Lista abrevierilorYüklə 480,43 Kb.
səhifə1/13
tarix01.11.2017
ölçüsü480,43 Kb.
#24780
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

APROBAT

prin Hotărîrea Curţii de Conturinr. 6 din 27.02.2015


LISTA ABREVIERILOR

Abrevierea

Termenul abreviat

MMPSF

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

DASPF

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

SASC

Serviciul de Asistență Socială Comunitară

AAPL

Autoritatea administrației publice locale

AID

Asociația Internațională pentru Dezvoltare

BM

Banca Mondială

ANOFM

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

SIAAS

Sistemul Informațional Automatizat ,,Ajutor social”

ARFC

Agenția Relații Funciare și Cadastru

CNAS

Casa Națională de Asigurări Sociale

SFS

Serviciul Fiscal de Stat

AS

Ajutor social

APRA

Ajutor pentru perioada rece a anului

Î.S.

Întreprinderea de Stat

mil.lei

milioane lei

mil. dolari SUA

milioane dolari SUA

SUMAR EXECUTIV


Ținîndu-se cont de aranjamentele cuprinse în Acordul de finanțare, care a vizat Proiectul ,,Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială”, încheiat între Republica Moldova și AID, ratificat prin Legea nr.174 din 28.07.2011, Curtea de Conturi are obligația să auditeze Proiectul menționat prin realizarea a 3 audituri de performanță. În acest context, în luna septembrie 2014 Banca Mondială a prezentat termenii de referință, potrivit cărora obiectivul principal al celui de-al doilea audit al performanței constă în evaluarea administrării Programelor de ajutor social, monitorizării și controlului exercitat.

Anterior, în anul 2013 Curtea de Conturi a realizat prima misiune de audit al performanței la MMPSF, Inspecția Socială și la 6 DASPF1, aria de cuprindere a auditului incluzînd perioada 2011-2013 (9 luni). Această acțiune de audit a avut ca obiectiv de a evalua corectitudinea aplicării criteriilor de eligibilitate, precum și de a răspunde la întrebarea dacă fondurile Programelor de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului sînt direcționate către păturile defavorizate ale societății. Rezultatele expuse în Raportul auditului performanței2 au conturat o serie de dificultăți și nereguli cu privire la: managementul și acordarea celor 2 categorii de prestații sociale; controlul intern la nivelul entităților responsabile, precum și vidurile existente în cadrul legal și cel regulator. De asemenea, s-a elucidat că Inspecția Socială nu are elaborat un sistem eficient și exhaustiv al procedurilor de inspectare pentru realizarea controalelor. În această ordine de idei, în scopul înlăturării neregulilor atestate și îmbunătățirii administrării Programelor de ajutor social, au fost formulate 63 de cerințe și recomandări (a se vedea Anexa nr.7 la prezentul Raport).Actuala misiune de audit a ținut cont de constatările expuse mai sus și a revizuit în detaliu caracterul adecvat și funcționalitatea sistemelor de control și monitorizare a Programelor de ajutor social. Astfel, acțiunile de audit au fost realizate la MMPSF, Inspecția Socială și la 6 DASPF: Bălți, Basarabeasca, Cimișlia, Criuleni, Drochia și Ialoveni.

Urmare a activităților de audit întreprinse, au fost stabilite următoarele realizări importante în domeniul asistenței sociale, unele din acestea fiind obținute prin implementarea recomandărilor anterioare ale Curții de Conturi:

 • a fost implementat noul SIAAS pentru acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului;

 • au fost întreprinse unele măsuri necesare pentru realizarea activităților de monitorizare și evaluare eficientă a implementării Programelor de ajutor social;

 • au fost elaborate și instituite mecanisme standardizate în cadrul Inspecției Sociale;

 • au fost aprobate unele modificări în criteriile de eligibilitate pentru Programele de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului, fapt care a contribuit la acordarea asistenței unui număr mai mare de persoane social-vulnerabile.


Pe lîngă progresele înregistrate, mai există rezerve de îmbunătățire a eficienței și eficacității gestionării Programelor de ajutor social. În particular, misiunea de audit a identificat că:

 • MMPSF nu a realizat integral indicatorii de rezultat, fapt ce a cauzat nedebursarea mijloacelor creditare în mărime de 7,0 mil.dolari SUA din cadrul Proiectului;

 • la nivelul AAPL de nivelul II, nu au fost elaborate Strategiile de dezvoltare și prestare a asistenței sociale;

 • numărul beneficiarilor de ajutor social a scăzut în anul 2014, fapt ce nu a permis atingerea nivelului planificat de obiectivele Proiectului;

 • nu au fost definite în fișa postului unele responsabilități ale personalului din cadrul DASPF implicat în procesul de acordare a ajutorului social;

 • nu este respectată și nu este clar determinată politica de recrutare a asistenților sociali comunitari, care să asigure angajarea personalului necesar, stabilirea principiilor pentru formarea și angajarea celui mai bun personal;

 • nu au fost respectate unitățile normative ale asistenților sociali comunitari, ceea ce afectează buna desfășurare a activității în domeniul asistenței sociale;

 • ajutorul social și ajutorul pentru perioada rece a anului în mărime de 892,9 mii lei și, respectiv, de 827,8 mii lei au fost achitate cu întîrziere, din cauza tergiversării emiterii în termen a deciziei;

 • nu au fost create comisii speciale în toate DASPF pentru efectuarea vizitelor la domiciliul beneficiarilor de ajutor social, în vederea verificării corectitudinii informațiilor declarate;

 • insuficiența controalelor interne la nivelul DASPF a avut ca rezultat achitarea neregulamentară a ajutoarelor sociale în mărime totală de 101,1 mii lei.

În acest sens, Curtea de Conturi opinează că rezultatele auditului performanței reprezintă o importanță deosebită pentru Parlament, Guvern, Banca Mondială, societatea civilă, avînd în vedere identificarea situației reale privind implementarea și administrarea generală atît a Proiectului, cît și a sistemelor de management utilizate în gestionarea Programelor de ajutor social, tendințele majore și condițiile ce favorizează progresul și regresul în realizarea politicilor în domeniul asistenței sociale.
Kataloq: UserFiles -> File -> 2015
2015 -> Raport asupra activității desfășurate de Comisia Electorală Centrală în anul 2014 I. Introducere
2015 -> Raportul auditului asupra performanței sistemului instituțional la administrarea mijloacelor Fondurilor Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală abrevieri
2015 -> Acord de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice”
2015 -> Arii protejate
2015 -> Convenţia asupra semnalizării rutiere
2015 -> Raportul asupra activităŢii desfăŞurate de centrul de instruire continuă În domeniul electoral pe lîNGĂ comisia electorală centrală În anul 2014
2015 -> Introducere 4 Evoluția indicatorilor macroeconomici și sociali
2015 -> Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Criuleni pe anul 2014 iulie 2015
2015 -> Regulament cu privire la transportarea în siguranţĂ a materialelor radioactive
2015 -> Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor

Yüklə 480,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə