Lista abrevierilor


În cazul acordării, neacordării sau modificării cuantumului ajutorului social, lipsesc proceduri clare de înștiințare a solicitanțilorYüklə 480,43 Kb.
səhifə8/13
tarix01.11.2017
ölçüsü480,43 Kb.
#24780
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

În cazul acordării, neacordării sau modificării cuantumului ajutorului social, lipsesc proceduri clare de înștiințare a solicitanților.


Conform pct.15 și pct.47 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, DASPF sînt obligate, în termen de 5 zile lucrătoare, să înștiințeze solicitantul în scris despre acordarea sau neacordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, precum și despre modificarea cuantumului sau, după caz, despre încetarea plăților.

Verificările efectuate în cele 6 DASPF denotă că nu există o procedură fiabilă scrisă care ar demonstra expedierea în termen a înștiințării către solicitant.

Totodată, auditul a constatat că toate DASPF transmit solicitantului deciziile respective prin intermediul asistentului social comunitar, nefiind implementat un mecanism de confirmare și de evidență adecvat referitor la transmiterea și/sau recepționarea acestora.

Drept rezultat, este afectat dreptul persoanei la informare și este diminuată transparența procesului de acordare a ajutorului social.Unele DASPF nu au creat comisii speciale pentru efectuarea vizitelor la domiciliul beneficiarilor


Efectuarea vizitei la domiciliul beneficiarului reprezintă o procedură de control-cheie de verificare a corectitudinii informației prezentate în cererea acestuia.

Conform pct.61 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, DASPF urmează să organizeze, în comun cu reprezentanții AAPL și ai societății civile, verificarea selectivă la reședința solicitantului a autenticității informației prezentate în cerere.

Evaluările efectuate la cele 6 DASPF auditate au identificat că DASPF Criuleni și DASPF Drochia au instituit comisii speciale pentru efectuarea vizitelor la domiciliul beneficiarilor, cu înregistrarea acestora într-un registru special. Astfel,


  • DASPF Criuleni a efectuat 32 de vizite, urmare a cărora nu au fost stabilite neconcordanțe între datele deținute și cele declarate de beneficiari;

  • DASPF Drochia a realizat 28 de vizite în cadrul cărora au fost constatate divergențe în cazul a 16 beneficiari (57,1%), ca rezultat fiindu-le stopate plățile de ajutor social.

În cadrul celorlalte 4 DASPF31, deși nu sînt formate comisii speciale, auditul a constatat că verificările la domiciliul beneficiarilor se efectuează doar de către asistenții sociali comunitari, iar în unele cazuri sînt efectuate în comun cu lucrătorii sociali sau cu alți reprezentanți ai AAPL de nivelul I.

Totodată, în r-nul Cimișlia auditul a atestat că asistenții sociali din cadrul a 4 primării32 nu au efectuat nici o verificare la domiciliul beneficiarilor de prestații sociale.

Ca urmare a faptelor elucidate, controlul-cheie este aplicat într-un mod aleatoriu și limitat, prin ce nu se asigură autenticitatea datelor declarate în cerere de către beneficiari, precum și corectitudinea acordării ajutorului social.

În cadrul discuțiilor purtate cu persoanele responsabile din cadrul DASPF, auditul a constatat și unele probleme la acest capitol, care creează situații de conflict între asistenții sociali comunitari și beneficiari la completarea anchetei sociale, în cadrul efectuării vizitelor la domiciliu. În special, acestea se referă la lipsa unei metodologii, instrucțiuni, care ar menționa explicit modul de întocmire a anchetei sociale, fapt ce determină tratarea diferită a criteriului de stabilire a nivelului de sărăcie (sărac, foarte sărac, nu este sărac);

Prin modificările aprobate în Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social33 au fost excluse unele bunuri (frigiderul/congelatorul, televizorul, bicicleta, telefonul mobil și mașina de spălat manuală sau semiautomată) din lista criteriilor pentru evaluarea bunăstării familiei, în timp ce în ancheta socială aceste caracteristici au rămas neschimbate.

Prin urmare, MMPSF urmează să întreprindă măsuri în vederea revizuirii și ajustării formularului anchetei sociale în concordanță cu modificările din cadrul regulator.Lipsesc controalele adecvate la nivelul DASPF privind corectitudinea întocmirii listelor de plată.


Misiunea de audit a verificat 72 din 108 primării din cadrul a 5 DASPF pentru atestarea situației privind respectarea cadrului normativ la încetarea plății ajutorului social din luna următoare celei în care a fost constatat decesul beneficiarului.

Rezultatele auditului au relevat că în 13 cazuri34 această cerință nu a fost respectată în termen, fiind calculate plăți sociale în sumă de 9,1 mii lei. În urma recepționării informațiilor solicitate de la CTAS, auditul a constatat că plățile nu au fost efectuate pe numele persoanelor decedate.

Neimplementarea tuturor procedurilor operaționale și de control la nivelul DASPF contribuie la formarea soldurilor bănești nejustificate în conturile instituției financiare.

În unele cazuri, ajutorul social a fost achitat unor terțe persoane, în lipsa actelor necesare.


Potrivit pct.39 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social, în cazul decesului titularului, sumele neachitate urmează a fi plătite integral, inclusiv pentru luna decesului, în baza permisiunii eliberate de DASPF, unui membru adult al familiei sau, în cazul lipsei acestuia, unei persoane care va depune dovezi că a suportat cheltuieli de deces.

În 3 DASPF auditate s-a constatat că în 26 de cazuri achitarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, în mărime de 15,5 mii lei, a fost efectuată cu nerespectarea modului stabilit, din care:  • în 9 cazuri, cu permisiunea DASPF Bălți, dar în lipsa unor documente justificative necesare, a fost achitată suma de 5,6 mii lei;

  • în 17 cazuri, fără permisiunea DASPF35, instituția financiară a achitat prestații sociale în mărime de 9,9 mii lei.

Prin urmare, lipsa controalelor interne adecvate au cauzat eliberarea unor permisiuni nejustificate unor terți solicitanți, cît și achitarea unor plăți în lipsa confirmării dreptului de a beneficia.


Kataloq: UserFiles -> File -> 2015
2015 -> Raport asupra activității desfășurate de Comisia Electorală Centrală în anul 2014 I. Introducere
2015 -> Raportul auditului asupra performanței sistemului instituțional la administrarea mijloacelor Fondurilor Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală abrevieri
2015 -> Acord de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice”
2015 -> Arii protejate
2015 -> Convenţia asupra semnalizării rutiere
2015 -> Raportul asupra activităŢii desfăŞurate de centrul de instruire continuă În domeniul electoral pe lîNGĂ comisia electorală centrală În anul 2014
2015 -> Introducere 4 Evoluția indicatorilor macroeconomici și sociali
2015 -> Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Criuleni pe anul 2014 iulie 2015
2015 -> Regulament cu privire la transportarea în siguranţĂ a materialelor radioactive
2015 -> Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor

Yüklə 480,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə