Ktü hukuk fakültesi ders iÇERİkleri sinif güz dönemi huk 201 borçlar hukuku genel – IYüklə 17,89 Kb.
tarix17.01.2019
ölçüsü17,89 Kb.

KTÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

2.SINIF GÜZ DÖNEMİ

HUK 201 BORÇLAR HUKUKU GENEL – I

Dersin İçeriği

Borç, borç ilişkisi kavramları; borcun kaynakları, sözleşmelerden doğan borçlar, haksız fiilden doğan borçlar, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar.

HUK 203 CEZA HUKUKU GENEL - I

Dersin İçeriği

Ceza hukuku, Genel Hükümler ve Özel Hükümler olmak üzere iki kısımdan oluşmakta, Genel Hükümler üçüncü ve dördüncü, Özel Hükümler ise beşinci ve altıncı yarıyıllarda okutulmaktadır. Bu derste önce Ceza Hukukunun tarihi gelişimi, kaynakları ve Ceza Hukuku kurallarının yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması ele alınmaktadır. Daha sonra suç genel teorisine geçilmektedir. Bu bölümde suçun kurucu ve ikincil unsurları incelenmektedir. Suçun kurucu unsurları incelenirken önce bu unsurların sınıflandırılması ile ilgili çeşitli görüşler hakkında bilgi verilmektedir. Bunu suçun maddi unsurunun incelenmesi izlemektedir. Maddi unsur incelenirken hareket, sonuç ve hareketle, sonuç arasındaki nedensellik bağı üzerinde durulmakta, bunlarla ilgili olan mütemadi (kesintisiz), müteselsil (zincirleme) ve itiyadı suç kavramları ile teşebbüs kavramı hakkında bilgi verilmektedir. Daha sonra suçun manevi unsuruna geçilmekte, kast, taksir ve objektif sorumluluk kavramları ele alınmaktadır. Son olarak da ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler, meşru müdafaa, zorunluluk hali, kanun hükmünü yerine getirme, hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası incelenmektedir.

HUK 205 İDARE HUKUKU - I

Dersin İçeriği

Yönetim kavramı, idare hukukunun temel özellikleri, hukuk devleti, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, il idaresi, mahalli idareler, belediye, kamu görevlileri.

HUK 207 HUKUK SOSYOLOJİSİ

Dersin İçeriği

Bu derste hukukun sosyoloji ile ilişkisi, toplumsal gelişmelerin hukuka etkisi, suç hukuk ilişkisi, önemli sosyolojik hukuk akımlarının ve hukuksal düşünceleri, hukukun toplumsal kaynakları, sözleşme ve hukuk ilişkisi ele alınmaktadır.

HUK 209 MİLLETLERARASI HUKUK - I

Dersin İçeriği

Uluslararası hukukun temel prensipleri, uluslararası hukukun tarihi, devletin sorumluluğu, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı, uluslararası hukukun kaynakları, uluslararası hukuk iç hukuk arasındaki ilişki, diplomasi ve konsolosluğun önemi, uluslararası sorunların barışçı yoldan çözümü.

HUK 211 GENEL KAMU HUKUKU

Dersin İçeriği

İnsan hakları kavramı, insan hakları teorisinin tarihsel ve felsefi geçmişi, insan hakları düşüncesi, Birleşmiş Milletler ve insan hakları, Avrupa insan hakları sözleşmesi ve uygulaması, uluslararası insan hakları manzumesi, insan haklarının ulusal korunması, insan haklarının uluslararası korunması, genel ilkeler ve kendi kaderini tayin hakkı.

MLY 201 KAMU MALİYESİ

Dersin İçeriği

Kamu maliyesinin konusu; devletin ekonomik fonksiyonları; kamusal mal ve hizmetler; dışsallıklar; kamu harcamaları; kamu gelirleri; vergiler; devlet boçları; devlet bütçesi; yerel yönetimler maliyesi; maliye politikası.

BAHAR DÖNEMİ

HUK 202 BORÇLAR HUKUKU GENEL - II

Dersin İçeriği

Borçların sonuçları, ifası, borçları üçüncü kişilere etkisi, borçları sona ermesi, borç ilişkisinde özel durumlar, dersin içeriğini oluşturur.

HUK 204 CEZA HUKUKU GENEL – II

Dersin İçeriği

Ceza Hukuku II dersinde Suçlu Teorisi ve Yaptırım Hukuku ele alınmaktadır. Suçlu Teorisinde isnadiyet, tehlikelilik hali ve suç işleme kapasitesi incelenmekte, mükerrer suçlu, itiyadı suçlu, suçu meslek edinme gibi kavramlar üzerinde durulmaktadır. Yaptırım Hukukunda ise, ceza ve emniyet tedbirlerinin özellikleri, türleri, işlevleri ve uygulanmaları ile cezasal mahkûmiyetin diğer sonuçları hakkında bilgi verilmektedir. Bu bölümde ele alınan konular arasında Devletin yaptırım uygulamaktan koşullu veya koşulsuz vazgeçmesi (adli af, kamu davasının açılmasının ertelenmesi, duruşmanın ertelenmesi, hükmün ertelenmesi, tecil vb,) de bulunmaktadır.

HUK 206 İDARE HUKUKU - II

Dersin İçeriği

İdari işlemler, idari eylemler, idari sözleşmeler, idarenin düzenleme yetkisi, idari cezalar, kamu malları, idari kolluk, kamu hizmetleri, idarenin sorumluluğu, kamu personeli ve kamu malları, sekularizm ve hukuk devleti, sosyal devlet kavramı, idarenin meşruluğu, idare hukukunun temel konuları, idari mahkemelerce yapılan idari yargılama.

HUK 208 HUKUK FELSEFESİ

Dersin İçeriği

Felsefenin tanımı, niteliği ve konusu, felsefe-hukuk ilişkisi, hukukun etik değer boyutu, hukuk ve toplumsallık ilişkisi, hukuksal meşruluk, hukukun nesnel ve evrensel ilkeleri, hukukun temel yapısına ilişkin tarihsel akım ve kişiliklerin özgün yaklaşımları, evrensel hukuk ilkelerinin oluşum süreci, evrensel hukuk ilkeleri, yargılamada tarafsızlık ve objektiflik.

HUK 210 MİLLETLERARASI HUKUK - II

Dersin İçeriği

Ağırlıklı olarak uluslararası hukukun mekansal kuralları üzerinde durulmakta olup, bu çerçevede kara ülkesine ilişkin kurallar (ülke kazanılması, sınırlar ve akarsular, göller ve kanallar) , uluslararası deniz hukuku (genel sorunlar ve tarihçe, adalar, takımadalar, iç sular, karasuları, takımada suları, boğazlar, bitişik bölge, balıkçılık bölgesi, kıta sahanlığı münhasır ekonomik bölge, açık deniz ve uluslararası deniz yatağı) , Uluslararası hava hukuku, uzay hukuku ve çevrenin uluslararası düzende korunması konuları, önemli ve çeşitli yönleriyle ele alınmaktadır.

HUK 212 HUKUK TARİHİ

Dersin İçeriği

Hukuk Tarihinin genel esaslarına ilişkin temel bilgi, kavram ve ilkeler.

MLY 202 VERGİ HUKUKU

Dersin İçeriği

Vergi hukukunun konusu ve kaynakları, vergilemeye ilişkin temel kavramlar, vergi suç ve cezaları, vergi idaresi, vergi yargısı, gelir vergisi ve uygulaması, gelirin unsurları, gelir vergisinin tarh ve tahsili, gelirin beyanı, kurumlar vergisi, servet vergileri, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi ve harçlar.

Yüklə 17,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə