KeyfiYYƏt menecmenti 1 Keyfiyyәt üzr


Keyfiyyət menecmenti sahəsində meydana gələn TQM anlayışının əsas məzmunuYüklə 2,01 Mb.
səhifə6/7
tarix27.06.2018
ölçüsü2,01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

410. Keyfiyyət menecmenti sahəsində meydana gələn TQM anlayışının əsas məzmunu.

A)) Müəssisənin tam heyəti cəlb edilməklə minimum məsrəflər şərtilə müştərilərin tələblərinin təmin edilməsi

B) Müştərilərin tələblərinin daima yaxşılaşdırılması

C) Müştərilərin tələbatlarının minimum məsrəflərlə və hər zaman təmin edilməsi

D) Tələbin tam şəkildə ödənilməsi

E)Tələbin keyfiyyətli şəkildə ödənilməsi411. Texnologiyada baş verən hansı dəyişiklik idarəetməyə ciddi təsir göstərdi

A))Yığma konveyer axınlarının tətbiqi;

B) Toxucu dəzgahının kəşfi;

C) Əmək alətlərinin təkmilləşməsi;

D) İnsanların ixtisaslaşması;

E) İnsanların ixtisasının artırılması.412. Məhsulun keyfiyyətini ölçmək və ya qiymətləndirmək üçün keyfiyyətin xüsusiyyətlərinə aid olmayanı göstərin

A )) Parametrik;

B) Psixoloji;

C) Sosial;

D) Erqonomik;

E) Funksional


413. Məhsulun funksional xüsusiyyətləri nəyi ifadə edir

A)) Məhsulun istifadəsi ilə əlaqədar olub onun iqtisadi və texniki aspektlərini;

B) Estetik və orqonoleptik aspektlərini;

C) Əməyin yüngülləşdirilməsi və iş yerində rahatlığın təmin edilməsi aspektlərini;

D) Müəyyən tələb və tələbatlara cavab verməsi xüsusiyyətlərini;

E) Məhsulun reallaşdırılmasının daha asan yolla həyata keçirilməsi aspektlərini.


414. Məhsulun psixoloji və sosial xüsusiyyətləri nəyi ifadə edir

A)) Estetik və orqonomik aspektlərini;

B) Məhsulun istifadəsi ilə əlaqədar olub onun iqtisadi və texniki aspektlərini;

C) Əməyin yüngülləşdirilməsi və iş yerində rahatlığın təmin edilməsi aspektlərini;

D) Müəyyən tələb və tələbatlara cavab verməsi xüsusiyyətlərini;

E) Məhsulun reallaşdırılmasının daha asan yolla həyata keçirilməsi aspektlərini.


415. Məhsulun erqonomik xüsusiyyətləri nəyi ifadə edir
A)) Əməyin yüngülləşdirilməsi və iş yerində rahatlığın təmin edilməsi aspektlərini;

B) Məhsulun istifadəsi ilə əlaqədar olub onun iqtisadi və texniki aspektlərini;

C) Estetik və orqonomik aspektlərini;

D) Müəyyən tələb və tələbatlara cavab verməsi xüsusiyyətlərini;

E) Məhsulun reallaşdırılmasının daha asan yolla həyata keçirilməsi aspektlərini.
416. Məhsulun yararlılıq xüsusiyyətləri nəyi ifadə edir

A)) Müəyyən tələb və tələbatlara cavab verməsi xüsusiyyətlərini;

B) Estetik və orqonoleptik aspektlərini;

C) Əməyin yüngülləşdirilməsi və iş yerində rahatlığın təmin edilməsi aspektlərini;

D) Məhsulun istifadəsi ilə əlaqədar olub onun iqtisadi və texniki aspektlərini;

E) Məhsulun reallaşdırılmasının daha asan yolla həyata keçirilməsi aspektlərini.


417. XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq “Keyfiyyət konsepsiyası” 4 əsas mərhələ keçmişdir. Səhv cavabı göstərin

A)) Keyfiyyəti proqramlaşdırılması;

B) Keyfiyyətə nəzarət;

C) İnspeksiya;

D) Keyfiyyətə təminat;

E) Total keyfiyyət.418. Keyfiyyətin planlaşdırılması funksiyasının məzmunu

A)) Firmanın keyfiyyət sahəsində əsas məqsədlərini və onların reallaşdırılması üçün zəruri resurs və vasitələri müəyyən edən proseslərin məcmusudur.

B) Firmanın keyfiyyət sahəsində məqsədlərinə nail olmaq üçün keyfiyyətə dair bütün qərar və hərəkətlərin sinxronlaşdırılması;

C) Müəssisənin keyfiyyət sahəsində məqsədlərinin reallaşdırılmasında heyətin iştirakı və cəlb edilməsi prosesi;

D) Keyfiyyət səhəsinin hər bir mərhələsində nəticələrin qiymətləndirilməsi, qüsürlürın kənarlaşdırılması və onları yaradan səbəblərin qarşısının alınması və əldə edilən nəticələrin əvvəlcədən müəyyən edilmiş məqsəd və standartlarla uzlaşdırılması prosesini müşahidə edən fəaliyyət;

E) Müəssisənin keyfiyyət sahəsində məqsədlərinin reallaşdırılması üzrə həyata keçirdiyi fəaliyyət;419. Keyfiyyət üzrə fəaliyyətin təşkili funksiyasının məzmunu

A)) Müəssisənin keyfiyyət sahəsində məqsədlərinin reallaşdırılması üzrə həyata keçirdiyi fəaliyyət;

B) Firmanın keyfiyyət sahəsində məqsədlərinə nail olmaq üçün keyfiyyətə dair bütün qərar və hərəkətlərin sinxronlaşdırılması;

C) Müəssisənin keyfiyyət sahəsində məqsədlərinin reallaşdırılmasında heyətin iştirakı və cəlb edilməsi prosesi;

D) Keyfiyyət səhəsinin hər bir mərhələsində nəticələrin qiymətləndirilməsi, qüsürlürın kənarlaşdırılması və onları yaradan səbəblərin qarşısının alınması və əldə edilən nəticələrin əvvəlcədən müəyyən edilmiş məqsəd və standartlarla uzlaşdırılması prosesini müşahidə edən fəaliyyət;

E) Qabaqlayıcı tədbir olaraq, keyfiyyətli nəticələr əldə etmək məqsədilə planlaşdırma, təşkil, uzlaşdırma, heyətin cəlb edilməsi və nəzarət fəaliyyətinin sistematik olaraq düzgün və dəqiq yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi;420. Keyfiyyətin koordinasiyası funksiyasının məzmunu

A)) Firmanın keyfiyyət sahəsində məqsədlərinə nail olmaq üçün keyfiyyətə dair bütün qərar və hərəkətlərin sinxronlaşdırılmasını;

B) Müəssisənin keyfiyyət sahəsində məqsədlərinin reallaşdırılmasında heyətin iştirakı və cəlb edilməsi prosesi;

C) Keyfiyyət səhəsinin hər bir mərhələsində nəticələrin qiymətləndirilməsi, qüsürlürın kənarlaşdırılması və onları yaradan səbəblərin qarşısının alınması və əldə edilən nəticələrin əvvəlcədən müəyyən edilmiş məqsəd və standartlarla uzlaşdırılması prosesini müşahidə edən fəaliyyəti;

D) Qabaqlayıcı tədbir olaraq, keyfiyyətli nəticələr əldə etmək məqsədilə planlaşdırma, təşkil, uzlaşdırma, heyətin cəlb edilməsi və nəzarət fəaliyyətinin sistematik olaraq düzgün və dəqiq yerinə yetirilməsini;

E) Müştərilərin tələbatlarının ödənilməsi və bütün proseslər üzrə yaxşı nəticələrin əldə edilməsinə istiqamətlənmiş fəaliyyəti.


421. Keyfiyyətin heyətin cəlb edilməsi funksiyasının məzmunu

A)) Müəssisənin keyfiyyət sahəsində məqsədlərinin reallaşdırılmasında heyətin iştirakı və cəlb edilməsi prosesi.

B) Qabaqlayıcı tədbir olaraq, keyfiyyətli nəticələr əldə etmək məqsədilə planlaşdırma, təşkil, uzlaşdırma, heyətin cəlb edilməsi və nəzarət fəaliyyətinin sistematik olaraq düzgün və dəqiq yerinə yetirilməsini ifadə edən fəaliyyət;

C) Müştərilərin tələbatlarının ödənilməsi və bütün proseslər üzrə yaxşı nəticələrin əldə edilməsinə istiqamətlənmiş fəaliyyəti;

D) Firmanın keyfiyyət sahəsində məqsədlərinə nail olmaq üçün keyfiyyətə dair bütün qərar və hərəkətlərin sinxronlaşdırılmasını;

E) Keyfiyyət səhəsinin hər bir mərhələsində nəticələrin qiymətləndirilməsi, qüsürlürın kənarlaşdırılması və onları yaradan səbəblərin qarşısının alınması və əldə edilən nəticələrin əvvəlcədən müəyyən edilmiş məqsəd və standartlarla uzlaşdırılması prosesini müşahidə edən fəaliyyəti;422.Keyfiyyətə nəzarət funksiyasının məzmunu nədən ibarətdir

A))Keyfiyyət səhəsinin hər bir mərhələsində nəticələrin qiymətləndirilməsi, qüsürların kənarlaşdırılması və əldə edilən nəticələrin əvvəlcədən müəyyən edilmiş məqsəd və standartlarla uzlaşdırılması prosesini müşahidə edən fəaliyyət.

B) Müəssisənin keyfiyyət sahəsində məqsədlərinin reallaşdırılmasında heyətin iştirakı və cəlb edilməsi prosesi;

C) Müştərilərin tələbatlarının ödənilməsi və bütün proseslər üzrə yaxşı nəticələrin əldə edilməsinə istiqamətlənmiş fəaliyyət;

D) Firmanın keyfiyyət sahəsində məqsədlərinə nail olmaq üçün keyfiyyətə dair bütün qərar və hərəkətlərin sinxronlaşdırılması;

E) Qabaqlayıcı tədbir olaraq, keyfiyyətli nəticələr əldə etmək məqsədilə planlaşdırma, təşkil, uzlaşdırma, heyətin cəlb edilməsi və nəzarət fəaliyyətinin sistematik olaraq düzgün və dəqiq yerinə yetirilməsini ifadə edən fəaliyyət;


423.Keyfiyyətin təmin edilməsi funksiyasının məzmunu

A)) Müəssisənin keyfiyyət sahəsində məqsədlərinin reallaşdırılmasında heyətin iştirakı və cəlb edilməsi prosesi;

B) Keyfiyyət səhəsinin hər bir mərhələsində nəticələrin qiymətləndirilməsi, qüsürlürın kənarlaşdırılması və onları yaradan səbəblərin qarşısının alınması və əldə edilən nəticələrin əvvəlcədən müəyyən edilmiş məqsəd və standartlarla uzlaşdırılması prosesini müşahidə edən fəaliyyət;

C) Qabaqlayıcı tədbir olaraq, keyfiyyətli nəticələr əldə etmək məqsədilə planlaşdırma, təşkil, uzlaşdırma, heyətin cəlb edilməsi və nəzarət fəaliyyətinin sistematik olaraq düzgün və dəqiq yerinə yetirilməsini ifadə edən fəaliyyət;

D) Müştərilərin tələbatlarının ödənilməsi və bütün proseslər üzrə yaxşı nəticələrin əldə edilməsinə istiqamətlənmiş fəaliyyət;

E) Firmanın keyfiyyət sahəsində məqsədlərinə nail olmaq üçün keyfiyyətə dair bütün qərar və hərəkətlərin sinxronlaşdırılması.424.Keyfiyyətin yaxşılaşdırılması funksiyasının məzmunu

A)) Müştərilərin tələbatlarının ödənilməsi və bütün proseslər üzrə yaxşı nəticələrin əldə edilməsinə istiqamətlənmiş fəaliyyət;

B) Müəssisənin keyfiyyət sahəsində məqsədlərinin reallaşdırılmasında heyətin iştirakı və cəlb edilməsi prosesi;

C) Keyfiyyət səhəsinin hər bir mərhələsində nəticələrin qiymətləndirilməsi, qüsürlürın kənarlaşdırılması və onları yaradan səbəblərin qarşısının alınması və əldə edilən nəticələrin əvvəlcədən müəyyən edilmiş məqsəd və standartlarla uzlaşdırılması prosesini müşahidə edən fəaliyyət;

D) Qabaqlayıcı tədbir olaraq, keyfiyyətli nəticələr əldə etmək məqsədilə planlaşdırma, təşkil, uzlaşdırma, heyətin cəlb edilməsi və nəzarət fəaliyyətinin sistematik olaraq düzgün və dəqiq yerinə yetirilməsini ifadə edən fəaliyyət;

E) Firmanın keyfiyyət sahəsində məqsədlərinə nail olmaq üçün keyfiyyətə dair bütün qərar və hərəkətlərin sinxronlaşdırılması.425. TQM anlayışı

A)) Müəssisənin tam heyəti cəlb edilməklə minimum məsrəflər şərtilə müştərilərin tələblərinin təmin edilməsi;

B) Müştərilərin tələblərinin daima yaxşılaşdırılması;

C) Müştərilərin tələbatlarının minimum məsrəflərlə və hər zaman təmin edilməsi;

D) Tələbin tam şəkildə ödənilməsi;

E)Tələbin keyfiyyətli şəkildə ödənilməsi.426. TQM-in əsas cəhətlərinə aid deyil

A)) İnzibatçılıq tərəfindən keyfiyyətə passiv rəhbərlik;

B) Müəssisəninin işlərinin istehlakçıların tələblərindən irəli gələrək təşkil olunmusı;

C) Keyfiyyət sahəsində daim yüksəlişə istiqamətlənmiş siyasət və strategiyanın seçilməsi;

D) Heyətin ixtisasının daima artırılması və onların keyfiyyətin yüksəldilməsinə cəlb edilməsi;

E) Istahsal prosesinin səmərəli idarəedilməsi.427. TQM –in təşkilatda tətbiq edilməsinin birinci mərhələsində tətbiq olunan əsas metodlarına aid olmayanı göstərin

A)) Hamısı;

B) Keyfiyyət sahəsində situasiyanın qiymətləndirilməsi;

C)Xüsusi olaraq müəssisə üçün konkret misalların, situasiyaların və sitatları daxil olduğu, keyfiyyətin yaxşılaşdırılmasına Rəhbərlik layihəsinin işlənib hazırlanması;

D)Müəssisənin ayri – ayrı şöbələrində çalışan keyfiyyətə cavabdeh şəxslərin, keyfiyyət prinsiplərinə, keyfiyyətin təmin edilməsi vasitələrinə və daim yüksəliş strategiyasının tədbiq edilməsinə dair biliklərin öyrədilməsi;

E) Heç biri.428. TQM- in təşkilatda tətbiq edilməsinin ikinci mərhələsində tətbiq olunan əsas metodlar

A)) Hamısı;

B)Keyfiyyət dərnəklərinin yaradılması, zəif və yaxşılaşdırılma ehtiyacı olan yerlərinin müəyyən edilməsi;

C)TQM – in tədbiq edilməsi üçün pilot layihələrin seçilməsi;

D)Keyfiyyət dərnəyi üzvlərinin pilot layihələrin reallaşdırılması ilə paralel olaraq öyrədilməsi;

E)Keyfiyyət xərclərinin vaxtaşırı təhlili.429. Keyfiyyət menecmenti prinsiplərinə aid deyil

A)) İstehsalçılara istiqamətlənmə.

B)Prosesli yanaşma;

C)Sistemli yanaşma;

D)Faktlara əsaslanan qərar;

E) Heyətin cəlb edilməsi;430.Keyfiyyətin yaxşılaşdırılmasının hansı metodları mövcuddur

A)) Ekstensiv və intensiv;

B) Ekstensiv və primitiv;

C) İntensiv və primitiv;

D) Reaktiv və İntensiv;

E) Ekstensiv və reaktiv.431.Deminq mükafatına təsis olunmanın özəllikləri

A)) Müəssisənin keyfiyyət sahəsində hamı tərəfindən qəbul olunması;

B) İstehsal və kiçik biznes sahələrində irəliləmə, tətbiq edilmə və keyfiyyətin yüksəldilməsi üzrə yüksək nəticə əldə etmiş kompaniyalara təklif olunma;

C) Avropa sənayesi və ticarətini irəlilədərək, keyfiyyət sahəsində strateji rolin möhkəmləndirilməsi;

D) Keyfiyyət sahəsində yaradılan yeni ixtiralara müəlliflik hüququ;

E) Hamısı.432. Malcolm Baldrige mükafatına təsis olunmanın özəllikləri

A)) Istehsal, xidmət və kiçik biznes sahələrində irəliləmə, tədbiqedilmə və keyfiyyətin yüksəldilməsi üzrə yüksək nəticə əldə etmiş kompaniyalara təltif edilir;

B) Müəssisənin keyfiyyət sahəsində hamı tərəfindən qəbul olunması;

C) Avropa sənayesi və ticarətini irəlilədərək, keyfiyyət sahəsində strateji rolin möhkəmləndirilməsi;

D) Keyfiyyət sahəsində yaradılan yeni ixtiralara müəlliflik hüququ;

E) Hamısı.433. EQA mükafatına təsis olunmanın özəllikləri

A))Avropa sənayesi və ticarətini irəlilədərək, keyfiyyət sahəsində strateji rolin möhkəmləndirilməsi;

B)Istehsal, xidmət və kiçik biznes sahələrində irəliləmə, tədbiqedilmə və keyfiyyətin yüksəldilməsi üzrə yüksək nəticə əldə etmiş kompaniyalara təltif edilir;

C) Müəssisənin keyfiyyət sahəsində hamı tərəfindən qəbul olunması;

D) Keyfiyyət sahəsində yaradılan yeni ixtiralara müəlliflik hüququ;

E) Hamısı.434. Standart anlayışı

A))Standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin əksəriyyətində əsas məsələlər üzrə iradların olmaması ilə xarakterizə olunan, razılıq əsasında hazırlanmış və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənəddir.

B) Məhsulun yaxud məhsulun keyfiyyətinin asılı olduğu prosesin müəyyən edilmiş texniki tələblərə müvafiqliyinin yoxlanılmasıdır;

C) Birinci və istənilən cəhddən lazımi keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üçün zəruri olan, xərclər;

D) Məhsulun, yaxud xidmətin müəyyən standartlara və digər normativ – texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən səlahiyyətli və səriştəli orqan tərəfindən uyğunluq nişanı verilmə prosesi;

E) Müəyyən vaxt intervalı üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalının, tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə əsasən həyata keçirilməsini təmin edən vəzifələr məcmusu;435. Azərbaycanda standartlaşma üzrə mövcud olan normativ sənədlərə aid olmayanı göstərin

A)) Bölgə standartı.

B) Sahə standartları;

C) Texniki şərtlər;

D) Müəssisələr və birliklərin standartları;

E) Dövlət standartları;436. Yayılma miqyasına görə standartların növləri

A))Hamısı;

B) Milli;

C) Regional;

D)Dövlətlərarası;

E) Beynəlxalq.437.İSO 9000 seriyalı beynəlxalq standartlara uyğun olaraq keyfiyyət sahəsində fəaliyyətin əsas istiqamətlərini fərqləndirirlər.Səhv cavabı göstərin:

A)) Keyfiyyətin tədqiq edilməsi.

B) Keyfiyyətin idarə edilməsi;

C) Keyfiyyətin təmin edilməsi;

D) Keyfiyyətin yaxşılaşdırılması;

E) Keyfiyyətin planlaşdırılması;438.İSO 9000 seriyalı beynəlxalq standartlar müəyyən xüsusiyyətlərə malikdir.Səhv cavabı göstərin:

A)) Məcburu xarakterdə olması;

B) Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsinə sistem baxımının tətbiqi;

C) Istehlakçıya səmtlənmə;

D) Məhsulun həyat tsiklinin bütün mərhələləri üzrə reqlamentləşdirilmiş tələblərin olması;

E)Məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi əsas funksiyaları üzrə həyata keçirilir;439.İSO 9001 –in prinsipləri.

A))Hamısı.

B) Liderlik;

C) İşçilərin cəlb edilməsi;

D)Proses yanaşma;

E) Müştəriyönlülük;440.İSO 9001 standartlarının tətbiqinin əldə olunan

daxili səmərələr.

A))Hamısı;

B)Menecmentin səmərəli təşkili;

C)İşçilərin peşəkarlığının yüksəlməsi;

D)İstehsalın və xidmətin səmərəli təşkili və məhsuldarlığın artırılması;

E)Keyfiyyətin yüksəldilməs.

441.İSO 9001 standartlarının tətbiqinin əldə olunan

xarici səmərələr.

A)) Hamısı.

B) Bazar dəyişikliklərinə çevik uyğunluşmaq imkanının əldə edilməsi;

C) Satışın və beləliklə gəlirlərin artması;

D) İnvestorlarla əlaqələrin genişləndirilməsi və tenderlərdə uğurlu iştirak;

E) Müştərilərin məmnunluğunun artırılması;442. Məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılması.

A)) Müəyyən vaxt intervalı üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalının, tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə əsasən həyata keçirilməsini təmin edən vəzifələr məcmusu;

B)Standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin əksəriyyətində əsas məsələlər üzrə iradların olmaması ilə xarakterizə olunan, razılıq əsasında hazırlanmış və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənəddir;

C) Məhsulun yaxud məhsulun keyfiyyətinin asılı olduğu prosesin müəyyən edilmiş texniki tələblərə müvafiqliyinin yoxlanılmasıdır;

D) Birinci və istənilən cəhddən lazımi keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üçün zəruri olan, xərclər;

E) Məhsulun, yaxud xidmətin müəyyən standartlara və digər normativ – texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən səlahiyyətli və səriştəli orqan tərəfindən uyğunluq nişanı verilmə prosesi.443. Keyfiyyətin yüksəldilməsinin planlaşdırılmasının əsas vəzifələri

A)) Hamısı;

B)Buraxılan məhsulun xüsusiyyətlərinin bazarın mövcud və perspektiv tələblərinə maksimum dərəcədə uyğun olmasını tələb etmək;

C)Məhsulun keyfiyyətini və texniki səviyyəsini ən qabaqcıl yerli və xarici nümunələr səviyyəsinə qaldırmaq;

D)Istehsalçıların tələbatları və resursla təmin olunma nöqteyi nəzərindən məhsulun keyfiyətinin yüksəldilməsi üzrə iqtisadi cəhətdən ən optimal vəzifələr müəyyən etməli;

E)Buraxılan məhsulun növünün və ölçüsünün optimizasiyası vasitəsilə strukturunun təkmilləşdirilməsi;444. Müəssisədə məhsulun keyfiyyətinin planlaşdırılması

əsaslanmalıdır.

A)) Hamısına.

B) Məhsulun istismar zamanı vəziyyəti haqqında istehlakçıların rəylərinə;

C) Sifarışçilərlə müqavilələrin yenidən baxılmasına, məhsulun sertifikatlaşdırılmasının nəticələri;

D)Qüvvədə olan texniki şərtlərin və standartların nəticələri;

E) Məhsula olan cari və perspektiv tələbin səviyyəsinə;445.Müəssisənin məhsulunun keyfiyyətinin yüksəldilməsi planının tərkibinə daxil olan əsası vəzifələrə.

A)) Hamısı;

B)Ən yaxşı yerli və xarici məhsul nümunələrinin keyfiyyət və texniki səviyyəsinə çatmaq və daha da yüksəltmək;

C)Sertifikatlaşdırılmış məhsulların buraxılışını artırmaq;

D)buraxılan məhsulun ayrı – ayrı keyfiyyət göstəricilərini yaxşılaşdırmaq;

E)rəqabətqabiliyyətini itirmiş məhsulları ya modernləşdirmək, ya da ümumiyyətlə istehsaldan çıxarmaq.446.Məhsulun keyfiyyətinin firmadaxili (istehsalatdaxili) planlaşdırılması səviyyələri.

A)) Hamısı;

B) Müəssisə;

C) Sex;


D) Sahə;

E) Şöbə.


447. Texniki nəzarət.

A)) Məhsulun yaxud məhsulun keyfiyyətinin asılı olduğu prosesin müəyyən edilmiş texniki tələblərə müvafiqliyinin yoxlanılmasıdır.

B) Müəyyən vaxt intervalı üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalının, tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə əsasən həyata keçirilməsini təmin edən vəzifələr məcmusu;

C) Birinci və istənilən cəhddən lazımi keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üçün zəruri olan, xərclər;

D) Məhsulun, yaxud xidmətin müəyyən standartlara və digər normativ – texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən səlahiyyətli və səriştəli orqan tərəfindən uyğunluq nişanı verilmə prosesi;

E)Standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin əksəriyyətində əsas məsələlər üzrə iradların olmaması ilə xarakterizə olunan, razılıq əsasında hazırlanmış və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənəddir;


448. Texniki nəzarətə daxildir.

A)) Hamısı.

B) Texnoloji prosesə nəzarət (müəyyən edilmiş rejim və parametrlərə riaət edilməsinin yoxlanması);

C) Ayrı – ayrı keçidlər üzrə yarımfabrikatlara əməliyyat nəzarəti;

D) Tədarükçülərdən alınan ilkin xammalın, köməkçi və digər materialların keyfiyyətinə giriş nəzarəti;

E) Hazır məhsulun keyfiyyətinin qəbul nəzarəti, bu nəzarət yararsız məhsulun çıxdaş edilməsinin həyata keçirir;449.Texniki nəzarətin formaları.

A)) Hamısı;

B)Texnoloji prosesə təsir xarakterinə görə;

C)Nəzarət vasitələrinin növünə görə;

D)Nəzarət edilən göstəricilərin xarakterinə görə;

E) Heç biri.450. Keyfiyyət xərcləri

A))Birinci və istənilən cəhddən lazımi keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üçün zəruri olan, xərclər;

B) Müəyyən vaxt intervalı üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalının, tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə əsasən həyata keçirilməsini təmin edən vəzifələr məcmusu;

C)Standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin əksəriyyətində əsas məsələlər üzrə iradların olmaması ilə xarakterizə olunan, razılıq əsasında hazırlanmış və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənəddir;

D) Məhsulun yaxud məhsulun keyfiyyətinin asılı olduğu prosesin müəyyən edilmiş texniki tələblərə müvafiqliyinin yoxlanılmasıdır;

E) Məhsulun, yaxud xidmətin müəyyən standartlara və digər normativ – texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən səlahiyyətli və səriştəli orqan tərəfindən uyğunluq nişanı verilmə prosesi.451. Şərabçılıq və konserv məhsullarının keyfiyyət göstəriciləri daxildir.

A)) Hamısı;

B)Kimyəvi tərkibi;

C)Orqanoleptik xüsusiyyət;

D)Ticarət tarasına qablaşdırılmış məhsulların xarici görünüşü;

E)Tökülməyə davamlılığı.452. Zay məhsul göstəriciləri.

A))Məhsulun keyfiyyətinin dolayı yolla xarakterizə olunub və istehsal prosesinin təşkilinin səviyyəsinin təsviri;

B) Standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin əksəriyyətində əsas məsələlər üzrə iradların olmaması ilə xarakterizə olunan, razılıq əsasında hazırlanmış və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənəddir;

C) Müəyyən vaxt intervalı üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalının, tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə əsasən həyata keçirilməsini təmin edən vəzifələr məcmusu;

D) Məhsulun yaxud məhsulun keyfiyyətinin asılı olduğu prosesin müəyyən edilmiş texniki tələblərə müvafiqliyinin yoxlanılmasıdır

E) Birinci və istənilən cəhddən lazımi keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üçün zəruri olan, xərclər.453.Qüsurların növləri.Səhv cavabı göstərin

A)) Son;


B) Əsas;

C) Kritik;

D) Ikinci dərəcəli;

E)Cuzi.


454.Sertifikatlaşdırma anlayışı.

A)) Məhsulun, yaxud xidmətin müəyyən standartlara və digər normativ – texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən səlahiyyətli və səriştəli orqan tərəfindən uyğunluq nişanı verilmə prosesi;

B)Standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin əksəriyyətində əsas məsələlər üzrə iradların olmaması ilə xarakterizə olunan, razılıq əsasında hazırlanmış və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənəddir;

C) Müəyyən vaxt intervalı üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalının, tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə əsasən həyata keçirilməsini təmin edən vəzifələr məcmusu;

D) Məhsulun yaxud məhsulun keyfiyyətinin asılı olduğu prosesin müəyyən edilmiş texniki tələblərə müvafiqliyinin yoxlanılmasıdır;

E) Birinci və istənilən cəhddən lazımi keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üçün zəruri olan, xərclər.455.Sertifikatlaşma neçə səviyyədə aparıla bilər.

A)) 3;


B) 2;

C) 4;


D) 7;

E) 5.Yüklə 2,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə