Layihə menecmentiYüklə 0,84 Mb.
səhifə8/10
tarix22.06.2018
ölçüsü0,84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

365. Zay məhsul göstəriciləri.

A) Standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin əksəriyyətində əsas məsələlər üzrə iradların olmaması ilə xarakterizə olunan, razılıq əsasında hazırlanmış və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənəddir;

B))Məhsulun keyfiyyətinin dolayı yolla xarakterizə olunub və istehsal prosesinin təşkilinin səviyyəsinin təsviri;

C) Müəyyən vaxt intervalı üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalının, tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə əsasən həyata keçirilməsini təmin edən vəzifələr məcmusu;

D) Məhsulun yaxud məhsulun keyfiyyətinin asılı olduğu prosesin müəyyən edilmiş texniki tələblərə müvafiqliyinin yoxlanılmasıdır

E) Birinci və istənilən cəhddən lazımi keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üçün zəruri olan, xərclər.


366.Sertifikatlaşdırma anlayışı.

A)) Məhsulun, yaxud xidmətin müəyyən standartlara və digər normativ – texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən səlahiyyətli və səriştəli orqan tərəfindən uyğunluq nişanı verilmə prosesi;

B)Standartlaşdırma üzrə maraqlı tərəflərin əksəriyyətində əsas məsələlər üzrə iradların olmaması ilə xarakterizə olunan, razılıq əsasında hazırlanmış və səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunmuş normativ sənəddir;

C) Müəyyən vaxt intervalı üçün nəzərdə tutulmuş məhsul istehsalının, tələb olunan keyfiyyət göstəricilərinə əsasən həyata keçirilməsini təmin edən vəzifələr məcmusu;

D) Məhsulun yaxud məhsulun keyfiyyətinin asılı olduğu prosesin müəyyən edilmiş texniki tələblərə müvafiqliyinin yoxlanılmasıdır;

E) Birinci və istənilən cəhddən lazımi keyfiyyət səviyyəsinə nail olmaq üçün zəruri olan, xərclər.


367.Sertifikatlaşma neçə səviyyədə aparıla bilər.

B) 4;


C) 2;

A)) 3;


D) 7;

E) 5.
368.Sertifikatlaşdırma neçə səviyyədə aparılır.

A)) Hamısı;

B) Milli;

C) Regional;

D) Beynəlxalq;

E) Heç biri.
369. Sertifikatlaşma sisteminin əsas funksiyaları

A)) Hamısı;

B) 1, 3;

C) Insanları, onların əmlaklarını və ətraf mühiti müasir elmi – texniki inkişafın mənfi nəticələrindən qorumaq;

D)Vicdansız istehsalçıların və satıcıların bazarlara keyfiyyətsiz, zərərli malların çıxarılmasını qarşısını almaq;

E) sağlam rəqabət üçün əlverişli şərait yaratmaqdan ibarətdir;


370. Sertifikatın iqtisadi səmərəliliyinin əsas gösrəticiləri. Söhv cavabı göstərin.

A) Malların və xidmətlərin təhlükəsizliklərinin tənzimlənməsi;

B) Sıravi alıcıların tələblərinin daha tam ödənilməsi ;

C)) Alıcının xərclərinin çoxalması;

D) Məhsula birbaşa xərclərin və istehlak xərclərinin azadılması;

E)Satışın artımı və nəticədə istehsalçının gəlirinin artımı;


371. Malların və xidmətlərin təhlükəsizliyinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin tərkib hissələrinə daxil deyil.

A) Sahibkarlıq fəaliyyətilə məşğul olmağa hüquq verən icazə verilmə sistemi;

B) Təhlükəsizlik və keyfiyyət normativləri;

C) Sertifikatlaşdırma;

D) Metrologiya;

E)) Diversifikasıya.


372.İstehlakçı.

A))Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə heç bir əlaqəsi olmayan, sirf şəxsi, ailə, ev və digər tələbləri qarşılamaq üçün əmtəələri sifariş edən və əldə edən vətəndaş;

B) Təçkilati - hüquqi formasından asılı olmayaraq, istehlakçılara satmaq üçün məhsul istehsal edən təşkilat və ya fərdi sahibkar;

C) Təşkila - hüquqi formasından asılı olmayaraq, istehlakçılara müqavilə əsasında pullu xidmətlər göstərən və işlər görən, təşkilat və ya fərdi sahibkar;

D) Təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq, alqı – satqı müqaviləsi əsasında istehlakçılara əmtəə satan təşkilat və ya fərdi sahibkar;

E) Təşkilatda hər hansı bir vəzifə tutan bir şəxs.


373.İstehsalçı.

A)) Təçkilati - hüquqi formasından asılı olmayaraq, istehlakçılara satmaq üçün məhsul istehsal edən təşkilat və ya fərdi sahibkar;

B) Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə heç bir əlaqəsi olmayan , sirf şəxsi, ailə, ev və digər tələbləri qarşılamaq üçün əmtəələri sifariş edən və əldə edən vətəndaş;

C) Təşkila - hüquqi formasından asılı olmayaraq, istehlakçılara müqavilə əsasında pullu xidmətlər göstərən və işlər görən, təşkilat və ya fərdi sahibkar;

D) Təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq, alqı – satqı müqaviləsi əsasında istehlakçılara əmtəə satan təşkilat və ya fərdi sahibkar;

E) Təşkilatda hər hansı bir vəzifə tutan bir şəxs.


374.İcraçı.

A) Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə heç bir əlaqəsi olmayan , sirf şəxsi, ailə, ev və digər tələbləri qarşılamaq üçün əmtəələri sifariş edən və əldə edən vətəndaş;

B))Təşkila - hüquqi formasından asılı olmayaraq, istehlakçılara müqavilə əsasında pullu xidmətlər göstərən və işlər görən, təşkilat və ya fərdi sahibkar;

C) Təçkilati - hüquqi formasından asılı olmayaraq, istehlakçılara satmaq üçün məhsul istehsal edən təşkilat və ya fərdi sahibkar;

D) Təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq, alqı – satqı müqaviləsi əsasında istehlakçılara əmtəə satan təşkilat və ya fərdi sahibkar;

E) Təşkilata heç bir aidiyyatı olmayan bir şəxs.


375. Satıcı.

A)) Təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq, alqı – satqı müqaviləsi əsasında istehlakçılara əmtəə satan təşkilat və ya fərdi sahibkar;

B) təşkila - hüquqi formasından asılı olmayaraq, istehlakçılara müqavilə əsasında pullu xidmətlər göstərən və işlər görən, təşkilat və ya fərdi sahibkar;

C) Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə heç bir əlaqəsi olmayan , sirf şəxsi, ailə, ev və digər tələbləri qarşılamaq üçün əmtəələri sifariş edən və əldə edən vətəndaş;

D) Təçkilati - hüquqi formasından asılı olmayaraq, istehlakçılara satmaq üçün məhsul istehsal edən təşkilat və ya fərdi sahibkar;

E)Heç bir fəaliyyət növü ilə məşğul olmayan bir şəxs.


376. Məhsul.

A) İstehlakçıların və istehsalçılar, icraçılar, satıcılar arasında münasibətlərin tənzimləyicisi;

B) Satış üçün nəzərdə tutulmuş məhsul;

C) Tələbin nəticəsi;

D) Təklif əmələ gətirən vasitə;

E)) Təsərrüfat və ya digər məqsədlər üçün gələcəkdə istifadə oluna bilən, maddi – əşya formasında çıxış edən, fəaliyyət nəticəsi.


377. Məhsulun çatışmamazlığı.

A))Qanunla nəzərdə tutulmuş mütləq tələblərə, qoyulan şərtlərə, istifadə olunma məqsədlərinə, istehsalçı və istehlakçı arasında qəbul edilmiş razılaşmaya uyğun gəlməmənin qərarlaşdırılması;

B)Təsərrüfat və ya digər məqsədlər üçün gələcəkdə istifadə oluna bilən, maddi – əşya formasında çıxış edən, fəaliyyət nəticəsi;

C) İstehlakçıların və istehsalçılar, icraçılar, satıcılar arasında münasibətlərin tənzimləyicisi;

D) Satış üçün nəzərdə tutulmuş məhsul;

E) Təklif əmələ gətirən vasitə.378. Əhəmiyyətli çatışmamazlıq.

A)) Saysız – hesabsız məsrəf və vaxt tələb edən, aradan qaldırıldıqdan sonra belə yenidən yaranan çatışmamazlıqları aid etmək olar;

B) Qanunla nəzərdə tutulmuş mütləq tələblərə, qoyulan şərtlərə, istifadə olunma məqsədlərinə, istehsalçı və istehlakçı arasında qəbul edilmiş razılaşmaya uyğun gəlməmənin qərarlaşdırılması;

C)Təsərrüfat və ya digər məqsədlər üçün gələcəkdə istifadə oluna bilən, maddi – əşya formasında çıxış edən, fəaliyyət nəticəsi;

D) İstehlakçıların və istehsalçılar, icraçılar, satıcılar arasında münasibətlərin tənzimləyicisi;

E) Satış üçün nəzərdə tutulmuş məhsul.379. Əmtəənin təhlükəsizliyi.

A) Saysız – hesabsız məsrəf və vaxt tələb edən, aradan qaldırıldıqdan sonra belə yenidən yaranan çatışmamazlıqları aid etmək olar;

B) Qanunla nəzərdə tutulmuş mütləq tələblərə, qoyulan şərtlərə, istifadə olunma məqsədlərinə, istehsalçı və istehlakçı arasında qəbul edilmiş razılaşmaya uyğun gəlməmənin qərarlaşdırılması;

C)Təsərrüfat və ya digər məqsədlər üçün gələcəkdə istifadə oluna bilən, maddi – əşya formasında çıxış edən, fəaliyyət nəticəsi;

D) İstehlakçıların və istehsalçılar, icraçılar, satıcılar arasında münasibətlərin tənzimləyicisi;

E)) Əmtəənin istifadəsi, saxlanılması, daşınması və təkrar istifadəsi zamanı istehlakçıların həyatı, sağlamlığı, əmlakı, həmçinin ətraf mühit üçün risk ehtimalının olmadığı situasiyalar nəzərdə tutulur.


380. Keyfiyyət sahəsində istehlakçıların hüquqlqrını müdafıə edən əsas qanunvericilik sənədlərinə aid olmayanı göstərin.

A) Konstitusiya;

B) “İstehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Dövlət Qanunu;

C) Mülki hüquq;

D) Cinayət məcəlləsi;

E)) Biznes plan;


381.Rəqabət

A)Daha yaxşı məhsul istehsalı şəraiti və daha çox məhsul satışı uğrunda eyni təsərrüfat sahəsinin sahibkarları arasında rəqabət;

B)Iqtisadiyyatın ayrı – ayrı sahələrində fəaliyyət göstərən istehsalçılar arasında rəqabət;

C)İstehlakçıların və istehsalçılar, icraçılar, satıcılar arasındakı münasibət;

D) Satışın artımı və nəticədə istehsalçının gəlirinin artımı;

E))Bazar iqtisadiyyatı şəraitində təsərrüfat münasibətlərinin formalaşdırılmasının və iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılmasının əsas mexanizmi.


382. Sahələrdaxili rəqabət.

A)Bazar iqtisadiyyatı şəraitindətəsərrüfat münasibətlərinin formalaşdırılmasının və iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılmasının əsas mexanizmi kimi çıxış edir;

B))Daha yaxşı məhsul istehsalı şəraiti və daha çox məhsul satışı uğrunda eyni təsərrüfat sahəsinin sahibkarları arasında rəqabət;

C)Iqtisadiyyatın ayrı – ayrı sahələrində fəaliyyət göstərən istehsalçılar arasında rəqabət;

D)İstehlakçıların və istehsalçılar, icraçılar, satıcılar arasındakı münasibət;

E) Satışın artımı və nəticədə istehsalçının gəlirinin artımı.


383.Sahələrarası rəqabət.

A)) Iqtisadiyyatın ayrı – ayrı sahələrində fəaliyyət göstərən istehsalçılar arasında rəqabət;

B)Bazar iqtisadiyyatı şəraitindətəsərrüfat münasibətlərinin formalaşdırılmasının və iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılmasının əsas mexanizmi kimi çıxış edir;

C)Daha yaxşı məhsul istehsalı şəraiti və daha çox məhsul satışı uğrunda eyni təsərrüfat sahəsinin sahibkarları arasında rəqabət;

D)İstehlakçıların və istehsalçılar, icraçılar, satıcılar arasındakı münasibət;

E) Satışın artımı və nəticədə istehsalçının gəlirinin artımı.384. Keyfiyyəti yüksəldilməsini zəruri edən səbəblər

B) Şəxsi, istehsal və ictimai tələbatların durmadan artması;

C) Elmin, texnikanın, istehsalın, iqtisadiyyatın və bütün dünya ictimayətinin inkişafında tərəqqinin rolunun yüksəlməsi;

D) Xidmətlərin, buraxılan məhsulların konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi və yerinə yetirilən funksiyaların əhəmiyyətinin yüksəldilməsi;

E) Göstərilən xidmətlərin və istehsal edilən əmtəələrin həcminin artırılmasının nəticəsi kimi, yol verilə biləcək zay məhsulun və reklamasiyaların dəyərinin yüksəldilməsi;

A)) Hamısı.385. Azad rəqabət nəyə imkan verir.

A) Iqtisadiyyatın daha səmərəli və effektiv inkişaf etdirmək;

B)Əməyin təşkilini və texnikasını daima mükəmməlləşdirməyə;

C)Elmi – texniki nailiyyətləri istehsala tətbiqinə;

D) Istehsal xərclərinin azalmasına;

E)) Hamısı.


386. Keyfiyyətli məhsul dedikdə bu məhsul kateqoriyalarının hansı nəzərdə tutulur ?

A) Elit;


B) Çox yaxşı;

C) Yaxşı;

D))Istehlakçıların tələblərinə cavab verən;

E) Orta keyfiyyət səviyyəsində olan məhsul.387. Texnologiyada baş verən hansı dəyişiklik idarəetməyə ciddi təsir göstərdi?

A) Toxucu dəzgahının kəşfi;

B))Yığma konveyer axınlarının tətbiqi;

C) Əmək alətlərinin təkmilləşməsi;

D) İnsanların ixtisaslaşması;

E) İnsanların ixtisasının artırılması.388. Azad rəqabət nəyə imkan verir.

A) Iqtisadiyyatın daha səmərəli və effektiv inkişaf etdirmək;

B)Əməyin təşkilini və texnikasını daima mükəmməlləşdirməyə;

C)Elmi – texniki nailiyyətləri istehsala tətbiqinə;

D) Istehsal xərclərinin azalmasına;

E)) Hamısı.


389.Sahələrarası rəqabət.

A)) Iqtisadiyyatın ayrı – ayrı sahələrində fəaliyyət göstərən istehsalçılar arasında rəqabət;

B)Bazar iqtisadiyyatı şəraitindətəsərrüfat münasibətlərinin formalaşdırılmasının və iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılmasının əsas mexanizmi kimi çıxış edir;

C)Daha yaxşı məhsul istehsalı şəraiti və daha çox məhsul satışı uğrunda eyni təsərrüfat sahəsinin sahibkarları arasında rəqabət;

D)İstehlakçıların və istehsalçılar, icraçılar, satıcılar arasındakı münasibət;

E) Satışın artımı və nəticədə istehsalçının gəlirinin artımı.


390.Rəqabət

A)Daha yaxşı məhsul istehsalı şəraiti və daha çox məhsul satışı uğrunda eyni təsərrüfat sahəsinin sahibkarları arasında rəqabət;

B))Bazar iqtisadiyyatı şəraitindətəsərrüfat münasibətlərinin formalaşdırılmasının və iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılmasının əsas mexanizmi;

C)Iqtisadiyyatın ayrı – ayrı sahələrində fəaliyyət göstərən istehsalçılar arasında rəqabət;

D)İstehlakçıların və istehsalçılar, icraçılar, satıcılar arasındakı münasibət;

E) Satışın artımı və nəticədə istehsalçının gəlirinin artımı.


391. Keyfiyyət sahəsində istehlakçıların hüquqlqrını müdafıə edən əsas qanunvericilik sənədlərinə aid olmayanı göstərin.

A) Konstitusiya;

B) “İstehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Dövlət Qanunu;

C) Mülki hüquq ;

D)) Biznes plan;

E) Cinayət məcəlləsi.392. Təşkilatın məqsədi nəyi ifadə edir?

A) Məqsədlər - əməyin ödənilməsinin formasıdır;

B)) Məqsədlər – adamlar qrupunun birgə işləyərək çatmaq istədiyi son vəziyyət yaxud arzu etdikləri faktiki nəticədir;

C) Məqsədlər – təşkilatın mənfəət əldə etmək üçün arzu etdiyi əlverişli situasiyadır;

D) Məqsədlər – təşkilatın missiyasını və strategiyasını dəqiqləşdirmək üçün arzu edilən və zəruri olan informasiyadır;

E) Məqsədli – adamların fərdi qaydada əldə edə bilmədiklərini, qrup şəklində əldə etməyə imkan verən vasitədir.393. Təşkilatda idarəetmə səviyyələrinin yaranması hansı əmək bölgüsünün nəticəsidir?

A) Üfiqi əmək bölgüsünün;

B)) Şaquli əmək bölgüsünün;

C) İxtisaslaşdırılmış əmək bölgüsünün;

D) Bölmələrarası əmək bölgüsünün;

E) İerarxik əmək bölgüsünün.394. Təşkilatda bölmələrin yaranması hansı əmək bölgüsünün nəticəsidir?

A) İxtisaslaşdırılmış əmək bölgüsünün;

B) İerarxik əmək bölgüsünün;

C) sistematik əmək bölgüsünün;

D)) Üfiqi əmək bölgüsünün;

E) Şaquli əmək bölgüsünün.395. Təşkilatda menecerin işi hansı kateqoriyaya aiddir?

A) Materiallarla iş;

B) İnformasiya ilə iş;

C) Texnologiya ilə iş;

D) Situasiya ilə iş;

E)) İnsanlarla iş.396. Texnologiyada baş verən hansı dəyişiklik idarəetməyə ciddi təsir göstərdi?

A) Toxucu dəzgahının kəşfi;

B)) Yığma konveyer axınlarının tətbiqi;

C) Əmək alətlərinin təkmilləşməsi;

D) İnsanların ixtisaslaşması;

E) İnsanların ixtisasının artırılması.397. Menecmentə situasiya mövqeyindən yanaşmaya görə insan dəyişənin hansı aspekti əhəmiyyət kəsb edir?

A) İnsanın tərbiyəsi və biliyi;

B) İnsanın gözəlliyi;

C) İnsanın öz ailəsinə münasibəti;

D)) İnsanın qrupda davranışı;

E) İnsanın ətraf mühitə münasibəti.398. İnsan şəxsiyyətinin fərdi xarakteristikası deyil?

A) Qabiliyyət;

B) Talant;

C) Tələbatlar;

D)) Təqaüdlər;

E) Gözləmələr.399. Təşkilatdaxili mühitin əsas elementləri hansılardır?

A)) Məqsədlər, vəzifələr, texnologiya, insanlar;

B) İnsanlar, məqsədlər, avadanlıqlar, rəhbərlik, quruluş;

C) Elmi – texniki tərəqqi, texnologiya, avadanlıqlar, vəzifələr, quruluş;

D) Texnologiya, informasiya, avadanlıqlar, insanlar, materiallar;

E) Texnologiya, səlahiyyət, istehlakçı, məqsədlər, vəzifələr.400. Biznes təşkilatlarının birbaşa təsir mühitinin əsas amilləri hansılardır?

A) İstehlakçılar, tədarükçülər, rəqib təşkilatlar, başqa ölkələrdə baş verən hadisələr, elmi – texniki tərəqqi;

B) Vəzifələr, texnologiyalar, istehlakçılar, dövlət tənzimlənməsi orqanları, rəqib təşkilatlar;

C)) Tədarükçülər, həmkarlar təşkilatı, dəvlət tənzimlənməsi orqanları, istehlakçılar, rəqib təşkilatlar;

D) Məqsədlər, rəqiblər, tədarükçülər, istehlakçılar, dövlət tənzimlənməsi;

E) Məqsədlər, quruluş, rəqiblər, istehlakçılar, texnologiya.401. Adamlar qrupunun təşkilat hesab edilməsi üçün zəruri olan üç şərt hansılardır?

A)) 1. Özünü qrupun tərkib hissəsi hesab edən adamların sayının ən azı iki nəfər olması. 2. Qrup üzvlərinin özləri üçün ümumi hesab etdiyi ən azı bir məqsədin olması. 3. Qrup üçün ümumi olan məqsədlərə nail olmaq üçün qrup üzvlərinin birgə işləməyə və öz fəaliyyətini tənzimləməyə razı olması;

B) 1. Rəhbərliyin olması. 2. Qrup üzvlərinin sayının on nəfərdən çox olması. 3. Ən azı üç məqsədin olması;

C) 1. Qrup üzvlərinin sayının ən azı iki nəfər olması. 2. Qrup üzvlərinin rəhbərliyin əmr və göstərişlərini danışıqsız yerinə yetirməsi. 3. Məqsədlərə nailolmaq üçün qrup üzvlərinin öz fəaliyyətini şüurlusürətdə tənzimləməsi;

D) 1. Özünü qrupun tərkib hissələri hesab edən adamların sayının azı 25 nəfər olması. 2. Qrup üzvlərinin özləri üçün ümumi hesab etdikləri ən azı beş məqsədin olması. 3. Məqsədlərə nail olmaq üçün qrup üzvlərinin birgə fəaliyyət göstərməyə razı olması;

E) 1. Qrup üzvlərinin sayının 2–dən çox olması. 2. Ən azı 7 məqsədin olması; 3. Qrup üzvlərinin birgə işləməsi.402. Hansı təşkilatlar formal təşkilat adlanır?

A) Ünvanı məlumdur; rəhbəri məlumdur; bizneslə məşğul olur;

B) Üzvlərin sayı 100 nəfərdən çoxdur: möhürü vardır; bizneslə məşğul olur.

C) 100 mln. manat kapitalı vardır; möhürü vardır; emblemi vardır;

D)) Yaradılması barədə hər hansı bir hüquqi akt mövcuddur; fəaliyyət göstərdiyi ölkədə dövlət qeydiyyatına alınmışdır; dəqiq adı, ünvanı məlumdur.

E) Mürəkkəb texnologiya istifadə edir; məhsulları rəqabət qabiliyyətlidir; 10mln.manat pulu vardır;403. Mürəkkəb təşkilatların əsas xarakteristikaları hansılardır?

A) Xarici mühitdən asılılıq, məhsul istehsal, mənfəət əldə etmək, vəzifələrinolması, rəhbərin olması;

B)) Ehtiyatların mövcudluğu, xarici mühitdən asılılıq, üfüqi və şaquli əmək bölgüsü, bölmələrin yaradılması, idarəetmənin zəruriliyi;

C) Ehtiyatların mövcudluğu, insanların mövcudluğu, materialların mövcudluğu, kapitalın mövcudluğu, vəzifələrin mövcudluğu;

D) Ehtiyatların mövcudluğu, kapitalın mövcudluğu, məhsulun mövcudluğu, insanların mövcudluğu, vəzifələrin mövcudluğu;

E) Ehtiyatların mövcudluğu, şaquli əmək bölgüsü, üfüqi əmək bölgüsü, texnologiyanın mövcudluğu.404. Biznes təşkilatlarında hansı idarəetmə səviyyələri mövcuddur?

A) 1. Texniki səviyyə. 2. Nəzarət səviyyəsi. 3. İqtisadi səviyyə;

B)) 1. Ali idarəetmə səviyyəsi. 2. Orta idarəetmə səviyyəsi. 3. Aşağı idarəetmə səviyyəsi;

C) 1. Siyasi səviyyə. 2. İqtisadi səviyyə. 3. Nəzəri səviyyə;

D) 1. Ali səviyyə. 2. Texniki səviyyə. 3. Aşağı səviyyə;

E) 1. Orta idarəetmə səviyyəsi. 2. Ali idarəetmə səviyyəsi. 3. Siyasi idarəetmə səviyyəsi.405. Biznes təşkilatlarında Ali idarəetmə səviyyəsi rəhbərlərinin işinin məzmunu nədən ibarətdir?

A) Əmək haqqı fondunun xərclənməsinə nəzarət edir.

B) İşçilərin işə çıxmasına ciddi nəzarət edir və onların mükafatlandırılmasına diqqət ayırır;

C) Gündəlik istehsalat təpşırıqlarının yerinə yetirilməsinə nəzarət edir;

D) Müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir;

E)) Bütövlükdə təşkilatın və onun ayrı–ayrı iri bölmələrinin miqyasında qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malikdir və onların fəaliyyət nəticələrinə görə məsuliyyət daşıyır;406. Biznes təşkilatlarının müvəffəqiyyətinin tərkib elementləri hansılardır?

A) Məhsulun maya dəyərini aşağı salmaq, kütləvi istehsala üstünlük vermək, istehsalın həcmini artırmaq, kreditə məhsul satmaq, kredit almaq;

B) Mövcud olmaq, çoxlu məhsul satmaq, çoxlu mənfəət əldə etmək, keyfiyyətli məhsullar yaratmaq, yeni texnologiya tətbiq etmək;

C) Mövcud olmaq, yeni məhsul istehsal etmək, məhsulların keyfiyyətini yüksəltmək, məhsulun maya dəyərini aşağı salmaq, hər şeyə qənaət etmək;

D)) Mövcud olmaq, nəticəlilik, səmərəlilik, məhsuldarlıq, qərarların praktikada reallaşması.

E) Mövcud olmaq, rəqabət mübarizəsinə girişmək, aşağı xərclər strategiyasıseçmək, xarici mühitə fikir vermək, əmək haqqı fonduna qənaət etmək;407. Təşkilatın ümumi xarakteristikalarına aid deyil?

A) Üfüqi əmək bölgüsü;

B) Ehtiyatların mövcudluğu;

C) Xarici mühitdən asılılıq;

D)) Təşkilatın strategiyası;

E) İdarəetmənin zəruriliyi.408. Sahibkarlıq fəaliyyəti nədir?

A) Nəticəsi böyük məbləğdə kapitala çevrilən qərardır;

B)) Nəticəsi iqtisadi fayda, şəxsi məmnuniyyət, yaxud sosial fayda olan, riskə əsaslanan təşəbbüskarlıq fəaliyyətidir;

C) Pul qazanmaq üçün həyata keçirilən fəaliyyətdir;

D) Nəticəsi cəmiyyətin inkişafına səbəb olan fəaliyyətdir;

E) İqtisadi fəaliyyətdir.409. Fəaliyyətin mahiyyəti baxımından menecment nədir?

A)) Qrupun məqsədinin müəyyən edilməsi və həmin qrup üzvlərinin biliyini, peşə vərdişlərini, qabiliyyətini və davranış manerasını istifadə etməklə müəyyən edilmiş məqsədlərə nail olunmasını təmin edən peşə növüdür;

B) Qrup üzvlərinin davranışını, proseduralar və normalarla təmin edən, hakimiyyət formalarının istifadəsinə əsaslanan fəaliyyətdir;

C) Qrup düşüncəsinə əsaslanan və münaqişəli situasiyalarda qeyri–formal kommunikasiyanı inkişaf etdirən fəaliyyətdir;

D) Nəticəsi iqtisadi yaxud sosial fayda olan, təşəbbüsə əsaslanan fəaliyyətdir;

E) Təşkilati mədəniyyəti istifadə etməklə qrupun fəaliyyətini tənzimləyən fəaliyyətdir.410. Konkret yanaşmaya görə menecment nədir?

A) Təşkilatın idarə olunmasıdır;

B) Təşkilatın məqsədlərini və missiyasını müəyyən edən, idarəetmə səviyyələrinintəsnifatını verən müstəqil fəaliyyətdir

C) Təşkilatın daxilində xaricində baş verən hadisələri nəzərə almaqla fəaliyyətdə ciddi təshihatların aparılmasını təmin edən, müstəqil peşə növüdür;

D)) Təşkilatın fəaliyyətinin istənilən istiqaməti üzrə və bütövlükdə təşkilat üzrə real strateji və taktiki məqsədlərin müəyyən edilməsini və təşkilatın resurslarından səmərəli istifadə etməklə bu məqsədlərə nail olunmasını təmin edən, peşəkarcasına həyata keçirilən müstəqil fəaliyyət növüdür;

E) Menecment səmərəli kommunikasiyanın tətbiqini nəzərdə tutan və təşkilatın məqsədlərinə nail olmaq üçün strateji və cari planların reallaşdırılmasını təmin edən, riskə əsaslanan, təşəbbüskarlıq fəaliyyətidir.411. Müasir menecmentin vəzifələrinə aid deyil?

A)) Təşkilatın vergi mükəlləfiyyətlərinə və vergi rejiminə riayət etməsinə nəzarət edilməsi;

B) Təşkilatın fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi;

C) Təşkilatın missiyasının və konkret məqsədlərinin müəyyən edilməsi;

D) Əməyin məhsuldarlığının təmin edilməsi və işçinin nailiyyətə istiqamət-ləndirilməsi;

E) Təşkilatın cəmiyyətə təsirinin və sosial məsuliyyətinin idarə edilməsi.412. Düzgün olmayan variantı göstərin:

A) İşləri müasir üsullara uyğun təşkil edən istənilən idarəetmə səviyyəsi inzibatçısı menecer adlandırılır.

B) Proqram – məqsədli qrupun yaxud layihə qrupunun rəhbəri menecer adlandırılır;

C) Tabeçilikdə olana nəzərən rəhbər menecer adlandırılır;

D) Bütövlükdə firmanın rəhbəri və onun ayrı–ayrı bölmələrinin rəhbərləri meneceradlandırılır;

E)) Milli Məclisin sədri menecer adlandırılır;
Yüklə 0,84 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə