Lista abrevierilor


Anexa nr.3 Domeniul de aplicare și metodologiaYüklə 480,43 Kb.
səhifə11/13
tarix01.11.2017
ölçüsü480,43 Kb.
#24780
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Anexa nr.3

Domeniul de aplicare și metodologia


Domeniul de aplicare

Curtea de Conturi a efectuat misiunea de audit al Proiectului ,,Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” în scopul evaluării eficienței mecanismelor și funcționalității controalelor interne instituite la DASPF în cadrul proceselor operaționale de acordare a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, examinării modului în care entitățile responsabile s-au implicat în monitorizarea și supravegherea Programelor de ajutor social în anul 2014, precum și identificării cauzelor care au generat deficiențe în domeniul auditat.

Pe parcursul misiunii de audit, la efectuarea activităților aferente, echipa de audit a Curții de Conturi s-a ghidat de:


 1. ISSAI 300 ,,Principii fundamentale ale auditului performanței”;

 2. ISSAI 3100 ,,Ghidul auditului performanței – principii de bază”;

 3. Manualul de audit al performanței37;

 4. Actele legislative și normative în vigoare aferente domeniului auditat.

Activitățile de audit au fost desfășurate la MMPSF, Inspecția Socială și la 6 DASPF din mun.Bălți și raioanele Drochia, Ialoveni, Criuleni, Basarabeasca și Cimișlia.

Pentru a realiza obiectivele definite și a susține concluziile de audit, au fost solicitate și utilizate în procesul de verificare informațiile necesare de la 5 AOFM: mun. Bălți, Criuleni, Ialoveni, Basarabeasca și Cimișlia – privind lista șomerilor înregistrați în perioada 01.10.2013 - 01.12.2014, și de la 77 de primării din raioanele Drochia, Ialoveni, Criuleni, Basarabeasca, Cimișlia și mun. Bălți – privind lista persoanelor decedate în anul 2014 (11 luni).


Metodologia

Metodologia de audit a cuprins principalele proceduri de audit, precum: observarea directă, examinarea documentelor, analiza datelor și a chestionarelor. În cadrul misiunii de audit au fost colectate, sintetizate, analizate și interpretate toate tipurile de probe de audit: fizice, verbale, documentare și analitice.În scopul obținerii probelor de audit, au fost aplicate următoarele tehnici, metodologii și proceduri de audit:

 • au fost examinate și analizate: Strategiile, Regulamentele DASPF, pentru a determina obiectivele și rezultatele realizării acestora;

 • au fost examinate 1597 de cereri privind acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului ale beneficiarilor, în vederea testării corespunderii setului de documente anexat cu cerințele cadrului legal;

 • a fost verificată corectitudinea introducerii datelor/informațiilor în SIAAS și corespunderea acestora cu datele declarate în cerere de către beneficiari;

 • au fost chestionați șefii DASPF privind evaluarea activităților de control și gestionarea optimă a resurselor conform obiectivelor stabilite, precum și a răspunderii manageriale la acordarea ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului;

 • au fost chestionați 152 de asistenți sociali comunitari în vederea obținerii informațiilor despre regulile interne, procesele și activitățile utilizate pentru realizarea sarcinilor și obiectivelor stabilite; determinarea problemelor persistente în sistemul prestațiilor sociale și identificarea unor aspecte ce urmează a fi îmbunătățite în domeniul abordat;

 • au fost examinate rolurile și responsabilitățile personalului cu atribuții în acordarea prestațiilor sociale sub formă de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului, pentru a determina modul în care managementul și personalul și-au realizat activitățile;

 • a fost evaluată activitatea asistenților sociali comunitari și alte aspecte importante ce țin de realizarea responsabilităților acestora în procesul acordării ajutorului social, inclusiv prin examinarea Registrelor speciale;

 • au fost examinate deciziile de acordare/neacordare, ordinele de stabilire și listele de plată a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, adoptate în anul 2014, pentru a determina nivelul de respectare a cerințelor cadrului regulator;

 • a fost examinată constituirea și funcționalitatea comisiilor de verificare la domiciliul curent al solicitanților privind autenticitatea datelor prezentate în cererea pentru acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului și reflectate în ancheta socială, pentru a determina dacă acestea respectă cerințele prevăzute de actele normative și dacă sînt implementate proceduri de organizare a activității lor;

 • a fost analizată activitatea Inspecției Sociale prin prisma cadrului metodologic intern și prin evaluarea verificărilor efectuate de către aceasta;

 • au fost analizați indicatorii de rezultat aferenți implementării Proiectului ,,Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială”, precum și activitatea MMPSF privind măsurile întreprinse de către acesta în vederea administrării, monitorizării și evaluării Programelor de ajutor social.


Anexa nr.4

Planificarea și realizarea debursărilor în cadrul celor 3 domenii de implementare a Proiectului

Nr. d/o

Indicatorii privind debursările

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Anul 2014

Anul 2015

Total

Plan

Debursat

Plan

Debursat

Plan

Debursat

Plan

Debursat

Plan

Debursat

Plan

Debursat

Componenta 1, mil. dolari SUA

Domeniul de implementare 1: Echitate îmbunătățită prin creșterea acoperirii cu Programul de ajutor social, cu păstrarea preciziei privind direcționarea

1.1

Numărul familiilor beneficiare în cadrul Programului de ajutor social atinge 35.000 și este menținut cel puțin 3 luni consecutive

6,0

5,8

6,0

5,8

1.2

Numărul familiilor beneficiare în cadrul Programului de ajutor social atinge 40.000 și este menținut cel puțin 3 luni consecutive3,0

2,93,0

2,9

1.3

Numărul familiilor beneficiare în cadrul Programului de ajutor social atinge 50.000 și este menținut cel puțin 3 luni consecutive

2,0

-

2,0

Nerealizat

1.4

Numărul familiilor beneficiare în cadrul Programului de ajutor social atinge 55.000 și este menținut cel puțin 3 luni consecutive1,0

-1,0

Nerealizat

1.5

Numărul familiilor beneficiare în cadrul Programului de ajutor social atinge 60.000 și este menținut cel puțin 3 luni consecutive

1,0
1,0

x

Domeniul de implementare 2: Eficiență sporită a alocării: Prestațiile categoriale consolidate pentru expansiunea durabilă sub aspect fiscal a Programului ajutor social

2.1

Programul de compensații acordate în perioada rece a anului ca supliment la Programul de ajutor social

3,0

2,9

3,0

2,9

2.2

Reducerea cheltuielilor pentru compensațiile nominative cu 50 la sută față de nivelul precedent reformei3,0

2,93,0

2,9

2.3

Reducerea cheltuielilor pentru compensațiile nominative cu 60 la sută față de nivelul precedent reformei

3,0

2,9

3,0

2,9

2.4

Numărul redus de alocații pentru persoanele cu dezabilități pentru a reduce fragmentarea lor1,0

-1,0

Nerealizat

2.5

Indemnizațiile pentru copii, consolidate prin norme și criterii de eligibilitate unificate, există

1,0
1,0

x

Domeniul de implementare 3: Transparență, guvernare și eficiență administrativă sporite

3.1

Standardele de prestare a serviciilor și modelul business pentru DAS pentru administrarea la nivel local a Programului de ajutor social este elaborat1,0

-1,0

Nerealizat

3.2

40 la sută din DAS corespund standardelor de prestare a serviciilor1,0

-1,0

Nerealizat

3.3

60 la sută din DAS corespund standardelor de prestare a serviciilor

1,0
1,0

x

3.4

Inspectoratul Social este creat și funcțional1,0

0,91,0

0,9

3.5

Rata de detecție a neregularităților aferente prestațiilor atinge 10 la sută din cazurile inspectate de Inspectoratul Social1,0

-1,0

Realizat*

3.6

Rata de detecție a neregularităților aferente prestațiilor atinge 15 la sută din cazurile inspectate de Inspectoratul Social

1,0
1,0

x

3.7

Structura MMPSF este reorganizată în baza recomandărilor analizei funcționale1,0

-
0,9

1,0

0,9

Total Componenta I

9,0

8,6

9,0

6,8

5,0

2,9

4,0

-

4,0

x

31,0

19,2

Total Componenta 2, mil. dolari SUA
Consolidarea instituțională pentru îmbunătățirea managementului

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6,0

2,2

TOTAL GENERAL

9,0

8,6

9,0

6,8

5,0

2,9

4,0

x

4,0

x

37,0

21,4

Notă: * Deși Indicatorul „Rata de detecție a neregularităților aferente prestațiilor atinge 10 la sută din cazurile verificate de Inspecția Socială” a fost realizat, mijloacele creditare prevăzute urmează a fi debursate în luna martie 2015, urmare a prezentării Raportului de activitate al Inspecției Sociale.

Kataloq: UserFiles -> File -> 2015
2015 -> Raport asupra activității desfășurate de Comisia Electorală Centrală în anul 2014 I. Introducere
2015 -> Raportul auditului asupra performanței sistemului instituțional la administrarea mijloacelor Fondurilor Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală abrevieri
2015 -> Acord de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice”
2015 -> Arii protejate
2015 -> Convenţia asupra semnalizării rutiere
2015 -> Raportul asupra activităŢii desfăŞurate de centrul de instruire continuă În domeniul electoral pe lîNGĂ comisia electorală centrală În anul 2014
2015 -> Introducere 4 Evoluția indicatorilor macroeconomici și sociali
2015 -> Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Criuleni pe anul 2014 iulie 2015
2015 -> Regulament cu privire la transportarea în siguranţĂ a materialelor radioactive
2015 -> Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor

Yüklə 480,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə