Kuruluş: Madde 1Yüklə 39,8 Kb.
tarix18.08.2018
ölçüsü39,8 Kb.
növüYazı

KURULUŞ:

 

Madde 1-

Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir LİMİTED ŞİRKET kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra
No


Kurucunun
Adı ve Soyadı


Yerleşim Yeri

Uyruğu

Kimlik No

1

GÜLLÜ ATAKER

ULUKAVAK MAH. ÇATALHAVUZ 5. SK.8 / 5MERKEZ/ÇORUM

TC

TC Kimlik Numarası: ***********

 

 

ŞİRKETİN UNVANI:

 

Madde 2-

Şirketin unvanı OSMANOĞULLARI EMLAK İNŞAAT GIDA TARIM HAYVANCILIK VE TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ dir.

 

AMAÇ VE KONU:

 

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.
A) Her türlü gayrimenkul almak satmak ve komisyonculuğunu yapmak, Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum kuruluşlarındaki işlemler takip etmek, Her türlü arsa arazi dükkan işyeri ve diğer emlak alım satımı ve kiralanmasına aracılık etmek, Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında alım satım kiralama ve pazarlamasını yapmak.
B) İnşaat sektöründe faaliyet göstermek, inşaat müteahhitliği yapmak, özel ve tüzel ihalelere girmek, ihale açmak, Özel ve tüzel kişilere inşaatlar yapmak satmak, bunlarla ilgili her türlü arsalar ve binalar almak, satmak, ihale açmak, ihalelere girmek, Taahhütte bulunmak,  bunlarla ilgili bayilikler ve distribütörlükler almak, vermek inşaatla ilgili her türlü malzeme ve  Aletleri ile inşaatla ilgili olmak üzere orman ürünlerinin alım satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak
C) Her türlü sebze meyve hububat ve diğer ürünlerden şekerli ve şekersiz gıda ve ihtiyaç mamulleri imal etmek, ettirmek, ihalelere girmek, ihale açmak, yine her türlü gıda ve ihtiyaç maddeleri ile ilgili bayilikler ve distribütörlükler almak, vermek, Her türlü gıda maddeleri ve ihtiyaç maddeleri, temizlik malzemeleri, kozmetik ürünleri ile diğer ihtiyaç maddelerinin, büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları ile diğer canlı hayvanları toptan ve perakende almak satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak, Besicilik ve Hayvan üretimi, yetiştiriciliği yapmak, besicilik ve hayvan üretimimi ve yetiştiriciliği için arazi ve arsaları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bayilikler ve mümessillikler almak vermek, Canlı Hayvanlarla ilgili her türlü yem üretmek, bunların sütünü üretmek, almak, satmak, sütle ilgili her türlü hayvansal mamullerin üretimini yapmak almak satmak, Bayilikler ve mümessillikler almak ve vermek, taahhütlerde bulunmak, bulundurmak,  ithalat ve ihracatını yapmak
D) Motorlu ve Motorsuz her çeşit taşıt aracı, iş makinesi, traktör ve diğer tarım araçları ile bunlara lastik yedek parça aksesuarlarının alım satımı Tamir, tadilat,  bakım, onarım, imalat  ile ithalat ve ihracatını yapmak.
E)Yurt içi ve Yurt dışı her türlü turizm faaliyetlerinde bulunmak, turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek,  düzenlettirmek, yine turizmle ilgili olmak üzere bayilikler, mümessillikler, acentelikler, distribütörlükler v.b. almak vermek, turlarla ilgili filolar kurmak kurdurmak, oteller, kampingler, pansiyonlar açmak açtırmak kiralamak kiraya vermek bunlarla ilgili ithalat ve ihracat faaliyetlerinde ve her türlü turistik faaliyetlerde bulunmak 
F) Her türlü eğitim ve öğretim hizmetleri vermek, Özel okullar, Özel dershaneler,yabancı dil kursları ile Özel bilgisayar, daktilo v.b. eğitim  ve öğretim amaçlı dershaneler ve kurslar açmak, devralmak, devretmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, bunlarla ilgili eğitim ve öğretim araç, gereçlerini imal etmek, almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ithalat ve ihracatını yapmak
G) Toptan ve perakende olmak üzere her türlü kumaş, konfeksiyon, ayakkabı, mefruşat, perde, tuhafiye ve çamaşır ürünlerinin, kırtasiye malzemelerinin, ayakkabı, mefruşat, tekel maddelerinin, ziynet eşyalarının, elektrikli ve elektriksiz ev ve büro eşyalarının alım ve satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.
H) Her türlü ormancılık işleri ile ilgili ıslah, bakım onarım işlerini yapmak, orman ürünleri, yakacak ve inşaat ürünlerinin alım ve satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.
I) Tarımla ilgili her türlü Yurt içinde ve yurt dışında  zirai ilaç, gübre, yem, tohum ve diğer araç ve gereçlerin, alet,  edavat ve makinelerin  alım satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.      
İ) Temizlik işleri ile ilgili olmak üzere her türlü ihalelere girmek,bunlarla ilgili malzemelerin alım satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. 
J) Her türlü medikal malzemeleri ve tıbbi ilaçların alım satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak.

Şirket bu işleri yapabilmek için.


1)  Konusu ile ilgili olmak üzere temsilcilik, komisyonculuk, distribütörlük, acentelik, bayiler ve mümesillikler almak vermek, konusu ile ilgili ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak.
2)  Şirket faaliyetleri için iç dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir. Emval ve kefalet kredileri temin edilebilir. Akreditif ve yatırım kredileri senet üzerine avans kredileri alabilir. Harici ve dahili finansman kuruluşları ile işbirliği yapabilir.
3)  Şirket konusuna giren işler için her türlü tesisat, teçhizat ve vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir. Her türlü taşınır ve taşınmaz mallar satın alabilir ve
satabilir. Bu menkul gayrimenkuller üzerine şirket leh ve aleyhine ipotek tesis ettirebilir. Tesis ettirilmiş ipotekleri fes ettirebilir. Menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir, bunları alabilir, satabilir, kiraya verebilir, devredebilir veya trampa
edebilir.
4)  Konusu ile ilgili yurt içi yurt dışı şirketlere iştirak edebilir. Ticari ve sınai işletmelere katılabilir. Konusu olarak ilgili olarak fabrika imalat hane ve
depolar vücuda getirebilir. Konusu olarak ilgili olarak Know-how,  ihtira beratı, ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını elde edebilir. Lisans anlaşması yapabilir.
5)  Şirket kendi leh ve aleyhinde işletme rehini, kefalet ve banka kredisi şeklinde ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir, verebilir. Bununla alakalı olarak tescil ve rehin muamelelerinde bulunabilir.
6)   Yukarıda gösterilen hususlar dışında ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişilmek istenildiğinde ortaklar kurulu alındıktan sonra bu işleri yapabilir. Ancak ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararın uygulanması için Ticaret Sicili Müdürlüğünden izin alınacaktır.
Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.
Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır

 

ŞİRKETİN MERKEZİ:

 

Madde 4-

Şirketin merkezi ÇORUM ili MERKEZ ilçesi.dir.
Adresi ULUKAVAK MAHALLESİ ÇATALHAVUZ 5. SOKAK NO:8/5 MERKEZ/ÇORUM 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

 

SÜRE:

 

Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

 

SERMAYE:

 

Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 25.00 Türk Lirası değerinde 4000 paya ayrılmış 100.000,00 Türk Lirası olup, bunun;

4000 paya karşılık olan 100.000,00 Türk Lirası GÜLLÜ ATAKER

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin ¼ ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan ¾’ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.


Bu sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır. 

İLAN:

 

Madde 7-

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılması zorunludur.

 

ŞİRKETİN İDARESİ:

 

Madde 8-

 

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur.

 

Aksi Karar Alınana Kadar *********** T.C. Kimlik No'lu GÜLABİBEY MAH. CEMİLBEY CAD. CAD. SK.125 / 6MERKEZ/ÇORUM adresinde ikamet eden, MERVE AKBULUT Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli :

Şirket Müdürleri Abdulkerim ATAKER ve Güllü ATAKER'den herhangi birinin imzası ile birlikte müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

Aksi Karar Alınana Kadar *********** T.C. Kimlik No'lu ULUKAVAK MAH. ÇATALHAVUZ 11. SK. CAD.8 / 7MERKEZ/ÇORUM adresinde ikamet eden, ABDULKERİM ATAKER Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli :

Şirket Müdürleri Merve AKBULUT ve Güllü ATAKER'den herhangi birinin imzası ile birlikte müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

Aksi Karar Alınana Kadar *********** T.C. Kimlik No'lu ULUKAVAK MAH. ÇATALHAVUZ 5. SK.8 / 5MERKEZ/ÇORUM adresinde ikamet eden, GÜLLÜ ATAKER Şirket Müdürler Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli :

Şirket Müdürleri Merve AKBULUT ve Abdulkerim ATAKER'den herhangi birinin imzası ile birlikte müştereken temsil ve ilzama yetkilidir.

 

TEMSİL:

 

Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri,

hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen

ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen

sorumludur. 

Şirketi  aksi karar alınana kadar süresiz olarak, şirket müdürleri olarak seçilen şirket ortağı ve şirket müdürler kurulu başkanı Güllü ATAKER, şirkete dışardan müdür olarak tayin edilen Abdulkerim ATAKER ve yine şirkete dışardan müdür olarak tayin edilen Merve AKBULUT'un şirketi en az iki imza ile müştereken temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Şirket Müdürü Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde yurt dışında bil cümle resmi ve hususi daireler, mahkemeler. Devlet planlama teşkilatı ve bakanlıklarda, kurum ve kuruluşlar, bilumum bankalar, yerli ve yabancı şirketler nezdinde temsile, noterliklerde ve gümrüklerde düzenlenecek bilcümle evrakı imzaya, şirket hak ve alacaklarını talep, tahsil ve Ahzu Kabza, şirketitaahhüt ve borç altında bulunduracak senedatı, sözleşmeleri, taahhütnameleri,  sair evrak ve belgeleri imzaya, şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul ve taşıtları sayın almaya, satmaya, kiralamaya ve kiraya vermeye, bunların rehin ve ipoteğine ve bu husustaki takrirleri kabule ve vermeye, her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda hibe ve teşvik işlemleri yapmaya, her türlü sözleşmeleri imzaya ve feshe, bankalarca tanzim edilecek çekleri imzalamaya, nakit ve teminat kredileri akdetmeye, sarf belgelerini onaylamaya, kredi açtırmaya, sosyal sigortalar kurumu ve vergi dairelerinde, uzlaşma komisyonlarında şirketi temsil ve bu işlemleri yapmak üzere üçüncü kişilere vekalet vermeye ve azletmeye ve her sıfatla şirketi temsile tam yetkili olmak üzere en az iki imza ile (müştereken) temsil etmeye yetkili kılınmıştır. 

HESAP DÖNEMİ:

 

Madde 10-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

 

KARIN DAĞITIMI:

 

Madde 11-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

 

YEDEK AKÇE:

 

Madde 12-

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

 

KANUNİ HÜKÜMLER:

 

Madde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

 

 

GÜLLÜ ATAKER

 


Yüklə 39,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə