Lista abrevierilor


Lipsesc controalele adecvate de verificare a statutului de șomer al beneficiaruluiYüklə 480,43 Kb.
səhifə9/13
tarix01.11.2017
ölçüsü480,43 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Lipsesc controalele adecvate de verificare a statutului de șomer al beneficiarului.


Deși noul sistem informațional automatizat SIAAS permite efectuarea procedurii de preluare și prelucrare a bazei de date necesare verificării încrucișate a informațiilor deținute de către ANOFM, auditul a constatat că acesta, în 18 cazuri36, nu a stopat automat plata ajutoarelor sociale în luna în care beneficiarul a fost radiat din lista șomerilor.

În urma verificării superficiale a informațiilor cu privire la persoanele înregistrate cu statut de șomer, 5 DASPF au achitat neregulamentar ajutoare sociale în mărime de 54,2 mii lei, în condițiile în care cadrul regulator prevede dreptul DASPF de a solicita lunar de la ANOFM lista actualizată a șomerilor.Rezumînd cele expuse la obiectivul dat, se concluzionează că, urmare a unui sistem de control intern insuficient dezvoltat, activitățile de control implementate în cadrul procesului de acordare a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului nu asigură într-un mod fiabil integritatea, veridicitatea și autenticitatea datelor și informațiilor care fundamentează aspectele decizionale la stabilirea și acordarea ajutorului social. În acest context, auditul remarcă necesitatea consolidării managementului financiar, precum și intensificării dezvoltării sistemului de control intern la nivelul DASPF, în vederea asigurării bunei guvernări în cadrul procesului de prestare a asistenței sociale, cît și în administrarea eficientă a fondurilor publice.
Recomandări conducerii MMPSF:

 1. Să revizuiască formularul anchetei sociale, în scopul ajustării acestuia la cerințele cadrului normativ actual.

 2. Să analizeze erorile generate de Sistemul Informațional Automatizat „Ajutor social”, în vederea determinării cauzelor și neadmiterii apariției acestora pe viitor.


Recomandări conducerii MMPSF și DASPF:

 1. Să revizuiască și să ajusteze Regulamentul de organizare și funcționare a DASPF, prin includerea tuturor responsabilităților delegate în conformitate cu prescripțiile cadrului normativ, pentru asigurarea îndeplinirii eficiente a acestora.

 2. Să revizuiască fișele de post ale asistenților sociali comunitari, cu specificarea responsabilităților și obligațiilor în conformitate cu cerințele cadrului regulator și ale atribuțiilor ce le revin în operarea SIAAS, pentru exercitarea corespunzătoare a acestora.

 3. Să definească o politică de recrutare și formare continuă a asistenților sociali comunitari, în scopul dezvoltării competențelor și sporirii eficienței acestora.

 4. Să elaboreze proceduri interne scrise aferente procesului de acordare a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, în scopul implementării unui sistem de control intern eficient.


Recomandări conducerii DASPF:

 1. Să revizuiască fișa de post a specialistului în administrarea ajutorului social, cu definirea tuturor responsabilităților în domeniul prestațiilor sociale, potrivit cadrului normativ și atribuțiilor ce le revin în utilizarea SIAAS.

 2. Să creeze comisii speciale pentru verificarea la domiciliu a autenticității datelor prezentate de către beneficiarii de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului, în vederea asigurării unei monitorizări mai eficiente.
CONCLUZIE GENERALĂ


Deși au fost întreprinse unele măsuri și instituite mecanisme de evaluare și monitorizare a Programelor de ajutor social, prin implementarea noului SIAAS, aprobarea standardelor de inspecție, ghidului de comunicare a asistentului social comunitar, totuși unele obiective preconizate de a fi atinse în cadrul Proiectului nu s-au realizat. Astfel, nu au fost realizați 5 indicatori cu privire la debursări, fapt ce nu a permis obținerea finanțării creditare în mărime de 7,0 mil. dolari SUA, sau circa 30 la sută din resursele preconizate pentru primii 4 ani de implementare a Proiectului. Sistemul de control intern implementat în cadrul DASPF auditate nu asigură în toate cazurile prevenirea, identificarea și corectarea în timp util a erorilor și abaterilor ce se produc în procesul acordării prestațiilor sociale. Totodată, SIAAS conține unele disfuncționalități care afectează atît procesul decizional, cît și furnizarea unor informații eronate.

Astfel, pentru ameliorarea situației și obținerea unor rezultate plauzibile în domeniul asistenței sociale este nevoie de consolidarea sistemului de monitorizare, evaluare și control din partea MMPSF, aplicarea unui instrument mai eficient de combatere a iregularităților, prin implementarea modulului ,,Inspecția socială”, integrat în cadrul SIASS, fortificarea sistemului de control intern în cadrul DASPF, implementarea unui management administrativ mai eficient la nivelul tuturor actorilor-cheie, care, în ansamblu, vor contribui la utilizarea mai eficientă a resurselor destinate susținerii păturilor social vulnerabile.

Numai o examinare minuțioasă a problemelor evidențiate de către Guvern, MMPSF, Inspecția Socială, CR, DASPF va permite cu certitudine găsirea unor soluții optime de îmbinare a principiilor transparenței, economicității și eficacității în realizarea priorităților și obiectivelor de dezvoltare și consolidare a domeniului asistență socială prin activitățile propuse la nivel de Proiect și în obținerea rezultatelor ce vor satisface așteptările tuturor.

NIVELUL DE IMPLEMENTARE A RECOMANDĂRILOR ÎNAINTATE DE CURTEA DE CONTURI ÎN CADRUL AUDITULUI PERFORMANȚEI REALIZAT ANTERIOR


Prin activitățile de monitorizare a executării cerințelor și implementării recomandărilor de audit, Curtea de Conturi verifică și apreciază acțiunile întreprinse de către entitățile responsabile în vederea remedierii deficienților și abaterilor constatate de audit.

Astfel, s-a constatat că, din numărul total de cerințe și recomandări formulate, al căror termen de executare prevăzut a expirat, entitățile responsabile au asigurat un nivel redus de realizare, și anume: • executate integral – 18 cerințe și recomandări, sau 28,6%;

 • executate parțial – 18 cerințe și recomandări, sau 28,6%;

 • neexecutate – 27 de cerințe și recomandări, sau 42,8%.

În aspectul cerințelor și recomandărilor formulate, cel mai înalt grad de implementare a fost asigurat de Inspecția Socială, nivelul de realizare fiind de 100%.Neexecutarea integrală a cerințelor și recomandărilor înaintate prin Hotărîrea Curții de Conturi nr.65 din 17.12.2013 este generată, în linii mari, de lipsa unor decizii ferme din partea persoanelor cu funcții de răspundere în vederea implementării bunelor practici în gestionarea Programelor de ajutor social, de neidentificarea tuturor posibilităților de realizare a unor acțiuni eficiente și corelate cu cerințele și recomandările Curții de Conturi, destinate să remedieze deficiențele constatate.

Responsabil de monitorizarea și

executarea auditului, precum și de

consolidarea Raportului de audit Marianna Spoialo,

șeful Direcției audit al performanței


Echipa de audit:

Șeful echipei Vladimir Capcelea,

controlor de stat principal

Ana Ghileţchi,

controlor de stat principal
Ada Railean,

controlor de stat superior


Kataloq: UserFiles -> File -> 2015
2015 -> Raport asupra activității desfășurate de Comisia Electorală Centrală în anul 2014 I. Introducere
2015 -> Raportul auditului asupra performanței sistemului instituțional la administrarea mijloacelor Fondurilor Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală abrevieri
2015 -> Acord de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice”
2015 -> Arii protejate
2015 -> Convenţia asupra semnalizării rutiere
2015 -> Raportul asupra activităŢii desfăŞurate de centrul de instruire continuă În domeniul electoral pe lîNGĂ comisia electorală centrală În anul 2014
2015 -> Introducere 4 Evoluția indicatorilor macroeconomici și sociali
2015 -> Raportul auditului conformității exercițiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Criuleni pe anul 2014 iulie 2015
2015 -> Regulament cu privire la transportarea în siguranţĂ a materialelor radioactive
2015 -> Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor

Yüklə 480,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə