M. S. yy da Roma İmparatorluğu artık zayıflamış ve yönetim gücünüYüklə 463 b.
tarix09.02.2018
ölçüsü463 b.M.S. 5. yy da Roma İmparatorluğu artık zayıflamış ve yönetim gücünü

 • M.S. 5. yy da Roma İmparatorluğu artık zayıflamış ve yönetim gücünü

 • kaybetmeye başlamıştı. İmparatorluğun çöküş yıllarında iç bölünmeler

 • ve dış saldırılar sonucu sivil yaşam olumsuz etkilenmişti. Bu nedenle,

 • sivil ve dini yapılar; ağır, kütlesel sığınaklarmış gibi inşa ediliyor ve

 • ölümden sonra vaat edilen bir başka dünyaya açılan kapı anlamı

 • taşıyordu.M.S. 450-900 yılları arası Erken Ortaçağ, “Karanlık Çağ” olarak

 • M.S. 450-900 yılları arası Erken Ortaçağ, “Karanlık Çağ” olarak

 • adlandırılır.

 • M.S. 9-12. yy’lar arası Yüksek Ortaçağ ’da, daha kararlı bir feodal

 • sistem hakimdi. Doğudaki Müslümanlara Haçlı Seferler yapılmaya

 • başlandı. Ticaret ve seyahat yeniden canlandı.Mimari;

 • Mimari;

 • Yüksek Ortaçağ boyunca çok sayıda kilise ve manastırlar ile ahşap

 • çatkılı derebeyi şatoları ve taş malzemeden kaleler inşa edildi.

 • Manastırlar dini amacın yanı sıra kutsal pagan metinlerinin epolandığı

 • ve yolcuların konakladığı çok amaçlı yapılardı. Bu yapılar bulundukları

 • bölgenin siyasal, kültürel ve tarımsal merkezi konumunda olan büyük

 • bir yapı kompleksiydi.

 • Manastırlar çoğunlukla gözden uzak, ulaşımı zor dağ doruklarına

 • kurulurdu. Yapım masrafları o bölgenin en soylu kişisi tarafından

 • karşılanırdı. Bugünkü anlamında tasarımcı baş rahipti.-Saint Galle Manastır, (İsviçre/

 • -Saint Galle Manastır, (İsviçre/

 • M.S. 814)

 • Ana yapı Kutsal Topraklara ve

 • doğan güneşe bakacak şekilde

 • batıdan doğuya yönlendirilmişti.

 • Lineer plan Şemasına sahip

 • manastırlarda üst örtü beşik

 • tonozdur. Pencereler sadece

 • beşik tonozun uçlarında yer alır.

 • Bu nedenle iç mekan oldukça

 • loştur.Ana yapının güneyinde, keşişlerin sabahın ilk ışıklarını görebilecekleri

 • Ana yapının güneyinde, keşişlerin sabahın ilk ışıklarını görebilecekleri

 • yatakhane bölümü, bunun yanında saat yönünde yemekhane ve batıda

 • yiyecek içecek kileri bulunmaktaydı. Kilise ile bu üç yapı bir avlu

 • çevresinde yer almaktaydı. Avlu ve kapalı mekanlar arası sütunlu

 • portikle çevriliydi. Masif kütleler, küçük pencereli iç mekanlara sahipti.1 Nef: Kiliselerde tepe pencereleri ile aydınlatılan uzun merkezi mekan

 • 1 Nef: Kiliselerde tepe pencereleri ile aydınlatılan uzun merkezi mekan

 • 2 Transept : Latin haç planlı bir kilisede iki yan koldan her biri

 • 4 Portal: Giriş

 • 8 Koro yeri: Apsisle çapraz sahın arasında kilisenin korosunun yer aldığı bölüm.

 • 9 Apsis: Genellikle bir Roma bazilikasının kısa kenarlarında ya da Erken Hıristiyan kiliselerinin ucunda bulunan yarım daire ya da yarım çokgen şeklinde çoğu tonozla örtülü bölüm

Çatıdan gelen yük, iç mekanda taşıyıcı

 • Çatıdan gelen yük, iç mekanda taşıyıcı

 • payeler ile zemine iletilir. Yüksek

 • payelerin dışa açılmasını önlemek için

 • uçan payandalarla desteklenir. Uçan

 • payandalar da yükü payandalar ile

 • zemine iletir.İngiltere’de inşa edilen katedraller alçak ve yatay, İtalya’da inşa

 • İngiltere’de inşa edilen katedraller alçak ve yatay, İtalya’da inşa

 • edilenler çok renkli süslemeleri ile özgündüler. Buradan anlaşılacağı

 • gibi Gotik kilise mimari bölgelerin karakteristik özelliklerine göre

 • değişiklik gösteriyordu.

 • Ama temel organizasyon hepsinde aynıydı; nef, yan sahın, transept

 • kollar, koroyu çevreleyen ışınsal şapeller v.b. Bu şapeller Azizlere

 • Ve yerel din şehitlerine adanıyordu. Merkezi şapel ise Bakire

 • Meryem’e adanmıştır.Bir diğer değişiklik de koro yerinin büyük olmasıydı. Ve girişler sadece

 • Bir diğer değişiklik de koro yerinin büyük olmasıydı. Ve girişler sadece

 • batıda değil transeptlerin ucunda da bulunuyordu. Fransız katedralinde

 • cephenin iki yanında kuleler yükselirken , İngiliz katedralinde

 • transeptlerin ve nefin kesiştiği yerde bir kule yükseliyordu. İç kanatta

 • nefin üst örtüsünün doğal ışıkla aydınlanması mekandaki yükseklik

 • algısını kuvvetlendiriyordu. Payeler kolay işlenebilen kireç taşından

 • inşa edilirdi. • -Durham Katedrali, İngiltere, (1093-1133)

 • 11. yy’da iç mekana daha fazla ışık sağlama ve daha yüksek iç

 • Mekanlar inşa etme isteği, yeni inşaat teknikleri geliştirmeye neden

 • oldu. Burada ilk olarak sivri kemerlerden bahsedilmektedir. Böylece

 • nefin üst bölümünde de pencere açıklıkları yapılarak iç mekana daha

 • fazla ışık sağlanabildi.Romanesk mimarlığa dönüşen erken ortaçağın yuvarlak kemerli

 • Romanesk mimarlığa dönüşen erken ortaçağın yuvarlak kemerli

 • mimarisi, dönemin siyasi ve sosyal yaşamını yansıtan kütlesellikten

 • kurtulamadı. Ancak Tanrı’ nın kutsal inayetinin simgesi olan ışığın

 • varlığını iç mekanda vitraylarda görmek kiliseleri şeffaflaştırdı ve artık

 • Gotik dönem başlamış oldu.-Saint Denis Katedrali (1135-1140) tasarımcı rahip Suger

 • -Saint Denis Katedrali (1135-1140) tasarımcı rahip Suger

 • Kilisenin cephesinde iki kule merkezde yer alan giriş kapısı ve üzerindeki

 • gül penceresi, pencere açıklıkları aritmetik ve geometrik olarak planlanmış

 • bir cephe kompozisyonuna sahipti. Giriş kapısı ardarda gelen sütunlarda

 • geriye çekilmişti.

-Salisbury Katedrali, (İngiltere/ 1220-58 )

 • -Salisbury Katedrali, (İngiltere/ 1220-58 )

 • Diğer Gotik kent kiliselerine göre daha fazla açık alan sahipti. Nef’i 11.3 m

 • genişliğinde, tonozlarla birlikte 25 m yüksekliğindedir.İngiliz katedralleri

 • çoğunlukla iki transepti vardı ve batı uçları düzdü. Bu nedenle eğimli bir

 • vitray yüzeyi yerine düz vitraylı bir pencere duvarı vardı.

İlk Haçlı Seferi sırasında Konstantinopolis’ deki Ayasofya Kilisesi, Gotik

 • İlk Haçlı Seferi sırasında Konstantinopolis’ deki Ayasofya Kilisesi, Gotik

 • katedralin ortaya çıkış nedeniydi. Bu büyük yapının görkeminden çok

 • etkilendiler. Fransa’da bu kadar büyük bir yapı yoktu. Gotik katedraller

 • baştan aşağı İncil’de geçen konuları anlatan resimlerle süsleniyordu.Bu yapılardaki en büyük yenilik eski Romanesk kiliselerin

 • Bu yapılardaki en büyük yenilik eski Romanesk kiliselerin

 • kütleselliğinden uzak, neredeyse duvarların tamamen kaldırılmasıydı.

 • Bunun yerine İncil’deki olayların resmedildiği renkli cam yüzeyler vardı.

 • Okuma yazma bilmeyen halk için resimler (vitraylar) çok daha anlaşılır

 • ve açıklayıcıydı. Bu dönemde başka bir yenilik de yeni koro yerinin

 • eklenmesiydi (Örnek Saint Denis Katedrali)-Saint Sernin Kilisesi, (Fransa 1077-1125)

 • -Saint Sernin Kilisesi, (Fransa 1077-1125)

 • 1000-1500 yılları arasında güney Fransa’da Roma’nın mimari izleri hala

 • görülmekteydi. Romanın masif yapısı ve açık dairesel geometrisini

 • çağrıştıran mimari bu döneme adını Romanesk dönem olarak vermiştir.

 • Bu döneme ait en belirgin örnek; Saint-Sernin Kilisesi’nde pencere

 • açıklıkları azdı ve iç mekanda aydınlık düzeyi düşüktü.İlk kentler manastırların

 • İlk kentler manastırların

 • çevrelerinde gelişti. Ev planları

 • genellikle üç katlıydı; girişte bir

 • dükkan arkasında bir avlu ve

 • onun da arkasında mutfak vardı.

 • Üst katta birleştirilmiş bir oturma-

 • yemek yeme mekanı ve arkada

 • yatak odası bulunurdu. Üçüncü

 • kat çırakların uyuma mekanı ve

 • malların bulunduğu depo vardır.

 • Katedrallerin inşası sırasında

 • deneme amaçlı mimari hareketler

 • belediye sarayı ve özel konutların

 • mimari karakterini belirledi. Dikey

 • çizgilerin hakim olduğu göğe

 • doğru yükselen bir kent mimarisi

 • ortaya çıktı.14. yy’da Kara Ölüm olarak adlandırılan veba salgını nedeni ile her

 • 14. yy’da Kara Ölüm olarak adlandırılan veba salgını nedeni ile her

 • alanda olduğu gibi mimarlık alanında da gelişme durdu. En az 25

 • milyon kişi öldü. Bu arada kilise hiyerarşisi parçalandı. 14. yy sonunda

 • farklı siyasal görüşlere sahip rahipler papalık tacı için çekişiyordu.

 • Doğudan gelen başka bir tehlike de Bizans İmparatorluğu’na baskı

 • yapan Osmanlı Türkleriydi.1453’de Konstantinopolis Osmanlı tarafından alındı. Ancak korktukları

 • 1453’de Konstantinopolis Osmanlı tarafından alındı. Ancak korktukları

 • gibi olmadı, büyük bir hoşgörüye sahip ve iyimserlik gösteren Fatih

 • Sultan Mehmet Klasik Yunan ve Roma döneminin düşünsel ve sanatsal

 • fikirlerine ve eserlerine derin bir saygı duyuyordu.Yunan düşünürlerin İtalya’ ya gelmesi ile cesaret bulan İtalyan

 • Yunan düşünürlerin İtalya’ ya gelmesi ile cesaret bulan İtalyan

 • düşünürler, ressamlar, heykeltıraşlar ve mimarlar Hıristiyan inancı ile

 • Klasik düşünceyi birleştiren uzlaştıran yeni bir sanat yaratmayı

 • amaçladılar. Bu Rönesans’ın doğuşu anlamına geliyordu.Kataloq: 2013
2013 -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
2013 -> Adpu, Böyük akt zalı, 19 oktyabr 2013, saat 1000
2013 -> Diş texniki Bölmə Qarışıq Diş texniki 1 Hansı hallarda çıxan protezlər hazırlanır?
2013 -> Şək İnsanın təsərrüfat fəaliyyətinin yayılması
2013 -> Rayon layihələndirilməsi fənni üzrə intahan sualları
2013 -> Şəki şəhər Mədəniyyət və Turizm şöbəsi Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana sistemi Metodika və biblioqrafiya şöbəsi
2013 -> Diş texniki ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Qarışıq Diş texniki 1 Hansı hallarda çıxan protezlər hazırlanır?
2013 -> ­Soylu Atalı Həyat üfüqləri (L. N. Tolstoyun “Hərb və Sülh” əsəri üstə düşüncələr)
2013 -> RÜSTƏM İbrahiMBƏyov ultimatum iki hissəli ölüm dastanı Başlıca iştirakçılar: O, bir də Onun üç Məni
2013 -> Güntay Gəncalp (Cavanşir) Səfəvilər

Yüklə 463 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə