • Sosyal güvenlik destek primi faaliyetin sona erdiği ay dahil olmak üzere faaliyet süresince alınan emekli aylıklarından kesilir.


Diğer sosyal güvenlik kurumlarından (SSK, Emekli Sandığı, Banka ve Sigorta Şirketleri ile Ticaret Odaları ve Borsalarının Vakıf Emekli Sandıklarından) emekli olup, Bağ-Kurlu olmayı gerektiren faaliyette bulunan emekliler de, 4956 sayılı Kanunun 44. maddesi ile 2 Ağustos 2003 tarihinden itibaren, Sosyal Güvenlik Destek Primi kapsamına alındı.

 • Diğer sosyal güvenlik kurumlarından (SSK, Emekli Sandığı, Banka ve Sigorta Şirketleri ile Ticaret Odaları ve Borsalarının Vakıf Emekli Sandıklarından) emekli olup, Bağ-Kurlu olmayı gerektiren faaliyette bulunan emekliler de, 4956 sayılı Kanunun 44. maddesi ile 2 Ağustos 2003 tarihinden itibaren, Sosyal Güvenlik Destek Primi kapsamına alındı.Bağ-Kur dışındaki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar, faaliyete başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren, faaliyetlerini terk ettikleri ay dahil, Bağ-Kur Primine esas, 24 basamaklı gelir tablosunun 12. gelir basamağının yüzde 10’u oranında sosyal güvenlik destek primi ödemekle yükümlü tutuldular.

 • Bağ-Kur dışındaki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar, faaliyete başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren, faaliyetlerini terk ettikleri ay dahil, Bağ-Kur Primine esas, 24 basamaklı gelir tablosunun 12. gelir basamağının yüzde 10’u oranında sosyal güvenlik destek primi ödemekle yükümlü tutuldular.

 • Sosyal güvenlik destek primi Bağ-Kur dışındaki emeklilerin aylıklarından kesilmedi. Bu emekliler primlerini her ay kendileri bankaya ödediler.Çeşitli sosyal güvenlik kurumlarından emekli olan ve emekli aylığını kestirmeyen;

 • Çeşitli sosyal güvenlik kurumlarından emekli olan ve emekli aylığını kestirmeyen;

  • Limited şirket ortakları,
  • A.Ş yönetim kurulu başkan veya üyeleri,
  • A.Ş kurucu ortakları (1 Ekim 2008’e kadar),
  • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerinde komandite ortakları,
  • Diğer şirket tüm ortakları
  • Donatma İştiraklerinin tüm ortakları,
  • 28 Ocak 2004 tarihinden itibaren 5073 sayılı Kanunla (15. md) sosyal güvenlik primi kapsamına alındı.


1 Ekim 2008’den itibaren sosyal güvenlik destek primi uygulamasında önemli değişiklikler yapıldı:

 • 1 Ekim 2008’den itibaren sosyal güvenlik destek primi uygulamasında önemli değişiklikler yapıldı:

  • 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren sosyal güvenlik destek primi tüm emeklilerin emekli aylığından kesilmeye başlandı.
  • 1 Ekim 2008’den itibaren destek primi oranları da artırıldı.


Sosyal güvenlik destek primi oranı aşağıdaki tarihlerde;

 • Sosyal güvenlik destek primi oranı aşağıdaki tarihlerde;

  • 1 Ekim 2008 – 31 Aralık 2008 arası yüzde 12,
  • 1 Ocak 2009 – 31 Aralık 2009 arası yüzde 13,
  • 1 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 arası yüzde 14,
  • 1 Ocak 2011’den itibaren yüzde 15’e yükseltildi.
 • Diğer sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanların emekli aylığından kesilecek destek primi Bağ-Kur emeklilerinin ilgili yılın Ocak ayında ödenen en yüksek emekli aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamıyor.Sosyal güvenlik destek primi, emeklinin aylığını kestirmeden, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmasına imkan sağlar.

 • Sosyal güvenlik destek primi, emeklinin aylığını kestirmeden, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmasına imkan sağlar.

 • Başkada emekliye hiçbir faydası yoktur.

 • Emekli aylığını artırmaz.

 • Hizmet birleşmesine konu edilmez.Kısa vadeli sigorta kollarına prim ödenmediğinden, bu sigorta kollarından sağlanan yardımlarından yararlanamaz.

 • Kısa vadeli sigorta kollarına prim ödenmediğinden, bu sigorta kollarından sağlanan yardımlarından yararlanamaz.

 • Destek primi emekliyi değil, SGK’ yı desteklemektedir.

1 Ocak 2012’den önce herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar SGK tarafından 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle re’sen GSS’ye tescil edildi.

 • 1 Ocak 2012’den önce herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar SGK tarafından 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle re’sen GSS’ye tescil edildi.1 Ocak 2012 itibariyle, GSS’ye re’sen tescil edilenlere SGK bir mektup gönderdi. İşsiz kişi bu mektubu bekleyecek.

 • 1 Ocak 2012 itibariyle, GSS’ye re’sen tescil edilenlere SGK bir mektup gönderdi. İşsiz kişi bu mektubu bekleyecek.

 • SGK’nın iadeli taahhütlü olarak, posta yoluyla gönderdiği mektubu tebellüğünden itibaren en geç “bir ay” içinde gelir tespiti yaptıracak.

 • İsterse mektubu beklemeden Gelir Testi yaptırabilecek.Gelir testi SGK’ nın yazısının alındığı tarihten itibaren “bir ay” içinde yapılacak. Örneğin; 25 Nisan 2012’de SGK yazısını alan kişi, en geç 25 Mayıs 2012’ye kadar gelir testi yaptıracak.

 • Gelir testi SGK’ nın yazısının alındığı tarihten itibaren “bir ay” içinde yapılacak. Örneğin; 25 Nisan 2012’de SGK yazısını alan kişi, en geç 25 Mayıs 2012’ye kadar gelir testi yaptıracak.Gelir testi için adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde (ADNKS) kayıtlı ikametgahlarının bulunduğu yerdeki “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı”na başvuracaklar.

 • Gelir testi için adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde (ADNKS) kayıtlı ikametgahlarının bulunduğu yerdeki “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı”na başvuracaklar.Gelir testi için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına “Gelir Testine Müracaat Bildirimi” ile yapılacak.

 • Gelir testi için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına “Gelir Testine Müracaat Bildirimi” ile yapılacak.Gelir tespitinde aile olarak aynı hanede yaşayan;

 • Gelir tespitinde aile olarak aynı hanede yaşayan;

  • Eş,
  • Yaşlarına bakmaksızın evli olmayan çocuk,
  • Genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek kişinin ana ve babası,
 • dikkate alınacaktır.

 • Öğrenim nedeniyle başka bir hanede yaşayan, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmayan çocuklar

 • aile olarak dikkate alınacak.Aynı hanede yaşayan aile bireylerinden, genel sağlık sigortalısı olanlar (4/a, 4/b, 4/c’li)

 • Aynı hanede yaşayan aile bireylerinden, genel sağlık sigortalısı olanlar (4/a, 4/b, 4/c’li)

 • Bakmakla yükümlü olunan kişiler gelir tespitinde dikkate alınacak. Ancak bu kişiler hakkında gelir testi sonucunda herhangi bir işlem yapılmayacaktır.Örneğin; 30 yaşında ailesiyle birlikte oturan bekar memur Ahmet’in (ailenin çocuğu) maaşı aile içi kişi başına düşen aylık gelirin ortalama tutarının tespitinde, ailenin diğer fertlerinin gelirine eklenerek toplam aile geliri bulunacak. Bulunan toplam gelir, ailedeki kişi sayısına bölünerek aile içi kişi başına düşen aylık gelirin ortalama tutarı bulunacak. Ancak bulunan sonuca göre memur Ahmet için herhangi bir işlem yapılmayacak.

 • Örneğin; 30 yaşında ailesiyle birlikte oturan bekar memur Ahmet’in (ailenin çocuğu) maaşı aile içi kişi başına düşen aylık gelirin ortalama tutarının tespitinde, ailenin diğer fertlerinin gelirine eklenerek toplam aile geliri bulunacak. Bulunan toplam gelir, ailedeki kişi sayısına bölünerek aile içi kişi başına düşen aylık gelirin ortalama tutarı bulunacak. Ancak bulunan sonuca göre memur Ahmet için herhangi bir işlem yapılmayacak.Birden fazla ailenin aynı hanede yaşaması halinde, her bir aile için ayrı ayrı gelir testi yapılacak

 • Birden fazla ailenin aynı hanede yaşaması halinde, her bir aile için ayrı ayrı gelir testi yapılacak

 • Aynı hanede yaşamayan ancak genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu ana ve babası hakkında ayrı ayrı gelir tespiti yapılacak.Vakıf gelir testi başvurusu yapan için önce aileye ilişkin ön inceleme yapacak.

 • Vakıf gelir testi başvurusu yapan için önce aileye ilişkin ön inceleme yapacak.

 • Ön inceleme Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi(BSYHP) üzerinden yapılacaktır.

 • Gelir tespitinde aile bireylerinin;

  • Gelirleri,
  • Harcamaları,
  • Bankalardaki tüm hesaplara ait bilgileri,
  • Sürekli olarak alınan nakti sosyal yardımlar,
  • Taşınır malları (menkul mal),
  • Taşınmaz malları (Gayrimenkul),
  • Ve bunlardan doğan hakları, dikkate alınarak ailenin ortalama aylık geliri bulunacak. Bulunan gelir ailedeki kişi sayısına bölünerek aile içinde kişi başına düşen aylık gelirin ortalama tutarı belirlenecek.


Kişilerin Başvuru Formunda beyan ettiği bilgileri doğrultusunda yapılan Gelir Testini doğrulamak amacıyla,

 • Kişilerin Başvuru Formunda beyan ettiği bilgileri doğrultusunda yapılan Gelir Testini doğrulamak amacıyla,

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca belirlenen esaslar çerçevesinde hane ziyaretleri yapılacak,

 • Hane ziyaretinde tanıtıcı kimlik belgesi gösterilecek,

 • “Hane ziyareti bilgi formu” kullanılacak,

 • Vakıf personeli, Gelir Testi başvurusunda bulunan kişinin ikametgâhına giderek incelemede bulunacak.SGK’nın bir ay içinde gelir testi yaptırması yönündeki yazıyı alıp, bir ay içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmayanların, GSS’ye tescil edildikleri 1 Ocak 2012’den itibaren aile içindeki kişi başına düşen aylık ortalama gelir tutarı, asgari ücretin iki katı (Bugünkü verilere göre 1.773 TL) kabul edilecek

 • SGK’nın bir ay içinde gelir testi yaptırması yönündeki yazıyı alıp, bir ay içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmayanların, GSS’ye tescil edildikleri 1 Ocak 2012’den itibaren aile içindeki kişi başına düşen aylık ortalama gelir tutarı, asgari ücretin iki katı (Bugünkü verilere göre 1.773 TL) kabul edilecek

 • Bunlar için; 1.773 TL üstünden aylık 212.76 TL genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilecek

 • Tahakkuk ettirilen prim (aylık 212.76 TL) SGK il veya merkez müdürlüğünce ilgilisine tebliğ edilecekYapılan gelir testi sonunda aile içinde kişi başına düşen aylık gelirin ortalama tutarı asgari ücretin üçte birinden (bugünkü verilere göre 295.50 TL’den) az çıkanlar, re’sen GSS’ye tescil edildikleri 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle 60/g md. hükmündeki GSS’si sona erdirilerek, 60/c-1 maddesi hükmünde GSS tescili yapılarak, prim ödemeden sağlık yardımı alması sağlanacak.

 • Yapılan gelir testi sonunda aile içinde kişi başına düşen aylık gelirin ortalama tutarı asgari ücretin üçte birinden (bugünkü verilere göre 295.50 TL’den) az çıkanlar, re’sen GSS’ye tescil edildikleri 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle 60/g md. hükmündeki GSS’si sona erdirilerek, 60/c-1 maddesi hükmünde GSS tescili yapılarak, prim ödemeden sağlık yardımı alması sağlanacak.

 • Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındığını içeren “GSS Tescil Bildirimi” posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak kişiye tebliğ edilecekYapılan gelir testi sonunda aile içinde kişi başına düşen aylık gelirin ortalama tutarı asgari ücretin üçte biri (295,50 TL) ile asgari ücrete (886,50 TL) kadar olduğu tespit edilenlerden, eşlerden biri (tercihlerine göre) adına 60/g maddesi kapsamında GSS’ye re’sen tescil edildikleri 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle, asgari ücretin üçte biri (295,50 TL) üstünden yüzde 12 oranında hesaplanan 35,46 TL prim tahakkuk ettirilecek.

 • Yapılan gelir testi sonunda aile içinde kişi başına düşen aylık gelirin ortalama tutarı asgari ücretin üçte biri (295,50 TL) ile asgari ücrete (886,50 TL) kadar olduğu tespit edilenlerden, eşlerden biri (tercihlerine göre) adına 60/g maddesi kapsamında GSS’ye re’sen tescil edildikleri 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle, asgari ücretin üçte biri (295,50 TL) üstünden yüzde 12 oranında hesaplanan 35,46 TL prim tahakkuk ettirilecek.

 • Ailenin diğer fertleri de genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında GSS’li olarak prim ödemeden sağlık yardımı alacaklar.Yapılan gelir testi sonucunda, aile içinde kişi başına düşen aylık gelirin ortalama tutarı asgari ücretten (886,50 TL) asgari ücretin iki katına (1.773 TL) kadar olduğu tespit edilenlerden eşlerden biri (eşlerin tercihine göre) adına 60/g kapsamında, re’sen tescil tarihi olan 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle, asgari ücret (886,50 TL) üstünden yüzde 12 oranında, aylık 106,38 TL GSS primi tahakkuk ettirilecek ve ödemesi gereken ayık prim tutarı “GSS Tescil Bildirimi” ile iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla bildirilecek.

 • Yapılan gelir testi sonucunda, aile içinde kişi başına düşen aylık gelirin ortalama tutarı asgari ücretten (886,50 TL) asgari ücretin iki katına (1.773 TL) kadar olduğu tespit edilenlerden eşlerden biri (eşlerin tercihine göre) adına 60/g kapsamında, re’sen tescil tarihi olan 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle, asgari ücret (886,50 TL) üstünden yüzde 12 oranında, aylık 106,38 TL GSS primi tahakkuk ettirilecek ve ödemesi gereken ayık prim tutarı “GSS Tescil Bildirimi” ile iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla bildirilecek.Ailenin diğer fertleri de GSS’linin bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında prim ödemeden sağlık yardımı alacaklar.

 • Ailenin diğer fertleri de GSS’linin bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında prim ödemeden sağlık yardımı alacaklar.Yapılan gelir testi sonunda aile içinde kişi başına düşen aylık gelirin ortalama tutarı asgari ücretin iki katından (1.773 TL’den) fazla olduğu tespit edilmesi halinde;

 • Yapılan gelir testi sonunda aile içinde kişi başına düşen aylık gelirin ortalama tutarı asgari ücretin iki katından (1.773 TL’den) fazla olduğu tespit edilmesi halinde;

 • Eşlerden biri (eşlerin tercihi de dikkate alınarak) adına gelir testinin sonuçlandığı tarih itibariyle, 60/g maddesi kapsamında, asgari ücretinin iki katı (1.773 TL) üstünden yüzde 12 oranında 212,76 TL genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilecek.

 • Ödemesi gereken prim tutarı “GSS Tescil Bildirimi” ile iadeli taahhütlü olarak postayla tebliğ edilecektir.

 • Ailenin diğer fertleri GSS’linin Kanunun bakmakla zorunlu olduğu kişi kapsamında prim ödemeden sağlık yardımı alacaklar.SGK’nın yazısı üzerine bir ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurarak gelir testi yaptırmak istemediğini beyan edenler, re’sen tescil tarihi olan 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle, aile içi kişi başına düşen aylık gelir tutarı asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek, ödemeleri gereken prim tutarı asgari ücretin iki katı (1.773 TL) üstünden güncellenerek, aylık 212,76 TL prim tahakkuk ettirilecek, prim ödeme yükümlülüğüne ilişkin “GSS Tescil Bildirimi” posta yoluyla iadeli ve taahhütlü olarak tebliğ edilecektir.

 • SGK’nın yazısı üzerine bir ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurarak gelir testi yaptırmak istemediğini beyan edenler, re’sen tescil tarihi olan 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle, aile içi kişi başına düşen aylık gelir tutarı asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek, ödemeleri gereken prim tutarı asgari ücretin iki katı (1.773 TL) üstünden güncellenerek, aylık 212,76 TL prim tahakkuk ettirilecek, prim ödeme yükümlülüğüne ilişkin “GSS Tescil Bildirimi” posta yoluyla iadeli ve taahhütlü olarak tebliğ edilecektir.

 • Aile içindeki diğer kişilerde GSS’linin bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında prim ödemeden sağlık yardımı alabilecekler.SGK’nın tebliğ ettiği yazı üzerine bir ay içinde gelir testine başvurmadığından aylık 212,76 TL prim tahakkuk ettirilenlerden, SGK’nın yazısının tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde Gelir Testi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuranların Gelir Testi sonucunda tespit edilen gelirin aile içinde kişi başına düşen aylık ortalama tutarı, prime esas kazancın alt sınırının (886,50 TL) üçte birinden (aylık 295,50 TL’den) az olması halinde, re’sen GSS tescilinin yapıldığı 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren 60/g kapsamındaki GSS tescili iptal edilecek ve aynı tarihten itibaren 60/c-1 kapsamında GSS tescili yapılacak.

 • SGK’nın tebliğ ettiği yazı üzerine bir ay içinde gelir testine başvurmadığından aylık 212,76 TL prim tahakkuk ettirilenlerden, SGK’nın yazısının tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde Gelir Testi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuranların Gelir Testi sonucunda tespit edilen gelirin aile içinde kişi başına düşen aylık ortalama tutarı, prime esas kazancın alt sınırının (886,50 TL) üçte birinden (aylık 295,50 TL’den) az olması halinde, re’sen GSS tescilinin yapıldığı 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren 60/g kapsamındaki GSS tescili iptal edilecek ve aynı tarihten itibaren 60/c-1 kapsamında GSS tescili yapılacak.1 Ocak 2012 tarihinden itibaren aylık 212,76 TL olarak tahakkuk ettirilen primler terkin edilecek.

 • 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren aylık 212,76 TL olarak tahakkuk ettirilen primler terkin edilecek.

 • Primi devlet tarafından ödeneceğinden prim ödemeden sağlık yardımı almaya başlayacaklar.

 • Bu kişilerin, gelir testi yapıldığı tarihten önce gelir durumlarında, ödenecek primi değiştirecek şekilde değişiklik olduğu ihbar, şikayet, denetim sonucu tespit edilenler hakkında, tescil başlangıç tarihi itibariyle 60/c-1 kapsamında yapılan GSS tescili iptal edilecek ve 60/g kapsamında GSS tescili yapılarak asgari ücretin iki katı (1.773 TL) üstünden aylık 212,76 TL prim tahakkuk ettirilecek ve ödenecek prim, iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla tebliğ edilecektir.Gelir testine 6 aydan sonra başvurması halinde, yapılan gelir testinde aile içi kişi başına düşen gelirin aylık tutarı, prime esas kazancın alt sınırını asgari ücret (886,50 TL) üçte birinden (295,50 TL’den) az çıkması halinde, gelir testinin sonuçlandığı tarih itibariyle, 60/g kapsamında asgari ücretin iki katı üstünden tahakkuk ettirilecek ve ödenmesi gereken prim miktarı “GSS Tescil Bildirimi” ile iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla tebliğ edilecektir.

 • Gelir testine 6 aydan sonra başvurması halinde, yapılan gelir testinde aile içi kişi başına düşen gelirin aylık tutarı, prime esas kazancın alt sınırını asgari ücret (886,50 TL) üçte birinden (295,50 TL’den) az çıkması halinde, gelir testinin sonuçlandığı tarih itibariyle, 60/g kapsamında asgari ücretin iki katı üstünden tahakkuk ettirilecek ve ödenmesi gereken prim miktarı “GSS Tescil Bildirimi” ile iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla tebliğ edilecektir.Gelir testinin sonuçlandığı tarih itibariyle 60/g kapsamındaki GSS sonlandırılarak, 60/C-1 kapsamındaki GSS tescili yapılacak ve bu tarihten yani gelir testinin sonuçlandığı tarihten itibaren prim ödemeden sağlık yardımı almaları sağlanacaktır.

 • Gelir testinin sonuçlandığı tarih itibariyle 60/g kapsamındaki GSS sonlandırılarak, 60/C-1 kapsamındaki GSS tescili yapılacak ve bu tarihten yani gelir testinin sonuçlandığı tarihten itibaren prim ödemeden sağlık yardımı almaları sağlanacaktır.

 • Yapılan gelir testi sonunda aile içinde kişi başına düşen aylık gelirin ortalama tutarı 295,50 TL ile 886,50 TL arasında olduğu tespit edilenlerin aylık gelirleri sistemden değiştirilecek ve gelir testinin sonuçlandığı tarih itibariyle asgari ücretin (295,50 TL) üstünden yüzde 12 oranında aylık 35,46 TL GSS tahakkuk ettirilerek ödemesi gereken prim tutarı, iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla teblig edilecektir.Yapılan gelir testi sonunda, aile içi kişi başına düşen aylık gelirin ortalama tutarı prime esas kazancın (asgari ücret: 886,50 TL) ile prime esas kazancın alt sınırının iki katına kadar (1.773 TL) olduğu tespit edilenlerin gelirleri sistemden değiştirilerek, gelir testinin sonuçlandığı tarih itibariyle prime esas kazancın alt sınırı (886,50 TL) üstünden aylık 106,38 TL prim tahakkuk ettirilecek ve ödemesi gereken prim tutarı, iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla tebliğ edilecektir.

 • Yapılan gelir testi sonunda, aile içi kişi başına düşen aylık gelirin ortalama tutarı prime esas kazancın (asgari ücret: 886,50 TL) ile prime esas kazancın alt sınırının iki katına kadar (1.773 TL) olduğu tespit edilenlerin gelirleri sistemden değiştirilerek, gelir testinin sonuçlandığı tarih itibariyle prime esas kazancın alt sınırı (886,50 TL) üstünden aylık 106,38 TL prim tahakkuk ettirilecek ve ödemesi gereken prim tutarı, iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla tebliğ edilecektir.60 günden fazla prim borcu olduğundan sağlık yardımı alamayan 4/b sigortalısı (Bağ-Kurlu), 18 yaşından küçük çocukları hariç;

 • 60 günden fazla prim borcu olduğundan sağlık yardımı alamayan 4/b sigortalısı (Bağ-Kurlu), 18 yaşından küçük çocukları hariç;

  • Eşi,
  • Veya ana ve babası
 • Genel sağlık sigortalısı olanlar 60/g kapsamında GSS’li olmak için talepte bulunması halinde, gelir testi yapılarak aile içinde kişi başına düşen gelir tutarı:295,50 TL’den az olanlar prim ödemeden,

 • 295,50 TL’den az olanlar prim ödemeden,

 • 295,50 - 886,50 TL arasında olanlar aylık 35,46 TL,

 • 886,50 - 1.773 TL arasında olanlar aylık 106,38 TL,

 • 1.773 TL ve daha fazla alanlar aylık 212,76 TL,

 • prim ödeyerek sağlık yardımı alacaklar.

 • 4/b sigortalısı (Bağ-Kurlu) bu şekilde GSS’li olan eşi üstünden sağlık yardımı alamayacak.60/c-1 kapsamında prim ödemeden veya 60/g kapsamında aile içinde kişi başına düşen gelir durumuna göre prim ödeyerek sağlık yardımı alanların genel sağlık sigortalılığı;

 • 60/c-1 kapsamında prim ödemeden veya 60/g kapsamında aile içinde kişi başına düşen gelir durumuna göre prim ödeyerek sağlık yardımı alanların genel sağlık sigortalılığı;

  • 4/a sigortalısı olunduğu (eski adıyla SSK’lı),
  • 4/b sigortalısı olunduğu (eski adıyla Bağ-Kurlu),
  • 4/c sigortalısı olunduğu (eski adıyla Emekli Sandığı iştirakçisi),
  • Özel vakıf emekli sandıklarına tabi olunduğu,
  • İsteğe bağlı sigortalı olunduğu,
  • 60 yaş aylığı bağlandığı,
  • 2330 sayılı Nakti Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlandığı,


2022 sayılı Kanun kapsamında özürlü aylığı bağlandığı,

  • 2022 sayılı Kanun kapsamında özürlü aylığı bağlandığı,
  • Harp malûllüğü veya Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık bağlandığı,
  • Köy Korucusu olunduğu,
  • Köy koruculuğundan aylık bağlandığı,
  • 2913 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlananlar (Dünya, olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu Sporculara),
  • İşsizlik ödeneği alınmaya başlandığı,
  • Kısa çalışma ödeneği alınmaya başlandığı,
  • Herhangi bir sigortalılık statüsünden (4/a, 4/b, 4/c vb.) gelir veya aylık bağlandığı,
  • İkametgahın başka bir ülkeye nakledildiği,


Ölüm halinde, ölüm tarihi itibariyle,

  • Ölüm halinde, ölüm tarihi itibariyle,
  • 4/b sigortalısının (Bağ-Kurlunun) bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında sağlık yardımı almaya hak kazanıldığı tarih itibariyle sonlandırılacaktır.


4857 sayılı İş Kanunun 13 ve 14. maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine iş sözleşmesiyle ay içinde 30 günden az çalışanlar ile,

 • 4857 sayılı İş Kanunun 13 ve 14. maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine iş sözleşmesiyle ay içinde 30 günden az çalışanlar ile,

  • Ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çalışanlar, 1 Ocak 2012’den itibaren sağlık yardımı alabilmeleri için, genel sağlık sigortası primini 30 güne tamamlamaları gerekiyor
  • Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çalışanlardan, 30 günden eksik olan GSS primini isteğe bağlı sigortalı olarak 4/a kapsamında, 30 güne tamamlamayanlar, 1 Ocak 2012’den itibaren 60/g kapsamında GSS’ye re’sen tescil edildi.


Ay içinde 30 günden az olan gün sayısı prime esas kazancın alt sınırı üstünden (886,50 TL) aylık 106,38 TL hesabıyla prim tahakkuk ettirilecek.

  • Ay içinde 30 günden az olan gün sayısı prime esas kazancın alt sınırı üstünden (886,50 TL) aylık 106,38 TL hesabıyla prim tahakkuk ettirilecek.
 • Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çalışanlar SGK’nın “Gelir Testine Müracaat Formu”nu aldıktan sonra “bir ay” içinde gelir testi yaptırması gerekiyor.

 • Gelir testi sonucunda aile içi kişi başına düşen geliri

  • 295,50 TL’den az çıkanlar, 30 günden az olan süreler için prim ödemeden,
  • 295,50 TL ila 886,50 TL arasında çıkanlar 30 günden az olan günleri için günlük 1.18 TL,


886,50 TL ile 1.773 TL arasında çıkanlar 30 günden az olan günleri için günlük 3,55 TL,

  • 886,50 TL ile 1.773 TL arasında çıkanlar 30 günden az olan günleri için günlük 3,55 TL,
  • 1.773 TL’den fazla olanlar 30 günden az olan günleri için günlük 7,09 TL,
  • GSS primi ödeyerek sağlık yardımı alacaklar.
 • SGK’nın tebliğ ettiği yazı üstüne bir ay içinde Gelir testi yaptırmayan kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çalışanlar, ay içinde 30 günden eksik olan her gün için 7.09 TL GSS primi ödeyecek.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gelir testi yapıldıktan sonra gelir durumları değişenler,

 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gelir testi yapıldıktan sonra gelir durumları değişenler,

 • Aile içinde doğum, ölüm, evlenme, boşanma vb. nedenlerle değişiklik meydana gelmesi halinde;

 • değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 1 ay içinde vakfa müracaat ederek gelir testinin yenilenmesini talep edecekler.

 • Yukarıdaki durumlar hariç gelir tespitinin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay geçtikten sonra GSS’li yeni bir gelir testi talep edebilecek.Gelir tespiti yapılanlardan, GSS tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 90 günde bir aile içindeki bireylere ait veriler “bütünleşik sosyal yardım hizmetleri projesi” (BSYHP) otomatik olarak güncellenecek

 • Gelir tespiti yapılanlardan, GSS tescilinin yapıldığı tarihten itibaren 90 günde bir aile içindeki bireylere ait veriler “bütünleşik sosyal yardım hizmetleri projesi” (BSYHP) otomatik olarak güncellenecek

 • Yapılan güncelleme sonunda gelir durumları değişenlerin tescil işlemleri değişikliğin meydana geldiği tarih itibariyle düzeltilecek.Gelir testi sonucunda tespit edilen, aile içi kişi başına düşen aylık ortalama gelir tutarına itiraz mümkün itiraz şu şekilde yapılacak,

 • Gelir testi sonucunda tespit edilen, aile içi kişi başına düşen aylık ortalama gelir tutarına itiraz mümkün itiraz şu şekilde yapılacak,

 • Tespit edilen gelir tutarına göre, GSS tescili işlemi sonucunda tahakkuk ettirilen prim tutarı ödenmesi için ilgilisine iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla tebliğ ediliyor

 • Bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde gelir testini yapan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına, gelir testinin sonucuna yazılı olarak itiraz edebilecek.Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, itirazın vakıf kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren “15 gün” içinde itirazı karara bağlayacak ve karar itirazda bulunan GSS’liye ve SGK’ya bildirilecek.

 • Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, itirazın vakıf kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren “15 gün” içinde itirazı karara bağlayacak ve karar itirazda bulunan GSS’liye ve SGK’ya bildirilecek.3816 sayılı “Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun” kapsamında sağlık yardımı verilen yeşil kartlılar 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren 60/c-1 kapsamında GSS’ye tescil edildiler.

 • 3816 sayılı “Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun” kapsamında sağlık yardımı verilen yeşil kartlılar 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren 60/c-1 kapsamında GSS’ye tescil edildiler.

 • 442 sayılı Köy Kanununun 74/4. fıkrasınca 10 yıl üzerinden tazminat alarak görevinden ayrılan köy korucuları ile eş ve hak sahibi çocukları, ana ve babaları da 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren 60/c-1 kapsamında GSS’ye tescil edildiler

 • Yeşil kartlılar gelir testine girmeden 1 Ocak 2012’den önce olduğu gibi sağlık yardımı almaya devam edecekler.1 Ocak 2012 tarihinden itibaren 60/c-1 kapsamında GSS tescili yapılan ve prim ödemeden sağlık yardımı alan yeşil kartlılar, yeşil kart vizesinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren, 60/g kapsamında GSS tescilleri yapılacak ve prime esas kazancın alt sınırından (886,50 TL) aylık 106,38 TL prim tahakkuk ettirilecek.

 • 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren 60/c-1 kapsamında GSS tescili yapılan ve prim ödemeden sağlık yardımı alan yeşil kartlılar, yeşil kart vizesinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren, 60/g kapsamında GSS tescilleri yapılacak ve prime esas kazancın alt sınırından (886,50 TL) aylık 106,38 TL prim tahakkuk ettirilecek.

 • GSS’ye tescili yapılan yeşil kartlılar vizelerinin dolduğu tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi için adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgahının bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvuracaklar.Yeşil kart vizesinin dolduğu tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi için vakfa başvuran yeşil kartının yapılan gelir testi sonunda aile içi kişi başına düşen aylık gelirin ortalama tutarı,

 • Yeşil kart vizesinin dolduğu tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi için vakfa başvuran yeşil kartının yapılan gelir testi sonunda aile içi kişi başına düşen aylık gelirin ortalama tutarı,

  • 295,50 TL’den az çıkanlar prim ödemeden,
  • 295,50 TL ila 886,50 TL arasında çıkanlar aylık 35,46 TL,
  • 886,50 TL ile 1.773 TL arasında çıkanlar aylık 106,38 TL
  • 1.773 TL’den fazla çıkanlar aylık 212,76 TL
  • GSS primi ödeyerek sağlık yardımı alacaklar.


Vizesi dolduğu tarihten itibaren bir ay içinde ikametgahının bulunduğu yerdeki vakfa başvurmayan yeşil kartlının, aile içinde kişi başına düşen aylık ortalama geliri, asgari ücretin iki katından fazla kabul edilecek aylık 212,76 prim tahakkuk ettirilecek ve ödemesi gereken prim tutarı iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla tebliğ edilecektir.

 • Vizesi dolduğu tarihten itibaren bir ay içinde ikametgahının bulunduğu yerdeki vakfa başvurmayan yeşil kartlının, aile içinde kişi başına düşen aylık ortalama geliri, asgari ücretin iki katından fazla kabul edilecek aylık 212,76 prim tahakkuk ettirilecek ve ödemesi gereken prim tutarı iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla tebliğ edilecektir.2022 sayılı “65 yaşını Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” kapsamında;

 • 2022 sayılı “65 yaşını Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” kapsamında;

  • 65 yaş aylığı alanlar,
  • Özürlü aylığı alanlar
 • 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle 60/c-3 maddesi kapsamında GSS tescili yapıldı.

 • 1 Ocak 2012’den önce olduğu gibi prim ödemeden sağlık yardımı alacaklar

 • Bunların eşi, hak sahibi, çocuk, ana ve babaları da, GSS’linin bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında, prim ödemeden sağlık yardımı alacaklar.18 yaşından küçük özürlülerin sadece kendileri sağlık yardımından yararlanacak. Bunların ana ve babasının, bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımı almaları mümkün değil.

 • 18 yaşından küçük özürlülerin sadece kendileri sağlık yardımından yararlanacak. Bunların ana ve babasının, bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımı almaları mümkün değil.

 • 65 yaş aylığı ve özürlü aylığı alanların 2022 sayılı Yasa kapsamında aylık alma haklarını kaybettikleri tarihten itibaren 60/c-3 kapsamındaki genel sağlık sigortalılıkları sona erecektir.Yabancı ülke vatandaşlarından;

 • Yabancı ülke vatandaşlarından;

  • Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan,
  • Ve Türkiye’de kesintisiz olarak bir yıl süre ikamet edenler,
 • İkamet süresinin bir yılı geçtiği tarihten itibaren, 1 ay içinde “Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi” ile SGK’ya başvurmaları halinde 5510 sayılı Kanunun 60/d maddesine göre, Türkiye’de kesintisiz ikamet süresinin bir yılı doldurduğu tarih itibariyle GSS tescili yapılacaktır.Türkiye’de kesintisiz olarak bir yıl ikamet süresini doldurduğu tarihten itibaren bir ay içinde genel sağlık sigortası giriş bildirgesiyle SGK’ya başvurmayanlara bir asgari ücret (886,50 TL) tutarında idari para cezası kesilecektir.

 • Türkiye’de kesintisiz olarak bir yıl ikamet süresini doldurduğu tarihten itibaren bir ay içinde genel sağlık sigortası giriş bildirgesiyle SGK’ya başvurmayanlara bir asgari ücret (886,50 TL) tutarında idari para cezası kesilecektir.

 • Sosyal Güvenlik ve Sosyal Merkez Müdürlükleri, GSS’li yapılan yabancı uyrukluların ikamet izin bitiş tarihlerini takip ederek, izin bitiş tarihi itibariyle Genel Sağlık Sigortalılıkları sonlandırılacak.

 • İkamet izinlerinin bittiği tarihi takip eden günden itibaren başlayan yeni bir ikamet tezkeresi ibraz etmeleri halinde, 60/d kapsamındaki GSS devam edecektir.Yabancı uyrukluların GSS’si;

 • Yabancı uyrukluların GSS’si;

  • Türkiye’deki ikametlerinin sona erdiği,
  • Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olduğu,
  • Yasanın 60. maddesinin diğer bentleri kapsamında GSS’li olduğu,
  • Veya bakmakla yükümlü olunan kişi sayıldığı,
  • İkametgahlarını başka bir ülkeye nakledildiği tarih,
  • Ölüm halinde, ölüm tarihi itibariyle
  • GSS sonlandırılacaktır.


Ülkede yaşayan herkes zorunlu olarak 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren GSS’li yapıldığından bu kişilerin 18 yaşın altındaki çocukları da kanunen bakmakla yükümlü oldukları çocuk olarak ana ve babalarının sigortaları üzerinden sağlık yardımından yararlandırılacaktır.

 • Ülkede yaşayan herkes zorunlu olarak 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren GSS’li yapıldığından bu kişilerin 18 yaşın altındaki çocukları da kanunen bakmakla yükümlü oldukları çocuk olarak ana ve babalarının sigortaları üzerinden sağlık yardımından yararlandırılacaktır.

 • 18 yaşından küçük çocuklara 30 gün prim ödeme şartı ve prim borcu bulunmama şartları aranmaksızın sağlık hizmeti verilecektir.18 yaşın üzerindeki çocuklardan

 • 18 yaşın üzerindeki çocuklardan

  • Lise ve dengi öğrenim görenler 20 yaşına,
  • Yüksek öğrenim görenler 25 yaşını doldurana kadar evli olmamaları şartıyla ana ve babalarının üzerinden prim ödemeden sağlık yardımı alacaklardır.
 • Belirtilen yaş hadlerini doldurana kadar her yıl okullarından alacakları öğrenci belgesini sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğüne ibraz etmeleri aktivasyonlarının yapılması için yeterli olacaktır.1 Ekim 2008 tarihi itibariyle ana ve babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkı olan kız çocukları sigortalı çalışmamaları ve evlenmemeleri şartıyla yaş şartı aranmadan ana ve babası üzerinden sağlık yardımı alacaklardır.

 • 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle ana ve babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkı olan kız çocukları sigortalı çalışmamaları ve evlenmemeleri şartıyla yaş şartı aranmadan ana ve babası üzerinden sağlık yardımı alacaklardır.

 • 1 Ekim 2008’ den sonra doğan kız çocukları 18, lise ve dengi okuldan 20, yükseköğretimde 25 yaşını doldurana kadar ana ve babası üstünden sağlık yardımı alacaklar.

 • Belirtilen yaşları dolduran kız çocukları, gelir testi yaptırarak, aile içinde kişi başına düşen aylık gelirin ortalama tutarına göre prim ödemeden veya prim ödeyerek, kendi Genel Sağlık Sigortasından sağlık yardımı alacaklar.Genel sağlık sigortalıları adına tahakkuk eden primi, takip eden ay sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

 • Genel sağlık sigortalıları adına tahakkuk eden primi, takip eden ay sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

 • Örneğin, Ocak 2012 ayına ilişkin Samet Bey adına tahakkuk ettirilen GSS primi Şubat 2012 ayı sonuna kadar ödenmesi lazım.Genel Sağlık Sigortası priminin vadesinde ödenmemesi halinde ödeme tarihine göre ilave olarak gecikme faizi ve gecikme zammı ödenecek.

 • Genel Sağlık Sigortası priminin vadesinde ödenmemesi halinde ödeme tarihine göre ilave olarak gecikme faizi ve gecikme zammı ödenecek.

 • 60 günden (2 aydan) fazla GSS primi borcu olan sağlık yardımı alamayacak.TEKRAR BİRLİKTE OLMAK ÜMİDİYLE

 • TEKRAR BİRLİKTE OLMAK ÜMİDİYLE

 • SABRINIZA VE İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDER SAYGILAR SUNARIM

 • Ekrem SARISUKataloq: pdf
pdf -> Kataloq sərgi-Yarmarka Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunur
pdf -> XƏZƏR 2014, №2 bu sayda güMÜŞ DÖVRÜN ŞAİRLƏRİ
pdf -> Mühazirə otağı/Cədvəl 115 (old) / Cümə axşamı 11: 50-13: 20, 13: 40-15: 10 Məsləhət saatları
pdf -> F. H. Zeynalov
pdf -> F. H. Zeynalov
pdf -> HƏQİQƏTİ baki – 2011 azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu naiLƏ SƏMƏdova insan, zaman və HƏyat
pdf -> Xiii respublika elmi konfransının mater I allari (Bakı, 24 may, 2013) Bakı – “Elm və təhsil” – 2013 azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
pdf -> Mühazirə otağı/Cədvəl B. e. 10: 10-11: 40, Ç. a. 10: 10-11: 40, C. a 10: 10-11: 40 Məsləhət saatları
pdf -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu səDNİk paşa pirsultanli
pdf -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ GƏNCƏ DÖVLƏt universiteti

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə