Lüleburgaz belediye başkanliği lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Mimari Proje Yarışması İlanıYüklə 31,43 Kb.
tarix23.01.2018
ölçüsü31,43 Kb.
#40187

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi

Mimari Proje Yarışması İlanı
Lüleburgaz, Trakya Bölgesinde Edirne-İstanbul D 100 Karayolu üzerinde İstanbul’u Trakya’nın iç bölgelerine bağlayan yolların önemli bir kavşak noktasındadır. Lüleburgaz bu bağlamda ara durak olmasının yanı sıra çevredeki yerleşimlerin de merkezi olacak şekilde önem kazanmaktadır.

Belediyelerin var oluş nedenlerinden biri de insan hayatının kalitesini artırmaktır. Hayat kalitesini artırmak sadece altyapı hizmetleriyle değil, kültürel, eğitim ve sosyal hizmetlerle gerçekleştirilen programlı plan ve projelerle mümkündür. Lüleburgaz Belediyesi olarak “Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi” projesinin hayata geçirilmesi amacıyla “Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Mimari Proje Yarışması” açılmıştır.

Yarışmanın konusu; İmar Planında tanımlanan ve yaklaşık 82.391,99 m2 büyüklüğünde olan yapı adasında, “Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi”nin tasarlanmasıdır.

Yarışmanın amacı; mevcut İmar Planlarına uygun, çevreye uyumlu, kentin kimliğini yansıtan, bölge ve şehir halkının kullanımına yönelik toplum yararını gözeten, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, güzel sanatları teşvik eden, peyzaj tasarımları ile desteklenen açık alanlarıyla çevrenin yeşil alan kullanımını geliştiren ve Mimarlık ve tüm Mühendislik alanlarında çağdaş, ekonomik çözümler öneren özgün projelerin elde edilmesidir. Yarışmanın amacı; mevcut İmar Planlarına uygun, çevreye uyumlu, kentin kimliğini yansıtan, bölge ve şehir halkının kullanımına yönelik toplum yararını gözeten, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, güzel sanatları teşvik eden, peyzaj tasarımları ile desteklenen açık alanlarıyla çevrenin yeşil alan kullanımını geliştiren ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile tüm Mühendislik alanlarında çağdaş, ekonomik çözümler öneren özgün projelerin elde edilmesidir. Bu yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası üyeleri katılabilirler.Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler:

 • Adı: Lüleburgaz Belediyesi

 • Adresi: Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ

 • Telefon numarası: (0288) 417 10 12

 • Faks: (0288) 417 47 79

 • İnternet adresi: www.luleburgaz.bel.tr

 • Elektronik posta adresi: yarisma@luleburgaz.bel.tr

Yarışma Başvurusuna İlişkin Esaslar:
Yarışmaya katılmak isteyenler 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Mimari Proje Yarışması   şartnamesini alabileceklerdir. Yarışma şartname bedelinin Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Mimari Proje Yarışması açıklaması ile Lüleburgaz Belediyesine ait Ziraat Bankası Lüleburgaz Şubesi IBAN: TR 480001000103085703735001 no’lu TR hesabına yatırılacak ve dekontu isim ve adres ile birlikte yukarıdaki adrese elden teslim edilecek veya posta-faks (0288 417 47 79) ile gönderilecektir. Dekontu alan belediye, yarışmacı adresine şartnameyi iadeli taahhütlü olarak gönderecektir.
Şartname Temin Adresi:

''Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Mimari Proje Yarışması '' Raportörlüğü

Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası

Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz/KIRKLARELİTelefon numarası: (0288) 417 10 12

Elektronik posta adresi: yarisma@luleburgaz.bel.tr
Yarışmaya Katılma Esasları:
1. Aşama için:

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

 • Ekip olarak katılımlarda Mimar bir üyeyi ekip başı belirlemiş olmak,

 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,

 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,

2. Aşama için:

 • Ekip içerisinde bir Peyzaj Mimarı bulundurmak,

 • Statik, mekanik, elektrik ve gerekli görülen diğer uzmanlık alanlarından danışmanlık almak ve bunu ilgili belge ve raporlarla desteklemek,

 • Ekip üyesi Peyzaj Mimarı ile danışmanlık alınan diğer uzmanların ilgili Oda üyeleri olduklarını ve meslekten men cezası almamış olduklarını gösteren belgeleri sunmak gerekmektedir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı 22 OCAK 2016

 • Birinci Aşama Son Soru Sorma Tarihi 9 ŞUBAT 2016

 • Birinci Aşama Cevapların Gönderilme Tarihi 13 ŞUBAT 2016

 • Birinci Aşama Proje Teslim Tarihi 24 MART 2016

 • Birinci Aşama Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi 30 MART 2016

 • Birinci Aşama Sonucunun Bildirimi 4 NİSAN 2016

 • İkinci Aşama Son Soru Sorma Tarihi 14 NİSAN 2016

 • İkinci Aşama Cevapların Gönderilme Tarihi 18 NİSAN 2016

 • İkinci Aşama Proje Teslim Tarihi 17 MAYIS 2016

 • İkinci Aşama Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi 23 MAYIS 2016

 • Sonuçların İlanı 27 MAYIS 2016

 • Sergi Tarihi: 30 MAYIS 2016

 • Kolokyum ve Ödül Töreni: 4 HAZİRAN 2016

Danışman Jüri Üyeleri:

EMİN HALEBAK Makine Mühendisi, Lüleburgaz Belediye Başkanı

KEVSER ÖZKAN Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı

RASİM ASLAN Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı

NECMİ İNCİ Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı

GÖKHAN KAYA ATAY Plan Proje Müdürü

Asli  Jüri Üyeleri:

HÜSEYİN SİNAN OMACAN Y.Mimar (İTÜ) (Jüri Başkanı)

ALİ CENGİZKAN Mimar (Prof. Dr., ODTÜ)

FERİDE ÖNAL Mimar (Doç.Dr., MSGSÜ)

YAKUP HAZAN Y.Mimar (Rest.Uz., ODTÜ)

DENİZ DOKGÖZ Mimar (Doç. Dr., DEÜ)

A.YEŞİM ÇAĞLAYAN Peyzaj Mimarı (Yrd.Doç.Dr., İÜ)

ERDİNÇ KESKİN İnşaat Mühendisi (Yrd.Doç.Dr., KOÜ)

Yedek Jüri Üyeleri:

OZAN ÖZTEPE Y.Mimar (YTÜ)

YILDIRIM GİGİ Y.Mimar (YTÜ)

MURAT ÖZYAVUZ Peyzaj Mimarı (Doç. Dr., AÜ)

SAADET GÖKÇE GÖK İnşaat Yüksek Mühendisi (İTÜ)

Raportörler:

ZEYNEP TÜFEKÇİOĞLU Endüstri Mühendisi (DÜ)

BURCU BAĞCI Mimar (LAÜ)

GİZEM PİLAVCI Mimar (MSGSÜ)

Ödüller

Birincilik Ödülü 60.000 TL

İkincilik Ödülü 50.000 TL

Üçüncülük Ödülü 40.000 TL

Mansiyon 30.000 TL

Mansiyon 30.000 TL

Mansiyon 30.000 TL

Mansiyon 30.000 TL

Mansiyon 30.000 TL

Satınalma opsiyonu jürinin değerlendirme sürecine bırakılarak ayrıca bütçelendirilecektir / değerlendirilecektir.

Birinci aşama sonunda, ikinci aşamaya katılan her ekibe 10.000 TL ön ödeme yapılacak, bu ödeme nihai ödülden düşülecektir.

TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon , satınalma ve jüri bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler Lüleburgaz Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. maddesine göre, yukarıda belirtilen kesinti yapıldıktan sonra yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

EMİN HALEBAK

Lüleburgaz Belediye Başkanı


Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Mimari Proje Yarışması”

Kataloq: files -> yarisma
yarisma -> Antalya kepez belediyesi kongre ve sergi merkezi ulusal mimari proje yarişmasi sorulari ve cevaplari
yarisma -> Tropikal Savan İklimi* Bölgesi Temel Eğitim Okulu Uluslararası Mimari Fikir Projesi Yarışması kym’ den…
yarisma -> Erzurum palandöken beledðyesð
yarisma -> Elaziğ belediyesi gazi caddesi kentsel yenileme ve cephe rehabiLİtasyonu mimari proje yarişma şartnamesi
yarisma -> T c miLLÎ EĞİTİm bakanliğI İNŞaat ve emlak grup başkanliğI
yarisma -> Türkiye’nin Mimarlık Ödüllerinde 15 Dönem, 30 Yıl! XV. Ulusal mimarlik sergiSİ ve ÖDÜlleri, 2016
yarisma -> AçI”lari ile sinan konulu afiŞ yarişmasi şartnamesi yarişmanin tanimi ve genel kurallar
yarisma -> Zamansiz” konulu afiŞ yarişmasi şartnamesi yarişmanin tanimi ve genel kurallar

Yüklə 31,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə