Koü Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde Mühendislik EğitimiYüklə 109,71 Kb.
tarix23.01.2018
ölçüsü109,71 Kb.
#40176

KOÜ Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde Mühendislik Eğitimi
Hasan Dinçer1 Perihan Dinçer2 Özlem Tezgel2 Deniz Öztop2
1 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Mühendislik Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi,41040,İzmit,Kocaeli
2Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (EHSAM)

Mühendislik Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi,41040,İzmit,Kocaeli
1hdincer@kou.edu.tr 2pdincer@kou.edu.tr 2ozlem.tezgel@gmail.com 2denizoztop@hotmail.com

Özet
KOÜ EEBM Bölümlerinde Mühendislik eğitimi incelenmiş ,bu konudaki bazı problemler verilmiştir. EEBM eğitiminden öğrencilerin beklentilerini ve eğitimin temel sorunları hakkında öğrencilerin görüşünü belirlemek amacıyla bir anket düzenlenmiştir.Anket yanıtları incelenerek çözümler verilmiştir
1. Giriş

1976 yılında Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (Kocaeli DMMA) adı altında Elektrik ve Makine Fakülteleri, Temel Bilimler Fakültesi ve Yabancı Diller Enstitüsü kurulmuştur. Akademi, bugünkü Anıt park’ın batısında bulunan İzmit Ticaret Lisesi ön binasında eğitimine başlamıştır. 2547 sayılı yasa Akademilerin kapatılarak üniversitelere bağlanmasını ön görmüştür. Bu kapsamda Kocaeli DMMA, 20 Temmuz 1982'de Kocaeli Mühendislik Fakültesi adı altında Yıldız Teknik Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

Kocaeli DMMA; Elektronik – Haberleşme Mühendisliği , Makine Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği olmak üzere beş bölüm ile yaklaşık 10 yıl hizmet vermiştir.

3 Temmuz 1992 yılında çıkarılan 3837 sayılı yasa ile 11 Temmuz 1992 tarihinde Kocaeli Üniversitesi kurulmuştur.1992 yılında kurulan Kocaeli Üniversitesine bağlanan Mühendislik Fakültesi mevcut 5 bölümün dışında 1993 yılında kurulan Bilgisayar, Çevre, Jeoloji Mühendisliği Bölümleri, 1994 yılında kurulan İnşaat, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri, 1996 yılında kurulan Kimya Mühendisliği Bölümü, 2000 yılında kurulan Mekatronik Mühendisliği Bölümü ve 2003 yılında kurulan Mimarlık Bölümüyle toplam 13 bölümde Eğitimine devam etmektedir.

KOÜ Mühendislik Fakültesi, 1992 - 1993 öğretim Yılında, Akademi Dönemi' nde kalan Ticaret Lisesi eski binasında hizmet verdi. 1994 - 1995 döneminde aynı Yerleşkede yapımı biten yeni binasına geçti. 1999 Körfez Depremi ile orta hasarlı duruma düşen bina boşaltıldı. Bir süre Merkez Yerleşke 'de geçici olarak Konferans Salonu'nun bulunduğu binadaki dersliklere sığınan Fakülte, 1999 yılı Aralık ayında Körfez Sanayi karşısındaki Veziroğlu İnşaat Şirketi (Vınsan)’ ne ait şantiye alanında kurulan prefabrik binalara yerleşmiştir. Bu yerleşkenin adı şimdilik Veziroğlu Yerleşkesi olarak bilinmektedir.

Ekim 2000’de temeli atılan Umuttepe Yerleşkesi, 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında hizmete girmiştir. Bugün Rektörlük, İletişim Fakültesi, iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakültesi yeni binada faaliyete başlamıştır.

Ocak 2005 tarihi itibariyle; 138 profesör, 79 doçent, 402 yardımcı doçent, 255 öğretim görevlisi, 149 okutman, 693 araştırma görevlisi, 48 uzman olmak üzere toplam 1764 akademik, 962 idari personeli olan Kocaeli Üniversitesi'nin 9 fakülte, 4 yüksekokul, 18 meslek yüksekokul ve 3 enstitüsü bulunmaktadır. 41.738 öğrencisi ile eğitim-öğretim hizmetini sürdürmektedir.

Mühendislik Fakültesinde 13 Bölümde 6395 (5192 Erkek öğrenci, 1203 Kız öğrenci) öğrenciye eğitim ve öğretim verilmektedir. Bu eğitim ve öğretim hizmeti 38 Profesör, 7 Doçent, 100 Yardımcı Doçent 'den oluşan Akademik Kadro ile sürdürmektedir.

EEBM bölümlerinde 6 Profesör, 2 Doçent, 24 Yardımcı Doçent, 5 Öğretim Görevlisi, 35 Araştırma Görevlisi 1820 öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti vermektedir.
Bölümlerinin_Eğitim_Açısından_Genel_Görünümü'>2. KOÜ EEBM Bölümlerinin Eğitim Açısından Genel Görünümü

EEBM bölümlerinde bu yıl 1820 öğrenci eğitim görmektedir. Bu öğrencilerin 708’i Elektrik Mühendisliği öğrencisi, 611’i Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği öğrencisi ve 501’i Bilgisayar Mühendisliği öğrencisidir. KOÜ EEBM bölümlerinin kontenjanları taban puanları mevcut öğrenci sayıları çizelge 1’de verilmiştir.


Çizelge 1. KOÜ EEBM Öğrencileri 2004 yılı taban puanları ve mevcut öğrenci sayıları


Bölümler

Bölüm Kontenjanı

2004 ÖSS Taban Puanları

Öğrenci Dağılımları

Erkek

Kız

Sayı

%

Sayı

%

Elektrik Müh. 1.Öğr

80

327.704

415

92

37

8

Elektrik Müh. 2.Öğr.

50

324.045

237

92

19

8

Elo ve Hab. Müh. 1.Öğr

50

343.035

288

89

34

11

Elo ve Hab. Müh. 2.Öğr.

50

338.068

259

87

41

13

Bilgisayar Müh. 1.Öğr.

50

344.504

246

90

28

10

Bilgisayar Müh. 2.Öğr.

50

338.964

181

79

47

21


Elektrik Mühendisliği Eğitiminin Amaçları:

•Elektrik Makineleri tasarımı ve kontrolü, elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı, ve güç elektroniği konularında gelişmeler izlenmekte olup, teorik ve pratik uygulamada modern ve etkin bir elektrik mühendisliği eğitimini vermektir.

•Ayrıca endüstri ve sanayi tesisleri ve Enerji üretim, iletim ve dağıtım birimlerine de üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde hizmetler sunulmaktadır sağlamaktır.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Eğitiminin Amaçları:

•Elektronik, haberleşme ve bilişim teknolojileri alanlarında çağdaş bilim ve teknoloji düzeyinde eğitim, öğretim, araştırma ve endüstriyel uygulama etkinliklerinde bulunarak, nitelikli araştırmacı ve mühendisler yetiştirmek.

•Araştırma, geliştirme yoluyla bölge ve ülke kuruluşlarına katkıda bulunmak.

•Geleceğin projelerini geliştirerek, hem ulusal hem uluslararası alanda tanınmak.Bilgisayar Mühendisliği Eğitiminin Amaçları:

•Bilgisayar bilimleri ve bilişim teknolojileri alanlarında çağdaş bilim ve teknoloji düzeyinde eğitim, öğretim, araştırma ve endüstriyel uygulama etkinliklerinde bulunarak, nitelikli araştırmacı ve tam donanımlı mühendisler yetiştirmek.

•Ülkemizin bilişim alanındaki eleman açığını kapatacak elemanları, çağdaş eğitim seviyesinde yetiştirerek çağımızın altın sektörü olan bilişimde ülkemizin dünya ülkeleri arasında saygın bir yer edinebilmesini sağlamak.

EEBM Bölümlerinde eğitim 4 yıldır. Elektrik Mühendisliği 1. öğretim, Elektronik – Haberleşme Mühendisliği 1. ve 2. öğretiminde, Bilgisayar Mühendisliği 1. öğretimde İngilizce Hazırlık sınıfı vardır. Yabancı dil seviye sınavından başarılı olan öğrenciler doğrudan 1. sınıfa başlamakta ve başarısız olan öğrenciler 1 yıl hazırlık okumaktadır. Öğrenim dili Türkçe’dir Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünde bazı dersler İngilizce verilmektedir. EEBM eğitiminde 1.sınıf Matematik, Fizik gibi temel bilimler dersleri Bilgisayar ve Yazılımı dersleri verilmektedir, 2. sınıfta Matematik dersleri ile birlikte temel mühendislik dersleri, 3 ve 4. sınıfta mühendislik dersleri verilmektedir. 4. sınıfta ayrıca seçimlik farklı alan dersleri yanında sosyal seçimlik dersleri de verilmektedir. Laboratuar dersleri 2, 3 ve 4. sınıflara dağılmış durumdadır. Elektronik –Haberleşme Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliğinde 5, 6 ve 7. yarı yıllarda 3 proje dersi Bilgisayar Mühendisliğinde ise 1 proje dersi vardır. Bu proje derslerinde öğrencilere pratik mühendislik uygulama becerisin kazanılması amaçlanmıştır. 8. yarıyılda bitirme tezi (dersi) vardır. Bu derste öğrencinin uygulamalı ve teorik mühendislik probleminin incelenmesi ve çözülmesi becerisinin kazanılması amaçlanmıştır. Öğrenci stajları öğrenim süresi içerisinde 12 hafta olarak yapılmaktadır. EEBM bölümlerinde 3 öğrenci kulübü çalışmalarını sürdürmektedir.


3. KOÜ EEBM Bölümlerinin Genel Sorunları

EEBM bölümü mezunlarının ülkenin kalkınmasına ve problemlerin çözülmesine beklenen katkıyı yeterince sağlamadığı görülmektedir. Mühendislik eğitiminin amacı ülkenin gelişimine katkı sağlayacak özelliklerde bir mühendis yetiştirmek için, öğrencilere çağdaş temel bilim ve mühendislik bilgilerinin aktarmanın yanında, yaratıcılığı, araştırma tekniklerini, bir problemi kendi kendine çözme becerilerini vermektedir. Günümüzün hızla gelişen dünyasında bilgi üretimi kadar, bilgiye erişme ve onu kullanma yöntemleri de önemlidir. Mühendislik eğitimi ezbere dayanan bir eğitim olmamalı, yaratıcı bir eğitim olmalıdır. EEBM eğitimi, öğrenciye mühendislik ve endüstriyel problemlerin çözümünde gerekli yenilik yapma becerisi sağlayan bir eğitim olmalıdır.EEBM eğitimindeki problemlerinin bazıları aşağıda verilmiştir.[1] 1. Sınıfların çok kalabalık olması.

 2. Yeterli sayıda öğretim elemanının olmaması ve ücretlerinin düşük olması

 3. Öğrencilerin yabancı dil bilmemesi

 4. Dersler ile ilgili Türkçe kitapların ve ders notlarının yeterli sayıda olmaması

 5. Kütüphanelerin yeterli olmaması

 6. Eğitimin genelde sadece bilgi aktaran ve ezbere dayanan bir eğitimin olması

 7. Laboratuar imkanlarının az olması ve az deney yapılması

 8. Üniversite mali kaynaklarının çok az olması, araştırma altyapısının yetersizliği nedeniyle üniversitelerde yeterli kalite ve sayıda araştırma yapılmaması

 9. Endüstri ile yapılan ortak çalışmaların az sayıda olması

 10. Yüksek lisans eğitiminin birçok üniversitede verimli bir şekilde yapılmaması

 11. Öğretim elemanı yetiştirme sürecinin verimsiz ve çok yavaş ilerlemesi

Beklenen sonuca ulaşılabilmesi için bu problemlerin çözülmesi gerekir.

Üniversitelerimizde EEBM öğrencilerine kuramsal derslerle birlikte uygulamalı dersler verilmektedir. Fakat öğrenciler kuramsal bilgileri uygulamaya aktarmakta zorluklar yaşamaktadırlar. Bu kuramsal bilgiler, uygulamaya aktarılmadığı için yüzeysel kalmaktadır.Öğrencilerin kuramsal bilgileri ve mühendislik konularını iyi anlayabilmeleri için eğitimde kuramsal bilgilerle birlikte pratik uygulama ve gerçekleştirmelerin birlikte uygulanması gerekir.Böyle bir uygulama öğrencilerin bağımsız olarak bir problemi çözme ve yaratıcılık becerisini geliştirecektir.

Bu nedenlerle KTÜ ’de 80’li yıllarda Elektronik laboratuarı dersi ile birlikte öğrenciye uygulamalı ödev verilmiştir. Bu ödevde öğrenciden verilen bir devrenin veya sistemin gerçekleştirilmesi istenmiştir.Bu uygulama öğrencilerde olumlu gelişmeler olduğu gözlenmiştir. Uygulamanın öğrencilere mali yük ve ders hocasına da büyük yük getirmesine rağmen başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu yöntem daha sonra 1995 yılından itibaren KOÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde Proje I, II, III derslerinde uygulanmıştır. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde Temel Eğitim (Matematik, Fizik, Kimya) derslerinden mühendislik derslerine geçişini sağlamak üzere Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’ne Giriş dersi 2. Yarıyıl programına 1996 - 1997 öğretim yılında yerleştirilmiştir. Devre (sistem) yapma uygulaması bu dersle birlikte gerçekleştirilmiştir. Bu dersin içeriği ve yapısı değiştirilince 2002 – 2003 öğretim yılında bu uygulama 3. yarıyıldaki Elektroniğe Giriş dersine, 2004 – 2005 öğretim yılında ise 4. yarıyıldaki Elektronik dersine aktarılmıştır.

Mühendisliklerde bir problemin çözme becerisinin gelişmesi bağımsız ve takım halinde çalışma becerisinin kazanılabilmesi için 4. yarıyıl öğrencilerinden Elektronik dersinde Ar-Ge şirketleri kurmaları istenmiştir [2]. Bu şirketler 5’er kişilik gruplardan oluşmaktadır. Şirketlerden verilen bir problemi çözebilen düşünce ve önerileri istenmiştir.Daha sonra en uygun öneri seçilerek bu öneriyi gerçekleştirecek cihaz için tasarım çalışması yapılması istenmiştir.Bir problemi çözerek ürün üretilmesinde 1. aşama bu problemin çözümünü sağlayacak düşünce üretmektir.2. aşama düşüncenin uygulamaya dönüştürülmesi, prototip ürün üretilmesidir.3. aşama ise ürünün ticari hale getirilmesidir.Bu aşamalar öğrencilere aktarılmaktadır.Ürünün ticari hale gelmesi için de birkaç prototip ürün ortaya çıkarılması, deneme döneminde ortaya çıkan problemleri çözerek ürünün üretilmeye hazır hale getirilmesi vurgulanmaktadır. Tasarım çalışmalarından sonra şirketlere bu cihazın üretilmesi görevi verilmiştir. Şirket üyeleri cihaz için çalışmaları birlikte yapacak fakat şirket elemanları cihazı ayrı ayrı gerçekleştirecektir. Burada öğrencilere bağımsız ve takım halinde çalışma becerisinin verilmesi amaçlanmıştır [3][4].Öğrencilere bir proje raporunun nasıl hazırlanacağını, raporlar ve çalışmalarda etik kurallara uyulması gerektiği açıklanmıştır. Ülkemizin ve insanlığın gelişimi için öğrencilere mühendislikte etik kavramının verilmesi önemlidir[5][6].


4. KOÜ EEBM Öğrencilerinin Eğitime Bakış Açısı

EEBM eğitiminden öğrencilerin beklentilerini ve eğitimin temel sorunları hakkında öğrencilerin görüşünü belirlemek amacıyla bir anket düzenlenmiştir. Bu ankete 628 EEBM öğrencisi katılmıştır. Ankette öğrencilerden yanıtlardan sadece en uygun bir tanesini yanıtlaması istenmiştir. Anketin içeriği ve sonuçları http://ehsam.kou.edu.tr [7] adresinde verilmiştir. Bazı sorular ve en fazla yanıt verilen seçenekler çizelge 2 de gösterilmiştir.


Çizelge 2. Bazı sorular ve en fazla yanıt verilen seçenekler


Sorular

EM

EHM

BM

Toplam

%

2- Sizce aşağıdaki sıklardan hangisi mühendislik eğitiminin temel sorununa çözüm getirebilir?
a-Müfredattaki derslerin teknolojik ilerlemeye göre yeniden düzenlenmesi

106

117

17

240

38

d-Üniversitenin sosyal ve teknik alt yapısının iyileştirilmesi

75

100

23

199

31

3- Üniversitelerin temel görevi sizce ne olmalı?
c-Temel meslek eğitimi verilerek bu konuda yaratıcı bakış açısı oluşturmak

110

122

36

268

43

b-Ülkemiz için gerekli, yetişmiş insan gücü sağlamak

56

78

25

159

25

4- Aldığınız eğitim doğrultusunda, mezun olduğunuzda aşağıdaki niteliklerden hangisine sahip olacağınızı düşünüyorsunuz?
c-Problem tanımlama, matematiksel ifade etme ve çözme becerisi

86

91

38

215

34

d-Uygulama için gerekli teknik ve cihazları kullanma becerisi

66

88

16

170

27

5- Sizce bir dersin temel amacı ne olmalıdır?
c-Konu ile ilgili analiz ve tasarım yeteneği kazandırmak

88

138

27

253

40

d-Kendi kendine yeni kavramları anlayabilmek için eleştirel ve araştırma becerisi, buluş kazandırmak

73

98

26

197

31

6- Bir üniversitenin kaliteli mezun verebilmesi için aşağıdakilerden hangisine sahip olması gerekir?
c-İyi bir alt yapıya (derslik, laboratuar, kütüphane,...) sahip olması

107

149

45

301

48

a-Ders müfredatının endüstriyel ve bilimsel yeniliklere paralel olması

99

125

24

248

40

7- Sizce mezun olduktan sonra ...
b-Yabancı dil ve bilgisayar için destek aldıktan sonra iş bulabiliriz

138

172

23

333

53

c-Uzun bir süre iş bulamayabiliriz

30

54

21

105

17

10-İyi bir mühendis olmak için en önemli etken hangisidir?
a-Öğrencinin çabası

84

125

27

236

38

d-Üniversitenin alt yapısı

78

74

22

154

26

11- Proje derslerinde konular sizce nasıl olmalıdır?
a-Uygulamalı

148

192

63

403

64

b-Endüstriyel problemlerle ilgili

54

81

18

153

24

12- Bitirme tezi konuları sizce nasıl olmalıdır?
a-Uygulamalı

106

131

43

280

45

b-Endüstriyel problemlerle ilgili

79

118

26

223

36

13- Mühendislik eğitimi yabancı dilde mi yapılmalıdır?
b-Hayır

122

149

43

300

49

c-Bir kısmı yabancı dilde yapılmalı

79

98

29

220

35

14- Okuduğunuz bölümü bilinçli olarak mı tercih ettiniz?
a-Evet

173

224

75

472

75

b-Hayır

45

55

14

114

18

21- Aldığınız derslerle ilgili yeterince kaynak mevcut mu?
b- Hayır

140

220

62

422

67

a- Evet

63

56

27

146

23

Mühendislik eğitiminin temel sorununun çözümü için toplam 240 (%38)öğrenci “Müfredattaki derslerin teknolojik ilerlemeye göre yeniden düzenlenmesi” seçeneğini yanıtlamıştır.

Üniversitelerin temel görevi olarak toplam 268 (%43) öğrenci ”Temel meslek eğitimi verilerek bu konuda yaratıcı bakış açısı oluşturmak” seçeneğini işaretlemiştir.

Aldığınız eğitim doğrultusunda, mezun olduğunuzda aşağıdaki niteliklerden hangisine sahip olacağınızı düşünüyorsunuz sorusuna 215 (%34) öğrenci ” Problem tanımlama, matematiksel ifade etme ve çözme becerisi” seçeneğini işaretlemiştir.

Sizce bir dersin temel amacı ne olmalıdır sorusuna 253 (%48) öğrenci “Konu ile ilgili analiz ve tasarım yeteneği kazandırmak” seçeneğini işaretlemiştir.

Bir üniversitenin kaliteli mezun verebilmesi için aşağıdakilerden hangisine sahip olması gerekir sorusuna 301(%40) öğrenci “İyi bir alt yapıya (derslik, laboratuar, kütüphane,...) sahip olması” seçeneğini işaretlemiştir.

Öğrencilerden 333 (%53)’ü Yabancı dil ve bilgisayar için destek aldıktan sonra iş bulabileceklerini düşünmektedirler.

İyi bir mühendis olmak için en önemli etkenin öğrencinin çabası olduğu görüşünde 236 (%38) öğrenci vardır.

Proje derslerinde konuların uygulamalı olmasını 403 (%64) öğrenci istemiştir.

Bitirme tezi konularının uygulamalı olmasını isteyen 280 (%45 ) ,endüstriyel problemlerle ilgili olmasını isteyen 223 (%36) öğrenci vardır.

Mühendislik eğitiminin yabancı dilde mi yapılmalıdır sorusuna 300 (%49) öğrenci “Hayır” yanıtı vermiştir.

Öğrencilerden 472 (%75) ‘si okudukları bölümü bilinçli olarak tercih ettiklerini düşünmektedirler.

Alınan derslerle ilgili yeterli kaynağın bulunmadığını belirten 422 (%67) öğrenci vardır.
5.Sonuç

Ülkemizin kalkınmasını hızlandırmak yeni teknolojileri geliştirmek ve yapmak için EEBM bölümlerinde her bakımdan yeni yapılanmaya gerek vardır. EEBM bölümlerinde öğrenciler mutlaka yabancı dil bilmeli fakat mühendislik eğitimi Türkçe yapılmalıdır. Türkçe’nin bilim ve teknoloji dili olarak kullanılması ve gelişmesi sağlanmalıdır.

Öğrencilere bir problemi kendi başına çözebilme, yenilik yapabilme (buluş) becerisi kazandırılmalıdır.Öğrencilere bağımsız ve takım halinde çalışma becerisi verilmelidir. Öğrencilere kendi işini kurabilme becerisi kazandıracak eğitim ve dersler verilmelidir.Ülkemizin ve insanlığın gelişimi için teknolojik gelişmeler, bireysel beceri, takım halinde çalışma gereği ve becerisi yanında öğrencilere mühendislikte etik kavramı verilmelidir.

EEBM öğrencilerinin yararlanabileceği ders kitaplarının ve notlarının sayısı oldukça azdır.Bu yüzden öğrenciler, anlatılan konulara daha önceden ilgilenme imkanı bulamamaktadır. Dersten önce anlatılacak konularla ilgili herhangi bir hazırlık yapmadığı için derste sadece not tutmaktadır. Böylece konular hakkında herhangi bir yorum yapamamakta ve bu konuda yeterince geniş düşünememektedir. Öğrenciler bu yöntemde anlatılan konuları derste anlayamadıklarından, daha sonra anlamak için çok zaman vermekte, çok kere de anlamadan ezberlemektedir. Bu durumda bir konu hakkında düşünme yeteneği fazla gelişmemiş, araştırma yapmadan sadece verilen bilgileri anlamaya çalışan ezberci bir mühendis yetiştirilmektedir. Öğrenimin kalitesinin artması için ders kitaplarının ve notların artması gerekmektedir. Bunun için de öğretim elemanları ders kitapları yazmaları için teşvik edilmeli, bu elemanlara fazla zaman ve mali kaynak sağlanmalıdır.6.Kaynaklar

[1]. H. Dinçer, P. Dinçer, H. Burdurlu, “Türkiye’de EEB Mühendislik Eğitimi”, Elektrik,Elektronik,Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 1. Ulusal Sempozyumu, ODTÜ Ankara ,Mayıs-2003

[2]. Ö. Yüksel,T. Birand, “O.D.T.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Tasarım Stüdyosu Dersi Deneyimi” Elektrik,Elektronik,Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 1. Ulusal Sempozyumu, ODTÜ Ankara ,Mayıs-2003

[3].Ö. Uysal ,M. Kurban, “Üniversitelerdeki Mühendislik Eğitiminde Gereken Açılım” Elektrik,Elektronik,Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 1. Ulusal Sempozyumu, ODTÜ Ankara ,Mayıs-2003

[4].K. Oal,”Ulusal Gelişme ve Akıl Satımı için Mühendislik Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gereken Kilit Noktalar” Elektrik,Elektronik,Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 1. Ulusal Sempozyumu, ODTÜ Ankara ,Mayıs-2003

[5]. J. R. Herkert, “Continuing and Emerging Issues in Engineering Ethics Education”, The Bridge Volume 32, Number 3 - Fall 2002[6]. C. Desmond, “Ethics and Engineers”, IEEE Comm. Magazine, Dec2002, p.6

[7]. http://ehsam.kou.edu.tr

Yüklə 109,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə