Lepo in redko iz trubarjevega antikvariata


Bajželj, Ivan (1877-1937) 10,00 €Yüklə 337,38 Kb.
səhifə2/5
tarix19.01.2018
ölçüsü337,38 Kb.
#39333
1   2   3   4   5

58. Bajželj, Ivan (1877-1937) 10,00 €

SLOVARČEK SOKOLSKIH TELOVADNIH NAZIVOV : slovenskih, hrvaških,

srbskih in čeških. - Ljubljana : Jugoslovenska Sokolska Matica, 1925. - 21 str. ; 18 cm. -

broširan, dobro ohranjen izvod.


59. Glonar, Joža (1885-1946) 20,00 €

SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA. - V Ljubljani : Umetniška propaganda, 1936. -

XVI, 496 str. ; 26 cm. - polplatno, zelo dobro ohranjen izvod.
60. Kern, Frank Javh (1887-1977) 30,00 €

A COMPLETE PRONOUNCING DICTIONARY OF THE ENGLISH AND

SLOVENE LANGUAGES : for general use=Popoln angleško-slovenski besednjak :

z angleško izgovarjavo. - Cleveland (Ohio) : Tisk Ameriške domovine, 1919. -

VII, 273 str. ; 23 cm. - platno, dobro ohranjen izvod, znotraj počen hrbet.
61. Šinkovec, Darja ; Jaklič, Milena 10,00 €

NAREČNI SLOVAR BRUSNIŠKE DOLINE : narečni govor Brusnic, Gabrja,

Rateža, Suhadola in okoliških vasi / slika na naslovnici Janko Orač.

Brusnice : Osnovna šola, 2008. - 97 str. : [1] barv. zem. ; 18 cm. -

broširan, zelo dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpisa obeh avtoric.
62. Glaser, Karel (1845-1913) 50,00 €

ZGODOVINA SLOVENSKEGA SLOVSTVA : Knj. 1: Zv. 1: Od početka do francoske revolucije (XIV, 220, IV str.) ; Zv. 2: Od francoske revolucije do 1848. l. +

Priloge I.-III. (II, 276 str.) ; Zv. 3: Bleiweisova dôba od 1848. do 1870. leta (VII, 338 str.); Knj. 2: Zv. 4: Stritarjeva dôba od 1870. do 1895. leta. - XII, 483 str. - Bibliografija: str. 400-458. + Kazalo za vse štiri zvezke (str. 459-483). - V Ljubljani : Slovenska Matica, 1894-98. - 2 knj. ; 23 cm. - polplatno, zelo dobro ohranjen komplet.

63. Kidrič, France (1880-1950) 30,00 €

ZGODOVINA SLOVENSKEGA SLOVSTVA : od začetkov do Zoisove smrti :

razvoj, obseg in cena pismenstva književnosti in literature

Ljubljana : Slovenska matica, 1929-38. - 724, LXXVIII str. (opombe, kazala) ; 26 cm. - polusnje, zelo dobro ohranjen izvod.


64. Pirc, Ivo (1891-1967) 20,00 €

BIBLIOGRAFIJA SLOVENSKEGA SLOVSTVA IZ ZDRAVILSTVA, ZDRAVSTVA

IN SOCIALNEGA SKRBSTVA do konca leta 1940. Del 1, Pisatelji in njih dela.

V Ljubljani : Higijenski zavod, [1944]. - 172 str. ; 26 cm. - (Zdravje v Sloveniji ; knj. 3). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod, še nerazrezan.


65. Majcen, Gabriel (1858-1940) 30,00 €

METODIKA ZEMLJEPISNEGA POUKA V LJUDSKI ŠOLI, razkazana na

svojem razvoju. - Gorica : Goriška tiskarna A. Gabršček, 1905. - 175 str. ; 24 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod.

* Gabriel Majcen (1858, Zgornja Velka-Marija Snežna/Slovenske gorice - 1940, Maribor), slovenski učitelj in publicist.

Nižjo gimnazijo, učiteljišče in meščansko šolo je obiskoval v Mariboru. Izpit za meščanske šole iz vzgojeslovja, slovenščine, nemščine, zemljepisa in zgodovine je opravil l. 1887. Služboval je pri Sv. Juriju v Slovenskih goricah, v Slovenski Bistrici in na raznih šolah v Mariboru. Napisal je 3 zvezke šolskih pesmi, Razpravo o metodi za pouk nemščine v slovenskih ljudskih šolah, Začetnico za slovenske ljudske šole, Nazorni nauk za prvo šolsko leto, Prvo čitanko za slovenske osnovne šole s kratkim navodilom za prvi pouk v pisanju. Kot član strokovnega odbora je v l. 1906-13 po Štajerskem nabiral slov. narodne pesmi za publikacijo Avstrijske narodne pesmi; z napevi jih je nabral nekaj tisoč. Pisal je tudi zgodovinske črtice in članke s političnimi in narodno vzgojnimi temami.


66. Putzger, Friedrich Wilhelm (1849-1913) 55,00 €

F. W. PUTZGERS HISTORISCHER SCHUL-ATLAS : zur alten, mittleren und

neuen Geschichte in 52 Haupt- und 61 Nebenkarten : für die höheren

und mittleren Unterrichtsanstalten Österreich-Ungarns. 32. Ausgabe herausgegeben von Alfred Baldamus und Erndst Schwabe.

Wien : A. Pichlers Witwe & Sohn, 1910. - atlas (XI str., 31 barv. zem.) ; 27 cm. -

polplatno, zelo dobro ohranjen izvod.
67. GLASBENA MATICA : zbori za štiri moške glasove 20,00 €

po Josip Čerinovi prvi izdaju priredil Matej Hubad. - Ljubljana : Glasbena Matica, 1922. - 296 str. : note ; 19 cm. - platno, dobro ohranjen izvod, hrbet znotraj počen.* izdala Glasbena matica v Ljubljani ob 50-letnici svojega delovanja; vsebuje 103 pesmi.
68. Sancin, Mirca (1901-1970) 15,00 €

20 TEHNIČNIH VAJ ZA NIŽJO STOPNJO KLAVIRJA : zv 1.

opalograf M. Kunaver. - Ljubljana : Glasbena matica, 1944. - 16 str. : note ; 25 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod.* Mira Mirca Sancin, roj. Župnek (1901, Ljubljana - 1970, Celje),

skladateljica, pianistka in glasbena pedagoginja.

Poučevala je klavir na šoli Glasbene matice v Ljubljani, Trstu in Celju. Strokovno znanje je pridobila pri A. Michlu v Gradcu, L. M. Škerjancu in svojem soprogu. Prvotno je pisala skladbe za otroške igre in proslave, pozneje pa zrelejša dela, ki jo uvrščajo med najboljše slovenske skladateljice 20. stol. Njen skladateljski opus obsega predvsem dela za klavir in nekaj za petje.

69. Veternik, Anton (1865-1946) 60,00 €

RAZLAGA VELIKEGA KATEKIZMA ALI KRŠČANSKEGA NAUKA

za cerkev sestavil po raznih virih Anton Veternik, župnik pri sv. Jakobu na Dolu.

Ljubljana : Katoliška Bukvarna, 1901-02. - 4 zv. (382 ; 473 ; 504 ; 326 str.) ; 20 cm. - polplatno, zelo dobro ohranjen komplet.

* vsebina: Zv 1: Prvo poglavje: O veri in apostolski veroizpovedi; Zv. 2: Drugo poglavje: O upanju in molitvi. Tretje poglavje: O ljubezni in zapovedih; Zv. 3: Četrto poglavje: O milosti in zakramentih; Zv. 4: Peto poglavje: O krščanski pravičnosti in štirih poslednjih rečeh.

** Anton Veternik (1865, Lokrovc/Celje - 1946, Žalec), nabožni pisatelj in duhovnik.

Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Celju, v Mariboru je študiral bogoslovje in bil l. 1889 posvečen. Kot kaplan je služboval v Trbovljah in Braslovčah, župnik pa je bil v Dolu pri Hrastniku in Žalcu. Ko so avstrijski škofje l. 1900 uvedli nov katekizem, je objavil obširno delo Razlaga velikega katekizma ali krščanskega nauka, ki je zaradi temeljitosti in lepega jezika ostal dolga leta uporaben pripomoček za katehete in homilete. Bil je častni občan trga Žalec.


70. Kebe, Janez 10,00 €

KRIŽNA GORA NAD LOŽEM : opis božje poti in njene znamenitosti.

Stari trg pri Ložu : Župnijski urad, 1987. - 84 str. : čb in barv. ilustr. ; 21 cm. -

broširan, zelo dobro ohranjen izvod.

* iz vasi Sv. Ana vodi romarska pot na Križno goro mimo 13 kapelic križevega pota; za 14., zadnjo postajo, velja cerkev sv. Križa. Križev pot je bil postavljen l. 1743.
71. Volčič, Janez (1825-1887) 50,00 €

ZGODOVINA ŠMARJEŠKE FARE pri Novem mestu / spisal Janez Volčič, župnik.

V Novem mestu : samozaložba J. Volčič, 1887. - 129 str., [1] čb slik. pril. (avtor. portret) ; 21 cm. - (Zgodovina farâ ljubljanske škofije ; zv. 5 [VIII]). -

prevezan (platno), originalna naslovnica, odlično ohranjen izvod.

* Janez Volčič (1825, Gabrovo/Škofja Loka - 1887, Šmarjeta/Dolenjska),

slovenski duhovnik in nabožni pisatelj.

Po osnovni šoli v Škofji Loki je šolanje nadaljeval na gimnazijah v Novem mestu, Ljubljani in nato spet v Novem mestu. Bogoslovje je dokončal v Ljubljani in bil l. 1849 posvečen. Kot kaplan je deloval v Horjulu, Semiču in Šmarjeti. Kot župnik je v l. 1863-70 deloval v Dragatušu, nato Podgradu in od l. 1875 v Šmarjeti. Pisati je začel v Horjulu. Poleg dopisov, poročil, poučnih člankov in nabožnih pesmi je v Horjulu napisal knjigo proti pijančevanju Žganju slovó, vojskó! (1853) in knjigo Domači zdravnik (1874). Od l. 1855 naprej je napisal, nabral, prevedel ali priredil 21 obsežnih molitvenikov in podobnih nabožnih branj. Bili so zelo priljubljeni, saj so nekatere ponatiskovali še po njegovi smrti. Značilna je njegova usmeritev v spodbujanje Marijinega češčenja; za majniške »šmarnice« (l. 1855 jih je prvi tako poimenoval) je napisal 5 knjižic. Katehetsko slovstvo je obogatil z zadnjima poglavjema (liturgika, moralka) v knjigi Razlaganje keršanskega katoliškega nauka (1871–76). Pred smrtjo je napisal Zgodovino šmarješke fare pri Novem mestu; v njej je objavljena tudi Volčičeva biografija, ki jo je napisal Florentin Hrovat. V tretji četrtini 19. stol. je bil verjetno najplodovitejši slovenski pisec.
72. Toth, Tihomir (1889-1939) 10,00 €

KARAKTER / sa originala preveo Josip Rožman. - Senj : Omka, 1939. - 212 str. ; 20 cm. - platno, dobro ohranjen izvod.
73. Trstenjak, Anton (1906-1996) ; Ringel, Erwin (1921-1994) 15,00 €

O SLOVENSKEM ČLOVEKU IN KOROŠKI DUŠI / spremna beseda Jože Ramovš

besedilo E. Ringla iz nemščine prevedla Anja Uršič. - Celovec : Mohorjeva družba, 1992. -215 str. ; 19 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod.

74. Keilbach, Vilim (1908-1982) 20,00 €

OKULTIZAM I KRIMINALISTIKA : sa slikama. Uz male promjene pretiskano

iz mjesečnika »Redarstvo« br. 8 i 9 god. 1944. i br. 1 god. 1945. -

Zagreb : komisiona prodaja Hrvatske knjižare, 1945. - 79 str. : čb ilustr. ; 14 cm. - broširan izvod, zaradi slabe vezave strani na sredini izpadajo; redkost.

* vsebina: »Duhovi« ili samo telepatija?; Vidovitost ili samo telepatija?; Telepati i vidovnjaci u službi kriminalistike?

** Vilim Keilbach (1908, Banatski Despotovac - 1982, Salzburg),

hrvaški filozof in teolog nemškega porekla.

Filozofijo in teologijo je študiral v Rimu, kjer je l. 1931 doktoriral iz filozofije, l. 1935 pa iz teologije. Od l. 1936 je bil profesor filozofije na Katoliški bogoslovni fakulteti v Zagrebu, od l. 1954 na vseučilišču na Dunaju, od l. 1956 do upokojitve pa na Teološki fakulteti v Münchenu. Ukvarjal se je s filozofijo in psihologijo religije ter sholastično in neosholastično filozofijo. Glavna dela: Problem religije (1935), Problematika religija: Uvod u psihologiju religije (1939), Misli o Bogu i religiji (1942), Kratak uvod u filozofiju (1945), Religija i religije (1976).
75. Sruk, Vladimir 15,00 €

FILOZOFSKO IZRAZJE IN REPERTORIJ. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1980. - 379 str. ; 24 cm. - umetno usnje, zelo dobro ohranjen izvod.
76. D'Alembert, Jean le Rond (1717-1783) 20,00 €

UVOD V ENCIKLOPEDIJO / prevedel Taras Kermauner ; besedo o d'Alembertu

napisal Frane Jerman. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1960. - 153 str. ; 19 cm. -

(Zbirka Mala filozofska knjižnica). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod.
77. Kant, Immanuel (1724-1804) 20,00 €

PROLEGOMENA / prevedel Jože Lavrič. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1963. -

214 str. ; 19 cm. - (Zbirka Mala filozofska knjižnica). - broširan, dobro ohranjen izvod.
78. Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) 20,00 €

DRUŽBENA POGODBA ALI NAČELA DRŽAVNEGA PRAVA / prevedel Maks Veselko ml., uvod napisal Gorazd Kušej. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1960. - 245 str. ; 18 cm. - (Zbirka Mala filozofska knjižnica). - broširan, odlično ohranjen izvod.
79. Voltaire, François Marie Arouet de (1694-1778) 20,00 €

FILOZOFSKI POMENKI IN ČLANKI / prevedel Niko Košir ; O Voltairovem življenju

in delu Vladimir Sruk. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1960 . - 224 str. ; 19 cm. -

(Zbirka Mala filozofska knjižnica). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod.
80. KAJ HOČEMO : poslanica slovenski mladini. 40,00 €

V Ljubljani : komisijonalna založba L. Schwentnerja, 1901. - 71 str. ; 18 cm. -

prevezan (platno), originalni naslovnica in zadnja platnica, odlično ohranjen izvod.

* vsebina: Kaj hočemo?; Naše filozofsko stališče nasproti liberalizmu, klerikalizmu in socialni demokraciji / poročal Dragotin Lončar na zaupnem shodu v Ljubljani dne 12. septembra 1900; Ideali vzgoje / napisal prof. dr. Fr. Drtina, z dovoljenjem pisateljevim prevel Dragotin Lončar.

** iz uvoda in prvega prispevka: »Naša »Poslanica« je namenjena slovenski mladini, v prvi vrsti seveda dijaštvu. Vendar pa pri tem opozarjamo, da nam ni mlad tisti, ki je mlad samo po letih (poleg tega je prav lahko star na duhu, bodisi da je blaziranec ali pa starokopitnež), ampak vsakdo, čegar duh je mlad, pristopen novim modernim idejam, iz kratka: vsak, kdor se razvija in pri tem napreduje…. Izkušnja nam kaže, da je ves napredek pošel iz nezadovoljnosti s starim. I mi smo nezadovoljni z dosedanjim in iščemo novega a boljšega. Uzroke sedanjih nezdravih razmer pa vidimo glavno v samih sebi, ker smo slabi ljudje, ker nismo boljši nego naši stari, in po sedanjih pripravah sodeč, večina tudi ne bode boljša. Najprej moramo sami sebe bolje vzgajati, reformirati najprej ljudi.«
81. Simčič, Tomaž 8,00 €

ANDREJ GOSAR, KRŠČANSTVO IN SOCIALNO GIBANJE

Trst : Mladika ; Ljubljana : Slovenec, 1992. - 154 str. : čb foto. ; 23 cm. -

(Zbirka Osebnosti ; 1). - broširan dobro ohranjen izvod.
82. Abditus (Albin Prepeluh, 1881-1937) ; Beer, Max (1864-1943) 20,00 €

IDEJNI PREDHODNIKI DANAŠNJEGA SOCIJALIZMA IN KOMUNIZMA.

KARL MARX : MONOGRAFIJA / spisal M. Beer ; slovensko izdajo priredil C. Štukelj

Ljubljana : Zadružna založba, 1925-26. - 2 zv. v 1. knj. (114 ; 112 str.) ; 23 cm. -

(Socijalno politična knjižnica ; zv. 1, 2). - polplatno, zelo dobro ohranjen izvod.
83. Lončar, Dragotin (1876-1954) ; Uratnik, Filip (1889-1967) 10,00 €

KAKO JE NASTALO DANAŠNJE DELAVSTVO IN NJEGOVO GIBANJE (str. 1-46)

PREBIVALSTVO IN GOSPODARSTVO SLOVENIJE / priredil Filip Uratnik (str. 49-100)

[V Ljubljani] : Cankarjeva družba, 1929-30. - 100 str. ; 21 cm. - broširan,

dobro ohranjen izvod.
84. Marentič, Janez (1910-1942) 20,00 €

SLOVENSKA VAS POD KAPITALISTIČNIM JARMOM / uredil Jože Levstik

ilustriral Ive Šubic. - Ljubljana : Kmečka knjiga, 1957. - 173 str. : čb ilustr. ; 24 cm. - polplatno, zelo dobro ohranjen izvod.* iz predgovora: »Za 450. obletnico Velike oktobrske revolucije je v tej knjigi prvič natisnjena razprava velikega ljudskega borca, pokojnega ing. Janeza Marentiča »Slovenska vas pod kapitalističnim jarmom«. Razprava je zgodovinski dokument, ki priča o tem, kako temeljito so komunisti nekdaj proučevali agrarni problem in kako vestno so se pripravljali in oboroževali za praktično politično delo.«
85. TAJNI REFERAT N. S. HRUŠČOVA / uredili Josip Vrhovec, Zlatko Čepo; 10,00 €

preveli Nevenka Car-Rubinić, Jure Šonje. - Zagreb : Stvarnost, 1970. -

169 str., [16] str. čb slik. pril. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Vremeplov). -

broširan, dobro ohranjen izvod, besedilo mestoma podčrtano.* iz predgovora: »… čovjek o kome govorimo jest Stalin. Ali ovo nije njegov životopis, ni historiografija njegove politike. Predočeni dokumenti sežu izvan doba njegova vladanja… PROLOG-to je glasoviti Lenjinov testament. Pred svoju smert Vladimir se Iljič, boječi se za sudbinu Partije i za budučnost sovjetske zemlje neobično zabrinuo opasnošću Staljinove opsesije za apsolutnim vlašču. Slutio je rascjep između Staljina i Trockoga, što če godinama davati pečat životu međunarodnoga radničkog pokreta… Lenjinov zahtjev Kongres, na žalost, nije poslušao i tako je nakon tri decenije na scenu stupio Nikita Sergejevič Hruščov sa svojim tajnim referatom saopćenim XX kongresu partije, što bijaše neka vrst Epiloga, ili epitafa, Staljinovoj vladavini. Hruščov je referat naslovio: O kultu ličnosti i njegovim štetnim posljedicama, čime je krupna protuslovlja i deformacije razvoja socijalizma u SSSR-u sveo na problem karakternih osobina i metode rukovođenja čovjeka koji se nalazio na vrhu…«
86. Aćimović, Ljubivoje ; Bilandžić, Vladimir ; Dobrković, Nina 10,00 €

RAZORUŽANJE U EVROPI. V srb. jeziku (latinica)

Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 1985. - 287 str. ; 21 cm. -

umetno usnje s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod.

87. NAŠA DOBA : revija za javna vprašanja 60,00 €

uredniški odbor Albert Kramar, Ivan Mohorič, Bogumil Vošnjak…Letnik I.,

št. 1 (8. marec 1930)-št. 22 (31. 12. 1930). - Ljubljana : Adolf Ribnikar za konzorcij Jutra, 1930. - X, 744 str. ; 25 cm. - platno, zelo dobro ohranjen izvod; izšel samo 1. letnik.
88. Beg, Ante (1870-1946) 40,00 €

SLOVENSKO-NEMŠKA MEJA NA KOROŠKEM : narodopisne in zgodovinske črtice

V Ljubljani : Narodna založba, 1908. - 103 str., [1] zganj. zem. (Jezikovna meja na Koroškem) ; 19 cm. - prevezan (platno), originalna naslovnica, odlično ohranjen izvod.

* iz knjige: »Umiranje Slovenstva na Koroškem je tembolj žalostno, ker je bila Koroška zibel Slovencev, edina kronovina, kjer je imela slovenščina popolne in najvišje pravice. Zgodovinsko dejstvo je, da so se Koroški Slovenci leta 622 odpovedali bavarski nadvladi ter si izvolili za vladarja moža iz svoje srede, junaka Sama. Samo je ponudbo sprejel. Znano je, kako uspešne boje je imel s Franki in Bavari ter razširil svojo državo. Tedaj se je začela Koroška tudi imenovati »Patria Sclavorum« (Domovina Slovencev)«.
89. OKO TRSTA. 1. izdaja / redaktori Viktor Novak i Fran Zwitter ; 20,00 €

u sastavljanju ove knjige učestvovali su Lado Ambrožič i drugi. - Beograd : Državni izdavački zavod Jugoslavije, 1945. - 431 str., [2] barv. pril. (zem.) : čb zem. ; 22 cm +

2 zganj. barv. zem. - brošura s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod, še nerazrezan.
90. Susič, Emidij ; Sedmak, Danilo 20,00 €

TIHA ASIMILACIJA : psihološki vidiki nacionalnega odtujevanja.

Trst : ZTT, 1983. - 174 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (Zbirka Slovenci v zamejstvu). - broširan, dobro ohranjen izvod.


91. Tuma, Henrik (1858-1935) 60,00 €

JUGOSLOVANSKA IDEJA IN SLOVENCI. 2. natis / Henrik Tuma, deželni poslanec slovenskih trgov na Goriškem. - V Gorici : tisk Goriška tiskarna A. Gabršček, 1907. -

48 str. ; 22 cm. - prevezan (platno), originalna naslovnica, odlično ohranjen izvod.

* iz knjige: »Pri aktuelnem razpravljanju tega vprašanja smo tudi Slovenci sami krivi, da nas vsakdo prezira in ne ceni, ker so se momentano naši politični veljaki zagrizli v malenkostna notranja vprašanja, ter so slepi in gluhi za ves svet, ki jih okroža«.
92. ZGODOVINSKI POGLEDI NA ZADNJE DRŽAVNO LJUDSKO ŠTETJE V 10,00 €

AVSTRIJSKEM PRIMORJU 1910 : jezik, narodnost, meja / uredili Barbara Šterbenc Svetina in drugi. Prispevki v slov. + 1. v it. jeziku, s povzetki v ang. jeziku.- Ljubljana : Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2012. - 165 str. : čb ilustr. ; 24 cm. -

broširan, odlično ohranjen izvod.


93. Kos, Milko (1892-1972) 40,00 €

SREDNJEVEŠKI URBARJI ZA SLOVENIJO : Zv. 1, Urbarji salzburške nadškofije.

V slov., nem. in lat. jeziku. - Ljubljana : Akademija znanosti in umetnosti, 1939. -

XXIV, 163 str., 2 zganj. čb zem. ; 27 cm. - (Zbirka Viri za zgodovino Slovencev ; knj. 1). - prevezan (polplatno), zelo dobro ohranjen izvod.
94. Kos, Milko (1892-1972) 80,00 €

SREDNJEVEŠKI URBARJI ZA SLOVENIJO : Zv. 3, Urbarji slovenskega Primorja.

Del 2. - V Ljubljani : SAZU, 1954. - 410 str. ; 28 cm + [1] zganj. čb zem. -

(Zbirka Viri za zgodovino Slovencev ; knj. 3). - broširan, dobro ohranjen izvod.

95. MALEFIČNE SVOBOŠČINE LJUBLJANČANOV : ljubljanski kazenski 10,00 €

sodni red / glavna urednica Nataša Budna Kodrič. V slov. in nem. jeziku.

Ljubljana : Zgodovinski arhiv ; Graz : Institut für österreichische Rechtsgeschichte

und europäische Rechtsentwicklung der Karl-Franzens-Universität, 2004. - 219 str. :

ilustr., faksim. ; 31 cm. - (Gradivo in razprave/Zgodovinski arhiv Ljubljana ; 25). -

žamet s ščitnim ovitkom, odlično ohranjen izvod.
96. Margetić, Lujo 100,00 €

VINODOLSKI ZAKON. II. izdanje. V hr., it., nem. in ang. jeziku.

Rijeka : »Adamič« ; Zagreb : Nakladni zavod »Globus«, 2008. - 231 str. : faksim. ; 24 cm. -

usnje s ščitnim ovitkom, v škatli, odlično ohranjen izvod.
97. Šnuderl, Makso (1895-1979) 20,00 €

ZGODOVINA LJUDSKE OBLASTI : [zapiski in gradivo za predavanja na

pravni fakulteti univerze v Ljubljani v študijskem letu 1948/1949 kot učni pripomoček za slušatelje prava]. - Ljubljana : DZS, 1950. - 396 str. ; 20 cm. -

platno, dobro ohranjen izvod.
98. Vošnjak, Bogumil (1882-1959) 30,00 €

USTAVA IN UPRAVA ILIRSKIH DEŽEL : (1809-1813) : prispevki

k nauku o recepciji javnega prava prvega francoskega cesarstva.

[Ljubljana] : Matica Slovenska, 1910. - 285 str. ; 24 cm. -

(Zbornik/Matica Slovenska ; zv. 12). - polplatno, zelo dobro ohranjen izvod.
99. Abramić, Mihovil (1884-1962) 40,00 €

POETOVIO : Fuehrer durch die Denkmäler der Römischen Stadt von

Michael Abramić / uvod Emil Reisch. - Wien : Österreichischen Staatsdruckerei, 1925. -

VIII, 200 str., [1 ] zganj. zem. : čb foto. ; 19 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod.


100. Dular, Jože (1915-2000) 10,00 €

METLIKA SKOZI STOLETJA. 3. pregledana in dopolnjena izdaja.

V Metliki : Belokranjsko muzejsko društvo, 1986. - 155 str. : čb ilustr. ; 17 cm. -

broširan, odlično ohranjen izvod.
Kataloq: files

Yüklə 337,38 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə