Lista abrevierilor


SISTEMUL DE CONTROL INTERN ÎN CADRUL DASPFYüklə 480,43 Kb.
səhifə6/13
tarix01.11.2017
ölçüsü480,43 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

SISTEMUL DE CONTROL INTERN ÎN CADRUL DASPF

NECESITĂ A FI FORTIFICAT


Prevederile actelor legislativ-normative în materie de control financiar public intern18,19,20 stipulează că conducerea entității publice este responsabilă de implementarea controlului intern, inclusiv a sistemului de management financiar și control, precum și de evaluarea funcționalității acestuia prin prisma aprecierii gradului de conformitate la prevederile cadrului regulator.

În aceste circumstanțe, controlul intern este definit ca un sistem organizat de managerul entității publice şi personalul acesteia în scopul asigurării bunei guvernări, care cuprinde totalitatea politicilor, procedurilor, regulilor interne, proceselor şi activităților realizate în cadrul entității publice pentru a gestiona riscurile şi a oferi o asigurare rezonabilă privind atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate.

Urmare a evaluării sistemului de control intern în cadrul celor 6 DASPF, auditul a constatat că sistemul de control, în general, a fost instituit, însă nu la parametrii proiectați, întrucît în cea mai mare parte procesul de acordare a prestațiilor sociale nu dispune de controale interne adecvate, capabile să prevină erorile și abaterile în procesul vizat.

Ținîndu-se cont că DASPF se subordonează metodologic MMPSF, acesta urmează să se implice mai activ în acordarea suportului instructiv-metodologic structurilor teritoriale în domeniul dezvoltării componentelor controlului intern. Acest fapt ar eficientiza monitorizarea, evaluarea și activitățile de control la îndeplinirea responsabilităților ce revin managementului și personalului DASPF în procesul de acordare a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, pentru a se asigura că obiectivele propuse se realizează în conformitate cu reglementările aplicabile domeniului. Mecanismul existent de stabilire și plată a ajutoarelor sociale este prezentat schematic în Anexa nr.6 la prezentul Raport.


În continuare se descriu principalele probleme și deficiențe constatate în cadrul evaluării sistemului de control la nivelul celor 6 DASPF, precum și unele măsuri identificate prin care MMPSF poate aduce îmbunătățiri acestuia.

Pentru eficientizarea sistemului de prestare a asistenței sociale este necesară consolidarea instituțională a DASPF.


Conform exigențelor legale21, atît managerul entității publice, cît și managerii operaționali sînt obligați să stabilească obiective și indicatori de performanță pentru activitatea entității publice, fiind responsabili și de realizarea acestora. În acest sens și prevederile art.13 alin.(2) lit.a) din Legea asistenței sociale obligă AAPL de nivelul II, prin intermediul DASPF, să identifice problemele sociale în raza administrativ-teritorială și să elaboreze strategii de dezvoltare și prestare a asistenței sociale, în conformitate cu politica socială la nivel național.

Auditul a relevat că, potrivit cerințelor legale, nici o DASPF nu dispune de o strategie de dezvoltare și prestare a asistenței sociale. Totodată, în acest context se menționează că:  • 2 AAPL de nivelul II22 au elaborat și aprobat planuri strategice de dezvoltare a raionului, care includ compartimente referitoare la dezvoltarea asistenței sociale, dar axate în exclusivitate pe dezvoltarea serviciilor sociale;

  • în cadrul raionului Ialoveni, s-a constatat că, deși se dispune de o strategie complexă la nivel de raion pe perioada 2014-2020, care include compartimentul privind dezvoltarea protecției sociale, aceasta necesită a fi revizuită și îmbunătățită prin introducerea indicatorilor de rezultat și de estimare a costurilor necesare de realizare a obiectivelor prestabilite;

  • la DASPF Criuleni auditul a constatat elaborarea unui plan strategic de dezvoltare pentru perioada 2012-2015, însă acesta nu reflectă situația existentă în domeniu, precum și acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru atingerea obiectivelor trasate.

Din cauza nedefinirii în Regulamentele de activitate ale DASPF a unor atribuții de organizare a asistenței sociale, precum: (i) elaborarea strategiilor de dezvoltare și prestare a asistenței sociale; (ii) analiza eficienței informației privind asistența socială acordată; (iii) susținerea AAPL de nivelul I în activitatea de elaborare și implementare a programelor locale de dezvoltare a asistenței sociale, nu a fost posibilă identificarea și eliminarea problemelor persistente în sistem, precum și corectarea acestora printr-un set de obiective specifice și măsuri prevăzute de documentele strategice.

În fișele postului nu sînt definite toate responsabilitățile personalului implicat în procesul de acordare a ajutorului social.


Odată cu implementarea noului SIAAS, în atribuțiile și responsabilitățile personalului din cadrul DASPF implicat în procesul de acordare a ajutorului social și ajutorului social pentru perioada rece au survenit unele modificări. În pofida acestui fapt, factorii de decizie din cadrul unor DASPF nu au ajustat fișele postului personalului responsabil reieșind din noile funcții și atribuții delegate conform cadrului regulator23. La rîndul său, nici MMPSF nu a actualizat cadrul normativ aferent modului de acordare a ajutorului social conform noii metodologii utilizate, urmare a punerii în aplicare a SIAAS, limitîndu-se la emiterea unui ordin intern de punere în aplicare a noului mecanism.

Astfel, la 5 DASPF24 în fișele postului asistentului social comunitar este omisă obligativitatea realizării unor atribuții și responsabilități aferente acordării ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, precum: 1) informarea populației despre modul de stabilire și plată a ajutoarelor; 2) verificarea și introducerea informațiilor din cererile acceptate în SIAAS; 3) verificarea informațiilor declarate de către solicitant în cerere cu ieșirea în teritoriu, prin anexarea actelor și introducerea informației în SIAAS; 4) monitorizarea dosarelor; 5) informarea beneficiarilor privind modificările ulterioare cererii procesate în SIAAS.

Corespunzător, la 5 DASPF25 în fișele postului specialiștilor responsabili de administrarea ajutorului social din cadrul direcțiilor nu sînt indicate responsabilitățile referitoare la: 1) recepționarea și verificarea cererilor în corespundere cu Registrul de evidență a acestora, prezentat de asistentul social comunitar; 2) obligativitatea transmiterii solicitanților, în termen, a deciziilor privind acordarea/neacordarea ajutorului social; 3) verificarea datelor incluse în cereri cu datele procesate în SIAAS; 4) obligativitatea efectuării vizitelor selective la domiciliul beneficiarilor pentru verificarea corectitudinii informațiilor incluse în cereri; 5) aprobarea și validarea cererilor; 6) recepționarea cererilor de la asistenții sociali comunitari și verificarea Registrului de evidență a cererilor.

Ca rezultat, nedelimitarea obligațiunilor și responsabilităților unor angajați în procesul de acordare a ajutorului social are impact asupra exercitării corespunzătoare a atribuțiilor delegate, care, în fond, afectează legalitatea acordării ajutoarelor sociale și utilizarea eficientă a mijloacelor publice alocate în acest scop.
Kataloq: UserFiles -> File -> 2015
2015 -> Raport asupra activității desfășurate de Comisia Electorală Centrală în anul 2014 I. Introducere
2015 -> Raportul auditului asupra performanței sistemului instituțional la administrarea mijloacelor Fondurilor Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală abrevieri
2015 -> Acord de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice”
2015 -> Arii protejate
2015 -> Convenţia asupra semnalizării rutiere
2015 -> Raportul asupra activităŢii desfăŞurate de centrul de instruire continuă În domeniul electoral pe lîNGĂ comisia electorală centrală În anul 2014
2015 -> Introducere 4 Evoluția indicatorilor macroeconomici și sociali
2015 -> Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Criuleni pe anul 2014 iulie 2015
2015 -> Regulament cu privire la transportarea în siguranţĂ a materialelor radioactive
2015 -> Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor

Yüklə 480,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə