Lista abrevierilor


Este necesară adoptarea unei politici de recrutare a asistenților sociali comunitariYüklə 480,43 Kb.
səhifə7/13
tarix01.11.2017
ölçüsü480,43 Kb.
#24780
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Este necesară adoptarea unei politici de recrutare a asistenților sociali comunitari.


Cadrul normativ ce reglementează procesul de acordare a ajutorului social îi conferă asistentului social comunitar un rol crucial în susținerea păturilor social vulnerabile în situații de criză, stabilind pentru acesta cerințe privind studiile în domeniul de specialitate și experiență în domeniu.

Evaluarea studiilor deținute de către cei 160 de asistenții sociali comunitari din cadrul celor 6 DASPF auditate a relevat că doar 60,6% din aceștia dețin studii superioare (la DASPF Bălți au studii superioare toți asistenții sociali comunitari), 29% dețin studii medii speciale și 11% studii gimnaziale.

De asemenea, s-a atestat că pe parcursul anului 2014 fluctuația personalului, în general, a variat între 8% și 35%, cea mai semnificativă fiind înregistrată la 2 DASPF Bălți și Cimișlia, constituind 35% și, respectiv, 28%.

Totodată, analiza efectuată a evidențiat și faptul că 17%, sau 27 de asistenții sociali comunitari au o experiență de muncă mai mică de un an, iar 18 asistenți sociali comunitari nu au beneficiat de nici o instruire în domeniu.

Prin urmare, reieșind din situația constatată, MMPSF, în comun cu DASPF, urmează să întreprindă măsuri în vederea elaborării și adoptării unei politici de recrutare, evaluare și formare profesională continuă a asistenților sociali comunitari, care să corespundă complexității cerințelor noului sistem integrat de asistență socială, ceea ce va contribui la dezvoltarea şi consolidarea competențelor profesionale ale angajaților.

Unitățile de personal aprobate ale asistenților sociali comunitari nu corespund cadrului legal


Deși cadrul normativ26 reglementează expres normele privind unitatea de asistent social comunitar raportată la numărul de populație, revenind cîte o unitate de asistent social la 5,0 mii locuitori – în localitățile urbane, și la 3,0 mii locuitori – în localitățile rurale, dar nu mai puțin de o unitate în fiecare primărie, auditul a constatat că nu toate AAPL de nivelul II s-au conformat cerințelor menționate.

Așadar, la aprobarea statelor de personal ale asistenților sociali comunitari, 4 Consilii raionale27 nu au respectat norma de personal prevăzută, fiind diminuat numărul de asistenți sociali comunitari în 31 de localități, din care 22 de localități28 dispun mai puțin de o unitate, iar în 9 localități29 nu s-a respectat proporția numărului de asistenți sociali la numărul populației.

Rezultatul testării de audit a elucidat că numărul unităților de personal a fost micșorat cu 10,5 unități și necesită a fi adus în concordanță cu normele specificate.

Totodată, auditul a constatat că 4 asistenți sociali comunitari din cadrul DASPF Bălți sînt antrenați în desfășurarea activităților la ghișeul unic, iar un asistent social exercită atribuții de secretar al direcției, care nu sînt nespecifice funcției deținute.

Nesuplinirea integrală a unităților de personal afectează calitatea exercitării atribuțiilor de bază ale asistenților sociali comunitari prin: limitarea capacităților de identificare a potențialelor persoane care se află în situație de risc; reducerea timpului efectiv necesar pentru acordarea și susținerea persoanelor social vulnerabile etc.

În unele cazuri deciziile cu privire la ajutorul social au fost adoptate cu depășirea termenului legal, ceea ce are ca efect achitarea cu întîrziere a plăților sociale


Deși, potrivit pct.14 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, șeful DASPF urmează să adopte decizia de acordare/neacordare a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului în termen de 15 zile lucrătoare din data depunerii cererii de către solicitant, auditul a constatat că acest termen nu a fost respectat în toate cazurile. Astfel,

  • în cadrul DASPF Criuleni, urmare a examinării de către audit a unui eșantion în mărime de 300 de cereri, în cazul a 63 de cereri (21%) decizia a fost adoptată cu o depășire a termenului legal de pînă la 9 luni;

  • în cadrul DASPF Cimișlia, din eșantionul de 171 de cereri, pentru 68 (40%) decizia a fost adoptată cu o reținere de pînă la 6 luni.

Ca rezultat al neadoptării în termen a deciziilor cu privire la stabilirea dreptului solicitantului la ajutorul social, este afectat și procesul de achitare a acestuia.

În acest context exemplificăm următoarele situații constatate în cadrul celor 6 DASPF urmare a examinării integrale a listelor de plată pentru anul 2014 privind ajutorul social și ajutorul pentru perioada rece anului:  • pentru 1617 beneficiari plata ajutorului social în sumă totală de 892,9 mii lei a fost achitată cu întîrziere de la 2 luni pînă la 9 luni;

  • pentru 1749 de beneficiari plata ajutorului pentru perioada rece a anului în valoare totală de 827,8 mii lei, corespunzător, a fost achitată cu o întîrziere de la 2 luni pînă la 9 luni.

În consecință, beneficiarii nu sînt incluși în sistemul prestațiilor sociale la momentul apariției riscului social, precum și sînt lipsiți neîntemeiat de susținerea statului în perioada aflării în dificultate.

Situațiile constatate au fost generate de mai mulți factori, precum: procesarea și transmiterea cu întîrziere către DASPF a cererilor de către asistenții sociali comunitari; tergiversarea procesului de validare a cererilor de către specialistul din cadrul DASPF; admiterea erorilor la transferul datelor din sistemul informațional vechi în SIAAS, precum și erorile sistemului SIASS generate la întocmirea listelor lunare de plată.Exercitarea neadecvată a responsabilităților de control asupra efectuării plăților de ajutor social conduce la utilizarea ineficientă a mijloacelor publice.


DASPF sînt obligate să întocmească lunar listele de plată ale tuturor beneficiarilor de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului, fiind confirmate prin semnătura și ștampila șefului direcției, și poartă responsabilitatea de corespundere a datelor din listele pe suport de hîrtie cu cele în format electronic generate de SIAAS.

Reieșind din atribuțiile delegate, în vederea implementării unui control intern eficient, responsabilitățile privind verificarea și controlul listelor lunare de plată pe suport de hîrtie cu cele în format electronic urmează a fi realizate la 2 niveluri operaționale, și anume: (i) la întocmire, de către specialistul principal pentru administrarea ajutorului social; (ii) la confirmare, de către șeful DASPF.

Nestabilirea unor instrumente fiabile de control la nivelul fiecărui responsabil, precum și generarea unor erori în SIAAS au determinat includerea dublă în listele de plată lunare a 37 de beneficiari, în cadrul a 4 DASPF30, fiind achitate nejustificat plăți sociale în mărime de 46,9 mii lei.

În contextul erorilor admise de SIAAS, se evidențiază următoarele deficiențe:  • La DASPF Cimișlia nu au fost incluși în ordinul generat automat de sistem 73 de solicitanți prin care li se confirmă dreptul de acordare sau neacordare a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, dintre care:

  • 70 de beneficiari au primit decizii de achitare a ajutorului social în mărime de 19,6 mii lei/lunar;

  • 3 beneficiari au primit decizii de refuz urmare a neîntrunirii criteriilor de eligibilitate;

  • La DASPF Basarabeasca, deși sistemul a generat decizii negative privind acordarea ajutorului social, totuși 3 beneficiari au fost incluși automat în listele de plată, beneficiind de ajutor social neîntemeiat în mărime de 7,2 mii lei.
Kataloq: UserFiles -> File -> 2015
2015 -> Raport asupra activității desfășurate de Comisia Electorală Centrală în anul 2014 I. Introducere
2015 -> Raportul auditului asupra performanței sistemului instituțional la administrarea mijloacelor Fondurilor Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală abrevieri
2015 -> Acord de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice”
2015 -> Arii protejate
2015 -> Convenţia asupra semnalizării rutiere
2015 -> Raportul asupra activităŢii desfăŞurate de centrul de instruire continuă În domeniul electoral pe lîNGĂ comisia electorală centrală În anul 2014
2015 -> Introducere 4 Evoluția indicatorilor macroeconomici și sociali
2015 -> Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Criuleni pe anul 2014 iulie 2015
2015 -> Regulament cu privire la transportarea în siguranţĂ a materialelor radioactive
2015 -> Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor

Yüklə 480,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə