Kompüter avadanlıqlarının profilaktikası və texniki təmiriYüklə 174,82 Kb.
səhifə1/53
tarix01.01.2022
ölçüsü174,82 Kb.
#103047
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

Kompüter avadanlıqlarının profilaktikası

texniki təmiri
2 növprofilaktiktədbirlərmövcuddur:

 1. Aktiv

 2. Passiv

Aktivprofilaktiktədbirlərinhəyatakeçirilməsindəməqsədkompüterinrəddetməsizişləməmüddətininuzadılmasıdır.

Passivprofilaktiktədbirlərdedikdəkompüterinxaricisühitinxoşagəlməztəsirlərindənqorunmasıbaşadüşülür. Passivprofilaktiktədbirlərkompüterintəhlükəsizliyinitəminedir.

Aktivprofilaktiktədbirlərdedikdəaşağıdakılarbaşadüşülür:
 1. Təmizləməişləri. – Təmizləməişləriprofilaktiktədbirlərinənvacibelementlərindənbiridir. Kompüterindaxilindəyığılmıştozbirçoxnasazlıqlarınyaranmasınasəbəbolur. Tozdaxildəistiliyiizoləedir, budasistnminsoyutmasisteminipisləşdirir. Nəticədəkomponentlərinişləməmüddətiazalır.

 2. Stsieminehtiyatlanması. – Sisteminehtiyatlanmasıapparatnasazlıqlarındansonrasistemibərpaetməyəimkanverir.

 3. Sərtdisklərəprofilaktikxidmət. – Sərtdisklərdəverilənlərinqorunmasınıvəonuneffektivişinitəminetməküçünvaxtlı-vaxtındabəzixidmətlərgöstərilməlidir. Birneçəsadəproqramlarmövcuddurki, onlarvasitəsiləsərtdiskinənkritikzonalarınınehtiyatkopyalarıyaradılır. Çünkibuzonalarınzədələnməsizamanıfayllaramüraciətmümkünolmur.

 4. Disklərindefraqmentasiyası.- Fayllarsərtdiskəyazıldıqcavəpozulduqcaonlardanəksəriyyətifraqmentləşir, yənibütündiskəyayılmışçoxluhissələrəbölünür. Defraqmentisiyayerinəyetirildikdəbütündiskəyazılmışfayllardiskinəvvəlinəsürüşür, boşhissəisədiskinaxırındayerləşir.

 5. Vaxtlı-vaxtındaeffektivantivirusproqramlarındanistifadəetməklazımdır.

Passivprofilaktiktədbirlər: 1. Hərşeydənəvvəlkompüterüçünişyerihazırlanmalıdır, oradatoz, havdaisətütüntüstüsüolmamalıdır. Kompüteripəncərəninyanındaqoymaqolmaz. Günəşşüalarıkompüterəpistəsirgöitərir. Gərginltkstabilolmalıdır.

 2. Temperaturdəyişməsikompüterinişinəmənfitəsirgöstərir. Onagörədəkompüterinetibarlıişləməsiüçüntemperatursabitolmalıdır. İstismarzamanıtemperaturdiapazonu +15 c - +32c , saxlamazamanı +10c - +43colmalıdır.

 3. Temperaturundəyişməsikompüterinelementbazasınınişinədəpistəsirgöstərir. Onagörədəkompüteriazsöndürüb, işəsalmaqlazımdır.

 4. Kompüterinnormalişləməsiüçünqidagərginliyikifayətqədərstabilolmalı, təhriflərisənormanıaşmamalıdır. Qidagərginliyininkeyfiyyətinəkompüterləbirxəttəqoşulmuşsoyuducular, kondesionerlər, lazerprinterləritəsirgöstərirlər.Kataloq: wp-content -> uploads -> 2020
2020 -> Kiçik summativ qiymətləndirmə №-1
2020 -> Mövzu müasir təlim formaları,iş üsulları və texnikaları plan: 1
2020 -> Pedaqogikanın ümumi əsasları Plan
2020 -> Dəmiryol nəqliyyatında daşımaların təşkilinin əsasları
2020 -> Uşaq psixologiyası imtahan sualları Uşaq psixologiyası psixologiyanın sahəsi kimi
2020 -> Mühazirələr DƏDƏ qorqud" eposu azərbaycan türklərinin ulu babası oğuz türklərinin yaratdığı "
2020 -> Informatika fənninin predmeti. Informasiya nəzəriyyəsi və informasiya texnologiyaları. Informasiya ölçü vahidləri
2020 -> Grammar: Write about: “The Reciprocal Pronouns and their teaching methods” – “Qarşılıq əvəzliyi və onun tədrisi metodikası” haqqında yaz
2020 -> Azərbaycan Tarixi XIX xxi əsrin əvvəli
2020 -> Mühazirələr toplusu Giriş

Yüklə 174,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə