Koruma ve restorasyonYüklə 251,84 Kb.
səhifə6/7
tarix31.10.2017
ölçüsü251,84 Kb.
#23578
1   2   3   4   5   6   7

Ön koşul:-Değerlendirme Yöntemleri: Ders başarı notu, yarıyıl sonunda verilen ödevin değerlendirilmesiyle belirlenir.

Önerilen Kaynaklar:

Tokay, H. “Osmanlı Külliyelerinin temel Özellikleri ve Günümüz Ortamında Değerlendirilmeleri”. Doktora tezi, 1994.

Sezgin, H. “ Türk ve İslam Ülkeleri Mimarisine Toplu Bakış”. MSÜ yayını, 4, 1984.

Aslanapa, O. “Türk Sanatı I-II”, Kervan Yay, İstanbul, 1984.

Kuran, A. “ Mimar Sinan”. Hürriyet Vakfı Yayını. I. Baskı, İstanbul, 1986.

GoodwIn, G. “A History of Ottoman Architecture”, ISBN-08018 1202 x, London, 1971.

Dersi Veren: Doç. Dr. Z. Hale Tokay

RÇ 509 KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE YÖNETİMİ

2 saat/hafta, Teori 2 Kredi, 4 AKTS Kredisi


Amaç / İçerik: Kültürel miras, 20. yüzyıl boyunca tanımı, anlamı, kapsamı ve önemi itibariyle bir evrim geçirmiştir. Artan önemle birlikte koruma yaklaşımları da gelişim
göstermektedir. Koruma örgütlenmesi alanındaki aktörlerin sayısı artmakta ve koruma alanına müdahale yöntemleri genişlemekte ve kentsel koruma alanlarının sosyal, ekonomik ve kültürel sistemleri bir arada değerlendiren bütünleşik planlanması ve yönetilmesinin gerekliliği ortaya çıkmakta ve etkin koruma için alan yönetimi gündeme gelmektedir. Ders kapsamında, korumada çağdaş yaklaşımın bir ürünü olan
yönetim planı kavramının günümüz koruma anlayışı içindeki yerinin değerlendirilmesi ve tek yapı ölçeğinden alan ölçeğine miras yönetim planlarının, ülkemiz ve başka ülke örnekleri üzerinden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.Ön koşul: -


Değerlendirme Yöntemleri: Ders başarı notu, yarıyıl sonunda verilen ödevin değerlendirilmesiyle belirlenir.

Önerilen Kaynaklar:

UNESCO, UNESCO World Heritage Center, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 2008.

Feilden, B. , Jokilehto, J., Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites, ICCROM, Roma, 1993.

Ringbeck, B., Management Plans For World Heritage Sites: A Practical Guide, German Commission For UNESCO, Bonn, 2008.


Thomas, L., Middleton, J., Phillips, A., (eds). Guidelines for Management Planning of Protected Areas. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK, 2003.
Ahunbay, Z., Tarihi Çevre Yönetimi ve Yönetim Planları, Tarihi Kentlerin Yönetimi Paneli, İstanbul, 2005.
Gülersoy-Zeren, N., Ayrancı, İ., Koruma Alanlarında Yönetim Planı, İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Cenkler Matbaası, İstanbul, 2011.
Aksoy, A., Ünsal,D., (ed), Kültürel Miras Yönetimi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2573, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1543, 2012.
Binan, C., Binan, D.,«L’esprit du lieu a’ Bergama (Pergame). Identification et analyse des menaces », Spirit of Places : Between Tangible and Intangible Heritage –L’esprit du lieu : entre le patrimoine materiel et immateriel,  ISBN 978-2-7637-8994-L, Universite’ Laval Yay., Laurier Turgeon ed.,2009, Quebec,137-155.

Binan, D., Cantimur ,B.,“Koruma Alanında Somut ve Somut Olmayan Boyutlarıyla Miras Kavramının Gelişimi ve “Yerin Ruhu”, Mimari Korumada Güncel Konular, Ed: Nuray Özaslan, Deniz Özkut, Anadolu Üniversitesi Yay,  no.11, ISBN 978-975-06-0732-5, 2010, Eskişehir,175-193.

Binan,D. "İstanbul Yarımada Yönetim Planı Süreci", ICOMOS  Türkiye Dünya Miras Alanları İzleme Toplantıları: Mart 2012 , İstanbul.
Binan,D. , "Türkiye’deki Yasal Ve Yönetsel Yapı Doğrultusunda Anıtsal Yapı, Yapı Topluluğu Ve Yapı Gruplarının  Korunmasında Yönetim Planının Önemi Ve Öneriler", Koruma Sempozyumu II,Kültür Varlıklarını Koruma Amaçlı Proje ve Uygulamaları Çalıştayı, Mersin Üniversitesi,Restorasyon ve Koruma Merkezi, 20-22 Eylül 2012, Mersin.

Binan, D., “Bütünsel Koruma Bağlamında Anıtsal Kültür Mirasının Koruma Ve Yaşatilması Üzerine Değerlendirme”, Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri IV, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEB), Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi, 19-20 Kasım 2012, İstanbul,8-25. ( ISBN978-9944-100-65-6)

Binan, D.,“Türkiye’de Çok Katmanlı Yerleşimlerde Tanımlama-Koruma Yaklaşımı ve Öneriler: Bergama Örneği”, Tasarım+Kuram Dergisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fak. Yay. , Sayı 16, 2013, İstanbul, 1-26.

Binan,D.,“Türkiye’deki Yasal Ve Yönetsel Yapı Doğrultusunda Anıtsal Yapı, Yapı Topluluğu Ve Yapı Gruplarının  Korunmasında Yönetim Planının Önemi Ve Öneriler”, Koruma Sempozyumu II ,   Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezi , 20-22 Eylül 2012, Mersin, 2013, (NA105.K678 2013k.1),5-14. 


Cantimur, B., Tarihi Kentlerin Canlandırılmasına Yönelik Sürdürülebilir Yönetim Stratejileri: Balıkesir-Ayvalık, MSGSÜ, FBE, yayınlanmamış doktora tezi, 2011

Kan, T., İstanbul Süleymaniye Külliyesi Örneğinde Külliyeler İçin Bir Yönetim Modeli Yaklaşımı”, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, Ocak 2014.( Danışman: Binan; D.)

Mimaride Korumada Güncel Konular, ed. Özaslan, N.&Özkut, D., Anadolu Üniversitesi Yayını, 2010.
IULA-EMME, Türkiye Yerel Gündem 21 Programı, Yerel Gündem 21 Uygulamalarına Yönelik Kolaylaştırıcı El Kitabı, haz. Sadun Eralp, IULA-EMME (UCLG-MEWA) Yayını, 2005.

Dersi Veren: Prof. Dr. Demet Binan; Yrd. Doç. Dr. Burcu Büken Cantimur

2. YARIYIL

RÇ 511 GELENEKSEL YAPILARA GÜNCEL İŞLEV VERİLMESİ

2 saat/hafta, Teori 2 Kredi, 4 AKTS Kredisi


Amaç / İçerik: Ders kapsamında özgün işlevini kaybetmiş yapılara güncel işlev verilmesi; binanın yapısal ve mekansal özelliklerinin analiz edilmesi, ayrıca bina bünyesinde restorasyon ilkeleri, teknik ve yasal veriler doğrultusunda yapılabilecek değişiklerin anlatılması ile işlenecektir.

Ön koşul:-


Değerlendirme Yöntemleri: Ders başarı notu, yarıyıl sonunda verilen ödevin değerlendirilmesiyle belirlenir.

Önerilen Kaynaklar:

Ahunbay, Z. “Tarihi çevre Koruma ve Restorasyon”. YEM yayınları, İstanbul, 1996.

Altınoluk, Ü. “Yeniden Kullanımı”. YEM yayınları, İstanbul, 1998.

Kuban, D. “Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu”. YEM yayınları, İstanbul, 2000.

Aşkun, İ. “Mimari Anıtların Yeniden İşlevlendirilmesi”, Basılmamış Profesörlük Çalışması, İstanbul, 2001.

Yüce, İ. “Medrese yapıları ve Koruma İlkeleri Doğrultusunda Çağdaş Yaşam İçindeki İşlevleri”. İDGSA, Basılmamış Doktora Tezi, 1991.Tokay, H. “Osmanlı Külliyelerinin temel Özellikleri ve Günümüz Ortamında Değerlendirilmeleri”. Doktora tezi, 1994.
Dersi Veren: Doç. Dr. Z. Hale Tokay

RÇ 512 TARİHİ ÇEVRE İÇİNDE YENİ YAPILAŞMA


Yüklə 251,84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə