Kosgeb t. C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu olupYüklə 446 b.
tarix22.08.2018
ölçüsü446 b.
#74250 • KOSGEB

 • T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu olup,

 • 20 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı yasa ile kurulmuştur. • Destek Programların süresi ve destek üst limitleri üç yılla sınırlı olup, bir işletme aynı anda üç ayrı destek programından yararlanabilir.

 • Bir programın üç yıllık süresinin tamamlanmasını takiben ve işletmenin başvurusu ile yeni üst limitlerle yeni bir program başlatılabilir.

1. KOSGEB’in yetki verdiği herhangi bir kurumdan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi alınır. Eğitim sonunda girişimcilik sertifikasına sahip olursunuz.

 • 1. KOSGEB’in yetki verdiği herhangi bir kurumdan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi alınır. Eğitim sonunda girişimcilik sertifikasına sahip olursunuz.

 • 2. Eğitimden sonra (süre sınırı yok isterseniz 5 sene sonra kurun) işletmenizi kurarsanız 2 yıl içinde iş planınızı hazırlayıp hibe desteğini talep etmelisiniz. Ayrıca 2 yıl içerisinde sabit yatırım desteğini talep etmelisiniz. Girişimcilik eğitimi içerisinde iş planının nasıl hazırlanacağı uygulamalı olarak anlatılacaktır.3. Hazırladığınız iş planını KOSGEB Müdürlüğüne sunarsınız. İşinizi yapabileceğinize dair kurul onayından sonra destekleri alabilirsiniz. Yapacağınız tüm masraflar için fatura veya proforma faturaları hazırlamanız gerekecektir.

 • 3. Hazırladığınız iş planını KOSGEB Müdürlüğüne sunarsınız. İşinizi yapabileceğinize dair kurul onayından sonra destekleri alabilirsiniz. Yapacağınız tüm masraflar için fatura veya proforma faturaları hazırlamanız gerekecektir.

 • 4. İş planınızın onaylanmasının ardından harcamalarınızı yapmaya başlarsınız. Kestirdiğiniz masraf faturalarını KOSGEB’e iletirsiniz.Bayanlar için masrafların %80’i, erkekler için %60’ı KOSGEB desteği tarafından karşılanır. • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılıp KATILIM BELGESİ alınmasıVergi Levhası (vergi dairesinden),

 • Vergi Levhası (vergi dairesinden),

 • Sicil Gazetesi (kayıt yapılan ilgili meslek odasından),

 • ODA FALİYET BELGESİ (kayıt yapılan ilgili meslek odasından),

 • İmza Beyannamesi (noterden),

 • Bağ-kur Numarası (sgk'dan) ve diğer gerekli izin belgeleri ile www.kosgeb.gov.tr adresinden "KOBİ Bilgi Dökümanı ve KOBİ Bilgi Beyannamesi" doldurulup çıktısı kaşelenip ekleriyle KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğüne sunulur.KOSGEB'e kayıtlı firmanın sistem üzerinden başvurusu hazırlanıp çıktısı alınıp kaşelenir imzalanır. Ekleri "İş Planı, Sertifika, Proforma Faturalar" ile KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğüne sunulur. Kurul onayı beklenir. Kurul onayı alındıktan sonra Taahhütname imzalanır Proje başlar.

 • KOSGEB'e kayıtlı firmanın sistem üzerinden başvurusu hazırlanıp çıktısı alınıp kaşelenir imzalanır. Ekleri "İş Planı, Sertifika, Proforma Faturalar" ile KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğüne sunulur. Kurul onayı beklenir. Kurul onayı alındıktan sonra Taahhütname imzalanır Proje başlar.

 • İlgili programın süresi 3 yıldır. 3 yıl boyunca makine teçhizatlar satılamaz, kiralanamaz, devredilemez.

İşletmenin resmiyette kuruluş işlemleri için harcadığı kalemlere destek verilir.

 • İşletmenin resmiyette kuruluş işlemleri için harcadığı kalemlere destek verilir.

 • (noter, oda kayıt, ruhsat, muhasebe, yazar kasa, fatura basımı giderleri bu kapsamda değerlendirilebilir)

 • İşletme kuruluş giderleri için herhangi bir gider belgesi aranmaksızın geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır.İşletmenin üreteceği mal veya hizmet için gerekli olan demirbaşları kapsar.

 • İşletmenin üreteceği mal veya hizmet için gerekli olan demirbaşları kapsar.

 • (Makine, Teçhizat, Ofis Donanım, Yazılım Giderleri bu kapsamda değerlendirilebilir)

 • % 60 destek oranı ile desteklenecek erkek girişimci 30.000 TL + KDV, % 80 destek oranı ile desteklenecek bayan veya engelli girişimci 23.000 TL +KDV lik ilgili demirbaşına karşılık KOSGEB 'den üst limit 18.000 TL destek alır.İşletmenin aylık giderlerini kapsar.

 • İşletmenin aylık giderlerini kapsar.

 • (Kira, Personel, giderleri bu kapsamda değerlendirilebilir.)

 • % 60 destek oranı ile desteklenecek erkek girişimci aylık 4.200 TL , % 80 destek oranı ile desteklenecek bayan veya engelli girişimci 3.200 TL'lik ilgili giderine karşılık KOSGEB 'den üst limit 2.500 TL destek alırİşletmenin üreteceği mal veya hizmet için gerekli olan sadece demirbaş makineleri kapsar.

 • İşletmenin üreteceği mal veya hizmet için gerekli olan sadece demirbaş makineleri kapsar.

 • Proje başlangıç tarihi itibariyle 30 ay geri ödemesiz sıfır faizli sabit yatırım desteğinden faydalanabilmek için kullanılacak kredi kadar kesin banka teminat mektubu gerekmektedir.

 • 24 Ay içinde işletme tarafından satın alınacak demirbaşları kapsar

 • % 60 destek oranı ile desteklenecek erkek girişimci 170.000 TL + KDV, % 80 destek oranı ile desteklenecek bayan veya engelli girişimci 125.000 TL +KDV’lik ilgili demirbaşına karşılık KOSGEB 'den üst limit 100.000 TL destek alır.

İş kurmak için gerekli kişisel özelliklere sahip ve iş kurmaya hazır olup olmadıklarının görmesi

 • İş kurmak için gerekli kişisel özelliklere sahip ve iş kurmaya hazır olup olmadıklarının görmesi

 • İş fikrinin nasıl üretilip değiştirebileceğinin bilinmesi

 • Pazarlama kavramının başlıca öğelerinin tanımlanarak, iş fikrinde uygulayabilinmesiFinansal yönetimin başlıca öğelerinin açıklanması

 • Finansal yönetimin başlıca öğelerinin açıklanması

 • İş planı hazırlayabilecek bilgi ve beceriye sahip olarak bunun gerekçelerini açıklayabilmesi

 • Kendi işlerini kurarken ve sonrasında atılacak adımların bir eylem planında sunulabilmesi

 • Beklenmektedir.

İş kuran girişimcinin iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri nasıl ve ne zaman yapacağını belirlemesidir.

 • İş kuran girişimcinin iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri nasıl ve ne zaman yapacağını belirlemesidir.

 • İş planı içerisinde girişimcinin özelliklerini ve hedeflerini, kurulacak işin temel niteliklerini, yasal yapısını ve ortaklarını,

ve sonuçta Kendi işini

 • ve sonuçta Kendi işini

 • kuran KİŞİDİR ...

İşletme Sahibi – Dezavantajlar

 • İşletme Sahibi – Dezavantajlar

 • Uzun çalışma saatleri

 • Geniş sorumluluklar

 • Risk almak

 • Gelir düzensizliği

 • Finansmanla uğraşma zorunluluğu

 • Sürekli öğrenme gereği

 • İdari ve bürokratik işler

 • Başarının çalışanlara da bağlı olmasıÜrün/Hizmet Tasarımı

 • Ürün/Hizmet Tasarımı

 • Makine-Ekipman İhtiyacı

 • Malzeme Yönetimi

 • Proje Planlama ve Kontrol

 • Pazarlama

 • Satış

 • Personel Yönetimi

 • İdari İşler

 • Finansman YönetimiTeşvik

 • Teşvik

 • Katılım

 • Sorun çözme

 • Krizlerle başa çıkma

 • Fırsatların yakalanması

 • Zaman yönetimi

 • Karar verme

 • Görüşme-pazarlık-toplantı

 • İletişim

İş fikirleri 2 temel kaynaktan ortaya çıkar:

 • İş fikirleri 2 temel kaynaktan ortaya çıkar:

  • Geçmiş deneyim, bilgi ve beceriler
  • Piyasadaki fırsatlar
Bir planın geliştirilmesi veya bir sorunun çözümü amacıyla, bir kurumun veya durumun güçlü yanlarını belirleyerek bunları en uygun fırsatlarla eşleştiren, zayıf ve tehdit edici yönleri azaltmayı hedefleyen sistematik bir planlama (stratejik planlama) aracıdır

 • Bir planın geliştirilmesi veya bir sorunun çözümü amacıyla, bir kurumun veya durumun güçlü yanlarını belirleyerek bunları en uygun fırsatlarla eşleştiren, zayıf ve tehdit edici yönleri azaltmayı hedefleyen sistematik bir planlama (stratejik planlama) aracıdırÜretim/Hizmet

 • Üretim/Hizmet

 • Pazarlama/Satış

 • Finans

 • Yönetim/İnsan Kaynağı • Varoluş nedenimiz…

 • Görevimiz…

 • Ne yapmak istiyoruz, kimiz?

Dış Çevre Değişkenleri:

 • Dış Çevre Değişkenleri:

 • Pazarlama karması elemanlarının yanında, girişimcilerin etkili olamadığı ve denetleyemediği değişkenler vardır. Bunlara dış çevre değişkenleri denilmektedir.Ulaşılmak istenen Pazar

 • Ulaşılmak istenen Pazar

 • İlk yıl pazarlama çalışmaları, Pazar bölgesi neresidir?

 • Orta ve uzun vadede işletmenin hedeflediği Pazar bölgesi neresidir?

 • Müşteri grupları kimlerdir sayısal büyüklükleri nedir?

 • (Örneğin 3 kamu kurumu, 1 hastene ve okul, 3500 haneli toplu konut gibi)

 • Hizmetimizi satın alabilecek ekonomik güce sahip olanlar

 • Satın almak isteyenler

 • Potansiyel müşterilerimiz

 • MüşterilerimizÜrün ya da hizmetimizi satın alanları tanımlayan değerlerler nelerdir? Sosyal-ekonomik ve kültürel veriler eşliğinde çeşitlendirilerek anlatınız.

 • Ürün ya da hizmetimizi satın alanları tanımlayan değerlerler nelerdir? Sosyal-ekonomik ve kültürel veriler eşliğinde çeşitlendirilerek anlatınız.

 • Hedef kitlemizin harcama alışkanlıkları

 • Gelir düzeyi

 • Ürün ve hizmet ihtiyaç analizleri

 • Satın alma tercihleri ve alışkanlıkları nelerdir yazınız.Detaylı bir rakip analizi yapmanız gereklidir.

 • Detaylı bir rakip analizi yapmanız gereklidir.

 • Rakipleri iyi tanıyor olmak pazara da hakim olmak anlamına gelir ki, bu da ürünü ve hizmeti hangi temel fikirle pazarlayacağımızı netleştirmeyi sağlar.

 • Bu nedenle rakiplerimizin güçlü ve zayıf yanları nelerdir, finansal durumları nelerdir, istihdam ve üretim kapasiteleri, ürün çeşitleri ve fiyatları nelerdir detaylıca ifade edilmelidir.İşletmenin ait olduğu ana sektöre ait değerlendirmeler ile alt sektöre ait değerlendirmeler

 • İşletmenin ait olduğu ana sektöre ait değerlendirmeler ile alt sektöre ait değerlendirmeler

 • Bu sektörün güçlü ve zayıf yönleri

 • Türkiye’de sektörün genel görünümü ile dünyadaki görünümü arasındaki karşılaştırmalar

 • Sektörün ilişkili olduğu diğer sektörler hakkında bilgilendirmeler

 • Sektörün gelişime açık yönleriyle ilgili değerlendirmelerHammedde ve tedarikçilerle ilgili olumsuz öngörülerim ve alacağım tedbirler

 • Hammedde ve tedarikçilerle ilgili olumsuz öngörülerim ve alacağım tedbirler

 • Rakiplerin fiyat politikalarından olumsuz etkilenmemek için tedbirler

 • Finansal olumsuzluklar konusunda alınabilecekler önlemler

 • İşgücü konusunda yaşanabilecek olumsuzluklara yönelik öneriler

 • Piyasalardaki ani dalgalanmalarla ilgili alınabilecek önlemler 

 • İşinizle ilgili olabilecek beklenmedik diğer öngörülerÜrün ya da hizmetinizi kısaca tanımlayınız.

 • Ürün ya da hizmetinizi kısaca tanımlayınız.Birim Satış Fiyatları’ hangi kriterlere göre belirlenmiştir. (Ürün çeşitleriniz arasında farklı fiyatlandırmalar varsa değininiz.)

 • Birim Satış Fiyatları’ hangi kriterlere göre belirlenmiştir. (Ürün çeşitleriniz arasında farklı fiyatlandırmalar varsa değininiz.)

 • Fiyatlandırma yapılırken

 • Maliyetler dikkate alınmış mıdır?Rakiplerin fiyatlarına göre fiyatımız nasıldır, fiyat politikamızda rakiplerin fiyatları ne düzeyde etkili olmuştur?

 • Rakiplerin fiyatlarına göre fiyatımız nasıldır, fiyat politikamızda rakiplerin fiyatları ne düzeyde etkili olmuştur?

 • Müşteri profilinin etkileri nelerdir?

 • Satış adedi/miktarı etkileri nelerdir?

 • Ya da piyasanın kaymağını alma olarak tabir edilen ürünün tek oluşu mu göz önünde bulundurularak bir fiyatlama yapılması yoluna gidilmiştir?İşletmenin yerleşim yeri belirlenirken hedeflenen müşteri kitlesi ve pazarlama çalışmalarının niteliği göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdir.

 • İşletmenin yerleşim yeri belirlenirken hedeflenen müşteri kitlesi ve pazarlama çalışmalarının niteliği göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdir.

 • Hangi özellikleri nedeniyle bu işyerini tercih ettiğinizi işinizle ilişkilendirerek açıklayınız. • 1.Bölgesel olarak inceleyiniz

 • -Potansiyel müşterilerin ulaşımının kolay olması

 • -Satış kolaylığı

 • - İşlek bir cadde olması

 • - Hedef müşteri gruplarına yakınlık

 • - Kamu kurumlarının merkezinde

 • - Ulaşımı kolay

 • - İş gücüne yakın olması (yaptığınız işin niteliğine göre büyük önem arz edebilir.)2.İşyerinin özelliklerini ele alarak inceleyin.

 • 2.İşyerinin özelliklerini ele alarak inceleyin.

 • - Yeni inşa edilmiş ve mimarisi açısından kaliteli bir izlenim vermesi

 • - Kirasının muadillerine göre uygun olması gibiÜrün ya da hizmetinizin müşteriye ulaşım kanallarınız ve yöntemlerinizle ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır. Doğrudan dağıtım mı dolaylı dağıtım mı kullanılacaktır?

 • Ürün ya da hizmetinizin müşteriye ulaşım kanallarınız ve yöntemlerinizle ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır. Doğrudan dağıtım mı dolaylı dağıtım mı kullanılacaktır?

 • Müşteri ürün ya da hizmeti direkt kendisi mi satın alacak

 • Satış elemanlarımızca mı dağıtılacak

 • Bu satış elemanlarımız herhangi bir taşıt kullanacak mı?

 • Bu taşıtlar ne gibi özelliklere sahip olacak

 • Ya da bunların dışında kargo yöntemi mi kullanılacakEğer dolaylı dağıtım yapacak bir işletmeysek

 • Eğer dolaylı dağıtım yapacak bir işletmeysek

 • Bayi, toptancı ya da distribütörler gibi aracılar olacak mı? Bunların görev tanımları en net haliyle yazılı hale getirilecek

 • Müşteriye başka ulaşım kanalları ile hitap edilmesi planlanıyorsa, e-ticaret, reklam-ilan, broşür ya da fuarlar bu bilgilerde yazılacakÜrün/hizmetin müşterilere tanıtılmasında kullanılacak reklam/tanıtım yöntemleri hangileri?

 • Ürün/hizmetin müşterilere tanıtılmasında kullanılacak reklam/tanıtım yöntemleri hangileri?

 • İnternet sayfası,

 • İnternet reklamları,

 • Broşür,

 • Katalog gönderimi,

 • Gazete, dergi, radyo ve TV reklamları,

 • El ilanı,

 • Afiş,Müşteri ziyareti,

 • Müşteri ziyareti,

 • Promosyon ürün dağıtımı,

 • Taşıt reklamı,

 • Fuarlar,

 • Billboard reklamları vb.Bu çalışmaların hangi müşteri gruplarına yönelik olarak hazırlanacak. ( Her müşteri grubu için aynı tanıtım yapılabileceği gibi farklı müşteri grupları için farklı tanıtım yöntemleri de kullanılabilir.)

 • Bu çalışmaların hangi müşteri gruplarına yönelik olarak hazırlanacak. ( Her müşteri grubu için aynı tanıtım yapılabileceği gibi farklı müşteri grupları için farklı tanıtım yöntemleri de kullanılabilir.)

 • Tanıtım çalışmalarımızın

 • Zamanlamaları

 • Maliyetleri

 • Ve sorumluları ve tanıtım çalışmalarınızın satış miktarlarında getirmesini öngördüğünüz artışlarla ilgili veriler neler olacak?Ürünü/hizmeti tanıtırken hangi farklılığı ön plana çıkarılacak? (Ürün/hizmetin kalitesi, temin zamanları, boyutları, ambalajları, ürün çeşitliliği, hızı, fiyatları/ödeme kolaylıkları, kolay bulunabilirlik, vb.

 • Ürünü/hizmeti tanıtırken hangi farklılığı ön plana çıkarılacak? (Ürün/hizmetin kalitesi, temin zamanları, boyutları, ambalajları, ürün çeşitliliği, hızı, fiyatları/ödeme kolaylıkları, kolay bulunabilirlik, vb.

 • ‘İŞLETME PAZARLAMA AKTİVİTE PLANI YAPILIRKEN’ dikkat edilmesi gereken en önemli unsur en etkili ve hesaplı pazarlama yöntemlerinin başarıyla tespit edilmesidir.

4.1 NACE Kodu:

 • 4.1 NACE Kodu:

 • (NACE Kodları www.kosgeb.gov.tr’den temin edilerek yazılmalıdır.)Günlük üretim/sunum miktarının belirlenmesi

 • Günlük üretim/sunum miktarının belirlenmesi

 • Hammadde temini

 • Üretim

 • Satış

 • Tahsilat

 • Siparişin sunuma hazırlanması

 • Sunum (satış)Satış Sonrası Hizmet

 • Satış Sonrası Hizmet

 • İmalat yapan bir işletme için örneğin:

 • Hammadde satın alma

 • Hazırlama aşaması

 • Sipariş alma

Bu başlık altında amaç işletmenin ürün/hizmeti üretim sürecini en anlaşılır ve kolay haliyle şematik olarak özetlemektir.

 • Bu başlık altında amaç işletmenin ürün/hizmeti üretim sürecini en anlaşılır ve kolay haliyle şematik olarak özetlemektir.

 • Her bir ürün ya da hizmete ait iş akış şemaları ayrı ayrı hazırlanabilir.

 • Ürün ya da hizmetin hazır hale gelinceye kadar geçtiği her aşamanın ifade edilmesi beklenir.

Alınması gereken zorunlu izin varsa yazınız.

 • Alınması gereken zorunlu izin varsa yazınız.

 • (Örneğin ‘Belediyelerin gıda işletmelerinin yerleriyle ilgili ruhsatları’ TSE Belgesi…gibi)

 • Ürün/hizmetin özel yanları varsa belirtiniz.

 • (Örneğin hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir işletme olan çağrı merkezinde her müşteri için belirlenen görüşme süresi…, bir kişinin toplam görüşme süreleri ve aktırılacak metnin en az ve çok kelimeden oluşabileceği gibi.)(Ruhsat, izin vs.)

 • (Ruhsat, izin vs.)

 • Vergi dairesi başvurusu

 • Oda kayıtları

 • Sosyal güvenlik kurumu bildirimleri

 • Belediyelerle ilgili ruhsatlar gibi5.1 Organizasyon Şeması

 • 5.1 Organizasyon Şeması(Mesleki yeterlilik belgesi sahipleri varsa belirtilecektir.)

 • (Mesleki yeterlilik belgesi sahipleri varsa belirtilecektir.)

 • Mobilya imalat proje örneğindeki personel nitelikleri örneklenecektir.6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç Giderleri

 • 6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç GiderleriHer bir işletme için uygun olan gider kalemleri tabloda belirtilecektir.

 • Her bir işletme için uygun olan gider kalemleri tabloda belirtilecektir.

 • İş planımızdaki tüm sayısal verilerin birbirleriyle tutarlı ve gerçekçi olması onay aşaması için önemlidir.

Nakit projeksiyonları iş planımızı hazırlarken titizlikle üzerinde durmamız gereken bir başlıktır.

 • Nakit projeksiyonları iş planımızı hazırlarken titizlikle üzerinde durmamız gereken bir başlıktır.

 • 1 yıldan başlamak üzere 5 yıllık ve 10 yıllık nakit akış tablolarımız bu alanda sizlere Excel formatında da sunmuş olduğumuz üzere hazırlanır.

Aylık üretim/satış tahminlerinizi işletmenize uygun olan birimle belirtiniz. (Adet, ciro, ton vb.)

 • Aylık üretim/satış tahminlerinizi işletmenize uygun olan birimle belirtiniz. (Adet, ciro, ton vb.)

 • İşinizin durumuna göre her bir ürün veya hizmet için ayrı ayrı belirtebileceğiniz gibi ortalama bir ciro da yazılabilir.

 • Yaptığınız aylık satış tahmininde, ürün/hizmet satışlarınızın azalması/artışı neye bağlıdır?Satışlar hangi aylarda artış, hangi aylarda azalma göstermektedir ve bunların sebepleri nelerdir? (Hedef müşteri gruplarının mevsimsel olarak alım süreçlerinin farklılaşması gibi. Örneğin tatil dönemleri ile mevsimsel dönüşümler gibi)

 • Satışlar hangi aylarda artış, hangi aylarda azalma göstermektedir ve bunların sebepleri nelerdir? (Hedef müşteri gruplarının mevsimsel olarak alım süreçlerinin farklılaşması gibi. Örneğin tatil dönemleri ile mevsimsel dönüşümler gibi)

 • İş fikrinin yapısı gereği, satışların tüm yıl aynı oranda gerçekleşmesi de söz konusu olabilir.

 • Eğer üretim yapıyorsanız (veya ürün bazında hesap yapabileceğiniz bir iş ise) ürünlerin/hizmetlerin birim üretim maliyetlerini her bir üretim/satış/hizmet kalemi için hesaplayınız.Hesaplanan bu değerleri toplam birim maliyet adı altında kaydediniz.

 • Hesaplanan bu değerleri toplam birim maliyet adı altında kaydediniz.

 • Birim maliyetlerin üzerine konulması planlanan kar marjlarını belirleyin bu değerleri de hedeflenen kazanç oranı olarak kaydediniz.

 • Bu işlemler sonrası birim satış fiyatı bilgilerini de belirlemiş olacaksınız.

 • Satış rakamlarındaki hedefiniz, hedef cironuz, hedeflediğiniz kar gibi hesaplamalarda buna bağlı olarak ortaya çıkmış olacaktır.Ürün kalemleri çok olan bir işletmenin aylık bazda satışlarını ürün çeşidi üzeriden tablolaştırması zordur. Bu nedenle aylık satış hedefleri ciro bazında tablolaştırılabilir. Aşağıdaki tablo böyle bir yapılanma içerisinde bulunan bir işletme için örnek oluşturabilir.

 • Ürün kalemleri çok olan bir işletmenin aylık bazda satışlarını ürün çeşidi üzeriden tablolaştırması zordur. Bu nedenle aylık satış hedefleri ciro bazında tablolaştırılabilir. Aşağıdaki tablo böyle bir yapılanma içerisinde bulunan bir işletme için örnek oluşturabilir.Kar = Toplam Gelir – Toplam Maliyet

 • Kar = Toplam Gelir – Toplam Maliyet

 •  

 • Burada belirleyici iki unsur Yatırım giderleri ve kuruluş giderlerimizin toplamında ortaya çıkan giderlerimizdir. Toplamda ………. TL lik bir harcama ile işe başlayan bir işletme örneği verirsek bu tabloya göre bu işletme 5. Aydan itibaren başabaş noktasına ulaşır ve kara geçmeye başlar diyebiliriz. 

 •  

 • İşletmemi açarken ihtiyaç duyduğum yatırım enstrümanlarının tamamı kendi öz kaynaklarım ile karşılanmıştır.

 • Girişimcilik eğitimlerine katılmamdaki amaç cansuyu sermayesi olarak gördüğüm KOSGEB desteğinden faydalanmaktı.

 • Başvurumun kurumca olumlu sonuçlanması durumunda başlangıç için sağlanan tüm destekleri kullanmayı talep ediyorum. Sabit Yatırım Desteği (Geri Ödemeli Destek) için başvurumu da iş geliştirme amacıyla işletmenin 2.’ci 6 aylık sürecinde kullanmayı planlıyorum.

Yüklə 446 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə