Kuruluş madde 1Yüklə 28,03 Kb.
tarix23.01.2018
ölçüsü28,03 Kb.
#40119
növüYazı

.............. HAFRİYAT NAKLİYAT GIDA TURİZM HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN ANA SÖZLEŞMESİDİR

 

KURULUŞMADDE  1  : Aşağıdaki adları,ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur.

 

SIRANO         ADI SOYADI                      İKAMETGAH ADRESİ                                 UYRUĞU

1.                                              T.C.

                                               

2.                                              T.C.

                                                

 

ŞİRKETİN ÜNVANIMADDE  2   : Şirketin ünvanı ........ HAFRİYAT NAKLİYAT GIDA TURİZMCİLİK VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’dir.

 

Amaç ve KonuMADDE  3   : Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır.

 

 1- HAFRİYAT   a)Her türlü Hafriyat işlerini yapmak,yaptırmak,gerek kendi gerekse taşeronlara yaptırmak. Resmi ve Özel kurumlarda açılacak hafriyat ile ilgili ihalelere girebilir. Ayrıca almış ve alacağı ihaleleri başka işletmelere verebilir. Konusu ile ilgili araç alır,kiralar,ihale verdiği işletmeler araç satar veya kiraya verir.

   b)Her nevi mesken ve işyerleri inşaa edip satmak.İnşaat yapmak için arsa ve malzeme temin etmek.Her türlü inşaat malzemesi alım-satımını, ithalat-ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili satış mağazaları açmak, bayilikler almak, bayilikler vermek. Her nevi inşaat yapımı için resmi ve özel ihalelere katılmak. Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslara karşı her nevi inşaat taahhütlerinde bulunmak. Her nevi Gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alım-satımı ve pazarlamasını yapmak. Konusu ile ilgili nakil vasıtaları satın almak ve taşımasını yapmak.

   c)Yurt içinde ve dışında inşaat, altyapı, taahhüt işleri yapmak, ihalelere girmek, alınan ihaleleri başkalarına devretmek, veya başkalarından devralmak. Baraj, liman, köprü, rıhtım, tünel, toplu konut, mesken, ticarethane, fabrika ile kanalizasyon, içme suyu yağmur suları, sulama kanalları, drenaj kanalları, sel suları yatakları, DTT, elektrik, ısıtma sistemi galerileri, yol, menfez, alt ve üst geçit, doğal gaz, petrol boru hattı, taş, kum çakıl ocakları, maden ve kömür üstü dekopajları gölet inşaatı ve arıtma tesisleri, organize sanayi hava alanı, orman yolları, taahhütlerini inşa etmek, ettirmek, yapmak ve yaptırmak.

2-NAKLİYAT

   a)Yurt içi ve yurt dışı yük ve yolcu taşımacılığı yapmak nakliye hafriyat ve taahhüt işleri yapmak, konusu ile ilgili her türlü taşımacılık ihalelerine katılmak, servis, garaj, ve galeri gibi tesisleri açmak, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek, bilumum yük ve yolcu taşımacılığı ile ilgili işlemleri yapmak, konusu ilgili her türlü otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, ve diğer motorlu araçların alımını, satımını, ithalatını ve pazarlamasını yapmak.3-GIDA

   a)Her türlü gıda maddesi, et, şarküteri ve meşrubatı toptan ve perakende satışı, pazarlaması, dağıtımı, temsili ve taahhüdü.

   b)İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.

   c)Gıda maddeleri her türlü yaş ve kuru meyve ve sebzelerin kuruyemiş değirmenlik ürünleri,süt her cins peynir ve sütle ilgili ürünler nebati ve hayvani yağlar , konserve , hububat,narenciye,baklagiller ve bilumum ziraat mahsulleri,her türlü hayvansal  ürünler gıda maddelerinin imali ihracı ithali toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.

   d)Her türlü resmi ve özel kuruluşların gıda ve ihtiyaç maddeleri için açmış oldukları ihalelere katılmak, teklif vermek ve almak

   e)Satış mağazaları marketler açmak bayilikler almak ve vermek.

   f )Her nevi hububatın üretimini alım satımın pazarlamasını dağıtımını ithalatı ve ihracatını yapmak.Hububatın depolanması için gayri menkuller kiralamak inşaa etmek Satış mağazaları açmak bayilikler almak ve vermek.

4-TURİZM

   a)Şirketin kendi amaç ve konusu içinde yürürlülükte bulunan mevzuat çerçevesinde yerli ve yabancı ülkelerden her türlü turizm sektörüyle ilgili otel,motel,bar,pavyon,disko gibi yerler açmak ve işletmek.

b)Turizm acentelerine bağlı turlar düzenlemek

   c)Restoran,kafeterya,pastane,lokanta gibi işyerleri açmak ve işletmek.

d) Kayak ve teleferik hatları kurmak ve işletmek

e)Her türlü otel,motel,yurt,pansiyon,tatil köyü ve turistik tesis gibi işletmeler kurarak faal işletmelere ortak olabilir.

   f)Gerekli hallerde işletmeleri devralır veya kamp yerleri tatil köyleri park ve bahçeler gibi ticari amaçlı ticari tesisleri inşa etmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek turizm işletmeciliği yapmak.

   g)Her türlü turizm amaçlı ve büro mobilya eşyaları alım satımını, bayiliğini yapmak imalathaneler fabrikalar kurmak

   h)Yemekhane ve kafeterya eğlence yerlerine restoran cafe pastane gibi yerleri açmak çalıştırmak ihale etmek.

   i)Turizm amaçlı süs eşyaları ziynet eşyalarının alım satımını yapmak

   j)Amaç ve konuları ile ilgili işçilik ve taşeronluk almak ve vermek ve bunların alımını satımını acenteliğini ve bayiliğini yapmak, imalathaneler fabrikalar kurmak ürünlerin imalatını ihracatını yapmak.

5-HAYVANCILIK

   a)Her türlü büyük ve küçükbaş hayvan üretimi için çiftlikler kurmak besicilik için mandıra ve diğer mekanlar tesis etmek ürettiği hayvanların kesimi için kesim haneler açmak kurduğu tesislerde şirketin kendi ürettiği hayvanların yanında dışarıdan kesim işleri yapmak Yurt içinden ve yurt dışından canlı hayvan temin etmek Her nevi et ürünlerinin satışı için mağazalar kasaplar satış reyonları ve marketler işletmek Kümes hayvanlarının üretimi pazarlanması dağıtımı ithalat ve ihracatını yapmak Arı ve ürünlerinin üretimi pazarlanması dağıtımı ithalat ve ihracatını yapmak Konusu ile ilgili demirbaş olarak nakil vasıtaları almak arsa temin etmek bu arsalara binalar inşa etmek ithalat ihracat yapmak mağazalar zinciri kurmak bayilikler almak ve vermek. 

 

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ :
MADDE 4 :
Şirketin merkezi ........ İli, ............ ilçesi'ndedir. Adresi ...................................................................................... 'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır." 

Şirket ortaklar kurulunun kararı gereğince, Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ettirmek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

SÜRE :
MADDE 5 :
Şirketin süresi tescil tarihinden itibaren ( 99 ) yıldır.Ancak sürenin bitiminden onbeş gün önce ortaklar feshi yazılı olarak ihbar etmedikleri takdirde sözleşme kendiliğinden bir yıl daha uzatılmış sayılır.

SERMAYE :
MADDE 6 :
Şirketin sermayesi   150,000,00-YTL- (Yüzellibin)YTL 'dir. Bu sermayenin her biri 25,00.- (yirmibeş)YTL. değerinde  6000 paya ayrılmış olup bunun;

3000 Paya karşılık olan 75.000,00 YTL(YetmişbeşbinYTL) Metin KAYNAR

3000 Paya karşılık olan 75.000,00 YTL(YetmişbeşbinYTL) Durmuş KAYNAR’ a aittir.

Şirket ortakları tarafından taahhüt edilen sermaye tutarları muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve nakdi sermayenin 1/4 'ü ödenmiş bulunmaktadır. (veya en geç üç ay içinde), geri kalan kısmı en geç  3 yıl içerisinde Ortaklar Kurulunun alacağı  esaslar çerçevesinde  ödenecektir.İLAN
MADDE 7 :
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari 7 gün evvel yapılır.

ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ
MADDE 8 :
Şirketin işleri ve muameleleri ortak kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.İlk 15 yıl için  ........................... şirket müdürü seçilmiştir.

       HESAP YILI

       MADDE 9:

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının otuz birinci sona erer.Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.KAR VE ZARARIN DAĞILIMI
MADDE 10 :
Şirketin safi karı yapılmış her türlü masrafların hasılattan çıkartılmasından sonra kalan miktardır. Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktar ortaklar kurulunca alınacak karara göre hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır.Ödenmiş sermayenin %5’i nispetinde İlk temettü ayrılır.

YEDEK AKÇE

MADDE 11 :

Safi kardan her yıl öncelikle %5ihtiyat akçesi ayrılır.İhtiyat akçesi şirket ödenmiş sermayesinin %20’sine çıkıncaya kadar ayrılır.Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler,kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.ŞİRKETİN FESHİ
MADDE 12 :
Şirket süresinin bitiminden veya daha önce ortakların oybirliği / çoğunluğuyla şirketin feshine karar verilebilir.

KANUNİ HÜKÜMLER
MADDE 13 :
Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır

         

Yüklə 28,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə