KiTÂBU't-tevhîD


Yirmidördüncü Bâb Sihir İle İlgili BâbYüklə 0,76 Mb.
səhifə22/43
tarix03.01.2019
ölçüsü0,76 Mb.
#89032
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   43

Yirmidördüncü Bâb

Sihir İle İlgili Bâb

«Halbuki onlar, o sihri satın alan kimsenin ahiretten bir nasibi olmadığım çok iyi biliyorlardı.» (Bakara, 102)

«Cibte ve tağuta iman ediyorlar.»(Nisa, 51)

Ömer radıyallâhu anh cibtin sihir, tağuîun da şeytan olduğunu söyler.61

Câbir radıyailâhu anh da şöyle der: "Tağutlar, üzerlerine şey­tanların indiği kahinlerdir. Her bölgenin başka başka kahinleri olur."62

Ebû Hurayra radıyallâhu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallâhu aleyhi ve sdlem §öyle buyurmaktadır: «Yakıp yok edici yedi şeyden sakının!» "Ya Rasûlallah, nedir onlar?" dedi­ler. «Allah'a şirk koşmak, sihir, Allah'ın haram kılmış, olduğu cana haksız yere kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaı meydanın­dan kaçmak, mümine ve ne olduğundan habersiz iffetli kadınlara iftira atmak» buyurdu."63

Cundeb radıyallâhu anh'tan merfu olarak gelen bir rivayette şöyle denilmektedir: «Sihirbaza uygulanacak had kılıçla vurulma­sıdır.» Tirmizî rivayet etmiş ve mevkuf olarak sahihtir, demiştir.64

Sahîh-i Buhârî'de yer alan bir rivayette Becâle b. Abde şöyle anlatmaktadır: "Ömer radıyallâhu anh 'Bütün sihirbazları öldürün!' diye bir yazı göndermişti. Biz de üç sihirbaz öldür­dük."65

Hafsa radiyallâhu anhâ'mn emri üzerine kendisine sihir yapan bir cariyesi öldürülmüş olduğu sahih olarak sabit olmuştur. 66 Cundeb radıyailâhu anh hakkında da böyle bir sahih rivayet nak­ledilmektedir. 67 Ahmed "Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem'İn ÜÇ sahabİsi hakkında benzer rivayet yapılmaktadır." der.

İlgili Mes'eleler1. Bakara Sûresi'ndeki âyetin tefsiri.

2. Nisa Sûresi'nde bulunan âyetin tefsir edilmesi.

3. Cibt ile tağutun tefsiri ve ikisi arasındaki farkın bildi­rilmesi.

4. Tağut İnsanlardan da cinlerden de olabilir.

5. Yasaklama kapsamında yer alan yedi büyük günahın zikredilmesi.

6. Sihirbazın küfre girdiği.

7. Sihirbazın tevbe etmesi istenmeden öldürülmesi.

8. Ömer radıyallâhu anh döneminde dahi sihirbazlar bulundu­ğuna göre daha sonraki zamanlarda nasıl olmasın!?

Yirmibeşinci Bâb

Bazı Sihir Türleri Hakkında Bâb

İmam Ahmed, bize Muhammed b. Cafer —• 'Avf —- Hayan b. el-'AIâ —• Katan b, Kabîsa - babası yoluyla şöyle tahdis etti diyerek Kabîsa'nın Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem'den dinlediği §u hadisi aktarmaktadır: «lyâfe, 68 tark 69 ve îtyere 70 dbttendir.» 71 'Avf, 'tyâfenin kuşlarla fal bakmak; tarkm da j ;re çizilen çizgiler olduğunu söyler. Cİbt konusunda İse, Ha an

Şeytan olduğunu İfade etmektedir. 72 Rivayetin isnadı ceyyİddir. :bû Dâvûd, Nesâî ve Ibn Hİbbân Sahih'inde müsned olarak rivayet etmektedirler.

İbn Abbas radıyaliâhu anhumâ'dan rivayete göre Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: «Astroloji bilgisi edinen bir sihir türü edinmiş olur. Artıkça da artar.» 73 Ebû Dâvûd tarafından rivayet edilen bu hadisin isnadı sahihtir.

Nesâîde yer alan Ebû Hurayra radıyaliâhu anh hadisinde şöyle buyurulmaktadır: «Düğüm atıp da üzerine üfleyen sihir yap­mış olur. Sihir yapan da şirk koşmuş, demektir. (Nazarlık, muska vb.) herhangi bir şey asanın yaptığı bu iş kendi sırtına yüklenir.»74

İbn Mes'ûd tadıyallâhu anh'tan gelen rivayete göre Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: «Adh nedir size bildir­memi ister misiniz? Koğuculuk, insanlar arasında dedikoduculuk yapmaktır.» 75 Müslim rivayet etmiştir.

Buhârî ve Müslim tarafından İbn Ömer radiyaliâhu rivâyec edilen bir hadiste Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: «Beyanın/meramını anlatabilme becerisinin bir kısmı sihirdir.»76

İlgili Mes'eleler1. Kuşların sesleri ve isimleri ile fal bakmak Cıyâfe), taşları vurarak, kumda çizgiler çizerek kehanette bulunmak (tark), ve insanın davranışlarını engelleyen uğursuzluk İnancının (tıyere) cİbt sayılması.

2. 'lyâfe ve tarkın ne anlama geldiğinin açıklanması.

3. Astroloji (yıldızname, yıldızlara bakarak gelecekten ha­ber verme) ilminin bir sihir türü olduğu.

4. Aynı şekilde üfürerek atılan düğümlerin de sihir sayıl­dığı.

5. Koğuculuğun da sihirden sayılması.

6. Bir takım edebî üslupların da sihirden sayılması.

Açıklamalar

Sihir ve büyünün tevhidle ilgili bâblar arasında ele alınma­sının nedeni, sihrin birçok kısmının şirk koşmadan ve maksa­dın gerçekleşmesi için şeytanî ruhlarla tevessülde bulunmadan yapılamam asıdır. İnsan, az ya da çok sihrin tümünü terk etme­dikçe tevhidîn kemaline erişemez.

Bu nedenle sihir Sâri tarafından şirkle birlikte zikredilmiş­tir. Sihir iki yönden şirke dahildir:

a) Sihirde şeytanlar kullanılmakta, onlarla ilişki kurulmak­tadır. Çoğunlukla da istek ve hizmetini yerine getirmeleri için sihirbaz tarafından şeytanların sevdikleri şeyler yapılarak onla­ra yakınlık kurulmaya çalışılmaktadır.

b) Sihirde gayb bilgisinin bilindiği, Allah'ın ilmine ortak olunduğu ve buna ileten yollardan yararlanıldığı İddiası bulun­maktadır. Bütün bunlar da şirk ve küfrün şubelerinde ndk.

Aynı zamanda sihirde haram tasarruflar ve çirkin fiiller gö­rülmektedir. Öldürmek, sevenler arasını ayırmak, aklı bozucu, bağlayıcı ve değişime uğratıcı faaliyetlerde bulunmak örnek olarak verilebilir. Bunlar çok büyük ve çirkin günahlardır. Hem Şirk, hem de şirkin vesilelerinden sayılmaktadırlar. Bu nedenle de verdiği aşın zarar ve fesat sebebiyle sihirbazın öldürülmesi gerekir.

Birçok insanın içine düştüğü sihir türlerinden biri de ko-ğuculuktur. Koğuculuk, insanlar arasını ayırmak ve bozmak, sevenlerin gönüllerini çelmek ve kötülük tohumları ekmek ba­kımından sihirle ortaktır.

Sihrin değişik tür ve dereceleri bulunmaktadır ki, bunlar biri diğerinden daha beterdir.

Yüklə 0,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   43
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə