Lista abrevierilorYüklə 480,43 Kb.
səhifə2/13
tarix01.11.2017
ölçüsü480,43 Kb.
#24780
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

INTRODUCERE


Ce reprezintă asistența socială?

Asistența socială reprezintă o componentă a sistemului național de protecție socială, în cadrul căruia statul are angajamente să prevină, să limiteze sau să înlăture efectele temporare sau permanente ale unor evenimente considerate drept riscuri sociale, care pot genera marginalizarea ori excluderea socială a persoanelor și a familiilor aflate în dificultate.

În contextul Legii asistenței sociale3, politica de asistenţă socială se realizează consecvent şi cu prioritate în favoarea persoanelor şi familiilor social-dependente sau susceptibile de a deveni în dificultate, avînd unul din obiectivele prioritare acordarea unui sprijin suplimentar, temporar sau permanent, prin 2 forme de asistență socială, precum: prestaţii sociale şi servicii sociale.
Ce măsuri a întreprins Legislativul și Executivul în reformarea sistemului de prestații sociale?

În anul 2008, Guvernul Republicii Moldova, recunoscînd subperformanța sistemului existent de asistență socială, a inițiat reforme în domeniu pentru alinierea acestuia la principiile fundamentale ale noii politici de asistență socială, care viza o orientare mai accentuată spre păturile defavorizate ale populației.

Astfel, adoptarea Legii cu privire la ajutorul social în luna iunie 20084 s-a considerat un prim-pas în reformarea și eficientizarea sistemului de prestații sociale. Prezenta lege reglementează cadrul legal privind garantarea posibilităților egale pentru familiile defavorizate prin acordarea unui ajutor social garantat de stat, a cărui criteriu de stabilire este în conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al fiecărei familii și cu necesitatea acesteia de asistență socială. În vederea asigurării realizării și aplicării corecte a mecanismului de stabilire și de plată a ajutorului social familiilor defavorizate, prevăzute de Legea cu privire la ajutorul social, Guvernul a aprobat în luna octombrie 2008 cadrul regulator5.

Al doilea pas esențial al reformei a fost introducerea în cadrul Programului de ajutor social, începînd cu luna ianuarie 2011, a Programului de ajutor pentru perioada rece a anului6 în schimbul indemnizațiilor categoriale anterioare stabilite pe durata sezonului rece.

Al treilea pas însemnat în reformarea sistemului în cauză a fost crearea, în luna octombrie 2011, a Inspecției Sociale7, ultima avînd misiunea de a inspecta modul de aplicare corectă și unitară a legilor și a altor acte normative care reglementează acordarea ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului și serviciilor sociale.

De asemenea, o măsură importanta întreprinsă în sistemul de asistenţă socială cu sprijinul donatorilor externi a fost elaborarea unui instrument nou de management. Astfel, cu suportul Băncii Mondiale, în cadrul MMPSF a fost creat sistemul informațional automatizat al beneficiarilor Programelor de ajutor social. Acest sistem a fost pus în aplicare începînd cu luna octombrie 2013, obiectivul de bază constînd în determinarea eligibilității și calculării dreptului potențialilor beneficiari de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului și în stocarea informațiilor relevante pentru implementarea și monitorizarea Programelor de ajutor social.Ce reprezintă sistemul național de asistență socială?

Sistemul național de asistență socială reprezintă ansamblul de instituții și măsuri prin care statul, prin intermediul administrației publice centrale și locale, societatea civilă, intervine pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situații care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a persoanei ori familiei. Implementarea sistemului național de asistență socială se realizează prin intermediul unui ansamblu de instituții, ca: MMPSF, Inspecția Socială, AAPL de nivelul II, DASPF teritoriale, CNAS, ANOFM, care asigură îndeplinirea măsurilor și acțiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistență socială și prestații sociale. Interacțiunea părților implicate în procesul de acordare a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului se prezintă în Anexa nr.1 la prezentul Raport.


Sub ce formă și în ce măsură este susținută reforma sistemului de prestații sociale?

În contextul susținerii Guvernului în realizarea reformelor planificate, în anul 2011 AID a oferit un sprijin financiar în valoare de 37,0 mil. dolari SUA prin intermediul unui credit finanțat în cadrul Proiectului ,,Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială”, implementat de MMPSF.

Obiectivul de dezvoltare al Proiectului este ameliorarea eficienței și echității rețelei de asistență socială din Moldova prin expansiunea durabilă sub aspect fiscal și consolidarea Programelor de ajutor social. Materializarea acestui obiectiv se va realiza prin cele 2 Componente intercorelate ale Proiectului, care se prezintă schematic în Figura nr.1.

Figura nr.1

Sursă: Manualul operațional al Proiectului.

Proiectul urmează a fi implementat în perioada anilor 2011-2016, iar îmbunătățirile tehnice și sistemice sprijinite în cadrul Componentei 2 ,,Fortificarea instituțională pentru administrarea prestațiilor” vor contribui la obținerea rezultatelor, precum și la declanșarea debursărilor din cadrul Componentei 1 ,,Expansiunea durabilă a Programelor de ajutor social şi de ajutor pentru perioada rece a anului”.

Informațiile de ansamblu privind contextul implementării Proiectului sînt prezentate în Figura nr.2.

Figura nr.2

Prezentarea generală a proiectuluiSursă: Manualul operațional al Proiectului.

Notă:* Setul de indicatori de monitorizare sînt prezentați detaliat în Anexa nr. 2 la prezentul Raport și includ indicatori cantitativ și calitativi.

Pentru realizarea activităților de administrare zilnică a Proiectului, raportarea trimestrială și anuală către Banca Mondială, în cadrul MMPSF a fost creată echipa din cadrul Proiectului. Totodată, pentru realizarea obiectivelor și monitorizarea activităților preconizate în cadrul celor 2 Componente, prin ordinul ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei au fost create grupuri de lucru ale Proiectului8.
Kataloq: UserFiles -> File -> 2015
2015 -> Raport asupra activității desfășurate de Comisia Electorală Centrală în anul 2014 I. Introducere
2015 -> Raportul auditului asupra performanței sistemului instituțional la administrarea mijloacelor Fondurilor Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală abrevieri
2015 -> Acord de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice”
2015 -> Arii protejate
2015 -> Convenţia asupra semnalizării rutiere
2015 -> Raportul asupra activităŢii desfăŞurate de centrul de instruire continuă În domeniul electoral pe lîNGĂ comisia electorală centrală În anul 2014
2015 -> Introducere 4 Evoluția indicatorilor macroeconomici și sociali
2015 -> Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Criuleni pe anul 2014 iulie 2015
2015 -> Regulament cu privire la transportarea în siguranţĂ a materialelor radioactive
2015 -> Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor

Yüklə 480,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə