KeyfiYYƏt menecmenti 1 Keyfiyyәt üzr


Sertifikatlaşdırma neçə səviyyədə aparılırYüklə 2,01 Mb.
səhifə7/7
tarix27.06.2018
ölçüsü2,01 Mb.
#54992
1   2   3   4   5   6   7

456.Sertifikatlaşdırma neçə səviyyədə aparılır.

A)) Hamısı;

B) Milli;

C) Regional;

D) Beynəlxalq;

E) Heç biri.457. Sertifikatlaşma sisteminin əsas funksiyaları

A)) Hamısı;

B) 1, 3;

C) Insanları, onların əmlaklarını və ətraf mühiti müasir elmi – texniki inkişafın mənfi nəticələrindən qorumaq;

D)Vicdansız istehsalçıların və satıcıların bazarlara keyfiyyətsiz, zərərli malların çıxarılmasını qarşısını almaq;

E) sağlam rəqabət üçün əlverişli şərait yaratmaqdan ibarətdir;458. Sertifikatın iqtisadi səmərəliliyinin əsas gösrəticiləri. Söhv cavabı göstərin.

A )) Alıcının xərclərinin çoxalması;

B) Sıravi alıcıların tələblərinin daha tam ödənilməsi ;

C) Malların və xidmətlərin təhlükəsizliklərinin tənzimlənməsi;

D) Məhsula birbaşa xərclərin və istehlak xərclərinin azadılması;

E)Satışın artımı və nəticədə istehsalçının gəlirinin artımı;459. Malların və xidmətlərin təhlükəsizliyinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin tərkib hissələrinə daxil deyil.

A)) Diversifikasıya.

B) Təhlükəsizlik və keyfiyyət normativləri;

C) Sertifikatlaşdırma;

D) Metrologiya;

E) Sahibkarlıq fəaliyyətilə məşğul olmağa hüquq verən icazə verilmə sistemi;460.İstehlakçı.

A))Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə heç bir əlaqəsi olmayan, sirf şəxsi, ailə, ev və digər tələbləri qarşılamaq üçün əmtəələri sifariş edən və əldə edən vətəndaş;

B) Təçkilati - hüquqi formasından asılı olmayaraq, istehlakçılara satmaq üçün məhsul istehsal edən təşkilat və ya fərdi sahibkar;

C) Təşkila - hüquqi formasından asılı olmayaraq, istehlakçılara müqavilə əsasında pullu xidmətlər göstərən və işlər görən, təşkilat və ya fərdi sahibkar;

D) Təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq, alqı – satqı müqaviləsi əsasında istehlakçılara əmtəə satan təşkilat və ya fərdi sahibkar;

E) Təşkilatda hər hansı bir vəzifə tutan bir şəxs.461.İstehsalçı.

A)) Təçkilati - hüquqi formasından asılı olmayaraq, istehlakçılara satmaq üçün məhsul istehsal edən təşkilat və ya fərdi sahibkar;

B) Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə heç bir əlaqəsi olmayan , sirf şəxsi, ailə, ev və digər tələbləri qarşılamaq üçün əmtəələri sifariş edən və əldə edən vətəndaş;

C) Təşkila - hüquqi formasından asılı olmayaraq, istehlakçılara müqavilə əsasında pullu xidmətlər göstərən və işlər görən, təşkilat və ya fərdi sahibkar;

D) Təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq, alqı – satqı müqaviləsi əsasında istehlakçılara əmtəə satan təşkilat və ya fərdi sahibkar;

E) Təşkilatda hər hansı bir vəzifə tutan bir şəxs.462.İcraçı.

A))Təşkila - hüquqi formasından asılı olmayaraq, istehlakçılara müqavilə əsasında pullu xidmətlər göstərən və işlər görən, təşkilat və ya fərdi sahibkar;

B) Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə heç bir əlaqəsi olmayan , sirf şəxsi, ailə, ev və digər tələbləri qarşılamaq üçün əmtəələri sifariş edən və əldə edən vətəndaş;

C) Təçkilati - hüquqi formasından asılı olmayaraq, istehlakçılara satmaq üçün məhsul istehsal edən təşkilat və ya fərdi sahibkar;

D) Təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq, alqı – satqı müqaviləsi əsasında istehlakçılara əmtəə satan təşkilat və ya fərdi sahibkar;

E) Təşkilata heç bir aidiyyatı olmayan bir şəxs.463. Satıcı.

A)) Təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq, alqı – satqı müqaviləsi əsasında istehlakçılara əmtəə satan təşkilat və ya fərdi sahibkar;

B) təşkila - hüquqi formasından asılı olmayaraq, istehlakçılara müqavilə əsasında pullu xidmətlər göstərən və işlər görən, təşkilat və ya fərdi sahibkar;

C) Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə heç bir əlaqəsi olmayan , sirf şəxsi, ailə, ev və digər tələbləri qarşılamaq üçün əmtəələri sifariş edən və əldə edən vətəndaş;

D) Təçkilati - hüquqi formasından asılı olmayaraq, istehlakçılara satmaq üçün məhsul istehsal edən təşkilat və ya fərdi sahibkar;

E)Heç bir fəaliyyət növü ilə məşğul olmayan bir şəxs.464. Məhsul.

A)) Təsərrüfat və ya digər məqsədlər üçün gələcəkdə istifadə oluna bilən, maddi – əşya formasında çıxış edən, fəaliyyət nəticəsi.

B) Satış üçün nəzərdə tutulmuş məhsul;

C) Tələbin nəticəsi;

D) Təklif əmələ gətirən vasitə;

E) İstehlakçıların və istehsalçılar, icraçılar, satıcılar arasında münasibətlərin tənzimləyicisi;465. Məhsulun çatışmamazlığı.

A))Qanunla nəzərdə tutulmuş mütləq tələblərə, qoyulan şərtlərə, istifadə olunma məqsədlərinə, istehsalçı və istehlakçı arasında qəbul edilmiş razılaşmaya uyğun gəlməmənin qərarlaşdırılması;

B)Təsərrüfat və ya digər məqsədlər üçün gələcəkdə istifadə oluna bilən, maddi – əşya formasında çıxış edən, fəaliyyət nəticəsi;

C) İstehlakçıların və istehsalçılar, icraçılar, satıcılar arasında münasibətlərin tənzimləyicisi;

D) Satış üçün nəzərdə tutulmuş məhsul;

E) Təklif əmələ gətirən vasitə.466. Əhəmiyyətli çatışmamazlıq.

A)) Saysız – hesabsız məsrəf və vaxt tələb edən, aradan qaldırıldıqdan sonra belə yenidən yaranan çatışmamazlıqları aid etmək olar;

B) Qanunla nəzərdə tutulmuş mütləq tələblərə, qoyulan şərtlərə, istifadə olunma məqsədlərinə, istehsalçı və istehlakçı arasında qəbul edilmiş razılaşmaya uyğun gəlməmənin qərarlaşdırılması;

C)Təsərrüfat və ya digər məqsədlər üçün gələcəkdə istifadə oluna bilən, maddi – əşya formasında çıxış edən, fəaliyyət nəticəsi;

D) İstehlakçıların və istehsalçılar, icraçılar, satıcılar arasında münasibətlərin tənzimləyicisi;

E) Satış üçün nəzərdə tutulmuş məhsul.467. Əmtəənin təhlükəsizliyi.

A)) Əmtəənin istifadəsi, saxlanılması, daşınması və təkrar istifadəsi zamanı istehlakçıların həyatı, sağlamlığı, əmlakı, həmçinin ətraf mühit üçün risk ehtimalının olmadığı situasiyalar nəzərdə tutulur.

B) Qanunla nəzərdə tutulmuş mütləq tələblərə, qoyulan şərtlərə, istifadə olunma məqsədlərinə, istehsalçı və istehlakçı arasında qəbul edilmiş razılaşmaya uyğun gəlməmənin qərarlaşdırılması;

C)Təsərrüfat və ya digər məqsədlər üçün gələcəkdə istifadə oluna bilən, maddi – əşya formasında çıxış edən, fəaliyyət nəticəsi;

D) İstehlakçıların və istehsalçılar, icraçılar, satıcılar arasında münasibətlərin tənzimləyicisi;

E) Saysız – hesabsız məsrəf və vaxt tələb edən, aradan qaldırıldıqdan sonra belə yenidən yaranan çatışmamazlıqları aid etmək olar;468. Keyfiyyət sahəsində istehlakçıların hüquqlqrını müdafıə edən əsas qanunvericilik sənədlərinə aid olmayanı göstərin.

A)) Biznes plan;

B) “İstehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Dövlət Qanunu;

C) Mülki hüquq;

D) Cinayət məcəlləsi;

E) Konstitusiya;469. İstehlakçıların hüquqlqrının müdafiəsi Konstitusiyanın neçə maddəsində öz əksini tapmışdır.

A)) 6;


B) 5;

C) 8 ;


D) 7;

E) 1;


470. Gostərilən maddələrdən hansı “Istehlakçıların hüquqlqrının müdafiəsi haqqında” Dövlət Qanununa daxil deyil.

A)) Əmək müqaviləsinin pozulması;

B) İstehlakçıların və istehsalçılar, icraçılar, satıcılar arasında münasibətləri tənzimləyir;

C) Istehlakçılara əldə etdikləri, uyğun keyfiyyətdə sağlamlığa və həyatlarına zərər verməyən məhsullar üzərində hüquqların verilməsi;

D) Əmtəə, işlər və xidmətlər, onların istehlakçıları, icraçıları və satıcıları haqqında informasiya almaq;

E) Istehlakçıların maraqlarının dövlət və ictimai müdafiəsini, onların hüquqlarının reallaşdırılması mexanizmini təmin edir.471. NASSR sistemi.

A))Başlıca məqsədi təhlükəsiz istehlak məhsullarının istehsalından ibarət olan yeyinti sənayesində keyfiyyət sistemi;

B)Standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin əksəriyyətində əsas məsələlər üzrə iradların olmaması ilə xarakterizə olunan, razılıq əsasında hazırlanmış və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənəddir;

C)Məhsulun, yaxud xidmətin müəyyən standartlara və digər normativ – texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən səlahiyyətli və səriştəli orqan tərəfindən uyğunluq nişanı verilmə prosesi;

D) Müəyyən vaxt intervalı üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalının, tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə əsasən həyata keçirilməsini təmin edən vəzifələr məcmusu;

E) Birinci və istənilən cəhddən lazımi keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üçün zəruri olan, xərclər.472. ISO 9000 və NASSR (İSO 22000) , keyfiyyətin təmin edilməsi və məhsulların təhlükəsizlik sistemlərinin, bir çox ümumi cəhətləri mövcuddur. Səhv cavabı göstərin.

A)) İstehsalçılara səmtlənmə;

B) Keyfiyyətin təmin edilməsi sistemləridirlər;

C) Optimal xərclərlə təhlükəsiz və tələb olunan keyfiyyətin əldə edilməsinə kömək etmək;

D) Bütün işçilərin cəlb edilməsini nəzərdə tutur;

E)təhlükəsizlik və keyfiyyət monitorinqi üçün statistik metod və alətlərdən istifadə edilir;473.Rəqabət

A))Bazar iqtisadiyyatı şəraitində təsərrüfat münasibətlərinin formalaşdırılmasının və iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılmasının əsas mexanizmi.

B)Iqtisadiyyatın ayrı – ayrı sahələrində fəaliyyət göstərən istehsalçılar arasında rəqabət;

C)İstehlakçıların və istehsalçılar, icraçılar, satıcılar arasındakı münasibət;

D) Satışın artımı və nəticədə istehsalçının gəlirinin artımı;

E)Daha yaxşı məhsul istehsalı şəraiti və daha çox məhsul satışı uğrunda eyni təsərrüfat sahəsinin sahibkarları arasında rəqabət;474. Sahələrdaxili rəqabət.

A ))Daha yaxşı məhsul istehsalı şəraiti və daha çox məhsul satışı uğrunda eyni təsərrüfat sahəsinin sahibkarları arasında rəqabət;

B)Bazar iqtisadiyyatı şəraitindətəsərrüfat münasibətlərinin formalaşdırılmasının və iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılmasının əsas mexanizmi kimi çıxış edir;

C)Iqtisadiyyatın ayrı – ayrı sahələrində fəaliyyət göstərən istehsalçılar arasında rəqabət;

D)İstehlakçıların və istehsalçılar, icraçılar, satıcılar arasındakı münasibət;

E) Satışın artımı və nəticədə istehsalçının gəlirinin artımı.


475.Sahələrarası rəqabət.

A)) Iqtisadiyyatın ayrı – ayrı sahələrində fəaliyyət göstərən istehsalçılar arasında rəqabət;

B)Bazar iqtisadiyyatı şəraitindətəsərrüfat münasibətlərinin formalaşdırılmasının və iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılmasının əsas mexanizmi kimi çıxış edir;

C)Daha yaxşı məhsul istehsalı şəraiti və daha çox məhsul satışı uğrunda eyni təsərrüfat sahəsinin sahibkarları arasında rəqabət;

D)İstehlakçıların və istehsalçılar, icraçılar, satıcılar arasındakı münasibət;

E) Satışın artımı və nəticədə istehsalçının gəlirinin artımı.476. Keyfiyyəti yüksəldilməsini zəruri edən səbəblər

A)) Hamısı.

B) Elmin, texnikanın, istehsalın, iqtisadiyyatın və bütün dünya ictimayətinin inkişafında tərəqqinin rolunun yüksəlməsi;

C) Xidmətlərin, buraxılan məhsulların konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi və yerinə yetirilən funksiyaların əhəmiyyətinin yüksəldilməsi;

D) Göstərilən xidmətlərin və istehsal edilən əmtəələrin həcminin artırılmasının nəticəsi kimi, yol verilə biləcək zay məhsulun və reklamasiyaların dəyərinin yüksəldilməsi;

E) Şəxsi, istehsal və ictimai tələbatların durmadan artması;477. Azad rəqabət nəyə imkan verir.

A )) Hamısı.

B)Əməyin təşkilini və texnikasını daima mükəmməlləşdirməyə;

C)Elmi – texniki nailiyyətləri istehsala tətbiqinə;

D) Istehsal xərclərinin azalmasına;

E) Iqtisadiyyatın daha səmərəli və effektiv inkişaf etdirmək;478. İSO 14001:2000 standartı təşkilatı nə ilə təmin edir .

A)) Hamısı;

B) Ətraf mühit menecmentini tətbiq etmək, müvəqqəti istifadə etmək və yaxşılaşdırmaq;

C) Ətraf mühit sahəsindəsiyasətə uyğunluğu təmin edir;

D) Standarta uyğunluğu sübut edir;

E) Akkreditasiya olunmuş təşkilata ƏMMS sertifikatı verir.479. İSO 14000 standartına görə ƏMMS – nin müəssisədə tətbiq edilməsi mərhələlərinə aid deyil.

A )) Proqnozlaşdırma;

B) Planlaşdırma;

C)Sistemin tətbiqi və işlədilməsi;

D) Ətraf mühit sahəsində siyasətin işlənib hazırlanması;

E)Yoxlama və düzəlişlər.480. İSO 14000 neçə mərhələdə tətbiq olunur.

A )) 4.


B) 3;

C) 9;


D) 5 ;

E) 7


481. İSO 14000 tətbiq olunma mərhələlərinə aid deyil.

A)) Ststistik müşühidə;

B) ƏMMS;

C) Ətraf mühitin vəziyyətinin təhlili;

D) ƏMMS – in tətbiqi;

E) Sistemin yaxşılaşdırılması.482. Keyfiyyətli məhsul dedikdə bu məhsul kateqoriyalarının hansı nəzərdə tutulur ?

A))Istehlakçıların tələblərinə cavab verən;

B) Çox yaxşı;

C) Yaxşı;

D) Elit;

E) Orta keyfiyyət səviyyəsində olan məhsul.483. Texnologiyada baş verən hansı dəyişiklik idarəetməyə ciddi təsir göstərdi?

A))Yığma konveyer axınlarının tətbiqi;

B) Toxucu dəzgahının kəşfi;

C) Əmək alətlərinin təkmilləşməsi;

D) İnsanların ixtisaslaşması;

E) İnsanların ixtisasının artırılması.484.Məhsulun keyfiyyətini ölçmək və ya qiymətləndirmək üçün keyfiyyətin xüsusiyyətlərinə aid olmayanı göstərin.

A)) Parametrik;

B) Psixoloji;

C) Sosial;

D) Erqonomik;

E) Funksional;485. Məhsulun psixoloji və sosial xüsusiyyətləri nəyi ifadə edir.

A))Estetik və orqonomik aspektlərini;

B) Məhsulun istifadəsi ilə əlaqədar olub onun iqtisadi və texniki aspektlərini;

C) Əməyin yüngülləşdirilməsi və iş yerində rahatlığın təmin edilməsi aspektlərini;

D) Müəyyən tələb və tələbatlara cavab verməsi xüsusiyyətlərini;

E) Məhsulun reallaşdırılmasının daha asan yolla həyata keçirilməsi aspektlərini.486. Məhsulun erqonomik xüsusiyyətləri nəyi ifadə edir.

A)) Əməyin yüngülləşdirilməsi və iş yerində rahatlığın təmin edilməsi aspektlərini;

B) Məhsulun istifadəsi ilə əlaqədar olub onun iqtisadi və texniki aspektlərini;

C) Estetik və orqonomik aspektlərini;

D) Müəyyən tələb və tələbatlara cavab verməsi xüsusiyyətlərini;

E) Məhsulun reallaşdırılmasının daha asan yolla həyata keçirilməsi aspektlərini.487. Məhsulun yararlılıq xüsusiyyətləri nəyi ifadə edir.

A))Müəyyən tələb və tələbatlara cavab verməsi xüsusiyyətlərini;

B) Estetik və orqonoleptik aspektlərini;

C) Əməyin yüngülləşdirilməsi və iş yerində rahatlığın təmin edilməsi aspektlərini;

D) Məhsulun istifadəsi ilə əlaqədar olub onun iqtisadi və texniki aspektlərini;

E) Məhsulun reallaşdırılmasının daha asan yolla həyata keçirilməsi aspektlərini.488. XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq “Keyfiyyət konsepsiyası” 4 əsas mərhələ keçmişdir. Səhv cavabı göstərin.

A)) Keyfiyyəti proqramlaşdırılması;

B) Keyfiyyətə nəzarət;

C) İnspeksiya;

D) Keyfiyyətə təminat;

E) Total keyfiyyət.489. Keyfiyyətin planlaşdırılması funksiyasının məzmunu .

A)) Firmanın keyfiyyət sahəsində əsas məqsədlərini və onların reallaşdırılması üçün zəruri resurs və vasitələri müəyyən edən proseslərin məcmusudur;

B) Müəssisənin keyfiyyət sahəsində məqsədlərinin reallaşdırılması üzrə həyata keçirdiyi fəaliyyət;

C) Firmanın keyfiyyət sahəsində məqsədlərinə nail olmaq üçün keyfiyyətə dair bütün qərar və hərəkətlərin sinxronlaşdırılması;

D) Müəssisənin keyfiyyət sahəsində məqsədlərinin reallaşdırılmasında heyətin iştirakı və cəlb edilməsi prosesi;

E) Keyfiyyət səhəsinin hər bir mərhələsində nəticələrin qiymətləndirilməsi, qüsürlürın kənarlaşdırılması və onları yaradan səbəblərin qarşısının alınması və əldə edilən nəticələrin əvvəlcədən müəyyən edilmiş məqsəd və standartlarla uzlaşdırılması prosesini müşahidə edən fəaliyyət.


490. İSO 14000 tətbiq olunma mərhələlərinə aid deyil.

A)) Statistik müşühidə;

B) ƏMMS;

C) Ətraf mühitin vəziyyətinin təhlili;

D) ƏMMS – in tətbiqi;

E) Sistemin yaxşılaşdırılması.


491. İSO 14000 standartına görə ƏMMS – nin müəssisədə tətbiq edilməsi mərhələlərinə aid deyil.

A )) Proqnozlaşdırma;

B) Planlaşdırma;

C)Sistemin tətbiqi və işlədilməsi;

D) Ətraf mühit sahəsində siyasətin işlənib hazırlanması;

E)Yoxlama və düzəlişlər;492. Azad rəqabət nəyə imkan verir.

A)) Hamısı.

B)Əməyin təşkilini və texnikasını daima mükəmməlləşdirməyə;

C)Elmi – texniki nailiyyətləri istehsala tətbiqinə;

D) Istehsal xərclərinin azalmasına;

E) Iqtisadiyyatın daha səmərəli və effektiv inkişaf etdirmək;


493.Sahələrarası rəqabət.

A)) Iqtisadiyyatın ayrı – ayrı sahələrində fəaliyyət göstərən istehsalçılar arasında rəqabət;

B)Bazar iqtisadiyyatı şəraitindətəsərrüfat münasibətlərinin formalaşdırılmasının və iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılmasının əsas mexanizmi kimi çıxış edir;

C)Daha yaxşı məhsul istehsalı şəraiti və daha çox məhsul satışı uğrunda eyni təsərrüfat sahəsinin sahibkarları arasında rəqabət;

D)İstehlakçıların və istehsalçılar, icraçılar, satıcılar arasındakı münasibət;

E) Satışın artımı və nəticədə istehsalçının gəlirinin artımı.


494.Rəqabət

A))Bazar iqtisadiyyatı şəraitindətəsərrüfat münasibətlərinin formalaşdırılmasının və iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılmasının əsas mexanizmi;

B)Daha yaxşı məhsul istehsalı şəraiti və daha çox məhsul satışı uğrunda eyni təsərrüfat sahəsinin sahibkarları arasında rəqabət;

C)Iqtisadiyyatın ayrı – ayrı sahələrində fəaliyyət göstərən istehsalçılar arasında rəqabət;

D)İstehlakçıların və istehsalçılar, icraçılar, satıcılar arasındakı münasibət;

E) Satışın artımı və nəticədə istehsalçının gəlirinin artımı.


495. NASSR sistemi.

A))Başlıca məqsədi təhlükəsiz istehlak məhsullarının istehsalından ibarət olan yeyinti sənayesində keyfiyyət sistemi;

B)Məhsulun, yaxud xidmətin müəyyən standartlara və digər normativ – texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən səlahiyyətli və səriştəli orqan tərəfindən uyğunluq nişanı verilmə prosesi;

C)Standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin əksəriyyətində əsas məsələlər üzrə iradların olmaması ilə xarakterizə olunan, razılıq əsasında hazırlanmış və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənəddir;

D) Müəyyən vaxt intervalı üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalının, tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə əsasən həyata keçirilməsini təmin edən vəzifələr məcmusu;

E) Birinci və istənilən cəhddən lazımi keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üçün zəruri olan, xərclər.


496. Keyfiyyət sahəsində istehlakçıların hüquqlqrını müdafıə edən əsas qanunvericilik sənədlərinə aid olmayanı göstərin.

A)) Biznes plan;

B) “İstehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Dövlət Qanunu;

C) Mülki hüquq ;

D) Konstitusiya;

E) Cinayət məcəlləsi.497. Təşkilatın məqsədi nəyi ifadə edir?

A)) Məqsədlər – adamlar qrupunun birgə işləyərək çatmaq istədiyi son vəziyyət yaxud arzu etdikləri faktiki nəticədir;

B) Məqsədlər - əməyin ödənilməsinin formasıdır;

C) Məqsədlər – təşkilatın mənfəət əldə etmək üçün arzu etdiyi əlverişli situasiyadır;

D) Məqsədlər – təşkilatın missiyasını və strategiyasını dəqiqləşdirmək üçün arzu edilən və zəruri olan informasiyadır;

E) Məqsədli – adamların fərdi qaydada əldə edə bilmədiklərini, qrup şəklində əldə etməyə imkan verən vasitədir.498. Təşkilatda idarəetmə səviyyələrinin yaranması hansı əmək bölgüsünün nəticəsidir?

A)) Şaquli əmək bölgüsünün;

B) Üfiqi əmək bölgüsünün;

C) İxtisaslaşdırılmış əmək bölgüsünün;

D) Bölmələrarası əmək bölgüsünün;

E) İerarxik əmək bölgüsünün.499. Təşkilatda bölmələrin yaranması hansı əmək bölgüsünün nəticəsidir?

A)) Üfiqi əmək bölgüsünün;

B) İerarxik əmək bölgüsünün;

C) sistematik əmək bölgüsünün;

D) İxtisaslaşdırılmış əmək bölgüsünün;

E) Şaquli əmək bölgüsünün.500. Təşkilatda menecerin işi hansı kateqoriyaya aiddir?

A)) İnsanlarla iş.

B) İnformasiya ilə iş;

C) Texnologiya ilə iş;

D) Situasiya ilə iş;

E) Materiallarla iş;

Yüklə 2,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə